Прямое полноволновое моделирование в сейсморазведке;pdf

Datum: 28. 3. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_407
Škola: Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Jméno autora: Ing. Valerie Pertlová
Název sady: Ruský jazyk - gramatika pro tříletý dálkový maturitní obor Podnikání
Název práce: Cvičení zaměřené na rozkazovací způsob – pracovní list
Předmět: Ruský jazyk
Ročník: 3.
Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací cíl: Opakování již získaných poznatků a jejich prohloubení.
Pomůcky: slovníky, psací potřeby, vytištěné pracovní listy
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití
ICT.
Cvičení zaměřené na rozkazovací způsob pracovní list
Упражнения на повелительное наклонение
- рабочий лист
1. Napište tvar rozkazovacího způsobu. - Напишите форму повелительного
наклонения.
писать …....................
жить …................... звать …................ одеть ….............
читать …....................
сидеть …................ пить …................. приехать ….............
позвонить …..................... купить …............... посмотреть …................
2. Odpovězte na otázky, použijte rozkazovací způsob podle vzoru. - Ответьте на
вопросы с помощью повелительного наклонения по образцу.
Что купить брату? (диск) — Купи брату диск.
1. Когда позвонить бабушке? (завтра) - ….........................................................................................
2. Что посмотреть в Праге? (Карлув мост) - ….................................................................................
3. Что написать Ирине? (письмо) - …................................................................................................
4. Куда убрать одежду? (шкаф) - …....................................................................................................
5. Что прочитать? (газета) - …............................................................................................................
6. Что одеть в театр? (синее платье) - …...........................................................................................
3. Seznamte se se situací. Utvořte věty s využitím rozkazovacího způsobu. - Прочитайте
ситуацию. Составьте предложения, используя повелительное наклонение.
а). Рядом в комнате спит ребёнок. Попросите своих друзей не говорить громко.
…............................................................................................................................................................
б). Вы уезжаете в отпуск. Попросите соседку поливать цветы 3 раза в неделю.
…............................................................................................................................................................
в). Вы сделали домашнее задание. Поросите учителя проверить его.
…............................................................................................................................................................
г). Вы хотите разменять деньги. Попросите кассира разменять 100 рублей.
…............................................................................................................................................................
Cvičení zaměřené na rozkazovací způsob řešení
Упражнения на повелительное наклонение
- решение
1. пиши(те), живи(те), зови(те), одень(те), читай(те), сиди(те), пей(те), приедь(те),
позвони(те), купи(те), посмотри(те).
(11 bodů)
Body
10 až 11
8 až 9
5 až 7
2 až 4
0 až 1
1
2
3
4
5
Hodnocení
Výborný
Chvalitebný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
2. 1. Позвони бабушке завтра. 2. Посмотри в Праге Карлув мост. 3. Напиши Ирине письмо. 4.
Одежду убери в шкаф. 5. Прочитай газету. 6. В театр одень синее платье.
(6 bodů)
Body
6
4 až 5
3
2
0 až 1
1
2
3
4
5
Hodnocení
Výborný
Chvalitebný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
3. а). Пожалуйста, не говорите громко. б). Пожалуйста, поливайте цветы 3 раза в неделю. в).
Пожалуйста, проверьте моё домашнее задание. г). Пожалуйста, разменяйте 100 рублей.
(4 body)
Body
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
Hodnocení
Výborný
Chvalitebný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
Metodický pokyn:
Pracovní list navazuje na prezentaci o rozkazovacím způsobu. Nejprve je třeba tuto
látku s žáky zopakovat a poté začít pracovat s pracovním listem. Žáci pracují
s pracovním listem samostatně, individuálně, je možné i ve dvojicích či skupinách.
Pracovní list lze použít na procvičování získaných poznatků a poté vyhodnotit
výsledky společně s žáky, při tom vysvětlit případné chyby. Pracovní list rovněž jde
použít jako test. Počet bodů za každou úlohu je uveden v řešení.
Každé cvičení se má známkovat zvlášť (viz tabulky).
Prameny a literatura
Glazunova O.I.: Davajte govoriť po-russki, 6. vydání, Moskva:
Ruskij jazyk, 2004. 336 s. ISBN 5-200-03264-4
Pařízková Š.: Ruština pro začátečníky a samouky, 2. vydání,
Havlíčkův Brod, 2008. 438 s. ISBN 978-80-903072-6-1
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA
(www.creativecommons.cz).
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky
a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv
další využití podléhá autorskému zákonu.
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.