Частка різних енергоносіїв в світовому
виробництві електроенергії
3%
13%
Атомна енергія
16%
41%
Гідроенергія
Газ
Нафта
21%
6%
Вугілля і торф
Інші джерела
ЕНЕРГІЯ ЗЕМЛІ.
ЕНЕРГІЯ
СВІТОВОГО ОКЕАНУ.
ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ.
ЕНЕРГІЯ ВІТРУ.
Енергія Сонця
Сонце – це найпотужніше джерело енергії
для нашої планети. Енергія Сонця може
використовуватися для безлічі завдань.
Одна з них – це перетворення сонячної
енергії в електричну, в так звану сонячну
електрику. Хоча сонячна енергія є порівняно
новим джерелом енергії, він легко може
стати найважливішим джерелом енергії в
майбутньому. Це відбувається тому, що з
багатьох переваг використання сонячної
енергії:
• сонячна енергія, є поновлюваним
ресурсом
• сонячна енергія не забруднює довкілля
• електрика і тепло від Сонця є абсолютно
безкоштовними
• Сонячні батареї вимагають дуже малого
обслуговування, в значній мірі тому немає
рухомих частин, які мають бути збережені
• Сонячні батареї можуть експлуатуватися
все життя.
Геотермальна енергія (природне
тепло Землі), акумульована в
перших десятьох кілометрах
Земної кори. З усіх видів
геотермальної енергії мають
найкращі економічні показники
гідрогеотермальні ресурси –
термальні води, пароводяні суміші
і природна пара.
Гідрогеотермальні ресурси, які
використовуються на сьогодні
практично, складають лише 1% від
загального теплового запасу надр.
Гідрогеотермальні ресурси,
придатні для одержання
електроенергії, становлять 4% від
загальних прогнозних запасів, тому
їхнє використання в майбутньому
варто пов’язувати з
теплопостачанням і теплофікацією
місцевих об’єктів.
Переваги і недоліки геотермальної енергії:
Переваги:
• Геотермальну енергію отримують від джерел
тепла з великими температурами
• температура теплоносія значно менша за
температуру при спалюванні палива
Недоліки:
• низька термодинамічна якість
• необхідність використання тепла біля місця
видобуванн;
• вартість спорудження свердловин виростає зі
збільшенням глибини
Використання енергії вітру є одним із найдавніших
відомих способів використання енергії із навколишнього
середовища,і було відоме ще в давні часи. Енергія вітру,
як і сонячна, — це поновлюваний вид енергії. Тому вона
вважається більш екологічною, доступною і
невичерпною.
Джерело вітроенергетики - сонце, так як воно є
відповідальним за утворення вітру. Від загальної
кількості енергії сонця 1-2% перетворюється на енергію
вітру. Щоб найкраще використати вітряну енергію,
важливо досконало розуміти добові та сезонні зміни
вітру, зміну швидкості вітру в залежності від висоти над
поверхнею землі, кількість поривів вітру за короткі
відрізки часу та також статистичні дані хоча б за останні
20 років.
Використання енергії океану довгі роки
привертало таланти новаторів. І якщо
раніше здобуття енергії з океану було
теорією, сьогодні вже робляться конкретні
кроки по мобілізації багаточисельних
технологій для використання величезних
ресурсів енергії світового океану. Всі
поновлювані енергетичні ресурси океану
розподіляються на п’ять категорій:
припливи, морські течії, хвилі, різниця
температур та різниця солоності води.
Потенційно лише приливи і відливи можуть
виробляти приблизно 70 трлн. кіловат на
рік. Принцип роботи припливних
електростанцій схожий з роботою
вітрогенератора, лише замість вітру рушієм
турбін є течія. Особливість таких пристроїв
— висока передбаченість режиму роботи,
адже на відміну від капризного вітру
припливи та відливи постійні. Це дуже
важливо для інтеграції таких систем в
місцеві мережі, що зазнають значних
добових перепадів рівня
енергоспоживання.
Енергія солоної води
У таких місцях, як гирла річок, де існує
стала наявність як прісної, так і морської
води, при їх змішанні виділяється
досить велика кількість енергії.
Впадання річок в море або океан
можна використовувати для витягнення
значної енергії, яка розсіюється
унаслідок змішування прісної та солоної
води. Виникаючий градієнт солоності
проводить приблизно 2,2 кДж енергії на
літр прісної води, що потрапляє потім у
солону воду. Згідно з розрахунками,
енерговиробляючі пристрої здатні
виробляти близько 1 кВт. при швидкості
потоку прісної води 1 л/с.
Вирішення промблем людства в наших руках!
Ватутінська спеціалізована школа №1 вч.
технологій Стеценко Н.Ію