10 клас - съюз на математиците

Регионален инспекторат по образование – Бургас
Съюз на математиците в България – Бургас
XVII състезание по МАТЕМАТИКА
“Свети Николай Чудотворец”, гр. Бургас 2014 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ - 10 клас
№
Име, презиме, фамилия на
ученика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Бистра Иванова Чиликова
Виктор Тодоров Христов
Гюлсерен Невзет Мехмед
Даниел Анаастасов Рохов
Евтим Стоянов Евтимов
Екатерина Руменова Димитрова
Емилия Каспар Каспарян
Зелиха Февзи Ахмед
Златина Петрова Божилова
Ива Атанасова Иванова
Ина Деянова Добрева
Костадин Светлинов Гаров
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
Мария Григорова Делякова
10
14
15
Мария Тодорова Петкова
Мирена Стойчева Петкова
10
10
16
Мирослава Светозарова Владкова
10
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
17
18
19
20
21
22
23
Наталия Николова Фотева
Николай Руменов Димитров
Петър Светославов Георгиев
Пламен Стоянов Будуров
Пламена Тодорова Иванова
Томислав Павлинов Андонов
Хабибе Илихан Мустафа
10
10
10
10
10
10
10
ГПАЕ"Гео Милев", Бургас
Клас Училище/населено място СТАЯ
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
СОУ "Елин Пелин", с. Руен
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
ГПАЕ"Гео Милев", Бургас
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
ГПНЕ "Гьоте" - гр.Бургас
СОУ "Елин Пелин", с. Руен
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
ГПНЕ "Гьоте" - гр.Бургас
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
СМГ "Паисий Хилендарски"
гр. София
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
ГПАЕ"Гео Милев", Бургас
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
ПМГ "Акад.Н.Обрешков"
ГПНЕ "Гьоте" - гр.Бургас
ГПАЕ"Гео Милев", Бургас
СОУ "Елин Пелин", с. Руен
МЯСТО
на
явяване
113
114
113
114
113
114
113
114
113
114
113
114
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
113
114
113
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
114
113
114
113
114
113
114
113
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ
ПГЕЕ