учитель української мови та
літератури
1988р.- закінчила Чортківське
педучилище
1995р.- закінчила
філологічний факультет
Чернівецького державного
університету
педагогічний стаж – 26 років
спеціаліст вищої категорії
Звання – «старший учитель»
Педагогічне
кредо
« Щоб бути
хорошим
учителем,
потрібно
любити те, що
викладаєш, і тих,
кому викладаєш»
Формування навиків
самостійної роботи
учнів на уроках
української словесності
шляхом впровадження
елементів інтерактивних та
інформаційнокомунікаційних технологій
•пошук шляхів “навчати навчатися ”;
•розвиток життєвих компетентностей
учнів для досягнення успіху ;
•розвиток вмінь самостійно аналізувати
художній текст;
•реалізація проблемно-пошукової,
дослідницької роботи учнів;
•адаптація дитини до умов
сучасного життя;
•формування творчої особистості.
Сучасна школа повинна виховувати у школярів
здатність до самостійної навчальної діяльності,
самостійного здобуття знань. Щоб навчальний
процес був успішним, треба розвивати пізнавальну
активність учнів. А це свідомий процес здобуття
знань, перетворення їх у переконання, розвиток
інтересу до навчальної діяльності, самостійність
думки та практичних дій.
Інформаційні освітні технології відкривають
небачені раніше перспективи індивідуалізації
навчання і підвищення його ефективності. Саме
завдяки цим технологіям учень позбувається
механічної і рутинної роботи в процесі навчання,
може організовувати власну пізнавальну діяльність
на оптимальному рівні трудності, набуває
неоціненного досвіду орієнтуватися в неосяжному
масиві інформації, що забезпечить необхідну
підготовку для життєдіяльності в інформаційному
суспільстві.
СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОЯВІВ
САМОСТІЙНОСТІ;
УМІННЯ УЧНІВ САМОСТІЙНО ПЛАНУВАТИ
СВОЮ САМОСТІЙНУ РОБОТУ;
УМІННЯ ВИДІЛЯТИ ГОЛОВНЕ І ДРУГОРЯДНЕ;
УМІННЯ УЧНЯ ОЦІНЮВАТИ ТРУДНОЩІ У
ВИВЧЕННІ МАТЕРІАЛУ;
НАЯВНІСТЬ АБО ВІДСУТНІСТЬ В УЧНЯ ІНТЕРЕСУ ДО
МАТЕРІАЛУ,ЯКИЙ ВИВЧАЄТЬСЯ ;
САМОСТІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСВОЄНИХ
ЗНАНЬ;
ОЦІНКА УЧНЕМ СВОЄЇ РОБОТИ І ЇЇ
РЕЗУЛЬТАТІВ.
Умови ефективності
самостійної роботи учнів
чіткість, конкретність постановки завдань перед
учнями
систематичність і послідовність
диференціація завдань
взаємозв'язок класної і домашньої
самостійної роботи
завдання для самостійної роботи мають бути
доступними і посильними
характер завдань і запитань для самостійної роботи та їх
складність на різних етапах навчання повинні змінюватись
важливо дотримуватись взаємозв'язку різних видів
самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх
Інтерактивні
методи
навчання
Психологопедагогічні
прийоми
«Акваріум»
«Сповідь»
«Мікрофон»
«Загальна радість»
- подорож
«Займи позицію»
«Анонсування»
-вистави
«Круглий стіл»
«Інтерв’ю»
«Гронування»
«Коло ідей»
«Ажурна пилка»
«Даю шанс»
«Лінія обрію»
«Ефект навіювання»
«Емоційне
прогладжування»
«Рушай за нами»
«Дебати»
«Емоційний
сплеск»
«Дерево рішень»
«Шикуйсь!»
«Щит»
«Еврика»
Нестандартні
уроки
- захист проекту
- «брейн-ринг»
- залік
- консультації
-сповіді
-абсурду
-мелодійності
-відчуття
-реквієм
DVD/CD
Дидактичні
матеріали
Використання
ІКТ на уроках
української мови
і літератури
Презентації
Електронні
енциклопедії
Створення
проектів
Конспект уроку з української літератури в 10 класі на
тему «В Україну линуть журавлі...”В.Стефаник.
Новела «Камінний хрест».
Конспект уроку з української мови на тему
«Морфологія як розділ мовознавства про частини
мови »
Конспект уроку з української літератури в 10 класі на тему
“І. Я. Франко “Сікстинська мадонна». Краса материнства й
вічної жіночості”
Конспект уроку з української мови на тему
« Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів»
Конспект уроку з української літератури в 10 класі на тему
« Лісова пісня »Лесі Українки – шедевр української драматургії »
Динаміка зростання успішності
Рівень навчальних досягень учнів
2011-2012 н.р
І місце в І етапі
мовно-
І місце в І
етапі
конкурсу
імені П.Яцика,
ІІ місце - в ІІ
етапі
літературного
конкурсу імені
Учениця 10 класу Б’єля О.
.
І місце в І етапі олімпіади з
української мови і літератури,
ІІ місце - в ІІ етапі
Т.Шевченка ,
ІІ місце - в ІІ
етапі
2013-2014 н.р
І місце в І
етапі
конкурсу
І місце в І етапі
мовно-
імені П.Яцика,
І місце - в ІІ
етапі
літературного
конкурсу імені
Т.Шевченка ,
ІІ місце - в ІІ
етапі
Учениця 8 класу
Кроліцька Олена
І місце в І етапі олімпіади з
української мови і літератури,
І місце - в ІІ етапі,
ІІІ місце – в ІІІ етапі
-з 2008 р. екзаменатор
Українського
центру
оцінювання якості
освіти
-2005р. учасник
обласного етапу
конкурсу
«Учитель року»
-2012р. - ІІ місце у
районному етапі
конкурсу «Учитель
року»
Грамота Монастириської районної державної
адміністрації, Монастириської районної ради, 2011
рік
Грамота Монастириської районної державної
адміністрації, Монастириської районної ради, 2009
рік
Грамота переможця Всеукраїнського конкурсу
«100 кращих керівників шкіл України», 2007рік
Диплом лауреата Всеукраїнського конкурсу
« Сто кращих шкіл України»,2006 рік
Грамота Монастириської районної державної
адміністрації, Монастириської районної ради, 2006
рік
Грамота управління освіти і науки Тернопільської
обласної державної адміністрації, 2006 рік
Таким чином, формування навиків
самостійної роботи учнів на уроках української
словесності шляхом впровадження елементів
інтерактивних та інформаційно-комунікаційних
технологій допомагають учителю реалізувати
поставлені завдання:
•адаптувати учня до умов сучасного життя;
•формувати здатність самостійно оволодівати
знаннями, творчо мислити;
•застосовувати здобуту інформацію у власному
житті;
•формувати ключові компетентності .