Документ Microsoft Office Word

№
К-сть Дата Примітка
Зміст роботи
п/п
годин
1 Бароко як перший загальноєвропейський
художній напрям. Європейське і українське
1
Бароко
2 Література доби Бароко: найяскравіші
представники європейського напряму Бароко;
1
провідні теми й стильове новаторство лірики
Бароко
3 Педро Кальдерон де Ла Барка – видатний
драматург і поет доби іспанського Бароко.
« Життя-це сон» як утілення світоглядних і
1
художніх принципів епохи Бароко
4 Філософсько – моральний конфлікт драми
1
Кальдерона « Життя – це сон»
5 Причини і наслідки еволюції образу
1
Сигізмундо
1
6 Контрольна робота з теми «Література
Європейського Бароко»
7 Класицизм як художній напрям у літературі
1
17 ст. Філософське та естетичне підґрунтя .
Основні правила класицизму
8 Мольєр ( Жан Батист Поклен 1622-1673)
1
комедіограф, актор, театральний діяч.
Провідні теми та художні особливості
комедій Мольєра
9 Втілення в «Міщанині – шляхтичі» рис
1
класицистичної комедії (герой – носій однієї
пристрасті)
10 Висміювання безпідставних претензій буржуа
1
Журдена на аристократизм, інтелігентність і
освіченість
11 РМ. Засоби творення смішного в комедії.
1
Виховний потенціал твору Мольєра
12 ПЧ. Комедії Мольєра
1
13 Контрольна робота з теми «Література
1
класицизму»
14 Просвітництво як літературна епоха.
1
Розмаїття виявів літературного життя:
виникнення (сентименталізм) та розвиток
(класицизм та реалізм) художніх напрямів,
нових жанрів (філософська повість)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Життя і творчість Вольтера (1694 – 1778).
Ідейний зміст і художня структура
філософської повісті «Простак», сенс її назви
Конфлікт «природної людини» гуронця і
французького суспільства як центральний у
творі. Антимонархічні та антиклерикальні
мотиви твору
Гуронець і Гордон у бастилії. Трагізм долі
мадемуазель де Сент-Ів і гуронця. Поняття
про філософську повість
Йоган Вольфганг Гете (1749-1832). Трагедія
«Фауст» - вершина творчості Й. В. Гете й
один із найвидатніших творів світової
літератури. Історія створення та проблематика
Образ Фауста як утілення динамізму нової
європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття
і призначення людини
Опозиція Фауст – Мефістофель, діалектичне
вирішення проблеми добра і зла. Трагічний
конфлікт Фауст - Маргарита
ПЧ. Й. Гете. Вибрані поезії
Контрольний твір за творчістю Й. Гете
Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759-1805) –
виразник просвітницьких ідей свободи і
справедливості. Зв'язок драми «Вільгельм
Телль» з ідеологією Просвітництва
Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація
в ній боротьби за національну незалежність і
свободу особистості
Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер
протистояння
Особливості драматичного конфлікту у творі
та його художнє втілення
РМ. Рекламне представлення творів Шіллера
Контрольна робота з теми «Література
18ст. Просвітництво»
Література романтизму. Особливості
романтизму як художнього напряму, його
естетичні принципи. Специфіка романтичного
світосприйняття. Багатство і розмаїття
літератури романтизму, її художні відкриття і
найвидатніші представники
Ернст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) –
багатогранний митець-романтик. «Крихітка
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Цахес на прізвисько Ціннобер» - шедевр
романтичної казки-новели
«Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер».
Специфіка романтизму Гофмана:
переплетіння реальності та нестримної
фантазії, контраст високого, прекрасного і
заземлено-буденного, потворного
Сатирико-метафоричний зміст твору
«Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер».
Іронія та гротеск у творі як важливі риси
індивідуального стилю Гофмана
РМ. Протистояння митця Балтазара та
філістера Цахеса
ПЧ. Е. Гофман «Золотий горнець»
Генріх Гейне (1797-1856) – німецький поетромантик. «Книга пісень» - видатне явище
німецького романтизму
Любов – першооснова життя. Вираження в
поезіях Гейне особистої долі поета-вигнанця,
його нерозділеного кохання (вірш за вибором
напамять)
Змалювання природи в поезіях Г, Гейне –
спосіб бачення і пізнання світу та власної
душі
Контрольна робота з теми «Література
Романтизму»
Джордж Ноел Гордон Байрон (1788-1824) –
англійський поет-романтик, фундатор течії
байронізму
Байронічний герой і настрої «світової
скорботи» у віршах поета
Поема «Мазепа». Історична основа та
романтичний міф. Риси романтичного героя в
образі Мазепи
Поезії Байрона
ПЧ. Образ Мазепи у творах світової
літератури
РМ. Спілкування з Байроном
Творчість А. Міцкевича (1798-1855) – апогей
польського романтизму. Перебування поета в
Росії й Україні, відображення вражень у його
поезії (цикл «Кримські сонети»)
Риси романтизму, мотив єдності природи і
людини у творчості Міцкевича
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Патріотизм і ностальгія за далекою
батьківщиною як провідний настрій
«Кримських сонетів»
48 Контрольна робота з теми «Література
романтизму» .
49 Переосмислення здобутків європейського
романтизму російською культурою.
Олександр Пушкін (1799-1837) – великий
російський поет
50 «Євгеній Онєгін» - соціально-психологічний
роман у віршах. Духовний світ його головних
героїв
51 Онєгін як утілення типу «зайвої людини».
Суперечливість його вчинків
52 Гармонія внутрішнього світу, душевна
чистота Тетяни Ларіної. Пушкінське
переосмислення типу романтика в образі
Ленського
53 Образи автора і природи в романі.
Національний колорит
54 Жанрово-тематичне розмаїття лірики
Олександра Пушкіна
55 Михайло Лермонтов (1814-1841). Мотиви
свободи і самотності, песимізм поезій
Лермонтова
56 «Герой нашого часу» - моральнопсихологічний роман про долю покоління
після розгрому декабристів. Особливості
композиції роману та її роль у розкритті
характеру Печоріна
57 Печорін – «герой свого часу»
58 Печорін і байронічний герой. Печорін і
Онєгін
59 Жіночі персонажі роману «Герой нашого
часу»
60 Максим Максимович – образ «маленької
людини»
61- Романтичні й реалістичні елементи в поетиці
62 твору «Герой нашого часу». Особливості
художнього часу, образу автора, картини
природи
63 Контрольний твір за творчістю
О. Пушкіна та М. Лермонтова.
47
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
64
65
66
67
68
69
70
М. Гоголь (1809-1852) – російський і
український письменник. Вплив української
культури на розвиток його творчості
Високий гуманізм письменника в зображенні
в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької
людини»
Поєднання у творі елементів романтизму і
реалізму. Проблеми, що порушуються у творі
Образ «маленької людини» в творчості Гоголя
Контрольна робота з теми «Від
романтизму до реалізму».
Узагальнення та систематизація знань
Підсумковий урок
1
1
1
1
1
1
1