Results

Results
All races
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Race Athlete
10
KM
Age
Bib #
1.0 km 3.0 km 5.0 km 7.0 km Gun Time
Chip Time
Overall
20
360
0:05:57 0:10:56 0:21:13 0:26:15 0:31:29
0:31:28
1
M
22
340
0:05:58 0:10:56 0:21:14 0:26:16 0:31:45
0:31:45
2
M
30
347
0:06:07 0:11:12 0:21:55 0:27:17 0:33:02
0:32:51
3
M
16
995
0:06:02 0:11:08 0:22:14 0:27:49 0:33:38
0:33:36
4
M
31
307
0:06:06 0:11:31 0:23:06 0:28:42 0:34:45
0:34:42
5
M
29
284
0:05:59 0:11:31 0:23:18 0:29:04 0:35:05
0:35:01
6
M
22
356
0:06:43 0:12:22 0:24:10 0:30:02 0:36:03
0:35:56
9
Nurmoldanovich M
34
358
0:06:19 0:12:08 0:24:18 0:30:33 0:37:13
0:37:06
12
M
31
312
0:06:29 0:12:20 0:24:56 0:31:31 0:37:44
0:37:44
15
M
19
288
0:06:45 0:12:46 0:25:33 0:31:45 0:38:24
0:38:20
17
M
31
320
0:06:48 0:12:53 0:25:47 0:32:21 0:38:55
0:38:52
19
M
23
306
0:06:47 0:12:56 0:26:04 0:32:26 0:39:03
0:38:58
20
M
26
361
0:06:36 0:12:49 0:26:18 0:32:42 0:39:23
0:39:17
24
M
24
290
0:07:54 0:14:24 0:27:37 0:33:53 0:40:29
0:40:16
27
M
17
341
0:07:17 0:13:46 0:26:54 0:33:34 0:40:30
0:40:26
28
Shaimardiev NK M
31
991
0:07:35 0:13:55 0:27:19 0:33:53 0:40:30
0:40:13
29
Anuar
Zheksembaevich M
Turubaev
10
Isa Musaevich
KM
Nazarbaev
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
Denis
Vladimirovich
Vlasov
Tyu Alexander
Nurlan
Bakdauletovich
Kumar
Vadim
Olegovich
Vinokurov
Rustam
Ahmetbekovich
Jel'muratov
Birzhan
Bimoldinov
10
Dias Dauletovich
KM
Kasymov
10
Sultan Arman?ly
KM
Ajgaraev
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
Sex
Danijar
Abil'daevich
Bejsebaev
Abylaj
Onerbekovich
Imandosov
Andrej
Grigor'evich
Chernomorov
Mejrambek
Ryspekovich
Ryspekov
Rustem
Asetovich
Sagidoldanov
Eldar
1/6
Results
All races
Pos
Race Athlete
17
10
Kudajbergenuly M
KM
Kudajbergenov
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
10
KM
Age
Bib #
1.0 km 3.0 km 5.0 km 7.0 km Gun Time
Chip Time
Overall
26
335
0:07:48 0:13:54 0:27:35 0:34:05 0:41:01
0:40:51
33
M
21
301
0:07:05 0:13:41 0:26:42 0:34:05 0:41:16
0:41:16
35
M
32
317
0:07:13 0:13:41 0:27:17 0:34:11 0:41:35
0:41:25
37
M
25
349
0:07:52 0:14:28 0:27:59 0:34:46 0:41:37
0:41:21
38
M
27
336
0:07:46 0:14:14 0:27:36 0:34:22 0:41:48
0:41:38
39
M
30
331
0:07:43 0:14:19 0:28:19 0:35:02 0:42:08
0:41:51
42
Azat Kaliakparov M
23
329
0:07:22 0:13:53 0:27:57 0:35:03 0:42:26
0:42:19
43
M
21
322
0:06:36 0:13:10 0:27:28 0:34:37 0:42:46
0:42:42
44
M
33
293
0:07:56 0:14:31 0:28:47 0:35:49 0:43:13
0:43:02
45
M
30
369
0:08:31 0:15:25 0:29:29 0:36:17 0:43:19
0:43:09
46
M
18
364
0:07:39 0:14:20 0:28:09 0:35:25 0:43:20
0:43:14
47
M
26
282
0:09:24 0:16:08 0:29:58 0:36:40 0:43:34
0:43:21
48
M
21
286
0:06:34 0:13:38 0:28:32 0:36:16 0:43:44
0:43:42
49
M
22
318
0:07:15 0:14:42 0:29:36 0:37:02 0:44:12
0:44:02
54
M
26
353
0:07:37 0:14:15 0:29:24 0:37:06 0:44:51
0:44:39
56
M
24
325
0:08:00 0:15:19 0:30:14 0:37:30 0:45:11
0:45:06
58
M
30
332
0:08:08 0:15:12 0:30:32 0:38:09 0:45:54
0:45:35
60
M
23
304
0:07:47 0:14:58 0:30:13 0:38:08 0:46:18
0:46:15
62
Nurdaulet
Serikovich
Zhukenov
10
Daniil Borisovich
KM
Orlov
10
Ivan Borisovich
KM
Panov
10
Serik Erikovich
KM
Musabekov
10
Igor' Igorevich
KM
Dzhilkibaev
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
Aleksej
Vladimirovich
Fedorenko
Timofej
Gennad'evich
Bannikov
Berk Kevin
Olzhas
Nurlanuly
Nurbahtinov
10
Erkin Serikovich
KM
Raisov
10
KM
Danijar
Baltaevich
Baltaev
10
?l?sher ?ajrat?ly
KM
?lzhaparov
10
KM
Timur
Kupipijanovich
Kudabaev
10
Jan Jur'evich
KM
Cycura
10
KM
10
KM
Sex
Roman
Aleksandrovich
Shahmatov
Maksim
Viktorovich
Dobrosel'skij
2/6
Results
All races
Pos
Race Athlete
Sex
Age
Bib #
1.0 km 3.0 km 5.0 km 7.0 km Gun Time
Chip Time
Overall
35
10
Andrej
M
33
314
0:09:04 0:16:28 0:31:21 0:38:39 0:46:19
0:46:05
63
KM
Anatol'evich Li
10
Erlan Kajrat?ly
KM
Atazhan
M
30
303
0:07:36 0:14:57 0:30:23 0:38:29 0:47:18
0:47:14
65
Amangel'dievich M
27
345
0:07:58 0:15:30 0:31:08 0:39:11 0:47:26
0:47:23
66
M
19
368
0:07:59 0:15:28 0:31:54 0:39:46 0:48:00
0:47:54
69
M
20
997
0:09:30 0:16:54 0:32:44 0:40:20 0:48:47
0:48:31
74
M
26
285
0:08:26 0:15:45 0:32:16 0:40:32 0:48:53
0:48:44
75
M
21
275
0:08:28 0:16:04 0:31:32 0:40:08 0:49:09
0:49:00
76
M
31
283
0:09:30 0:16:38 0:32:32 0:40:42 0:49:12
0:48:59
77
M
25
354
0:08:06 0:16:07 0:32:24 0:41:10 0:49:18
0:49:06
78
M
25
342
0:09:21 0:18:26 0:37:33 0:47:34 0:58:02
0:57:54
89
M
23
355
0:08:24 0:16:43 0:34:25 0:43:23 0:58:48
0:58:45
90
M
21
363
0:07:34 0:16:43 0:34:26 0:43:23 0:59:22
0:59:21
91
M
30
295
0:09:05 0:17:09 0:34:41 0:43:53
104
Kurmangalievich M
25
365
0:09:54 0:17:19 0:34:57 0:44:29
105
M
24
362
0:09:37 0:17:39 0:35:47 0:45:08
107
M
27
333
0:09:13 0:18:08 0:36:38 0:45:38
108
M
25
313
0:09:36 0:19:34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
DQ
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
Danijar
Nagamet
Manat
Mahmutovich
Karim
Baranbai Asyl
Daulet
Maksutovich
Kurmanbaev
10
Ajbol T?rehan?ly
KM
Ongarov
10
KM
10
KM
10
KM
Askar
Syzdykovich
Bajzulin
Kabduakir
Kuandykovich
Nurgaliev
Olzhas
Zhanatovich
Tungyshbaev
10
Altynbek
KM
Berikuly Kabden
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
Talgat
Buribaevich
Dzhamalov
Dmitrij
Aleksandrovich
Artemenko
Aziz
Uksikbaev
Roman
Sergeevich
Klyshko
10
Aset Abkenovich
KM
Ashikbaev
10
Alen Audanovich
KM
Kuspanov
0:50:06
3/6
Results
All races
Pos
Race Athlete
Sex
Age
Bib #
1.0 km 3.0 km 5.0 km 7.0 km Gun Time
DQ
10
Ruslan
M
33
302
0:10:19 0:20:53
KM
Galimzhanovich
M
26
273
0:09:53 0:19:14
M
28
277
0:15:49 0:31:50
M
20
300
0:11:29 0:22:06
M
21
274
Arkadij Lozinskij M
28
276
27
278
M
23
279
M
20
280
M
29
281
M
31
287
M
29
289
M
19
291
M
32
292
M
24
294
M
29
296
M
33
297
Chip Time
Overall
0:50:51
Murzashev
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
10
KM
10
KM
10
KM
Damir
Sajdullaevich
Naurozbaev
Ashat
Esmuratovich
Zhumekin
Danijar
Ertargynuly
Eskaliev
10
Zhasulan
KM
Mustafin
10
KM
10
KM
Erlan
Bahatzhanovich M
Baumukanov
10
Igor' Andreevich
KM
Tropin
10
Abdizhikhat
KM
Bayanas
10
KM
Arman
Hasenovich
Musapirov
10
Ulan Bolatovich
KM
Dosanbaev
10
Artem Olegovich
KM
Ledjaev
10
Elaman Serikuly
KM
Dostanbaev
10
KM
10
KM
Maksim
Anatol'evich
Makarevich
Mihail
Sergeevich
Shevchenko
10
Iva Evgen'evich
KM
Rzhanikov
10
KM
10
Aleksandr
Evgen'evich
Loshakov
Temirlan
4/6
Results
All races
Pos
Race Athlete
DQ
KM
Zhanuly Kazbek M
10
S?ken Ermek?ly
KM
?skenbaev
10
Kuanyshbek
KM
Mirambekuly
10
Ivan Olegovich
KM
Ashihmin
10
Aziz Ahmetali?ly
KM
Ahmetali
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
Age
Bib #
18
298
M
25
299
M
20
305
M
27
308
M
25
309
M
34
310
M
31
311
M
21
315
M
19
316
M
23
319
M
30
321
M
23
323
M
25
324
Muhambekovich M
33
326
23
327
M
22
328
M
22
330
M
27
334
Stanislavovich
Muratovich
Jarov
Arman
Kuanyshuly
Kamalov
Abaj Sapar?ly
Golikov
KM
10
KM
10
KM
10
KM
10
KM
Overall
Dauren
Il'ja Jur'evich
10
Chip Time
Zagorskij
KM
KM
1.0 km 3.0 km 5.0 km 7.0 km Gun Time
Igor'
10
10
Sex
Amankeldy
Makulovich
Isabekov
Zhanibek
Ermekovich
Kusainov
Askar
Muratovich
Abenov
Zhanat
Tumanchiev
Ulan
Koshkinbekovich M
Dalibaev
Bakytkeldi
Skendirovich
Myrzahmetov
10
Kanat Ermek?ly
KM
Myrzahanov
10
Pavel
KM
Valer'evich Kim
5/6
Results
All races
Pos
Race Athlete
Sex
Age
Bib #
DQ
10
Rauan
M
26
337
KM
Baktybekovich
M
26
338
M
25
339
M
24
343
M
24
348
M
26
344
M
23
346
M
19
350
M
32
351
M
21
352
M
29
357
M
19
359
M
33
366
Nigmatullaevich M
22
367
1.0 km 3.0 km 5.0 km 7.0 km Gun Time
Chip Time
Overall
Rajymbekov
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
10
Asyl Mirathanuly
KM
Ahambaj
10
Ernar Erlanuly
KM
Turgumbaev
10
KM
10
KM
Olzhas
Adilhanovich
Dzhusupov
Arman
Magzumovich
Kuandykov
10
Hudobnik
KM
Matthias
10
KM
10
KM
Erkebulan
Malikovich
Kurmangaliev
Almat
Skend?r?ly
Myrzahmet
10
Nariman
KM
Altaevich Abiev
10
KM
Damir
Limurovich
Vahitov
10
Vladimir
KM
Jur'evich Rudich
10
KM
Miras
Danijarovich
Amangel'dinov
10
Dulat Maratovich
KM
Kydyrbaev
10
KM
Farhat
Ahunov
6/6