Презентація?

Енергетична
Концепція України
• Відновлення економіки України неможливе
без створення незалежної енергетичної бази
народногосподарського комплексу .
• Понад 50 % потреб України в паливі
покриваються імпортом: нафти – 90%,
природного газу – 70%, тому розвиток країни
неможливий без використання поновлюваних
джерел енергії.
• Національної енергетичної програми України
до 2010 року передбачається збільшити
нетрадиційні та поновлювальні джерела
енергії до 8-10%.
С о н ц е – найпотужніше джерело екологічно чистої енергії і в
майбутньому людство повинне зосередити свої зусилля на розробці
методів її утилізації. Головню перешкодою тут є розсіяність сонячної енергії
– на широті України. На 1м² поверхні за рік надходить близько 1900кВт
сонячної енергії. Утилізація її стримується також високою вартістю
установок.
Нині існують такі напрями її використання: одержання електроенергії,
побутового тепла, високотемпературного тепла в промисловості;на
транспорті. Найбільших успіхів досягнуто в С Ш А , Туркменістані, Франції.
Найбільш перспективним є метод перетворення сонячного
випромінювання на електричну енергію за допомогою сонячних батарей.
ККД їх становить
Атомна електростанція
скомбінована з сонячною,
Сокраменто, США
Електроенергію отримують також за допомогою паротурбінних генераторів.
Одна з таких СЕС споруджена в Криму поблизу Керчі потужністю 1200кВт.
СЕС не забруднюють середовища. Майбутні СЕС на сонячних батареях будуть
займати великі площі землі. Проте на Землі є близько 20 млн. км² пустель, де
землі не придатні для сільського господарства, потік сонячної енергії
найвищий і кількість хмарних днів протягом року мінімальна. Для задоволення
енергетичних потреб людства достатньо
Зайняти батареями від 1 до 3 млн. км² пустель, тобто всього 5 - 15% цих
земель.
Так, на широтах Ашхабада і
Ташкента на квадратний
кілометр падає опівдні потік
сонячної енергії , рівний
потужності Дніпрогесу.
Звичайно, на Україні
сумарна густина сонячної
радіації в середньому
становить 700 Вт/м2.
Найбільша пряма сонячна
радіація в південних областях
( Одеській, Миколаївській,
Херсонській) на рівні моря
досягає 1кВт/м2 – 0,1 Вт/см2.
Світовий океан містить колосальні запаси енергії:
енергія сонячного випромінювання, поглинута океанською водою, що
виявляється в енергії морських течій , хвиль , прибою , різниці температури різних шарів води і ,
енергію тяжіння Місяця й Сонця, що викликає морські припливи й відпливи.
Сконструйовано морські хвильові електростанції, що використовують енергію
коливання морської води. Одна з перших таких електростанцій потужністю
350кВтуспішно діє уже 35 років поблизу норвезького міста Бергена Працюють
перші електростанції, що використовують енергію припливів і відпливів
на узбережжі Ла – Маншу у Франції потужністю 240 тис. кВт та в Кольській
затоці-400кВт. А на Тихоокеанському о. Науру діє електростанція, що
використовує різницю в температурі поверхневого шару води й холодного
придонного.
Загальний вітроенергетичний потенціал
Землі в 30 разів перевищує річне
споживання електроенергії у всьому
світі.
Використовується лише мізерна частка
цієї енергії.
Для нормальної роботи вітрових
двигунів швидкість вітру не повинна в
середньому за рік падати нижче 48м/с.В Україні такими зонами
узбережжя Чорного моря , також
Карпати й південні степові райони.
Перша ВЕС у нашій країні була побудована Ю.Кондратюком у 1931р.
поблизу Севастополя потужністю 100 Квт забезпечувала струмом міську
мережу понад10 років
Під час роботи ВЕС навколишнє середовище не зазнає забруднення.
Єдині негативні впливи – це низькочастотний шум (гудіння) працюючих
ВЕС та загибель птахів , що потрапляють у лопасті вітродвигунів.
•
В течение Второй Мировой войны датская
машиностоительная компания F.L.Smidt
построила двух- и трехлопастные
ветряные турбины. Эти машины
•
генерировали постоянный ток.
Трехлопастной аппарат с острова Водо,
построенный в 1942 году, был частью
ветро-дизельной системы, которая
обеспечивала электроснабжение острова
Большая Калифорнийская ветровая
атака
Первый ветрогенератор был
сконструирован в Дании в 1890
году. В России в начале 20 века
Н.Е. Жуковским была
разработана теория ветряного
двигателя, которую его ученики
расширили и довели до
практического использования.
В первой половине столетия
ветроэнергетика стремительно
развивается во всем мире. С
1929 по 1936 года в СССР
разрабатываются установки
мощностью 1000 кВт и 10000
кВт. Эти установки
планировались для работы на
сеть. В 1933 году в Крыму
устанавливается ВЭС
мощностью 100 кВт с
диаметром колеса 30 м.
Развитие этого направления
достигло своего пика, когда в
1957 году была изготовлена
ветряная турбина мощностью
200 квт. Но вскоре их вытеснили
мегаватные станции,
работающие на традиционном
топливе.
Всесвітня Рада по енергетиці вітру прийшла до висновку, що до
2020 року 12 % всієї електрики на планеті можна створювати за
допомогою вітру
Хороші нагрівачі складаються з плоского похилого колектора
сонячного проміння і розміщеного над ним бака, що дивиться
на південь, з водою. Колектор і бак теплоизолюють. КПД цієї
простої споруди досягає 40-50%, і воно здатне влітку нагрівати
воду до 50-70 °С. Вода як акумулятор тепла згладжує
непостійність надходження енергії від нашого світила. Такі
водонагрівачі набули широке поширення в сонячних місцях
Землі. Наприклад, той, хто відпочивав в Туреччині, міг бачити їх
Використання сонячної енергії
Сонячні батареї і
бензинові генератори,
що забезпечать
енергією 20-30
будинків.
Більшість монтують
сонячні
батареї в д а х - щоб
вони не кидались в очі.
1 - підпорки
Вітроустановка з пластику й жерсті
2 – лопаті з
пластикової
бочки
2
3 – кабель живлення
3
4
1
4 – блок
перетворення
енергії
Вітроустановка являє собою дві половинки
полого циліндра, які після його розрізання
роздвигаються в різні боки. Набігаючий поперек
його осі поток повітря як би зісковзує з випуклої
сторони одного циліндра. Другий, що
повернутий до вітру так званою кишенею,
створює значний опір. Барабан повертається,
напівциліндри міняються місцями все швидше і
швидше, і вертушка, таким чином, швидко
розкручується. Якщо пропелер вертушки треба
встановлювати на даху будинку, то вертушкубарабан можна ставити прямо на землі, під
навісом.
Данія в наші часи має близько 6000 діючих
вітряних турбін і приблизно2000 МВт вітряної
енергії. 80% цих турбін належать місцевим
кооперативам або приватним особам