Основні відомості

Основні відомості про
креслення деталей
Деталь-це виріб,
виготовлений з
однорідного за
найменуванням та
маркою матеріалу без
застосування
складальних операцій
Конструктивні елементи деталей
Галтель
Буртик
Шліц
Проточка
Ребро жорсткості
Бобишка
Торець
Шпонкова канавка
Креслення деталі-це
графічний документ,
що містить зображення
деталі та дані, необхідні
для її виготовлення і
контролю.
Робоче
креслення
деталі
«Кришка»
Структура робочого креслення
деталі
Основний напис для робочого
креслення деталі.