Значення
• «Деградація земель» означає зниження чи втрату
біологічної і економічної продуктивності і складної
структури орних земель, що зволожуються дощем,
зрошуваних орних земель чи пасовищ, лісів і лісистих
ділянок у посушливих, напівзасушливих і сухих
субгумідних районах у результаті землекористування чи
дії одного чи кількох процесів, у тому числі пов'язаних з
діяльністю людини і структурами розселення, таких, як:
• 1. вітрова чи водна ерозія ґрунтів;
• 2. погіршення фізичних, хімічних і біологічних чи
економічних властивостей ґрунтів;
• 3. довготермінова втрата природного рослинного
покриву.
Види деградації ґрунтів
• Геологічна ерозія ─ це природний процес, який
відбувається протягом геологічних епох і завдяки якому
сформувався сучасний характер земної поверхні.
Головні фактори, що зумовлюють геологічну ерозію і
опади, вітер, крутизна схилу, температурні коливання,
фізичні властивості порід, часткове підняття земної кори
і землетруси. В наших широтах ця ерозія не є
небезпечною для сільського чи лісового господарства,
бо швидкість процесу руйнування ґрунту дорівнює
швидкості процесу ґрунтоутворення. Небезпечніший
цей вид ерозії в пустелях, де відсутній рослинний
покрив, і ніщо не може перешкодити вітру, який зносить
верхні шари ґрунту
Водна ерозія
• Водна ерозія буває внаслідок змивання й
вимивання частин ґрунту опадами, талими та
проточними водами. Вона залежить від кількості й
інтенсивності опадів, рельєфу, властивостей ґрунту,
рослинного покриву.
• Небезпека водної ерозії полягає не лише в зниженні
родючості орного горизонту, а й замулюванні річок,
ставків, водойм, заплавних земель. Цей вид ерозії
поширений на схилах, переважно розораних, і
найнебезпечніший у гірських ландшафтах, в яких
знищений лісовий покрив.
Вітрова ерозія
• Вітрова ерозія поширена там, де немає перешкод
сильним вітрам, і де відсутній природний рослинний
покрив, що захищає поверхневі шари ґрунту,
розораного на великих площах. Локальна вітрова ерозія
спостерігається і на безструктурних піщаних ґрунтах.
Особливо небезпечні піски біля озер та на узбережжях
морів, де часто дмуть сильні вітри.
• Причиною вітрової ерозії, крім несприятливих
кліматичних умов, є руйнування зернистої структури
ґрунту внаслідок неправильного обробітку та відсутності
надійного його захисту. Надмірне випасання худоби в
посушливих степах, яке призводить до знищення
дернини, теж може спричинити вітрову ерозію.
Лінійна ерозія
• Ще небезпечнішою є лінійна ерозія, якою охоплені
височинні, горбисті та гірські території. Лінійний
розмив руйнує не тільки ґрунт, а й увесь природний
комплекс. Утворення ярів (іноді глибиною 9—40 м і
протяжністю понад 10—15 км), які часто формують
цілі ярково-балкові системи, вилучають з ужитку
величезні площі сільськогосподарських земель.
Площа вилученої з ужитку ріллі перевищує площу
самих ярів у 2—3 рази. У місцях розвитку ярів
знижується рівень підґрунтових вод, землі стають
непридатними для шляхового, житлового та
промислового будівництва.
Глобальне значення деградації
• Ерозія сприяє зниженню біопродуктивності
ґрунтів сільгоспугідь. Щорічні втрати гумусу
складають у середньому 0,62 т/га. Згідно з
прогнозом Інституту спостережень за станом
світу (Нью-Йорк), при наявних темпах ерозії й
збезлісення до 2030 року родючої землі на
планеті стане менше на 960 млрд. т, а лісів —
на 440 млн. га.
• Якщо зараз на кожного жителя планети
припадає у середньому по 0,28 га родючої
землі, то до 2030 р. площа скоротиться до
0,19 га. Зниження врожаю на ерозійних
ґрунтах становить 36—47 %.
Інтенсивність ерозії
•
•
•
•
•
•
В залежності від інтенсивності руйнування ґрунтів ерозію поділяють на
слабку,
середню,
сильну
надмірну.
При слабкій ерозії з одного га змивається чи видувається до 12 тонн
верхніх шарів ґрунту; при середній ерозії — 12 — 25 т; при сильній
ерозії — 25 — 50 т; при надмірній ерозії — більше 50 тонн. Ерозійний
змив 50 т/га рівнозначний руйнуванню поверхневого шару ґрунту
товщиною 5 мм. Протягом 100 років такої ерозійної діяльності можна
втратити 500 мм ґрунту. Водночас за такий же період часу
відбувається формування тільки 2 — 5 см родючого шару ґрунту в
природних умовах. Це наглядно демонструє надмірно швидкі темпи
ерозійної діяльності по відношенню до процесу ґрунтоутворення.
Ландшафтні рішення та їх роль
• Для боротьби з водною ерозією на схилах у гірських районах на
височинах великого значення набуває терасування. Сучасна
техніка дає змогу використовувати для землеробства схили
крутизною до 30 градусів (в Японії до 60 градусів).
• Ліс є найефективнішим засобом захисту ґрунту від ерозії. Великі
дерева з потужною кореневою системою і трав'яна рослинність,
корені яких утворюють складне сплетіння, ніби захоплюють
ґрунт у міцну сітку. Ліс затримує дощову і снігову воду,
перешкоджаючи тим самим утворенню поверхневого стоку. На
другому місці по вологозатриманню є луки, які добре
захищають ґрунт від ударів водних капель і від дії сонячного
проміння. Велике значення мають лісосмуги, які захищають
ґрунти від водної і вітрової ерозії. Найбільша роль таких
лісосмуг в степових засушливих районах, які є дієвим засобом
боротьби із засухою і суховіями.
Висновок
• Важливим аспектом у даній проблемі є
охорона земель від шкідливого впливу
промислових, комунальних та інших відходів,
викидів стічних вод. Щороку сотні тисяч
гектарів родючих земель відводяться під різні
види житлового та промислового будівництва.
Необхідні екстрені заходи по збереженню
ріллі. Потрібно законодавчо оголосити родючі
землі недоторканими, найціннішим
національним багатством країни, запорукою
процвітання майбутніх поколінь наших людей.
Роботу виконав
учень 10 класу
• Бородінов Ростислав