Рада підприємців при КМУ

Рада підприємців при КМУ
Український союз промисловців і
підприємців
ДННУ «Академія фінансового управління»
Асоціація інформаційного бізнесу
Науково-практичний семінар
«НОВАЦІЇ В ОПОДАТКУВАННІ»
Фінансовим директорам
та головним бухгалтерам
підприємств та організацій
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі 13 березня 2015 року
Спікери семінару: автори змін до Податкового кодексу України, прийнятих
у грудні 2014 року, фахівці Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, начальник
відділу перевірок трансфертного ціноутворення управління податкового аудиту
Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби
України.
Мета семінару: Надати відповіді на найбільш актуальні питання щодо
застосування останніх новацій у сфері оподаткування, а також проінформувати про
напрямки подальшого реформування податкового законодавства та останні
розробки Міністерстві фінансів України у цій сфері.
Науково-практичний семінар відбудеться за адресою: м. Київ. Про точне
місце проведення буде повідомлено пізніше.
Початок роботи – об 10:00. Реєстрація учасників – з 9:30.
Закінчення роботи – о 18:00.
Вартість семінару для 1 учасника – 1 200,00 грн. (без ПДВ).
Для членів УСПП та Ради підприємців при КМУ буде надана знижка 10%.
Попередня програма семінару додається.
Повідомляємо Вас, що попередня реєстрація участі є обов’язковою та
здійснюється за формою: http://goo.gl/forms/LiVDl47LwR або за тел./факсом (044)
536-96-37, 536-96-41, або на e-mail: [email protected]
Реєстрація відкрита до 10 березня 2015 року.
Телефон для довідок – 050 353-33-88.
Рада підприємців при КМУ
Український союз
промисловців і підприємців
ДННУ «Академія фінансового управління»
Асоціація інформаційного бізнесу
Науково-практичний семінар
«НОВАЦІЇ В ОПОДАТКУВАННІ»
13 березня 2015 року
ПРОГРАМА
Модератор – Ловінська Людмила Геннадіївна, доктор економічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ
«Академія фінансового управління»
9.30 – 10.00
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
10.00 – 10.20
ВСТУПНЕ СЛОВО
Козаченко Леонід Петрович,
Народний депутат ВРУ,
Голова Рада підприємців при КМУ
Єфименко Тетяна Іванівна, Президент ДННУ «Академія фінансового
управління», голова комісії УСПП з питань податкової політики, фінансів і
банків
подальшого
10.20 – 10.50 Романюк
Юрій
Петрович, Перспективи
заступник
директора удосконалення
податкового
Департаменту податкової, митної законодавства України
політики
та
методології Договори про уникнення подвійного
бухгалтерського
обліку оподаткування:
нова
політика
Міністерства фінансів України
української сторони.
Стан переговорного процесу та
перспективи підписання угоди між
Урядом України та Урядом США для
підвищення
рівня
дотримання
міжнародного
податкового
законодавства й виконання положень
Закону США про оподаткування
іноземних рахунків (FATCA).
10.50 – 11.20 Кузьмук Олена
Трансфертне ціноутворення та
Борисівна,головний економіст –
критерії для визнання операцій
фінансиствідділу міжнародного
контрольованими
оподаткування та імплементації
Принцип
«витягнутої
руки» у
міжнародних договорів
трансфертному ціноутворенні.
Управління податкової політики
Контрольовані операції (додаткові
Кінах Анатолій Кирилович,
Президент УСПП
Департаменту податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України
11.20 – 12.00 Мішин Микола Олександрович,
начальник відділу перевірок
трансфертного ціноутворення
управління податкового аудиту
Департаменту
податкового та митного аудиту
Державної фіскальної служби
України
12.00 – 12.50 Невінчана Лариса Євгеніївна,
начальник відділу податку на
додану вартість Управління
податкової політики Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського
обліку Міністерства фінансів
України
критерії при визначенні переліку
країн,
господарські
операції
з
резидентами
яких
визнаються
контрольованими;
господарські
операції з продажу товарів через
комісіонерів – нерезидентів; окремий
порядок для операцій з товарами, що
мають
біржове
котирування;
господарські
операції,
що
здійснюються
між
пов’язаними
особами, із залученням осіб, які не є
пов’язаними
з
ними;
порогові
показники для визнання операцій
контрольованими).
Уточнення переліку господарських
операцій для цілей трансферного
ціноутворення.
Податковий контроль за
трансфертним ціноутворенням
Звітність про здійсненні
контрольовані операції
Документації з трансфертного
ціноутворення
Форми податкового контролю за
трансфертним ціноутворенням
Перевірки контрольованих операцій:
підстави та особливості проведення
Штрафні санкції за порушення у
сфері трансфертного ціноутворення
Податок на додану вартість
Змінено
«поріг»
обов’язкової
реєстрації осіб як платників податку.
Порядок реєстрації платників податку
з урахуванням останніх змін.
Особливості
визначення
бази
оподаткування в разі постачання
товарів (послуг) та в окремих
випадках (коригування податкових
зобов’язань та податкового кредиту).
Звільнення
від
оподаткування
зернових і технічних культур,
металобрухту і макулатури.
Дата виникнення права на податковий
кредит у разі отримання послуг від
нерезидента.
Бюджетне відшкодування: правила
2015 року:
Зарахування
сумм
від’ємного
значення;
критерії на автоматичнее бюджетне
відшкодування;
зміни після 1 липня 2015 року.
12.50 – 13.30
13.30 – 14.30 Дроговоз Ю. С.,– віце-президент
ВГО «Український союз
промисловців і підприємців»,
заступник головиГромадської ради
при ДФС України, директор ТОВ
АФ «Фінансовий клуб»
14.30 – 15.30 Маркевич О. В., начальник
відділуподатку на
прибутокпідприємств
Управлінняподатковоїполітики
Департаменту податкової,
митноїполітики та
методологіїбухгалтерськогообліку
МіністерствафінансівУкраїни
15.30 – 15.50
15.50 – 16.30 Сапіга О. І.,начальник відділу
акцизного податку Управління
податкової політики Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського
обліку Міністерства фінансів
України
16.30 – 17.30 Овчаренко В. П., заступник
директора Департаменту –
начальник Управління податкової
Обід
Податок на додану вартість
Актуальні
питання
реєстрації
податкових накладних та розрахунків
коригування.
Особливості
розрахунку
суми
податку, на яку в окремих випадках
платники матимуть право виписати
податкову
накладну/розрахунок
коригування.
ПДВ-рахунки:
поповнення
та
списання коштів на практичних
прикладах.
Виправлення помилок в податкових
накладних/розрахунках коригувань та
відповідальність постачальників за
несвоєчасну їх реєстрацію.
Особливості
адміністрування
та
декларування ПДВ до та після 2015
року.
Особливості уточнення податкових
зобов’язань після 01.01.2015 року.
Собівартість товарів/послуг як база
оподаткування ПДВ.
Податок на прибуток
Нові підходи до визначення об’єкта
оподаткування з податку на прибуток.
Типии податкових різниць, порядок
та
особливості
коригування
фінансового
результату
до
оподаткування.
Новації в оподаткуванні податком на
прибуток окремих видів діяльності.
Кава-брейк
Акцизний податок
Загальні відомості щодо акцизного
законодавства
Приєднання до акцизного податку
екологічного податку з палива та
збору
за
першу
реєстрацію
транспортного засобу
Акцизний податок в Угоді про
асоціацію
між
Україною
та
Європейським союзом
Віднесення пива до алкогольних
напоїв
Чи можливий перехід до електронної
акцизної марки
Податок з доходівфізичнихосіб
Зміни в оподаткуванні доходів
найманих осіб.
політики Міністерства
фінансівУкраїни
Оподаткування пасивних доходів та
пенсійних виплат.