Офіційні правила участі в Конкурсі.

Офіційні правила участі в конкурсі
«Розробка державного логотипу для органічних харчових продуктів в Україні»
(надалі – Конкурс)
1. Організатор та партнери Конкурсу.
1.1. Організатором Конкурсу є Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та
продовольства України (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 01001, Україна,
м.Київ, вул. Хрещатик, 24.
1.2. Виконавцем Конкурсу є Громадська спілка «Органічна Україна» (далі – «Органічна Україна»).
Місцезнаходження Виконавця: 01046, Україна, м. Київ, вул.Маршала Гречко, 24б, к.22
1.3. Конкурс проходить у партнерстві з Міжнародною благодійною організацією «Інформаційний
центр «Зелене досьє» (далі – «Партнер») та за підтримки швейцарсько-українського проекту
«Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016), який впроваджується Дослідним інститутом
органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) за фінансової підтримки Швейцарської
Конфедерації (далі – «Проект»).
2. Мета проведення Конкурсу
2.1. Метою проведення Конкурсу є створення всеукраїнського логотипу для маркування
сертифікованої органічної продукції в Україні (далі – «Логотип»), поширення інформації та
підвищення довіри до української сертифікованої органічної продукції.
2.2. Логотип, створений в результаті Конкурсу, повинен відобразити якість продукту, органічність,
природність та користь для будь-якого споживача, та сприяти створенню позитивних емоцій.
2.3. Український органічний логотип створюється відповідно статті 29 Загальні вимоги до
маркування органічної продукції (сировини) Закону України № 425-VII «Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 03.09.2013 р.1.
3. Учасники, тривалість Конкурсу та територія (місце) його проведення.
3.1. В Конкурсі можуть брати участь:
- громадяни України, яким на момент проведення Конкурсу вже виповнилось 18 років2;
- юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані згідно з
чинним законодавством України
(далі – «Учасник» або «Учасники»).
3.2. Не визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права брати в ньому участь:
– працівники Організатора та Виконавця Конкурсу та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки);
– власники та працівники рекламних агентств та партнерів, причетних (залучених) до проведення
Конкурсу, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
– участь в Конкурсі обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
3.3. Конкурс триває з 25 вересня 2014 року до 10 жовтня 2014 року включно (далі – «Строк
проведення Конкурсу»).
1
Закон України № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини» від 03.09.2013 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-18
2
У разі перемоги в Конкурсі фізичної особи, яка не зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності,
умови виплати винагороди будуть визначені окремо. В цьому разі Виконавець гарантує сплату всіх
необхідних платежів до державного бюджету України, пов’язаних із одержанням такої винагороди згідно з
чинним законодавством України.
3.4. Конкурс проводиться по всій території Україні (далі – «Територія проведення Конкурсу»)
засобами мережі Інтернет.
4. Призовий фонд Конкурсу.
4.1. Переможець отримає Винагороду у розмірі 23’456,00 грн. (Двадцять три тисячі чотириста
п’ятдесят шість гривень), інші фіналісти по 7’890,00 грн. (Сім тисяч вісімсот дев’яносто гривень)
кожен.
4.2. Переможець як автор логотипу для органічних продуктів в Україні назавжди увійде в історію
органічного сектору України, про що буде повідомлено громадськість України і міжнародні
організації органічного ринку.
5. Умови визначення Переможця та порядок отримання винагороди
5.1. Розміщення конкурсних робіт відбуватиметься на відкритих сторінках «ОрганікЛого» у
соціальній
мережі
Facebook
https://www.facebook.com/OrganicUALogo
та
веб-сторінці
http://logo.organicinfo.ua.
Всі роботи відкриті для перегляду та голосування будь-якого користувача Інтернет на веб-сторінці
http://logo.organicinfo.ua
та
зареєстрованого
користувача
Facebook
на
сторінці
https://www.facebook.com/OrganicUALogo.
5.2. Визначення Переможця відбуватиметься в 2 етапи:
1-й етап – п’ять фіналістів будуть обрані на першому етапі за результатами глядацького
голосування. Після оприлюднення роботи Учасником на обох веб-сторінках (див. п.5.1.),
користувачі дістають право проголосувати за найбільш вподобану роботу шляхом натискання
«Вподобати» («Like»), при цьому можуть проголосувати за кожну роботу тільки один раз. П’ять
робіт, що наберуть найбільшу кількість вподобань будуть визнані фіналістами Конкурсу.
2-й етап – з п’яти фіналістів Конкурсу, які будуть визначені шляхом глядацького голосування, буде
обраний один Переможець. Визначення Переможця буде здійснювати Комісією з оцінювання, що
включатиме представників органів державної влади та експертів органічного ринку.
5.3. Для забезпечення рівних умов для всіх учасників Конкурсу, глядацьке голосування, на
першому етапі буде здійснюватись ще протягом 4 діб після офіційного завершення прийому
конкурсних робіт, тобто до 14 жовтня 2014 року включно.
5.4. Повідомлення про визначення Переможця буде здійснено не пізніше 17 жовтня 2014 року на
офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України http://minagro.gov.ua,
на
сторінці
у
Facebook
https://www.facebook.com/OrganicUALogo
та
на
сторінці
http://logo.organicinfo.ua.
5.5. Винагорода виплачується Переможцю Конкурсу Проектом на офіційній прес-конференції з
нагоди затвердження Українського органічного логотипу, якщо Переможець – фізична особа або
одразу після такої прес-конференції, якщо Переможець юридична особа, за умови надання
необхідних документів:
5.5.1. Якщо це юридична особа або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності (виплата
винагороди здійснюватиметься тільки за безготівковим розрахунком), потрібно надати всі
відповідні документи щодо державної реєстрації та реквізити для оформлення договору та
здійснення безготівкового платежу.
5.5.2. Якщо це фізична особа, потрібно надати копію паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4 та
сторінка з реєстрацією) та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру
(див. зноску 2 на 1й сторінці цих Правил).
6. Інтелектуальна власність та авторські права
6.1. Логотип, створений в результаті Конкурсу, буде належати Державі Україна (далі – «Держава»)
і використовуватиметься у маркуванні органічної продукції відповідно до Закону України № 425VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від
03.09.2013 р.
6.2. Своєю участю кожен Учасник погоджується, що Логотип, який виграє, стане об’єктом
власності. Лише логотип, що виграв, буде належати Державі (див.п.6.1.) на основі права
власності.
6.3. Всеукраїнський логотип для маркування сертифікованої органічної
використовуватись для маркування продукції шляхом його використання:
- на упаковці продуктів,
- в торговій мережі (магазини, супермаркети тощо),
- на виставках (в тому числі закордоном),
- промо-матеріалах (банерах, білбордах, плакатах, веб-сайтах тощо) тощо.
продукції
буде
6.4. Будь-які права на інтелектуальну власність щодо логотипу (а також ідеї), створену Учасником
є виключною власністю Держави (див.п.6.1.), в разі його виграшу. Держава володіє, а Учасник
передає та віддає Державі усі права на розроблений логотип (в тому числі ідею, тему, елементи,
форми, дані, творчі винаходи, будь-які інші форми роботи, вклад у сумісну роботу тощо). Учасник
не матиме жодних претензій до Держави щодо авторства. Будь-яке використання або передача
(продаж або дарування) третім особам Учасником є забороненим.
6.5. Обов’язком конкурсанта є збереження усієї відповідної робочої та пов’язаної з виконуваною
роботою інформації у суворій конфіденційності під час розробки логотипу та протягом 3-х років
після його передачі.
7. Загальні умови Конкурсу.
7.1. Винагорода Конкурсу може бути отримана Учасником Конкурсу лише в рамках цих Правил.
7.2.Винагорода Конкурсу обміну та поверненню не підлягає. Організатор та Виконавець не несуть
відповідальності, щодо використання Учасником Винагороди, після її одержання Учасником.
7.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю у Конкурсі всі Учасники Конкурсу погоджуються з
умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.4. Усі результати Конкурсу остаточні й оскарженню не підлягають.
7.5. Процедура визначення Переможця не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не
переслідує мети отримання прибутку.
7.6. Для організації та проведення Конкурсу, а також для здійснення контролю за перебігом
Конкурсу Організатор/Виконавець мають право залучати будь-яких третіх осіб.
7.7. Виплата Винагороди здійснюється Проектом за участі Організатора та Виконавця Конкурсу, за
можливості, особисто (див. п.5.5.) або Українським державним підприємством поштового зв’язку
«Укрпошта» протягом 15 календарних днів з моменту надання Переможцем своїх даних (див.
п.5.4.).
7.8. Під час одержання Винагороди Учасником Організатор, Виконавець та Проект в праві
проводити фото та відеозйомку. А в разі одержання Винагороди через «Укрпошту» Організатор,
Виконавець та Проект в праві вимагати фото та відео підтвердження такого одержання.
7.9. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення
на офіційному Інтернет-сайті Організатора (http://minagro.gov.ua).
7.10. Організатор, Виконавець, Партнер та Проект Конкурсу залишають за собою право змінювати
подарунковий фонд Конкурсу та/або окремих видів подарунків Конкурсу, або включити в Конкурс
інші подарунки, не передбачені цими Правилами.
7.11. Беручи участь уу Конкурсі, учасник Конкурсу тим самим надає згоду Виконавцю/Організатору
на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних».
7.12. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання
наданої інформації Організатором/Виконавцем Конкурсу з маркетинговою та/чи будь-якою іншою
метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших
матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені
і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку
Перемоги, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо,
без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання
жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Конкурсу та/або будь-якою
третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного
Кодексу України.