Д А Р С Ж А Д В А Л И Архитектура факультети кузги мавсум

“Келишилди”
ДАРС ЖАДВАЛИ
Архитектура факультети
Ўқув бўлим бошлиғи
____________________
кузги мавсум 2014-2015 ўқув йили
“_____” _______2014 й
3-курс
Жуф
кун
1-12 Ау(18)
2-12 Ау(20)
т
706
Курилиш конструкц
IV
Д
Асс.Жалолова Д
У
Архитектуравий бионика(маъруза)
V
703
Ш
Доц.Мансуров Я
А
703
Экология(маъруза) доц.Саттаров З
VI
Н
703
Иктисодиёт назарияси(маъруза)
Б
А
С
Е
Ш
А
Н
Б
А
Ч
О
Р
Ш
А
Н
Б
А
П
А
Й
Ш
А
Н
Б
А
IV
V
VI
IV
V
VI
IV
V
VI
Ш
А
Н
Б
А
К.ук.Алимова Д
Курилиш конструкц
Инагамова М,Жумязова Н
706
Иктисод.назарияси(л)
Экология(маъруза)
710
710
Кишлок кур.технолог(л)
710
Арх.лойихалаш
Хасанов А,Инагамова М
Мулокат
К.ук.Сиддикова Г
305
305
Шаха рва кишлок реко 305
Компьютер графикаси(маъруза)
703 Иктисод.назарияси
Комп.графикаси
703
706
Шаха рва кишлок реко 305
703
703
Арх.лойихалаш
706
Газ ва иссик таъминот
Иктисод.назарияси
703
Арх.лойихалаш
Курилиш конструкцияси(маъруза)
Доц.Юсуфхужаев С.А
Иктисод.назарияси
Экология
Чет тили
К.ук.Турсунова Н
Арх.лойихалаш
Абдужаббарова М
Инагамова М,Жумязова Н
Инагамова М,Жумязова Н
706
703
Санъат архитектура ва шахарсозлик тарихи(маъруза
703
IV
Арх.лойихалаш
Комп.графикаси
Экология
Инсон фаолияти ва ме
Замин ва пойдеворлар
706
706
706
108
Абдужаббарова М
VI
Умаров М
703
Киргизбаева З
VI
V
710
Социлогия(лек)
305
Социлогия(пр)
Шаха рва кишлок реко 305
Чет тили
703
703
703
V
3-12 КАПАРТ(29)
706
Асс.Жалолова Д
Мулокат
703
703
706
706
Инсон фаолияти ва ме исф
Чет тили
Асс.Исраилова
О
Замин ва пойдеворлар 108
Инсон фаолияти ва мехнат хавфсизлиги(маъруза)
Замин ва пойдеворлар(маъруза) Тошхужаев А
IV
Ж
У
М
А
Социология(маъруза) доц.Каримова К
Курилиш технологияси(маъруза) доц.Расулов В.
703 Социлогия(пр)
Кур.технология(пр)
703 Кур.технология(пр)
Социлогия(пр)
Мулокат
703 Арх.лойихалаш
“Тасдиқлайман”
Факультет декани
__________________
“_____” _______2014 й
Арх.лойихалаш
Абдужаббарова М
703
703
706
Атаханова Д,ТурсуноваН
305
Сереева Г
Сереева Г
Экология
305
305
305
Газ ва иссик таъминот
710
Арх.лойихалаш
305
Хасанов А,Инагамова М
Арх.лойихалаш
Хасанов А,Инагамова М
305
Инсон фаол.ва.мех.(л
710
Комп.графикаси(пр)
Комп.графикаси(лек)
305
710
Сан.ва арх.тарихи(л)
710
Инсон фаол.ва.мех.(пр
305
305
Кишлок кур.технолог(п)