close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Об организации аттестации педагогических работников.

код для вставкиСкачать
Д
Т
О
.Т
ь 2014 .
1
,
29.12.2012 . № 273» ( . 49)
7.04.2014 № 276 «
)
(M
,
"К
«
,
»
26.08.2010 N 761
"
,
»
08.08.2013 № 678
«
,
»
,
2
,
(
№ 678),
.
.
2
1
,
,
8.08.13
.
,

,
,
(
),
,
,
.
,
3
З

,
,
,





4
,
А


:
:
-
,;
(
),
,
-
-
;
-
-
,
,
,
;
,
,
,
-
,
,
;
,
.;
,
,
-
5
5
А
А
.
А
)
)
( . 22
)
)
,
)
,
)
).
):
,
;
;
;
(
2
(
);
,
);
2
(
6
( З )
I
(АК)
II
III
АК
АК
7
I
«
З
(АК)»
:
:
-
;
(
 АК
АК
;
30
).
,
,
,
.
К
-
2012 . № 273-
(
(
)
4
. 26
:
)
-
-
;
);
29
(
(
,
)
,
,
.
8
II
«
АК»
А
(
В
)
)
)
)
)
З
,
,
,
,
(
(
;
)
)
,
;
(
.
)
:
);
)
:
;
;
);
,
,
.
9
III
«
З
АК»
А
:
.
АК
:

;

;

10
( .4

. 261 К
):
;
,

;
,

,
18
,
-
14
18
;
(

14
),
-
18
,
(
,
)
.
11
А
,
,
,
,
( .23
)
А
,
70 К
.
12
А
А
(
)
№ 183/
А
(А
11.06.2014 (
А
-
- 5
;
;
:
КК ( . 24
)
),
);
1
13
(КК)
I
II
III
,
IV
V
.
14
I
«
КК:
»
А
(
),
:
-
(625000,
49,
,
.
.
401);
-
(e-mail: [email protected]);
(http://education.admtyumen.ru/attestaciya-pedrabotnika/).
З
,
:
( . 32
№ 183/
30
К
В
) (
11.06.2014 ).
.
2
.

60
).
,
,
( . 32
15
:
:


;


В



,
(
;
)
К ;
.
:
;
,
;
.
16
«
II – III
КК:
», «
,
»

3
А

(
).
.
60
А
:
,
,
.
.
.

(
)
.
17
IV
«
»
:
,
(


);
;
3

,
;
;

;



КК:
(
3
);
.
18
V
«
(
-
(
-
:
)
)
КК:
;
»
:


;
,
,
,
;

;

.
:

).
А
(
.
19
(
10



(«

;
1«
»
23
4
. 3.1
№ 1
2003 . № 69 «
»)
: «ИИ»ИИИИ201И .
»)
:
;
«
»
;
– 2011
- 2014
21
По
док - 2011
По
т укту
оку е т о то т
ет е
дело :
I. О
е поло е
.
II. Фо
о
е тте т
о
ко
,
о т
по док
от .
III. о док тте т
пед о е к
от ко
ел подт е де
оот ет т
е о
дол о т .
IV. о док тте т
пед о е к
от ко
дл
у т о ле
оот ет т
у о
к л
к
т е о
, п ед л е
к
к л
к
о
к те о
пе о
е .
док - 2014
доку е т
оку е т о то т т е
дело :
I. О
е поло е
.
II. Атте т
пед о е к
от ко
ел
подт е де
оот ет т
е о
дол о т .
III. Атте т
пед о е к
от ко
ел
у т о ле
к л
к
о
к те о
.
От ут т е
дел , по
е оо о
о
тте т
о
ко
, о
ет те , то
о л о .2 3 т. 49 Феде л о о ко «О
о
о
о
ко
Феде
»
тте т
о
ко
дл
п о еде
оот ет т е
е о
тте т
дол о т
о
ует
о
о тел о
о
е ,
ел
у т о ле
к л
к
о о
к те о
–
л о
еде л
о
пол тел о л т ,
еде
кото
т о
од т ,
л о
упол о о е
о
о уд т е о л т .
По
док - 2011
е о
По
к п ед т ле
док – 2014
отод тел
ед т ле е
отод тел дол о оде
т
оло е е
к епле
еде
е то о
о ект
у
от ке, кото е дол
от
о
у
пед о е ко
о е ку п о е о л
, дело
к е т
оде
т
п ед т ле
.
пед о е ко о
от к ,
е ул т то
ео
п о е о л о
де тел о т
о о е
к л
к
о о
кте т к
по
е о
дол о т ,
о
о
п о о де
пед о е к
от ко
по
е
к л
к
, т. . о п ле
отод тел ,
пе од, п ед е т у
тте т
, еде
о е ул т т п ед ду е
тте т
.
о
По
док - 2011
е о
По
к
ле
Т е о
к
ле
от ут т у т.
Т к ет е о
оде
т
е
по
п
е е
по дк тте т
пед о е к
от ко
о уд т е
у
п л
о
о тел
у е де
п ло е е к
у № 03-52/46).
о п о еде
док – 2014
тте т
ле е
под ет
епо ед т е о
л о п л ет
ее
тте т
о у ко
д е по по те п
о
у едо ле е о
у е
л
у едо ле е
о е
лект о о о доку е т
пол о
е
о
о о-телеко у к
о
ете
о е о пол о
, т. . ет
те ет.
В
ле
пед о е к е
от к ук
т
к л
к
о
е к те о
дол о т , по
кото
о
ел т п о т тте т
.
ле
под т
пед о е к
от к
е
о от п одол тел о т
о де
отпу ке по
от , т. . пе од
у оду
е е ко .
По
док - 2011
едо ле
о
тте т
пед о
тте т
По
е о д те
е те п о еде
о д те, е те
е е п о еде
п
е о до од т
до
еде
е к
от ко ,
подле
, е по д ее е
е
до ее
л .
от
тте т
ко
е
ое
ко о
е .
док – 2014
тте т
у едо ле е
пед о е к
оке
е те п о еде
о у е т л ет
тте т
о о
По
док - 2011
Л
По
е подле щ е тте т
оот ет т
Атте т
е подле т:
 пед о е к е
от к
п о
от
е о дол о т е ее д у лет;
 е е е
е е
;
 пед о е к е
от к ,
од
е
по у оду
е е ко до до т е
т е лет;
е
отпу ке
о
т
ел подт е
е о дол о т
док – 2014
де
Атте т
е подле т леду
е пед о е к е
от к :

е
ек л
к
о
е к те о
;
 п о
от
е
е о дол о т е ее
д у лет о
, кото о п о од т
тте т
;
 е е е
е е
;

е
,
од
е
отпу ке по
е е е о т
од ;
 л
,
од
е
отпу ке по у оду
е е ко
до до т е
о
т т е лет;
 от ут т о
е
о е
е те олее ет е
е е под д
оле
е .
По
К
док - 2011
те
дл оп еделе
у о
пе о к л
е
к л
к
о
к те о
о ет
т
у т о ле
леду
пед о е к
от к :
о
о тел
 л де т
о е е
те оло
етод к
ект
о
п
е
т
п кт е ко п о е о л о
де тел о т ;

о т л
кл д
по
е е к е т
о
о
о о е
о е е т о
етодо о у е
о п т
;
о ое

е т
т
л
е
е ул т т
о у
, о п т
к
о
о тел
п о
пок тел д
к
до т е
е ед
у екте Ф.
По
док – 2014
оот ет т
пед о че к
к
о о к те о
от
ко
Атте т
е подле т
леду
е пед о е к е
от к :
 т
л
поло тел
е ул т то о ое
о у
о
о тел
п о
по то
о то
о , п о од
о
е ;
 т
л
поло тел
е ул т то о ое
о у
о
о тел
п о
по то
о то
те
о
о
, п о од о о
по дке, у т о ле о по т о ле е
тел т
Ф от
у т
. № 662 «О о у е т ле
о то
те
о
о
» д лее –
о т о ле е №
;

ле
т уо у
по о о те к
у о
теллекту л о , т о е ко ,
кул ту опо т
о де тел о т ;
 л
о о кл д по
е ек е т о
о
,
о е е т о
етодо о у е
о п т
,
т
л о
пед о е к коллект
оп т
п кт е к
е ул т то
ое п о е о л о
де тел о т , кт
о оу т
оте етод е к
о ед е
пед о е к
от ко о
.
По
К
е
у т

док - 2011
те
дл оп еделе
По
у о
е к л
к л
к
о
к те о
о ет
т
о ле
леду
пед о е к
от к :
к
о у
е т у т о ле у пе у к л
к те о
;
о
о тел

л де т
о е е
те оло
етод к
ект
о
п
е
т
п кт е ко п о е о л о
де тел о т ;
о ое

е т
т
л
е
е ул т т
о у
, о п т
к
о
о тел
п о
пок тел д
к
до т е
е ед
у екте о
ко Феде
,
то
ле
у ето
е ул т то
у т
о у
о п т
ко о е о
к ,
е ду
од
ол п д ,
ко ку
,
о е о
;

о т л
кл д
по
е е к е т
о
о
о о е
о е е т о
етодо о у е
о п т
,
о
о о
де тел о т , о ое е о
о
о тел
те оло
кт
о
п о т
т
о т е
оп т о л т по
е
к е т
о
о
о п т
.
оот ет т
пед о
к
о о к те о
е к
док – 2014
от
ко
Атте т
е подле т
леду
е пед о е к е
от к :
 до т е
о у
поло тел о д
к
е ул т то о ое
о
о тел
п о
по
то
о то
о , п о од
о
е ;
 до т е
о у
поло тел
е ул т то
о ое
о
о тел
п о
по то
о то
те
о
о
, п о од о о
по дке, у т о ле о
о т о ле е №
;

ле
т
по о о те о у
к
у о
теллекту л о , т о е ко ,
кул ту опо т
о де тел о т , т к е у т
ол п д , ко ку
, е т л , о е о
;
 л
о о кл д по
е ек е т о
о
,
о е е т о
етодо о у е
о п т
,
п одукт
о о пол о
о
о
о тел
те оло , т
л о
пед о е к
коллект
оп т п кт е к
е ул т то
ое
п о е о л о де тел о т , то
ле
к пе
е т л о
о
о о ;
 кт
о оу т
оте етод е к о ед е
пед о е к
от ко о
,
отке
п о
о- етод е ко о оп о о де
о
о тел о о п о е , п о е о л
ко ку
.
По
док - 2011
О о
По
ле
е е ул т то
е е е тте т
о о ко
о о л ет
п отоколо
о т
л т тте т
.
док – 2014
тте т
е ул т т
тте т
ел подт е де
оот ет т
е о
дол о т
о о л т
п ко
п отокол .

о о
е е
тте т
о
ко
о
е ул т т
тте т
пед о е к
от ко
оот ет т у
е
еде л
е о
пол тел о
л т
л упол о о е
е о
о уд т е о
л т у екто о
ко Феде
д т
по д тел
е
кт
о
у т о ле
пед о е к
от к пе о л
е
к л
к
о о к те о
од
е е
е е
тте т
о о ко
е , кото е
е
т
о
л
т ук
о
о
ет
те ет .

По
док - 2011
По
От ут т ует.
Т ко по док оде
т
п
е е
по дк тте т
от ко о уд т е
о
о тел
у е де
п
у № 03-52/46)
По
док по то
о о п о о де
док – 2014
тте т
ед о е к е
от к ,
кото
п
е
по п о еде
тте т
отк
о
у т о ле
пед о е к
к л
к
о о к те о
, о
т по
у
п л
ел
тте т
о у ко
ле е
п ло е е к о
п о еде
тте т
ту
е
к л
к
о у к те о
е
ее е
е е
од о д
п
т
тте т
о о ко
е
оот ет т у е о е е
.
По
Во
о
о т
док - 2011
че
По
док – 2014
оот ет т у щ е дол о т пед о че к
е щ
пе
л о под ото к л т
от
е п еду от е .
Т к
о о о т п еду от
«К л
к
о
е
кте
от ко
о
о
к л
к
о оо
п о
уко од теле ,
пе
л то
ут е де о о
п к о
о
от 26.08.2010 № 761.
Атте т
о
е ко
о
е п. 9
дел
еко е д
отод тел
т к дол о те
е
оот ет т у
»
д о о пед о е к
от ко л
к
дол о те
пе
л о
под ото к
л
лу
, у т о ле
деле
о
т
к л
к
»
дел
«К
кте т к
дол о те
д оо
к
о
о
»
п о
к
дол о те
пе
л то
лу
п о е о л
т д т
до т то
п кт е к
ко пете т о т ,
пол
пол о о е е о ло е
е
о
о т .
от
ко л
, е
д т
о
о о о т
е дол о т
, е
е
т
от ,
«Т е о
к
л
к
о
е
от ко
л
к
о оо
уко од теле ,
л
, о о л д
оп то
к е т е о
дол о т е
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа