Навчальна вправа № 3
Водіння у складі взводу
(протяжність маршруту 5-7 км)
На пересіченій місцевості
У гірській місцевості
Ор.5
Спуск
максимальної
крутості
Ор.4
Ор.3
Підйом
максимальної
крутості
Ор.1
Ор.2
7
8
Ор.5
8
7
Ор.4
8
12
8
Ор.3
12
Брід
7
Ор.2
5
1
5
Кам'яниста
ділянка
Ор.1
9
20
9
Навчальні місця:
1. Посадка особового складу в БТР (БМП, МТ-ЛБ) на місці (Н-Т-13 для 7. Розгортання з похідної колони в бойовий порядок для відбиття раптового нападу
механізованих підрозділів).
противника під час дій на машинах (Н-Т-14 для танкових підрозділів,
2. Посадка екіпажу (екіпажів) в танк (танки) (Н-Т-1 для танкових підрозділів).
Н-Т-22 для механізованих підрозділів).
3. Буксирування машини (Н-В-5).
8. Перешикування із передбойового бойового порядку в бойовий під час дій на
4. Техніка водіння танків (БМП) з тралами (Н-В-6).
машинах (Н-Т-11 для танкових підрозділів, Н-Т-19 для механізованих підрозділів).
5. Розгортання з передбойового порядку у бойовий порядок під час дій на машинах 9. Перешикування з бойового порядку в передбойовий під час дій на машинах
(Н-Т-11 для танкових підрозділів, Н-Т-19 для механізованих підрозділів).
(Н-Т-12 для танкових підрозділів, Н-Т-20 для механізованих підрозділів).
6. Зрушення машин з місця за установлений час (Н-В-7).
10. Зміна напрямку (фронту) наступу під час дій на машинах (Н-Т-16 для танкових
підрозділів, Н-Т-26 для механізованих підрозділів).