А н к е т а;doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК
(станом на 1 грудня 2014 р.)
2014
Телефонний довідник Одеського національного політехнічного університету
/ Укл.: О. М. Миколюк, Т. О. Смаглій, О. І. Гармаш, Ф. Ф. Колєв,
А. П. Закопайко. — О.: ОНПУ, ЛІС, 2014. — С. 44.
Укладачі: О. М. Миколюк, завідувач ЛІС,
Т. О. Смаглій, провід.інж. ЛІС,
О. І. Гармаш, нач.відділу кадрів,
Ф. Ф. Колєв, провідний інженер вузлу зв’язку,
А. П. Закопайко, інженер вузлу зв’язку.
ТЕЛЕФОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО
І НЕГАЙНОГО ВИКЛИКУ
1. При термінових викликах дзвонити:
Пожежна охорона
Міліція
Швидка медична допомога
Аварійна служба газу
Начальник зміни відділу охорони ОНПУ
Ремонт і встановлення охоронної сигналізації
2. Технічні служби ОНПУ:
Черговий електрик
До уваги всіх користувачів!
Всередині університету телефонний зв’язок здійснюється
за чотиризначними номерами.
У разі зміни будь-якої інформації щодо цього довідника переконливо
просимо донести ці зміни до відома укладачів за тел. 705-8562
101
102
103
104
705-8699, 734-24-44
734-24-44
Черговий сантехнік ГУКа
Бюро ремонту телефонів
Машиніст насосної станції
Оператор центральної котельні
Довідкова АТС ОНПУ
705-8452, 793-07-21
793-07-31, 793-07-96
705-8445, 8702
705-8300
705-8464
705-8362
722-51-72
3. Довідкові служби міста:
Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації
Контрольно-диспетчерська служба УЖКГ
Довідкова міської телефонної мережі
Довідкове бюро залізничного вокзалу
Довідкове бюро автовокзалу
Виклик таксі
Довідкове бюро аеровокзалу
Довідкове бюро мор. вокзалу
Довідкове бюро мор. порту
15-77
705-48-51, 15-58
109
15-05
15-04
080
15-06
722-32-11
729-38-03, 729-34-11
ЧЕРГОВІ ТЕЛЕФОНИ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ОНПУ
743-24-44
(067) 483-71-01
(066) 726-19-02
(063) 735-35-63
ЦІЛОДОБОВО
3
РЕКТОРАТ
722-19-92 Оборський
[email protected]
Геннадій Олександрович
Ректор
705-8302
705-8312
Приймальна ректора
705-8302 722-19-92
705-8312
705-8301
705-8304 ф. 34-40-23
Проректор з наукової та
науково-педагогічної роботи
Приймальна
Проректор з науковопедагогічної та виховної
роботи
Приймальна
Проректор з науковопедагогічної та методичної
роботи
Приймальна
ПРОФКОМИ
opu.ua
Васильєва
Валентина Юліївна
Талда Алла Федорівна
Дмитришин
[email protected] Дмитро Володимирович
705-8321
705-8355
705-8355
opu.ua
Бурмістрова
Вікторія Станіславівна
Свінарьов
[email protected] Юрій Миколайович
705-8460
Начальник НДЧ – заступник
проректора з наукової та
науково-педагогічної роботи
Секретар комітету з
конкурсних закупівель,
помічник проректора з АГР
Помічник ректора
705-8311
705-8504
Провідний інженер
705-8339
Провідний інженер
705-8501
Вчений секретар
Ради університету
Зал засідань ректорату
705-8366
705-8603
8767
4
dis.opu.ua
Чумаченко
Ілона Леонідівна
37-79-72 Кострова
[email protected] Галина Вікторівна
opu.ua
725-01-04 Зелинська
Діана Сергіївна
Костін
Юрій Петрович
Смітюк
Олександр Тихонович
Маслянінов
Леонід Васильович
Шевчук
Володимир Іванович
705-8317 722-20-83 Мотулько
Богдан Васильович
705-8317
Кравцов
Едуард Давидович
705-8422
Подгорець
Тетяна Володимирівна
705-8399 725-51-90 Щедров
Ігор Миколайович
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник
705-8559
Юрисконсульти
705-8325
Малова
Тетяна Петрівна
Міхова
Альбіна Іванівна
Грицик
Зінаїда Романівна
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
opu.ua
Проректор із забезпечення
705-8401 ф. 34-42-77 Полтавченко
навчальної, науково-педагогної
722-42-69 Сергій Вадимович
[email protected]
діяльності та розвитку
opu.ua
університету
Приймальна
705-8320
Антонюк
Ольга Іванівна
Проректор з науково705-8460 ф. 34-42-74 Шобік
педагогічної роботи та
722-50-21 Вячеслав Степанович
[email protected]
міжнародних зв’язків
Приймальна
Бухг. профкому
cпівробітників
Голова профкому студентів
opu.ua
Кавіцька
Надія Володимирівна
705-8303 ф. 34-40-25 Нестеренко
[email protected]
Сергій Анатолійович
705-8323
Голова профкому
cпівробітників
Заступник голови
Начальник
705-8442
722-34-74 Каверіна
ф. 34-42-73 Олена Василівна
[email protected]
Інспектор
705-8447
Експедиція
Машинописне бюро
705-8490
8728
Міцкевич
Світлана Яківна
ВІДДІЛ КАДРІВ
Начальник
Старший інспектор
з ПВС
Старший інспектор
з АУП, АГЧ
Старший інспектор
з ПВС, НДП, центри
Старший інспектор
з НДП
Старший інспектор
у справах студентів
Інспектор
Інспектор з пенсій
722-11-35 Гармаш
Олена Іванівна
705-8318
Лаврухіна
Людмила Михайлівна
705-8677
Бойко
Валентина Олексіївна
8726
Орлик
Юлія Леонідівна
8726
Новікова
Ірина Євгенівна
8723
Калафіцька
Наталія Володимирівна
705-8538
Гущіна
Наталія Іванівна
705-8538
Гелетюк
Лариса Олексіївна
8728
Морхель
Наталія Володимирівна
705-8529
Балаур
Галина Василівна
5
705-8319
ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Начальник
Міхов
Іван Іванович
705-8418
БУХГАЛТЕРІЯ
Головний бухгалтер
Заступник
головного бухгалтера
Заступник
головного бухгалтера
Заступник
головного бухгалтера
Відділи:
Із стипендії
Із заробітної плати
Матеріальний відділ
По розрахунках з організаціями
По банківських операціях
Бухгалтер студ. містечка
Каса
Ощадкаса
705-8427 ф. 34-42-76 Пономарева
[email protected] Тамара Миколаївна
705-8384
Мартиненко
Олена Вікторівна
705-8458
Бойко
Меланія Михайлівна
705-8672
Чараєва
Ольга Василівна
705-8345
705-8380
705-8372
705-8375
705-8370
705-8599
705-8352
Невельська
Інна Василівна
722-00-93
705-8679 722-03-26 Кльопова
[email protected] Лідія Кирилівна
705-8524
705-8468
Економісти
Завідувач
705-8377
Інспектори
705-8377
Начальник
705-8334
Методична група
705-8420
705-8335
Провідні інженери
8748
ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
705-8351 722-40-40 Лебідь
Валерій Володимирович
705-8597 705-85-67
(факс)
705-8487
Начальник
ВІДДІЛ З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Начальник
705-8482
Провідні фахівці
705-8511
705-8337
Методична група
Диспетчерська
Група розкладу
705-8533
705-8430
705-8353
705-8361
705-8368
6
722-14-21 Гончаренко
(факс) Олексій Сергійович
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Начальник
705-8439
Провідні фахівці
705-8439
Хумаров
Олексій Андрійович
АРХІВ
Бордюг
[email protected] Лариса Євгенівна
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник
Михальченко
Алла Іванівна
705-8474
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Начальник
33-87-56
ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Менеджери проектів
та програм
Проектний офіс
ПЛАНОВО-ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
Начальник
ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ
Савєльєва
Оксана Степанівна
Зав. архівом
Гавриленко-Ліпареішвілі
Тамара Миколаївна
705-8357
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Відповідальний секретар
705-8378 722-19-94
Заст. відповідального секретаря 705-8333
Адміністратор інформаційної 705-8379
системи
7
[email protected]
opu.ua
СПИСОК НОМЕРІВ ТЕЛЕФОНІВ ПРИЙМАЛЬНИХ КОМІСІЙ
ІНСТИТУТІВ, ФАКУЛЬТЕТІВ НА ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
ІЕКСУ
ІБЕІТ
ІЕЕ
ІДЗО
ІКС
ІМБ
ІПТДМ
ІРТ
ХТФ
ГФ
УНІ
Укр.-іспан. навчальний центр
ОАДТ ОНПУ
ХПТК ОНПУ
БВПУ ОНПУ
НКПК ОНПУ
705-8570
705-8453
705-8457
705-8332
705-8528
705-8646
705-8463
705-8515
705-8557
705-8496
705-8600
705-8578
726-58-54, 777-97-52
(0552) 22-55-38, (0552) 22-27-43
(04856) 2-12-32
(05549) 7-99-73
діє постійно
діє постійно
діє постійно
діє постійно
діє постійно
діє постійно
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Начальник
Басиль
Євгенія Євгенівна
705-8313
ВІДДІЛИ І ТЕХНІЧНІ СЛУЖБИ ОНПУ
Коммунішена-Іванова
Світлана Леонідівна
705-8393
Коменданти навчальних корпусів:
№ 1 Адміністративний
8701
№ 2 ІЕЕ
8715
№ 3 ІКС
8714
№ 4 Головний навчальний
8700
№ 6 ІРТ
8718
№ 7 ХТФ
8703
№ 7 ІЕКСУ
8717
№ 13 Навчальний корпус
705-8396
№ 14 Фізвиховання
№ 15 НТ Бібліотека
705-8386
№ 19 Палац культури
8702
№ 20 Теплоенергетичний
8
Головний інженер
705-8410
Головний механік
705-8444
Черг. сантехніки (хім. корп., №7)
Черг. сантехніки (ГУК, №4)
Директор центральної
котельної
Оператор центральної котельної
Машиніст насосної станції №1
Машиніст насосної станції №2
Інженер з експлуатації
Майстерня
705-8445
8706
705-8410
705-8362
705-8464
8720
8704
Мігулько
Віктор Вікторович
Новицький
Петро Федорович
Петті
Олександр Людвигович
797-26-94
ВІДДІЛ ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА
Головний енергетик
705-8452
Черговий електрик
Інженер ВГЕ
Електромонтажники
705-8452
705-8712
705-8713
705-8719
705-8472
Високовольтна лабораторія
Пошкурлат
Віталій Іванович
ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ
705-8343 725-33-76 Комар
[email protected] Ольга Юріївна
Начальник
Виконавці робіт
ГОСПОДАРСЬКИ ВІДДІЛ
Начальник
ВІДДІЛ ГОЛОВНОГО МЕХАНІКА
opu.ua
8747
Краєвський
Анатолій Валентинович
ВІДДІЛ ЗАКУПІВЛІ ТА РОЗПОДІЛУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Начальник
Провідний інженер
705-8329 722-43-00 Тімофєєв
Віктор Андрійович
705-8350
ТРАНСПОРТНО-МЕХАНІЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник
797-26-93
732-02-33
705-8471
Смирний
Сергій Григорійович
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ СКЛАД
Зав. матеріальним складом
705-8610
9
Скупа
Надія Юхимівна
ВІДДІЛ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ПРЕСОЮ
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ “ОДЕСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК”
Начальник
Коваленко
Сергій Васильович
705-8616
ВУЗОЛ ЗВ’ЯЗКУ
Провідний інженер
705-8300
Інженер
705-8315
Зам. начальника
Колєв
Федір Федорович
Закопайко
Анатолій Петрович
705-8686 743-24-44 Корсіков
Леонід Олександрович
705-8699
ЧЕРГОВІ ПО НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСАХ
№ 1 Адміністративний
№ 2 ІЕЕ
№ 3 ІКС
№ 4 Головний навчальний
№ 5 Кафедра фізики
№ 6 ІРТ
№ 7 ХТФ
№ 7 ІЕКСУ
№ 10 Теплова лабораторія
№ 12 Автокафедра
№ 13 Навчальний корпус
№ 14 Фізвиховання
№ 14 Тир та басейн
№ 15 НТ Бібліотека
№ 17 Автогараж
№ 19 Палац культури
Контрольний пункт
Матеріальний склад
Автостоянка №2
Автостоянка №3
705-8365
705-8309
705-8676
705-8409
705-8400
705-8509
705-8502
705-8508
705-8306
705-8520
705-8396
705-8386
705-8471
705-8499
8484
705-8610
8764
8763
10
Реєстратура
Головна медична сестра
САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ
797-26-35 Волкова
Світлана Сергіївна
797-23-61
797-26-32
797-23-60
Головний лікар
Завідуючий
Головний бухгалтер
Черговий
СТУДЕНТСЬКЕ МІСТЕЧКО
Директор
Заступник директора з
реєстрації та поселення
Заступник директора з
експлуатації будівель та споруд
Інженери
Паспортний стіл
Відділ кадрів
797-26-39
797-26-92
Бухгалтерія
705-8599
797-26-53 Швець
797-26-52 Павло Степанович
797-26-59 Зарецька
Леся Мар’янівна
797-26-38 Рижак
Анатолій Дмитрович
797-26-51 Казанецька
Олена Володимирівна
Замковенко
Наталія Іванівна
797-26-34 Стойко
Людмила Федорівна
797-26-58 Погребська
Олена Володимирівна
СЛУЖБИ КПО № 1
Комендант
Зав. складом
797-26-43
797-26-48
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС
Зав. господарством
Голова спортклубу
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВО “НАУКА”
Директор
725-84-40 Черниш
Віра Іванівна
734-01-91
734-01-92 Оськіна
Надія Василівна
734-01-93 Бугаєнко
Алла Анатоліївна
Головний лікар
Відділ кадрів
ВІДДІЛ ОХОРОНИ УНІВЕРСИТЕТУ
Начальник охорони
МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №21
722-50-63 Сопельник
Валентин Олександрович
797-26-93
797-23-80 Петелкакі
Володимир Федорович
797-26-94
797-26-39
797-26-92
797-26-92
Машинне відділення
Вестибюль № 1
Вестибюль № 2
Басейн
11
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА
ГУРТОЖИТКИ
№ 1
797-23-62 Ужевко
Олена Іванівна
Смоляна
Олена Павлівна
797-23-82
797-26-17 Савенко
Людмила Миколаївна
797-26-19
797-23-91 Гапон
Тетяна Михайлівна
797-23-92
797-23-84 Каськова
Олена Іванівна
Кащук
Ольга Павлівна
797-26-42
797-23-61 Бондаренко
Галина Анатоліївна
Щербіна
Лариса Іванівна
797-23-60
797-23-96 Котович
Ольга Олександрівна
Дмитрук
Галина Володимирівна
797-23-83
797-23-81 Попиченко
Наталія Іванівна
797-23-49 Чоботар
Тетяна Вікторівна
797-26-49
Завідувач
Комендант
Черговий
№ 2
Завідувач
Черговий
№ 3
Завідувач
Черговий
№ 4
Завідувач
Комендант
Черговий
№ 5
Завідувач
Комендант
Черговий
№ 6
Завідувач
Комендант
Черговий
№ 7
Завідувач
Комендант
Черговий
Директор
Заступник директора
787-75-28 Дмитренко
Василь Степанович
705-8419
Зав. технічним відділом
Звукорежисер
Черговий
Зав. складом
Зав. відділу кадрів
Культмассовий сектор
Каса
705-8683
705-8658
705-8499
705-8659
8772
8771
705-8659
12
722-72-93 Гольдштейн
Йосип Юхимович
Банокіна
Світлана Григоріївна
Ткач
Людмила Миколаївна
ШТАБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Начальник штабу
705-8462
Басенко
Олена Костянтинівна
ШТАБ СТУДЕНТСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Начальник штабу
705-8462
Коваленко
Віктор Іванович
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
ДОСЯГНЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Директор
ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
Директор
8708
Відділи:
Комплектування
8707
Наукової обробки літератури
8707
Збереження фондів
8710
Інформаційно-бібліографічний 705-8546
Обслуговування науковою
8709
літературою
Обслуговування навчальною
літературою:
студентський абонемент
8709
абонемент для заочників 705-8424
Обслуговування літературою
на іноземних мовах, МБА
705-8415
Художньої літератури
8708
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “ЧАЙКА”
Директор
705-8307
705-8634
Шолда
Ольга Борисівна
ВІЙСЬКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
Начальник
705-8618
Старший інспектор
705-8623
Гіренков
Анатолій Васильович
РАДА ВЕТЕРАНІВ
Голова Ради ветеранів
705-8614
13
Єрімічой
Ілля Миколайович
РЕЖИМНО-СЕКРЕТНИЙ ВІДДІЛ
Начальник
705-8433
Старший інспектор
705-8433
37-56-90 Тумбрукакі
Наталія Володимирівна
Ширіна
Віра Олександрівна
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ
“АТОМСПЕЦАВТОМАТИКА”
Науковий керівник
ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Начальник
705-8348
Завідувач лабораторії
705-8348
Потапов
Микита Володимирович
37-56-90 Венедіктов
Юрій Іванович
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
Начальник НДЧ — заступник
проректора з наукової роботи
705-8311
Науково-організаційний
відділ
Заступник головного
бухгалтера
Секретар ради з науководослідної роботи студентів
705-8560
705-8489
705-8534
37-79-72 Кострова
[email protected] Галина Вікторівна
opu.ua
Кісєль
Ірина Генріхівна
Маслова
Лілія Федорівна
Шаєвська
Жанна Павлівна
РЕДАКЦІЇ НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ ТА ЖУРНАЛІВ
Редакція наукового збірника
“Труды Одесского политехнического университета”
Редакція науково-технічного
журналу “Електротехнічні та
комп’ютерні системи”
Редакція науково-техн. зб.
“Технология и конструир. в
электронной аппаратуре”
Редакція журналу
“Підйомно-транспортна
техніка” (укр., рос. нім.)
Головний редактор
705-8530
705-8327
Редакція наукового журналу
“Економіка: реалії часу”
Редакція наукового журналу
“Інформатика та математичні
методи в моделюванні”
Редакція збірника
“Інтелигенція і влада”
705-8338
Бобок
Іван Ігоревич
705-8664 722-33-69 Бабійчук
Ольга Борисівна
705-8631
Єрімічой
Ілля Миколайович
705-8305
Семенюк
Володимир Федорович
705-8550
Смірнов
Геннадій Федорович
Балан
Олекандр Сергійович
Кобозєва
Алла Анатоліївна
705-8506
705-8314
14
Гончарук
Григорій Іванович
Максимов
Максим Віталійович
705-8604
“ДІАГНОСТИКА”
Завідувач
Старцев
Володимир Ілліч
705-8660
КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Завідувач
Інженери-розробники
705-8537
8770
“РАДІОЕЛЕКТРОНІКА”
Науковий керівник
705-8625
Завідувач
705-8527
Сектор 1
Сектор 2
Сектор 3
8742
8743
8758
Баранов
Порфирій Юхимович
Шейк-Сейкін
Анатолій Миколайович
“ЧИСТЕ ПОВІТРЯ”
Науковий керівник
8753
Буров
Олексій Олександрович
“ТЕНЗОМЕТРИЧНИХ ПРИСТРОЇВ”
Науковий керівник
705-8305
Завідувач НДЛ
705-8448
Семенюк
Володимир Федорович
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
Директор
705-8564
Секретар
705-8564
15
34-68-55 Фомічов
Євген Павлович
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Начальник
705-8574
Завідувач
Група програмування
Білоненко
Микола Іванович
ЛАБОРАТОРІЇ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
705-8562
Миколюк
Олексій Миколайович
8760
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БАЗ ДАНИХ
705-8574
Білоненко
8737
Павло Миколайович
МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Завідувач
705-8552
Дементьєв
Леонід Васильович
Група адміністрування
705-8340
Група технічної підтримки
705-8590
комп’ютерної мережі ун-ту
705-8626
Комп’ютерний клас
8739
Завідувач
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
705-8594
Старостін
Олег Валентинович
ВЕБ–РЕСУРСІВ
8733
Саєнко
Анна Олександрівна
R–НАВІГАТОР
8759
Марулін
Станіслав Юрійович
Завідувач
Завідувач
Завідувач
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Завідувач відділу
705-8432
Група забезпечення
705-8696
навчального процесу
Група технічного
705-8607
забезпечення
Завідувач лабораторії
705-8432
інформаційно-технологічної
підтримки інформаційних систем
Завідувач лабораторії
705-8607
інформаційних технологій
Група інформаційного
705-8639
забезпечення баз даних
16
Шапорін
Олег Олександрович
Леонова
Людмила Володимирівна
Щуровський
Володимир Олександрович
Радаєв
Сергій Олександрович
Арутюнян
Людмила Олександрівна
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ
БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІБЕІТ)
Директор
705-8478
Філиппова
Світлана Валеріївна
Заступник директора
705-8407
Балан
Олександр Сергійович
Заступник декана
705-8407
Котова
Марина Володимирівна
Заступник декана
705-8407
Арапова
Олена Миколаївна
Заступник декана
705-8516
Абросімов
Володимир Миколайович
Секретар
705-8407
КАФЕДРИ
Адміністративного менеджменту та проблем ринку
Економіки підприємств
Економічних систем і управління інноваційним розвитком
Економічної кібернетики та інформаційних технологій
Маркетингу
Менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності
Менеджменту ім. д.е.н., проф. Продіуса І.П.
Обліку, аналізу і аудиту
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
22
23
23
24
28
28
28
29
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ (ІЕЕ)
Директор
705-8581
Бойко
Андрій Олександрович
Заступник декана
705-8512
Винаков
Олександр Федорович
Заступник декана
705-8512
Савранський
Юрій Олександрович
Секретар
705-8423
КАФЕДРИ
Електричних машин
Електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням
Електропостачання та енергетичного менеджменту
Теоретичних основ і загальної електротехніки
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
24
24
25
31
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ (ІЕКСУ)
Директор
705-8591 33-50-26 Мазуренко
Антон Станіславович
Заступник декана
705-8587
Беглов
Костянтин Вячеславович
Заступник декана
705-8517
Котов
Павло Олександрович
Секретар
705-8507
Лабораторія ВТ
8734
17
КАФЕДРИ
Автоматизації теплоенергетичних процесів
Атомних електростанцій
Прикладної екології та гідрогазодинаміки
Теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики
Теоретичної та експериментальної ядерної фізики
Теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій
Технології води та палива
Директор
Заступник декана
Заступник декана
Заступник декана
Секретар
Інженер
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
22
22
30
32
32
32
32
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ (ІКС)
705-8525
Антощук
Світлана Григорівна
705-8528
Блінов
Ігор Павлович
705-8528
Кузнєцов
Микола Олександрович
705-8528
Мілейко
Тетяна Миколаївна
705-8476
705-8528
КАФЕДРИ
Інформаційних систем
Комп’ютеризованих систем управління
Комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж
Комп’ютерних систем
Системного програмного забезпечення
Фізики
Директор
Заступник декана
Заступник декана
Секретар
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
26
26
27
27
31
34
МАШИНОБУДІВНИЙ (ІМБ)
705-8470
Дащенко
Олександр Федорович
705-8481
Кравчук
Василь Степанович
705-8481
Іванов
Віктор Володимирович
705-8481
КАФЕДРИ
Автомобільного транспорту
Вищої математики та моделювання систем
Динаміки, міцності машин та опору матеріалів
Машинознавства та деталей машин
Нафтогазового та хімічного машинобудування
Теоретичної механіки
18
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
22
23
23
27
28
32
Директор
Заступник декана
Заступник декана
Секретар
МЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ІМІ)
705-8577
Крісілов
Віктор Анатолійович
705-8440
Андріянов
Олександр Вікторович
705-8440
Лимаренко
Олександр Михайлович
705-8577
КАФЕДРИ
Загальної та медичної фізики
Фізичного виховання та спорту
Стор. 25
Стор. 34
ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ДИЗАЙНУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (ІПТДМ)
Директор
705-8475
Тонконогий
Володимир Михайлович
Заступник декана
705-8495
Прокопович
Ігор Валентинович
Заступник декана
705-8495
Перпері
Людмила Михайлівна
Секретар
705-8463
КАФЕДРИ
Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні
Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації
Технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства
Технології машинобудування
Технології та управління ливарними процесами
Управління системами безпеки життєдіяльності
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
26
28
33
33
33
34
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (ІРТ)
705-8441
Баранов
Порфирій Юхимович
Заступник декана
705-8491
Шаповалов
Геннадій Віталійович
Заступник декана
705-8491
Троянський
Олександр Вячеславович
Секретар
705-8450
Кабінет дипломного та
8727
курсового проектування
КАФЕДРИ
Електронних засобів та інформ.-комп’ютерних технологій
Стор. 24
Інф. технол. проектування в електроніці та телекомунікаціях
Стор. 26
Радіотехнічних пристроїв
Стор. 30
Радіотехнічних систем
Стор. 30
Директор
19
Директор
Заступник декана
Секретар
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ (УНІ)
705-8550
Семенюк
Володимир Федорович
705-8549
Кащи
Олена Ростиславівна
705-8549
КАФЕДРИ
Іноземних мов
Німецької мови та перекладу
Підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання
Стор. 25
Стор. 28
Стор. 29
ДИСТАНЦІЙНОЇ І ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ (ІДЗО)
Директор
705-8532 725-32-79 Бутенко
Олександр Григорійович
Заступник директора,
705-8539
Колесніков
начальник УНЦ
Олексій Євгенович
Заступник директора
705-8408
Карамушко
Анжеліка Володимирівна
Заступник директора
705-8408
Смик
Сергій Юрійович
Методисти
705-8332
705-8408
705-8539
705-8541
Секретарі
705-8539
Юхимович
Олександра Вікторівна
ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН (ІПІГ)
705-8551
Миракьян
Ірина Георгіївна
Заступник декана
705-8606
Савєльєв
Андрій Олександрович
Заступник декана
705-8606
Матвєєва
Наталія Михайлівна
Методист
705-8606
Федорова
Олена Юріївна
КАФЕДРИ
Лінгводидактики
Стор. 27
Природознавчих наук
Стор. 30
Української та російської мов
Стор. 33
Директор
20
ФАКУЛЬТЕТИ
Декан
ГУМАНІТАРНИЙ (ГФ)
705-8545
Заступник декана
705-8609
Заступник декана
705-8547
Заступник декана
705-8547
Секретар
705-8547
Баканурський
Анатолій Григорович
Місюн
Ганна Володимирівна
Доброєр
Наталія Вікторівна
Краснокутський
Геннадій Євгенович
КАФЕДРИ
Документознавства та інформаційної діяльності
Історії та етнографії України
Культурології та мистецтвознавства
Політології
Правознавства
Соціальної роботи та кадрового менеджменту
Філософії та методології науки
Декан
Заступник декана
Заступник декана
Секретар
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
23
26
27
29
29
31
34
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (ФІБ)
705-8521
Чечельницький
Віктор Якович
705-8521
Кузнецова
Людмила Анатоліївна
705-8521
Мельник
Маргарита Олександрівна
705-8521
КАФЕДРИ
Інформаційної безпеки
Інформатики та управління захистом інформаційних систем
Прикладної математики та інформаційних технологій
Стор. 25
Стор. 26
Стор. 30
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ (ХТФ)
705-8637
Брем
Володимир Вікторович
Заступник декана
705-8331
Єпутатов
Юрій Михайлович
Заступник декана
705-8331
Іванченко
Лілія Василівна
Секретар
705-8531
Навчальна лабораторія ОТ
705-8657
Кабінет дипломного та
8775
курсового проектування
КАФЕДРИ
Органічних та фармацевтичних технологій
Стор. 29
Теоретичних основ хімії
Стор. 31
Технології неорганічних речовин та екології
Стор. 33
21
Декан
НАВЧАЛЬНЫ ЦЕНТРИ
КАФЕДРИ
Українсько-іспанський
Автоматизації теплоенергетичних процесів (ІЕКСУ)
Директор
705-8492
Деканат
Викладацька
705-8578
705-8578
Гутиря
Сергій Семенович
Українсько-польський
Директор
705-8438
Заступник директора
705-8438
Денисова
Алла Євсіївна
Сичова
Олена Анатоліївна
Центр післядипломної освіти,
індивідуальної підготовки та перепідготовки
Директор
Заступник директора
Методисти
705-8486 722-28-54 Чулкін
Олег Олександрович
8731
Левицька
Алла Вячеславівна
705-8685
Навчально-науковий центр професійної
підготовки та перепідготовки “Перспектива”
Директор
705-8652
Заступник директора
705-8756
Ямпольський
Юрій Стефанович
Кафедра радіоелектронних технологій та бізнесу
Завідувач кафедри
705-8398
Ямпольський
Юрій Стефанович
Комп’ютерний клас
705-8601
Кафедра російської та української мов як іноземних
Завідувач кафедри
705-8583
Хрептулова
Лідія Іванівна
Навчальний центр підвищення якості освіти (НЦПЯО)
705-8413 725-14-93 Ткачьов
Анатолій Вікторович
КАФЕДРИ
Загальноосвітньої підготовки
Стор. 25
Директор
22
Завідувач кафедри
705-8371
Заступник завідувача кафедри
705-8651
Викладацька
Зав. навчальної лабораторії
705-8374
705-8684
Максимов
Максим Віталійович
Беглов
Констянтин Вячеславович
Автомобільного транспорту (ІМБ)
Завідувач кафедри
705-8461
Заступник завідувача кафедри
8752
Викладацька
Зав. НД лабораторії
705-8466
8451
Завідувач лабораторії
33-87-55
Завідувач метод. кабінетом
Автошкола
Черговий навч. корпусу
8735
722-00-80
705-8520
Максимов
Валерій Григорович
Чабан
Сергій Григорович
Ніцевич
Олександр Дмитрович
Янченко
Анатолій Іванович
Адміністративного менеджменту та проблем ринку (ІБЕІТ)
Завідувач кафедри
722-29-05
Заступник завідувача кафедри
743-22-77
Викладацька
705-8446
Буркинський
Борис Володимирович
Дащенко
Наталя Миколаївна
Атомних електростанцій (ІЕКСУ)
Завідувач кафедри
Заступник завідувача кафедри
705-8688
35-76-10
8734
Секретар
Професорська №1
Професорська №2
Викладацька
Завідувач лабораторії
Лабораторія (машинний зал)
705-8688
705-8493
705-8576
705-8576
705-8493
705-8604
Дубковський
В’ячеслав Олександрович
Висоцький
Юрій Іванович
Військової підготовки (ОНПУ)
Завідувач кафедри
797-23-86
Секретар
797-23-86
23
в.о. Коротков
Сергій Олександрович
Вищої математики та моделювання систем (ІМБ)
Завідувач кафедри
705-8558
Заступник завідувача кафедри
705-8326
Заступник завідувача кафедри
705-8558
Викладацька №1
Викладацька №2
Аспірантська
705-8687
705-8411
705-8326
Усов
Анатолій Васильович
Жарова
Оксана Віталіївна
Кузьміна
Вікторія Миколаївна
705-8389
Заступник завідувача кафедри
705-8389
Лабораторія обчислювальної
механіки
Зав. навчальної лабораторії
705-8596
705-8650
Викладацька
705-8649
Оробей
Віктор Федорович
Білоус
Петро Олександрович
Козолуп
Геннадій Миколайович
Документознавства та інформаційної діяльності (ГФ)
Завідувач кафедри
Заступник завідувача кафедри
705-8662
34-42-75
705-8405
Викладацька №1
Викладацька №2
705-8402
705-8405
Спрінсян
Василь Георгійович
Ященко
Лариса Євгенівна
Економіки підприємств (ІБЕІТ)
Завідувач кафедри
705-8697
Заступник завідувача кафедри
705-8324
Викладацька
705-8324
Бельтюков
Євген Афанасійович
Черкасова
Тетяна Ігорівна
Економічних систем і управління інноваційним розвитком (ІБЕІТ)
Завідувач кафедри
705-8395
Заступник завідувача кафедри
705-8613
Викладацька
705-8613
24
Завідувач кафедри
705-8417
Заступник завідувача кафедри
705-8358
Викладацька
Лабораторії
705-8358
705-8483
Соколовська
Зоя Миколаївна
Чугунов
Анатолій Анатолійович
Електричних машин (ІЕЕ)
Динаміки, міцності машин та опору матеріалів (ІМБ)
Завідувач кафедри
Економічної кібернетики та інформаційних технологій (ІБЕІТ)
Забарна
Елеонора Миколаївна
Чередніченко
Володимир Анатолійович
Завідувач кафедри
705-8494
Заступник завідувача кафедри
705-8681
Заступник завідувача кафедри
705-8479
Викладацька
Завідувач лабораторії
Лабораторія ОТ
705-8479
8777
705-8681
Петрушин
Віктор Сергійович
Матухно
Валентин Анатолійович
Якімець
Андрій Миронович
Електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням (ІЕЕ)
Завідувач кафедри
705-8467
Заступник завідувача кафедри
705-8467
Викладацька
Завідувач лабораторії
Лабораторія електропобутової
техніки
705-8467
705-8457
8744
Водічев
Володимир Анатолійович
Войтенко
Володимир Андрійович
Бушер
Віктор Володимирович
Електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій (ІРТ)
Завідувач кафедри
705-8631
Заступник зав. кафедри
з навчальної роботи
Заступник зав. кафедри
з науково-дослідної роботи
Вчений секретар кафедри
705-8515
Викладацька №1
Викладацька №2
Зав. навчальної лабораторії
705-8621
8746
705-8621
Група макетування
705-8449
8745
705-8621
25
Єрімічой
Ілля Миколайович
Панов
Леонід Іванович
Ніколаєнко
Василь Максимович
Щербакова
Галина Юріївна
Шинкарук
Юрій Васильович
Електропостачання та енергетичного менеджменту (ІЕЕ)
Завідувач кафедри
Заступник завідувача кафедри
705-8359
34-68-55
705-8567
Викладацька (2 поверх)
Викладацька (4 поверх)
Завідувач лабораторії (2 поверх)
Завідувач лабораторії (4 поверх)
705-8690
705-8548
705-8554
705-8680
Фомічов
Євген Павлович
Бесараб
Олександр Миколайович
Заступник завідувача кафедри
705-8413
725-14-93
705-8412
Заступник завідувача кафедри
705-8412
Викладацька
705-8425
705-8383
705-8360
Зав. учбової лаб. фізики
Ткачьов
Анатолій Вікторович
Павліченко
Наталя Василівна
Васіліу
Лада Миколаївна
Максименко
Валентин Денисович
Загальної та медичної фізики (ІМІ)
Завідувач кафедри
705-8665
Заступник завідувача кафедри
705-8665
Секретар
705-8665
Дудзінський
Юрій Михайлович
Слинчак
Олена Леонідівна
Інформаційної безпеки (ФІБ)
Завідувач кафедри
8774
Заступник завідувача кафедри
8774
Викладацька
Завідувач лабораторії
8774
705-8521
Троїцький
Борис Сергійович
Сафронов
Олександр Сергійович
Белека
Ігор Анатолійович
Іноземних мов (УНІ)
Завідувач кафедри
705-8628
Заступник завідувача кафедри
705-8500
Заступник завідувача кафедри
705-8500
Викладацька
705-8500
26
Завідувач кафедри
705-8506
Заступник завідувача кафедри
705-8638
Викладацька
Навчальна лабораторія
705-8638
705-8392
Кобозєва
Алла Анатоліївна
Тимошенко
Лідія Миколаївна
Трапезников
Володимир Ілліч
Інформаційних систем (ІКС)
Загальноосвітньої підготовки (НЦПЯО)
Завідувач кафедри
Інформатики та управління захистом інформаційних систем (ФІБ)
Томасевич
Надія Петрівна
Дьяченко
Галина Федорівна
Неврева
Марія Миколаївна
Завідувач кафедри
705-8584
Заступник завідувача кафедри
705-8336
Заступник завідувача кафедри
705-8336
Секретар
Зав. навчальної лабораторії
705-8356
705-8586
Бровков
Володимир Георгійович
Бабілунга
Оксана Юріївна
Ніколєнко
Анатолій Олександрович
Інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях (ІРТ)
Завідувач кафедри
705-8636
Заступник завідувача кафедри
8740
Вчений секретар кафедри
8740
НДЛ оптоелектроніки
(викладацька)
705-8514
Казаков
Анатолій Іванович
Андріянов
Олександр Вікторович
Миронов
Валерій Семенович
Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні (ІПТДМ)
Завідувач кафедри
705-8387
Заступник завідувача кафедри
Лабораторія нарисної геометрії
та графіки (514 ГУК)
705-8612
705-8619
Якимов
Олексій Олександрович
Історії та етнографії України (ГФ)
Завідувач кафедри
705-8404
Заступник завідувача кафедри
705-8314
Викладацька
705-8314
Гончарук
Григорій Іванович
Мельник
Олег Віталійович
Комп’ютеризованих систем управління (ІКС)
Завідувач кафедри
705-8436
Секретар
Викладацька
Лаб. “Робототехнічні системи”
705-8436
705-8579
705-8663
27
Положаєнко
Сергій Анатолійович
Комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж (ІКС)
Завідувач кафедри
705-8322
Заступник завідувача кафедри
Завідувач лабораторії
Вчений секретар кафедри
Серверна ІКС
8768
705-8373
8768
8751
Шапорін
Руслан Олегович
Мілейко
Ігор Генрікович
705-8561
Заступник завідувача кафедри
8783
Заступник завідувача кафедри
705-8513
Викладацька
Завідувач лабораторії
Обчислювальний центр №1
Аспірантська
705-8391
705-8615
705-8563
705-8363
Ситніков
Валерій Степанович
Яковлев
Дмитро Павлович
Ступень
Павло Вячеславович
Культурології та мистецтвознавства (ГФ)
Завідувач кафедри
705-8543
Заступник завідувача кафедри
705-8496
Викладацька
705-8496
Королькова
Ольга Василівна
Краснокутський
Геннадій Євгенович
Лінгводидактики (ІПІГ)
Завідувач кафедри
705-8589
Заступник завідувача кафедри
705-8589
Викладацька
Зав. навчальної лабораторії
705-8588
705-8627
Прісовська
Галина Євгенівна
Змієвська
Наталія Павлівна
Пашинський
Костянтин Павлович
Машинознавства та деталей машин (ІМБ)
Завідувач кафедри
705-8585
Заступник завідувача кафедри
705-8674
Професорська
705-8492
Викладацька
Зав. лабораторії
Лаборантська
705-8505
8780
705-8346
28
Завідувач кафедри
705-8443
Заступник завідувача кафедри
705-8443
Викладацька
705-8443
Окландер
Михайло Анатолійович
Яшкіна
Оксана Іванівна
Менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (ІБЕІТ)
Комп’ютерних систем (ІКС)
Завідувач кафедри
Маркетингу (ІБЕІТ)
Мотулько
Богдан Васильович
Кравцов
Едуард Давидович
Гутиря
Сергій Семенович
Завідувач кафедри
705-8390
Заступник завідувача кафедри
705-8390
Викладацька
705-8536
Поповенко
Ніна Самуїлівна
Заєць
Микола Артемович
Менеджменту ім. д.е.н., проф. Продіуса І.П. (ІБЕІТ)
Завідувач кафедри
705-8572
Заступник завідувача кафедри
705-8437
Викладацька
705-8437
Харічков
Сергій Костянтинович
Бровкова
Олена Георгіївна
Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації (ІПТДМ)
Завідувач кафедри
705-8555
Заступник завідувача кафедри
705-8555
Заступник завідувача кафедри
705-8406
Викладацька
Лабораторія метрології
705-8406
705-8592
Тіхенко
Валентин Миколайович
Слободяник
Петро Трохимович
Моргун
Борис Олексійович
Нафтогазового та хімічного машинобудування (ІМБ)
Завідувач кафедри
705-8653
Заступник завідувача кафедри
705-8654
Викладацька
705-8654
Становський
Олександр Леонідович
Хомяк
Юрій Мефодійович
Німецької мови та перекладу (УНІ)
Завідувач кафедри
705-8544
Заступник завідувача кафедри
705-8544
Заступник завідувача кафедри
705-8544
29
Слободцова
Ірина Віталіївна
Матвійко
Ольга Вікторівна
Байлюк
Наталія Олександрівна
Прикладної екології та гідрогазодинаміки (ІЕКСУ)
Обліку, аналізу і аудиту (ІБЕІТ)
Завідувач кафедри
Заступник завідувача кафедри
Викладацька
705-8608
т.ф. 777-27-80
705-8431
705-8431
Філиппова
Світлана Валеріївна
Ананська
Марина Олексіївна
Органічних та фармацевтичних технологій (ХТФ)
Завідувач кафедри
705-8342
Заступник завідувача кафедри
705-8643
Зав. навчальної лабораторії
705-8643
Лаборантська
705-8557
Куншенко
Борис Васильович
Алексєєва
Любов Антонівна
Неізвестна
Тетяна Анатоліївна
Підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання (УНІ)
Завідувач кафедри
Заступник завідувача кафедри
705-8305
37-68-61
705-8600
Секретар
Викладацька
Зав. навчальної лабораторії
705-8600
705-8647
705-8308
Михайлов
Євген Павлович
Лінгур
Валерій Миколайович
Політології (ГФ)
Завідувач кафедри
705-8498
Заступник завідувача кафедри
705-8498
Викладацька
705-8498
705-8693
Заступник завідувача кафедри
705-8689
Викладацька
705-8695
705-8341
Викладацька №1
Викладацька №2
Викладацька №3
Зав. навчальної лабораторії
Лаборантська
705-8593
705-8316
705-8523
705-8535
705-8354
Прикладної математики та інформаційних технологій (ФІБ)
Завідувач кафедри
705-8421
Заступник завідувача кафедри
705-8542
Заступник завідувача кафедри
705-8453
Заступник завідувача кафедри
705-8453
Викладацька
Прфесорська
705-8453
705-8542
Юхименко
Біруте Іонівна
Востров
Георгій Миколайович
Волкова
Наталя Павлівна
Гуляєва
Наталя Анатоліївна
Природознавчих наук (ІПІГ)
Завідувач кафедри
705-8573
Заступник завідувача кафедри
705-8598
Викладацька
705-8598
Сухотеріна
Любов Іванівна
Грицюта
Оксана Олександрівна
Чістякова
Ірина Миколаївна
Кривдіна
Інна Борисівна
Завідувач кафедри
705-8652
Заступник завідувача кафедри
705-8553
Професорська
Завідувач лабораторії
Лабораторія метрологічних
вимірювань
705-8645
705-8388
8762
Булгар
Віктор Васильович
Кльопова
Інна Вадимівна
Ямпольський
Юрій Стефанович
Єрмілов
Вячеслав Олексійович
Радіотехнічних систем (ІРТ)
Завідувач кафедри
Заступник завідувача кафедри
Завідувач лабораторії
Зав. НДЛ “Радіоелектроніка”
НДЛ “Радіоелектроніка”
30
Кравченко
Володимир Петрович
Радіотехнічних пристроїв (ІРТ)
Правознавства (ГФ)
Завідувач кафедри
Завідувач кафедри
705-8519
8743
8741
705-8527
8758
8742
8743
31
Цевух
Ігор Васильович
Аверочкін
Володимир Олексійович
Системного програмного забезпечення (ІКС)
Завідувач кафедри
705-8328
Заступник завідувача кафедри
705-8675
Секретар
Викладацька №1
Викладацька №2
Аспірантська
Зав. навчальної лабораторії
705-8566
705-8667
705-8675
705-8698
705-8434
Крісілов
Віктор Анатолійович
Любченко
Віра Вікторівна
705-8694
Заступник завідувача кафедри
705-8428
Заступник завідувача кафедри
705-8428
Викладацька
705-8428
Корнещук
Вікторія Вікторівна
Северинюк
Тетяна Олександрівна
Лисенко
Ольга Михайлівна
Теоретичних основ та загальної електротехніки (ІЕЕ)
Завідувач кафедри
705-8454
Заступник завідувача кафедри
8725
Викладацька (3 поверх)
Викладацька (4 поверх)
Зав. навчальної лабораторії
Лаб. електротехнічних систем
705-8670
8725
705-8381
8724
Маєвський
Дмитро Андрійович
Винаков
Олександр Федорович
Теоретичних основ хімії (ХТФ)
Завідувач кафедри
705-8465
Заступник завідувача кафедри
705-8349
Викладацька №1
Викладацька №2
Зав. навчальної лабораторії
705-8349
705-8568
705-8602
Лаборантська
8730
32
Завідувач кафедри
705-8416
Заступник завідувача кафедри
705-8565
Секретар
Лаборантська
705-8565
705-8571
Нікульшин
Володимир Русланович
Попова
Тамара Мойсеївна
Теоретичної механіки (ІМБ)
Соціальної роботи та кадрового менеджменту (ГФ)
Завідувач кафедри
Теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики (ІЕКСУ)
Шапкін
Валерій Андрійович
Ярошенко
Ірина Василівна
Завідувач кафедри
705-8646
Заступник завідувача кафедри
705-8385
Викладацька
Завідувач лабораторії
705-8385
8724
Лаборантська
8724
Робу
Віталій Іванович
Теоретичної та експериментальної ядерної фізики (ІЕКСУ)
Завідувач кафедри
705-8556
Заступник завідувача кафедри
705-8556
Секретар
Завідувач лабораторії
705-8556
705-8556
Лабораторія
705-8580
Русов
Віталій Данилович
Зеленцова
Тетяна Миколаївна
Твердохліб
Ірина Вікторівна
Теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій (ІЕКСУ)
Завідувач кафедри
Заступник завідувача кафедри
705-8591
33-50-26
705-8403
Професорська №1
705-8510
Професорська №2
705-8429
Викладацька
Зав. навчальної лабораторії
705-8403
705-8570
Денисова
Алла Євсіївна
Баласанян
Геннадій Альбертович
Титар
Сергій Семенович
Воінов
Олександр Петрович
Степанюк
Василій Іванович
Технології води та палива (ІЕКСУ)
Завідувач кафедри
Блонська
Людмила Іванівна
Сидоренко
Ігор Іванович
Жукова
Анастасія Володимирівна
Заступник завідувача кафедри
705-8503
35-60-32
705-8611
Викладацька
Завідувач лабораторії
Лабор. ТОХТП та екології
705-8611
8750
705-8582
33
Кишневський
Віктор Панасович
Любар
Анатолій Іванович
Технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства (ІПТДМ)
Завідувач кафедри
705-8456
Заступник завідувача кафедри
705-8456
Викладацька
Зав. навчальної лабораторії
705-8642
705-8488
Дерев’янченко
Олександр Георгійович
Чумаченко
Тетяна Валеріївна
Управління системами безпеки життєдіяльності (ІПТДМ)
Завідувач кафедри
705-8630
Заступник завідувача кафедри
705-8392
Викладацька
Зав. навчальної лабораторії
705-8435
705-8635
Технології машинобудування (ІПТДМ)
Завідувач кафедри
705-8629
Заступник завідувача кафедри
Викладацька
Лабораторія з програмування
705-8382
705-8382
705-8344
Оргіян
Олександр Андрійович
Технології неорганічних речовин та екології (ХТФ)
Завідувач кафедри
705-8678
Заступник завідувача кафедри
705-8426
Викладацька №1
Викладацька №2
Викладацька №3
Зав. навчальної лабораторії
705-8668
705-8605
8732
705-8347
Навчальна лабораторія МАОСВ
8732
Кожухар
Володимир Якович
Іванченко
Лілія Василівна
Безсмертна
Ольга Миколаївна
Фізики (ІКС)
Завідувач кафедри
705-8522
Заступник завідувача кафедри
705-8522
Викл. (4 поверх, ІКС, ІРТ, ЕнІн)
Професорська
Зав. навчальної лабораторії
Каб. лекц. демонстрацій та
апаратна великих фізичних ауд.
705-8661
705-8633
705-8526
8736
705-8622
Зав. навчальної лабораторії
705-8624
Лисенко
Тетяна Володимирівна
Української та російської мов (ІПІГ)
Завідувач кафедри
705-8655
Заступник завідувача кафедри
705-8655
Викладацька
705-8655
34
Маслов
Олег Вікторович
Анісімов
Володимир Олександрович
Фізичного виховання та спорту (ІМІ)
Завідувач кафедри
797-23-80
Заступник завідувача кафедри
797-23-80
Заступник завідувача кафедри
797-23-80
Викладацька
797-23-80
Петелкакі
Володимир Федорович
Громаковська
Зінаїда Петрівна
Біллер
Петро Рудольфович
Філософії та методології науки (ГФ)
Технології та управління ливарними процесами (ІПТДМ)
Завідувач кафедри
Гогунський
Віктор Дмитрович
Головатюк
Сократ Савелійович
Завідувач кафедри
705-8692
Заступник завідувача кафедри
705-8692
Викладацька
705-8691
Романова
Ольга Клавдіївна
Курова
Галина Іванівна
35
Жарких
Володимир Юрійович
Афанасьєв
Олександр Іванович
ЦЕНТРИ І ЛАБОРАТОРІЇ
УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ
Навчальний центр професійної реалізації “Кар’єра-центр”
Виконавчий директор
705-8485 724-82-96 Павлов
Олексій Львович
Центр трансферу технологій
705-8310 724-68-42 Баласанян
787-68-67 Геннадій Альбертович
Директор
Центр партнерства з підприємствами
Директор
Стрельцов
Олег Васильович
705-8473
Навчально-науковий центр “Надійність”
Навчально-методичний видавничо-поліграфічний центр “Наука і техніка”
Директор
Прийом і видача замовлень
Редакційний відділ
Друкар.-політурний відділ
Навчальний виробничий центр телекомунікаційних технологій
Центр інформаційно-комунікаційних технологій “НЕТКРЕКЕР”
Директор
705-8525
Науковий керівник
705-8525
Директор
Консультаційно-навчальний центр
з підприємницької та інноваційної діяльності “Політех-Консалт”
Директор
Автодіагностика
Адміністратор
Директор
705-8776
Випробувальний центр “Екологія”
705-8503
Заступник
705-8582
35-60-32
Кишневський
Віктор Панасович
Дорож
Ольга Анатоліївна
Навчальний лінгвістичний центр «Німанг»
Директор
705-8544
Слободцова
Ірина Віталіївна
Науково-навчальний центр “ЛІНГВА–ПОЛІТЕХ”
Керівник
705-8628
Завідувач
705-8369
36
705-8528
33-28-31 Побута
Сергій Анатолійович
Галчонков
Олег Миколайович
Соціально-інженерна лабораторія ЦІКТ “ІТ–Інкубатор”
705-8473
Сулімова
Юлія Євгенівна
Навчально-проектна лабораторія “Люксофт”
Директор
705-8528
Галчонков
Олег Миколайович
Молодіжний інноваційний центр “Полін”
Начальник
8766
Лебідь
Михайло Валерійович
Центр мистецтв ОНПУ
Начальник
Томасевич
Надія Петрівна
Навчально-виробнича лабораторія “Політехдизайн”
Маковецький
Олександр Сергійович
Антощук
Світлана Григорівна
Центр інформаційно-комунікаційних технологій “ІТ–Інкубатор”
Ковтуненко
Ксенія Валеріївна
705-8397
Керівник
705-8521 739-29-93 Чечельницький
Віктор Якович
Директор
33-87-55 Янченко
Анатолій Іванович
705-8755
Максимов
Валерій Григорович
Учбовий заклад “Академія БОШ”
705-8620 33-87-55 Янченко
Анатолій Іванович
Завідувач центру
705-8640
8761
8721
777-43-50 Халікян
Микола Вікторович
705-8545
Баканурський
Анатолій Григорович
Центр здорового харчування студентської молоді
Директор
705-8497
37
Березовська
Євдокія Борисівна
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
БЕРЕЗІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ОНПУ (БВПУ ОНПУ)
Код Березівки: 04856
Директор
2-12-32
приймальна, факс
2-12-32
Заступник директора з
2-12-32
навчально-виробничої роботи
Заступник директора з
2-12-32
навчальної роботи
Заступник директора з
2-12-32
навчально-виховної роботи
Заступник директора з
2-12-32
навчально-методичної роботи
Завідувач господарством
2-17-54
Головний бухгалтер
2-16-31
Завідувач гуртожитком
2-17-54
Шевченко
Валентина Петрівна
Янченко
Лариса Геннадіївна
Лунова
Олена Михайлівна
Ліщинська
Алла Анатоліївна
Шевченко
Григорій Олександрович
Котлик
Юрій Борисович
Гуцалова
Ірина Сергіївна
Котлик
Ольга Михайлівна
НОВОКАХОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ОНПУ (НКПК ОНПУ)
Код Нової Каховки: 05549
Директор
7-99-73
Лоза
Людмила Тимофіївна
Заступник директора з
7-99-73
Саврадім
навчальної роботи
Людмила Василівна
Заступник директора з
7-99-73
Дячук
виховної роботи
Степан Степанович
Заступник директора з
7-99-06
Ткачук
навчально-методичної роботи
Світлана Віталіївна
Заступник директора з
7-12-09
Сестреватовська
адмін.-госп. діяльності
Галина Миколаївна
Інженер з БДЖ
7-12-09
Корнієнко
Максим Олександрович
Головний бухгалтер
5-15-44
Святовець
Тамара Миколаївна
ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНИЙ КОЛЕДЖ ОНПУ
(ОАДК ОНПУ)
Директор
726-58-54
Зав. канцелярією
726-58-54
722-52-25
Заступник директора з
навчальної роботи
Заступник директора з
виховної роботи
Заступник директора з
адмін.-госп. роботи
Заступник директора з
навчально- виховної роботи
722-46-26
722-13-22
722-49-59
38
Мироненко
Сергій Володимирович
Дорошенко
Анастасія Павлівна
Новак
Лідія Семенівна
Грушицька
Ірина Борисівна
Шатохін
Андрій Володимирович
Грушицький
Ігор Володимирович
Студентський відділ кадрів
734-04-23
700-27-48
Завідувач машинобудівельним відділенням
Завідувач дорожньобудівельним відділенням
Завідувач відділенням
транспортних систем
Завідувач відділенням
економіки та підприємництва
Завідувач відділенням
з проф.-тех. підготовки
Методичний кабінет
723-02-20
722-37-40
722-58-48
726-58-58
726-58-55
722-58-98
Підготовчі курси
722-47-02
Головний бухгалтер
722-54-02
Бухгалтерія
Зав. навчальною частиною
722-54-04
722-58-68
Диспетчерська
Бібліотека
722-58-68
722-42-30
Відділ кадрів
722-43-63
Гуртожиток №1
726-76-82
Гуртожиток №2
761-37-47
Навчальні майстерні
723-29-96
Водійськи курси «Віраж»
Вахта (Тираспольська, 6)
Вахта
(Старопортофранківська, 14)
Диспетчерська
(Старопортофранківська, 14)
726-58-52
722-54-42
Лазарук
Лілія Петрівна
Заморокова
Наталія Павлівна
Шульга
Ольга Василівна
Матяш
Валентина Михайлівна
Ходзинська
Олена Олександрівна
Кострубіна
Вікторія Борисівна
Борденюк
Євген Сергійович
Лознікова
Лариса Петрівна
Бандуркіна
Вікторія Олександрівна.
Шатохіна
Марина Анатоліївна
Захарчук
Дар’я Констянтинівна
Яцик
Зінаїда Петрівна
Пономаренко
Світлана Петрівна
Сущенко
Тетяна Володимирівна
Добіжа
Любов Матвіївна
Дудник
Григорій Констянтинович
723-53-55
723-02-10
ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ОНПУ (ХПТК ОНПУ)
Директор
Приймальна директора
Завідувач канцелярією
Заступник директора з
навчально-виробничої роботи
Заступник директора з
гуманітарної освіти
та виховної роботи
Код Херсону: 0552
39-78-41
094 979 0841
39-78-63
094 979 0863
Факс 22-27-43
22-55-38
49-20-44
39
Яковенко
Олександр Євгенович
Нарожний
Олександр Васильович
Боберська
Ірина Василівна
Заступник директора з
навчальної роботи
Заступник директора з
адміністративно-господарчої
роботи
Головний бухгалтер
Бухгалтерія
Завідувач відділення
Відділення довузівської
підготовки
Навчальна частина
22-55-38
39-78-62
094 979 0862
39-78-42
094 979 0842
26-35-30
49-21-90
39-78-61
094 979 0861
49-33-42
Соціальний педагог
49-20-44
Завідувач відділення ІВЧ
Навчально-консул.
центр ОНПУ
Вахта, відділ кадрів
Гуртожитки № 1,2
22-56-83
26-45-90
22-32-55
26-26-76
40
Дудніков
Андрій Миколайович
Цап
Володимир Володимирович
Воронова
Наталья Володимирівна
Коленко
Віолета Володимирівна
Альохіна
Альона Володимирівна
Наумкіна
Олена Валерівна
Яковенко
Віра Дмитрівна
ЗМІСТ
Телефони спеціального і негайного виклику ………………………………………
Ректорат ………………………………………………………………………………
Профкоми ……………………………………………………………………………
Юридичний відділ ……………………………………………………………………
Загальний відділ ………………………………………………………………………
Відділ кадрів …………………………………………………………………………
Відділ внутрішнього аудиту …………………………………………………………
Бухгалтерія ……………………………………………………………………………
Планово-фінансовий відділ …………………………………………………………
Навчальний відділ ……………………………………………………………………
Навчально-методичний відділ ………………………………………………………
Відділ аспірантури ……………………………………………………………………
Відділ моніторингу якості освіти ……………………………………………………
Відділ маркетингу та інноваційної політики ………………………………………
Відділ з навчально-методичної та організаційної роботи з іноземними студентами …
Відділ міжнародного співробітництва ……………………………………………
Архів …………………………………………………………………………………
Приймальна комісія …………………………………………………………………
Відділ охорони праці …………………………………………………………………
Відділи і технічні служби ОНПУ …………………………………………………
Господарський відділ …………………………………………………………………
Відділ головного механіка ……………………………………………………………
Відділ головного енергетика ………………………………………………………
Експлуатаційно-технічний відділ …………………………………………………
Відділ закупівлі та розподілу матеріальних цінностей ……………………
Транспортно-механічний відділ ……………………………………………………
Центральний матеріальний склад ………………………………………………
Відділ зв’язків з громадськістю та пресою, редакція газети
«Одеський Політехнік» ………………………………………………………………
Вузол зв’язку …………………………………………………………………………
Відділ охорони університету ………………………………………………………
Чергові по навчальних корпусах …………………………………………………
Дослідний завод ВО “НАУКА” ……………………………………………………
Міська студентська поліклініка №21 ………………………………………………
Санаторій-профілакторій ……………………………………………………………
Студентське містечко ………………………………………………………………
Служби КПО №1 …………………………………………………………………
Спортивний комплекс …………………………………………………………
Гуртожитки ……………………………………………………………………
Спортивно-оздоровчий комплекс “ЧАЙКА” ………………………………………
Палац культури студентів …………………………………………………………
Науково-технічна бібліотека ………………………………………………………
Штаб цивільного захисту ……………………………………………………………
Штаб студентських формувань з охорони громадського порядку ……………
Музей історії та науково-технічних досягнень університету ……………………
41
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
Військово-мобілізаційний відділ ……………………………………………………
Рада ветеранів …………………………………………………………………………
Режимно-секретний відділ …………………………………………………………
Відділ захисту інформації …………………………………………………………
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА ………………………………………………
Редакції наукових збірників та журналів …………………………………………
Науково-дослідні лабораторії ……………………………………………………
Атомспецавтоматика ………………………………………………………………
Діагностика ……………………………………………………………………………
Комп’ютеризованих інформаційних систем ……………………………………
Радіоелектроніка ………………………………………………………………………
Чисте повітря …………………………………………………………………………
Тензометричних пристроїв …………………………………………………………
Одеський регіональний центр енергозбереження та енергоменеджменту ……
Відділ технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій …………
Лабораторії …………………………………………………………………………
Інформаційних систем ………………………………………………………………
Інформаційних технологій та баз даних ……………………………………
Мережевих технологій ……………………………………………………………
Дистанційного навчання …………………………………………………………
Технічних засобів захисту інформації …………………………………………
Веб-ресурсів ……………………………………………………………………………
R–навігатор ……………………………………………………………………………
Відділ технічних засобів навчання та інформаційних технологій …………
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ …………………………………………
Бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) …………………
Електромеханіки та енергоменеджменту (ІЕЕ) ………………………………
Енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління (ІЕКСУ) ………
Комп’ютерних систем (ІКС) ……………………………………………………
Машинобудівний (ІМБ) …………………………………………………………
Медичної інженерії (ІМІ) ………………………………………………………
Промислових технологій, дизайну та менеджменту (ІПТДМ) ……………
Радіоелектроніки та телекомунікацій (ІРТ) …………………………………
Українсько-німецький (УНІ) ……………………………………………………
Дистанційної і заочної освіти (ІДЗО) …………………………………………
Підготовки іноземних громадян (ІПІГ) ………………………………………
ФАКУЛЬТЕТИ ………………………………………………………………………
Гуманітарний (ГФ) ………………………………………………………………
Інформаційної безпеки (ФІБ) …………………………………………………
Хіміко-технологічний (ХТФ) ……………………………………………………
НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ ……………………………………………………………
Українсько-іспанський навчальний центр …………………………………
Українсько-польський навчальний центр ……………………………………
Центр післядипломної освіти, індивідуальної підготовки та перепідготовки …
ННЦ професійної підготовки та перепідготовки “Перспектива” …………
Кафедра радіоелектронних технологій та бізнесу ……………………
Кафедра російської та української мов як іноземних ……………………
42
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
Навчальний центр підвищення якості освіти (НЦПЯО) …………………
КАФЕДРИ ……………………………………………………………………………
Автоматизації теплоенергетичних процесів (ІЕКСУ) ………………………
Автомобільного транспорту (ІМБ) ……………………………………………
Адміністративного менеджменту та проблем ринку (ІБЕІТ) ………………
Атомних електростанцій (ІЕКСУ) ……………………………………………
Військової підготовки (ОНПУ) ………………………………………………
Вищої математики та моделювання систем (ІМБ) ……………………………
Динаміки, міцності машин та опору матеріалів (ІМБ) ………………………
Документознавства та інформаційної діяльності (ГФ) ……………………
Економіки підприємств (ІБЕІТ) ………………………………………………
Економічних систем і управління інноваційним розвитком (ІБЕІТ) ……
Економічної кібернетики та інформаційних технологій (ІБЕІТ) …………
Електричних машин (ІЕЕ) ………………………………………………………
Електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням (ІЕЕ) …………
Електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій (ІРТ) …
Електропостачання та енергетичного менеджменту (ІЕЕ) ………………
Загальноосвітньої підготовки (НЦПЯО) ……………………………………
Загальної та медичної фізики (ІМІ) …………………………………………
Інформаційної безпеки (ФІБ) …………………………………………………
Іноземних мов (УНІ) ……………………………………………………………
Інформатики та управління захистом інформаційних систем (ФІБ) ……
Інформаційних систем (ІКС) …………………………………………………
Інформаційних технологій проектування
в електроніці та телекомунікаціях (ІРТ) ………………………………………
Інформаційних технологій проектування
в машинобудуванні (ІПТДМ) …………………………………………………
Історії та етнографії України (ГФ) ……………………………………………
Комп’ютеризованих систем управління (ІКС) ………………………………
Комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж (ІКС) ……………………
Комп’ютерних систем (ІКС) ……………………………………………………
Культурології та мистецтвознавства (ГФ) ……………………………………
Лінгводидактики (ІПІГ) …………………………………………………………
Машинознавства та деталей машин (ІМБ) …………………………………
Маркетингу (ІБЕІТ) ……………………………………………………………
Менеджменту зовнішньоекономічної та інновац. діяльності (ІБЕІТ) ………
Менеджменту ім. д.е.н., проф. Продіуса І.П. (ІБЕІТ) …………………………
Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації (ІПТДМ) …………
Нафтогазового та хімічного машинобудування (ІМБ) ………………………
Німецької мови та перекладу (УНІ) ……………………………………………
Обліку, аналізу і аудиту (ІБЕІТ) ………………………………………………
Органічних та фармацевтичних технологій (ХТФ) …………………………
Підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання (УНІ) ………
Політології (ГФ) …………………………………………………………………
Правознавства (ГФ) ……………………………………………………………
Прикладної екології та гідрогазодинаміки (ІЕКСУ) ………………………
Прикладної математики та інформ. технологій (ФІБ) …………………
Природознавчих наук (ІПІГ) …………………………………………………
43
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
Радіотехнічних пристроїв (ІРТ) ………………………………………………
Радіотехнічних систем (ІРТ) ……………………………………………………
Системного програмного забезпечення (ІКС) ………………………………
Соціальної роботи та кадрового менеджменту (ГФ) ………………………
Теоретичних основ та загальної електротехніки (ІЕЕ) ………………………
Теоретичних основ хімії (ХТФ) …………………………………………………
Теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики (ІЕКСУ) ……………
Теоретичної механіки (ІМБ) ……………………………………………………
Теоретичної та експериментальної ядерної фізики (ІЕКСУ) ………………
Теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій (ІЕКСУ) ……
Технології води та палива (ІЕКСУ) ……………………………………………
Технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства (ІПТДМ) ……
Технології машинобудування (ІПТДМ) ………………………………………
Технології неорганічних речовин та екології (ХТФ) …………………………
Технології та управління ливарними процесами (ІПТДМ) …………………
Української та російської мов (ІПІГ) …………………………………………
Управління системами безпеки життєдіяльності (ІПТДМ) …………………
Фізики (ІКС) ………………………………………………………………………
Фізичного виховання та спорту (ІМІ) ………………………………………
Філософії та методології науки (ГФ) …………………………………………
ЦЕНТРИ І ЛАБОРАТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ …
Навчальний центр професійної реалізації “Кар’єра-центр” ………………
Центр трансферу технологій …………………………………………………
Центр партнерства з підприємствами ……………………………………
Начально-науковий центр “Надійність” ……………………………………
Учбовий заклад “Академія БОШ” …………………………………………
КНЦ “Політех-Консалт” ………………………………………………………
Випробувальний центр “Екологія” ……………………………………………
Навчальний лінгвістичний центр “Німанг” …………………………………
Навчально-науковий центр “ЛІНГВА-ПОЛІТЕХ” …………………………
Навчально-виробнича лабораторія “Політехдизайн” ………………………
Навчально-методичний видавничо-поліграфічний центр “Наука і техніка” ……
НВЦ телекомунікаційних технологій …………………………………………
Центр інформаційно-комунікаційних технологій “НЕТКРЕКЕР” …………
Центр інформаційно-комунікаційних технологій “ІТ–Інкубатор” …………
Соціально-інженерна лабораторія ЦІКТ “ІТ–Інкубатор” …………………
Навчально-проектна лабораторія “Люксофт” ………………………………
Молодіжний інноваційний центр “Полін” ……………………………………
Центр мистецтв ОНПУ ………………………………………………………
Цент здорового харчування студентської молоді …………………………
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ………………………………
Березівське вище професійне училище ОНПУ (БВПУ ОНПУ) ……………
Новокаховський політехнічний коледж ОНПУ (НКПК ОНПУ) …………
Одеський автомобільно-дорожний коледж ОНПУ (ОАДК ОНПУ) …………
Херсонський політехнічний коледж ОНПУ (ХПТК ОНПУ) ………………
44
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
39