Навчальний елемент
Назва:
Професія:
Код:
Фахові і особисті
якості секретаря
Секретар - друкарка
4115--1UA003
Цілі:
після вивчення цього навчального елементу,
Ви зможете:
• володіти комплексом професійних навичок
секретаря;
• формувати
і
використовувати
в
роботі
особисті якості, притаманні професії секретаря.
1. Специфіка роботи секретаря полягає в тому, що протягом
робочого дня він виконує різноманітні операції, часто виконує
паралельно декілька робіт, спілкується з великою кількістю
людей.
2. Тому під час прийому на роботу до секретаря пред’являється
ряд вимог, які можна класифікувати як вимоги до фахових і
особистих якостей.
3. В практиці оцінки праці секретарів прийнято виділяти
наступні фахові якості:
4. Професійна майстерність. Секретар повинен володіти
комплексом професійних знань, вмінь, навичок, передбачених
кваліфікаційною характеристикою.
5.
Ініціативність.
Секретар
повинен
проявляти
самостійність і ініціативу в
вирішенні питань у межах своєї
компетенції,
не
чекаючи
спеціальних вказівок керівника.
Проте, приймаючи рішення,
секретар
повинен
бути
впевненим, що воно не буде
помилковим чи передчасним.
6.
Організованість.
Вміння
організувати своє робоче місце,
раціонально
спланувати
робочий день, забезпечити
своєчасне виконання щоденних
операцій.
7.Відповідальність. Готовність
брати
на
себе
відповідальність
за
прийняті
рішення,
а
особливо в межах своєї
компетенції.
Керівник
повинен бути впевнений у
тому, що секретар може
працювати і вирішувати
питання самостійно.
8. Пунктуальність. Вміння не
тільки правильно спланувати
заходи,
але
й
точно
виконувати їх в зазначений
термін.
Недопустимі
запізнення секретаря як на
роботу, так і на ділові
зустрічі, наради, засідання.
9. Обізнаність. Секретар повинен добре
орієнтуватись в питаннях і напрямах
діяльності установи, знати стан справ,
досягнення і проблеми, бути в курсі
всіх подій, що відбуваються в установі.
10. Дипломатичність, вміння зберігати службову таємницю.
Під час вирішення різних питань – підготовці документів,
розмові з відвідувачами і по телефону – використовувати
тільки
фактичну,
строго
перевірену
інформацію.
Неприпустимо
розголошувати
інформацію,
що
має
конфіденційний характер. Секретар повинен бути тактовний,
ввічливий, доброзичливий із співрозмовником, незалежно від
особистого відношення до нього. Перш за все потрібно думати
про справу і зробити її якнайкраще в межах можливого.
Потрібно правильно зберігати документи, не допускати
вільного доступу до них інших співробітників.
11. Добра пам’ять. Забезпечується
секретарем не тільки за рахунок
розвитку
своїх
можливостей
запам’ятовувати інформацію, але і
за
рахунок
використання
можливостей
оргтехніки
і
довідково-інформаційного
апарату.
12. Відданість роботі. Любов до
вибраної професії, розуміння її
важливості, постійне вдосконалення професійної майстерності –
необхідні умови для того, щоб
стати не просто кваліфікованим
виконавцем, а першим помічником керівника.
13. Для того, щоб виробити і
розвивати зазначені фахові
якості, секретарю необхідно
виховувати в собі також цілий
ряд особистих якостей.
14. Виділимо найбільш суттєві
особисті
якості,
які
необхідні секретарю:
15. Інтелігентність. Це здатність
і вміння секретаря тактовно,
ввічливо
вести
розмову,
стримувати і не проявляти
негативних
емоцій,
дотримуватись норм поведінки
і спілкування, слідкувати за
культурою свого зовнішнього
вигляду і робочого місця.
16. Працелюбність. Секретар повинен виконувати службові
обов’язки своєчасно і якісно.
17.
Добросовісність. Секретар повинен обов’язково
виконувати ту роботу, результат якої важливий для
вирішення поставлених завдань. Якщо обіцяв виконати
що-небудь, необхідно дотримати слово. Не слід
перекладати на співробітників свої обов’язки для зняття
відповідальності за невиконану роботу.
18.
Вміння адаптуватись. Потрібно вміти швидко
переключатись з одного виду роботи на інший.
Правильно розрахувати час, особливо в період великих
навантажень (дні прийому відвідувачів, підготовка
засідань та ін.).
19. Скромність. Ця риса входить в
загальне поняття інтелігентності,
культури людської особистості.
Так як секретар володіє значним
обсягом
інформації
і
повноваженнями, недостатня його
скромність може привести до
зловживань,
нетактовної
поведінки тощо.
20. Акуратність. Всяка недбалість в
роботі з документами, в одязі, в
організації
робочого
місця
створює неприємне враження про
самого секретаря. Слід пам’ятати,
що
«секретар
–
обличчя
установи», а обличчям самого
секретаря є якість виконаної
роботи, культура робочого місця і
зовнішнього вигляду.
21. Доброзичливість. Під час спілкування зі
співробітниками,
відвідувачами
і
керівництвом секретар завжди повинен
бути готовий допомогти. В розмові
необхідно вживати тільки ввічливі форми,
не допускати фамільярності. Навіть якщо
секретар
повідомляє
співрозмовнику
негативну інформацію, то він повинен її
викласти тактовно і делікатно.
22.
Комунікабельність, почуття гумору.
Контактність
і
вміння
спілкуватися
допоможуть
секретарю
встановити
правильні взаємовідносини з відвідувачами,
співробітниками, керівником.
23. Для набуття всіх перелічених якостей
необхідна щоденна праця розуму і душі,
наполеглива і відповідальна підготовка до
роботи секретарем.
Для проходження тестування з даного навчального
елементу натисніть на кнопку
,у
вікно тестуючої програми введіть необхідні дані і
виберіть Тест № 20