29487_Майстер іронії

ТЕМА УРОКУ:
Ч.Діккенс як майстер
іронії та сарказму.
Провідні засоби
індивідуалізації
персонажів роману
“Пригоди Олівера
Твіста”.Соціальна
дієвість творчості
Діккенса.
Мета уроку:



Допомогти учням глибше осягнути
індивідуальний стиль письменника,
майстерне використання іронії,
сарказму, провідні засоби
індивідуалізації персонажів.
Розвивати навички характеризування
героїв, виділення засобів комічного.
Виховувати оптимістичне світобачення,
критичне мислення, кращі людські
якості
І.Актуалізація опорних знань
Іронія-?
Сарказм-?
Сатира-?
ІІ.Формування умінь та навичок
ІРОНІЯ
САРКАЗМ
Прихована
насмішка
(перен.значення)
Дошкульна
викривальна
насмішка
(прям.значення)
САТИРА
Гострий
критикуючий
сміх
Завдання пошуководослідницького характеру


Добрати приклади іронії, сарказму,
сатири в тексті.
За цитатами визначити засоби
комічного
“Діккенс постійно
закликає до
вдосконалення духу...”
Д.Оруелл
Слово вчителя

Власна моральна філософія Ч.Діккенса:
Все може сприяти моральному вдосконаленню людини:
перемоги
дружба
самотність
злидні
поразки
любов
багатство
Коли це
все може
бути
реалізовано?
Наявність
у людини
Моральний
інстинкт
Вроджена
схильність
творити добро
Уміння бути
відкритою
Вдячність
світові
за все, навіть
за погане
Готовність
віддати себе
іншим
Людська
гідність
Складання “анкети”
героя роману
Евристична бесіда:




Коли вперше Олівер виявив стійкість,
жагу до життя?
Як ставився герой до голоду, до
знущань, побоїв?
З чим не змирився хлопець, проти чого
несподівано запротестував, дав відсіч
кривдникові?
Які почуття переживав Олівер, коли
злодії його викрали у містера Браунлоу?
“Мозковий штурм”
Якими є провідні
засоби
індивідуалізації
персонажів у
романі?

Одноплановість
характеристики
героїв
Засоби
індивідуалізації
Індивідуалізовані
портрети
Індивідуалізоване
мовлення
Одноплановість
характеристики героїв
Герої
Ідеальні
Лиходії
Безгрішні
Правильні
Зловісні
Маніакальні
Похмурі
Соціальна дієвість твору Діккенса
 Зміни
до закону про ув’язнення
за борги
 Спеціальне розслідування щодо
жорстокого знущання з дітей у
приватних школах
 Ревізії парафіяльних порядків
 Перегляд застарілих норм
судочинства
ІІІ.Підбиття підсумків уроку
“Мікрофон”
Індивідуальний стиль
письменника Ч.Діккенса
здається мені....
ІV.Домашнє завдання
 Підготуватися
до
контрольної роботи
 Читати
Ф.Достоєвського
“Злочин та кара”