Аудиторська палата україни

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 26.03.2015
№ 309/4.2
м. Київ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СТЯГНЕННЯ
Згідно з вимогами Порядку проведення перевірок матеріалів скарг, які надходять до
Аудиторської палати України, щодо недотримання аудиторськими фірмами та аудиторами
законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів, рішень Аудиторської
палати України при наданні ними аудиторських послуг, затвердженого рішенням Аудиторської
палати України від 27.11.2008 р. № 196/7 (зі змінами й доповненнями), за результатами розгляду
скарги щодо недотримання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ДУНКАН-АУДИТ» ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 23235237) в особі директора
Давидова Григорія Миколайовича та аудитора Назарової Галини Борисівни норм Закону України
«Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII (зі змінами й доповненнями), рішень
Аудиторської палати України та стандартів аудиту, Аудиторська палата України (далі –АПУ)
ВСТАНОВИЛА:
Неналежне виконання професійних обов’язків з боку аудиторів Давидова Григорія
Миколайовича та Назарової Галини Борисівни, а саме: порушення статей 6 та 19 Закону України
«Про аудиторську діяльність», недотримання рішень АПУ та стандартів аудиту під час виконання
завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації
(Міжнародний стандарт супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур
стосовно фінансової інформаці» (далі – МССП 4400)), що полягає в недотриманні вимог:
1) параграфу 5 МССП 4400 в частині висловлення впевненості коли вона не висловлюється;
2) параграфів 14 та 15 МССП 4400 в частині обов’язку задокументувати питання, які є
важливими в контексті надання доказів для обґрунтування звіту про фактичні результати і доказів
того, що завдання виконувалося відповідно до цього МССП та умов завдання;
3) параграфу 16 МССП 4400 в частині обов’язку виконати такі узгоджені процедури: запит
та аналіз, порівняння та інші перевірки точності записів, спостереження, перевірку, отримання
підтверджень;
4) параграфів 17 та 18 МССП 4400 щодо форми звіту про фактичні результати.
Керуючись статтею 22 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р.
№ 3125-XII (зі змінами й доповненнями) та відповідно до Порядку застосування до аудиторів
(аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов’язків, затвердженого
рішенням АПУ від 15.11.2007 р. № 184/4 (зі змінами й доповненнями), АПУ
ВИРІШИЛА:
1. Застосувати до директора АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ДУНКАН-АУДИТ» ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Давидова Григорія Миколайовича (сертифікат аудитора
№ 001945, виданий рішенням АПУ від 14.02.1995 р. № 25, чинний до 14.02.2019 р.) стягнення у
вигляді зупинення чинності сертифіката аудитора строком на шість місяців.
2. Застосувати до аудитора АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ДУНКАН-АУДИТ» ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Назарової Галини Борисівни (сертифікат аудитора №
005474, виданий рішенням АПУ від 22.07.2003 р. № 125, чинний до 22.07.2018 р.) стягнення у
вигляді зупинення чинності сертифіката аудитора строком на три місяці.
3. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.
Голова АПУ
Нестеренко І.І.