В рамках проекта было проведено изучение закономерностей;pdf

1
1.
О щ я
фо
ц я
2.
И фо
ц о
як
3.
Ге е
4.
Ст о тел
5.
Ст
л
пл
е
Оши к ! З кл дк не определен .1
т п оект
Оши к ! З кл дк не определен .2
по елк
4
от
Оши к ! З кл дк не определен .12
тег я п од ж
Оши к ! З кл дк не определен .13
ло е
е№
то
о т
от по л оу т о т у те
ло е
е№
К ле д
ло е
е№
ло е
е № Модел по елк
ло е
е№ К д т о
ло е
е№
ло е
е № До о о
л
е л
о ядок под еде
е е
я д
т о тел т
я лект о е
D
е п по т
л те
-2012
.
л те
л те
л т
пл
т
отку
то
е ел
о оу
тк
л т
л т
Т
л т
2
щ
1.
.
,
,
.
:

4,25

8,6

12.1
28
щ
42
12
щ
66
15
.
10 - 15
щ
10 - 15
,
,
.
,
.В
,
щ
Х
,
.
,
,
.Э
,
,
,
,
. Э
,
.
-
,
.
,
,
,
,
.
—
,
ё
9
:
,
,
,
6
,
,
,
ё ,
«
»
3
. .,
.
,
,
,
.
ё
.
,
,
,
.
,
,
-
.
,
3
2 000
.
7000
,
.,
,
.
2. И
я
К
1.
«
–
Premium
2.
»
з
г
д.
-
з
з
з
3.
з
–
4.
–
–
х орр
х мпо
–
х орр
х муу
х
х
5. К
– й
х
х
х
я
6.
пзнр
7.
69:24:102101:0014
8.
узс
69:24:000010:383
69:24:000010:382
пзс
69:24:000010:381
мнзм
69:24:000010:384
4,25
узс
28
42
мнйм
19
66
мо
мп
мр
мо
3,8413
тзутпо
озлмфу
узфпуо
лзплпт
Ш
пйс
мл
6,6 %
1,0134
мл
5,2 %
0,4913
мл
4,7 %
1,7409
мл
5,8 %
9.
9.1.
4
«
9.2.
»з
з
з
з
з
г
9.3.
й
з
9.4.
й
й
д
з
з
д
з
й
г
з
10.
й
з
з
рл
й
з
х
й
г
й ср
г й сд –
з
з
дй
11. К
з
г
дй
й
Э
15
й
й
й
5
4,25
.(
,
)
3. Г
6
7
4,6
.(
,
)
8
9
12,1
.( \ ,
)
10
11
4.
я:
,
.
Т
л. 5
н Б -100»
«
Ц
слп нлл
й
сзл 9зл
рпзму
И
у9зп9
И
28-ос
«
Ц
н Б -150»
сп9 п9л
й -753 лпл
й
сзл 9зл
ртзм
И
9лзлр
И
28-ос
«Б
г
Ц
-5 КT»
д
м орт тлл
й
мнзл мнзл
ммлзпм
И
мтрз9с
И
ммрзул
И
30-45
П
ил
ии № 6.
12
я
5.
5.1.
,
Ш
,
–
.
.
,
.
,
.
,
.
5.2.
40 000
150 000
(
).
,
,
.
.2. О
е
е
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
.
А
0,15
,
,
360 000
е
,
е
е е
.
24 000
http://www.seliger-real.ru/base/1518/
./
е
. е
е
.
0,11
1 100 000
100 000
http://www.seliger-real.ru/base/1527/
.
0,17
700 000
41 176
http://www.seliger-real.ru/base/3290/
.
0,06
120 000
20 000
http://tverzem.ru/bd/baza/u461.html
.
0,16
800 000
50 000
http://www.seliger-real.ru/base/1521/
.
0,18
800 000
44 444
http://www.seliger-real.ru/base/2605/
2,23
19 800 000
88 789
http://www.zemtver.ru/view_obj1.php?s=1&uid=267
.
0,17
1 785 000
105 000
http://tverzem.ru/bd/baza/u3313.html
.
0,14
1 500 000
111 111
http://www.nedvigimost-seligera.ru/uchastki.html
.
0,15
330 000
22 000
http://tverzem.ru/bd/baza/u457.html
.
0,35
1 050 000
30 000
http://tverzem.ru/bd/baza/u617.html
.
0,15
1 100 000
73 333
http://www.seliger-real.ru/base/3295/
.
0,15
600 000
40 000
http://tverzem.ru/bd/baza/u423.html
.
0,15
1 200 000
80 000
http://www.avito.ru/items/ostashkov_zemelnye_uchastki_pr
odam_uchastok_15
.
-
13
5.3.
6
(
.
3),
,
,
,
.
.3. О
№
К
А ;
1
;
2
3
.,
А ;
ё
А ;
;
.
; .
.
,
;
;
;
4-
Э
,
;
.
,
;
-
.
;
;
100-
,
4
5
.
,
А ,
.
,
.
,
.
.
,
;
;
.
6
Э
;
,
,
,
.
е
Ц
./
е е
,
-
.
-
.
35 000
.
11 – 29
15 000 20 000
.
45- 62
70 840
.
У
е
. е
е
я
я
-
,
.
-7
,
;
;
щ
,
,
.
Э
;
;
.
; .
, .
;
К
И
Э
.
е
-
.
10- 18
.
,
-
.
,
,
,
.
.
60 000 80 000.
-2
000 000
.
34 000 72 000
.
.
.
.
.
.
14
5.4.
ё
«
»
.
.
:
1.
2.
3.
4.
15
5.
6.
.
Т
л.5. Ст укту
№
щ
з
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
11,38
10,61
11,06
11,22
9,49
12,80
16,13
12,94
14,07
13,10
11,40
13,08
10,68
15,04
10,16
11,33
11,29
12,21
17,27
15,19
15,14
18,93
21,45
17,74
19,70
14,65
15,19
10,90
е л уе
Ц
йк
х е ел
з
х уч тков
Ц
190 000
190 000
190 000
190 000
200 000
190 000
200 000
190 000
200 000
190 000
200 000
210 000
220 000
230 000
220 000
230 000
220 000
230 000
250 000
190 000
190 000
190 000
190 000
190 000
190 000
190 000
190 000
190 000
з
й
2 162 200
2 015 900
2 101 400
2 131 800
1 898 000
2 432 000
3 226 000
2 458 600
2 814 000
2 489 000
2 280 000
2 746 800
2 349 600
3 459 200
2 235 200
2 605 900
2 483 800
2 808 300
4 317 500
2 886 100
2 876 600
3 596 700
4 075 500
3 370 600
3 743 000
2 783 500
2 886 100
2 071 000
х
77 304 300
15
И
я
,
.
.
.
. Э
,
:
-
.
«
1.
».
.
,
,
,
,
.
.
.
,
2.
.
,
150
3
.,
4%
(
100%
)
.
,
,
,
1/2
,
5
7
,
.
—
3.
.
,
,
,
.
16