Спецкурс ”Основи комп'ютерної
графіки”
Розділ 2. Векторна графіка у середовищі
офісних програм Microsoft
Векторна графіка
Найпростіший векторний графічний
редактор убудовано в середовище
програм:
MS Word
MS Excel
MS
PowerPoint
Імпорт у Microsoft Office:
 Малюнків
MS Word
 Фотографій
 Анімацій
 Аудіофайлів
MS Excel
 Відеофайлів
 Растрова графіка
 Векторнаграфіка
MS PowerPoint
1). У вкладці Вставка, вибираємо Кліп
2). Впорядкувати кліпи
3). У списку колекцій вибираємо із колекції
Microsoft Office певну тему (Спорт)
4). Обраний малюнок копіюємо для
вставляння в документ
Щоб вставити малюнок
із колекції кліпів
Microsoft у документ, в
області завдань
Картинки або у вікні
Колекція кліпів слід
вибрати потрібний кліп
і клацнути його значок.
Зручно переносити
малюнок у документ
перетягуванням
кліпу у робочу
область документа
Файли багатьох графічних
Фільтри не потрібні для
форматів можна вставляти
вставлення графічних
у документ MS
файлів таких форматів:
Officeбезпосередньо або за  Розширений метафайл
допомогою графічних
(EMF);
фільтрів.
 Graphics Interchange Format
(GIF);
 Joint Photographic Experts
Group (JPG);
 Portable Network Graphics
(PNG);
 Растрові малюнки
Microsoft Windows (BMP,
RLE, DIB).
Стандартно разом з пакетом Microsoft Office
постачають кілька фільтрів для
найрозповсюдженіших форматів
графічних файлів:
 Computer Graphics Metafile (CGM);
 CorelDRAW(CDR);
 Macintosh PICT(PCT);
 WordPerfect Graphics (WPG).
Вставка, малюнок, у
діалоговому вікні Додавання
малюнку вибираємо
потрібний файл, тиснемо
кнопку Вставити
Доступні для використання
формати графічних файлів
містяться у списку ТИПИ ФАЙЛІВ.
Скидання параметрів малюнка –
повернення до його первісного вигляду
Перефарбуванн
я
Яскравість,
контраст
При виділеному
малюнку панель
інструментів
змінюється. “Засоби
малювання” містить
такі групи вказівок:
1). Змінити
2). Стилі малюнків
3). Впорядкувати
4). Розмір
Налаштування яскравості
Налаштування скравості
Перефарбувати
Налаштування стилю
Налаштування
границі малюнка
Налаштування
ефектів для малюнку
Налаштування малюнку
Вікно Розмір і розміщення
Налаштування фігури
Засіб Microsoft WordArt дає
змогу застосовувати до
фрагментів тексту різні
ефекти (надання літерам
об'єму, особливої форми
тощо)
Найпростіші фігури
Найпростішими фігурами у Word вважають прямі
лінії, стрілки, прямокутники, еліпси.
Щоб перейти до кнопок інструментів для їх
створення, слід клацнути лівою кнопкою миші на Вставка,
група панелей інструментів Ілюстрації, кнопка Фігури
Набір інструментів для
малювання
Після вибору будь-якого
інструмента малювання слід
перевести вказівник миші у
потрібне місце, натиснути ліву
кнопку миші та, утримуючи її,
перетягнути курсор, доки
фігура не набуде потрібного
вигляду. Створений малюнок
примітиву залишиться
виділеним круглими : 8 синіх та
одного зеленого маркера,
можуть бути і жовті.
Сині маркери
призначені для змінення
розмірів фігури, а зелений – для
її обертання, жовті – створення
(перегинів) об'ємності.
Автофігури
Приклади створення фігур
Основні фігури
Блок-схеми
Фігурні стрілки
Виноски
Зірки, лєнти
Крива
1. Малюючи криву можна змінювати
напрям кривизни (опуклість,
вгнутість), клацаючи або правою, або
лівою кнопкою миші). Завершення
малювання – повійне клацання
мишею або натискання клавіші Esc.
2. Якщо останній вузол кривої
розміститься занадто близько від
першого, то курсор сам займе
положення у першому вузлі – буде
створено замкнену фігуру.
3. Якщо утримувати клавішу Ctrl, то
малюючи замкнену криву, отримаємо
прямолінійний сегмент.
Полілінія
Мальована крива
За допомогою сполучних ліній
з'єднуються автофігури так,
що при переміщенні об'єктів
зв’язок між ними не
перериватиметься.
Ширину
Висоту
Форму
Напрямок, поворот
Векторні графічні
об'єкти можна вирізати,
копіювати, вставляти в
документ, видаляти з
нього та переміщувати;
можна змінювати
розміри, тощо.
Для виконання будь-якої
операції об'єкт потрібно
попередньо виділити,
клацнувши його.
Переміщення
Після виділення графічного об'єкта панель інструментів змінюється:
відкривається набір інструментів Засоби малювання:
1. Вставити фігуру
2. Стилі фігур, заливка фігури, контур фігури, зміна фігури
3. Ефекти тіні
4. Об'єм
5. Впорядкувати фігури.
Детальніше цей матеріал вивчатиметься у 10 класі
За допомогою маркера
обертання
За допомогою команди
повернути
Виділити об'єкт:
Натиснути клавішу Delete.
2.
Команда
Вирізати на панелі
інструментів Головна
3. Команда Вирізати
контекстного меню об'єкта.
1.
Після вирізування, об'єкт
скопійований в Буфер обміну
Відформатувати об'єкт - підібрати значення його параметрів
Усі фігури, крім ліній і
стрілок, мають такі
параметри, як контур та
заливка.
Контур
характеризується:
Заливка
характеризується:
Кольором
Кольором
Стилем
Стилем
Товщиною
лінії
Фігура з чорним контуром та
білою заливкою
Фігура без контура (а) та фігура з
контуром та заливкою (б)
а)
Стандартні
параметри
б)
Незамкнена фігура з
контуром та заливкою
Основні дії
1. Змінення кольору заливки та контура
2. Вибір товщини та стилю ліній контура
3. Перетворення контура на штриховий
4. Перетворення ліній та контурів незамкнених фігур на стрілки
різних видів і навпаки
1 а. Команда Формат автофігури у контекстному меню фігури
Використання засобів діалогового вікна Способи заливки
Командами панелі інструментів Засоби
малювання при виділеній фігурі
Стилі заливки фігури
Градієнт
Текстура
Товщина
Штрихи
Другі кольори заливки та
контура
Вибір узору для заливки
та контура
Ефект тіні
Ефект об'єму
Додавання або вилучення
тіні
Включення\виключення
ефекту об'єму для фігури
Змінення розміру фігури та її повертання
За допомогою
контекстного меню
За допомогою команд панелі
інструментів Засоби малювання, Робота з
написами
Поняття групування
Для одночасної роботи з
кількома графічними
об'єктами їх групують
потім знову розділяють на
складові - розгруповують.
Групування – це процес створення з
кількох об'єктів одного нового, в
якому початкові об'єкти є його
складовими.
Виділення кількох об'єктів
1) За допомогою миші, утримуючи
натиснутою клавішу Shift (Ctrl)
(клацаємо кожен об'єкт)
Виділення об'єкта
1.
2.
Щоб виділити лінію або фігуру без
заливки, слід клацнути мишею її
контур
Для виділення заповненої фігури
слід клацнути будь-де в її межах
Виділення суміжних фігур
На панелі інструментів Головна
клацнути вказівку Виділити, у списку
команд, що відкриється клацнути
Вибір об'єктів. Починаючи з вільного
від об'єктів місця вказати рамку
навколо об'єктів, що об'єднуватимуться.
Згруповані об'єкти
Групування об'єктів за допомогою
контекстного меню або команди Групувати
панелі інструментів
Копіювання, вирізування,
переміщення
Зміна розміру, поворот
Приклади вирівнювання об'єктів: а) по
верхньому краю,
На панелі інструментів Формат (Засоби
малювання) виконуємо команду Вирівняти,
вибираємо зі списку необхідну дію.
б) по нижньому краю
а)
б)