Инновация;doc

1967 жылдың
6 сәуірінен бастап шығады
№ 41 (2115)
18 ақпан 2014 жыл
e-mail: [email protected] www.kazatu.kz
С.СЕЙФУЛЛИН атындағы
ҚазАТУ СТУДЕНТ
ЖАСТАРЫНЫҢ ГАЗЕТІ
Сәкен жылы
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің
Ғылыми кеңесінің шешімімен (09.01.2014 ж. №5 хаттама) оқу
орнымызда 2014 жыл «Сәкен жылы» деп жарияланды. Осы бағытта
С.Сейфулиннің өмір жолын, қайраткерлігін, азаматтық тұлғасын
кеңінен насихаттау мақсатында бірнеше іс-шаралар ұйымдастыру
қолға алынуда.
Нақтырақ айтсақ, С.Сейфулиннің өмірі мен қайраткерлігін
бейнелейтін драмалық қойылымды сахналау;
Сәкен танушылардың қатысуымен «Сәкен – халқымен мәңгі бірге
жасайтын біртуар тұлға» атты дөңгелек үстел өткізу;
«Сәкеннің музыкалық мұралары» атты Сәкен әндерін орындаушылар
мен зерттеушілердің қатысуымен әдеби-музыкалық кеш ұйымдастыру,
«Сәкен мұралары – тарихи жәдігерлер» атты факультетаралық
викториналық сайыс ұйымдастыру;
С.Сейфуллиннің туғанына 120 жыл толуына орай «Сәкен рухына
тағзым» атты республикалық жас ақындардың жыр мүшәйрасын
өткізу;
«С.Сейфуллин атындағы дәрісхананы» және Сәкентану ғылыми
орталығын ашу;
«С.Сейфулиннің 120 жылдығына орай Жас ғалымдар форумын ұйымдастыру;
Қоғам және мемлекет қайраткері С.Сейфуллиннің туғанына 120 жыл толуына арналған «Сейфуллин оқулары»
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізу;
Қалалық С.Сейфуллин мұражайымен бірігіп «С. Сейфуллин және тарих беттері» атты дөңгелек үстел, митинг
өткізу;
С.Сейфулиннің өмірінен сыр шертетін факультетаралық театрландырылған көріністен байқау ұйымдастыру;
Ақынның лирикалық өлеңдерінен «Аққулар ұйықтағанда» атты оқушылар мен студенттер арасында қалалық
мәнерлеп оқу сайысын өткізу;
С.Сейфуллиннің туғанына 120 жыл толуына орай салтанатты кеш өткізу.
Аталған іс-шараларды ұйымдастыру арқылы студент-жастардың бойында патриоттық рухты, белсенділікті, өз
тарихын құрметтеп, отансүйгіштік қасиетін қалыптастыруды мақсат етеді.
Джефф Хоффманның қатысуымен семинар өтті
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде АҚШ-тан арнайы шақыртылған лектор Джефф
Хоффманның қатысуымен семинар өткізілді.
Семинар ұйымдастырушылары: Қазақстан Республикасындағы Америка Құрама Штаттарының Елшілігі,
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ, «Астана қаласындағы аумақтық технопарк» ЖШС және
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті.
Джефф Хоффман АҚШ-тағы тәжірибелі кәсіпкер, ColorJar, LLC, the Idea Accelerator компаниясының негізін
қалаушы және еншілесі. Джефф Хоффман - студенттік шағында шағын стартаптан бастап, АҚШ-тың Ақ Үй
Инновациялар және Кәсіпкерлік бойынша Кеңесінде жұмыс істеген танымал адам.
Семинарға жиырмадан астам ұйымдардың өкілдері, сонымен қатар С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, ЛН.Гумилев
атындағы ЕҰУ, Қазақ технология және бизнес университеті, Инновациялық Еуразия университетінен және басқа да
тұлғалар қатысты.
Семинар екі тақырып бойынша жүргізілді: «Инновациялар және оларға қалай ынталандыру», «Кәсіпкерліктегі
жетістікке жетудің 10 кілті». Семинар барысында Д. Хоффман мырза кәсіпкерлік жолындағы жеке тәжірибесімен
бөлісіп, жобаларды болашақта жүзеге асыруға өз ойларын жеткізіп, инвесторлардың көмегін алуы жайлы
сұрақтарға жауап берді.
2
e-mail: [email protected] www.kazatu.kz
ВИЗИТ РЕКТОРА КазАТУ ИМ. С.СЕЙФУЛЛИНА КУРИШБАЕВА А.К.
В УНИВЕРСИТЕТ АДЕЛАИДЫ И КОО «АВСТРАЛИЙСКИЙ ЦЕНТР
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГЕНОМИКИ РАСТЕНИЙ» (ACPFG)
С 1 по 8 февраля 2014 года Куришбаев А.К., Председатель Правления Казахского
агротехнического университета имени С.Сейфуллина и Швидченко В.К., директор НОИЦ
АБИ посетили с деловым визитом Австралию, г.Аделаида, в целях подписания Договора о
сотрудничестве в области образования и науки в рамках разработанного совместного научноисследовательского проекта по повышению засухоустойчивости зерновых, зернобобовых и
кормовых культур в условиях Северного и Центрального Казахстана с Университетом
Аделаиды и Австралийским Центром Функциональной Геномики Растений (АЦФГР) и
дальнейших шагов по реализации данного проекта.
Указанные для посещения организации Австралии являются одними из ведущих в мире по
вопросам засухоустойчивости сельскохозяйственных культур.
Во время визита Председатель Правления КАТУ им.С.Сейфуллина Куришбаев А.К. и
ректор университета Аделаиды, профессор Варрен Беббингтон подписали договор о
международном сотрудничестве в области образования и науки. Также в рамках программы
визита состоялись встречи Председателя Правления КАТУ им. Сейфуллина Куришбаева
А.К. с Министром занятости, высшего образования и навыков, Министром по науке и
информационной экономике Грейсом Портолеси, с профессиональным дипломатом в
Австралийском Отделе иностранных дел и торговли Алексом Брукингом, с директором
Австралийского Центра Функциональной Геномики Растений (АЦФГР), профессором
Питером Лэнгриджем.
Во время переговоров обсуждались вопросы: создание совместных научных лабораторий,
сотрудничество ученых Австралии и Казахстана для выполнения совместных научных
проектов в области сельского хозяйства, возобновляемым источникам энергии, а также
внедрение новейших технологий и стажировка ученых КАТУ в университете Аделаиды,
АЦФГР и других ведущих вузах Австралии.
3
e-mail: [email protected] www.kazatu.kz
ВИЗИТ ПОСЛА КНР в КазАТУ им.С.СЕЙФУЛЛИНА
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина посетил с визитом
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике
Казахстан господин Лэ Юйчэн.
Цель визита – знакомство с деятельностью университета, обсуждение путей
дальнейшего укрепления сотрудничества в области образования и науки.
Господин Лэ Юйчэн рассказал о нынешней ситуации в КНР, что масштабные
перемены отразятся не только на жизни китайского народа, но и определят генеральное
направление международной политики. Динамичный путь к «китайской мечте»
открывает новые возможности для соседних государств, всего Евразийского
пространства, а также мирового сообщества в целом.
Казахстан, в свою очередь, приступил к реализации новых долгосрочных целей,
определенных в стратегии развития до 2050 года. Они предусматривают модернизацию
по всем направлениям государственного и общественного развития.
Председатель Правления КазАТУ им. Сейфуллина Куришбаев А.К. рассказал о
деятельности университета, о функционировании Казахско-китайского центра науки и образования, который ведет
активную работу в налаживании сотрудничества с ведущими вузами и НИИ КНР, о планировании открытия
Казахско-китайского центра науки, где будут размещены научные лаборатории. Также поблагодарил Посольство
КНР за огромный вклад в развитии двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры между
нашим университетом и университетами Китайской Народной Республики. Весьма ценным является тот факт, что
студенты и профессорско-преподавательский состав нашего вуза получили стипендиальные гранты для
совершенствования владения китайским языком и ознакомления с культурой в университетах КНР. Существенно
пополнился книжный фонд Казахско-Китайского центра науки и образования.
Во время встречи г-н Лэ Юйчэн и Ахылбек Кажигулович обсудили ряд вопросов, касающихся перспективного
сотрудничества в области сельского хозяйства: выведение новых сортов, устойчивых к засухе, к изменениям
климата, выращивание многолетних трав; создание совместного завода по изготовлению техники, селекция по
переработке соломы, шелухи, создание технопарка по переработке мяса, мини парки по альтернативным видам
ВИЗИТ ПОСЛА ЯПОНИИ в КазАТУ им.С.СЕЙФУЛЛИНА
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина посетил господин
Масаёси Камохара, вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в
Республике Казахстан.
Цель визита – знакомство с деятельностью университета, налаживание
сотрудничества с ведущими вузами и НИИ Казахстана.
Председатель Правления КАТУ им. Сейфуллина Куришбаев А.К. и Посол Японии
обсудили ряд вопросов, касающихся международного сотрудничества: приглашение
выдающихся ученых из топ вузов Японии для чтения лекций, стажировка ученых
КАТУ в ведущих вузах Японии, создание совместных научных лабораторий,
сотрудничество ученых Японии и Казахстана для выполнения совместных научных
проектов в области сельского хозяйства, возобновляемым источникам энергии, а также
внедрение новейших технологий.
Ахылбек Кажигулович выразил благодарность Масаёси Камохара за визит
вежливости в университет. Господин Масаёси Камохара упомянул о том, что каждые
два года в разных городах мира проводится форум Центральная Азия+ на уровне
министров иностранных дел, где определяются области взаимодействия: о сельском хозяйстве, как оказать содействие
странам Центральной Азии, для установления и укрепления взаимоотношений с Японией. В 2014 году местом встречи
определен г. Бишкек, Кыргызская Республика.
По мнению господина Масаёси Камохара, новые связи ведут к взаимовыгодному сотрудничеству, открывающие
дорогу в рынок, так как Япония богата высокими технологиями. В настоящее время ведутся переговоры со странами
тихоокеанского региона, появились возможности сотрудничества с ведущими учеными и предпринимателями разных
стран, среди которых Казахстан стоит на первом месте, в частности Казахский агротехнический университет им. С.
Сейфуллина в сельскохозяйственном направлении. В связи с этим, господин Масаёси Камохара предложил ректору
КАТУ имени С.Сейфуллина посетить Японию в самое ближайщее время, затем были определены конкретные шаги для
взаимовыгодного сотрудничества: определить ведущие университеты Японии с целью заключения договоров о
сотрудничестве в области образования и науки; взаимообмен ведущими учеными для чтения лекций; совместные
международные проекты с софинансированием с обеих сторон; стажировка ученых КАТУ в ведущих университетах
Японии; возможное открытие Центра экологии при нашем университете на опыте КазНАУ.
4
e-mail: [email protected] www.kazatu.kz
Горизонт - 2020
В КазАТУ им.С.Сейфуллина состоялся
первый в Астане Информационный семинар по
новой Рамочной Программе Европейского Союза
по исследованиям и инновациям Horizon 2020
(«Горизонт 2020»). Организаторы – проект IncoNet
Центральная Азия и InExCB-KZ, базовая
организация европейских Рамочных Программ в
Казахстане. Информация о новой программе была
представлена Камилей Магзиевой, Национальным
координатором «Горизонт 2020», Рамочной
Программы ЕС по исследованиям и инновациям в
Казахстане, директор InExCB-KZ; Зигмунт
Красински, заместителем директора
Национального Координационного Центра по
« Го р и з о н т 2 0 2 0 » в П о л ь ш е , П о л ь с к а я
Национальная Академия Наук, координатор
проекта IncoNet Центральная Азия.
В новой Рамочной Программе объединились три прежде различные инициативы – FP7,
исследовательская часть Седьмой Рамочной Программы; инновационные аспекты Программы
«Конкурентоспособность и инновации» (CIP); вклад ЕС в Европейский институт инноваций и технологий
(EIT). Таким образом, появилась единая линия «из лаборатории - на рынок». Основной акцент «Горизонт 2020»
- решение социальных проблем, таких как здоровье, чистая энергия, транспорт и т.д. Значительно упрощен
доступ к программе для компаний, университетов, институтов во всех странах ЕС и за его пределами. Особое
внимание уделяется сектору МСБ (малый средний бизнес), для которого разработаны специальные условия.
Общий предполагаемый бюджет программы на 7 лет с 2014 по 2020 год составляет 80 млрд Евро, что на 27
млрд больше, чем было вложено в Седьмую Рамочную Программу в 2006-2013 годах.
«Сегодняшний семинар, несомненно, важное событие для всех ученых и исследователей Астаны.
Согласно поручению Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева, КазАТУ им.С.Сейфуллина должен
стать университетом мирового уровня в сфере сельского хозяйства. И Программа «Горизонт 2020»
предоставляет нам возможность обратиться к лучшему мировому опыту в области сельскохозяйственных
технологий и инноваций, а также поделиться казахстанскими наработками», - отметил в своей приветственной
речи ректор университета Ахылбек Куришбаев.
Камила Магзиева, Национальный координатор «Горизонт 2020», Рамочной Программы ЕС по
исследованиям и инновациям в Казахстане, директор InExCB-KZ сказала: «Рамочные Программы ЕС,
которые мы представляем в Казахстане уже более 20 лет, постоянно совершенствуются. В проектах могут
принимать участие все страны мира по трем категориям: страны Евросоюза, ассоциированные страны и все
остальные. Для получения европейского гранта важно детально ознакомиться с основными конкурсными
требованиями, правилами участия, финансовыми аспектами и приоритетами Программы, а также найти
правильных партнеров и написать успешное конкурсное предложение. Как это делать, мы и рассказываем на
своих информационных семинарах».
«Мы рады, что казахстанские ученые активно принимают участие в проектах, финансируемых Рамочными
Программами. Невозможно развивать науку и инновации в отрыве от мировых тенденций. И в этом отношении
«Горизонт 2020» предоставляет все возможности для взаимовыгодного сотрудничества», - добавил Зигмунт
Красински, заместитель директора Национального Координационного Центра по Горизонт 2020 в Польше,
координатор проекта IncoNet Центральная Азия.
В семинаре приняли участие ППС, в том числе молодые ученые КазАТУ им.С.Сейфуллина, Национальное
агентство по технологическому развитию, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, РГП «КазИнМетр», Омский референтный
центр Россельхознадзора, Павлодарский НИИСХ, ТОО «Проект –А», КазУТБ, «Фонд науки», АО
«Финансовая Академия», КарГУ им. Е.А. Букетова, АО «Медицинский институт Астана».
5
e-mail: [email protected] www.kazatu.kz
Ғылымда парасатты, өмірде ұлағатты ұстаз
Жарық дүниеге ата-ананың сұлулығы мен
сүйіспеншілігін ала туып, текті елдің тәлімі
мен тәрбиесін бойына сіңіре отырып,
қасиетті Сарыарқаның кең байт ақ
даласында білім мен ғылымды дамыту үшін
Болат аға аянбай еңбек етіп келе жатыр.
«Қариясы бар үйдің – қазынасы бар» деп,
дана халқым бекер айтпаған. Өмірден
көргені мен түйгені көп, кәсіптік білім беру
саласынан тәжірибесі мол, ғылымда өзіндік
қолтаңбасы бар көрнекті ғалымның
университетіміздің дамуына қосып отырған
үлесі мол. «Әліпті таяқ деп білмейтін
сәбиден саналы азаматты қалай тәрбиелеп
шығаруды»
зерттейтін педагогиканы
ғылымның төресі деп мойындамайтын адам
өзін осы күйінде өзін дүниеге келгендей сезінетін шығар мүмкін. Дегенмен, адамды
тәрбиелеу ең күрделі іс екендігін кімде-кім болсын мойындайтыны хақ. Міне, осындай үлкен
жауапкершілікті істің басында тұрып, күні бүгінге дейін тың идеялар ұсынып ғылыми
еңбектер жазудан, бойындағы білімі мен іс-тәжірибесінен дәріс оқып, шәкірт тәрбиелеуден
Болат ағай еш жалыққан емес.
Ғылымда ғалым, өмірде ұстаз ағаның данышпандығы мен даналығы, терең ойшылдығы
мен кемеңгерлігі, оның парасаттылығы мен кісілігін паш етіп, айналасына білімнің нәрін,
ғылымның сәулесін шашып тұрады. Болат Әбдікәрімұлы сияқты ұстаз ұлағатымен сусындап,
ғалым парасатымен құнарланып жүрген университеттегі жастарымыздың мәңгілік елдің
білікті мамандары болатына сеніміміз мол.
Мен үшін еңбек жолын қарапайым жұмысшы болып бастап, ұдайы оқып, тынбай ізденіп,
өзін өзі жетілдірудің арқасында кемел азамат дәрежесіне жетіп, бүгінде Қазақстанға еңбегі
сіңген қайраткердің деңгейіне көтерілген ұстазымның орны ерекше.
Дүние де өзі, мал да өзі,
Ғылымға көңіл бөлсеңіз.
Білгендердің сөзіне,
Махаббатпен ерсеңіз, - деп ұлы Абай атамыз атқандай жасымнан Болат ағаның қасынан
қалмай, педагогика ғылымының әлі ашылмай, мәлімсіз тұңғиығында жатқан тылсым
сырларын іздеп табуды өзіме мақсат тұттым. Болат Әбдікәрімұлының жетекшілігімен
кандидаттық және докторлық диссертация қорғап, бүгінде профессор атағына ие болып
отырсам да, ұстазымның данышпандық пен парасаттылыққа толы ойлары шексіз қазына
екендігін түсінемін. Болат аға білімділігімен, мәдениеттілігімен, парасаттылығымен,
инабаттылығымен мені үнемі жігерлендіріп, алға қарай жетелеп отырады.
Қарлығаш Сарбасова
педагогика ғылымдарының докторы, профессор
6
e-mail: [email protected] www.kazatu.kz
Известному ученому и общественному деятелю РК
Болату Әбдікәрімұлы - 75 лет
75 лет исполнилось заслуженному деятелю Республики Казахстан и
заслуженному работнику профессионально-технического
образования Казахской ССР, академику Академии педагогических
наук Республики Казахстан, доктору педагогических наук,
профессору кафедры профессионального образования Болату
Әбдікәрімұлы
Болат Әбдікәрімұлы родился 17 февраля 1939 года в селе Киевка Нуринского
района Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в 1962 г. после
окончания Карагандинского политехнического института в качестве слесаря,
затем механика участка шахты. С 1963-1973 гг. работает заместителем директора
ПТУ, заместителем начальника облуправления профтехобразования
Карагандинской области, а с 1973 г. в течение 10 лет возглавлял Джезказганское
облуправление профтехобразования.
В 1983 г. выдвигается на должность первого заместителя Председателя
Госпрофобра Казахской ССР. В связи с реорганизацией Госпрофобра Казахской
ССР Әбдікәрімұлы Б. в июле 1988 года назначен начальником управления
рабочих кадров и профтехобразования Главного управления кадров и учебных
заведений Госагропрома Казахской ССР. В декабре 1990 г. утверждается
заместителем министра образования Республики Казахстан. В марте 1994г.
избран депутатом Верховного Совета Республики Казахстан ХІІІ созыва. В
апреле 1995г. назначен Председателем Комитета по профтехобразованию при
МОН РК. В связи с реорганизацией Комитета с марта 1996 г. работает
заведующим сектором Аппарата Сената Парламента РК.
В 1990 году в Ленинградском финансово-экономическом институте им.Н.А.Вознесенского защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук (08.00.05). В 1993 году ему присвоено звание доцента экономики
(08.00.05). Тема кандидатской диссертации «Обеспечение отраслей АПК квалифицированными рабочими в новых условиях
хозяйствования», научный руководитель член-корр. РАО Лукин Г.Н. В 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора педагогических наук по теме «Теория и практика развития профессионально-технического образования»
(13.00.01), научный консультант д.п.н., академик Национальной академии наук Республики Казахстан Сейтешев А.П. В 1997
году присвоено академическое звание профессора Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева и в 2001
году ВАК РК присвоил звание профессора педагогики. В 2001 году избран действительным членом Российской академии
профессионального образования, в том же году избран действительным членом Международной академии
информатизации. В 2005 г.- действительный член АПН РК.
В 1997-1998гг. работает заведующим кафедрой педагогики ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. С 1998-2000гг. профессор кафедры
педагогики. С 2001-2009гг. заведующий кафедрой педагогики Евразийского гуманитарного института. С 2009г. по
настоящее время профессор кафедры профессионального образования. Обладатель гранта «Лучший преподаватель вуза»
2011 год.
Основной областью деятельности Әбдікәрімұлы Б. является профессиональная подготовка. Уровень подготовки, опыт
практической работы в системе профтехобразования и высшего образования позволяют ему умело организовать порученное
дело. Под его руководством и при непосредственном участии подготовлены Комплексный план поэтапного осуществления
реформы профессиональной школы Казахстана, утверждены на коллегии Минобразования РК Концепции профтехшколы,
среднего специального образования, трудового обучения и воспитания школьников, физического воспитания учащихся в
учебных заведениях Казахстана. C целью изучения опыта профессионально-технической подготовки квалифицированных
рабочих в учебных заведениях и научных центрах побывал во всех союзных республиках бывшего Союза, а также в ФРГ,
США, Китае, Турции, Болгарии и Монголии.
2006-2009гг. Б.Әбдікәрімұлы был председателем диссертационного совета ОД 14.50.09 по защите кандидатских и
докторских диссертаций по специальности 13.00.01–«Общая педагогика, история педагогики и образования,
этнопедагогика» и 13.00.08–«Теория и методика профессионального образования». Под его руководством защищены 12
докторских и 60 кандидатских диссертаций по педагогике, 4 кандидата экономических наук.
Әбдікәрімұлы Б. был председателем редакционного совета научного журнала «Вестник» Евразийского гуманитарного
института, членом редколлегий журналов «Вестник Карагандинского университета», «Профессионально-техническое
образование», «Ар», «Научный мир Казахстана». С 2000-2004гг. член Президиума ВАК МОН РК.
Научные и общественные заслуги Болата Әбдікәрімұлы высоко оценены, награжден орденом «Знак Почета», тремя
медалями, является отличником профтехобразования Казахской ССР и СССР, ему присвоено звание «Заслуженный
работник профтехобразования Республики Казахстан» и «Заслуженный деятель Республики Казахстан».
7
e-mail: [email protected] www.kazatu.kz
Поздравляем!
Уважаемые коллеги! 17 февраля 2014
года 75-летний юбилей прекрасного человека,
настоящего ученого, доктора педагогических
наук, профессора Болата Әбдікәрімұлы!
Большая часть трудовой деятельности
Б.Әбдікәрімұлы
связана с системой
профессионального образования Казахстана.
Им была
с о з д а н а н ау ч н а я ш ко л а
исследователей-педагогов, он воспитал плеяду
ученых, успешно работающих в ряде вузов Казахстана и стран СНГ. Теоретические разработки
Б.Әбдікәрімұлы, положенные в основу ряда документов государственных органов,
предопределили реформирование системы профессионального образования
в РК в
соответствии с современными требованиями. В настоящее время он является одним из
ведущих ученых Казахстана в сфере профессионального образования. Им опубликовано более
300 работ, сформировавших основу современной теории профессионального образования.
Б. Әбдікәрімұлы — видный общественный деятель, отдающий много сил сохранению и
умножению научного потенциала Казахстана. Является членом многих научноисследовательских и методических институтов, активно участвовал в работе нескольких
диссертационных советов. Под его руководством
осуществляется реализация
исследовательских проектов по проблемам профессионального образования.
Достижения Б.Әбдікәрімұлы высоко оценены научной общественностью. Его вклад в
развитие отечественной науки и народного образования отмечен почетными грамотами и
медалями министерства просвещения СССР и Республики Казахстан.
Кафедра профессионального образования Казахского агротехнического университета
им.С.Сейфуллина присоединяется к многочисленным поздравлениям выдающегося коллеги,
благодарит его за плодотворное сотрудничество в развитии профессионального образования и
подготовке педагогических кадров. Желаем высоких научных достижений, крепкого здоровья
и семейного благополучия!
Коллектив кафедры Профессиональное образование
Болат Әбдікәрімұлы!
Өмірдерек . Жыл... Жылдар...