Круглий стіл
заступників директорів з навчально-виховної роботи
м. Львова
Розвиток творчого потенціалу
педагога у педагогічній
спадщині В.Сухомлинського
Заступник директора
з НВР ЛСШ І-ІІІ ст. №57
ім. Короля Данила
Старчак О.А.
Творчість –
це не сума знань, а
особлива спрямованість
інтелекту, особливий
взаємозв’язок
між інтелектуальним
життям особистості і
проявом її сил в активній
діяльності.
В. Сухомлинський
Однією з основних
задач системи
національної освіти
суверенної України є
формування творчо
активного педагога.
На розв’язування задачі формування
творчої особистості націлюють нас ряд
державних документів:
Указ Президента “ Про національну
програму “ Діти України ” (1996р.)
Комплексна програма Кабміну про пошук,
навчання та виховання (1997р.)
Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на період до 2021 р.
Наказ МОН України від 26.04.2013р. №467
“ Про започаткування у 2013 році Президентської програми для
найталановитіших дітей “ Інтелектуальне майбутнє України ”
Допитливість
Спостережливість
Аналіз та
синтез
Кмітливість
Розвинута
уява
Якості, що
забезпечують
творчу
активність
Проблемне
бачення
Дослідницька
діяльність
Наполегливість
Розвинене
мислення
Творчий
інтерес
Концептуальні засади формування творчої
особистості школяра в педагогічній
спадщині В.Сухомлинського








урахування особливостей розвитку дитячого
організму в різні вікові періоди;
глибоке пізнання індивідуальності кожної дитини;
визнання її унікальності й неповторності;
віра в творчі можливості кожної дитини;
створення сприятливих умов для розкриття
потенціальних сил дитини;
проектування розвитку особистості школяра;
утвердження принципів педагогіки співробітництва;
поетапна розробка та поступове впровадження в
практичну діяльність ідей розвивального навчання
«Немає абстрактного учня.
Мистецтво й майстерність
навчання і виховання
полягає в тому, щоб
розкривати сили й
можливості кожної дитини,
дати їй радість успіху в
розумовій праці...»
В. Сухомлинський
“ Сто порад учителю ”
«Учительська професія – це людинознавство,
постійне проникнення у складний духовний
світ людини, яке ніколи не припиняється».
Творча робота це результат копіткої праці на уроці і
вчителя, і учня,
 це вияв рівня розвитку дитини, рівня
оволодіння рідною мовою, уміння
поєднувати власні думки і слово,
відповідного емоційного настрою і
бажання мислити образно

Це допомагає учням сформувати
вміння спілкуватися, досягти високих
результатів в оволодінні знаннями і
вміннями

створення
атмосфери
інтелектуальної творчості на
уроках і в
позаурочний
час
створення
пошуководослідницького фону
навчання
синтез
інтелектуальної
та практичної
діяльності
залучення
учнів до
творчої
праці
Етапи роботи з обдарованими дітьми
Виявлення обдарованих
учнів
Поурочна робота
Індивідуальне оцінювання творчого
потенціалу і психологічних
особливостей кожної дитини
Позаурочна робота
 Головною організаційно-
педагогічною
передумовою
інноваційного освітнього
простору в школі є
забезпечення готовності
педагогічного колективу
до означеного виду
діяльності.
Розвиток особистості
вчителя на сучасному
етапі спрямований на:
ОВОЛОДІННЯ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИМИ
ЗНАННЯМИ
ЕФЕКТИВНЕ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Новітні технології відображають шлях
педагогічного пошуку В.Сухомлинського
Нова освіта спрямовує увагу на особистість, що

здатна критично мислити

спроможна опрацьовувати
різноманітну інформацію

прагне змінити на краще власне
життя і життя своєї держави
Ідеї критичного мислення, з погляду
педагогічної спадщини В.Сухомлинського,
сприймаються як співдружність сердець:
учителя та учня,
або ж як «спільнота допитливих», за Е.Шарп
РИСИ ОСОБИСТОСТІ
ПЕДАГОГА
НМЦО на виконання Постанови
Верховної Ради України «Про відзначення
95-ї річниці від дня народження Василя
Сухомлинського » цілеспрямовано
працює над удосконаленням
організаційно-педагогічного і науковометодичного забезпечення вивчення і
впровадження педагогічних ідей
В.О.Сухомлинського в практиці
модернізації освіти
Проводиться робота НМЦО, яка спрямована
на зростання професійної майстерності
педагогів:






науково-методичне забезпечення роботи над проблемою з
питань творчого впровадження педагогічної спадщини
В.О.Сухомлинського в систему роботи педагогічних
колективів;
методична робота спрямовується на підвищення
ефективності роботи районних методичних об’єднань;
культурологічні виміри особистості педагога;
технологія підготовки та видання друкованої продукції;
як активізувати самоосвітню роботу педагогічних кадрів;
індивідуальна консультація як форма методичної роботи з
педагогічними кадрами;
Новаторські погляди на зміст, форми і
методи виховання, навчання підростаючого
покоління у відомих монографіях,
методичних посібниках і статтях:









«Духовний світ школяра» (1961),
«Павлиська середня школа» (1969),
«Методика виховання колективу» (1971),
«Як виховати справжню людину» (1975),
«Батьківська педагогіка» (1978),
«Серце віддаю дітям» (1978),
«Листи до сина» (1979),
«Сто порад вчителю» (1981),
«Книга про любов» (1983)
Творча трансформаціїя ідей
В.О. Сухомлинського
в практику управлінської діяльності
керівників шкіл,
 вдосконалення структури, змісту і
форм методичної роботи з
педкадрами,
 формування культурологічної
компетенції педагогічних кадрів,
стимулювання їх творчої активності.

Педагог без любові до
дитини – це все одно,
що співець
без голосу, музикант
без слуху,
живописець без
відчуття кольору