ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДФС
від 16.12.2014 № 372
CКЛАД
конкурсної комісії з визначення уповноваженого банку
на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами
Голова комісії:
Макаренко А.В.
заступник Голови;
заступник Голови комісії:
Видиборець А.П.
директор Департаменту фінансово-економічної роботи
та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
секретар комісії:
Кравець С.О.
головний спеціаліст сектору розгляду скарг та запитів
по оплаті праці управління обліку трудових ресурсів та
заробітної плати Департаменту фінансово-економічної
роботи та бухгалтерського обліку;
члени комісії:
Дзюбатий А.Б.
директор Департаменту розвитку ІТ;
Лазарєв О.М.
директор Департаменту інфраструктури;
Міняйло С.О.
директор Департаменту правової роботи;
Околіта М.В.
заступник директора Департаменту фінансовоекономічної роботи та бухгалтерського обліку –
заступник головного бухгалтера;
Синиця П.М.
директор Департаменту охорони державної таємниці,
технічного та криптографічного захисту інформації;
Циганова О.Г.
заступник начальника управління бухгалтерського
обліку та звітності Департаменту фінансовоекономічної роботи та бухгалтерського обліку;
Сьомка С.М.
директор Департаменту організації митного контролю
та оформлення;
2
Гайшунов М.В.
заступник директора Департаменту адміністрування
митних платежів та митно-тарифного регулювання –
начальник управління митних платежів;
Поліно Т.М.
начальник управління аудиту фінансових установ та
валютного контролю Департаменту податкового та
митного аудиту;
Коцюба В.О.
директор
Департаменту
фінансової
Міністерства фінансів України;
політики
представник Національного банку України (за згодою).
Директор Департаменту фінансовоекономічної роботи та бухгалтерського
обліку – головний бухгалтер
А.П. Видиборець