Зміни до річного плану закупівель на 2013 рік
ЗШ І-ІІІ ступеня № 27 ВМР, код ЄДРПОУ - 26235522
(найменування замовника , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
1
55.51.1-Послуги їдалень
Код КЕКВ
(для
бюджетн
их
коштів)
Джерело
фінансування
Очікувана вартість
предмета закупівлі
Процедура
закупівлі
Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
2
1133
3
Міський
бюджет
4
5
Відкриті торги
6
грудень 2012
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _18.12.2012р._ № _12_ .
Голова комітету з конкурсних торгів
__ О.М. Козяр _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів _Мартинюк І.В.__ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Підрозділ/и (особа/и), Примітки
яких планується залучити
до підготовки
документації конкурсних
торгів( запиту цінових
котирувань)
7
8