Microsoft Word;pdf

Paldiski
linnavalitsuse
häälekandja
Oktoober 2014
Alexela
Energia ostis
Gasum Eesti
AS Assistor
konkureeris
Aasta Eksportööri
tiitlile
W Septembri lõpus sai
teoks tehing, mille kohaselt AS Alexela Energiast sai Gasum Eesti
ASi ainuomanik. Äsja
Alexela Energia poolt
omandatud ettevõte
saab nimeks Gaasienergia AS.
Gaasienergia AS jätkab täies
mahus kõigi seniste Gasum
Eesti funktsioonide täitmist.
“Kuigi ettevõte vahetab omanikku ja nime, jätkub kohalik
gaasivarustus katkematult,”
kinnitas Alexela Energia juht
Marti Hääl.
Alexela Energia jaoks on tegemist strateegiliselt olulise
verstapostiga, kuna ettevõte
on töötanud energialahenduste
valiku arendamise nimel.
“Gasum Eesti ASi ost on
Alexela Energiale järgmine
samm laiendamaks klientidele
pakutavat energiaportfelli,” ütles Hääl. Mida tähendab
Alexela Gasumi tehing Paldiski linnale? Marti Hääl: “Otseselt ei tähenda Paldiski linnale
see tehing midagi, Gasum tegutseb Tabasalu ja Rapla piirkonnas. Aga Gasumi ost on
osa Alexela energeetika valdkonna arengustrateegiast ja
seega seotud ka Paldiski LNG
terminali rajamisega.”
Gasum Eesti AS müüb
maagaasi väike- ja keskmise
suurusega ettevõtetele ja kodumajapidamistele Harku vallas ja Raplas. Firmal haldab ja
hooldab 62 kilomeetrit gaasitorustikke Eestis. Gasum
Eesti käive oli 2013. aastal ca 2
miljonit eurot ja ettevõttel oli
neli töötajat.
Alexela Energia on Alexela
grupi energeetika ärisuuna valdusettevõte, kuhu kuuluvad
mootorikütuste jaemüüja
Alexela Oil, Paldiski LNG terminali arendav Balti Gaas, kütusekaubandusega tegelev
Energia Nord, põlevkiviõli,
elektri- ja soojatootja Kiviõli
Keemiatööstus, vedel- ja maagaasi ettevõte Reola Gaas ja
energiamüügiga tegelev Elektrimüügi AS. Alexela Energia
konsolideerimisgrupi ettevõtete käive oli mullu üle 214 miljoni euro, neis töötab enam kui
1000 inimest üle Eesti.
Paldiski Linnaleht
W Paldiski linna ettevõ-
te Assistor AS ning Tailor Service OÜ ja Top
Marine OÜ konkureerisid Aasta Eksportööri
peaauhinnale Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) korraldataval konkursil Ettevõtluse Auhind 2014.
Pakri tuletorni kõrgus merepinnast on 73 meetrit ning tuli paistab 37 kilomeetri kaugusele. Ülaosas, laternaruumi kõrval
on näha ka siiani säilinud peenike kaminakorsten. Foto Martin Rahkema
VAATAMISVÄÄRSUS
Linnavapi sümboltorn
avatakse rahvale
W 1. oktoobril 1889.
aastal näitas Pakri tuletorn esimest korda laevadele tuld. Järgmiseks
suveks plaanib MTÜ
Paldiski360 torni korrastada ning avada kõikidele huvilistele.
Sihvakas torn poolsaare tipus
on samas kohas vähemalt kolmas. Esimene võis näidata valgust Rootsi ajal, 17. sajandil.
1724. aastal püstitati Peeter I
käsul uus majakas. Ilmselt sama torni kõrgendati 48 jalani
(umbes 15 meetrit) 1808.
1889 valmis panga servale
jäänud rajatisest sajakonna
meetri kaugusele praegune
torn. See on oma 52,3 meetriga Eesti kõrgeim tuletorn.
Tänavu kevadel asutati
MTÜ Paldiski360, mille plaanides on looduse ning kultuuripärandi säilitamine ja turismi
arendamine. “Poolsaarel käib
palju rahvast. Mõned aastad
tagasi loetleti poolsaare tippu
viival teel 170 autot ööpäevas,”
ütleb MTÜ eestvedaja Andrus
Kuiva.
Esimene suurem projekt on
torni rendile taotlemine, renoveerimine ja avamine. Muinsuskaitse ja veeteede amet on
plaaniga päri, seda toetab ka
Paldiski linn.
Vanasse keldrisse
kavandatakse ehitada
saun.
“Kuna asjaajamine käib läbi
mitme ametkonna, siis loodame saada vastavad lepingud
hiljemalt 2015. aasta suveks,”
jätkab Kuiva.
Tornivahil oma kamin
Enne veel kui huviline hakkab keerdtrepist ronima, tuleb
muuta kogu rajatis turvaliseks.
Suuremat remonti vajavad seinad. Üle 60 protsendi krohvist
on aastatega alla pudenenud.
Loodetavasti uuel suvel avatakse ülemine rõdu ning tuleruum. Tänaseni on ruumi all
säilinud metallplaat teksiga “F.
Farbier&Co, 1888 Paris”. Seega valmistati tänaseni heas
korras metallplatvorm ja muud
osad Prantsusmaal. Seinad on
laotud kohalikust paekivist.
Omaette uunikum on tipus
asuv majakavahi ruum, mida
köeti kaminaga. “Kamina uks
on kinni müüritud. Väljaspool
on alles peenike metallkorsten
ning aken. Siseseintel on šablooni järgi valmistatud maalinguid,” loetleb Kuiva.
Tippu on plaanis veel tänavu paigaldada veebikaamera
koos ilmajaamaga, et huvilised
saaksid jälgida kaunist vaadet
ning ilmainfot. Veebikaamera
pilti peaks tulevikus hakkama
nägema linna kodulehelt www.
paldiski.ee ja MTÜ kodulehelt
www.paldiski360.ee.
Taotlevad toetusi
Kuidas aga leiavad entusiastid korrastamiseks ning ka edasiseks ülalpidamiseks raha?
Andrus Kuiva sõnul küsib
MTÜ toetusi projektidele mitmest allikast. Linn on ühinemas Leader grupiga ning Lääne-Harju Koostöökoguga.
Linna toetus aitab pöörduda
KÜSKi ja EASi poole. Kaitse
all olev torn kuulub ka The International Association on
Maritime Aids to Navigation
and Lighthouse Authorities
koostatud 100 mälestise hulka.
Plaanid on kogu ümbritseva
alaga. Kõrvalhoonete krundid
on ostnud Pakri Parun OÜ.
“Ühte hoonesse tahame rajada
majutusasutuse. Selle kõrval
asus aastal 1853 ehitatud puidust elamu. Kahjuks põles
palkmaja augusti lõpus pea
täielikult maha,” räägib Kuiva.
Alles on vundament ning sinna kerkib tulevikus vanat hoonet meenutav söögikoht. Vanasse keldrisse kavandatakse
ehitada saun.
Plaanis on ka matkaraja
korrastamine, panga servale
piirdeaia püstitamine ja turismiarendus.
Vaata lisa Pakri tuletorni
kohta ka Eesti Tuletorni Seltsi
lehelt: etts.ee//EE/tuletornide-nimekiri/pohja-eesti.
Allar Viivik,
[email protected]
2004. aastal asutatud autologistikafirma Assistor käitleb
aastas kümneid tuhandeid uusi
sõidukeid ning edukas tootearendus koos kaubamahtude
kasvuga tõstis 2013. aastal firma käivet 100%. Assistoris
töötab 74 inimest ning ettevõte tegeleb aktiivselt Paldiski
kui soodsa investeerimiskeskkonna tutvustamisega potentsiaalsetele investoritele.
Konkurss Ettevõtluse Auhind on kõrgeim riigipoolne
tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele ning samas ka
Eesti pikima ajalooga ettevõtluskonkurss. Ettevõtluse Auhind 2014 eesmärk on edendada ettevõtlikkust ning tunnustada ambitsioonikamaid Eesti
ettevõtteid. Kokku kandideeris
konkursil 70 Eesti ettevõtet.
Parimad selgitati välja viies kategoorias: Aasta Uuendaja,
Aasta Välisinvestor, Aasta Disaini Rakendaja, Aasta Piirkonna Ettevõte ja Aasta Eksportöör.
Aasta Eksportööri tiitli pälvis 9. oktoobril pidulikul auhinnagalal OÜ Top Marine,
kes ühtlasi valiti ka Eesti parimaks ettevõtteks 2014. aastal.
Sven Ratassepp
Järgmine
“Paldiski Linnaleht” ilmub
13. novembril.
Teated ja uudised
[email protected]
Reklaam ja
kuulutused
[email protected]
2
PALDISKI LINNALEHT, oktoober 2014
Mida tähendab LNG terminal A J A L U G U
linnale?
W Oktoobri alguses sel-
gus, et Euroopa Liit ei
toeta Alexela Energia ja
Gasum Oy ühisprojekte
veeldatud gaasi (LNG)
terminalide rajamiseks
Soome lahe äärde.
Soome firma Gasum Oy tegevjuht Johanna Lamminen
teatas, et ettevõte jätkab oma
terminaliprojektiga nüüd iseseisvalt.
“Ka meie liigume Paldiski
projektiga hoogsalt edasi,
nüüd selle plaaniga, mis oli
töös kuni veebruarini, kui Eesti ja Soome otsustasid kompromisslahendusi otsida,” lausus Alexela Energia juhatuse
liige Marti Hääl Paldiski Linnalehele. Tema sõnul ei olnud
euroliit nõus katma neid lisakulutusi, mida oleks tinginud
kompromisslahenduste elluviimine koos Gasum Oy-ga
Koostöö jätkub
Marti Hääl: “Alexela arendab Paldiski projekti edasi, kuna gaasituru avanemiseks on
regionaalset LNG terminali
vaja, väikesed terminalid ei too
konkurentsivõimelist alternatiivi Gazpromi gaasile. Meie
koostöö Gasumiga oli selle riikidevahelise memorandumi
raames väga konstruktiivne, ja
ma usun, et see jätkub, kuna
meie visioonid regiooni gaa-
situru potentsiaalist ja arenguväljavaadetest on piisavalt sarnased. Olgu täpsustatud, et
koos Gasumiga väljapakutud
kompromisslahendused mitte
ei tunnistatud kõlbmatuks,
vaid saadaolev Euroopa Liidu
toetus on ebapiisav kompromisslahenduste elluviimiseks.”
Oma energiakommuun
Mida tähendab LNG terminal Paldiski linnale?
Marti Hääl: “Paldiski linnale
tähendab LNG terminali püstitamine hinna mõttes konkurentsivõimelise elektri ja sooja
tootmise võimalust, täiendavaid otseseid töökohti, samuti
tugiteenuseid pakkuvates firmades. See võimaldaks veelgi
paremini teatud energiakommuuni loomist Paldiski linna,
mis omakorda loob hoopis
uued võimalused linna arenguks. Praegu on Eestis tööstussektori arengu üheks suurimaks piduriks naaberriikidega
võrreldes konkurentsivõimetu
energiapoliitika, eelkõige elektriaktsiisi, taastuvenergia ja ülekandetasude näol. LNG terminali käivitamisega Paldiskis parandaksime oluliselt oma konkurentsivõimet Euroopa Liidu
teiste majanduspiirkondadega.
See annaks Paldiski linnale
võimsa arengupotentsiaali.”
Ülo Russak
Paldiski linna unustatud
naised...
W Eestis peeti 8.-14.
septembrini Euroopa
muinsuskaitsepäevi. 10.
septembril oli muinsuskaitsepäevade lipp heisatud Paldiski linnavalitsuse hoonele, sest
seal toimus seminar
“Väärtuslik Eesti väikelinn Paldiski”.
Kuna sel aastal möödus sada
aastat Esimese maailmasõja ja
75 aastat Teise maailmasõja
puhkemisest, siis oli muinsuskaitsepäevade teemaks valitud
“Euroopa suurte sõdade pärand” ning selles mõttes sobis
Paldiski seminari toimumise
kohana ideaalselt. Tekkis ju
linn seoses sõjasadama rajamisega, olles seotud ka mõlema
maailmasõja sündmustega. Lisaks veel aktiivne osalemine
suletud linnana külmas sõjas.
Suur sõjaline tähtsus
Seminarist osavõtjaid tervitas Paldiski linnapea Tiit Peedu, kes tutvustas linna arenguplaane. Arhitekt Urmas Arike oli nädala eest teinud pikema jalutuskäigu mööda linna ja
jagas tehtud fotode kaasabil
Konverentsi külalised ettekandeid kuulamas. Foto Peep Pillak
oma mõtteid Paldiski minevikust, olevikust ja tulevikust.
Robert Treufeld andis põhjaliku ülevaate Paldiski sõjalisest
tähendusest 17. sajandi lõpust
kuni 20. sajandi lõpuni, illustreerides sõnavõttu rohke pildimaterjaliga, sealhulgas Paldiski
linnaplaanidega läbi aegade.
Paldiski Linnaraamatukogu
juhataja Aeri Salme oli leidnud
väga huvitava lähenemisnurga
Paldiski ajaloole seoses siia sattunud ja siia unustatud naistega. Paldiski oli Esimese maailmasõja ajal venelastest ja sakslastest sõjavangide vahetamise
kohaks ning huvitaval kombel
saabusid Saksamaalt paljud Vene sõjavangid sealsete saksa
naiste-lastega. Mehed kadusid
peagi Vene avarustesse, “unustades” naised Paldiskisse.
Naised jäid maha
Sama lugu kordus 1990.
aastate alguses, kui Paldiskist
lahkunud nõukogude ohvitserid “unustasid” oma naised
Paldiskisse või ei tahtnud need
naised ise Venemaale minna.
Mart Varvas rääkis põneva loo
Paldiski tuumallveelaevnike
õppekeskuse tuumaobjekti
saatusest. Seejärel tutvustas
kapten Priit Rööp kohaletul-
EESTI PARIM
TELETEENUS!
Vaata
Ajamasinaga 80 ja
Salvestamisteenusega
100 telekanalit.
Ainult Starmanis.
Telli www.starman.ee või helista 1770
nutele Paldiski sõjaväeosa, kus
sai proovida ka selle päeva sõdurisööki. Käidi ka Amandus
Adamsoni muuseumis ja tehti
ringsõit Paldiski ja Pakri poolsaare ajaloolistesse paikadesse.
Paldiskis ja ümbruskonnas
on väga mitmekesine ja rikkalik ajalooline pärand, mida säilitamise ja kaitsmise kõrval tuleb osata ka tutvustada nii kohalikele inimestele kui ka turistidele. Selles vallas võib koostöö muinsuskaitsjatega osutuda vägagi tõhusaks.
Peep Pillak, Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees
PALDISKI LINNALEHT, oktoober 2014
3
“Miks kasvatajal on habe?”
ETTEVÕTE
W Paldiski lasteaia
Paldiski Tsingipada
laieneb
“Naerulind” rühma
Mummid õpetaja on
Are Tints. Ta alustas
mullu oktoobris tööd
liikumisjuhina, kuid soovis lisaks varasemale
noorte ja täiskasvanute
juhendamisele proovida
ka rühmas kasvataja
ametit.
W Autole parkimiseks
kohta leida on raske.
Isegi parkimisplatsil,
mis mõeldud tehase
enda inimestele ja külalistele. Igalt poolt turritavad vastu torud ja
muud metallkonstruktsioonid.
Kui tavaliselt tegelevad mudilastega ikka naisõpetajad, siis
Mummide rühma põngerjatel
on õpetajaks mees. “Eks lapsed võtavad mind nii nagu kõiki pedagooge. Pole otseselt küsinud, et miks neid kasvatab
onu,” muigab Are Tints (27).
“Küll uurivad tüdrukud ja poisid, et miks mul on pikk habe
või juuksed.” Siis kostab Tints,
et need lihtsalt kasvavad.
Kuidas aga Tints Paldiskisse
tööle sattus? Ta on lõpetanud
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia. Paldiskiga pole
tal kokkupuuteid olnud. Mullu
sügisel kutsuti aga noormees
“Naerulinnu” liikumisjuhendajaks. Esimene tööpäev oli 1.
oktoobril.
“Plaanime laienemist,” kinnitab aktsiaseltsi Paldiski Tsingipada tegevjuht Jussi Ustal. Nii
käibki kõrvuti juurdeehitus ja
igapäevane tootmistöö, kuumtsinkimine.
Kuumtsinkimine tähendab
seda, et tehasesse toodud metallkonstruktsioonid – olgu siis
elektrigeneraatorite osad, haagiste aluskonstruktsioonid või
lihtsalt metallist aiapostid – esmalt puhastatakse erinevate
hapetega ja alles siis suunab
transportöör detailid tsinkimisvanni.
“Happed on meil eraldi
ruumides, töötajad kemikaalidega praktiliselt kokku ei puutugi. See tagab ohutuse ja töötajate tervishoiu,” kiidab tootmisjuht Baltimaade, aga ehk ka
Põhjamaade moodsaimat tsinkimistehast. Igal aastal käiakse
seda kontrollimas keskkonnaametist. Ja iga aasta on olukorraga rahule jäädud. Pudelit piima, nagu vanasti, töötajatele ei
anta.
Töökeskkonna hoiavad
ohutu tänapäevased seadmed.
Paldiski linna päevadel on neid
ka linlastele tutvustatud, korraldatud ekskursioone.
“Muumid on väga
suured õues tegutsejad,” kiidab õpetaja.
“Aga kaks ja pool päeva nädalas tööd teha oli nagu liiga
vähe. Tahtsin ka ülejäänud ajal
midagi teha. Sain varsti ka rühma, kes valmistus kooli minema,” meenutab Tints.
Juhendanud ka noori
Õpetamise amet oli Tintsile
varasemastki tuttav. Ta on tegutsenud noortekeskuses ning
juhendanud täiskasvanuid.
“Seega puudus kogemus kõige
tillematega. Ja tahtsin teada,
kas sarnased ja erinevused on
samad,” ütleb Tints. Täna ütleb ta kindlalt, et mudilasest
kuni täiskasvanuni saadab inimest isetegemise tahe. Mõni
peidab seda küll noorukieas,
kuid see ei kao ikkagi kuhugi.
Milline näeb välja lasteaia
Muumide päevakava? Tints
räägib, et maja on mudilastele
avatud kella seitsmest seitsmeni. Hommikul võtavad õpetaja
ning ta abi mudilased kokku
ning kõnelevad päevast. Sellele
järgneb hommikusöök ning
pärast seda mänguaeg. Veidi
hiljem tehakse midagi toredat.
“Kindlasti käime õues ja seda
vähemalt tunni. Muumid on
väga suured õues tegutsejad,”
kiidab õpetaja. Lõunasöögi järel on kaks tundi puhkeaega.
“Ei sunni magama. Kui lapsed
on tasakesi voodis, siis pole
hullu,” lisab ta.
Kümmekond kolleegi
Õpetajad puhata ei saa, sest
kaks tundi kulub tavaliselt paberitööle, ettevalmistusele ja
muule vajalikule. Kui lapsed
ärkavad, siis tuleb õpetajal neile näiteks patse punuda. Hiljem on õhtusöök ning kella
viiest hakkavad vanemad ja vanavanemad mudilasi juba koju
viima. “Rühmas on nimekirjas
21. Täna on lapsi kohal 14.
Mõni on kas haige või vanaema juures,” seletab mees.
Kui palju võib Eestis olla
mehi-lasteaiaõpetajaid? Tints
ütleb, et täpselt ta ei tea ning
isiklikult kohtunud pole. Aga
neid võib olla liikumis-, muusika- ja rühmaõpetaja ametis
kümmekond.
Allar Viivik,
[email protected]
“Praegu läheb ligi
80% meie toodangust
ekspordiks,” kinnitab
tegevjuht.
Kaks meest suure kinnise
tsinkimisvanni juures piiluvad
läbi kuumakindlate illuminaatorite vanni – kas protsess kulgeb normaalselt, kas 450 kraadine sulatsink on katnud detailid ikka ühtlaselt? Kõik on sujunud normaalselt. Vanni kaitseseinad tõusevad ja töömehed
hakkavad pikkade roopidega
ükshaaval detaile kontrollima.
“Palav on siin ikka küll,”
kinnitab üks töömeestest, Riho-Sten Kütt. Päevas peab ta
veerandsada korda vanni juurde astuma.
“Palk on täiesti arvestatav,”
kiidab töömees üht põhjust,
miks ta just selle töö valis.
Ka ei ole Paldiski linna elanikul zincpotti – nii seisab
embleemina suur kiri tehase
seinal – pikk maa tööle käia.
Põnevamad tooted
“Põnevam on siis, kui
tuuakse näiteks laeva jahutussüsteeme tsinkimisele. Siis tuleb terve meeskonnaga ajusid
Tegevjuht Jussi Ustal ja Riho-Sten Kütt. Foto Ülo Russak
ragistada, kuidas töö korraldada: kuum tsink ei tohi düüsidesse või torudesse ära hanguda,” räägib Jussi Ustal. Huvitav
on tsinkida ka erinevate kunstnike skulptuure. Palju tehakse
tooteid tuulegeneraatoritele ja
elektroonikafirmale Ensto.
“Praegu läheb ligi 80% meie
toodangust ekspordiks,” kinnitab tegevjuht. Algas aga kuus
aastat tagasi kõik sellest, et
Alexela gruppi kuuluval autode järelhaagiseid tootval Tiki
treileril polnud oma tsinkimispada. Ka terves Eestis ei olnud
tänapäevastele nõuetele vastavat ettevõtet. Nii otsustatigi
Paldiskisse Alexela maadele
tsingitehas rajada.
Põnevaimaks tooteks arvab
tegevjuht olevat Tallinna Laululava istepinkide metalljalad.
Paldiski Tsingipada AS
• Paldiski Tsingipajas töötab umbes 50 inimest, enamik neist Paldiskist.
• Kuus tsingitakse kuni 1000 tonni metalltooteid.
• Suurimad kliendid on Ensto, ABB ja Tiki Treiler.
• 80% tsingipaja toodangust läheb ekspordiks.
Aga ka iga kodanik võib
oma kilekotiga tulla, kaasas
aiaväravad või lukud, mida tahetakse tsinkimise kaudu vääristada. Ka selline võimalus on
tehasel pakkuda.
Tegutsetud 6 aastat
Nüüd, mil on tegutsetud
kuus aastat – Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikainseneri
haridusega tegevjuht Jussi Ustal on töötanud siin päris algusest – plaanib tehas loomuliku
jätkuna laienemist. Olukord
Venemaal tsingipada ei puuduta – sinna praktiliselt toodangut ei lähe. Ka tuleb tsink Soomest.
“Laieneda kavatsetakse
tootmise kõrvalharude kaudu.
Kavatseme oma klientidele
pakkuda ka pulbervärvimist ja
koostamisteenust,” näeb tegevjuht tehase arenguruumi.
Ülo Russak,
[email protected]
“Eks õhtul kodus vajan ikka pool tunnikest vaikust.
Hoiatan siis elukaaslast, et ma temaga palju ei räägi,”
ütleb õpetaja Are Tints. Fotol on ta koos direktor Taive
Kikasega. Foto Allar Viivik
Kohvik Kegel
Keilas otsib enda
meeskonda kliendi-
teenindajat, kokka
ja abitöötajat.
Lisainfo tel 502 0583,
[email protected]
Õendushaigla Tallinnas,
Nõmmel, ootab oma
kollektiivi hooldajaid.
Tööaeg on vahetustega (12
või 24 tundi), vahetuse algus
kell 8.00. Töötasu alates 2.80
eur tunnis. Vajadusel pakume ka majutust. Kontakt:
e-mail: [email protected]
ee, tel. 5687 3106
SA Hiiu Ravikeskus
4
PALDISKI LINNALEHT, oktoober 2014
KULTUUR
Aeri Salme – raamatukogu
hea haldjas
W Juristiharidusega
Aeri Salme on juhtinud
linna raamatukogu peaaegu kümme aastat.
Veel sajandivahetusel
tegutseti viiekorruselise
maja keldris, praegu
asub Paldiski kultuurikants Pakri Plaza esimesel korrusel.
Kui raamatukogu hoidjale
puhkeajal ehk esmaspäeval
külla minna, siis leiab ta linnasekretäri kabinetist. “Ma olen
hariduselt jurist ning Riigikantselei poolt ka vastavalt akrediteeritud. Tulin siia tööle 2000.
aasta lõpus kolmeks aastaks
beebipuhkusel oleva linnasekretäri asendajaks,” seletab Aeri.
Teine tulek Paldiskisse oli
aastal 2005, kui temast sai 10.
jaanuaril raamatukogu juhataja.
Suvel lahkus ametist linnasekretär Anti Pärtel ning sellest
ajast peab Aeri Salme asendajana ka seda ametit.
“Hommikul vara töötan linnavalitsuse esimesel korrusel
raamatukogus. Vahepeal jälle
siin, teise korruse kabinetis.
Siis käin kolme alluvaga raamatukogu tööd korraldamas,”
“Olen uhke, et meil on väga
hea venekeelne humanitaarkirjanduse fond,” ütleb Aeri
Salme. Foto Allar Viivik
kirjeldab naine. Õhtul saab ta
veel tund raamatukogus tegutseda. Kirjandusele jäävad ka
nädalavahetused.
Surnuraamiga
raamatukokku
Esimene kokkupuude kohaliku koguga oli Salmel aastal
2000. Siis töötas raamatukogu
veel Sadama 8 viiekorruselise
paneelmaja keldris. Pakri
Plazas asus aga ühiselamu tüüpi majutuspaik.
Varsti remonditi praegune
lugemissaal ja ilukirjanduse
ning lasteosakond. Siis aitas
Aeri Salme toonasel juhatajal,
oma heal tuttaval, uude kohta
kolida. “Koolilapsed laadisid
raamatud ratastega surnuraamile ja vedasid siia,” muigab
ta.
Ise kogu juhatades hakkas
Salme ruume laiendama. Nii
saadi juurde laste-, arvuti- ja
tegelustoad ning kunstinäituste jaoks koridor. Vahepeal tegutses lugemissaalis ka muuseum.
Ümberehituse käigus aastatel 2011-2012 kaotasid viis tuba oma aknad. Need sulges
Konsumi ehitus. Lugemissaal
saadi tagasi ning ruumid läbisid värskenduskuuri. “Akendeta ruumides on fondi hoidlad.
Ilukirjanduse ruumi paigutasime ka lasteosakonna. Aga vähemalt ei pea lähiajal kolima.
Olen rõõmus remonditud ruumide üle,” ütleb Salme.
Paldiskis elab palju Vene kultuuriloo huvilisi. On head raamatud sümbolitest ja heraldikast, Romanovitest ja Rjurikust, Peterburist ja Moskvast,
ajaloost ja muust,” näitab ta
riiulit.
Paldiski elanike arv jääb
4100 piiridesse. Lugejaid on
aga veidi üle 1800, kellest umbes 2/3 on muukeelsed. “Seega on peaaegu iga teine linnaelanik meie klient. Suurim osa
on pensionärid, järgnevad lapsed ja õpilased ning edasi
tööealine rahvas. Tegutseb ka
internetipunkt,” räägib Salme.
Et linnal puudub kultuurikeskus, siis täidab raamatukogu
veidi neidki ülesandeid. Korraldatakse kunstinäitusi ning
püütakse kohtuda huvitavate
inimestega. Lastele loetakse
raamatuid ette ning koostöös
lasteaedadega toimub noorte
lugejate kasvatamine. Raamatukogu kui kultuurikandja rolli
tähtsust linnas iseloomustab
ka fakt, et tal on olemas oma
segakoor, kes osales suvisel
üldlaulupeol.
Pool linnast loeb
Raamatukogus on umbes
70 000 raamatut. Neist 1/3 on
eesti- ja ülejäänud muukeelsed.
Lisaks veel helikandjad ja perioodika. Eriti uhke on Aeri
Salme venekeelse humanitaarja tehnilise kirjanduse üle.
“Tellime seda isegi Peterburist.
Allar Viivik,
[email protected]
Tervisepäevadel osales sadu
tervisesportlasi
W 13.-14. septembril
peetud linna tervisepäevadel võeti mõõtu
veealadel, pallimängudes ning ka tervisejooksus. Kokku sportis ja liikus sel päeval sadu linnaelanikke ja külalisi.
Mõõduvõtmisi alustati laupäeval jalgpalliga. Täiskasvanutest
kohtusid Torpedo ning võistkond Anži. Skooriti korralikult
ning lõpuks võitis Torpedo
seisuga 11:10. Meeskonna eest
mängisid Sergei Seppago,
Eduard Visbek, Igor Žukov,
Aleksandr Petrov, Denis
Troitski, Aleksandr Krugljakov ning Andrei Portjankin.
Poiste jalgpallis kohtusid
Pakri SK ja Paldiski Real. Siin
võitis Real tulemusega 7:4.
Meeskonna eest mängisid
Dmitri Šljaga, Armando
Mitrovski, Markus Oppo, Edvin Visbek, Jegor Portjankin
ning Kirill Žuravljov.
Jooksid ka mudilased
Võrkpallis sai esikoha võistkond Paldiski VK, kes edestas
Ansami ja Partisane. Esikohavõistkonnas mängisid Vlad
Bankovski, Ljudmila Kolõškina ja Pavel Šutkov.
Rahvastepallis võitis 4.-6.
klassi vanuserühmas võistkond “4. klass”.
Tervisejooksu kolm kiire-
TEATED
mat olid aga Aleksander Truuberg, Marius Sild ja Sofja Gulaja.
Neidudest oli parim Polina
Antonjuk ja poistest Maksim
Savinov.
Noorim osavõtja oli lastedistantsil 2-aastane Emilia Golovjova.
Veepall ja ujumine
Et linnas on ujula, siis sai
mängida ka veepalli. Osales
neli võistkonda, kellest Pingviinid sai miniturniiril esikoha.
Mängisid Roman Targamaa,
Jegor Portjankin, Andrei Zavodun, Denis Bobrov ja Edgar
Kondrakov.
Teisele kohale jäeti võistkond Partisanid, kolmandale
Haid ja viimase kohaga pidid
leppima Delfiinid.
Ujumises võisteldi 25 meetri distantsil, kus vanuserühmi
oli neli. 2.-3. klass lastest oli
kiireim Tanel Mirošnitšenko
(osavõtjaid seitse), vanuserühmas 4.-5. klass oli kiireim Kristina Bobrovskaja (osavõtjaid
kuus) ning 6.-7. klassi õpilastest sai esikoha Svetlana Silitšenko (osavõtjaid seitse).
Kõige vanemate hulgas ehk 8.9. klassi õpilastest olid kolm
esimest Danila Dotsenko, Igor
Barnatski ja Dmitri Salamatin.
Allar Viivik,
[email protected]
rot/kg) Tallinnas Märja tn 4D juures 8. novembril (laupäeval) kell
11-12. Tel 513 3356
• Alondra ilutuba otsib juuksurit. Tel 443 4457
Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:
Eesti Traalpüügi Ühistu tootmishoone asub Paldiski linnas Lõunasadama territooriumil. Ühistu on spetsialiseerunud traalpüügile, külmutatud kala ja vürtsikala ekspordile. Töödeldavatest kalaliikidest on peamised kilu ja räim.
Tööd saab kalakäitleja
Töö kirjeldus: Sinu peamisteks tööülesanneteks on erinevate
tööoperatsioonide teostamine kala ja meresaaduste töötlemisel, sh kala soolamine, külmutamine, pakendamine; tootmises
kasuatavate masinate ja seadmete teenindamine ning nende
puhastamine ja desinfitseerimine. Hooajaline töö (oktoober
2014-aprill 2015), täistööaeg, töö toimub vahetustega.
Töötasu: tulemuspalk.
Nõuded kandidaadile: valmisolek vahetustega tööks, sh nädalalõppudel ja öösiti, füüsilise tööga kaasneva koormuse hea taluvusvõime, valmisolek järgida toiduainetetööstuses kehtivaid
hügieeninõudeid.
Palume saata lühike CV e-mailile: [email protected]
Kontaktandmed: kontaktisik Mauno Leppik.
Aadress: Jaama 6C, Paldiski 76806, Lõunasadam, Harjumaa,
Eesti. Lisainfo: +372 600 2929.
Paldiski
IV kvartalis
Rae 38
kell 14.00–18.00
20. ja 27. oktoobril
3., 17. ja 24. novembril
1., 15., 22. ja 29. detsembril
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja
peatuste kohta saate 24h telefonilt
6 310 310.
Müüa mahlapressid, õunapurustajad – suurim valik,
parimad hinnad! Rohkem infot
• AS ATKO Grupp pakub tööd
kodulehelt www.cidermill.eu
bussijuhile Tallinn-Paldiski lii-
või tel 5351 6054 (ladu Pärnus).
nil. Võimalus töötada nii täis- kui
Tasuta transport üle Eesti alates
osalise tööajaga. Info tel
50-eurosest ostusummast!
5558 0667, e-post
[email protected]
• • • Müüme mulda, liiva, sõnnikut,
killustikku. Teostame kõik
Ehitustööd, üldehitus. Tel
kaevetööd ratta- ja roomikeks-
5693 3207
kavaatoriga. Tel 5650 9523,
Haljastustööd nii era- kui
5626 8036
äriobjektidel! Mulla, liiva,
freesipuru ja killustiku müük ja
Bussist saate nõu pangateenuste
kohta, tellida ja kätte pangakaardi,
makseautomaadist oma kontole
sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja
sõlmida muid lepinguid.
• • Ohtlike puude aastaringsed
raie-, hooldus- ja saetööd.
vedu! Platside ehitus ja asfaldi-
Katuserennide puhastus. Tel
aukude lappimine! Tel 5660 4607
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Kasutatud riided, jalatsid ja
mööbel. Rae 7, Paldiski, T-R
• Prahivedu erineva suurusega
multilift konteineritega. Vea-
11-17, L ja P 11-15. Poes kaardimak-
me ära teie prahi,- pinnase- või
se võimalus.
puidujäätmed! Teostame lammu-
• • Kutseline korstnapühkija pa-
tustöid ning ehitame ja korrasta-
kub korstnapühkimisteenust.
me erineva suurusega teid ja
Tel 5621 9440
Lammutustööd erineva suurusega objektidel. Suvilad,
platse. Tel 5660 4607
• Silvestal OÜ ostab raieõigusi
ja metsamaad. Parim hind
majad, kuurid, korterid! Multilift
raieõiguse eest Harjumaal. Osta-
konteinerite rent! Bobcati rent!
me kogu puidu sortimendi metsa
Tel 5660 4607
ääres. Oleme huvitatud ka väikse-
• Lp. mesinikud. Luke Vaha-
matest raietest. www. silvestal.ee,
vabrik vahetab kärge (2,5 eu-
tel 5308 8945
Вестник Палдиской
Городской управы
Октябрь 2014
Alexela
Energia
купила
Gasum Eesti
Предприятие
AS Assistor –
“Экспортер
года”
В конце сентября была совершена сделка, в ходе которой
AS Alexela Energia стала единоличным
собственником
Gasum Eesti AS. Предприятие,
которое недавно приобрела
Alexela Energia, получит название Gaasienergia AS.
Gaasienergia AS продолжит
в полном объеме выполнять
все прежние функции Gasum
Eesti. “Хотя предприятие меняет собственника и наименование, местное газоснабжение
будет продолжаться непрерывно”, – подтвердил руководитель Alexela Energia Марти Хяэль.
Для Alexela Energia речь
идет о стратегически важном
моменте, поскольку предприятие работает на развитие альтернативных решений по
энергоснабжению. “Покупка
Gasum Eesti AS является для
Alexela Energia следующим
шагом по расширению предлагаемых клиентам решений в
части энергоснабжения”, –
сказал Хяэль.
Gasum Eesti AS продает
природный газ малым и средним предприятиям, а также
домашним хозяйствам в волости Харку и в Рапла. Фирма
обслуживает 62 километра газопровода в Эстонии. Оборот
Gasum Eesti в 2013 году составил около 2 миллионов евро,
на предприятии работает 4 человека.
Alexela Energia – входящее
в Alexela grupp холдинговое
энергетическое предприятие, в
которое входят розничный
продавец моторного топлива
Alexela Oil, развивающее терминал LNG в Палдиски предприятие Balti Gaas, занимающееся торговлей топливом
предприятие Energia Nord,
производитель сланцевого
масла, электричества и теплоэнергии предприятие Kiviõli
Keemiatööstus, работающее со
сжиженным и природным газом предприятие Reola Gaas, а
также занимающееся продажей энергии Elektrimüügi AS.
Оборот предприятий консолидированной группы Alexela
Energia составил в прошлом
году более 214 миллионов евро, и на них работает более
1000 человек по всей Эстонии. www.alexela.ee.
Предприятия Assistor AS,
Tailor Service OÜ и Top Marine OÜ боролись за главный
приз “Экспортер года” в рамках конкурса предпринимателей “Предпринимательская
премия 2014”, проводимого
Фондом поддержки развития
предпринимательства (EAS).
Основанное в 2004 году
предприятие Assistor, занимающееся поставкой автомобилей, ежегодно отправляет десятки тысяч новых автомашин, а успешная разработка
продуктов вместе с ростом
объема поставок в 2013 году
на 100% повысила оборот
предприятия. В Assistor работает 74 человек, и фирма активно занимается повышением осведомленности потенциальных инвесторов относительно благоприятной инвестиционной среды Палдиски.
Конкурс “Предпринимательская премия” – высшее государственное признание
предпринимателей и предприимчивости, и это предпринимательский конкурс с самой
длинной историей в Эстонии.
Его задача – содействовать
развитию предпринимательства и отметить наиболее амбициозные предприятия в
Эстонии. В конкурсе участвовали в общей сложности 70
эстонских предприятий. Лучшие из лучших были выбраны по пяти категориям: “Новатор года”, “Иностранный
инвестор года”, “Лучшее применение дизайна”, “Региональное предприятие года” и
“Экспортер года”.
На прошедшей 9 октября
торжественной церемонии
вручения призов титула “Экспортер года” было удостоено
предприятие OÜ Top Marine,
которое было выбрано также
лучшим предприятием Эстонии в 2014 году.
Высота маяка Пакри – 73 м над уровнем моря, и свет маяка виден на расстоянии 37 км. Наверху, рядом с помещением для фонаря виден сохранившийся до сих пор узкий дымоход камина. Фотография Мартин Рахкема
Д О С Т О П Р И М Е Ч АТ Е Л Ь Н О С Т Ь
Маяк-символ на гербе
города откроется
1 октября 1889 года впервые
для судов зажегся свет маяка
Пакри. К лету будущего года
недоходное объединение MTÜ
Paldiski 360 планирует привести маяк в порядок и открыть
его для посетителей.
Высокий маяк на краю полуострова является, по крайней мере, третьим по счету
маяком в этом месте. Первый
маяк действовал, предположительно, в “шведское время”, т.
е. в 17 веке. В 1724 году по
распоряжению Петра I был
возведен новый маяк. В 1808
году высота, вероятно, этого
же самого маяка была увеличена до 48 футов (около 15
метров).
В 1889 году примерно в
ста метрах от сооружения, которое оказалось на самом
краю обрыва, был построен
нынешний маяк высотой 52,3
м. Это самый высокий маяк в
Эстонии.
Весной 2014 года было учреждено недоходное объединение MTÜ Paldiski 360, целью
которого является охрана природы и культурного наследия
и развитие туризма. “Полуостров посещает много людей.
Несколько лет назад на дороге, ведущей к самой оконечности полуострова, насчитывали 170 машин в сутки”, – го-
ворит инициатор создания
MTÜ Paldiski 360 Андрус Куйва.
Первый крупный проект –
это ходатайство о получении
маяка в аренду, его реновация
и открытие для посетителей.
Департамент охраны памятников истории и культуры и Департамент водных путей одобрили план, его поддерживает
и город Палдиски.
“План необходимо согласовать в нескольких ведомствах,
поэтому мы надеемся получить соответствующие договоры к лету 2015 года”, – продолжает Куйва.
У сторожа маяка
свое помещение
Прежде чем пустить посетителей на винтовую лестницу
маяка, необходимо обеспечить безопасность всего сооружения. Стены нуждаются в
основательном ремонте. С годами со стен осыпалось более
60% штукатурки. Летом будущего года планируется открыть для посетителей верхний балкон и помещение для
фонаря. Находящаяся под помещением металлическая пластина с надписью “F.
Farbier&Co, 1888 Paris” сохранилась до наших дней. Это
говорит о том, что металличе-
ская платформа и другие части, хорошо сохранившиеся
до настоящего времени, были
изготовлены во Франции, а
стены были сложены из местного известняка.
Уникальным является также расположенное на вершине маяка помещение для сторожа, которое отапливалось
камином. “Дверца камина замурована. С внешней стороны сохранился металлический
дымоход и окно. Внутренние
стены помещения украшены
росписью, выполненной по
трафарету”, – перечисляет
Куйва.
В этом году на вершине
маяка планируется установить
веб-камеру и метеостанцию,
чтобы желающие смогли любоваться красивым видом и
следить за погодными условиями. Изображение с веб-камеры будет доступно на домашней странице города www.
paldiski.ee и на домашней
странице MTÜ Paldiski 360
www.paldiski360.ee.
Ходатайствуют о
поддержке
Как энтузиасты найдут
деньги для ремонта маяка и
его дальнейшего содержания?
По словам Андруса Куйва, недоходное объединение хода-
тайствует о финансовой поддержке для проектов из нескольких источников. “Город
присоединяется к группе
Leader и Ляэне-Харьюскому
совету сотрудничества. Город
поддержит нас при обращении в KÜSK (фонд Целевой
капитал гражданского общества) и EAS (Фонд поддержки
развития предпринимательства). Находящийся под охраной маяк включен также в
список 100 памятников, составленный Международной
ассоциацией маячных служб
(IALA).
Планы касаются и окрестностей маяка. Земельные
участки соседних зданий выкупила фирма Pakri Parun
OÜ. “В одном из зданий мы
хотим устроить гостиницу. Рядом с этим зданием стоял деревянный жилой дом, построенный в 1853 году. К сожалению, в конце августа этот
дом почти полностью сгорел
при пожаре”, – рассказал Куйва. Остался только фундамент.
В будущем на этом месте будет построено заведение общепита, напоминающее старое здание. В старом подвале
планируется построить баню.
Аллар Вийвик,
[email protected]
Следующий номер
“Городской газеты
Палдиски” выйдет 13.
ноября.
Сообщения и новости
[email protected]
Реклама и объявления
[email protected]
2
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ПАЛДИСКИ, октябрь 2014
Что означает терминал LNG
для города Палдиски?
В начале октября выяснилось,
что Европейский Союз не
поддерживает совместные
проекты Alexela Energia и
Gasum Oy по сооружению на
берегу Финского залива терминалов для сжиженного газа
(LNG). Исполнительный директор финской фирмы
Gasum Oy Йоханна Ламминен сообщила, что теперь
предприятие продолжит заниматься своим проектом терминала самостоятельно.
“Мы также планируем продолжать реализацию своего
проекта, но теперь необходимо найти решения”, – сказал
член правления Alexela Energia
Марти Хяэль газете Paldiski
Linnaleht. По его словам, Евросоюз не согласился покрывать те дополнительные расходы, которые возникали при
реализации проекта совместно
с Gasum Oy.
Марти Хяэль: “Alexela будет
развивать Палдиский проект
дальше, поскольку для открытия газового рынка необходим терминал LNG, маленькие терминалы не обеспечат
конкурентоспособной альтернативы газу от Газпрома. Наше сотрудничество с Gasum
являлось в рамках этого межгосударственного меморандума очень конструктивным,
и я верю, что оно будет продолжено, поскольку наше ви-
дение потенциала и перспектив развития газового рынка
региона достаточно схожее.
Необходимо уточнить, что
предложенные совместно с
Gasum компромиссные решения не были признаны неподходящими, просто пособие
ЕС оказалось недостаточным
для реализации компромиссных решений.”
Что означает терминал
LNG для города Палдиски?
Марти Хяэль: “Для Палдиски сооружение терминала
LNG означает в плане цены
возможность производства
конкурентоспособных электричества и тепла, дополнительные рабочие места на основном предприятии и в
фирмах, предлагающих опорные услуги. Это стало бы также созданием в городе Палдиски энергетической коммуны,
позволяющей производить и
продавать дешевую энергию и
тепло. В настоящее время развитие промышленности Эстонии тормозится именно из-за
того, что в Эстонии, по сравнению с другими странами
Европы, значительно более дорогая возобновляемая энергия
и высокие платы за передачу
энергии. С появлением терминала LNG мы получили бы
равные позиции с другими
развивающимися экономическими регионами Европы.”
ИСТОРИЯ
Забытые в город
женщины...
W С 8 по 14 сентября в
Эстонии прошли Европейские Дни охраны памятников
старины. 10 сентября флаг
Дней охраны памятников
старины был поднят на здании горуправы Палдиски, поскольку там проходил семинар “Ценные малые города
Эстонии – Палдиски”.
В этом году прошло 100 лет с
начала Первой мировой войны и 75 лет с начала Второй
мировой войны, поэтому Дни
охраны памятников старины
были посвящены теме “Наследие больших войн Европы”, и
в этом смысле Палдиски
очень хорошо подходил для
проведения семинара. Ведь город возник попутно со строительством военного порта и
связан с событиями обеих мировых войн. Кроме того, в качестве закрытого города он
активно участвовал в “холодной войне”.
Большое военное
значение
Участников семинара приветствовал глава города Палдиски Тийт Пеэду, который
Участники семинара. Фотография Пеэп Пиллак
рассказал также о планах развития города. Архитектор Урмас Арике, совершивший за
неделю до семинара долгую
прогулку по городу, с помощью сделанных фотографий
поделился своими мыслями о
прошлом, настоящем и будущем города. Роберт Трейфельд подробно рассказал о
военном значении Палдиски в
период с конца 17 века и до
конца 20 века, дополнив свой
рассказ богатым иллюстративным материалом, в том числе
составленными в разные периоды планами города Палдиски.
Директор Палдиской городской библиотеки Аэри
STARMAN
ƖƚƕƚDŽƴ
ƙƒř
ƔƞƗƣƱƨ
ƤƷǁƷǂǎƴǍƾǀƸƷDŽƷ
ƿƲǃƽƲƸƶƲDŽǎǃǑƼƲƿƲƽƲƾƺ
6WDUPDQƖƚƕƚDŽƴƴǃƷƵǀƹƲƷƴǂǀƴƾƷǃǑLj
ƙƴǀƿƺDŽƷwww.starman.ee ƺƽƺƹƲƼƲƸƺDŽƷ1770
Салме нашла очень интересный угол зрения на историю
Палдиски – через судьбу попавших в Палдиски и забытых там женщин. Во время
Первой мировой войны Палдиски был местом обмена
русских и немецких военнопленных и, что интересно,
многие русские военнопленные прибыли из Германии
вместе с женами-немками и
детьми. Вскоре они затерялись
на просторах России, забыв
своих жен в Палдиски.
Женщины остались
Та же история повторилась
в начале 90-х годов, когда из
Палдиски ушли советские
офицеры, оставив там своих
жен, либо женщины сами не
пожелали ехать в Россию.
Март Варвас рассказал об интересной судьбе ядерного объекта – открытого в советское
время Палдиского учебного
центра атомного подводного
флота. Далее капитан Прийт
Рёэп показал прибывшим
участникам семинара военную часть Палдиски, где они
отведали солдатской еды.
Участники семинара посетили
также музей скульптора Амандуса Адамсона и совершили
прогулку по историческим местам полуострова Пакри.
Палдиски и его окрестности имеют богатое историческое наследие, которое нужно
не только охранять и сохранять, но и уметь знакомить с
ним местных жителей и туристов. В этой области сотрудничество с организациями по
охране культурного и исторического наследия может оказаться очень эффективным.
Пеэп Пиллак, председатель Эстонского общества
охраны памятников
старины
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ПАЛДИСКИ, октябрь 2014
“Почему у воспитателя
борода?”
ПРЕДПРИЯТИЕ
Оцинковочный завод в
Палдиски расширяется
W Здесь сложно найти ме-
сто для парковки. Даже на
парковочной площадке,
предназначенной для заводских людей и гостей. Везде
видны трубы и другие металлические конструкции.
Мы планируем расширять
свою деятельность”, – подтверждает исполнительный руководитель акционерного общества Paldiski Tsingipada
Юсси Устал. Так параллельно
ведется строительство пристройки и ежедневная производственная работа – горячее
цинкование.
Горячее цинкование означает следующее: доставленные
на завод металлоконструкции,
будь то детали электрогенераторов, базовые конструкции
прицепов или просто металлические столбы для забора,
сначала очищают с помощью
различных кислот, а затем
транспортер направляет изделия в ванну цинкования.
“Кислоты у нас в отдельных помещениях, рабочие
практически не соприкасаются с химикатами. Это обеспечивает безопасность и охрану
здоровья рабочих”, – говорит
производственный руководитель самого современного в
странах Балтии, а может даже
и в Северных странах завода
по оцинковке. Департамент
охраны окружающей среды
ежегодно проводит проверку
завода. И каждый раз он доволен ситуацией на заводе. Бутылку молока, как в старые
времена, рабочим не выдают.
Безопасность рабочей среды
на заводе обеспечивает современное оборудование. В Дни
города Палдиски проводятся
экскурсии на завод, и все желающие могут ознакомиться с
работой завода.
“В настоящее
время почти 80% нашей продукции идет
на экспорт”, – говорит исполнительный руководитель.
Двое рабочих заглядывают
в термостойкие иллюминаторы большой закрытой ванны,
чтобы убедиться, что процесс
идет нормально и жидкий
цинк при температуре 450 °C
равномерно покрыл детали.
Все идет нормально. Защитные стены ванны поднимаются вверх, и рабочие длинными
баграми начинают проверять
детали. “Да, жарковато здесь”,
– говорит один из рабочих,
которого зовут Рихо-Стен
Кютт. Ежедневно ему приходится подходить к ванне не
менее 25 раз.
“Заработная плата вполне
W Учителем в группе
“Muumid” Палдиского детского сада “Naerulind” работает Аре Тинтс. Он пришел
сюда в октябре прошлого года в качестве учителя движения, потому что в дополнение к имеющемуся опыту руководства молодежью и
взрослыми хотел еще поработать воспитателем в детском саду.
Если обычно с малышами занимаются женщины, то у детей группы “Muumid” учитель
– мужчина. “Дети воспринимают меня так же, как и всех
педагогов. Никто из детей напрямую не спрашивал, почему их воспитывает дядя”, –
улыбается Аре Тинтс (27). Но
они интересуются, почему у
меня длинная борода или
длинные волосы. Тогда Тинтс
отвечает, что они просто есть.
Как Тинтс попал на работу
в Палдиски? Он окончил Вильяндискую академию культуры Тартуского университета.
Раньше в Палдиски не бывал.
А осенью прошлого года молодого человека пригласили в
детский сад “Naerulind” на
должность учителя движения.
К работе он приступил 1 октября.
“Два с половиной рабочих
дня в неделю – это слишком
мало. Я хотел что-то делать и
в остальные дни. Вскоре мне
дали группу, готовящуюся идти в школу”, – вспоминает
Тинтс.
Руководил
молодежью
Юсси Устал и Рихо-Стен Кютт. Фотография Юло Руссак
конкурентоспособная”, – называет рабочий одну из причин, почему он выбрал именно эту работу.
Да и для жителя Палдиски
дорога на работу в zincpot –
такая надпись в качестве эмблемы украшает стену завода
– не занимает много времени.
Самые интересные
изделия
“Наиболее интересная работа, например, тогда, когда
на оцинковку поступают системы охлаждения, используемые на судах. В таких случаях
вся команда ломает голову
над тем, как организовать работу: нельзя, чтобы горячий
цинк застыл в дюзах и трубах”, – рассказывает Юсси
Устал. Интересно также проводить оцинковку различных
скульптур. Много заказов выполняется для ветрогенераторов и производителя электроники Ensto.
“В настоящее время почти
80% нашей продукции идет
на экспорт”, – говорит исполнительный руководитель. А
началось все шесть лет назад с
того, что у предприятия по
производству прицепов Tiki
3
Paldiski Tsingipada
• На предприятии Paldiski Tsingipada работает примерно 50 человек, большинство из них живут в Палдиски.
• В месяц оцинковку проходят изделия из металла общим весом до 1000
тонн.
• Самые крупные клиенты завода – предприятия Ensto, ABB и Tiki Treiler.
80% продукции оцинковочного завода идет на экспорт.
Treiler, входящего в группу
Alexela, не было своего оцинковочного цеха. Да и в Эстонии в целом не было ни одного такого, соответствующего современным требованиям
предприятия. Поэтому было
принято решение построить
оцинковочный завод в Палдиски на территории Alexela.
Самым интересным изделием, по мнению исполнительного руководителя, являются
металлические ножки для скамеек для Певческого поля в
Таллинне.
Шесть лет работы
Однако и любой человек
может принести на оцинковку замок или садовую калитку, так как завод предлагает
свои услуги и частным лицам.
Сейчас, когда завод действует уже шесть лет – испол-
нительный руководитель Юсси Устал, имеющий образование инженера-механика, полученное в Таллиннском Техническом университете, работает
на заводе с самого начала –
расширение деятельности является логичным шагом. Ситуация в России не затрагивает оцинковочный завод – туда
он почти не поставляет продукцию. Цинк на завод поступает из Финляндии.
“Расширять деятельность
планируется через боковые отрасли производства. Мы планируем начать предлагать клиентам порошковую покраску
и услугу сборочных работ”, –
отмечает исполнительный руководитель возможности для
развития деятельности завода.
Юло Руссак,
[email protected]
Работа учителя была Тинтсу знакома и раньше. Он работал в молодежном центре и
занимался наставничеством
взрослых. “Не было только
опыта работы с самыми маленькими. Я хотел узнать, каковы сходства и различия”, –
говорит Тинтс. Сейчас он уверен, что человеку с детства
присуще желание творить. Некоторые люди в подростковом возрасте прячут его
внутрь, но оно никуда не исчезает.
Как выглядит распорядок
дня в группе “Muumid”?
Тинтс рассказывает, что детский сад работает с семи утра
до семи вечера. Утром учитель
вместе с помощником собирает малышей в круг и рассказывает им о планах на новый
день. После этого дети завтракают и можно начинать
играть. Чуть позже они все
вместе делают что-нибудь интересное. “Обязательно выходим на свежий воздух, по
крайней мере, на час. Детям
нравится играть на улице”, –
хвалит учитель своих воспитанников. После обеда следует
двухчасовой отдых. “Я не заставляю спать. Если они тихо
лежат в кровати, то все нормально”, – добавляет он.
Десяток коллег
Учителям в детском саду
отдыхать некогда, так как эти
два часа обычно уходят на выполнение бумажной работы,
подготовку и другую необходимую работу. Когда дети
просыпаются, учителю приходится заплетать и косички.
Позже у детей ужин, а после
пяти часов родители и бабушки или дедушки начинают забирать детей домой. “По списку в группе 21 ребенок. Сегодня их 14. Некоторые из
них болеют или гостят у бабушки”, – поясняет учитель.
Сколько учителей-мужчин
работает в детских садах в
Эстонии? Тинтс говорит, что
он не знает точно и сам лично не встречал. Но учителем
движения, учителем музыки
или учителем группы в детских садах работают примерно 10 мужчин.
Аллар Вийвик,
[email protected]
“Вечером дома мне хочется побыть полчаса в тишине.
Тогда я предупреждаю, что не могу пока много беседовать”, – говорит учитель Аре Тинтс. На фотографии он
вместе с директором Тайве Кикас. Фотография Аллар
Вийвик
4
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ПАЛДИСКИ, октябрь 2014
К УЛ ЬТ У РА
Добрая хранительница
библиотеки – Аэри Салме
W Аэри Салме, специалист с
юридическим образованием,
руководит библиотекой почти десять лет. Еще в начале
2000-х годов библиотека
действовала в подвале пятиэтажного дома, а сейчас
центр культуры Палдиски
располагается на первом
этаже Pakri Plaza.
Если к хранительнице библиотеки прийти в выходной день,
т. е. в понедельник, то ее можно найти в кабинете секретаря
горуправы. “Я по образованию юрист, прошла соответствующую аккредитацию со
стороны Государственной канцелярии. Пришла сюда на работу в конце 2000 года на три
года на замену ушедшей в отпуск по уходу за ребенком секретаря горуправы”, – поясняет Аэри.
Во второй раз Аэри Салме
попала в Палдиски в 2005 году, когда 10 января она стала
руководителем библиотеки.
Летом секретарь горуправы
Анти Пяртель ушел с должности, и с этого времени Аэри
Салме в качестве заменяющего лица работает и в этой
должности.
“Рано утром я работаю на
первом этаже здания горуправы – в библиотеке. Потом
здесь, в кабинете на втором
этаже. Далее я с тремя подчиненными занимаюсь организацией работы библиотеки”, –
рассказывает Аэри Салме. Вечером она в течение одного
часа работает опять в библиотеке. Выходные она посвящает тоже библиотеке.
В новую библиотеку
на патологоанатомических носилках
В первый раз Аэри Салме
столкнулась с местным библиотечным фондом в 2000 году.
В то время библиотека работала в подвале пятиэтажного
панельного дома по адресу ул.
Садама, 8. В здании нынешнего Pakri Plaza располагалось
гостиничное заведение типа
общежития.
Вскоре были отремонтированы читальный зал, отдел художественной литературы и
отдел детской литературы. Аэри Салме помогла тогдашнему руководителю, своему хорошему знакомому, переехать
на новое место. “Школьники
складывали книги на патологоанатомические носилки с
колесами и везли их сюда”, –
вспоминает она.
Когда Аэри Салме сама
стала руководителем библиотеки, она занялась расширением
помещений. Так в библиотеке
появились комната для детей,
компьютерная комната и
комната для проведения мероприятий и коридор для проведения художественных выставок. Некоторое время в читальном зале действовал и музей.
Объявления
•
•
В салон красоты Alondra требуется
парикмахер. Тел 4434457.
Вывоз мусора в контейнерах Multilift
разных размеров. Вывозим мусор,
грунт, древесные отходы. Осуществляем
работы по сносу, строим и облагораживаем
дороги и площадки разных размеров. Тел
5660 4607
Ландшафтный дизайн на частных и
коммерческих объектах. Продажа и
доставка почвы, песка, асфальтовой
крошки и щебня. Строительство площадок
и заполнение ям на асфальте. Тел
5660 4607
Осуществляем работы по сносу на
объектах любых размеров: дачи, дома,
сараи, квартиры. Аренда контейнеров
•
•
Multilift. Аренда Bobcat. Тел 5660 4607
Продаем пресс-соковыжималки,
дробилки-измельчители для яблок –
большой выбор, лучшие цены! Более
подробная информация на сайте
www.cidermill.eu или по тел 5351 6054
(склад в Пярну). При покупке на сумму
от 50 евро – бесплатный транспорт по всей
Эстонии!
Строительные работы, общее строительство. Тел 5693 3207
Уважаемые пчеловоды! Воскоперерабатывающее предприятие Luke
Vahavabrik будет обменивать соты (2,5 евро/кг) 8 ноября (в субботу) в Таллинне возле дома 4D по ул. Мярья с 11.00 до 12.00.
Тел 513 3365
•
•
•
W В рамках прошедших 13-
14 сентября Дней здоровья в
Палдиски прошли соревнования по водным видам
спорта, играм с мячом и состоялся забег. В эти дни
спортом занимались сотни
жителей и гостей города.
Спортивные состязания начались в субботу, 13 сентября, с
турнира по футболу. Из
взрослых команд встретились
“Torpedo” и “Anži”. Команды
забивали голы один за другим, и в итоге выиграла команда “Torpedo” со счетом
11:10. В выигравшей команде
играли Сергей Сеппаго, Эдуард Визбек, Игорь Жуков,
Александр Петров, Денис Троицкий, Александр Кругляков
и Андрей Портянкин.
Среди юношеских команд
по футболу встретились “Pakri
SK” и “Paldiski Real”. Матч
выиграла команда “Real” со
счетом 7:4. В команде играли
Дмитрий Шляга, Армандо
Митровский, Маркус Оппо,
Эдвин Визбек, Егор Портянкин и Кирилл Журавлев.
Забег и для малышей
Полгорода читает
В ходе реконструкции в
2011-2012 годах в 5 помещениях были закрыты окна. Их
заслонило здание Konsum. Читальный зал получили обратно, и помещения прошли
курс обновления. “В помещениях без окон расположились
хранилища фонда. В помещении художественной литературы разместили также отдел
детской литературы. Но, по
крайней мере, в ближайшее
время не придется переезжать.
Я радуюсь отремонтированным помещениям”, – говорит
Салме.
В фондах библиотеки примерно 70 000 книг. Треть из
них на эстонском языке,
остальные на других языках.
Имеются еще звуконосители
и периодические издания. Аэри Салме особенно гордится
собранием русскоязычной гуманитарной и технической литературы. “Мы заказываем
В Днях здоровья
приняли участие сотни
спортсменов-любителей
“Я горжусь нашим фондом русскоязычной гуманитарной литературы”, – говорит Аэри Салме. Фотография
Аллар Вийвик
книги даже из Санкт-Петербурга. В Палдиски живет много людей, интересующихся
историей культуры России. У
нас есть хорошие книги о
символах и геральдике, семье
Романовых и Рюриковичей,
Санкт-Петербурге и Москве,
об истории и многом другом”, – показывает она на
полки.
В Палдиски живет примерно 4100 человек. Количество
читателей составляет примерно 1800 человек, из которых
две трети – иноязычные. “Таким образом, почти каждый
второй горожанин является
нашим клиентом. Основная
часть наших читателей – пенсионеры, далее следуют дети и
школьники, и потом люди
трудоспособного возраста. У
нас работает также интернет-пункт”, – рассказывает
Салме. В городе нет Центра
культуры, поэтому библиотека
в некоторой степени выполняет и его задачи: проводятся
художественные выставки и
встречи с интересными людьми.
Для детей устраивается чтение книг, в сотрудничестве с
детскими садами повышается
интерес юных читателей к
книгам. Роль библиотеки как
важного носителя культуры в
городе подтверждает и тот
факт, что у нее имеется свой
смешанный хор, который летом участвовал в Празднике
песни.
По волейболу первое место
заняла команда “Paldiski VK”,
обогнавшая команды “Ansam”
и “Partisanid”.
В лидирующей команде
играли Влад Банковски, Людмила Колышкина и Павел
Шутков.
В соревнованиях по народному мячу в возрастной группе 4-6 классов выиграла команда “4 класс”.
В забеге самыми быстрыми
оказались Александр Трууберг,
Мариус Силд и Софья Гулая.
Среди девушек первой пришла Полина Антонюк, среди
юношей – Максим Савинов.
Самой маленькой бегуньей
стала участница детского забега двухлетняя Эмилия Головьева.
Водное поло и плавание
В городе есть плавательный
бассейн, поэтому были проведены и соревнования по водному поло. В них приняли
участие четыре команды, из
которых первое место в мини-турнире заняла команда
“Pingviinid”. В команде играли Роман Таргамаа, Егор
Портянкин, Андрей Заводун,
Денис Бобров и Эдгар Кондраков. Второе место заняла
команда “Partisanid”, третье
место – команда “Haid”, а команде “Delfiinid” пришлось
смириться с последним местом.
Соревнования по плаванию на дистанцию 25 метров
прошли с разделением на четыре возрастные группы. Среди учеников 2-3 классов самым быстрым стал Танель
Мирошниченко (семь участников), в возрастной группе
4-5 классов первое место заняла Кристина Бобровская
(шесть участников), среди учеников 6-7 классов быстрее
всех дистанцию проплыла
Светлана Силиченко (семь
участников). В самой старшей
возрастной группе, т. е. среди
учеников 8-9 классов первые
три места заняли Данила Доценко, Игорь Барнацкий и
Дмитрий Саламатин.
Аллар Вийвик,
[email protected]
Банковский автобус
Все свои финансовые дела Вы можете уладить в Банковском автобусе!
Аллар Вийвик,
[email protected]
Производственное здание Eesti Traalpüügi Ühistu расположено в городе ПА ЛДИСКИ на территории Южного Порта.
Предприятие специализировано на траловый лов и экспорт мороженой и соленой рыбы. Основные виды обрабатываемой рыбы – килька и салака.
Остановка Банковского автобуса:
Палдиски
в IV квартале
Раэ, 38
с 14.00 до 18.00
20 и 27 октября
3, 17 и 24 ноября
1, 15, 22 и 29 декабря
Требуется рыбообработчик
Содержание работы: обработка рыбы (килька, салака),
заморозка, засолка, упаковка, в том числе и тяжелая физическая работа. Сезонная работа (октябрь 2014-апрель
2015), в большом производственном цехе, по графику (в
том числе ночные смены и смены в выходные дни).
Заработная плата: сдельная.
Требования к кандидатам: готовность к тяжелой физической работе, готовность соблюдать гигиенические требования пищевой промышленности.
Просим отправить краткое CV на адрес [email protected]
Контактные данные: контактное лицо Mauno Leppik.
А дрес: Jaama 6C, Paldiski 76806, Lõunasadam, Harjumaa,
Eesti. Дополнительная информация: +372 600 2929
В Банковском автобусе Вы получите всю необходимую информацию о банковских услугах, там же Вы сможете зака зать и получить банковскую карточку, с
помощью банковского автомата положить на счёт или снять наличные деньги,
совершить электронные платежи в интернет-банке, оформить вклад или
заключить любой другой договор.
С графиком остановок Банковского автобуса, а также условиями финансовых
услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. За дополнительной информацией об услугах Банковского автобуса, времени и местах остановок обращайтесь в
круглосуточно работающий Консультационный центр по номеру 6 310 310.