Річний план закупівель

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
СКП «Харківзеленбуд» ХМР, 03362152
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)
Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
1
—
2
—
3
—
Процедура Орієнтовний Примітки
закупівлі
початок
проведення
процедури
закупівлі
4
5
6
—
—
—
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.02.2015 № 2.
Голова комітету з конкурсних торгів
_______________ А.О. Сапаленко
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів
_______________
(підпис)
Г.М. Слінько
(ініціали та прізвище)