Сумська міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від
№
Про встановлення тарифу на послугу із
захоронення твердих побутових та
негабаритних
відходів
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
З метою забезпечення належного санітарного стану та удосконалення
системи поводження з відходами в місті Суми, враховуючи обґрунтування
необхідності прийняття рішення згідно з додатком, на виконання рішення
виконавчого комітету Сумської міської ради від 01.10.2008 року № 479 «Про
визначення підприємства по захороненню твердих побутових та негабаритних
відходів на полігоні для складування твердих побутових та негабаритних
відходів на території В. Бобрицької сільської ради Краснопільського району (І
пусковий комплекс І черга)», керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28,
частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тариф на послугу із захоронення твердих побутових та
негабаритних відходів на полігоні для складування твердих побутових та
негабаритних відходів на території В. Бобрицької сільської ради
Краснопільського
району
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (з урахуванням
ПДВ):
- для населення багатоквартирних будинків – 13,00 грн. за 1 м3 (2,46 грн. за 1
людину на місяць);
- для населення приватного сектору – 13,00 грн. за 1 м3 (2,08 грн. за 1 людину
на місяць);
- для установ та організацій, що фінансуються з бюджету – 13,85 грн. за 1 м3;
- інші споживачі – 16,10 грн. за 1 м3.
2. Рішення виконавчого комітету від 16.09.2014 року № 420 «Про
встановлення тарифу на послугу із захоронення твердих побутових та
негабаритних
відходів
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» вважати таким, що
втратило чинність.
3. Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення.
4. Департаменту комунікацій та інформаційної політики (Кохан А.І.)
оприлюднити дане рішення згідно з чинним законодавством.
5. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бортніка І.В.
Міський голова
Ситник, 660-604
Розіслати: згідно зі списком розсилки.
О.М. Лисенко