Національно

Національнопатріотичне
виховання
учнівської молоді
Волотка О.С.
вчитель історії та права
ЗОШ № 30
19.02.2015
Патріотичне виховання - це сфера духовного
життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до
чого прагне, що любить і ненавидить людина,
яка формується.
(В. О. Сухомлинський).
19.02.2015
Перед нашою державою стоїть завдання виховання у молодого покоління почуття
патріотизму, формування особистості на
засадах духовності, моральності,
толерантності, забезпечення створення умов
для інтелектуального, культурного та
фізичного розвитку, реалізації науковотехнічного та творчого потенціалу молодих
громадян.
19.02.2015
Нормативна база щодо патріотичного
виховання учнівської молоді:
 Програма патріотичного виховання учнівської та
студентської молоді в навчальних закладах України
 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів»
 Концепція національно-патріотичного виховання молоді, 2009 2015.
 Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 «Про заходи у
зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років»
 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021
року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року
№ 344
 Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25
жовтня 2002 року № 948 (зі змінами) …..
19.02.2015
Метою патріотичного виховання є становлення
громадянина-патріота України, готового
самовіддано розбудовувати її як суверенну,
незалежну, демократичну, правову, соціальну
державу, забезпечувати її національну безпеку,
знати свої права і обов’язки, цивілізовано
відстоювати їх, сприяти єднанню українського
народу, громадянському миру і злагоді в
суспільстві.
19.02.2015
Шляхи досягнення мети патріотичного
виховання :
•
•
•
•
•
•
•
•
утвердження в почуттях особистості патріотичних цінностей,
поваги до культурного та історичного минулого України;
виховання поваги до Конституції України, Законів України,
державної символіки;
підвищення престижу військової служби як виду державної
служби, ставлення до солдата як до державного службовця;
визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як
найвищої цінності держави і суспільства;
усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою,
правами людини та її патріотичною відповідальністю;
формування етнічної та національної самосвідомості, любові до
рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності
населення усіх регіонів України, спільності культурної спадщини та
майбутнього;
формування толерантного ставлення до інших народів, культур і
традицій;
формування мовної культури, оволодіння і вживання української
мови як духовного коду нації.
19.02.2015
Патріотичне виховання молоді
здійснюється за такими напрямами:
•
•
•
•
•
державний
соціальний
військовий
психолого-педагогічний
правовий
19.02.2015
Основні форми патріотичного
виховання
•
•
•
•
•
•
інформаційно-масові
діяльнісно-практичні
інтегративні
діалогічні
індивідуальні
наочні
19.02.2015
З метою організації патріотичного
виховання учнівської молоді
рекомендовано:
- проводити лекції, бесіди, семінари, «круглі столи»,
конференції , уроки пам’яті, організовувати екскурсії
до музеїв, підприємств, вищих навчальних закладів,
зустрічі з ветеранами війни, праці та військової
служби, походи по місцях бойової слави, пошукову
роботу, участь у роботі клубів та гуртків
патріотичного спрямування; акції з метою
упорядкування меморіальних комплексів,
пам’ятників, братських могил; години спілкування;
налагодити співпрацю з органами виконавчої влади,
громадськими організаціями, закладами культури і
освіти.
19.02.2015
Патріотичне виховання молоді є одним з
найголовніших пріоритетів молодіжної
політики в Україні.
Патріотичне виховання є складовою
частиною загального навчально-виховного
процесу.
Найкращою мотивацією до безкорисної
суспільної праці є почуття гордості за свою
державу, співпереживання за минуле,
співпричетність до творення її сьогодення та
майбутнього.
19.02.2015
Люби свій край, моя дитино,
Бо тут з’явився ти на світ.
Це місце зветься — Україна!
І звідси ти почнеш політ.
Тут пісня мами колискова,
Чарівна казка перед сном.
І наймиліша рідна мова,
Калина й мальви під вікном.
А на високій тополині
Лелеча лагідна сім’я.
І небеса високі сині,
І ніжна пісня солов’я.
Люби свій край, моя дитино,
Тут з-під верби джерельце б’є,
А край наш рідний Україна —
Це найдорожче, що в нас є!
(Надія Красоткіна)
19.02.2015
Мій край чудовий — Україна!
Тут народились ти і я.
Тут над ставком верба й калина,
Чарівна пісня солов’я.
Все найдорожче в цілім світі,
Бо тут почався наш політ.
Цвітуть волошки сині в житі,
Звідсіль ведуть дороги в світ.
І найдорожча рідна мова —
Джерельцем радісно дзвенить.
І мила пісня колискова,
Чумацький шлях кудись зорить.
Усе найкраще і єдине,
І радощі усі, й жалі...
Мій рідний краю, Україно!
Найкраще місце на землі!
(Надія Красоткіна)
19.02.2015