Виникнення
місцевого самоврядування
пов'язують із зростанням
міст, яке розпочалося
Західній Європі в XI ст. і
тривало впродовж ХII— XIII
століть.
Однією з причин
розвитку міст було
відродження
європейської
торгівлі
Більшість
європейських
міст виникли
внаслідок
правового акту
— «Хартії
вольностей», —
тобто вони не
виникали
стихійно, а були
засновані.
Правове
оформлення
місцевого
самоврядування тісно пов'язане із поняттям
"магдебурзького права". Саме у німецькому
місті Магдебург у 1188 році було видане
перше писане муніципальне законодавство
Упродовж
XII—XIV
століть
норми
Магдебурзького права були прийняті у 80
містах Центральної і Східної Європи,
включно українських.
У період Київської Русі на території
України
існували
декілька
форм
місцевого самоврядування, а саме:
територіальна
сусідська
община
громадське
самоврядування
в містах
віче
З другої половини XIV століття значна частина
українських земель увійшла до складу Великого
князівства Литовського. В українських містах
почало запроваджуватися Магдебурзьке право, яке
створило нову юридичну основу для розвитку
місцевого самоврядування .
Магдебурзьке право у 1356 р. дістало м. Львів,
у 1432 р. — Луцьк, у 1444 р.- Житомир.
У 1831 році Магдебурзьке право було
офіційно скасоване на Лівобережній
Україні, а у 1834 році — в Києві.
Після входження до складу Австрійської
монархії розгорнулися процеси посилення і
зміцнення централізованої державної влади
і, відповідно, згортання місцевого
самоврядування
Згідно ст.7 Конституції України в Україні
визнається і гарантується місцеве
самоврядування
У науковий обіг поняття "місцеве
самоврядування" було введено у XIX столітті
німецьким вченим Рудольфом Гнейстом
15 липня 1997 року Україна ратифікувала
Європейську хартію місцевого самоврядування .
Відповідно до статті 9 Конституції України,
Хартія
стала
частиною
національного
законодавства України, а усі її положення у
повному обсязі мають обов’язкову юридичну силу
для України.
Відповідно до Указу Президента України "Про
Європейський тиждень місцевої демократії"
офіційний старт Європейського тижня місцевої
демократії відбувся 15 жовтня 2007 .
У 2012 році Європейський тиждень місцевої
демократії проходить під гаслом: «Дотримання
прав
людини
для
забезпечення
більшої
активності громад»
Питання прав і свобод людини і громадянина на
сьогодні
є
найважливішою
проблемою
внутрішньої і зовнішньої політики всіх держав
світової співдружності
цивільні
політичні
Економічні,
соціальні і
культурні
визнання невід'ємного права народу на
вибір своєї долі і форми держави, на
народовладдя.