Порядок проведения;pdf

Чертеж
№
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9
К10
К11
К12
К13
Размери, mm
Обем
Вид котел
D
ГНВ 150, ГНП 150
ГНВ 250, ГНП 250
ГНВ 350, ГНП 350, ОВМ 350, ОПМ 350
ГНВ 550, ГНП 550, ГНВ 650, ГНП 650, ГНВ 1000,
ГНП 1000, ОВМ 550, ОПМ 550, ОВМ 1000, ОПМ
1000, ОН 150, ОН 350
ПКМО 4, ПКНО 4
ПКМ 1, ПКН 1, ПКМ 1,6
КМ 12 за горелка Г 1000 МЗП
ПКМ 2,5, КТМ 2 за горелка Г 250 МЗБ
ПКМ 4, ВКМ 2,5 ОН 550 за горелка Г 350 МЗБ
ПКМ 6,5, ВКМ 4 за горелка Г 5000 МЗБ
ПКМ 12 - еднакви за горелка RAY и Г 1000 МЗП_
ПКМ 6,5 за горелка RAY
Оранжериен котел BRUNA за горелка JONSON
BURNER
1
D
2
D
3
D
4
H
1
H
2
H
3
H
4
dm
Общо тегло, kg
3 Римпексал Римпексал
80
42,3
39,5
179,0
Броя
-
340 130 135 85 340 170 135 85 590 170 265 210 -
-
690
-
595 225 400 230 -
- 110,4
220,8
276,0
6
36,8
46,0
320 - 87,2
120 - 95,4
188 370 350 402,4
310 270 - 115,4
310 223 - 134,9
400 300 - 215,2
540 261 - 354,4
385 285 - 260,9
174,4
190,8
804,8
230,8
269,8
430,4
708,8
521,8
218,0
238,5
1006,0
288,5
337,3
538,0
886,0
652,3
6
6
20
6
10
20
24
29,1
31,8
40,2
38,5
27,0
21,5
29,5
36,3
39,8
50,3
48,1
33,7
26,9
36,9
1336,8
1671,0
1320
-
400
290
718
460
460
530
620
530
1200 475 1040 980 -
- 668,4
3
3
6
Тегло на един сектор,
kg
Римпексал Римпексал
35
80
11,3
14,1
10,5
13,2
23,9
29,8
450
450
690
635
565 175
750
620 300
960
600 434
744 640 480 325
814 724 612 322
996 880 730 420
1265 1115 1030 670
1040 880 734 392
16,9
15,8
71,6
35
33,8
31,6
143,2
Сектори