Part One;pdf

SIH
SImet ingmAÀmhAediSkAY nmH
SImAn ev‘TnAzAYÆH kivtAikÆkeksrI.
evdAÀAAYÆveYÆA em siÇx¬AM sdA id..
ivéUr nDAdUr SI SIinixAim ivritH
.. YAdvAidþitH ..
This document∗ has been prepared by
Sunder Kidambi
with the blessings of
SI r”rAmAnuj mhAediSkn
His Holiness ´
sr¯ımad a
¯n
sr¯ırangam
˙
.d
. avan of ´
∗
This was typeset using Bengali for TEX.
SIH
SImet rAmAnujAY nmH
.. YAdvAidþitH ..
kivtAijtkeéAilknkAkAÀv‡es.
kNAidNAXAY kmlAinxeY nmH..
aAnÅpUeNÆAi n SemA em
pApAin svÆAiN ivnAiStAin.
YM pseÇA YduvUxerÅuH
sMptku mAerAYdYM netAd.. 1..
sMptku mArM sklAivvÅM
si¹ssmAAidtpAdp»m.
n°A Ydu‰AxremOilvAeg
ietAhM nÅzuemOilvAeg.. 2..
sItAM lÔumtIv pUvÆmvvn pWLIxrA vAnErH
nItA vAirinixM ttê mihtM pApuYÆSSSAïtm.
etevApvixekAYdui‡itxrsesAYM Ydin punH
sItAnAYk F tAdWSxnueðAiTM purAdSÆYt.. 3..
jYtu jYtu vuimssvÆsAErkvUimH
jYtu jYtu tsAM YAdvAdIÅmUitÆH.
jYtu jYtu tsAM pAZSAlAipesYM
jYtu jYtu tsAM vArtInW¬lIlA.. 4..
vUemO ekA nu sutAM ptIpkreN b·AderA vtÆet
sdýM ÏutmArY inrsuM ktÆAhM ikM iÈit.
SImdAdvvUxrAgvuiv sH SImAnWk¨IrvH
gÝIrAkW itrAiSetòfldH jAgitÆ eYAgAsen.. 5..
.. it YAdvAidþitH smAÌH ..
www.prapatti.com
Sunder Kidambi