Form-Plastic Katalog 2014/2015

Enjoy the new collection
and grow with us!
2
E CO F R I E N D LY
g r e at t
raditio
ns
+
moder
n desig
n
The company was brought into existence
over 39 years ago. During all the years it has
worked out the best methods how to provide both the best products and service.
The offer includes over 300 products classified in several product groups.
Thanks to its strong and well-organized distribution system, FORM-PLASTIC is capable of
reaching every single house in Poland. Thoroughly refined designs of our products are highly appreciated by customers in Poland and
in all the countries we export to. Our product
range includes: plastic flowerpots, vases, urns,
balcony boxes, decorative fences, bowls, watering cans, water sprinklers and many others.
www.formplastic.pl
We take pride in our modernized product line of
snow shovels and other winter accessories that
have been designed to satisfy very every customer
around the world. Everyone will find something
appropriate for them. Lightness and, on the other
hand, stable construction guarantee products’ long
life and high resistance in extreme conditions. We
assure great balance and finishing which together
with both modern design & use of the most trendy
colours constitute the reason to higher the standards of winter accessories.
The quality of all products is verified and certified
by the materials we use which according to our
policy and philosophy should be and are of high
importance.
FORM-PLASTIC invests time, energy and money not
only in the machines, technologies and increasing
the storing area but also – perhaps even mainly - in
the staff - who is constantly being taught how to
provide the best know-how and how to assist in all
customer’s choices.
We maintain good kind of the goods simultaneously keeping short terms. The best way to verify all
these statements is to try us out. You are welcome
to contact us at any time. Our specialists are here
to help you.
3
i
m
a
j
c
y
d
a
r
firma z t +
n
g
i
s
e
d
y
sn
e
z
c
o
w
o
n
Nasze produ
k
ty
obecne w ca
łej Europie
G l o b a l r e ac
h
Firma została powołana do życia ponad 39 lat temu. Przez tak
długi czas wypracowaliśmy metody umożliwiające dostarczanie
klientom najlepszych rozwiązań produktowych i usługowych.
Oferta zawiera ponad 300 produktów sklasyfikowanych w kilkunastu grupach produktowych. Ze względu na swoją
silną i dobrze zorganizowaną sieć dystrybucyjną, FORM-PLASTIC jest w stanie dotrzeć do każdego polskiego domu.
Nasze starannie dopracowane wzornictwo i jakość są doceniane tak przez klientów polskich jak i we wszystkich krajach, do których eksportujemy. Do produktów firmy zalicza się: plastikowe doniczki, wazony, flakony, gazony, skrzynki
balkonowe, płotki dekoracyjne, miski, konewki i wiele innych.
Jesteśmy szczególnie dumni z nowych linii łopat do odśnieżania, a także innych produktów zimowych, które dedykujemy na rynek światowy. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Lekkość, a jednocześnie stabilna konstrukcja zapewniają długie życie naszym produktom i odporność w nawet ekstremalnych warunkach. Gwarantujemy doskonałe wykończenie i wyważenie artykułów co wraz z nowoczesnym designem i zastosowaniem najmodniejszych
na rynku kolorów przyczynia się do podwyższenia standardów w grupie zimowych artykułów pierwszej potrzeby.
Jakość produktów jest potwierdzona kartami technologicznymi materiałów, z których wykonywane są nasze artykuły – użycie surowca o najwyższych parametrach jakościowych stanowi dla nas wysoki priorytet i w takim działaniu
upatrujemy sens naszej działalności.
FORM-PLASTIC inwestuje swój czas, energię i pieniądze nie tylko w maszyny, technologie i powiększanie powierzchni do magazynowania, ale głównie w ludzi. Nasz zespół jest ciągle doszkalany w zakresie know-how oraz stanowi
pomoc i wsparcie dla klientów w dokonywaniu przez nich wyborów – nie tylko zakupowych.
Utrzymujemy dobrą jakość wyrobów jednocześnie dochowując możliwie jak najkrótszych terminów. Jednak aby najlepiej się przekonać o atutach firmy, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.
4
Фирма «FORM-PLASTIC»
Ф
FORM
была основана более 39
лет назад. В течение этих долгих лет мы разработали
методы, позволяющие предложить клиентам лучшие
решения в сфере продукции и услуг.
Наше предложение содержит более 300 продуктов,
классифицированных более, чем по 10 группам
продуктов. Благодаря своей сильной и хорошо
организованной дистрибьюторской сети компания
«FORM-PLASTIC» способна найти подход к каждому
польскому дому. Наш старательно проработанный
дизайн и качество высоко оценивают не только польские,
но и заграничные клиенты, для которых мы экспортируем
наш товар. Среди продукции нашей фирмы Вы найдете:
пластмассовые цветочные горшки, вазоны, вазы, кашпо,
ящики балконные, декоративные ограждения, тазы, лейки
и многое другое.
и
м
я
и
ц
и
д
а
р
т
Фирма с
+
н
й
а
з
и
д
й
ы
н
н
совреме
Особую гордость нашей фирмы представляет новая
линия снеговых лопат, а также другой зимней продукции,
которую мы выпускаем на мировой рынок. Каждый найдёт
что-нибудь подходящее для себя. Лёгкость и вместе с тем
стабильная конструкция гарантируют долговечность и
прочность нашей продукции даже в самых экстремальных
условиях. Мы гарантируем превосходную отделку и
сбалансированность продукции, что вместе с современным
дизайном и использованием самых модных цветов
способствует повышению стандарта в группе зимней
продукции первой необходимости.
Качество продуктов подтверждено технологическими
картами материалов, из которых изготовлены наши
продукты – использование сырья, обладающего высшими
параметрами качества, является для нас приоритетом и,
действуя именно таким образом, мы видим смысл нашей
работы.
«FORM-PLASTIC» вкладывает своё время, энергию
и деньги не просто в оборудование, технологию и
увеличение площади складирования, а главным образом
в людей. Наши сотрудники постоянно проходят курсы
повышения квалификации в области ноу-хау, а также
поддерживают наших клиентов и помогают им сделать
выбор не только при совершении покупки.
Мы поддерживаем хорошее качество продукции,
одновременно сохраняя максимально короткие
сроки исполнения. Чтобы лучше узнать, какими
преимуществами обладает наша фирма, мы
приглашаем Вас непосредственно ознакомиться с
ними. Наши специалисты к Вашим услугам.
5
NOVELTIES 2015
NOWOŚCI 2015
НОВОСТИ 2015
7 SIZES
3 SIZES
Ibiza
Ибиза
7 SIZES
Ibiza
Ибиза
Ibiza transparent
Ibiza transparentna
Ибиза прозрачный
3 SIZES
23
2 SIZES
Vulcano translucent orchid cachepot
Osłonka do storczyków Vulcano
półprzezroczysta
Вулкано для орхидей прозрачный
6
3 SIZES
Vulcano tube set
Tuba Vulcano zestaw
Туба Вулкано набор
25
23
22
21
Vulcano watering can
Konewka Vulcano
Лейка Вулкано
19
18
17
Vulcano flower box
Skrzynka Vulcano
Ящик Вулкано
Vulcano tube transparent
Tuba Vulcano transparentna
Туба Вулкано прозрачный
27
26
2 SIZES
Vulcano flower box transparent
Skrzynka Vulcano transparentna
Ящик Вулкано прозрачный
More than 50 new items!
Ponad 50 nowych artykułów!
Более 50 новых артикулов!
5
22, 2
28
NOW 8 SIZES
3 SIZES
Vulcano flower pot
Osłonka Vulcano
Вулкано
22,25
29
8 SIZES
Vulcano flower pot
Vulcano
Вулкано
32
7 SIZES IN 2015
22,25
Vulcano transparent
Vulcano transparentne
Вулкано прозрачный
33
7 SIZES IN 2015
Toscana square
Toscana kwadratowa
Квадратная Тоскания
39
5 SIZES
Toscana round
Toscana okrągła
Круглая Тоскания
67
31
Malta with clips for hanger
Malta z zaczepami do wieszaków
Мальта с зажимами для крепления
к горшку усов
75
NEW COLOURS
NOWE KOLORY
НОВЫЕ ЦВЕТА
14-15
NEW BALCONY HOLDERS
NOWE UCHWYTY BALKONOWE 100-103
НОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
Wave railing pot
Donica balustradowa Fala
Кашпо балконное на перилы Волна
Orchid support
Podpórka do storczyka
Подпорка для орхидей
NEW DISPLAY SOLUTIONS
NOWE EKSPOZYTORY
НОВЫЕ ДИСПЛЕЕ
104-107
7
Index / Содержание
flowerpots, saucers
doniczki i osłonki, podstawki
17
Ibiza
Ибиза
горшки и кашпо
поддоны для горшков
18
Ibiza
Ибиза
33 Toscana round
Toscana okrągła
Круглая Тоскания
19 Ibiza transparent
Ibiza transparentna
Ибиза прозрачный
34 Orchid round
Osłonka storczyk okrągła
Круглая Орхидея
21 Vulcano watering can
Konewka Vulcano
Лейка Вулкано
34 Orchid square
Osłonka storczyk kwadratowa
Квадратная Орхидея
22 Vulcano tube set
Tuba Vulcano zestaw
Туба Вулкано набор
35
23 Vulcano tube transparent set
Tuba Vulcano transparentna zestaw
Туба Вулкано прозрачный набор
8
32 Toscana square
Toscana kwadratowa
Квадратная Тоскания
Orchid round transparent
Osłonka storczyk okrągła
transparentna
Круглая прозрачная Орхидея
Orchid square transparent
35
Osłonka storczyk kwadratowa
transparentna
Квадратная прозрачная Орхидея
23 Vulcano tube transparent
Tuba Vulcano transparentna
Туба Вулкано прозрачный
36 Ancona
Ośmiokątna
Восьмигранный
24 Vulcano orchid cachepot
Osłonka do storczyków Vulcano
Вулкано для орхидей
36 Ancona on wall
Ośmiokątna przyścienna
Настенный восьмигранный
25 Vulcano translucent orchid cachepot
Osłonka do storczyków Vulcano półprzezroczysta
Вулкано для орхидей прозрачный
37 Koral
Koral
Корал
26 Vulcano flower box
Skrzynka Vulcano
Ящик Вулкано
37 Saucer Gala
Podstawka Gala
Поддон Гала
27 Vulcano flower box transparent
Skrzynka Vulcano transparentna
Ящик Вулкано прозрачный
39 Malta hanging basket
Malta wisząca
Подвесная Мальта
28 Flowerpot Vulcano
Osłonka Vulcano
Вулкано
39 Malta
Malta
Мальта
28 Saucer Kolor
Podstawka Kolor
Поддон Колор
40 Dona
Dona
Дона
29 Vulcano flower pot
Vulcano
Вулкано
40 Saucer Dona
Podstawka Dona
Поддон Дона
30 Vulcano transparent
Vulcano transparentne
Вулкано
41 Dona on wall
Dona przyścienna
Настенная Дона
42 Corner Dona
Dona narożna
Угловая Дона
50 Alfa
Grecka
Греческий
42 Dona L-shape
Dona L przyścienna
Настенная Дона L
50 Alfa hanging basket
Grecka wisząca
Подвесной Греческий
43 Afro
Afro
Афро
51 Omega
Winogrono
Виноград
43 Saucer Afro
Podstawka Afro
Поддон Афро
51 Omega hanging basket
Winogrono wisząca
Подвесной Виноград
43 Saucer Afro on wheels
Podstawka Afro na kółkach
Поддон Афро на колесиках
52 Caro
Caro
Каро
45 Elba
Drewnopodobna
Горшок под дерево
53 Grow pot
Doniczka produkcyjna
Рассадный горшок
45 Elba plus
Palmówka drewnopodobna
Бочка-Пальма
53 Grow bowl
Misa produkcyjna
Рассадная миска
45 Elba saucer
Podstawka drewnopodobna
Поддоны для горшков под дерево
54 Wall hook
Wieszak do doniczek
Пластиковый настенный крючок
46 Flora with saucer
Flora z podstawką
Флора с поддоном
55 Elba
Drewnopodobna
Под дерево
46 Flora hanging basket
Flora wisząca
Подвесная Флора
55 Afro
Afro
Афро
47 Capri
Capri
Капри
55 Gala
Gala
Гала
47 Ameryka
Ameryka
Америка
55 Kolor
Kolor
Колор
48 Muza round
Muza okrągła
Круглая Муза
55 Standard
Standard
Стандарт
48 Muza square
Muza kwadratowa
Квадратная Муза
49 Europa hanging basket
Europa wisząca
Подвесная Европа
49 Europa
Europa stojąca
Европа
9
urns, bowls, vases
gazony, misy, flakony
57 Euro
Euro
Евро
вазоны, миски, рюмки
61 Grace cascade
Kaskada Gracja
Каскада Грация
57 Grace
Gracja
Грация
62 Grace
Gracja
Грация
58 Milano
Milano
Милано
62 Verona
Verona
Верона
58 Roma
Roma
Рома
63 Elba
Drewnopodobna
Миска под дерево
59 Simple plus
Gazon gładki wysoka noga
Гладкий на высокой ножке
63 Ancona
Ośmiokątna
Восьмигранная
59 Simple
Gazon gładki
Гладкий
64 Alfa
Grecka
Греческая
60 Omega
Winogrono
Виноград
64 Omega
Winogrono
Виноград
60 Alfa
Grecki płytki
Греческий плоский
64 Polo
Polo
Поло
60 Alfa plus
Grecki
Греческий
65 Dama
Dama
Дама
61 Roma hanging cascade
Kaskada Roma wisząca
Подвесная каскада Рома
65 Sticked Dama
Dama wbijany
Дама д/вбит.в землю
61 Roma hanging
Roma wisząca
Подвесная Рома
65 Polo
Polo
Поло
boxes & cactus boxes
skrzynki i kaktusiarki
railing pots
donice balustradowe
69 Gala
Gala
Гала
кактусницы
и балконные ящики
kашпо на перила
69 Saucer for Gala box
Podstawka pod skrzynkę balkonową Gala
Поддон под б/ящик Гала
67 Wave railing pot
Donica balustradowa Fala
Кашпо балконное на перилы Волна
10
69 Bracket for Gala box
Uchwyt do skrzynki balkonowej Gala
Кронштейн для ящика Гала
70 Venus
Venus
Балконный ящик Венус
72 Ancona
Ośmiokątna
Восьмигранная
70 Saucer for Venus box
Podstawka pod skrzynkę balkonową Venus
Поддон под б/ящик Венус
72 Lotos
Lotos
Лотос
70 Bracket for Venus box
Uchwyt do skrzynki balkonowej Venus
Кронштейн д/балкон. ящика Венус
72 Omega
Winogrono
Виноград
71 Lotos
Lotos
Лотос
73 Koral
Koral
Корал
71 Bracket for Lotos box
Uchwyt do skrzynki balkonowej Lotos
Кронштейн для ящика Лотос
73 Saucer for Koral cactus box
Podstawka pod kaktusiarkę Koral
Поддон д/кактусницы Корал
accessories garden & decor
akcesoria ogród i decor
садово-огородный
инвентарь
75 Orchid support
Podpórka do storczyka
Подпорка для орхидей
80 Bulb basket
Osłonka do cebulek
Круглая корзинка для луковиц
76 Watering can
Konewka
Лейка
81 Hole maker
Dołownik
Сажальное устройство
77 Trellis
Drabinka
Подпорка для цветов
81 Seeder
Siewnik
Ручная сеялка
78 Decorative fence
Płotek ozdobny
Декоративный заборчик
82 Grass paver
Kratka trawnikowa
Газонная решетка
79 Elba fence
Płotek ogrodowy drewnopodobny
Заборчик под дерево
83 Grass flange
Obrzeże trawnika
Бордюр
79 Garden fence
Płotek ogrodowy
Огородный заборчик
84 Sprinkler crazy flower
Urządzenie zraszające
Декоративный распилитель воды
80 Square bulb basket
Koszyk do cebulek kwadrat
Квадратная корзинка для луковиц
85 Candle holder
Świecznik
Подсвечник
80 Owal bulb basket
Koszyk do cebulek owal
Овальная корзинка для луковиц
85 Ikebana
Ikebana
Подставка для композиции икебана
11
Van Garden collection
kolekcja Van Garden
87 Cuba
Kuba
Куба
коллекция Van Garden
92 Onyx square
Onyx kwadrat
Квадратный Оныкс
88 Atena
Atena
Атена
92 Onyx box
Onyx skrzynka
Ящик Оныкс
88 Atena on wall
Atena przyścienna
Настенная Атена
93 Amfora
Amfora
Амфора
89 Wenecja
Wenecja
Венеция
93 Gazon
Urn
Вазон
89 Cytrynka
Cytrynka
Цилиндр
94 Pillar
Kolumna
Колонна
90 Olimp
Olimp
Олимп
94 Fountain
Fontanna
Фонтан
90 Etna
Etna
Этна
95 Rock container
Kamień - zbiornik ozdobny
Камень ящик
91 Gala box
Gala skrzynka
Ящик Гала
95 Water leaf
Poidełko
Питьевой фонтанчик
91 Gala square
Gala kwadrat
Квадратная Гала
95 Bowl
Misa
Миска
91 Gala corner
Gala narożnik
Угловая Гала
City Line collection
kolekcja City Line
коллекция City Line
12
97 City I
97 Roza
Róża
Роза
97 City II
97 Viola
Viola
Виола
97 Maja
Maja
Мая
Christmas tree stands
98 Orbit
Orbita
Орбита
stojaki choinkowe
основание для елки
99 Planet 2
Planeta 2
Планета 2
99 Star
Gwiazda
Звезда
99 Planet 1
Planeta 1
Планета 1
100 MPC 008
balcony metal holders
102 MPC 003
MPC 004
metalowe uchwyty balkonowe
100 MPC 009
металлические кронштейны
102 MPC 012
101 MPC 010
103 MPC 005
MPC 006
101 MPC 011
103 MPC 001
MPC 002
displays
ekspozytory
104
Toscana mix
Тоскания микс
дисплее
106 Toscana round (M)
Toscana okrągła (M)
Круглая Тоскания (M)
104 Vulcano watering can
Konewka Vulcano
Лейка Вулкано
106 Koral (M)
Корал (M)
105 Vulcano box (M)
Skrzynka Vulcano (M)
Ящик Вулкано (M)
106 Toscana square (XS/S)
Toscana kwadrat (XS/S)
Квадратная Тоскания (XS/S)
105 Vulcano orchid cachepot (M)
Osłonka do storczyków Vulcano (M)
Вулкано для орхидей (M)
106 Toscana round (XS/S)
Toscana okrągła (XS/S)
Круглая Тоскания (XS/S)
105 Vulcano (M)
Вулкано (M)
106 Koral (XS/S)
Корал (XS/S)
105 Vulcano box (XS)
Skrzynka Vulcano (XS)
Ящик Вулкано (XS)
107 Orchid square (M)
Osłonka storczyk kwadratowa (M)
Квадратная Орхидея (M)
105 Vulcano orchid cachepot (XS)
Osłonka do storczyków Vulcano (XS)
Вулкано для орхидей (XS)
107 Orchid round (M)
Osłonka storczyk okrągła (M)
Круглая Орхидея (M)
105 Vulcano (XS/S)
Вулкано (XS/S)
107 Watering can (M)
Konewka (M)
Лейка (M)
106 Toscana square (M)
Toscana kwadrat (M)
Квадратная Тоскания (M)
107 Venus (M)
Венус (M)
13
001 CREAM / KREMOWY / КРЕМ
002 CAFE’ LATTE / КОФЕ ЛАТТЕ
003 ORANGE / POMARAŃCZOWY / ОРАНЖЕВЫЙ
004 PINK / RÓŻOWY / РОЗОВЫЙ
005 VIOLET / FIOLETOWY / ФИОЛЕТОВЫЙ
006 RED METALLIC / CZERWONY METALICZNY / КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИК
007 LIGHT GREEN / ZIELONY JASNY / СВЕТЛО - ЗЕЛЕНЫЙ
008 OLIVE GREEN / ZIELONY OLIWKOWY / ЗЕЛЕНЫЙ ОЛИВКОВЫЙ
010 TERRACOTTA / ТЕРРАКОТА
011 WHITE / BIAŁY / БЕЛЫЙ
012 DARK GREEN / CIEMNA ZIELEŃ / ТЁМНАЯ ЗЕЛЕНЬ
013 BROWN / BRĄZ / КОРИЧНЕВЫЙ
014 ANTHRACITE / ANTRACYT / АНТРАЦИТ
015 BLACK / CZARNY / ЧЁРНЫЙ
016 APRICOT / MORELOWY / АБРИКОСОВЫЙ
017 GRASS GREEN / ZIELEŃ TRAWIASTA / ТРАВЯНАЯ ЗЕЛЕНЬ
018 PASTEL YELLOW / ŻÓŁTY PASTELOWY / ПАСТЕЛЬНЫЙ ЖЁЛТЫЙ
019 PASTEL BLUE / NIEBIESKI PASTELOWY / ПАСТЕЛЬНЫЙ ЖЁЛТЫЙ
021 DARK PASTEL GREEN / CIEMNY ZIELONY PASTELOWY / ПАСТЕЛЬНЫЙ ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ
022 SILVER / SREBRNY / СЕРЕБРЯНЫЙ
023 GOLD / ZŁOTY / ЗОЛОТОЙ
024 COPPERY / MIEDZIANY / МЕДНЫЙ
025 METALLIC GRAPHITE / GRAFITOWY METALICZNY / ГРАФИТНЫЙ МЕТАЛЛИК
026 METALLIC BLACK / CZARNY METALICZNY / ЧЁРНЫЙ МЕТАЛЛИК
Colours / Kolory / Цветовая гамма
027 YELLOW / ŻÓŁTY / ЖЁЛТЫЙ
028 RED / CZERWONY / КРАСНЫЙ
029 SAND / PIASKOWY / ПЕСЧАНЫЙ
041 LEMON / CYTRYNOWY / ЛИМОННЫЙ
14
TRANSPARENT COLOURS
KOLORY TRANSPARENTNE
ПРОЗРАЧНЫЕ ЦВЕТА
042 PISTACHIO / PISTACJOWY / ФИСТАШКОВЫЙ
T00 COLOURLESS / BEZBARWNY / БЕСЦВЕТНЫЙ
043 BLUEBERRY SORBET / JAGODOWY / ЯГОДНЫЙ
T01
YELLOW / ŻÓŁTY / ЖЁЛТЫЙ
044 LIGHT LAVENDER / JASNA LAWENDA / СВЕТЛО – ЛАВАНДОВЫЙ
T02
GREEN / ZIELONY / ЗЕЛЕНЫЙ
045 CHERRY / WIŚNIOWY / ВИШНЕВЫЙ
T03
RED / CZERWONY / КРАСНЫЙ
046 LILA / ЛИЛИЯ
T04 VIOLET / FIOLETOWY / ФИОЛЕТОВЫЙ
047 MINT / MIĘTOWY / МЯТНЫЙ
T05 TEA / HERBACIANY / ЧАЙНЫЙ
048 POWDER PINK / PUDROWY RÓŻ / СВЕТЛО- РОЗОВЫЙ
TC00 COLOURLESS / BEZBARWNY / БЕСЦВЕТНЫЙ
049 TURQUOISE / TURKUS / БИРЮЗОВЫЙ
TC02 GREEN / ZIELONY / ЗЕЛЕНЫЙ
050 VINTAGE ROSE / RÓŻA VINTAGE / ВИНТАЖНАЯ РОЗА
TC04 VIOLET / FIOLETOWY / ФИОЛЕТОВЫЙ
051 TAUPE / SZARO-BEŻOWY / ТАУПЭ
TC06 PINK / RÓŻOWY / РОЗОВЫЙ
Marks / Oznaczenia / Обозначение
Article number / Numer artykułu / Номер изделия
Symbol / Symbol / Обозначение
Diameter (cm) / Średnica (cm) / Диаметр (cм)
Length (cm) / Długość (cm) / Длина (cм)
Width (cm) / Szerokość (cm) / Ширина (cм)
Height (cm) / Wysokość (cm) / Высота (cм)
Volume in liters / Pojemność w litrach / Ёмкость в литрах
Number of pieces in packaging / Ilość sztuk w opakowaniu /
Kоличество в упаковке
Max trunk diameter / Maksymalna średnica pnia /
Максимальный диаметр ствола дерева
Tree height up to / Wysokość choinki do / Высота ёлки до
Possibility of watering / Możliwość podlewania / Возможность поливать
UV resistant / Odporne na UV / Не пропускает ультрафиолетовых лучи
Frost resistant / Mrozoodporne / Морозоустойчивый
Lightweight / Lekkie / Лёгкий
TRANSLUCENT COLOURS
PÓŁPRZEZROCZYSTE KOLORY
ПРОЗРАЧНЫЕ ЦВЕТА
TP01 YELLOW / ŻÓŁTY / ЖЁЛТЫЙ
Shock resistant / Odporne na uderzenia / Удароустойчивый
Holes possibility / Możliwa opcja z otworami / Возможность с отверстием
TP02 GREEN / ZIELONY / ЗЕЛЕНЫЙ
TP04 VIOLET / FIOLETOWY / ФИОЛЕТОВЫЙ
TP07 PASTEL PINK / PASTELOWY RÓŻ / ПАСТЕЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ
VAN GARDEN COLOURS
KOLORY VAN GARDEN
ЦВЕТА VAN GARDEN
030 TERRACOTTA / ТЕРРАКОТА
031 GRAPHITE / GRAFIT / ГРАФИТНЫЙ
032 GREY / SZARY / СЕРЫЙ
Indoor & outdoor / Do domu i na zewnątrz / Улица и дом
Hand finished / Ręczne wykończenie / Ручная обработка
Display solution / Dostępny ekspozytor / Доступен в дисплее
Matching saucers available / Dostępne podstawki / Доступны с поддонами
Matching metal holder / Dostępny uchwyt metalowy /
Доступен металлический кронштейн
New / Nowość / Новинка
033 OLD GOLD / STARE ZŁOTO / СТАРОЕ ЗОЛОТО
New size / Nowy rozmiar / Новый размер
034 COPPERY / MIEDZIANY / МЕДНЫЙ
035 SILVER / SREBRNY / СЕРЕБРЯНЫЙ
New colour / Nowy kolor / Новый цвет
15
ucers
flowerpots, sa
wki
a
t
s
d
o
p
,
i
k
n
o
doniczki i osł
по
горшки и к агошршков
п од д о н ы д л я
16
Ibiza
Ибиза
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
002
12
14
16
18
20
22
25
011
12,0 10,8 0,75
14,0 12,5 1,2
16,0 14,3 1,8
18,0 16,0 2,5
20,0 17,7 3,5
22,0 19,4 4,5
25,0 22,3 6,8
042
043
10
10
10
10
10
10
10
Kolor
044
for special order:
001
014
045
049
->100
17
Ibiza
Ибиза
2430
2431
2432
010
30
35
40
014
29,5 26,2 10
34,5 30,6 15
39,5 35,0 22
042
for special order:
011
18
049
051
043
5
5
5
Ibiza transparent
Ibiza transparentna
Ибиза прозрачный
2441
2442
2443
14
16
18
12,5 1,2
14,3 1,8
16,0 2,5
10
10
10
12,0 10,8 0,75
20,0 17,7 3,5
22,0 19,4 4,5
25,0 22,3 6,8
10
10
10
10
14,0
16,0
18,0
for special order:
2440
2444
2445
2446
T00
12
20
22
25
T02
T04
for special order:
->100
T01
T03
T05
19
20
Vulcano watering can
Konewka Vulcano
Лейка Вулкано
0658
005
24,0 1,2
011
042
20
043
044
045
047
->104
21
Standard set with black insert
Zestaw standardowy z czarnym wkładem
Стандартный набор с чёрным вкладышем
Vulcano tube set
Tuba Vulcano zestaw
Туба Вулкано набор
2450
2451
2452
15
20
25
15,0 28,0 3,3
20,0 37,5 8,0
25,0 47,0 15,0
Inserts for special order
Wkłady na specjalne zamówienie
Вкладыши по запросу
043
5
5
5
2485
2486
2487
15
20
25
5
5
5
for special order:
002
22
005
011
042
043
042
011
001
014
045
011
015
042
043
Vulcano tube transparent set
Tuba Vulcano transparentna zestaw
Туба Вулкано прозрачный набор
2455
2456
2457
15
20
25
15,0 28,0 3,3
20,0 37,5 8,0
25,0 47,5 15,0
5
5
5
for special order:
T00
T02
T04
011
042
043
T01
T03
T05
Suitable for cut flowers!
Odpowiednia
dla kwiatów ciętych!
Для живых цветов!
Vulcano tube transparent
Tuba Vulcano transparentna
Туба Вулкано прозрачный
2482
2483
2484
15
20
25
15,0
20,0
25,0
28,0 3,3
37,5 8,0
47,0 15,0
5
5
5
for special order:
T00
T02
T04
T01
T03
T05
23
Vulcano orchid cachepot
Osłonka do storczyków Vulcano
Вулкано для орхидей
0667
13
12,7
15,0 1,12
10
->105
001
24
005
011
042
043
044
048
age no 75
support p yka str. nr 75
id su
rchid
Orc
rcz
rka do sto идей: 75
Podpórk
для орх
Подпорка
Vulcano translucent orchid cachepot
Osłonka do storczyków Vulcano półprzezroczysta
Вулкано для орхидей прозрачный
0668
13
12,7 15,0 1,12
10
->105
TP01 TP02 TP04 TP07
25
Vulcano flower box
Skrzynka Vulcano
Ящик Вулкано
0600
0669
001
26
23
27
005
->105
23,0 11,0 11,0
26,7 13,5 13,0
011
014
042
043
2,0
3,1
10
10
044
045
047
048
Vulcano flower box transparent
Skrzynka Vulcano transparentna
Ящик Вулкано прозрачный
2477
2478
23
27
23,0 11,0 11,0
26,7 13,5 13,0
2,0
3,1
10
10
for special order:
T00
T02
T04
T01
T03
T05
27
Vulcano flower pot
Osłonka Vulcano
Вулкано
->105
0666
0661
0662
0663
0664
0665
9,5
11
13
15
17
19
9,5 9,5 0,47
11,0 11,0 0,7
13,0 13,0 1,1
15,0 15,0 1,8
17,0 17,0 2,5
19,0 19,0 3,5
10
10
10
10
10
10
2460
2461
22
25
22,0 22,0
25,0 25,0
5,5
8,1
10
10
005
011
014
042
044
045
047
048
043
Saucer Kolor
Podstawka Kolor
Поддон Колор
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
005
28
9
11
13
15
17
19
21
23
011
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
014
042
1,3
1,5
1,6
1,9
2,4
2,6
2,8
2,9
043
10
10
10
10
10
10
10
10
044
045
047
048
Vulcano flower pot
Vulcano
Вулкано
2465
2466
2467
30
35
40
29,7 29,8 15,3
34,7 34,8 24,3
39,6 39,8 36,2
5
5
5
for special order:
010
014
042
043
011
049
051
29
30
Vulcano transparent
Vulcano transparentne
Вулкано прозрачный
2470
2471
2472
13
15
17
13,0
15,0
17,0
13,0 1,1
15,0 1,8
17,0 2,5
10
10
10
9,5 0,47
11,0 0,7
19,0 3,5
22,0 5,5
25,0 8,1
10
10
10
10
10
for special order:
2468
2469
2473
2474
2475
T00
9,5
11
19
22
25
T02
9,5
11,0
19,0
22,0
25,0
T04
for special order:
T01
T03
T05
31
Toscana square
Toscana kwadratowa
Квадратная Тоскания
0730
0731
0732
0733
0734
11
13
15
17
19
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
10,5 1,0
12,5 1,7
14,5 2,5
16,5 3,7
18,5 5,0
10
10
10
10
10
0735
0736
22
25
22,0
25,0
21,5 7,6
24,5 11,0
10
10
001
002
003
004
005
006
010
011
018
021
029
050
for special order:
016
32
->104, 106
019
007
008
Toscana round
Toscana okrągła
Круглая Тоскания
->104, 106
0740
0741
0742
0743
0744
11
13
15
17
19
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
0,8
1,6
2,2
3,0
4,4
10
10
10
10
10
0745
0746
22
25
22,0 21,5 6,1
25,0 24,5 9,0
10
10
10,5
12,5
14,5
16,5
18,5
001
002
003
004
005
006
010
011
018
021
029
050
007
008
for special order:
016
019
33
no 75
rt page str. nr 75
o
p
p
u
s
Orchid do storczyka 5
a
7
Podpórk а для орхидей:
к
р
о
п
д
По
->107
Orchid round
Osłonka storczyk okrągła
O
Круглая Орхидея
Кр
0307
03
001
00
1
002
13,0 16,5 1,2
003
004
005
006
10
007
048
->107
Orchid square
Osłonka storczyk kwadratowa
Квадратная Орхидея
0300
001
34
1
002
13,0 16,5 1,5
003
004
005
006
10
007
048
->107
Orchid round transparent
Osłonka storczyk transparentna okrągła
Круглая прозрачная Орхидея
0307T
T00
1
T01
13,0 16,5 1,2
T02
T03
T04
10
T05
Orchid s
u
Podpórk pport page no
75
a do sto
rc
Подпор
ка для о zyka str. nr 75
рхидей:
75
->107
Orchid square transparent
Osłonka storczyk transparentna kwadratowa
Квадратная прозрачная Орхидея
0300T
T00
1
T01
13,0 16,5 1,5
T02
T03
T04
10
T05
35
Ancona
Ośmiokątna
Восьмигранный
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1384
1388
1392
010
36
8
10
12
14
16
18
21
23
26
30
011
Ancona on wall
Ośmiokątna przyścienna
Настенный Восьмигранный
8,0 6,0 0,2
10,0 8,5 0,5
12,0 9,5 0,8
14,0 11,5 1,3
16,0 13,0 2,0
18,0 15,5 3,0
21,0 18,0 4,9
23,0 20,0 5,5
26,0 21,0 8,5
30,0 24,5 12,0
018
045
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Available with saucers Kolor
Dostępne z podstawkami Kolor
Доступны с поддонами Kолор
1140
1141
1142
010
14
16
18
011
14,0 11,5 1,3
16,0 13,0 1,8
18,0 15,0 2,8
20
20
20
Koral
Koral
Корал
0950
0951
0952
0953
0954
0955
0956
9
11
13
15
17
19
22
->106
9,0 8,0
11,0 9,5
13,0 11,0
15,0 13,0
17,0 14,5
19,0 17,0
22,0 20,0
001
002
003
004
005
006
007
008
010
011
0,3
0,6
1,0
1,5
2,1
2,9
4,6
25
25
25
25
25
25
25
Saucer Gala
Podstawka Gala
Поддон Гала
0981
0982
0984
0985
0986
0987
10
12
14
16
18
20
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
1,8
2,1
2,5
2,7
2,8
3,0
001
002
003
004
005
006
007
008
010
011
25
25
25
25
25
25
37
38
Clips for hangers
Zaczepy do wieszaków
Зажимы для крепления к горшку усов
Malta hanging basket
Malta wisząca
Подвесная Мальта
2400
2401
2402
2403
2404
007
17
19
21
24
27
010
17,0
19,0
21,0
24,0
27,0
011
11,5
12,5
13,6
15,8
17,1
045
1,4
1,9
2,7
4,4
5,5
Malta
Malta
Мальта
25
25
25
25
25
2395
2396
2397
2398
2399
046
Plastic hanger
Wieszak do doniczek
Пластиковые усы
2405 42,0
2406 49,0
25
25
007
17
19
21
24
27
010
17,0 11,5 1,4
19,0 12,5 1,9
21,0 13,6 2,7
24,0 15,8 4,4
27,0 17,1 5,5
011
045
25
25
25
25
25
046
39
Dona
Dona
Дона
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
for special order:
010
10
12
14
17
20
23
25
30
35
40
45
55
65
10,0
12,0
14,0
17,0
20,0
23,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
55,0
65,0
011
012
7,7 0,35
9,3 0,65
10,7 1,00
12,5 1,80
15,0 2,80
16,5 4,00
17,7 5,50
23,3 10,00
26,5 15,00
31,0 22,00
35,5 33,00
43,5 65,00
52,6 110,00
Saucer Dona
Podstawka Dona
Поддон Дона
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
40
10
12
14
17
20
23
25
30
35
40
45
55
65
8,0
9,5
11,0
13,5
16,0
18,0
19,5
22,0
27,5
32,0
35,0
43,0
52,0
042
1,3
1,5
1,5
1,9
2,3
2,5
2,7
3,3
4,2
5,0
5,8
6,9
7,0
010
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
5
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
5
010
011
012
014
011
014
011
010
Dona on wall
Dona przyścienna
Настенная Дона
0930
0931
0932
0933
0934
14N
17N
20N
25N
30N
14,0
17,0
20,0
25,0
30,0
10,6
13,1
15,5
19,0
23,0
->100
14,0
17,0
20,0
25,0
30,0
0,8
1,5
2,0
4,0
7,0
10
10
10
10
10
Dona with saucer
Dona przyścienna z podstawką
Настенная Дона с поддоном
0140
0141
0142
0143
0144
010
14NP
17NP
20NP
25NP
30NP
14,0
17,0
20,0
25,0
30,0
11,0
13,6
15,9
19,4
23,3
14,0
17,0
20,0
25,0
30,0
0,8
1,5
2,0
4,0
7,0
->100
10
10
10
10
10
011
41
Corner Dona
Dona narożna
Угловая Дона
0241 NAR 22,0 22,0 22,0
010
4,0
10
5,5
10
011
Dona L-shape
Dona L przyścienna
Настенная Дона L
0240
40
40,0 15,5 14,5
for special order:
010
011
042
->101
42
Saucer Afro
Podstawka Afro
Поддон Афро
1019
1020
1021
1022
1023
1024
Afro
Afro
Афро
0719
0720
0721
0722
0723
0724
010
25
28
31
35
40
45
25,0
28,0
31,0
35,0
40,0
45,0
014
042
20,0 5,3
22,0 6,8
24,0 9,0
28,5 14,0
32,0 21,2
36,0 30,5
043
10
10
10
10
10
10
20
22
24
26
28
32
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
32,0
010
3,0
3,2
3,3
3,5
3,7
3,8
50
50
50
50
50
50
014
042
043
049
for special order:
042
043
049
049
for special order:
042
043
Saucer Afro on wheels
Podstawka Afro na kółkach
Поддон Афро на колесиках
010
049
0700
36
36,0 11,0
5
43
44
Elba
Drewnopodobna
Горшок под дерево
0898
0899
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
00
0
1
2
3
4
5
6
7
15,0
17,0
19,0
22,0
26,0
30,0
34,0
38,0
42,0
13,0
14,5
16,0
19,0
22,0
25,5
28,5
32,0
35,5
1,3
2,1
2,9
4,8
8,0
10,5
18,0
25,0
36,0
Elba plus
Palmówka drewnopodobna
Бочка-Пальма
20
20
10
10
10
10
10
10
10
0909
0910
0911
0912
010
011
012
013
011
22,0
26,0
30,0
34,0
012
for special order:
003
010
1
2
3
4
007
26,0 7,5
30,0 10,0
34,0 15,0
39,0 20,0
013
10
10
10
10
Elba saucer
Podstawka drewnopodobna
Поддоны для горшков под дерево
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
00
0
1
2
3
4
5
6
7
13,5
14,5
17,0
19,0
22,5
25,5
28,3
32,0
34,8
010
011
012
for special order:
003
003
041
20
20
10
10
10
10
10
10
10
041
for special order:
007
1,7
1,8
2,1
2,3
2,6
3,0
3,3
3,6
3,8
007
013
041
45
Flora hanging basket
Flora wisząca
Подвесная Флора
Flora with saucer
Flora z podstawką
Флора с поддоном
1050
1051
1052
010
1040
1041
1042
1043
1044
010
46
15
17
20
22
25
011
15,0
17,0
20,0
22,0
25,0
012
013
13,0
13,5
14,5
15,5
27,0
1,6
2,2
3,2
4,4
6,4
10
10
10
10
10
15
17
20
011
15,0 13,0
17,0 13,5
20,0 14,5
012
1,6
2,2
3,2
013
Plastic hanger
Wieszak do doniczek
Усы для флоры
1055 40,0
10
10
10
10
Capri
Capri
Капри
0151
0152
0153
0154
0155
010
12
15
18
22
28
12,0 10,5
15,0 13,0
18,0 15,0
22,0 19,0
28,0 25,0
0,7
1,4
2,3
4,7
9,2
25
25
25
25
25
Available with saucers Kolor
Dostępne z podstawkami Kolor
Доступны с поддонами Колор
011
Ameryka
Ameryka
Америка
0401
0402
0403
0404
0405
010
13
15
17
20
25
011
13,0
15,0
17,0
20,0
25,0
12,0
14,0
16,0
18,0
25,0
1,2
2,0
2,5
4,3
9,8
20
20
20
20
20
010
011
042
045
Available with saucers Kolor
Dostępne z podstawkami Kolor
Доступны с поддонами Колор
47
Muza square
Muza kwadratowa
Квадратная Муза
Muza round
Muza okrągła
Круглая Муза
0245
0246
0247
010
1
2
3
18,0 11,5
23,0 15,0
28,0 18,0
1,5
3,5
6,5
10
10
10
0330
0331
0332
0333
0334
0335
011
010
48
0
1
2
3
4
5
011
7,0
11,5
15,0
19,0
24,0
31,5
7,0
11,5
15,0
19,0
24,0
31,5
5,5 0,3
8,5 0,6
11,5 1,4
15,0 3,2
19,0 6,8
25,0 16,0
10
10
10
10
10
10
Europa hanging basket
Europa wisząca
Подвесная Европа
0499
0500
0501
0502
0503
0504
010
13
15
17
19
22
25
011
13,5
15,5
17,0
19,0
22,0
25,0
042
8,5
9,5
11,5
13,0
14,5
16,0
0,8
1,2
1,9
2,7
3,6
5,4
Plastic hanger
Wieszak do doniczek
Усы для Европы
25
25
25
25
25
25
2405
2406
010
42,0
49,0
011
25
25
042
Europa
Europa stojąca
Европа
0508
0509
0510
0511
0512
0513
010
13
15
17
19
22
25
011
13,5
15,5
17,0
19,0
22,0
25,0
8,5
9,5
11,5
13,0
14,5
16,0
0,8
1,2
1,9
2,7
3,6
5,4
25
25
25
25
25
25
042
49
Available with saucers Kolor
Dostępne z podstawkami Kolor
Доступны с поддонами Колор
Alfa
Grecka
Греческий
0201
0202
0203
0204
0205
010
17
19
22
24
34
17,0
19,0
22,0
24,0
34,0
Alfa hanging basket
Grecka wisząca
Подвесной Греческий
13,5 1,6
16,5 2,3
18,0 3,3
20,0 4,9
28,5 13,0
20
20
10
10
10
0220/0230
0221/0231
0222/0232
0223/0233
0224/0234
0225/0235
011
010
50
011
17
19
22
24
17pł.
26pł.
17,0 13,5
19,0 16,5
22,0 18,0
24,0 20,0
17,0 8,0
26,0 13,0
1,6
2,3
3,3
4,9
0,8
3,5
10
10
10
10
10
10
Available with saucers Kolor
Dostępne z podstawkami Kolor
Доступны с поддонами Колор
Omega
Winogrono
Виноград
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
010
11
13
15
17
19
25
34
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
25,0
34,0
Omega hanging basket
Winogrono wisząca
Подвесной Виноград
9,0 0,4
10,0 0,6
12,0 1,0
13,0 1,3
15,0 2,1
20,0 5,0
26,5 12,3
20
20
20
20
20
20
10
0611/0020
0612/0021
0613/0022
0614/0023
0615/0024
0616/0025
1110/1112
1111/1113
11
13
15
17
19
25
26pł.
30pł.
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
25,0
26,0
30,0
9,0
10,0
12,0
13,0
14,0
20,0
16,6
19,0
0,4
0,6
1,0
1,3
2,1
5,0
3,5
5,9
10
10
10
10
10
10
10
10
011
010
011
51
Caro
Caro
Каро
0880
0881
0882
0883
0884
1
2
3
4
5
12,0
14,0
17,0
20,0
25,0
9,0
10,5
12,5
15,0
19,0
0,6
1,0
1,7
2,7
5,3
20
20
10
10
10
010
Available with saucers Gala
Dostępne z podstawkami Gala
Доступны с поддонами Гала
52
Grow pot
Doniczka produkcyjna
Рассадный горшок
0801
0810
0802
0803
9
10
11
12
9,0 6,5
10,0 7,0
11,0 7,8
12,0 10,5
0,20
0,25
0,30
0,60
Grow bowl
Misa produkcyjna
Рассадная миска
100
100
100
100
010
0823
0821
0825
21
23
25
21,5 9,5
23,5 9,5
25,5 10,0
2,0
2,3
3,1
100
100
100
015
010
53
Wall hook
Wieszak do doniczek
Пластиковый настенный крючок
0520 19,5
010
54
011
23,0
10
Elba
Drewnopodobna
Под дерево
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
010
00
0
1
2
3
4
5
6
7
011
13,5
14,5
17,0
19,0
22,5
25,5
28,3
32,0
34,8
012
1,7
1,8
2,1
2,3
2,6
3,0
3,3
3,6
3,8
Afro
Afro
Афро
20
20
10
10
10
10
10
10
10
1025
1026
1027
1028
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1030
Gala
Gala
Гала
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
32,0
36,0
2,1
2,5
2,8
2,9
3,0
3,2
3,3
3,5
3,7
3,8
4,4
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0980
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
013
010
Kolor
Kolor
Колор
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
9
11
13
15
17
19
21
23
27
Standard
Standard
Стандарт
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
27,0
1,3
1,5
1,6
1,9
2,4
2,6
2,8
2,9
3,0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
005
010
011
014
018
042
043
044
045
047
010
011
018
048
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
8
10
12
14
16
18
20
8
10
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
33
37
46
010
011
8,0
10,0
12,0
13,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
33,0
37,0
46,0
1,5
1,8
2,1
2,2
2,5
2,7
2,8
3,0
3,2
3,3
3,6
4,0
4,3
4,4
4,5
5,0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
011
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
1,5
1,8
2,1
2,5
2,8
2,9
3,0
50
50
50
50
50
50
50
0259
0260
0264
0261
0262
0263
22
24
26
28
32
36
22,0
24,0
26,0
28,0
32,0
36,0
3,2
3,3
3,5
3,7
3,8
4,4
50
50
50
50
50
50
55
s
urns, bowls, vase
ko ny
a
l
f
,
y
s
i
m
,
y
n
o
z
a
g
ки
м
ю
р
,
и
к
с
и
м
,
ы
вазон
56
Euro
Euro
Евро
0760
010
Grace
Gracja
Грация
I
011
41,0 36,0 12,0
012
013
10
1005
1006
1007
1008
1009
1010
010
I
II
III
IV
V
VI
19,0
23,0
29,0
34,5
40,5
46,5
17,0 1,6
23,0 3,3
29,0 6,6
35,0 12,0
38,0 17,5
44,0 25,0
10
10
10
10
10
10
011
57
Milano
Milano
Милано
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
58
I
II
III
IV
V
VI
VII
010
15,0
20,0
25,0
30,0
37,0
47,0
47,0
Roma
Roma
Рома
011
18,0 0,8
23,0 1,7
28,0 3,5
35,0 6,0
43,0 12,5
55,0 26,0
94,0 26,0
10
10
10
10
10
10
5
0070
0071
0072
0073
0074
0089
0090
I
II
III
IV
V
VI
VII
010
15,0
20,0
25,0
30,0
37,0
46,0
46,0
011
14,0 0,6
19,0 1,5
23,0 2,9
28,0 5,1
33,7 11,5
44,6 23,0
84,0 23,0
10
10
10
10
10
10
5
010
011
023
Simple plus
Gazon gładki wysoka noga
Гладкий на высокой ножке
0751
0752
010
II
III
011
33,0 56,0
37,0 58,0
012
013
6,7
9,5
10
10
6,7
10
014
Simple
Gazon gładki
Гладкий
I
0750
010
011
33,0
012
013
37,0
014
59
Omega
Winogrono
Виноград
1217
1218
1219
1230
010
15
15,0 18,0
17
17,0 21,5
19
19,0 24,0
26pł. 26,0 24,0
1,0
1,3
2,1
4,4
10
10
10
10
011
Alfa plus
Grecki
Греческий
Alfa
Grecki płytki
Греческий Плоский
0215 17pł. 17,0 12,0
0216 26pł. 26,0 19,0
010
011
0,8
3,5
30
10
0210
0211
0212
0213
015
010
60
17
19
22
24
011
17,0
19,0
22,0
24,0
13,5
16,5
18,0
20,0
1,6
2,3
3,3
4,9
10
10
10
10
Roma hanging cascade
Kaskada Roma wisząca
Подвесная каскада Рома
Roma hanging
Roma wisząca
Подвесная Рома
0075
0076
0077
0060
0061
0062
0063
010
I (2+3)
II (3+4)
III (2+3+4)
1
1
1
1
2
3
4
011
15,0
20,0
25,0
30,0
0,6
1,5
2,9
5,1
Grace cascade
Kaskada Gracja
Каскада Грация
10
10
10
10
1014
1015
1016
010
010
I (1+3)
II (3+5)
III (1+3+5)
011
012
35,5
39,5
57,5
10
10
10
013
011
Optional packing: 1 set to carton box
Opcjonalne pakowanie: 1 komplet w kartonie
Дополнительная упаковка: 1 комплект в коробке
61
Grace
Gracja
Грация
1000
1001
1002
1003
1004
010
I
II
III
IV
V
011
Verona
Verona
Верона
24,5
30,5
35,5
41,5
45,0
012
16,0 3,0
17,0 5,0
17,5 7,2
19,0 11,5
21,0 15,5
10
10
10
10
10
010
011
012
013
023
025
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
17,0
20,0
23,0
26,0
30,0
34,5
38,0
8,0
9,5
10,5
11,0
13,5
15,0
16,3
013
010
62
17
20
23
26
30
34
38
011
012
013
014
0,8
1,5
2,0
3,0
5,5
7,5
9,5
10
10
10
10
10
10
10
010
011
012
013
014
023
Elba
Drewnopodobna
Миска под дерево
0999
30
30,0 13,0
6,0
10
1,4
2,2
3,8
5,8
10
10
10
10
010
Ancona
Ośmiokątna
Восьмигранная
0130
0131
0132
0133
010
17
20
25
30
011
17,0 8,5
20,0 9,0
25,0 9,5
30,0 10,5
023
026
63
Alfa
Grecka
Греческая
0200
010
64
26
011
26,0 12,5 3,5
Omega
Winogrono
Виноград
10
0609
010
24
011
24,0 12,0 2,7
Polo
Polo
Поло
10
0325
011
32
022
32,0 22,0 6,3
023
025
026
10
Dama
Dama
Дама
1060
1061
1062
1063
Sticked Dama
Dama wbijany
Дама д/вбит.в землю
I
II
III
IV
13,0
15,5
16,8
19,7
26,7
31,0
34,5
40,0
1,2
1,6
2,0
3,5
10
10
10
10
1070
1071
011
I
II
012
13,0 32,7
15,5 37,0
022
023
024
Polo
Polo
Поло
1,2
1,6
025
0320
0321
0322
10
10
022
023
024
025
011
I
022
024
10
10
10
022
023
025
026
Sticked vase
Wazon wbijany вазон
Дама д/вбит.в землю
13,0 27,7
023
4,1
5,2
6,1
026
Standing vase
Wazon stojący
Вазон Дама
0314
22,0 28,0
22,0 36,0
19,0 50,0
026
011
011
I
II
III
025
1,0
026
10
0315
011
I
012
13,0 35,0
022
023
024
1,0
025
10
026
65
railing pots
o we
donice balustrad
а
kашпо на перил
66
Unique modular railing system!
Unikalny modułowy system balustradowy!
Уникальная модульная система!
Wave railing pot
Donica balustradowa Fala
Кашпо балконное на перилы Волна
2488
010
30
011
29,5 31,0 20,5
014
11
10
042
for special order:
046
049
051
universal sytem / uniwersalny system /
универсальная система
60cm
(2 x 30 cm)
stabilizer / stabilizator /
монтажный кронштейн
90cm
(3 x 30 cm)
67
b oxe s & c a c
t u s b oxe s
skrz ynki i k
aktusiarki
к а к т ус н и ц ы
и б а л ко н н ы
е ящики
68
Gala
Gala
Гала
0380
0385
010
->101,102
40
60
014
40,0 19,5 16,5
60,0 19,5 16,5
042
043
3,2
4,3
10
10
049
Saucer for Gala box
Podstawka pod skrzynkę balkonową Gala
Поддон под б/ящик Гала
0390
0395
010
40
60
014
38,0 15,0
58,0 15,0
042
043
2,7
2,7
10
10
049
Bracket for Gala box
Uchwyt do skrzynki balkonowej Gala
Кронштейн для ящика Гала
010
014
for special order:
0400
2,0
20,0
20
042
043
049
69
Venus
Venus
Балконный ящик Венус
1600
1610
1620
1630
1640
1650
010
30
40
50
60
70
80
011
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
013
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
12,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
->102,103
3,2
4,3
5,3
6,4
7,5
8,5
10
10
10
10
10
10
->107
007
010
011
014
017
046
013
017
Saucer for Venus box
Podstawka pod skrzynkę balkonową Venus
Поддон под б/ящик Венус
1680
1681
1682
1683
1684
1685
010
30
40
50
60
70
80
011
29,0
39,0
49,0
59,0
69,0
79,0
013
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
10
10
10
10
10
10
007
010
011
014
017
046
017
Bracket for Venus box
Uchwyt do skrzynki balkonowej Venus
Кронштейн д/балкон. ящика Венус
70
013
0470
2,0
21,0
20
007
010
011
014
017
046
013
Lotos
Lotos
Лотос
0190
0191
40
60
Bracket for Lotos box
Uchwyt do skrzynki balkonowej Lotos
Кронштейн для ящика Лотос
->103
40,0 22,0 17,0
60,0 22,0 17,0
7,5
13,0
10
10
0400
010
010
014
2,0 20,0
20
014
042
71
cactus boxes
Ancona
Ośmiokątna
Восьмигранная
0975
0976
010
72
20
25
011
20,0 9,5
25,0 12,0
kaktusiarki
Lotos
Lotos
Лотос
6,5
8,3
0,6
1,25
20
20
0180
0181
002
30
40
010
кактусницы
Omega
Winogrono
Виноград
30,0 12,0 10,3
40,0 16,0 10,3
042
043
046
2,0
5,0
10
10
1105
1106
010
I
II
011
37,5 13,5 11,5
47,5 17,5 14,5
3,6
7,7
10
10
cactus boxes
kaktusiarki
Koral
Koral
Корал
Saucer for Koral cactus box
Podstawka pod kaktusiarkę Koral
Поддон д/кактусницы Корал
0960 24,5 24,5 12,0
002
010
кактусницы
011
042
045
9,0
046
1,9
20
0965 24,5 24,5 12,0
002
010
011
042
045
2,0
20
046
73
decor
&
n
e
d
r
a
g
s
accessorie
ecor
d
i
d
ó
r
g
o
a
a kc e s o r i
дный
о
р
о
г
о
о
в
с а д о е н та р ь
инв
74
Orchid support
Podpórka do storczyka
Подпорка для орхидей
0308
9,5
59,0
48
TC00 TC02 TC04 TC06
Display pot 70 pcs
Ekspozytor 70 szt.
Дисплей 70 шт.
75
21
n page No
New one o wka na str. 21
e
Nowa kon а на стр. 21
к
й
е
л
Новая
Watering can
Konewka
Лейка
0660
002
76
24,0
003
004
2,0
005
->107
10
007
008
Trellis
Drabinka
Подпорка для цветов
1120
1121
010
I
II
011
37,0
48,2
013
10
10
017
77
Decorative fence
Płotek ozdobny
Декоративный заборчик
0945 245
010
015
30,0
024
for special order:
78
5
Elba fence
Płotek ogrodowy drewnopodobny
Заборчик под дерево
Garden fence
Płotek ogrodowy
Огородный заборчик
0940 200
0551
0552
010
011
26,0
013
26
320
310
27,0
40,0
7
5
017
010
011
013
017
79
Square bulb basket
Koszyk do cebulek kwadrat
Квадратная корзинка для луковиц
Owal bulb basket
Koszyk do cebulek owal
Овальная корзинка для луковиц
Bulb basket
Osłonka do cebulek
Круглая корзинка для луковиц
1265
1250
1255
1260
0559
0560
0561
28,0 25,0
7,0
50
20,0
25,0
30,0
6,0
6,0
6,0
50
50
50
017
017
80
017
18,0
23,0
30,0
6,0
6,5
6,5
1,5
2,4
3,2
50
50
30
Hole maker
Dołownik
Сажальное устройство
Seeder
Siewnik
Ручная сеялка
0360D 15,0
0361S
1
7,0
2,0
+
003
004
007
019
027
045
001
0,1
1
+
002
003
+
007
027
+
007
044
004
81
Grass paver
Kratka trawnikowa
Газонная решетка
0630 35,0 29,5
012
3,3
10
015
1 package = 1 square meter
1 opakowanie = 1 metr kwadratowy
1 упаковка = 1 квадратный метр
82
Grass flange
Obrzeże trawnika
Бордюр
0635 245,0 14,0
010
5,5
10
013
83
for special order
Sprinkler crazy flower
Urządzenie zraszające
„szalony kwiatek”
Декоративный распилитель
воды/цветок мотылек
0650 5-6m 103,0
84
50
Candle holder
Świecznik
Подсвечник
0372
011
I
023
8,0
027
Ikebana
Ikebana
Подставка для композиции икебана
6,0
042
044
50
0370
0371
M
D
18,0
22,0
3,5
5,0
25
25
045
011
012
022
023
027
85
tion
c
e
l
l
o
c
n
e
Va n G a r d
arden
G
n
a
V
a
j
c
ko l e k
rden
a
G
n
a
V
я
ко л л е к ц и
86
Cuba
Kuba
Куба
1462
030
48
48,0 75,0
031
87
Atena
Atena
Атена
1398
1399
1400
1401
1402
1404
1403
88
30
35
39
45
49
53
64
030
30
35
39
45
49
53
64
24
28
31
36
38
42
49
Atena on wall
Atena przyścienna
Настенная Атена
1444
55
55,0 42,0 42,0
030
Wenecja
Wenecja
Венеция
1480
1481
1482
1483
1484
1485
30
35
39
45
49
53
030
30
35
39
45
49
53
24
28
31
36
38
42
031
Cytrynka
Cytrynka
Цилиндр
1422
1423
39
45
030
39
45
30
36
89
Olimp
Olimp
Олимп
1407
1408
1409
1410
90
52
58
68
78
030
52,0 23,0 20,0
58,0 27,0 23,0
68,0 31,0 27,0
78,0 35,0 32,0
Etna
Etna
Этна
1435
1438
1441
030
40
48
58
40,0 40,0 33,0
48,0 48,0 38,0
58,0 58,0 49,0
031
Gala box
Gala skrzynka
Ящик Гала
Gala square
Gala kwadrat
Квадратная Гала
Gala corner
Gala narożnik
Угловая Гала
1419
1418
1454
1450
030
70
86
031
70,0 34,0 29,0
86,0 37,0 33,0
030
37
031
37,0
37,0 33,0
030
37
37,0
37,0 33,0
031
91
Onyx square
Onyx kwadrat
Квадратный Оныкс
1415
1416
030
35
48
35,0 35,0 36,0
48,0 48,0 42,0
032
Onyx box
Onyx skrzynka
Ящик Оныкс
1412
1413
030
92
75
95
032
75,0 26,0 27,0
95,0 31,0 34,0
Amfora
Amfora
Амфора
1470
1471
030
44
53
Gazon
Urn
Вазон
44,0 44,0
53,0 56,0
1427
1428
030
28
46
28,0 32,0
46,0 52,0
032
93
Pillar
Kolumna
Колонна
1461
015
32,0
030
32,0 80,0
033
034
035
Fountain
Fontanna
Фонтан
1495
015
94
137,0
030
033
1
034
035
Water leaf
Poidełko
Питьевой фонтанчик
1460 40,0
35,0
030
Rock container
Kamień - zbiornik ozdobny
Камень ящик
Bowl
Misa
Миска
1575
1500
1515
1516
70,0
60,0
100,0
50
60
80
50,0 22,0
60,0 20,0
80,0 28,0
032
030
95
tion
c
e
l
l
o
c
e
n
City Li
y Line
t
i
C
a
j
c
k
e
ko l
Line
y
t
i
C
я
и
ц
ко л л е к
96
Roza
Róża
Роза
Roza I
Roza II
Roza III
Misa M
Misa S
030
2
3
4
M
S
Viola
Viola
Виола
Viola I
Viola II
Viola III
Misa M
Misa S
140,0
140,0
140,0
50,0
60,0
240/270
240/270
240/270
22,0
22,0
030
2
3
4
M
S
50,0
150,0
150,0
50,0
60,0
240/270
240/270
240/270
22,0
22,0
City I
030
Misa M
Misa S
M
S
50,0
60,0
22,0
22,0
Maja
Maja
Мая
Maja I
Maja II
Maja III
Misa M
Misa S
Misa D
City II
030
3
3
3
M
S
D
150,0
150,0
150,0
50,0
60,0
80,0
135,0
150,0
180,0
22,0
22,0
28,0
030
Misa M
Misa S
M
S
50,0
60,0
22,0
22,0
97
Christmas tree stands
stojaki choinkowe
основание для елки
Th e best for Ch ris tmas t rees
Najlepsz e dla żywyc h d rz e w e k
Лучше всего для живой ёлки
Orbit
Orbita
Орбита
0671 39,5 16,0 10,0
012
98
022
023
230,0
1,0
5
display 20 pcs/szt./ шт.
Planet 1
Planeta 1
Планета 1
010
0673 22-29,5 25,5
012
9,0
013
250,0
11,0
5
Planet 2
Planeta 2
Планета 2
0674 25-34
Star
Gwiazda
Звезда
0678 67,5 22,0
010
7,0
012
013
250,0
010
29,5
012
9,5
013
300,0
17,0
5
028
1,5
1
99
lders
o
h
l
a
t
e
m
balcony
we
o
n
o
k
l
a
b
y
uchwyt
e
w
o
l
a
t
e
m
ейны
т
ш
н
о
р
к
еские
ч
и
л
л
а
т
е
м
MPC 008
2422 16,0
2423 18,0
Ibiza
Ибиза
MPC 009
0932
0933
0934
0142
0143
0144
100
20,0
25,0
30,0
20,0
25,0
30,0
Dona
Dona
Дона
MPC 010
0240 40,0
Dona L-shape
Dona L przyścienna
Настенная Дона L
MPC 011
0380 40,0
0385 60,0
Gala
Gala
Гала
101
102
MPC 003
MPC 004
0380 40,0
0385 60,0
MPC 012
Gala
Gala
Гала
Venus
1610 40,0
1630 60,0
Venus
Балконный ящик Венус
MPC 005
MPC 006
Venus 1630 60,0
1610
Venus
Балконный ящик Венус
40,0
Lotos
Lotos
Лотос
MPC 002
MPC 001
0190 40,0
0191 60,0
103
d i s p l ay s
to r y
e k s p oz y
дисплее
Toscana mix
Тоскания микс
0731
0741
13,0 42 (6x7)
13,0 36 (6x6)
Full colour display only for special order
Kolorowy ekspozytor tylko na specjalne zamówienia
Цветной дисплей только по запросу
104
Vulcano watering can
Konewka Vulcano
Лейка Вулкано
DISPLAY
0658
40x40x44 cm
48 (6x8)
Vulcano box
Skrzynka Vulcano
Ящик Вулкано
Vulcano orchid cachepot
Osłonka do storczyków Vulcano
Вулкано для орхидей
Vulcano
Вулкано
Display M
Display M
Display M-1
0669
27,0
120 (4x30)
0667
13,0
288 (9x32)
0662
13,0
243 (9x27)
Display M-2
0661
0662
0663
11,0
13,0
15,0
Vulcano box
Skrzynka Vulcano
Ящик Вулкано
Vulcano orchid cachepot
Osłonka do storczyków Vulcano
Вулкано для орхидей
Vulcano
Вулкано
Display XS
Display XS
Display XS
0669
27,0
28 (2x14)
0667
13,0
56 (4x14)
0662
13,0
120 (3x40)
81 (3x27)
75 (3x25)
52 (4x13)
Display S
0663
15,0
44 (4x11)
105
Toscana square
Toscana kwadrat
Квадратная Тоскания
Toscana round
Toscana okrągła
Круглая Тоскания
Koral
Корал
Display M-1
Display M-1
Display M-1
0731
13,0
135 (9x15)
Display M-2
0730
0731
11,0
13,0
13,0
126 (9x14)
Display M-2
69 (3x23)
90 (6x15)
0740
0741
0742
11,0
13,0
15,0
0952
13,0
48 (3x16)
42 (3x14)
30 (3x10)
0951
0952
0953
11,0
13,0
15,0
Toscana round
Toscana okrągła
Круглая Тоскания
Koral
Корал
Display XS
Display XS
Display XS
13,0
28 (4x7)
Display S
0732
15,0
0741
13,0
24 (4x6)
Display S
28 (4x7)
0742
15,0
252 (9x28)
Display M-2
Toscana square
Toscana kwadrat
Квадратная Тоскания
0731
106
0741
0952
13,0
84 (3x28)
84 (3x28)
69 (3x23)
56 (4x14)
Display S
28 (4x7)
0953
15,0
44 (4x11)
Orchid square
Storczyk kwadrat
Квадратная Орхидея
Orchid round
Storczyk okrągły
Круглая Орхидея
Watering can
Konewka
Лейка
Display M
Display M
Display M
0300
13,0
117 (9x13)
0307
13,0
1660
72 (9x8)
36 (3x12)
Orchid square transparent
Storczyk kwadrat transparentny
Квадратная прозрачная Орхидея
Orchid round transparent
Storczyk okrągły transparentny
Круглая прозрачная Орхидея
Venus
Венус
Display M transparent
Display M transparent
Display M
0300T
13,0
81 (9x9)
0307T
13,0
63 (9x7)
1610
1681
38 (2x19)
38 (2x19)
DISPLAY M
40x40x50 cm
Pallet/Paleta/ Паллета 120 x 80 cm
DISPLAY S
30x30x30 cm
Pallet/Paleta/ Паллета 120 x 80 cm
DISPLAY XS
26,5x26,5x30 cm
Pallet/Paleta/ Паллета 120 x 80 cm
pcs
szt.
шт.
18
24
pcs
szt.
шт.
40
48
pcs
szt.
шт.
60
72
height in cm
wysokość cm
высота (см)
170
220
height in cm
wysokość cm
высота (см)
165
195
height in cm
wysokość cm
высота (см)
165
195
107
FORM-PLASTIC Sp. z o.o.
Poland, 87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146
tel.: +48 54 283 62 63
fax: +48 54 283 22 77
www.formplastic.pl
www.snowshovels.eu
[email protected]
[email protected]