Голова комітету з конкурсних торгів, Заст. генерального директора

№ 182(02.02.2015)
031691
02.02.2015
Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
15015WX177375
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України
1.2. Код за ЄДРПОУ: 14312223
1.3. Місцезнаходження: вул. Академічна, 1, м. Харків, 61108
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 61.10.1 - послуги щодо передавання даних і
повідомлень (послуги щодо передавання даних і повідомлень)
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за місцем знаходження
Замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 р.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №024133, “ВДЗ”
№178(28.01.2015) від 28.01.2015р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», ідентифікаційний код/реєстраційний
номер облікової картки платника податків: 25614660, місцезнаходження (для
юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): вул. Іванова, 7/9, м.
Харків, 61002, тел.: (057) 700-61-41, тел./факс.: (057) 700-61-51.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
282000грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
282000 (двісті вісімдесят дві тисячі) грн.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
29.01.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
до 11.03.2015
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів,
Заст. генерального директора
____________________ В.П. Чижов
(підпис)