ДОБА БАРОКО В УКРАЇНІ
ІСТОРІЯ
Бароко виникло і набуло великого розвитку в
Італії, замінивши прості і ясні форми мистецтва
Раннього і Високого Відродження. Пов'язане з
дворянською культурою часів розквіту абсолютизму,
бароко було покликане прославляти знать і церкву.
Але в ньому відбилися і прогресивні ідеї, зумовлені
тогочасною боротьбою за національну єдність в
різних країнах Європи. Поряд з цим бароко відкрило
нові можливості для мистецтва, що особливо
яскраво виявилися в синтезі мистецтв, у створенні
грандіозних міських і паркових ансамблів тощо.
Бароко (іт. barocco —
вибагливий, химерний)
— стиль у європейському
мистецтві у ХVI-XVIII ст.
Арх. Карло Мадерно, церква
св.Сусанни у Римі, один з
перших зразків римського
бароко, 1603 рік.
Батьківщиною бароко була Італія , де у
визначних мистецьких центрах (Римі, Мантуї,
найменше у Венеції і Флоренції) виробили
перші зразки бароко в архітектурі, скульптурі,
живопису. За висновками науковців - бароко
кризовий стиль, що виникає на хвилі кризи
гуманізму і народження маньєризму. Але це
не відкидало бажання насолод дарунками
життя, мистецтва і природи, широкого
використання
насилля,
работоргівлі,
винищення незвичних культур чи ідейних
течій як в самій Європі, так і за її межами.
Якщо Відродження мало незначне
поширення в країнах за межами Італії, то з
доби бароко почалася справжня навала
західноєвропейської цивілізації на відомий
світ і включення в орбіту своїх хижацьких
інтересів віддалених країн і континентів
(доба Великих географічних відкриттів,
хижацька колонізація Америки, Південної
Азії тощо).
Засновником бароко в Італіі вважають
Мікеланджело Буонаротті (1475-1564).
Саме він підсилив архітектуру велетенським ордером,
широко використовував карнизи, подвоєння пілястр та
колон, тісніву архітектурних елементів та надлюдський
розмір. Скульптурні та архітектурні твори генія й досі
справляють враження скорботи, напруги, нервовості,
хоча зберігають чітку побудову, симетрію і
потойбічну,майже неможливу красу.
Характерні
ознаки бароко
Характерна пишнота,
парадність, яскравість кольорів,
контрастність,
екстравагантність орнаменту, асиметрія
конструкцій.
В
архітектурі панують сильні
контрасти
об'ємів,
перебільшена пластика фасадів,
світлотіньові
та
кольорові
ефекти. Живопис і скульптура
відзначаються
декоративнотеатральними композиціями,
тонкою розробкою колориту і
ефектів пластикою, парадністю. У музиці — поява опери.
Михайлівський
Золотоверхий собор у
Києві (1113) — типовий
приклад стилю
українського бароко.
Статуя янгола з
терновим вінцем
Л. Берніні у Сант
Андреа делле Фратте.
Регіональні особливості бароко
Люблін,
Польща,
вівтар
Куба,Гавана,
кафедральний собор.
Коллегіата в
місті Катанія,
Сіцилія
Бароко у живопису
Стиль бароко у живопису характеризується динамізмом
композицій і пишністю форм, аристократичністю та незаурядністю
сюжетів. Яскравий приклад — творчість Рубенса и Караваджо.
Караваджо
Закликання апостола Матвія.
Барокова мода
Мода епохи бароко співпадає у Франції з періодом правління
Людовіка XIV у другій половині XVII століття. Це час абсолютизму.
При дворі панував суворий етикет ,складний церемоніал. Костюм
був підпорядкований етикету. Франція була законодавицею моди в
Європі, тому в інших країнах швидко перейняли французьку моду.
Антоніс ван Дейк
Портрет Джеймса
Стюарта, 1637
Ніколя де Ларжийєр.
Портрет Людовіка XIV з
родиною
Музика раннього бароко
(1600—1654)
Умовною точкою переходу між епохами бароко і ренесансу
можна вважати створення італійським композитором Клаудіо
Монтеверді (1567—1643) його речитативного стилю та послідовний
розвиток італійської опери. Початок оперних спектаклів у Римі та
Венеції означав визнання і розповсюдження нового жанру по країні.
У розповсюдження
нових прийомів великий
внесок вніс німецький
композитор Генріх Шюц
(1585—1672)
Портрет Клаудіо Монтеверді
Бернардо Строцці, 1640
Музика зрілого бароко
(1654—1707)
Видатний представник
придворних композиторів
двору Людовіка XIV
Джованні Баттиста Люллі
В Англії зріле бароко
відзначено яскравим
генієм Генрі Пьорселла
(1659—1695).
Композитор і віолініст
Арканджело Кореллі (1653—
1713) відомий своєю роботою
над розвитком жанру
кончерто гроссо.
Музика пізнього бароко
(1707—1760)
Антоніо Вівальдііталійський композитор
(1678—1741)
Найзнаменитішим
придворним композитором
став Георг Фрідріх Гендель
(1685—1759)
Визнання Вівальді принесли не
концертні виступи або зв’язки
при дворі, а публікації його
робіт, які включили тріосонати, скрипальні сонати й
концерти.
Йоганн Себастьян Бах
за своє життя
створив більше ніж
1000 творів
різноманітних жанрів,
крім опери.