Procesi,

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ПРОЦЕСИ, МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ" (ОСВІТНІ РІВНІ "СПЕЦІАЛІСТ" І "МАГІСТР")
1. Які типи молотильних барабанів застосовуються на комбайнах, що працюють за
класичною схемою:
а) аксіально-роторні і бильні
б) бильні і шифтові
в) штифтові і аксіально роторні
г) всі перераховані
2. Які решета встановлені в очистці комбайна КЗС-9-1:
а) плоскі
б) циліндричні
в) жалюзійні
г) всі перераховані
3. Яку форму мають миси жатки для збирання кукурудзи:
а) у вигляді циліндра
б) у вигляді кулі
в) у вигляді клина
г) у вигляді прямокутника
4. Якого типу різальні апарати найчастіше застосовують на жатках кукурудзозбиральних
комбайнів:
а) роторно-барабанні
б) роторно-дискові
в) пальцево-сегментні
г) безпальцеві
5. Кукурудзозбиральний комбайн ККП-3 є:
а) начіпним
б) напівпричіпним
в) причіпним
г) самохідним
6. Видалення із зернового вороху домішок, щуплого і битого зерна це:
а) очищення
б) сортування
в) калібрування
г) все перераховане
7. Яке призначення машини ОСГ-0,12:
а) очищення насіння зернових культур
б) очищення насіння цукрових буряків
в) очищення насіння соняшнику
г) все перераховане
8. Для чого призначена машина БМ-6А:
а) збирання гички буряків
б) збирання коренеплодів
в) збирання моркви
г) збирання плодів
9. Який викопувальний робочий орган має картоплекопач КСТ-1,4:
а) активні диски
б) роторні вилки
в) активні лемеші
г) пасивні лемеші
10. Для збирання якої культури призначена машина ЕМ-11:
а) капусти
б) моркви
в) зеленого горошку
г) томатів
11. Система вентиляції тваринницьких приміщень, при якій спеціальні пристрої
забезпечують вихід використаного повітря з приміщення, свіже ж надходить у результаті
інфільтрації називається:
а) припливною
б) витяжною
в) припливно-витяжною
г) усі перераховані варіанти
12. Основними факторами, від яких залежить формування оптимального мікроклімату в
приміщеннях, є:
а) температура повітря за межами приміщення
б) термічний опір обмежуючих конструкцій приміщення
в) кількість і вид тварин у приміщенні
г) усі перераховані варіанти
13. Насосні станції, які забезпечують подачу води з проміжних резервуарів у
водопровідну мережу називаються:
а) станціями першого підйому
б) станціями другого підйому
в) станціями третього підйому
г) усі перераховані варіанти
14. Система механізованого водопостачання, при якій всі споживачі підприємства
обслуговуються однією мережею називається:
а) централізованою
б) децентралізованою
в) змішаною
г) комбінованою
15. До виробничих процесів по догляду за тваринами відноситься:
а) формування мікроклімату
б) прибирання і видалення гною
в) підготовка кормів до згодування
г) усі перераховані варіанти
16. Ступінь подрібнення матеріалу це:
а) відношення розміру частинок вихідного матеріалу до розміру частинок кінцевого
продукту
б) відношення розміру частинок кінцевого продукту до розміру частинок вихідного
матеріалу
в) відношення маси частинок вихідного матеріалу до маси частинок кінцевого продукту
г) відношення щільності частинок вихідного матеріалу до щільності частинок кінцевого
продукту
17. Як конструктивно виконані каменевідокремлювачі ?
а) у вигляді транспортера-кидалки
б) у вигляді гладенького валка
в) у вигляді ванни з водою
г) усі перераховані варіанти
18. Руйнування матеріалу в результаті динамічного навантаження протягом дуже
короткого проміжку часу називається:
а) роздавлюванням
б) перетиранням
в) розбиванням
г) різанням
19. Скільки потужності затрачається на вентиляційну дію барабана молоткових подрібнювачів ?
а) до 10-20% від загальної потужності приводу дробарки
б) до 20-30% від загальної потужності приводу дробарки
в) до 40-60% від загальної потужності приводу дробарки
г) усі перераховані варіанти
20. В чому полягає балансування ротора дробарок ?
а) в рівномірному розміщенні маси ротора незалежно від кута повороту
б) в нерівномірному розміщенні маси ротора залежно від кута повороту
в) центр маси ротора повинен знаходитись на осі його обертання
г) в рівномірному розміщенні маси ротора незалежно від кута повороту, центр маси
ротора повинен знаходитись на осі його обертання
21. У яких приміщеннях ширина стічних лотків системи каналізації становить 30 см ?
а) у свинарниках
б) у корівниках
в) у курятниках
г) у приміщеннях для утримання овець
22. Як розміщують стійла у типових приміщеннях тваринницьких ферм ?
а) поздовжніми паралельними рядами
б) поперечними паралельними рядами
в) перпендикулярними рядами
г) під кутом 45°
23. Яку відстань необхідно залишати між стіною і біля годівниць, а також між сусідніми
рядами годівниць для вільного доступу до транспортера-роздавача кормів ?
а) не менше 0,4 м
б) не більше 0,5 м
в) не менше 0,7 м
г) не більше 0,6 м
24. Яке значення не повинна перевищувати загальна довжина одного ряду годівниць
конвеєра-роздавача ?
а) 50 м
б) 75 м
в) 100 м
г) 125 м
25. Перерізом яких розмірів готують гнойовий канал для скребкового транспортера ТСН160А ?
а) 200х100 мм
б) 300х130 мм
в) 400х160 мм
г) 500х200 мм
26. Протягом якого часу здійснюють обкатування конвеєра ТСН-160А без навантаження ?
а) 1–2 год
б) 2–3 год
в) 3–4 год
г) 4–5 год
27. На якій висоті від підлоги уздовж стійл монтують вакуумпровід ?
а) 1400–1550 мм
б) 1600–1820 мм
в) 1800–1950 мм
г) 1900–1950 мм
28. В якому вигляді у корівниках на кожну групу корів монтують вакуумпровід ?
а) у вигляді чотирикутників
б) у вигляді паралелограмів
в) у вигляді окремих петель
г) у вигляді окремих зубців
29. При якому тиску води випробовують щільність з’єднань доїльної установки для
доїння корів у спеціальному приміщенні ?
а) 0,4 МПа
б) 0,1 МПа
в) 0,3 МПа
г) 0,2 МПа
30. Яка повинна бути площа окремого приміщення для монтажу вакуумної установки ?
а) не більше 4 м2
б) не менше 10 м2
в) не більше 5 м2
г) не менше 6 м2
31. Вказати один із факторів, який обмежує рушійну силу:
а) максимальна сила зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом
б) сила опору перекочування
в) сила опору під час подолання підйому
г) тягове зусилля
32. Вказати допустиме буксування при номінальному тяговому зусиллі для гусеничних
тракторів загального призначення:
а) до 5%
б) до 10%
в) до 12%
г) до 18%
33. Вказати допустиме буксування при номінальному тяговому зусиллі для колісних
універсально-просапних тракторів схеми 4К2:
а) до 10%
б) до 12%
в) до 18%
г) до 5%
34. Вказати одну із складових залежності для розрахунку максимальної сили зчеплення:
а) зчіпна маса трактора
б) тип ходового апарату трактора
в) коефіцієнт опору кочення рушіїв трактора
г) опір перекочування трактора
35. Вказати одну із складових залежності для розрахунку сили опору кочення:
а) коефіцієнт опору кочення рушіїв трактора
б) теоретична швидкість руху
в) коефіцієнт зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом
г) тягове зусилля трактора
36. Водонепроникна фракція ґрунту це:
а) піщана
б) кам’яниста
в) пилувата
г) глиниста
37. Значення показника питомої витрати палива двигуна під час холостого ходу:
а) дорівнює нулю
б) дорівнює безкінечності
в) дорівнює номінальній питомій витраті
г) дорівнює максимальному значенню
38. Здатність ґрунту чинити опір проникненню в нього тіла це:
а)
щільність
б)
пористість
в)
твердість
г)
липкість
39. З якого корпусу плуга починають побудову його схеми?
а)
першого
б)
середнього
в)
останнього
г)
будь-якого
40. Передплужник встановлюється на глибину:
а) 5-10 мм
б) 100-120 мм
в) 300-350 мм
г) 15-20 мм
41. Які дефекти деталей машин пов’язані з тертям ?
а) тріщини
б) знос
в) втрата фізико-механічних властивостей
г) всі перераховані варіанти
42. Під впливом яких процесів виникає кавітаційне руйнування поверхонь деталей ?
а) механіко-хімічних
б) під впливом електричного струму
в) механічних
г) всі перераховані варіанти
43. Чим характеризується технічний стан машини ?
а) працездатністю
б) залишковим ресурсом
в) ремонтопридатністю
г) всі перераховані варіанти
44. Що характеризує знеособлений ремонт ?
а) підшипникові вузли встановлюють на цю саму машину
б) деталі, зняті з конкретної машини, після відновлення встановлюють на будь-яку
машину
в) зберігають для машини, що ремонтується, свою базову деталь, а решту деталей можна
встановлювати на будь-яку машину
г) всі перераховані варіанти
45. Основні критерії вибору способу усунення дефектів деталей:
а) організаційний, конструкторський
б) дефіцит деталі, металоємність способу, трудомісткість
в) технологічний, технічний, економічний
г) всі перераховані варіанти
46. Інструмент, яким контролюють зазор у замках компресійних кілець:
а) штангенциркуль
б) мікрометр
в) щуп
г) нутромір
47. До методів усунення дефектів і пошкоджень відносять:
а) органолептичний
б) інструментальний
в) установлення додаткової деталі
г) графоаналітичний
48. Розточування гільз циліндрів відносять до методу ремонту:
а) ремонтних розмірів
б) установлення додаткової деталі
в) нанесення компенсуючого шару
г) регулювання положення агрегату
49. Фігурні вставки-стяжки застосовують у разі:
а) усунення тріщин у чавунних деталях
б) герметизації усунених тріщин
в) відновлення геометрії зруйнованих деталей
г) усунення пошкоджень розподільчих валів
50. Види документів, що повинні входити в одиничний технологічний процес
розбирання:
а) відомість витрат матеріалів
б) маршрутна карта
в) карта комплектування
г) карта технологічного процесу дефектування
51. Для чого призначена обкатка технологічного устаткування ?
а) для перевірки якості складання та технічного стану всіх елементів
б) для зменшення шорсткості робочих поверхонь
в) для перевірки якості складання і підготовки робочих поверхонь до сприйняття
номінальних навантажень
г) всі перераховані варіанти
52. Справним називають стан, коли:
а) всі показники відповідають вимогам нормативно-технічної документації
б) всі параметри, що характеризують здатність виконувати задані функції, в нормі
в) хоча б один показник не відповідає вимогам нормативно-технічної документації
г) не більше трьох показників не відповідають вимогам нормативно-технічної
документації
53. Напрацювання на відмову вимірюються у:
а) відсотках
б) одиницях часу або напрацювання
в) кілограмах
г) є безрозмірною величиною
54. Стан об’єкта, який відповідає всім вимогам нормативно-технічної та конструкторської
документації називають:
а) допустимий
б) справний
в) працездатний
г) граничний стан
55. Несправний стан – це:
а) порушення працездатності об’єкта
б) відповідає всім вимогам НТД
в) стан об’єкта, за якого він не відповідає хоча б одній з вимог нормативно-технічної
документації
г) стан об’єкта, за якого він не здатний виконувати виробничі функції
56. Розподіл зернових сумішей за шириною здійснюється:
а) на решетах із прямокутними отворами
б) на решетах із круглими отворами
в) у пневматичних колонах
г) лущільно-шліфувальними машинами
57. Розподіл зернових сумішей за товщиною здійснюється:
а) на трієрах
б) на ситах із круглими отворами
в) у пневматичних колонах
г) на ситах з прямокутними отворами
58. Відбір проб зерна здійснюється:
а) у полі
б) з бункера комбайна
в) з кузова автомобіля
г) у трієрі
59. Просіювач борошна виконує функції:
а) видалення з борошна феродомішки
б) аерацію борошна
в) видалення сторонніх великих часточок
г) всі названі функції
60. Для замісу тіста на підприємствах хлібопекарної, кондитерської і макаронної
промисловості використовують:
а) тістоділильні машини
б) тістомісильні машини
в) тістоформувальні машини
г) місильно-формувальні машини
61. Нормалізація молока це:
а) відділення жиру
б) рівномірний розподіл жиру
в) подрібнення жиру
г) вирівнювання вмісту жиру
62. Для посолу сиру використовують:
а) басейни
б) змішувачі
в) ванни
г) корита
63. Яким прибором визначають відносну вологість повітря в сушильній камері ?
а) термометр
б) вологомір
в) психрометр
г) манометр
64. Вибрати із переліку машину для нарізання капусти в технологічній лінії квашення
капусти:
а) мийка барабанна
б) транспортер стрічний
в) шаткувальна машина
г) стіл для очищення головок
65. Переважно застосовують барабанну мийну машину для миття плодоовочевої
сировини:
а) овочів м’якої структури
б) фруктів м’якої структури
в) плодоягідної продукції
г) коренебульбоплодів
66. Головним засобом виробництва у сільському господарстві є:
а) земля
б) основні засоби
в) трудові ресурси
г) оборотні засоби
67. З поміж сільськогосподарських угідь найбільш інтенсивними є:
а) рілля
б) рілля і багаторічні насадження
в) сіножаті
г) пасовища
68. Урожайність сільськогосподарських культур визначається:
а) діленням валового збору певної культури на зібрану площу даної культури
б) діленням валового збору певної культури на площу ріллі
в) діленням валового збору певної культури на площу сільськогосподарських угідь
г) діленням зібраної площі певної культури на валовий збір даної культури
69. Фондоозброєність – це:
а) середньорічна вартість виробничих основних засобів на одиницю вартості валової
продукції
б) вихід валової продукції на одиницю середньорічної вартості виробничих основних
засобів
в) відношення середньорічної вартості виробничих основних засобів до середньорічної
чисельності працівників
г) середньорічна вартість виробничих основних засобів у розрахунку на 100 га
сільськогосподарських угідь
70. Фондомісткість – це:
а) відношення середньорічної вартості виробничих основних засобів до вартості валової
продукції
б) відношення вартості валової продукції до середньорічної вартості виробничих
основних засобів
в) відношення валового доходу до вартості засобів
г) відношення вартості валової продукції до вартості виробничих запасів
71. В якому році прийнято Закон України «Про охорону праці» ?
а) 2002
б) 2005
в) 1992
г) 1995
72. В якому році затверджено типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці ?
а) 1998
б) 2000
в) 2001
г) 2005
73. При якій кількості працюючих створюється комісія з питань охорони праці підприємства ?
а) 30 і більше осіб
б) 50 і більше осіб
в) 70 і більше осіб
г) 100 і більше осіб
74. Хто виконує функції служби охорони праці на підприємстві з кількістю працюючих
менше 20 осіб ?
а) інженер з охорони праці
б) сторонній спеціаліст з охорони праці на договірних засадах
в) керівник підприємства
г) головний спеціаліст галузі
75. Який вид інструктажу необхідно провести при заміні технологічного обладнання
підприємства ?
а) первинний
б) повторний
в) позаплановий
г) потоковий
76. В якій відповіді вірно перераховані регулювання молотильного апарату комбайна
КЗС-9-1:
а) частота обертання барабану та зазор між барабаном і підбарабанням
б) частота обертання і коливання барабану
в) частота обертання барабану і коливання підбарабання
г) положення барабану у вертикальній та горизонтальній площинах
77. До складу якої системи комбайна входить вентилятор:
а) до жатної
б) до молотильного апарату
в) до соломотрясу
г) до очистки
78. Як встановлюють вальці у качаноочисному апараті кукурудзозбирального комбайна:
а) по одному
б) по два
в) по три
г) по чотири
79. Яким механізмом регулюється тиск вальців качаноочисного апарату комбайну ККП-3:
а) пружинним
б) гвинтовим
в) гідравлічним
г) пневматичним
80. Комбайн КСКУ-6АС є:
а) начіпним
б) напівпричіпним
в) причіпним
г) самохідним
81. Для очищення якої культури застосовують решета з трикутними отворами:
а) гречка
б) горох
в) кукурудза
г) соняшник
82. Як називаються трієрні циліндри для відокремлення коротких домішок:
а) підсівні
б) кукільні
в) колосові
г) вівсюжні
83. Які копачі встановлені на коренезбиральній машині КС-6Б:
а) активні дискові
б) вилкові
в) пасивні полозкові
г) викопувальні скоби
84. Скільки пруткових транспортерів має картоплекопач КСТ-1,4:
а) 1
б) 3
в) 5
г) 7
85. Для збирання якої культури призначена машина СКТ-2:
а) капусти
б) моркви
в) зеленого горошку
г) томатів
86. В яких сушарках отримують найбільш рівномірну вологість висушеного продукту ?
а) в лоткових
б) в конвеєрних
в) в пневмобарабанних
г) в лоткових і в конвеєрних
87. Яке дозування є найбільш точним ?
а) вагове безперервне
б) вагове порційне
в) об’ємне безперервне
г) об’ємне порційне
88. Які робочі органи використовують в пресах для пресування кормів:
а) рулонні
б) матричні
в) шнекові
г) усі перераховані варіанти
89. Для дозування рідких кормових добавок застосовують:
а) дозатори-мірники
б) об’ємні лічильники
в) дозувальні насоси
г) усі перераховані варіанти
90. За конструкцією змішувачі виготовляють:
а) циркуляційні
б) барабанні
в) вібраційні
г) усі перераховані варіанти
91. Рейкові кормороздавачі відносяться до:
а) стаціонарних машин
б) мобільних машин
в) координаторних машин
г) стаціонарних машин і мобільних машин
92. В яких траншеях зберігають силос ?
а) в наземних
б) в напівзаглиблених
в) в заглиблених
г) усі перераховані варіанти
93. Які робочі органи використовуються в стаціонарних механічних кормороздавачах ?
а) стрічково-ланцюгові
б) компресорні
в) поршнево-насосні
г) усі перераховані варіанти
94. Яка особливість будови відстійно-лоткової системи видалення гною порівняно з
самопливною системою безперервної дії ?
а) присутній насос
б) гній змивають брандспойтами
в) гноєприймальний канал на виході обладнаний шибером
г) усі перераховані варіанти
95. Які робочі органи застосовують в мобільних засобах прибирання гною ?
а) відвали
б) бокові нерухомі закрилки
в) бокові рухомі закрилки
г) усі перераховані варіанти
96. На якій відстані від стін приміщення заливають фундамент під вакуумний насос ?
а) не менше 0,5 м
б) не менше 1 м
в) не більше 0,4 м
г) не більше 0,2 м
97. Яму якого об’єму риють для встановлення глушника вакуумної установки ?
а) 0,5 м3
б) 1 м3
в) 2 м3
г) 4 м3
98. На якій відстані один від одного звичайно розташовують припливні вентиляційні
канали системи вентиляції в приміщеннях для утримання тварин ?
а) 0,5–1 м
б) 1–2 м
в) 2–4 м
г) 4–5 м
99. З яким поперечним перерізом найбільш розповсюджені припливні вентиляційні
канали системи вентиляції ?
а) 100х100 мм
б) 150х150 мм
в) 250х250 мм
г) 350х350 мм
100. Якої товщини шлаковатою заповнюють простір між стінками витяжних шахт
системи вентиляції ?
а) 8 см
б) 12 см
в) 16 см
г) 20 см
101. Якої висоти повинна бути вентиляційна шахта для суміщеного перекриття ?
а) 3 м
б) 4 м
в) 5 м
г) 6 м
102. Не менше якої висоти повинна бути вентиляційна шахта для будівель з горищами ?
а) 0,5 м
б) 1 м
в) 2 м
г) 4 м
103. Напувалку для свиней ПАС-2 приєднують до водопроводу з тиском не вище якого
значення ?
а) 60 кПа
б) 10 кПа
в) 40 кПа
г) 50 кПа
104. Які скребкові конвеєри мають живильник концентрованих кормів кормоцеху ПК-6 ?
а) зубчастий і похилий
б) осьовий і похилий
в) вертикальний і похилий
г) горизонтальний і похилий
105. Протягом якого часу обкатують без навантаження живильники концентрованих
кормів ?
а) 2 год
б)
в)
г)
106.
а)
б)
в)
г)
107.
а)
б)
в)
г)
108.
а)
б)
в)
г)
109.
а)
б)
в)
г)
110.
Рi):
а)
б)
в)
г)
111.
а)
б)
в)
г)
112.
а)
б)
в)
г)
113.
а)
б)
в)
г)
114.
руху:
а)
б)
в)
г)
115.
а)
1 год
0,5 год
3 год
Необхідна умова нормальної роботи котка:
велика вага
мала вага
малий діаметр
защемлення грудок
За яким параметром класифікують вітчизняні трактори ?
тягове зусилля
номінальна ефективна потужність
маса трактора
зчіпна маса трактора
Баластування трактора:
підвищує його експлуатаційну масу
зменшує його зчіпну масу
зменшує стійкість його руху
зменшує опір перекочування
Трактор МТЗ-80 відносять до тягового класу:
0,9
1,4
2,0
3,0
Вказати назву сили Pf у формулі для визначення тягового зусилля Ртяг = Рруш - (Рf ±
сила опору перекочування
сила опору підйому
сила інерції
опір повітря
По якій траєкторії рухається часточка добрив після падіння на розсіювальний диск:
логарифмічна спіраль
парабола
гіпербола
циклоїда
Якого розміру ґрунтові агрегати є найціннішими?
3-10 мм;
1-3 мм;
0,25-1 мм;
Менше 0,25мм.
Здатність ґрунту деформуватися і зберігати форму після деформації це:
пористість
твердість
липкість
пластичність
Вказати, за якою формулою уточнюють питомий опір плугів залежно від швидкості
kov= ko(1+0,006(Vp2-Vo2))
kov= ko(1- 0,006(Vp2-Vo2))
kov= ko(1±0,06(Vp2-Vo2))
kov= ko(1+0,06(Vp2-Vo2))
Тягове зусилля трактора під час роботи з тягово-приводними машинами:
збільшується
б) зменшується
в) не змінюється
г) залежить від типу рушія
116. Процес “зношування” розподіляється на:
а) механічне, механічно-хімічне, під впливом електроструму
б) абразивне, адгезійне
в) кавітаційне, електроерозійне
г) окиснювальне, кавітаційне, адгезійне
117. Які властивості машини характеризують її надійність ?
а) працездатність, справність, безвідмовність
б) збережуваність, безвідмовність, ремонтопридатність і довговічність
в) зовнішній стан
г) відповідність усіх показників нормативно-технічній документації
118. Як змінюються зазори в рухомих спряженнях у процесі експлуатації машини ?
а) залишаються незмінними
б) перемежовуються
в) зменшуються
г) збільшуються
119. Розмір діаметра циліндра, який вибирають для визначення ремонтного розміру:
а) максимальний
б) мінімальний
в) номінальний
г) спеціальний
120. Магніто-порошковий метод дефектування застосовується для деталей вироблених з
матеріалів:
а) скло
б) дерево
в) феромагнітні матеріали
г) гума
121. Фізичні явища, що лежать в основі капілярного методу дефектування:
а) дифузія
б) кородування
в) намагнічування
г) адгезія
122. Тріщини в корпусних деталях усувають за допомогою:
а) пластичного деформування
б) установлення додаткових деталей
в) електролітичним способом
г) зварюванням тертям
123. Різь у корпусних чавунних деталях ефективно відновлювати:
а) електродуговим зварюванням
б) газовим зварюванням
в) установленням спіральних вставок
г) використанням полімерних матеріалів
124. До чого призводить зміщення коливань електродів за фазою на 180 за двоелектродного вібродугового наплавлення ?
а) збільшення тривалості горіння дуги і продуктивності наплавлення
б) нестабільності процесу горіння дуги і зменшення продуктивності наплавлення
в) зменшення тривалості горіння дуги
г) не впливає на процес
125. Види документів, що не входять в одиничний технологічний процес відновлення
деталі:
а) відомість технологічних документів
б) маршрутна карта
в) операційна карта
г) відомість обладнання
126. Довговічність – це :
а) властивість об’єкта безперервно зберігати працездатний стан протягом деякого часу
б) властивість об’єкта зберігати значення всіх параметрів
в) властивість об’єкта зберігати працездатність до початку граничного стану за
встановленої системи ТО і ремонту
г) властивість об’єкта зберігати значення показників ремонтопридатності та
безвідмовності
127. Гарантійний ресурс об’єкта – це:
а) календарна тривалість використання машини
б) календарний період, протягом якого виробник гарантує і забезпечує виконання вимог
до надійності, за умови дотримання правил експлуатації
в) наробіток об’єкта, до виконання якого виробник гарантує і забезпечує виконання
вимог до надійності, за умови дотримання споживачем правил експлуатації
г) сумарний наробіток машини
128. Технічне обслуговування (ТО) – це:
а) комплекс організаційно-технічних заходів з усунення виявлених несправностей
б) часткове розбирання для усунення несправностей
в) повне розбирання, відновлення працездатності
г) комплекс робіт щодо підтримання машин у справному та працездатному стані під час
їх використання, зберігання, транспортування
129. До технічних показників якості машин відносять:
а) розміри, геометричну форму, шорсткість поверхонь, матеріал, масу
б) спосіб відновлення або зміцнення, захисту від корозії, удосконалення
в) величину звуку та вібрації у кабіні, зусилля на важелях
г) витрату палива, швидкість, вантажність
130. Які роботи виконують під час поточного ремонту машини ?
а) ремонт допоміжних вузлів для підтримки працездатності
б) ремонт одного із силових агрегатів
в) ремонт будь-яких складових частин, окрім базової
г) ремонт будь-яких частин
131. Для відбору проб зерна використовують:
а) решето
б) конусний щуп
в) літрову пурку
г) трієр
132. Зерно вважається сухим із вологістю до:
а) 17%
б) 16%
в) 15%
г) 14%
133. Для лущення пшениці та ячменю застосовують:
а) вальцьовий верстат з обгумованими вальцями
б) лущильно-шліфувальну машину
в) відцентрову лущильну машину
г) бильну насіннєрушку
134. Для обробки кусків тіста та надання їм форми використовують:
а) тістомісильні машини
б) тістоділильні машини
в) тістоформувальні машини
г) тістоприготувальні машини
135. Для надання шматку тіста кульоподібної форми використовують:
а) закатні машини
б) спеціальні машини
в) округлювальні машини
г) ділильні машини
136. Для поділу незбирального коров'ячого молока на вершки і знежирене молоко:
а) фільтр
б) гомогенізатор
в) сепаратор
г) центрифугу
137. Для подрібнення і рівномірного розподілу жирових кульок у молоці і рідких
молочних продуктах використовують:
а) гомогенізатор
б) сепаратор
в) центрифугу
г) змішувач
138. Барботер у мийних машинах виконує функції:
а) фільтрування мийного розчину
б) підігрівання мийного розчину
в) інтенсифікації процесу миття
г) усі перелічені
139. Для миття овочів з твердою шкірою застосовують машину:
а) вібраційну
б) вентиляторну
в) щіткову
г) барабанну
140. Для стерилізації консервів використовують:
а) бланшувач
б) ошпарювач
в) варильний казан
г) автоклав
141. Трудові ресурси потенційні – це:
а) населення зайняте економічною діяльністю (уже працює)
б) особи, що навчаються з відривом від виробництва
в) зайняті в домашньому господарстві
г) безробітні, що не мають роботи, але бажають її отримати, особи, що навчаються з
відривом від виробництва та зайняті в домашньому господарстві
142. Сезонні працівники – це:
а) ті, які прийняті на роботу по найму на тривалий термін без точного його визначення
б) ті, яких зараховують до складу трудового колективу на термін до 6-ти місяців для
виконання сезонних робіт
в) ті, яких зараховують до складу трудового колективу тимчасово з наперед
встановленим терміном, як правило – до 2-х місяців
г) ті, яких зараховують до складу трудового колективу тимчасово без точного
визначення терміну
143. Який із наявних показників найбільш повно
характеризує ефективність
використання трудових ресурсів:
а) кількість відпрацьованих днів одним працівником за рік
б) річна продуктивність праці
в) коефіцієнт сезонності праці
г) розмах сезонності
144. Показник річної продуктивності праці визначається по підприємству як:
а) відношення валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах до
середньорічної чисельності працівників
б) відношення валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах до кількості
відпрацьованих у сільському господарстві впродовж року людино-годин
в) відношення валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах до кількості
відпрацьованих у сільському господарстві впродовж року людино-днів
г) відношення валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах до
кількості відпрацьованих у сільському господарстві впродовж року місяців
145. Ціна – це:
а) грошовий вираз вартості товару, що являє собою суму грошової виручки від реалізації
одиниці продукції
б) грошова форма затрат праці, необхідної для виробництва продукції
в) грошовий вираз витрат виробництва
г) собівартість плюс чистий дохід
146. Комісія з розслідування зобов’язана скласти акт розслідування нещасного випадку за
формою Н-5 в скількох примірниках ?
а) 3-х
б) 4-х
в) 5-х
г) 6-х
147. До першої категорії належать аварії, внаслідок яких:
а) загинуло 2 чи травмовано 10 і більше осіб
б) загинуло 3 чи травмовано 5 і більше осіб
в) загинуло 4 чи травмовано 5 і більше осіб
г) загинуло 4 чи травмовано 10 і більше осіб
148. Виявлені випадки захворювань і отруєнь до професійних визначаються:
а) керівником підприємства, інженером з охорони праці
б) керівником підприємства, санепідемслужбою, координаційною групою
в) експертною комісією у складі спеціалістів лікувально-профілактичного закладу
г) Міністерством АПК, службою охорони праці, керівником підприємства
149. Із скількох членів складається координаційна група ?
а) 2 – 4
б) 4 – 6
в) 6 – 10
г) 3 – 5
150. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки внаслідок:
а) отруєння алкоголем, наркотичними або іншими речовинами
б) групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома або більше працівниками
в) під час прямування на роботу або з роботи пішки, на громадському транспорті
г) під час використання в особистих цілях транспортних засобів підприємства
151. З яких частин складається ротор комбайна КЗСР-9?
а) планки – спереду, била – посередині, лопаті – позаду
б) била – спереду, планки – посередині, лопаті – позаду
в) лопаті – спереду, планки – посередині, била – позаду
г) лопаті – спереду, била – посередині, планки – позаду
152. В якій відповіді вірно перераховані всі регулювання очистки комбайна КЗС-9-1?
а) частота обертання вентилятора і молотильного барабану
б) частота обертання вентилятора, зазор між жалюзі решіт, кут нахилу подовжувача
верхнього решета
в) зазор між жалюзі решіт, кут нахилу подовжувача верхнього решета
г) частота обертання вентилятора, зазор між жалюзі решіт
153. Чим подаються відірвані качани до шнека жатки комбайна для збирання кукурудзи?
а) бітерами
б) ланцюгами з лапками
в) ланцюгово-планчастим транспортером
г) прутковим транспортером
154. Якого типу подрібнювальний апарат застосовують для подрібнення стебел кукурудзи
в комбайні ККП-3?
а) барабанний
б) дисковий
в) штифтовий
г) молотковий
155. Які вальці встановлюють в качаноочисному апараті кукурудзозбирального комбайна?
а) чавунні та сталеві
б) чавунні та дерев’яні
в) гумові та дерев’яні
г) гумові та чавунні
156. Який принцип дії машини ЕМС-1А?
а) очищення насіння за масою
б) очищення насіння за розміром
в) очищення насіння за властивостями поверхні
г) все перераховане
157. За яким принципом сортує насіння машина ПСС-2,5?
а) за властивістю поверхні
б) за щільністю
в) за розмірами
г) все перераховане
158. Які копачі встановлені на коренезбиральній машині РКС-6?
а) активні дискові
б) вилкові
в) пасивні полозкові
г) викопувальні скоби
159. Для чого призначений комбайн ККУ-2А?
а) збирання зернових
б) збирання кукурудзи
в) збирання буряків
г) збирання картоплі
160. Для збирання якої культури призначена машина МСК-1?
а) капусти
б) моркви
в) зеленого горошку
г) томатів
161. В якій камері доїльних стаканів створюється вакуум під час такту стиску ?
а) в піддійковій
б) в наддійковій
в) в міжстінковій
г) усі перераховані варіанти
162. За принципом роботи доїльних стаканів доїльні апарати поділяють на:
а) двотактні, тритактні, чотиритактні
б) безперервного відсмоктування, двотактні, чотиритактні
в) безперервного відсмоктування, двотактні, тритактні
г) однотактні, двотактні, чотиритактні
163. Для згладжування пульсацій вакууму в системі доїльної машини призначений:
а) вакуумний насос
б) вакуумний балон
в) вакуумний регулятор
г) вакуумметр
164. Які пульсатори використовують для перетворення постійного вакууму на
пульсуючий ?
а) пневмобарабанні
б) пневмогравітаційні
в) електромагнітні.
г) усі перераховані варіанти
165. Які такти відбуваються в двотактних доїльних апаратах ?
а) ссання, стиск
б) ссання, відпочинок
в) стиск, відпочинок
г) усі перераховані варіанти
166. Для створення вакууму в доїльній машині призначений:
а) вакуумний насос
б) вакуумний балон
в) вакуумний регулятор
г) вакуумметр
167. В доїльних установках конвеєрного типу використовують:
а) нерухомі станки
б) рухомі станки
в) стійла
г) усі перераховані варіанти
168. Якого типу вакуумні насоси використовують в доїльних установках ?
а) діафрагмові
б) ротаційні
в) шестеренні
г) усі перераховані варіанти
169. Як відбувається облік молока ?
а) окремо від кожної корови
б) окремо для певної групи корів
в) загалом по всій фермі
г) усі перераховані варіанти
170. Як рухаються молоко і охолодна рідина у закритих проточних системах охолодження ?
а) в одному напрямку
б) в протилежних напрямках
в) в перпендикулярних напрямках
г) в одному та в протилежних напрямках
171. Яким кроком виконується свердління отворів у водопроводі під час проведення
монтажних робіт обладнання для прив’язного утримання корів ОСК–25А ?
а) першим кроком
б) другим кроком
в) третім кроком
г) четвертим кроком
172. Яким повинно бути зусилля для повертання важеля приводу механізму відв’язування
корів ?
а) не вище 100 Н
б) не нижче 67 Н
в) рівним 150 Н
г) не нижче 80 Н
173. На якій висоті від підлоги приміщень встановлюють автонапувалки у корівниках ?
а) 100–120 мм
б) 400–550 мм
в) 330–350 мм
г) 780–800 мм
174. У якому вигляді завод-виробник постачає конвеєр-живильник коренебульбоплодів
ТК-5Б ?
а) у вигляді прямокутного паралелограма
б) складеним
в) у вигляді кубічного паралелограма
г) розібраним
175. Що найперше роблять під час монтажу кліткових батарей типів КБН та КБУ ?
а) складають і закріпляють напувалки
б) складають і закріпляють годівниці
в) складають і закріпляють кормороздавач
г) складають каркас із стояками і щитами
176. За допомогою чого на кожному стояку здійснюється регулювання положення клітки
по висоті в межах 20–25 мм для кліткових батарей типів КБН та КБУ ?
а) за допомогою спеціальних важелів
б) за допомогою міні домкратів
в) за допомогою підставок
г) за допомогою регулювальних гвинтів
177. Де монтують механізм роздавання кормів обладнання для утримання птиці на підлозі ?
а) у кормовому відділенні і в пташнику
б) у кормовому відділенні і в свинарнику
в) у кормовому відділенні і в корівниках
г) у кормовому відділенні і в коморах
178. На якій глибині встановлюють натяжну і приводну станції стрічкового
кормороздавача обладнання для утримання птиці на підлозі ?
а) 100–200 мм
б) 200–300 мм
в) 300–400 мм
г) 400–500 мм
179. Протягом якого часу випробовують на холостому ходу і налагоджують яйцезбиральний
конвеєр обладнання для утримання птиці на підлозі ?
а) 1 год
б) 2 год
в) 3 год
г) 4 год
180. Протягом якого часу випробовують на холостому ходу і обкатують кормороздавачі
обладнання для утримання птиці на підлозі ?
а) 2–3 год
б) 4–5 год
в) 1–2 год
г) 3–4 год
181. Скільки складових сили опору плуга містить формула академіка В.П.Горячкіна:
а)
дві
б)
три
в)
чотири
г)
п’ять
182. Кінематичний показник роботи фрези це:
а)
відношення поступальної швидкості до колової
б)
відношення колової швидкості до поступальної
в)
відношення колової швидкості до діаметра барабана
г)
відношення колової швидкості до кількості ножів
183. Чим обмежується задача вибору ефективнішого машинного агрегату ?
а) наявними у господарстві технічними засобами, характеристиками полів,
агротехнічними і екологічними вимогами
б) характеристиками полів, агротехнічними вимогами, підготовкою агрегату до роботи,
сортом с.г. культури
в) агротехнічними і екологічними вимогами, врожайністю с.г. культур, вологістю
ґрунту, видом пального
г) лише агротехнічними вимогами
184. Як обмежити поперечне переміщення начіпної машини під час переїздів МА ?
а) зменшити довжину центральної тяги
б) зменшити довжину правого вертикального розкосу
в) зафіксувати нижні тяги начіпного механізму муфтами стяжок у піднятому стані
технологічної машини
г) зафіксувати нижні тяги начіпного механізму муфтами стяжок в опущеному стані
технологічної машини
185. Як змінюється продуктивність агрегату у разі збільшення довжини гону ?
а) збільшується
б) зменшується
в) не змінюється
г) зменшується до відповідної межі
186. Як змінюється коефіцієнт використання часу зміни агрегату у разі збільшення
довжини гону ?
а) збільшується
б) зменшується
в) не змінюється
г) зменшується до відповідної межі
187. Ширина поворотної смуги під час роботи агрегату має бути:
а) кратною робочій ширині захвату агрегату
б) не кратною робочій ширині захвату агрегату
в) може бути будь-якої ширини
г) кратною половині робочої ширини захвату агрегату
188. Найважливіша складова якісних показників основного обробітку ґрунту:
а) відхилення від заданої глибини
б) опір агрегату
в) прямолінійність руху
г) швидкість руху
189. Один із експлуатаційних показників роботи агрегату:
а) кінематична ширина захвата агрегату
б) витрати пального на одиницю виконаної роботи агрегатом
в) кінематична довжина агрегату
г) коефіцієнт використання часу зміни
190. Раціональний спосіб руху агрегату під час виконання оранки традиційними плугами:
а) комбінований з чергуванням загінок всклад і врозгін
б) човниковий
в) по колу за периметром поля
г) діагональний.
191. Спосіб ремонту, який належить до методу ремонту встановлення додаткових
елементів:
а) ремонт тріщин установленням фігурних вставок
б) ремонт тріщин зварюванням способом “відпалюваних” валиків
в) ремонт тріщин накладанням епоксидної композиції
г) ремонт тріщин нанесенням анаеробних герметиків
192. Способи, що належать до методу ремонту встановленням додаткових елементів:
а) відновлення посадочних отворів у корпусах нанесенням гальванічних покрить
б) відновлення посадочних отворів у корпусах запресуванням суцільних втулок
в) відновлення посадочних отворів у корпусах розточуванням
г) відновлення посадочних отворів у корпусах приварюванням шару порошку
193. Дефекти, які доцільно відновлювати встановленням додаткових елементів:
а) знос поршневих пальців
б) знос шийок колінчастих валів
в) знос зубів борін
г) знос циліндрів у блоках-картерах
194. Основні матеріали для дефектування, що застосовуються в процесі контролю деталей
кольоровим методом:
а) проникна червона рідина та проявна біла фарба
б) рідина змочування
в) взагалі не використовують проявних рідин
г) радіоактивні
195. Склад суспензії, що використовується під час магніто-порошкового дефектування:
а) трансформаторна олива, гас, магнітна стружка
б) гас, трансформаторна олива, бензин
в) гас, трансформаторна олива
г) олива, фарба
196. Методи дефектування, що відносять до органоліптичних:
а) зовнішній огляд
б) вимірювання
в) люмінесцентний метод
г) ультразвуковий метод
197. Поверхні деталей, що відновлюють обтисканням:
а) внутрішні
б) зовнішні
в) профільні
г) всі перераховані варіанти
198. Поверхні деталей, що відновлюють роздаванням:
а) зовнішні
б) внутрішні
в) профільні
г) всі перераховані варіанти
199. За рахунок чого відбувається компенсація довжини деталі під час витягування ?
а) поперечного перерізу
б) маси деталі
в) міцності
г) всі перераховані варіанти
200. Які з перерахованих нормативно-технічних документів не належать до ремонтної
документації ?
а) ремонтний кресленик
б) маршрутна карта
в) робоче креслення деталі
г) технічні вимоги на капітальний ремонт
201. Для наплавлення деталей якого діаметра рекомендується застосовувати вібродуговий
метод під час відновлення?
а) від 50 мм
б) від 30 мм
в) від 15 мм
г) всі перераховані варіанти
202. Сумарний наробіток машин від початку експлуатації до настання граничного стану –
це:
а) діагностування
б) довговічність
в) ресурс
г) безвідмовність
203. Такт ремонту – це:
а) кількість об’єктів (машин, агрегатів), які перебувають у ремонті одночасно
б) період часу, після закінчення якого повинен вийти з ремонту черговий
відремонтований об’єкт (машина, агрегат)
в) час, який потрібно витратити робітникам для виконання ремонтних робіт протягом
року на конкретному підприємстві
г) час ремонту всього об’єкта
204. Фронт ремонту – це:
а) період часу, після закінчення якого повинен вийти з ремонту черговий
відремонтований об’єкт (машина, агрегат)
б) кількість об’єктів (машин, агрегатів), які перебувають у ремонті одночасно
в) тривалість перебування об’єкта в ремонті від початку першої до кінця останньої
операції
г) час ремонту всього об’єкта
205. Роботи, що виконують під час капітального ремонту машини:
а) ремонт силових агрегатів
б) ремонт вузлів і агрегатів, які цього потребують, а також базової деталі
в) повне розбирання машини і ремонт будь-яких агрегатів і деталей, включаючи базові
г) ремонт будь-яких деталей, окрім базової
206. Які машини використовуються для сухої очистки поверхні пшениці і жита від пилу,
часткового відділення плодових оболонок і зародку ?
а) оббивальні
б) щіточні
в) лущильні
г) протиральні
207. Які машини використовуються для очистки поверхні та борозенки зернини від пилу ?
а) оббивальні
б) лущильні
в) щіточні
г) протиральні
208. Які машини використовуються для гідротермічної обробки зерна при підготовці його
до помелу ?
а) зволожувальні
б) мийні
в) лущильні
г) сушильні
209. До яких показників якості відносять пористість м’якушки хліба ?
а) органолептичних
б) фізико-хімічних
в) хімічних
г) біологічних
210. Фізико-хімічні показники якості хліба:
а) свіжість, пористість, колір
б) вологість, пористість, кислотність
в) вологість, еластичність, смак
г) смак, колір, свіжість
211. Шнековий текстуратор використовують для виробництва:
а) кефіру
б) морозива
в) вершкового масла
г) сиру
212. Гомогенізатор вершкового масла призначений для:
а) надання однорідної структури маслу та рівномірного розподілу вологи
б) надання однорідної структури маслу та вологи
в) надання однорідної структури маслу та внесення домішок
г) надання однорідної структури маслу
213. Сипкість відносять до властивостей зернової маси:
а) фізичних
б) хімічних
в) фізіологічних
г) біологічних
214. Машини в яких зовнішній шар продукту розрушується абразивною поверхнею, це:
а) різальні
б) шкіроочисні
в) протиральні
г) шкіропротиральні
215. Які вимоги висуваються до машин для різання овочів?
а) забезпечення розмірів нарізаних шматочків, рівні та гладенькі поверхні зрізу
б) забезпечення однакових мас нарізаних шматочків
в) забезпечення різання на задану кількість шматочків
г) забезпечення однакових розмірів нарізаних шматочків
216. Прибуток на 1 ц продукції визначається як:
а) різниця між ціною і повною собівартістю одиниці реалізованої продукції
б) різниця між виручкою і повною собівартістю реалізованої продукції
в) відношення суми прибутку до площі сільськогосподарської культури
г) відношення суми прибутку до середньорічного поголів’я худоби
217. Природна родючість ґрунту – це:
а) запас поживних речовин, що створився в результаті природного процесу
ґрунтоутворення
б) така, що створюється в процесі виробничої діяльності людини за допомогою праці і
засобів виробництва шляхом підвищення культури землеробства
в) кількість продукції, що одержана з одиниці земельної площі
г) сукупність його абсолютної і відносної родючості в умовах певного розвитку
продуктивних сил
218. Трудові ресурси – це:
а) усі люди працездатного віку
б) люди працездатного віку, що працюють
в) частина населення здатного до праці, яка має необхідний фізичний і розумовий
розвиток та бере, або спроможна брати участь у матеріальному виробництві та духовному
житті суспільства
г) частина населення, яка не бере, але може брати участь у виробництві продукції.
219. Собівартість одиниці продукції – це:
а) грошовий вираз сукупних матеріальних і трудових витрат підприємства на
виробництво одиниці продукції
б) затрати уречевленої праці, що містить в собі вартість використаних засобів
виробництва
в) затрати живої праці на одиницю продукції
г) вартість продукту, створеного необхідною працею
220. Оптові ціни – це такі:
а) за якими підприємства реалізують свою продукцію великими партіями всім
категоріям споживачів, крім населення
б) за якими підприємства реалізують продукцію малими партіями
в) за якими підприємства реалізують продукцію населенню
г) за якими населення купує товари в роздрібній торгівлі для задоволення власних
потреб
221. Хто несе відповідальність за створення кабінету з охорони праці підприємства ?
а) інженер будівельник
б) керівник підприємства
в) служба охорони праці
г) координаційна група
222. Який орган здійснює відомчий контроль за додержанням законодавства охороною
праці ?
а) Міністерство аграрної політики та продовольства України
б) координаційна група, керівник підприємства
в) Державний комітет з ядерної та радіаційної безпеки
г) Верховна Рада України
223. Навчання з охорони праці організовує і проводить:
а) головний спеціаліст галузі
б) інспектор по кадрах, інженер з охорони праці
в) головний економіст
г) головний бухгалтер
224. Який нещасний випадок буде виробничим при доставці працівників на роботу ?
а) на особистому транспорті
б) на транспорті господарства
в) на громадському транспорті
г) на всіх видах транспорту
225. За якою формою складається акт, якщо за висновками роботи комісії з розслідування,
нещасні випадки визнаються пов’язаними з виробництвом?
а) Н-1
б) Н-2
в) Н-3
г) Н-4
226. Який тип соломотрясу встановлений на комбайні КЗС-9-1?
а) клавішний
б) роторний
в) конвеєрно-роторний
г) конвеєрний
227. Для збирання незернової частини врожаю на зернозбиральних комбайнах
застосовують:
а) копнувачі
б) валкоутворювачі
в) подрібнювачі
г) все перераховане
228. З чого складається пікерно-стреперний качановідокремлювальний апарат?
а)
б)
в)
г)
229.
а)
б)
в)
г)
230.
а)
б)
в)
г)
231.
а)
б)
в)
г)
232.
а)
б)
в)
г)
233.
а)
б)
в)
г)
234.
а)
б)
в)
г)
235.
а)
б)
в)
г)
236.
а)
б)
в)
г)
237.
а)
б)
в)
г)
238.
а)
б)
дві пластини і два ребристих вальця
дві пластини і два шнека
два ребристих вальця і шнек
дві пластини і шнек
Які регулювання комбайна ККП-3 виконується гвинтовим механізмом?
зазор між качановідривними пластинами
зазор між вальцями качановідривного апарату
зазор між вальцем качановідривного апарату і чистиком
всі перераховані
Яку поверхню мають вальці качаноочисного апарату?
чавунний з рифленою поверхнею, гумовий з рифленою поверхнею
чавунний з рифленою поверхнею, гумовий з гвинтовими ребордами
чавунний з гвинтовими ребордами, гумовий з гвинтовими ребордами
чавунний з гвинтовими ребордами, гумовий з рифленою поверхнею
На решеті Б2 машини ОВС-25 відбувається:
розділення маси на два приблизно рівні потоки
відокремлення дрібних домішок
відокремлення великих домішок
все перераховане
Якого типу сушарка БВ-40А?
шахтна
барабанна
електрична
активного вентилювання
З чого складається очистка коренезбиральної машини КС-6Б?
грохот
бітерні вали
дві пари шнеків і грудкоподрібнювач
решета і вентилятор
З чого складається очистка комбайна ККУ-2А?
прутковий транспортер
грудкороздавлювач і бадиллєвідокремлювач
грохот і гірка
все перераховане
Для збирання якої культури призначена машина ВУ?
капусти
моркви
огірків
томатів
Яка операція включена в технологічну лінію збирання та обробки яєць ?
сушіння яєць
транспортування яєць в цех
збирання яєць з гнізд
усі перераховані варіанти
Станки типу СОС-Ф-35 призначені для утримання:
великої рогатої худоби
свиней
овець
курей
Каскадна триярусна батарея БКН-3А призначена для утримання:
великої рогатої худоби
свиней
в) овець
г) курей
239. Стійлове обладнання ОСП-Ф-26 призначене для утримання:
а) великої рогатої худоби
б) свиней
в) овець
г) курей
240. Якого типу насос для забирання води ВК-1/16 ?
а) консольний одноступеневий
б) консольний багатоступеневий
в) відцентровий заглибний
г) вихровий
241. Яку автонапувалку використовують для напування ВРХ?
а) ПА-1А
б) АП-1А
в) АГК-4Б
г) усі перераховані варіанти
242. Якого типу за принципом дії напувалка для птиці ПН-1 ?
а) важільного
б) поплавкового
в) вакуумного
г) ніпельного
243. Які операції виконує подрібнювач коренебульбоплодів ИКМ-5 ?
а) миття коренебульбоплодів
б) змішування кормів
в) видалення каміння з кормів
г) миття коренебульбоплодів і видалення каміння з кормів
244. Як регулюють необхідну крупність продукту при подрібненні грубих кормів в
подрібнювачі ИКВ 5А «Волгарь-5» ?
а) зміною положення першого рухомого ножа відносно кінця витка шнека
б) зміною кількості ножів у апараті першого ступеня подрібнення
в) зміною кількості ножів у апараті другого ступеня подрібнення
г) зміною положення першого рухомого ножа відносно кінця витка шнека і зміною
кількості ножів у апараті другого ступеня подрібнення
245. Як регулюють необхідну крупність продукту при подрібненні зерна в дробарці КДУ2?
а) зміною швидкості обертання молоткового барабана
б) змінними решетами
в) зміною швидкості обертання ножового барабана
г) зміною швидкості обертання молоткового барабана і зміною швидкості обертання
ножового барабана
246. На якій відстані від зони стрижки овець встановлюють пересувні електростанції
стригальних агрегатів ?
а) 10–15 м
б) 15–20 м
в) 20–25 м
г) 25–30 м
247. За допомогою чого підвішують між перекриттям і підлогою класирувальний стіл
обладнання для стрижки овець та обробки вовни ?
а) за допомогою сталевого канату
б) за допомогою мотузки товщиною 10 мм
в) за допомогою підставок
г) за допомогою верхніх та нижніх розтяжок
248. Якої ширини готують спеціальну підлогу під основу годівниці для стаціонарних
транспортерних кормороздавачів, суміщених з годівницями ?
а) 0,9–1 м
б) 1–2 м
в) 0,5–0,7 м
г) 0,2–0,5 м
249. Яке значення не повинна перевищувати загальна довжина контуру гнойових каналів
для одного каналу скребкового транспортера ТСН-160А ?
а) 160 м
б) 250 м
в) 340 м
г) 100 м
250. Якого діаметру повинен бути центральний вакуумпровід ?
а) не менше 10 мм
б) не менше 20 мм
в) не менше 25 мм
г) не менше 40 мм
251. Якої довжини роблять траншею у центральній частині доїльного майданчика для
встановлення доїльних установок ?
а) 5500 мм
б) 8500 мм
в) 7680 мм
г) 1233 мм
252. На якій висоті від підлоги приміщень встановлюють автонапувалки у свинарниках ?
а) 100–120 мм
б) 150–170 мм
в) 220–230 мм
г) 350–370 мм
253. За який час повинна наповнюватись водою напувальна чаша при повному відкриванні клапана напувалки для худоби ?
а) 5–10 с
б) 15–20 с
в) 25–30 с
г) 30–35 с
254. Яка повинна бути висота фундаменту від рівня підлоги для встановлення напувалки
для худоби ?
а) 50–100 мм
б) 100–200 мм
в) 200–300 мм
г) 300–400 мм
255. Яким чином проводять монтаж задніх та поперечних стояків станкового обладнання
для утримання свиней ?
а) одночасно з монтажем внутрішнього водопроводу
б) після монтажу напувалок
в) одночасно з монтажем годівниць
г) одночасно з монтажем напувалок
256. Раціональний спосіб руху агрегату під час виконання оранки оборотними плугами:
а) комбінований з чергуванням всклад і врозгін
б) по колу за периметром поля
в) човниковий
г) діагональний
257. Коефіцієнт робочих ходів – це:
а) оцінка досконалості прийнятого способу руху і виду поворотів
б) оцінка робочої довжини гону
в) оцінка швидкісного режиму роботи агрегату
г) оцінка елементів часу зміни
258. Вкажіть машинно-тракторні агрегати для передпосівного обробітку ґрунту і сівби
цукрового буряку:
а) МТЗ-80+УСМК-5,4Б - МТЗ-80+ССТ-12В
б) МТЗ-80+УСМК-5,4Б - МТЗ-80+ СУПН-8А
в) МТЗ-80+ СО-4,2 - МТЗ-80+ССТ-12В
г) МТЗ-80+ СО-4,2 - ЮМЗ-6+ССТ-12В
259. Яким показником оцінюється спосіб руху агрегату на полі ?
а) коефіцієнтом робочих ходів
б) коефіцієнтом використання тягового зусилля
в) коефіцієнтом часу зміни
г) ККД трактора
260. Чим обмежується швидкість руху агрегату під час виконання технологічної операції
?
а) не обмежується
б) інтервалом допустимих швидкостей
в) обмежується довільно
г) потужністю двигуна
261. Яким показником обґрунтовується ширина захвату агрегату ?
а) коефіцієнтом використання тягового зусилля
б) коефіцієнтом робочих ходів
в) коефіцієнтом часу зміни
г) швидкістю руху
262. Скільки сівалок в агрегаті можуть використовуватися під час сівби технічних культур
(цукровий буряк, соняшник, кукурудза) ?
а) одна
б) дві та більше
в) три та більше
г) кількість сівалок обмежується потужністю двигуна
263. Транспортні операції під час виконання технологічного процесу сівби – це:
а) допоміжні операції
б) основні операції
в) суміжні операції
г) потокові операції
264. Чим обумовлюється швидкість руху комбайну під час збирання ранніх зернових
культур ?
а) врожайністю зернової частини культури
б) погодними умовами
в) біологічною врожайністю культури
г) врожайністю незернової частини культури
265. Які способи збирання використовують під час збирання ранніх зернових культур ?
а) потоковий
б) роздільний, потоковий
в) тільки роздільний
г) тільки прямоточний
266. Методи вивчення зносу деталей, що не потребують розбирання вузлів машини:
а) мікрометричне вимірювання
б) профілографування поверхонь
в) визначення зносу за вмістом продуктів зношування у мастилі
г) визначення зносу за втратою маси
267. Методом нанесення компенсуючого шару вважають:
а) передпродажне діагностування с.-г. машин
б) наплавлення, напилювання, металізація, застосування полімерів
в) розподіл запасних частин між аграрними підприємствами
г) проведення робіт з регламенту середнього ремонту
268. Основу синтетичних мийних засобів становлять:
а) лужні електроліти
б) поверхнево-активні речовини
в) наповнювачі
г) консерванти
269. Спосіб очищення деталей від нагару в умовах невеликих підприємств:
а) механічний спосіб
б) хіміко-термічний спосіб
в) термічний спосіб
г) лазерний
270. Основний параметр, за яким дефектують пружини стиснення:
а) довжина пружини у вільному стані
б) зусилля повністю стиснутої пружини
в) зусилля стискання пружини до робочої висоти
г) крок витків
271. Чим обтискання відрізняється від роздавання ?
а) напрямком докладеної сили та деформації
б) якістю обробки
в) вартістю процесу
г) всі перераховані варіанти
272. Які припої мають температуру плавлення до 400°С ?
а) м'які
б) тверді
в) комбіновані
г) всі перераховані варіанти
273. Яка температура плавлення твердих припоїв ?
а) більше 550°С
б) менше 400°С
в) 250°С
г) не встановлюється
274. Температура плавлення припою відносно температури плавлення металу деталі
повинна бути:
а) нижчою
б) вищою
в) одноковою
г) довільною
275. В якому документі технологічного процесу описується технологічна операція з
вказуванням переходів та даних про засоби оснащення ?
а) маршрутна карта
б) карта ескізів
в) операційна карта
г) технологічна інструкція
276. Що характеризує знеособлений ремонт ?
а) підшипникові вузли встановлюють на цю саму машину
б) деталі, зняті з цієї машини, після відновлення встановлюють на будь-яку машину
в) зберігають для машини, що ремонтується, свою базову деталь, а решту деталей можна
встановлювати на будь-яку іншу машину
г) всі перераховані варіанти
277. Тривалість виробничого циклу – це:
а) тривалість перебування об’єкта в ремонті від початку першої до кінця
останньої
операції
б) кількість об’єктів (машин, агрегатів), які перебувають у ремонті одночасно
в) період часу, після закінчення якого повинен вийти з ремонту черговий
відремонтований об’єкт
г) всі перераховані варіанти
278. Які роботи виконуються під час поточного ремонту машини ?
а) ремонт допоміжних вузлів для підтримки працездатності
б) ремонт одного із силових агрегатів
в) ремонт будь-яких складових частин, окрім базової
г) ремонт всіх складових частин у тому числі і базових
279. Поточний ремонт проводять для:
а) тракторів
б) автомобілів
в) сільськогосподарських машин
г) всі перераховані варіанти.
280. Які з показників характеризують властивості якості машин ?
а) технологічні, технічні
б) економічні, ергономічні
в) естетичні
г) всі перераховані
281. Психрометр призначений для визначення:
а) відносної вологості повітря
б) коефіцієнта тертя
в) пружності
г) температури
282. Зерно, багате крохмалем відносять до групи рослин:
а) бобові
б) зернові
в) олійні
г) круп’яні
283. Зерно, багате білками відносять до групи рослин:
а) бобові
б) масличні
в) зернові
г) білкові
284. До яких показників якості відноситься кислотність хліба ?
а) фізико-хімічних
б) хімічних
в) органолептичних
г) біологічних
285. Основні компоненти, що необхідні для приготування тіста:
а) вода, борошно, ваніль, ванілін
б) борошно, дріжджі, сіль, вода
в) борошно, дріжджі, сіль, молоко
г) маргарин, оцет, сіль
286. Парафінери використовують під час виробництва:
а) сухого молока
б) казеїну
в) вершкового масла
г) сиру
287. Робочими органами плівкової сушарки є:
а) сушильні барабани
б) розпилювальні пристрої
в) барабани
г) порожні сушильні вальці
288. Принцип дії якої машини для розділення плодової сировини базується на взаємодії
абразивного диска з продуктом:
а) для відділення томатного насіння
б) для відриву плодоніжок
в) для коренеплодів від кожури
г) для протирання сировини
289. Основним засобом руйнування виноградного грона є:
а) дроблення
б) пресування
в) протирання
г) пресування та протирання
290. Вміст розчинних речовин у овочах визначають за допомогою:
а) психрометра
б) ареометра
в) рефрактометра
г) тахометра
291. До складу сільськогосподарських угідь входять:
а) рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні плодові насадження, перелоги
б) рілля і багаторічні насадження
в) рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні плодові насадження, площа лісу
г) рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні плодові насадження, ставки і водоймища
292. Постійні працівники – це:
а) ті, які прийняті на роботу по найму на тривалий термін без точного його визначення
б) ті, яких зараховують до складу трудового колективу на термін до 6-ти місяців для
виконання сезонних робіт
в) ті, яких зараховують до складу трудового колективу тимчасово з наперед
встановленим терміном, як правило – до 2-х місяців
г) ті, яких зараховують до складу трудового колективу тимчасово без точного
визначення терміну
293. В залежності від строку обчислення розрізняють такі види собівартості:
а) виробнича
б) планова, очікувана, фактична
в) індивідуальна
г) галузева
294. Рентабельність – це:
а) поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої підприємство
за рахунок грошової виручки від реалізації продукції повністю відшкодовує витрати на її
виробництво й одержує прибуток
б) процентне відношення виробничих витрат до собівартості реалізованої продукції
в) процентне відношення чистого доходу до вартості фондів
г) відношення вартості валової продукції до суми виробничих витрат
295. Сума прибутку визначається як:
а) різниця між ціною і повною собівартістю одиниці реалізованої продукції
б) різниця між виручкою і повною собівартістю реалізованої продукції
в) відношення суми прибутку до площі сільськогосподарської культури
г) відношення суми прибутку до середньорічного поголів’я худоби
296. Укажіть звітну форму про травматизм і куди вона надсилається ?
а) 7-ТВ в обласне управління
б) 7-ТТН в районне статуправління
в) 7-ТНВ в обласне статуправління
г) 9-ТТН в районне статуправління
297. Ким затверджене Положення про систему управління охороною праці у сільському
господарстві ?
а) Президентом
б) Верховною Радою
в) Кабінетом Міністрів України
г) Міністерством АПК
298. Хто включається до виконавчого органу по СУОП в с.г. підприємстві ?
а) координаційна група, служба ОП, комісія з питань ОП тощо
б) керівник підприємства, головний бухгалтер, економіст
в) профспілки та уповноважені з питань ОП
г) головні спеціалісти, економіст
299. За якою формою складається карта обліку у разі виявлення гострого професійного
захворювання (отруєння)?
а) П-6
б) П-5
в) П-3
г) П-2
300. При яких значеннях коефіцієнта безпеки праці ставиться оцінка «задовільно» по
СУОП ?
а) 0,75 – 0,80
б) 1,00 – 0,95
в) 0,81 – 0,95
г) 0,75 – 0,86