;docx

КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ (АСБК)
Қазақстан биоалуантүрлікті сақтау
ассоциациясы (ҚБСА)
406 бөлмесі
Association for the Conservation of
Biodiversity of Kazakhstan (ACBK)
Off. 406
Бейбитшилик, 18, Астана
Beybitshilik, 18, Astana
010000, ҚазақстанРеспубликасы
010000, Republic of Kazakhstan
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
тел./факс: (7172) 91 00 44
phone/fax: (7172) 91 00 44
Исх.№_________
от 31 октября 2014 г.
«Киік – қазақ даласының бейнесі» бірінші республикалық балалық конкурстың
ЕРЕЖЕСІ
«Қазақстан биолуантүрлілікті сақтау ассоциациясы» РҚБ (ҚБСА) 2014 жылы 1
қараша айынан 1 желтоқсанға дейін «Киік – қазақ даласының бейнесі» бірінші
республикалық балалық конкурсын өткізеді. Конкурс Қазақстан Республикасының білім
және ғылым министрлігі және «Haileybury Almaty» Бейкоммерциялық акционерлік қоғам
қолдаумен өткізіледі.
Біз конкурсымызға 6 жастан бастап 15 жасқа дейін табиғатта, шығармашылықта,
ғылымда қызыққан және қазақ жеріндегі бірегей дала бөкеннің тағдырына немқұрайлы
балаларды шақырамыз.
Конкурс келесі номинацияларда және жас санаттарда өткізіледі:
1. Киік бейнеленген сурет, 6 - 10 жас;
2. Киік туралы өлең, 11 - 15 жас;
3. Ғылыми жоба, 11 - 15 жас;
3. Шығармашылық жұмыс: Эссе/Бейнеролик, 11 - 15 жас.
Номинацияға талаптар. Шығармашылық жұмыста шынайылық немесе ойдан
шығарылған бейнелермен және сюжеттік желілермен пайдалана аласыз.
Міндетті түрде сақталатын шарттар:
- Өнерпаздық жұмыс киікті табиғаттың бір көркемдігі ретінде көрсету қажет;
- Жұмыс киікке жауапты және ұқыпты ықыласыңызды көрсету керек;
- Түрдің қазіргі мәселелерін қозғау керек;
- Киік қорғауының бір ұраны болу керек;
1. Сурет мөлшері 45 ˟ 32 см.
Сурет бағалау белгіліері: өзектілік, сонылық, әсем безендіру.
2. Өлең. 5 төрт жолды өлеңнен кем болмау керек.
3. Ғылыми жоба бес парақтан аз емес және жеті парақтан артық болмау керек, парақ
форматы- А4, әріп - Times New Roman, кегль - 12, жол арасы – 1.
4. Шығармашылық жұмыс:
Эссе бір парақтан аз және екі парақтан артық болмау керек, парақ форматы - А4, әріп
- Times New Roman, кегль - 12, жол арасы – 1.
Бейнеролик 2 минуттан кем болмау керек, өздеген зерттемелерді, бақылауларды,
қорытынды мен нәтижелерді көрсету керек.
Эссе және бейнероликтарды бағалау кезде келесі өлшемдер назарға алынады:
жиналған ақпараттың жеткіліктігі, биология білімі және нағыз білімдердің сауатты
пайдалануы, безендіру дәрежесі.
Конкурстың сарапшысы. Балалық жұмыстарды «Қазақстан биолуантүрлілікті сақтау
ассоциациясы» РҚБ (ҚБСА) бағалайды. Сарапшы және ұйымдық комитеті конкурс
нәтижелерін ресми жариялауға дейін айтуға рұқсаты жоқ. Сарапшы шешімі ақырғы деп
саналады, өзгеріске жатпайды.
Жеңімпаздарды марапаттау
- Конкурстың ең жоғары марапаты Бас жүлдесі (электрондық кітап) бүкіл
номинациялардан жас санатына қарамастан абсолюттік жеңімпазына беріледі.
Содан кейін:
- 6 - 10 және 11 - 15 жас санаттарына арналған конкурстың мерейгейлері және бірінші
(планшеттер), екінші (MP3-плеерлер), үшінші (флеш-карталар мен «Киік ойыншығы»)
дәреже дипломдары;
- Конкурсқа әр қатысқан бала қатысу куәлікке және көтермелеу сыйлыққа ие болады.
Өткізу мерзімі
Конкурс 2014 ж. 1 қараша айынан 1 желтоқсанға дейін өткізіледі. Жұмыстар
конкурс ұйымдастық комитетімен 2014 жылы 27 қарашаға дейін қабылданады. Конкурс
қорытындысы 15 желтоқсанға қарай ҚБСА сайтында жарияланады: www.acbk.kz.
Конкурсқа қатысу шарттары:
1. Конкурстың қатысушылары өз жұмыстарын тіркеген кезде 6 - 15 жасқа дейін болу
керек.
2. Әр қатысушы конкурсқа тек бір шығармашылық жұмысты ұсынады.
3. Әр жұмысқа міндетті түрде өтінім бекітіледі.
4. Әр шығармашылық жұмыста, өтінімнен бөлек, қатысушы мәліметі жазулы болу керек
(аты-жөні, қала)
5. Конкурсқа жіберілген жұмыстар қайтарылмайды және рецензиялауға тиіс емес.
Конкурстың қатысушылары «Қазақстан биолуантүрлілікті сақтау ассоциациясына» РҚБ
жіберілген жұмыстарына авторлық құқықты береді.
6. Мүдде жанжалын болдырмау үшін «ҚБСА» РҚБ қызметкерлердің туысқандары
конкурсқа қатыспайды.
7. Қатысушылар жұмыстарын конкурстың ұйымдық комитетіне төмен келтірілген
электрондық және пошталық мекенжайларына жібереді:
Алматы қ., Орбита ықшам ауданы – 1, 40 үй, 203 кеңсе.
e-mail: [email protected], + 7 (727) 220 38 77 (12 - 14 қарашадан бастап телефон
нөмірі өзгереді: +7 (727) 265 39 85)
Астана қ., Бейбітшілік көшесі 18, 406 кеңсе.
e-mail: [email protected], +7 (717) 291 00 44
Атқарушы директор
Изимбергенова Г.М.