;docx

т ое
е
о у е е
по о
д
туде т
у
упп
уко од тел :
е е е т:
е по о
лу
у
е е
у
е
Д
у
т
к. .- . ., до е т
к ед
о
т к
у
е ко Д.Ю.
п
тД
. .
Цел
отк
д
•
д
ло
от
т о кл
е е
.
к
о о е
:
от т
т
е л о т т е у
ло
• о д т
те у те т о
дл
•
ледо т
ект
о т
л
• О е т к е т о е ул т то
укоп
оло
MNIST
е
т по BDD
по
ед
е е
• Код о
е у к
о о т укту о
• едле ое по т ое е, о
т ое пол о
• т о т путе едук
де е п
т
е е
•
те е
е т п : кл
е к е BDD ZDD
е
е
л
т
о т
Де е о п
т
е е
• - у к и
• � , � , � - ло е к е пе е е
е
• 0, 1 –
е
у к
• к до о ете
л д пото к : поло
от
тел
тел
Кл
е е
еп
е к е BDD
л едук
к де е у п
л едук
:
• л я е о о
под
о
• Уд ле е е
, од
ко
т
пото к
е е
ZDD
е е
еп
л едук
к де е у п
л едук
:
• л я е о о
под
о
• Уд ле е е
, поло тел
е ду
едут ол те
л
т
е е
кото
Не
о
о о е BDD (ZDD)
Не
О уче
• О
• т о
е:
BDD/ZDD 1 –
е
о е т
BDD/ZDD 2 – у к
о е т о
по е
у к
Ре кц я е
•
•
о
о
е
е
о е т о
о е т
о е т о о
о
о ъект:
, е л о ект п ут т ует
о е т е,
то
е от о ект до о е т о
о
е:
тоя
е до
о е т
• – о е т о е о о
о екто
• �⊂ “ – о у
ее о е т о
• ���: × → – ет к
• � : × → – у к
е
• �,�� ,��� : → – у к
од т
о е т о
о
о :
�,�� ,��� � =
��� � , � , � = �
=
�
��� � , � , �1,…,�� ,�� ,��� � , � = � , … , �
О у е
•
о те
е
– Од кл
– о к
•
е е
– од
у
е ко
е
лу
кл
у
к то
е о
ед
то
л кто
– олее то кое о у е е п
е о о
– о ледо тел ое до ле е к п о те
е е
е теле ко л кто
• Ко
–
о
е
е
пол о
е от ето
л о т о кл
к
е
о о дл кл
(ANN, SVM)
е к
текту
CUDD
BDDFunctions
BddNeuron
BddNeuronJ
NeuroLab
Пакет ре а
и диагра
– Colorado
University Decision Diagram Package
о
л отек , п едо т л
ект о-о е т о
л отек , е л у
е
д
Java-о е тк дл
к
C++ те
е
е
о ,о о
л отек BddNeuron
л отек дл о д
те т о
кл
к то о , пол у
BDD/ZDD
е ул т т те т
о
Кл
ф к то
Точ о ть В е я о уче
о те
я е :
ед ее
60,66%
~1,
у
91,31%
~
о
Ко
о
е:
Perceptron
92,57%
~12,5
о
SVM
93,4%
~12,5
о
Эт ло :
Perceptron
91,95%
~ ,
SVM
92,34%
~ ,
•
•
•
кл
о
о
о
к д
те то
п
е о
кл
я
я
е ул т т те т
Кл
ф к то
Точ о ть В
е е е ко л кто
ед ее
93,64%
Ко
о
е:
Perceptron
94,37%
SVM
95,75%
Эт ло :
Perceptron
93,83%
SVM
94,25%
•
•
•
кл
о
о
к д
те то
п
е о
кл
к
д
о
я
е я о уче
~
~6,25
~6,25
~ ,
~ ,
кл
о
о
о
я
е
е т по BDD
то к
е
д
к о т кол е т у ло
д
п о у е
кл
к то
• дл у к
о е т
о е т о о
о
лу е под од т кл
е к е BDD
• дл
о е т о
о лу е под од т ZDD
то
•
•
•
•
•
•
•
•
от
ло т
по т ое
кл
к то о
о о е BDD, ZDD
о д
те те т о
о еде те т
е MNIST
о еде о
е е BDD ZDD
одде
от ZDD BddFunctions
одде
о о о т о
е
/
у к
BDD BddFunctions
е л о
о о о т
п еделе о
от л о т о
о е ул т т
от п
т т т
ко е е
MLDM 2014