МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
06.02.2015
№ 100
Про розвантаження навчальних
програм для учнів 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів
З метою розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів
НАКАЗУЮ:
1. Департаменту
загальної
середньої
та
дошкільної
освіти
(Кононенко Ю. Г.), спільно з Інститутом модернізації змісту
освіти
забезпечити до 1 квітня доопрацювання навчальних програм для учнів 5-9
класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до чинних типових
навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.
2. Затвердити склад робочих груп з розроблення програм, що додається.
3. Робочим групам та департаменту загальної середньої та дошкільної
освіти (Кононенко Ю.Г.):
3.1. розробити до 1.04.2015 проекти програм;
3.2. розмістити до 05.04.2015 проекти програм для громадського
обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua);
3.3. За наслідками громадського обговорення доопрацювати до 15.05.2015
проекти програм з урахуванням зауважень.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
Павло Полянський
Список членів робочих груп щодо спрощення програм
Історія
1. Лисенко Олександр Євгенович, завідувач відділу історії України періоду Другої
світової війни Інституту історії НАН України, доктор історичних наук (голова)
2. Кірсенко Михайло Володимирович, професор Дипломатичної академії при
Міністерстві закордонних справ України, доктор історичних наук (заступник
голови)
3. Гирич Ігор Борисович, завідувач відділом Інституту археографії завідувач
відділом Інституту археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського
НАН України, кандидат історичних наук(заступник голови)
4. Євтушенко Раїса Іванівна, головний спеціаліст департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки (секретар)
5. Баханов Костянтин Олексійович, професор Бердянського державного
педагогічного університету, доктор педагогічних наук
6. Гаврилюк Жанна Миколаївна, вчитель ліцею „Діалог” м. Києва, вчительметодист, кандидат педагогічних наук
7. Голованов Сергій Олександрович, професор Київського університету ім.
Б.Грінченка, доктор історичних наук
8. Головко Володимир Вікторович, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, кандидат історичних наук
9. Д’ячков Сергій Володимирович , директор університетського ліцею Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
10.Зінченко Олександр Миколайович, заступник голови УІНП
11.Лєбєдєва Юлія Геннадіївна заслужений вчитель України
12. Лоха Людмила Олексіївна вчитель історії ліцею № 100 «Поділ», заслужений
вчитель України
13. Малієнко Юлія Борисівна, науковий співробітник Інституту
педагогіки
Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук
14.Мартинюк Олександр Олександрович, вчитель історії СЗШ №138 м. Києва,
вчитель-методист
15. Мисан Віктор Олександович, заступник директора комунального закладу «Школаінтернат ІІ–ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» Рівненської обласної ради,
кандидат педагогічних наук
16.Михайлович Ганна Іванівна, завідувачка лабораторії
суспільних дисциплін
Миколаївського ОІППО
17.Островський Валерій Васильович, завідувач відділом суспільних дисциплін
лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського ОІППО
18.Осмоловський Сергій Олександрович, завідувач кафедри Національного
педагогічного університету імені М. Драгоманова, кандидат економічних наук,
професор
19.Патриляк Іван Казимирович, декан історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук,
професор
20. Руккас Андрій Олегович, заступник декана історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук
доцент
21. Силенко Валерій Анатолійович, вчитель історії Першої міської гімназії м.
Черкас, заслужений вчитель України
22. Ставнюк Віктор Володимирович, завідувач кафедри історії стародавнього світу
та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор історичних наук, професор
23.Терно Сергій Олександрович, доцент Запорізького національного університету,
кандидат педагогічних наук
24.Трухан Олександр Феодосійович, старший викладач кафедри методики суспільногуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук
25. Турченко Федір Григорович, професор Запорізького національного
університету, доктор історичних наук
26. Черевко Оксана Степанівна, доцент кафедри всесвітньої історії Інституту
історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,
кандидат історичних наук
27. Філіпенко Тетяна Михайлівна, учитель правознавства СЗШ м. Курахове
Мар’їнського району Донецької області, заслужений вчитель України
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Географія
Олійник Ярослав Богданович (голова), декан Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор економічних наук;
Гільберг Тетяна Георгіївна, завідувач кафедри Хмельницького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат географічних наук;
Гладковський Роман Васильович, головний спеціаліст департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
Даценко Людмила Миколаївна, завідувач кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор географічних наук;
Забуга Наталія Іванівна, завідувач сектору відділення науково-методичного
забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та
змісту освіти;
Коберник Сергій Георгійович, завідувач кафедри Національного педагогічного
університету імені Михайла Драгоманова, професор, доктор педагогічних наук;
Кудирко Василь Іванович, проректор Дніпропетровського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
Муніч Нелла Володимирівна, викладач Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, Голова асоціації вчителів
географії України;
9. Паламарчук Лариса Борисівна, професор Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктор педагогічних наук;
10.Рихлик Тамара Іванівна, вчитель Вишгородської загальноосвітньої школи №1 І
– ІІІ ступенів Київської області, заслужений вчитель України;
11.Уварова Ганна Євгеніївна, доцент Інституту міжнародних відносин
Національного авіаційного університету, кандидат географічних наук;
12.Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки Національної
академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;
13.
Совенко Валерій Володимирович
завідувач кабінетом географії
Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів
1. Шинкарук Неоніла Іванівна, завідувач сектору відділення науково-методичного
забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
2. Шелехова Галина Тарасівна, провідний науковий співробітник лабораторії
навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, кандидат
педагогічних наук;
3. Оперчук Олена Петрівна, вчитель української мови і літератури НВК «Соціум»
м. Києва, вчитель-методист;
4. Тарасенко Олена Олександрівна, вчитель української мови і літератури гімназії
№ 117 імені Лесі Українки м. Києва, вчитель-методист;
5. Ткачова Ганна Валеріївна, вчитель української мови і літератури
спеціалізованої школи № 15 м. Києва, вчитель-методист;
6. Мельник Майя Михайлівна, вчитель української мови і літератури
спеціалізованої школи № 130 м. Києва;
7. Усатенко Галина Олегівна, голова Громадської ради при МОН України, доцент
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
8. Панасенко Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії
вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної
академії педагогічних наук України.
Українська література для загальноосвітніх навчальних закладів
1. Шинкарук Неоніла Іванівна, завідувач сектору відділення науково-методичного
забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
2. Мовчан Раїса Валентинівна, старший науковий співробітник Інституту
літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, доктор філологічних наук;
3. Коваленко Людмила Тарасівна, викладач кафедри методики мов та літератури
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка, заступник директора Інституту післядипломної
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
4. Логвіненко Наталія Михайлівна, старший науковий співробітник Інституту
педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат
педагогічних наук;
5. Ілясевич Наталія Валентинівна, вчитель української мови і літератури
Слов'янської гімназії м. Києва, вчитель-методист;
6. Михайлова Наталія Вікторівна, вчитель ліцею «Наукова зміна» м. Києва,
вчитель-методист;
7. Усатенко Галина Олегівна, голова Громадської ради при МОН України, доцент
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
8. Панасенко Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії
вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної
академії педагогічних наук України.
Світова література для загальноосвітніх навчальних закладів
1. Ніколенко Ольга Миколаївна, завідувач кафедри світової літератури
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка,
доктор філологічних наук, професор;
2. Химера Наталія Володимирівна, завідувач навчально-методичним кабінетом
світової літератури Київського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
3. Звершховська Ірина Ігорівна, вчитель світової літератури
спеціалізованої
школи № 82 імені Т.Г. Шевченка м. Києва, вчитель-методист;
4. Онищенко Ніна Василівна, вчитель світової літератури спеціалізованої школи
№ 80 м. Києва, вчитель-методист;
5. Лонська Юлія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
школи І-ІІІ ступенів №286 м. Києва, вчитель-методист;
6. Хрипун Ольга Миколаївна, вчитель ліцею № 227 м.Києва, вчитель-методист;
7. Мегедь Ірина Володимирівна, вчитель світової літератури Технічного ліцею
м.Києва, вчитель-методист;
8. Тарнавська Людмила Володимирівна, вчитель світової літератури НВК
«Святошинська гімназія» м.Києва, вчитель-методист;
9. Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора Інституту соціальної та
політичної психології Національної академії педагогічних наук України.
Іноземна мова
1. Редько Валерій Григорович, завідувач лабораторією навчання іноземних мов
Інституту педагогіки НАПН України, к.п.н. (голова);
2. Коваленко Оксана Ярославівна, головний спеціаліст департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти;
3. Калініна Лариса Вадимівна, завідувач кафедри методики викладання іноземних
мов Житомирського державного педагогічного університету професор;
4. Карп’юк Оксана Дмитрівна, вчитель-методист школи-гімназії м. Тернопіль;
5. Шопулко Марія Нікіфіровна, методист вищої категорії відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти;
6. Куриш Світлана Михайлівна, завідувач кафедри Чернівецького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти;
7. Клименко Юрій Михайлович, вчитель-методист школи-гімназії м. Біла-Церква
Київської обл.;
8. Басай Надія Пилипівна, ст. науковий співробітник лабораторії навчання
іноземних мов Інституту педагогіки АПН України;
9. Манько Світлана Олександрівна, заступник-директора СШ № 64 м. Київ;
10.Несвіт Алла Миколаївна, вчитель СШ № 312 м. Києва;
11.Самойлюкевич Інна Володимирівна, доцент кафедри методики виклдання
іноземних мов, к.п.н. Житомирського державного педуніверситету ім. І Франка;
12.
Сотникова Світлана Іванівна викладач кафедри німецької філології
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат
філологічних наук, доцент
Молдовська мова
1. Фєтєску Лариса Іванівна, методист науково-методичної лабораторії мов і
літератур
національних
меншин
Одеського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти;
2. Кьося Віра Вікторівна, вчитель-методист Новосільського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа I - III ступенів – ліцей» Ренійського району
Одеської області;
3. Пєлін Галина Павлівна, психолог Новоселівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Саратського району
Одеської області;
4. Крєцу Федір Анатолійович, віце-президент Всеукраїнської національнокультурної молдавської Асоціації
Польська мова
1. Іванова Марія Станіславівна, учитель польської мови і літератури
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10
м.
Львова;
2. Приведа Олександра Миколаївна, психолог-методист кабінету практичної
психології і соціальної роботи Комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
3. Бачинська Барбара Владиславівна, член Спілки учителів-полоністів України,
учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.
св. Магдалени № 10 м. Львова
Румунська мова
1. Остафій Ольга Романівна, головний спеціаліст Департаменту освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації
2. Говорнян Лілія Серафимівна, методист науково-методичного центру суспільногуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області
3. Кирчу Олена Семенівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і
світової) Карапчівського ліцею імені М.Емінеску Глибоцького району
Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
4. Криган Лілія Георгіївна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і
світової) Тарасовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького району
Чернівецької області
5. Сандулова Лілія Федорівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської
і світової) Великобудської ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району
Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії
6. Лупу Міхаєла Василівна, соціальний педагог Петрашівської ЗОШ
І-ІІІ
ступенів Герцаївського району Чернівецької області, заступник голови
Буковинського мистецького центру відродження та сприяння розвитку
румунської традиційної культури
7. Пушкарьова Людмила Серафимівна, член батьківського комітету Чернівецької
гімназії № 6 Чернівецької міської ради
Угорська мова
1. Браун Єва Ласлівна, методист Закарпатського інституту післядипломної
педагогічної освіти, викладач угорської мови і літератури;
2. Бардош Нора Степанівна, методист відділу освіти Берегівської районної
державної адміністрації Закарпатської області, вчитель угорської мови і
літератури;
3. Зикань Христина Імрівна, доцент кафедри гуманітарно-природничого
факультету з угорською мовою навчання Ужгородського національного
університету, кандидат філологічних наук;
4. Кейс Маргарита Юріївна, доцент Закарпатського угорського інституту
ім. Ф.Ракоці ІІ, кандидат філологічних наук;
5. Пердук Іболя Елемирівна, учитель-методист угорської мови і літератури
Малогеєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ужгородського району
Закарпатської області;
6. Рояк Ангела Йосипівна, учитель угорської мови і літератури
Дерценської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівського району
Закарпатської області;
7. Резеш Катерина Карлівна, учитель угорської мови і літератури
Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Виноградівського
району Закарпатської області;
8. Кеві Марта Федорівна, учитель угорської мови і літератури навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою
навчання – угорськомовна гімназія» міста Ужгорода;
9. Шімон-Арпа Жужанна Петрівна, учитель Ужгородської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання
імені Дойко Габора;
10.Боркач Аліце Адальбертівна, учитель угорської мови і літератури
Мукачівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 3 ім. Ф.Ракоці ІІ
Мукачівської міської ради Закарпатської області;
11. Шевчук Валентина Валентинівна, завідувач центру практичної психології,
соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіта
1.
2.
3.
4.
Література (молдовська та світова)
Фєтєску Лариса Іванівна, методист науково-методичної лабораторії мов і
літератур
національних
меншин
Одеського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти;
Кьося Віра Вікторівна, вчитель-методист Новосільського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа I - III ступенів – ліцей» Ренійського району
Одеської області;
Пєлін Галина Павлівна, психолог Новоселівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Саратського району
Одеської області;
Крєцу Федір Анатолійович, віце-президент Всеукраїнської національнокультурної молдавської Асоціації
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Література (польська та світова)
Лебедь Регіна Клеменсівна, учитель польської мови і літератури
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10
м.
Львова;
Корнієнко Ігор Олексійович, завідувач кабінету практичної психології і
соціальної роботи Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; кандидат психологічних
наук;
Хлопек Адам Броніславович, голова Спілки учителів-полоністів України,
учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.
св. Магдалени № 10 м. Львова
Література (румунська та світова)
Остафій Ольга Романівна, головний спеціаліст департаменту освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації;
Говорнян Лілія Серафимівна, методист науково-методичного центру суспільногуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області;
Кілару Євгенія Василівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і
світової) Молницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької
області, спеціаліст вищої категорії;
Васильчук Марія Дмитрівна, вчитель румунської мови та літератури
(румунської і світової) Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького району
Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;
Мікайло Марія Георгіївна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і
світової) Чудейської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Сторожинецького району
Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;
Лупу Міхаєла Василівна, соціальний педагог Петрашівської ЗОШ
І-ІІІ
ступенів Герцаївського району Чернівецької області, заступник голови
Буковинського мистецького центру відродження та сприяння розвитку
румунської традиційної культури;
Пушкарьова Людмила Серафимівна, член батьківського комітету Чернівецької
гімназії № 6 Чернівецької міської ради
Література (угорська та світова)
Браун Єва Ласлівна, методист Закарпатського інституту післядипломної
педагогічної освіти, викладач угорської мови і літератури;
Бардош Нора Степанівна, методист відділу освіти Берегівської районної
державної адміністрації Закарпатської області, вчитель угорської мови і
літератури;
Зикань Христина Імрівна, доцент кафедри гуманітарно-природничого
факультету з угорською мовою навчання Ужгородського національного
університету, кандидат філологічних наук;
Кейс Маргарита Юріївна, доцент Закарпатського угорського інституту
ім. Ф.Ракоці ІІ, кандидат філологічних наук;
Пердук Іболя Елемирівна, учитель-методист угорської мови і літератури
Малогеєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ужгородського району
Закарпатської області;
Рояк Ангела Йосипівна, учитель угорської мови і літератури
Дерценської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівського району
Закарпатської області;
7. Резеш Катерина Карлівна, учитель угорської мови і літератури
Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Виноградівського
району Закарпатської області;
8. Кеві Марта Федорівна, учитель угорської мови і літератури навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою
навчання – угорськомовна гімназія» міста Ужгорода;
9. Шімон-Арпа Жужанна Петрівна, учитель Ужгородської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора;
10. Боркач Аліце Адальбертівна, учитель угорської мови і літератури
Мукачівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 3 ім. Ф.Ракоці ІІ
Мукачівської міської ради Закарпатської області;
11. Шевчук Валентина Валентинівна, завідувач центру практичної психології,
соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіта
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням російською мовою
1. Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації
змісту освіти;
2. Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри української мови та
методики навчання Гуманітарного інституту Київського університету імені Б.
Грінченка, доктор педагогічних наук;
3. Бондаренко Неллі Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії
навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, кандидат
педагогічних наук;
4. Кононенко Віталій Леонідович, учитель української мови та літератури гімназії
№ 178 м. Києва;
5. Савченко Олена Володимирівна, учитель української мови та літератури
спеціалізованої школи № 57 м. Києва;
6. Ярмолюк Алла Володимирівна, науковий співробітник лабораторії навчання
української мови Інституту педагогіки НАПН України
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням румунською мовою
1. Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації
змісту освіти;
2. Бабич Надія Денисівна, професор кафедри історії та культури української мови
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат
філологічних наук;
3. Гальчук Лариса Миколаївна, учитель української мови та літератури
Красноїльської гімназіії Сторожинецького району Чернівецької області;
4. Змошу Олеся Самсонівна, учитель української мови та літератури
Нижньопетровецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Сторожинецького району
Чернівецької області;
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Квітень Євгенія Дмитрівна, завідувач Науково-методичного центру супільногуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної
освіти
Чернівецької області;
Морараш Анжела Костянтиніна, учитель української мови та літератури
Чернівецької загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 Чернівецької міської
ради;
Фонарюк Тетяна Іванівна, учитель української мови та літератури Чернівецької
гімназії № 6 Чернівецької міської ради.
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням молдовською мовою
Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації
змісту освіти;
Свінтковська Світлана Андріївна, завідувач науково-методичного центру
української мови та літератури, українознавства Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів;
Бойко Олена Іванівна, учитель української мови та літератури Крутоярівської
ЗОШ з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського району
Одеської області;
Дмитрієв Сергій Вікторович, викладач кафедри загального та слов’янського
мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
Могильницька Галина Анатоліївна, старший викладач науково-методичного
центру української мови та літератури, українознавства Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів;
Пасат Олександра Олександрівна, учитель української мови та літератури
Крутоярівської ЗОШ з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського
району Одеської області.
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням польською мовою
Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації
змісту освіти;
Пилип Мар’яна Богданівна, учитель польської мови та літератури СЗШ № 24
ім. М. Конопницької з навчанням польською мовою м. Львова;
Бойцун Ольга Михайлівна, завідувач редакцією літератури польською мовою
видавництва «Світ», редактор, філолог;
Дуткевич Наталія Вікторівна, учитель польської мови та літератури СЗШ № 24
ім. М. Конопницької з навчанням польською мовою м. Львова;
Мартиняк Оксана Андріївна, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат
філологічних наук;
Приставська Олександра Ігорівна, методист з української мови та літератури
навчально-методичного центру освіти м. Львова;
Тушніцка
Надія Михайлівна, учитель української мови та літератури
Ямпільської ЗОШ І – ІІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області.
Українська мова загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням угорською мовою
1. Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації
змісту освіти;
2. Гнаткович Тетяна Дмитрівна, завідувач кабінету методики
викладання
суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
3. Борисова Єва Елемірівна, учитель української мови та літератури Ужгородської
угорськомовної гімназії Закарпатської області;
4. Галас Алла Михайлівна, доцент кафедри української мови Ужгородського
національного університету, кандидат філологічних наук;
5. Лавер Катерина Михайлівна, учитель української мови та літератури
Ужгородської угорськомовної гімназії Закарпатської області;
6. Лукач Андріана Юліївна, методист обласного методичного центру бібліотечних
фондів підручників та технічних засобів навчання при управлінні освіти і науки
Закарпатської обласної державної адміністрації.
Трудове навчання
1. Боринець Надія Іванівна доцент кафедри методики природничо-математичної
освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка;
2. Боровик Дмитро Віталійович директор гімназії-інтернату «Дитяча інженерна
академія»;
3. Дятленко Сергій Миколайович заступник директора департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти МОН України;
4. Лосина Ніна Борисівна методист вищої категорії відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних
технологій та змісту освіти;
5. Медвідь Ольга Юріївна учитель Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 3 Сумської області;
6. Мельник Олександр Васильович заступник директора Інституту проблем
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук;
7. Павич Ніна Миколаївна методист Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти;
8. Пархоменко Олександр Миколайович науковий співробітник Інституту
проблем виховання НАПН України;
9. Попова Тетяна Сергіївна учитель Новопечерської школи м. Києва;
10. Приходько Юлія Миколаївна учитель гімназії № 17 м. Полтави;
Терещук Андрій Іванович професор кафедри теорії і методики навчання
технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини, доктор педагогічних наук;
11.Туташинський Василь Іванович науковий співробітник лабораторії трудової
підготовки і політехнічної творчості Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних наук;
12.Ходзицька Ірина Юліївна учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 243 м.
Києва;
13.Палій Юрій Васильович, учитель Чернівецької ЗОШ №38
Інформатика
1. Морзе Наталія Вікторівна - проректор з інформатизації навчально-наукової та
управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка,
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
2. Проценко Галина Олександрівна - перший заступник начальника управління
освіти і Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, вчитель
вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук
3. Ривкінд Йосиф Якович - вчитель інформатики ліцею № 38 імені Молчанова м.
Києва, заслужений вчитель України
4. Шакотько Віктор Васильович - заступник директора Кременчуцького
педагогічного училища імені Макаренка Полтавської області, викладачметодист
5. Паньков Андрій Вікторович – науковий співробітник відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти ІІТЗО
6. Нанаєва Тетяна Василівна - директор з корпоративних справ INTEL в Україні
та СНД (за згодою)
7. Кудренко Богдан Віталійович – головний спеціаліст департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти МОНУ
Математика
1. Бурда Михайло Іванович - завідуючий відділу математичної та інформативної
освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук,
професор
2. Паньков Андрій Вікторович – науковий співробітник відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти ІІТЗО
3. Якір Михайло Семенович – вчитель Києво-Печерського ліцею № 141 «Лідер»
м. Києва
4. Номіровський Дмитро Анатолійович - професор факультету кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізикоматематичних наук, професор
Фізична культура
1. Єрьоменко Едуард Анатолійович - голова Всеукраїнської громадської
організації "Українська федерація Хортингу", почесний голова Всеукраїнської
громадської організації "Молода Україна";
2. Тимчик Микола Валерійович - доцент кафедри теорії і методики фізичного
виховання Інституту фізичного виховання і спорту НПУ ім. М.П. Драгоманова,
кандидат педагогічних наук;
3. Сілкова Валерія Олександрівна - вчитель школи І-ІІІ ст. № 306 м. Києва
4. Деревянко Вікторія Василівна - начальник відділу відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних
технологій та змісту освіти
5. Чешейко Сергій Михайлович – вчитель Новопечерської школи м. Києва
6. Кудренко Богдан Віталійович – головний спеціаліст департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти МОНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
Біологія
Білявська Олена Вікторівна,
методист відділу науково-методичного
забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту
загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
Дерій Сергій Іванович, доцент Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького, кандидат біологічних наук;
Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник лабораторії хімічної і
біологічної освіти інституту педагогіки НАПН України;
Князєва Олена Володимирівна, учитель біології гімназії № 136
м. Києва;
Курсон Валентина Василівна, старший викладач Ніжинського державного
університету імені М.В. Гоголя;
Мирна Лілія Анатоліївна, методист біології і екології Хмельницького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти;
Мамчур
Євгенія
Іванівна,
учитель
Погребищенської
середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області;
Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту освіти,
мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
Хімія
Величко Людмила Петрівна, завідувач лабораторією хімічної і біологічної
освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України,
доктор педагогічних наук;
Дубовик Олена Анатоліївна, начальник відділу науково-методичного
забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту
загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
Новченкова Катерина Дмитрівна, учитель ліцею № 17 м. Хмельницького;
Павленко Вадим Олександрович, доцент кафедри неорганічної хімії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук,
доцент;
СвинкоЛюдмила Леонтіївна, вчитель ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва,
кандидат хімічних наук;
Титаренко Наталія Володимирівна, методист Центру моніторингу столичної
освіти;
Філоненко Ірина Олександрівна, учитель гімназії № 273 м. Києва;
Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту середньої
освіти, мовної політики та освіти національних меншин Міністерства освіти і
науки України.
Фізика
Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної
середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України;
Заболотний Володимир Федорович, завідувач кафедри фізики і методики
навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук,
професор;
3. Засєдка Людмила Миколаївна, учитель Українського фізико-математичного
ліцею, кандидат фізико-математичних наук;
4. Дерід Тетяна Василівна, учитель гімназії № 136 м. Києва;
5. Ненашев Ігор Юрійович, учитель фізики Харківського фізико-математичного
ліцею № 27, головний редактор журналу «Фізика в школах України»;
6.Чернецький Ігор Станіславович, голова асоціації вчителів фізики України;
7. Шиховцева Людмила Євгеніївна, методист відділення навчально-методичного
забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти;
8. Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту середньої
освіти, мовної політики та освіти національних меншин Міністерства освіти і
науки України.
Основи здоров’я
1. Страшко Станіслав Васильович, завідувач кафедри медико-біологічних та
валеологічних основ охорони життя і здоров’я Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук, професор;
2. Дерев’янко Вікторія Василівна, начальник відділу Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
3. Думчева Анастасія Юріївна, спеціаліст програм сексуального та
репродуктивного здоров’я, здоров’я дітей та підлітків, Бюро ВООЗ в Україні;
4. Жадан Олена Миколаївна, учитель Шелудьківського ліцею Зміївської районної
ради Харківської області;
5. Мазаєва Катерина Вікторівна, завідувач науково-методичної лабораторії
біології та основ здоров’я КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
6. Черниш Ірина Вікторівна, учитель Житомирського міського колегіуму м.
Житомир;
7.
Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту
середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин Міністерства
освіти і науки України.
Російська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою
1.Голобородько Євдокія Петрівна – професор кафедри педагогіки і
психології КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", член-кореспондент
НАПН України, доктор педагогічних наук
2. Бикова Катерина Іванівна – учитель методист, доцент, кандидат
педагогічних наук
3.Давидюк Людмила Володимирівна - професор кафедри методики
викладання російської мови та світової
літератури Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доцент, кандидат
педагогічних наук
4. Михайловська Галина Олександрівна - завідувачка кафедри
слов'янских мов і методик їх викладання Херсонського державного
університету, доктор педагогічних наук
5. Стативка Валентина Іванівна - завідувачка кафедри російської мови та
зарубіжної літератури Сумського державного педагогічного університету імені
А.Макаренка, доктор педагогічних наук
6. Озерова Ніна Григорівна - завідувач відділом російської мови
Інституту мовознавства НАН України
7. Яновська Лілія Григорівна - учитель-методист ЗОШ № 24 м. Києва;
8. Слободенюк Лідія Іванівна - проректор з навчально-методичної роботи
КВНЗ " Херсонська академія неперервної освіти", кандидат психологічних
наук
Інтегрований курс "Література" для ЗНЗ з навчанням російською
мовою
1.Ісаєва Олена Олександрівна - завідувачка кафедри методики викладання
російської мови
та світової літератури Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова, професор, доктор педагогічних наук
2. Клименко Жанна Валентинівна - професор кафедри методики
викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук
3. Корнієнко Оксана Олександрівна - профессор кафедри російської та
зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова,доктор філологічних наук
4. Мельник Анжела Олегівна - доцент кафедри методики викладання
російської мови та світової літератури Київського національного педагогічного
університету імені М.Драгоманова, кандидат педагогических наук
5. Мухін Владислав Олекандрович - учитель російської мови та
літератури, заступник директора НВК "Інтелект"м. Одеси
6. Фоміна Світлана Петрівна – завідувач сектору відділення науковометодичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти
Російська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою (1 рік навчання з
5 класу)
1.Баландіна Надія Францівна - професор кафедри загального і
слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г.Короленка, доктор філологічних наук
2.
Синиця Ірина Анатоліївна - завідувач кафедри російської філології
Київського національного лінгвістичного університету, профессор, доктор
філологічних наук
3. Крюченкова Олена Юріївна - завідувач НМЦ мов і літератур національних
меншин Одеського інституту удосконалення вчителів, кандидат педагогічних
наук
4.
Єланська Світлана Павлівна - доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського
5.
Сукач Валентина Іванівна - учитель російської мови Мліївської ЗОШ № 2
Городищенської районної ради Черкаської області, учитель вищої категорії
Російська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою (початок
навчання з 1 класу)
1. Курач Лариса Іванівна - завідувач відділом навчання мов національних
меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України, кандидат
педагогічних наук
2. Фідкевич Олена Львівна - старший науковий співробітник лабораторії
російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України, кандидат філологічних наук
3. Юлдашева Людмила Петрівна - учитель російської мови та літератури
Тальнівської економіко-математичного ліцею Тальнівського району Черкаської
області, учитель-методист
4. Корсаков Володимир Олексійович - головний редактор науковометодичного журналу "Российская словесность в школах Украины"
видавництва "Педагогічна преса", голова Всеукраїнської асоціації вчителів
російської мови і літератури
Гагаузька мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою
1. Мілков Анатолій Миколайович - методист предметів гуманітарного
циклу районного методичного
кабінету відділу освіти Болградської
райдержадміністрації Одеської області
2. Кіор Іван Федорович вчитель гагаузької мови та літератури
Червоноармійського НВК Болградського району Одеської області
3. Бужина Ірина Вячеславівна - професор кафедри сімейного та естетичного
виховання Південноукраїнського педагогічного
університету імені
Ушинського, доктор педагогічних наук
Ромська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою
1. Єрмошкін Сергій Миколайович - директор Інституту ромознавства,
дійсний член Європейської академічної мережі ромських досліджень при Раді
Європи
2. Мисик Ірина Георгіївна - викладач української філології Інституту мов
світу Південноукраїнського національного педагогічного університету, доктор
філософських наук
3. Семенова Олена Сергіївна - вчитель приватної школи "Неугомон" м.
Одеси
4. Бужина Ірина В’ячеславівна - професор кафедри сімейного та
естетичного виховання Південноукраїнського педагогічного університету імені
Ушинського, доктор педагогічних наук
Болгарська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою
1. Бузіян Наталія Степанівна - методист науково-методичної лабораторії
мов і літератур національних меншин Одеського інституту удосконалення
вчителів
2. Кара Наталя Василівна - заступник директора з навчально-методичної
роботи, учитель болгарської мови та літератури
загальнооосвтнього
навчального закладу "Болградська гімназія імені Г.С. Раковського"
3. Арнаутова Наталя Анатоліївна - учитель болгарської мови та
літератури освітнього закладу "Болградська гімназія імені Г.С.Раковського
4. Драгнєва Світлана Іванівна –викладач болгарської мови і літератури,
віце-президент Асоціації болгар в Україні
5. Стукас Еліна Артурівна – в.о. доцента кафедри психолого-педагогічної
та суспільно-гуманітарної освіти Одеського інституту удосконалення вчителів,
кандидат педагогічних наук
Іврит для ЗНЗ з навчанням українською мовою
1. Бакуліна Наталія Валеріївна - старший науковий співробітник відділу
навчання мов національних меншин та зарубіжної літератур Інституту педагогіки
НАПН України, кандидат педагогічних наук;
2. Гурбич Сергій Ростиславович - викладач мови іврит сертифікатної
програми з «Юдаїки» НаУКМА;
3. Щербак Ольга Дмитрівна - вчитель мови іврит Чернівецької
спеціалізованої школи «Освітні ресурси та технологічний тренінг» І – ІІІ ступенів
№ 41 з вивченням єврейського етнокультурного компонента;
4. Смульсон Марина Лазарівна - завідувач відділу Інституту психології
імені Г.С.Костюка НАПН України, доктор психологічних наук.
Словацька мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою
1. Пахомова Світлана Миколаївна – завідувач кафедри словацької мови і
літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет", доктор
філологічних наук;
2. Сливка Беата Михайлівна вчитель словацької мови і літератури
Сторожницької ЗОШ І-ІІ ступенів Ужгородського району Закарпатської
області;
3. Касинець Наталія Іванівна - вчитель словацької мови і літератури
пеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 із поглибленним вивченням словацької
мови м. Ужгорода;
4.Огар-Товт Олена Володимирівна - вчитель словацької мови і літератури,
спеціаліст департаменту освіти і науки Закарпатського ОДА;
5. Шевчук Валентина Валентинівна – завідувач Центру практичної психології,
соціальної роботи та корекції освіти Закарпатського інституту післядипломної
педагогічної освіти;
6. Гайниш Йосип Йосипович - голова словацького товариства на Закарпатті
«Матіца словенська".