Розмір оплати з ПДВ (грн.)

Тарифи на послуги доступу до мережі Інтернет
за технологією Ethernet або SHDSL
для суб’єктів господарювання (корпоративних та бізнес-абонентів),
крім операторів, провайдерів телекомунікацій
Номер Постат- зиті
ція
1
2
Види послуг
Норма
оплати
Підключення до мережі Інтернет за
технологією Ethernet або SHDSL
одноразово,
(порт – Gigabit Ethernet або Fast Ethernet, за 1 порт
або SHDSL)
Абонентна плата за користування доступом до
мережі Інтернет за технологією Ethernet або
SHDSL (з урахуванням підтримки постійної
IP-адреси (блок з 4 адрес)) із симетричною
швидкістю
2 1 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
3 2 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
4 3 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
5 4 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
6 5 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
7 6 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
8 7 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
9 8 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
10 9 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
11 10 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
12 20 Мбіт/с
місяць,
за 1 порт
Розмір
оплати
з ПДВ
(грн.)
1
1500,00
247,20
465,60
658,80
825,60
972,00
1101,60
1234,80
1296,00
1371,60
1440,00
2688,00
13 30 Мбіт/с
14 40 Мбіт/с
15 50 Мбіт/с
16 60 Мбіт/с
17 70 Мбіт/с
18 80 Мбіт/с
19 90 Мбіт/с
20 100 Мбіт/с
21 200 Мбіт/с
22 300 Мбіт/с
23 400 Мбіт/с
24 500 Мбіт/с
25 600 Мбіт/с
26 700 Мбіт/с
27 800 Мбіт/с
28 900 Мбіт/с
29 1000 Мбіт/с
3
4
5
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
місяць,
за 1 порт
3744,00
4608,00
5340,00
5904,00
6384,00
6720,00
7020,00
7200,00
10886,40
15120,00
18720,00
21600,00
23760,00
26040,00
27840,00
29160,00
30000,00
30 Абонентна плата за користування
доступом до мережі Інтернет за
місяць,
договірна
технологією Ethernet із симетричною
за 1 порт
ціна
швидкістю понад 1 Гбіт/с
31 Абонентна плата за підтримку додаткової
місяць,
IP-адреси (не більше 12 додаткових
за одну IP48,00
адрес)
адресу
32 Надання в тимчасове платне
користування обладнання доступу
місяць
60,00
(SHDSL або 100BaseFX-модем)
Примітки.
1. Тарифи розраховано без вартості організації з’єднання місцевого
подовження.
2. З’єднання місцевого подовження (пара проводів мідного кабелю,
волоконно-оптична лінія) організовується за рахунок споживача.
3. На стороні товариства для підключення споживача застосовуються
порти SHDSL, 100BaseFX, 1000Base SX(LX) на DSL-мультиплексорах та
комутаторах Ethernet.
4. Для підключення до мережі товариства на стороні споживача
встановлюється обладнання з портом SHDSL або 100BaseFX, або 1000Base
SX(LX). Обладнання (модеми SHDSL або 100BaseFX) споживачі придбавають
самостійно або товариство надає його (їх) у тимчасове платне користування.
5. При підключенні до мережі Інтернет за технологією Ethernet або SHDSL
споживач може користуватися блоком з 4, 8, 16 статичних IP-адрес.
При організації підключення споживач обирає необхідну кількість IPадрес, а за необхідності збільшення кількості IP-адрес за заявою споживача
ПАТ «Укртелеком» проводить заміну існуючого блока на новий.
6. Швидкість підключення споживача може бути лише кратною 1 Мбіт/с,
при цьому 1 Мбіт/с = 1000 Кбіт/с = 1 000 000 біт/с.
7. Пропускна спроможність підключення встановлюється відповідно до
замовлення споживача та залежно від типу порту підключення на стороні
товариства:
- порт 100BaseFX або 1000Base SX(LX): швидкість підключення –
2 – 1000 Мбіт/с;
- порт SHDSL: швидкість підключення – 1 – 10 Мбіт/с.
8. При перевищенні замовленої швидкості підключення трафік на порту
підключення споживача блокується.
9. Плата за користування послугою нараховується з дня підключення.
10. Вартість послуги визначається для кожного порту окремо. При цьому
сумарна швидкість портів при визначенні вартості послуги не враховується.
11. Послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet або
SHDSL надаються в кожному населеному пункті України відповідно до наявної
технічної можливості товариства.