Кубок Минтранса 2015;pdf

ДОДАТОК №1
ДО НАКАЗУ № 1533-П ВІД 29.09.2014
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ДАЙ ВОЛЮ БАЖАННЯМ!»
1. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
1.1. Абоненти послуги доступу до пакетів телепрограм за цифровою технологією, окрім абонентів
послуги доступу до пакетів телепрограм за цифровою технологією групи «Оптимальний» або
«Всесвіт», що звернулись у Компанію для того, щоб підписатись/дізнатись умови підписки
послуги «ТБ+Інтернет» за цифровою технологією і не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 3).
1.2. Абоненти послуги доступу до пакетів телепрограм за цифровою технологією групи
«Оптимальний» або «Всесвіт», що звернулись у Компанію для того, щоб підписатись/дізнатись
умови підписки послуги «ТБ+Інтернет» за цифровою технологією і не підпадають під ВИНЯТКИ
(Розділ 3).
1.3. Абоненти послуги доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією, що звернулись у
Компанію для того, щоб підписатись/дізнатись умови підписки послуги «ТБ+Інтернет» за
цифровою/аналоговою технологією і не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 3).
2. СУТЬ АКЦІЇ
2.1. Потенційний користувач, що вказаний у п. 1.1, 1.2 в період дії акції отримує можливість
одноразово замовити будь-який регулярний пакет послуги «ТБ+Інтернет» за цифровою
технологією, окрім пакету «Воля Power Time», за акційною щомісячною вартістю/абонентною
платою на період дії акційних умов (Розділ 4) при умові, що акційна щомісячна
вартість/абонентна плата обраного пакету не буде нижчою за регулярну вартість пакету
послуги доступу до пакетів телепрограм за цифровою технологією (не враховуючи вартість
додаткових пакетів та послуг), яким користується потенційний користувач послуги
«ТБ+Інтернет», вказаний у п 1.1, 1.2 на момент замовлення послуги.
2.2. Потенційний користувач, що вказаний у п. 1.3, в період дії акції отримує можливість одноразово
замовити будь-який регулярний пакет послуги «ТБ+Інтернет» за цифровою або аналоговою
технологією, окрім пакету «Воля Power Time», за акційною щомісячною вартістю/абонентною
платою на період дії акційних умов (Розділ 4) при умові, що акційна щомісячна
вартість/абонентна плата обраного пакету не буде нижчою за регулярну вартість пакету
послуги доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією, яким користується
потенційний користувач послуги «ТБ+Інтернет», вказаний у п. 1.3, на момент замовлення
послуги.
2.3. Акційна щомісячна вартість для потенційних користувачів, що вказані у п.п. 1.1, 1.3,
встановлюється виключно на пакет «ТБ+Інтернет» без врахування вартості додаткових послуг
та пакетів на період дії акційних умов – 93 календарних дня з моменту активації акційних умов,
та розраховується таким чином:
Рs=РС×0,5,
де Рs – акційна щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуги «ТБ+Інтернет», грн/міс.;
РС – регулярна щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуги «ТБ+Інтернет», грн/міс.
2.4. Акційна щомісячна вартість для потенційних користувачів, які вказані в п. 1.2, встановлюється
виключно на пакет «ТБ+Інтернет» без врахування вартості додаткових послуг та пакетів на
період дії акційних умов – 93 календарних дня з моменту активації акційних умов, та
розраховується таким чином:
Рs=РС×0,6,
де Рs – акційна щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуги «ТБ+Інтернет», грн/міс.;
РС – регулярна щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуги «ТБ+Інтернет», грн/міс.
2.5. Потенційний користувач, що вказаний у Розділі 1, в період дії акції має можливість додатково
до пакету послуги «ТБ+Інтернет» за цифровою технологією замовити додаткові пакети та
послуги на регулярних умовах, згідно чинних тарифів на момент замовлення послуги.
2.6. Користувач акційних умов може відмовитись від користування такими протягом їх дії та
отримувати доступ до послуги на регулярних умовах, відповідно до обраного пакету послуги
«ТБ+Інтернет», але обрати знову акційний пакет послуг після зміни його на регулярний
користувач не може.
2.7. Після закінчення періоду дії акційних умов користувачеві доступ до послуги надаватиметься на
регулярних умовах, відповідно до обраного поточного пакету послуги «ТБ+Інтернет», вартістю
згідно чинних тарифів на момент зміни умов надання послуги з акційних на регулярні, якщо
інше не обере користувач.
3. ВИНЯТКИ
3.1. Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем послуги доступу до
Інтернету/послуги «ТБ+Інтернет» протягом останніх 3-х календарних місяців.
3.2. Умови акції не розповсюджуються на користувачів пакетів «Преміальний HD» та
«Оптимальний HD».
3.3. Умови акції не розповсюджуються на користувачів, які мають заборгованість перед ТОВ
«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» за надані раніше послуги до моменту погашення даної заборгованості.
3.4. В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
4. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Акція проводиться з 01.11.2014 р. по 31.12.2014 р.
4.2. Термін дії акційних умов складає 93 календарних дня з моменту активації акційних умов.