списки в інтернет на 08.04.15.

ПЕРЕЛІК
справ, призначених до розгляду в касаційній інстанції
судовою палатою у цивільних справах
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
08 квітня 2015 року
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
I СКЛАД
(проспект Повітрофлотський, 28, зал № 2),
з 1000 год.
№
з/п
№
провадження
1
6-2868св15
2
6-7181св15
3
6-17368св14
4
6-27085св14
5
6-29096св14
6
6-46180св14
7
6-46795св14
8
6-47176св14
Сторони у справі та предмет спору
Суд, який ухвалив
рішення
Примітка
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського до Корнійчука А.Г.,
Дарницький
Корнійчук В.Л., які діють в своїх інтересах та в
районний суд
інтересах дитини Корнійчук Д.А., про
м. Києва
виселення з гуртожитку
ПАТ «Дельта Банк» до Твердохліба В.Г.,
Твердохліб Є.Ю. про стягнення боргу за
Тернопільського
договором про надання споживчого кредиту; за міськрайонного суду
зустрічним позовом Твердохліб Є.Ю. до ПАТ
Тернопільської
«Дельта Банк», АТ0 «УкрСиббанк» про
області
визнання договору поруки припиненим
Сухачов О.В. до Котнюка М.А. про захист честі,
Рівненський
гідності, ділової репутації та відшкодування
міський суд
моральної шкоди
Рівненської області
Одеська міська рада до Ковальської О.О.,
Ковальської
С.В.,
Ковальського
О.В.,
Ковальського С.В., треті особи: Малиновська
районна адміністрація Одеської міської ради,
Малиновський
Орган опіки та піклування Малиновської
районний суд
районної адміністрації Одеської міської ради,
м. Одеси
про знесення самовільно збудованого об’єкта та
звільнення незаконно займаної земельної
ділянки
Балко Р.В. до ЗАТ «Закарпаттуризм»,
Лумшорського
ДП
лікувально-оздоровчий
Ужгородський
комплекс
«Полонина»
Закарпатського
міськрайонний суд
обласного ЗАТ по туризму та екскурсіях Закарпатської області
«Закарпаттуризм» про стягнення суми
Комунарський
Миньков К.В. до ТОВ «Бі-Нафта» про стягнення
районний суд
заборгованості по заробітній платі
м. Запоріжжя
Прокурор Корольовського району м. Житомира
Корольовський
в інтересах Шилової В.С., Шилової Л.В.,
районний суд
Федас О.А. до Шилова В.В. про виселення
м. Житомира
ПАТ «Терра Банк» до Вологжанської І.В.,
Кіровський
Гордієнко С.В., Златопольського В.Б., третя
районний суд
особа – Путілов В.М., про стягнення м. Дніпропетровська
1
9
6-47327св14
10
6-887св15
11
6-45св15
12
6-3413св15
13
6-5156св15
14
6-6514св15
15
6-47233св14
16
6-47416св14
17
6-320св15
18
6-665св15
19
6-2296св15
заборгованості; за позовом ПАТ «Терра Банк»
до Путілова В.М., Свергуна О.Г. про стягнення
заборгованості
Зелінський Е.Ф., Ясінянська селищна рада до
Рахівський
Студеняк Г.Д. про скасування свідоцтва про
районний суд
право власності на квартиру
Закарпатської області
Гебултівська Л.В. до Гончарука В.М.,
Білоцерківський
МТСБ України, ПАТ «Українська екологічна
міськрайонний суд
страхова компанія» про відшкодування шкоди
Київської області
Сиротіна В.О. до ТОВ «Укрінформсервіс»,
Голосіївський
третя особа – ЗАТ «Київгума», про стягнення
районний суд
коштів та розірвання договорів
м. Києва
Міжгірський
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дидара О.А. про
районний суд
стягнення заборгованості
Закарпатської області
Гав’яз О.М., Маяк М.М., Пеньковий О.М.,
Шмирьов В.Ф. до Батаєва І.О., ГО «Обрій»,
Петькун О.Д., Рєзніка В.П., Списаренко А.О.,
Списаренко О.А., треті особи: Богуля М.С.,
Буйко В.Б., ГУЮ у м. Києві, Довбищук О.М.,
ДП
«Макарівське
лісове
господарство»,
Захарченко В.А., Київська обласна рада,
Святошинський
Київське обласне управління лісового та
районний суд
мисливського господарства, Корж М.С., Кусяка
м. Києва
А.Я.,
Макаркін
О.М.,
Марченко
Ю.Г.,
Пархоменко
П.О.,
Потапенко
К.Г.,
Тимошенко Б.О., Трофімов О.М., про визнання
незаконним та скасування рішення загальних
зборів
ПАТ «Дельта Банк» до Диндина Б.П. про
Болехівський
звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом
міський суд
передачі у власність, виселення та усунення Івано-Франківської
перешкод у здійсненні права власності
області
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Качура С.С. про
Мелітопольський
стягнення
заборгованості
за
кредитним
міськрайонний суд
договором
Запорізької області
ПАТ «Східно-Український банк «Грант» до
Казакової Н.О., Ситнік В.О., Стенька О.А., треті
особи: ПП «Ажио-Плюс», Шоста одеська
Овідіопольський
державна нотаріальна контора, про зобов’язання
районний суд
вчинити певні дії та стягнення заборгованості за
Одеської області
кредитом шляхом звернення стягнення на
предмет іпотеки
Ткаченко Г.М. до Ткаченка І.М. про визнання
Старобільський
спільним
сумісним
майном
подружжя
районний суд
житлового будинку та сільськогосподарських
Луганської області
будівель та розподіл майна подружжя
Шмаков О.М., Шмакова І.Ю. до Іллічівського
управління експлуатації газового господарства
Київський
ПАТ «Одесагаз», ПАТ «Одесагаз» про захист
районний суд
прав споживачів, зобов’язання вчинити певні дії
м. Одеси
та стягнення моральної шкоди
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Наймалюк Нижньосірогозький
(Барсук) В.В. про стягнення заборгованості за
районний суд
кредитним договором
Херсонської області
2
20
6-2502св15
Левицька С.К. до Григоришина В.Ю., Гуцуляк
Т.І.,
Дутчак
Г.І.,
Кіндрат
О.В.,
Коломийської міської ради, третя особа –
Управління Державного земельного агентства у
Коломийському районі Івано-Франківської
області, про визнання недійсним та скасування
рішення Коломийської міської ради, визнання
недійсним державного акта на право власності
на земельну ділянку
Омельченко Р.С. до СВГ «Карпенко М.І.» про
визнання договору оренди земельної ділянки
недійсним
ГУЮ у Хмельницькій області, Мертенс У.А. до
Занов’як А.І. про забезпечення повернення
неповнолітньої дитини до Федеративної
Республіки Німеччини
21
6-42262св14
22
6-2025св15
23
6-7543св15
Пивовар Н.В. до Сафоніка Є.М. про визнання
батьківства та стягнення аліментів
24
6-39210св14
Щевелєва М.І. до Одеської міської ради про
визнання права власності
25
6-39945св14
ПАТ «СК «Український страховий стандарт» до
Буряка О.В. про стягнення страхового
відшкодування в порядку регресу
26
6-43432св14
Труш М.І. до ПАТ «Банк Форум» про стягнення
коштів за договором банківського вкладу
27
6-4479св15
28
6-4698св15
29
6-4920св15
Касянчук
Н.В.,
Матвійчук
А.М.
до
Гаврилової Р.В., Гаврилова О.Є., які діють у
своїх інтересах та в інтересах неповнолітнього
Гаврилова Л.О., Золтан Н.В., треті особи:
Золтан С.В., Луцо В.В., Служба у справах дітей
Острозької РДА, про усунення перешкод у
здійсненні права власності нерухомим майном
Новомосковський
міжрайонний
прокурор
Дніпропетровської області в інтересах держави
в особі Обласної спеціалізованої кредитнофінансової
безприбуткової
господарської
організації «Дніпропетровський обласний фонд
підтримки
індивідуального
житлового
будівництва на селі» до Вовковича С.М.,
Бабіна В.І., Лабунського С.О. про стягнення
боргу
Бондарчук А.В., Бондарчук В.А., Бондарчук
Д.А., Бондарчук Г.М. до Оратівської селищної
ради Оратівського району Вінницької області,
треті особи: Бондарчук В.І., Бурлака С.С., про
визнання протиправним та скасування рішення
ВК Оратівської селищної ради від 29 листопада
2013 року № 86 про приватизацію житлового
приміщення, визнання протиправним та
скасування розпорядження органу приватизації
Оратівської селищної ради від 29 травня
2014 року № 1, визнання протиправним та
скасування свідоцтва про право власності на
житло від 10 червня 2014 року на житлову
Коломийський
міськрайонний суд
Івано-Франківської
області
Вільнянський
районний суд
Запорізької області
Хмельницький
міськрайонний суд
Хмельницької
області
Кузнецовський
міський суд
Рівненської області
Київський
районний суд
м. Одеси
Броварський
міськрайонний суд
Київської області
Ужгородський
міськрайонний суд
Закарпатської області
Острозький
районний суд
Рівненської області
Новомосковський
міськрайонний суд
Дніпропетровської
області
Оратівський
районний суд
Вінницької області
3
квартиру та
власності
30
31
32
6-5438св15
6-47693св14
6-1870св15
скасування
реєстрації
права
Скарга Донець Г.Й. на дії державного виконавця
та
начальника
Дзержинського
ВДВС
Криворізького МУЮ
Воронкін Є.Ф. до Національного наукового
центру
Харківського
фізико-технічного
інституту,
третя особа – Управління ПФ
України в Дзержинському районі м. Харкова,
про встановлення факту роботи у важких
шкідливих умовах праці та зобов’язання
вчинити певні дії
ДП «Херсонське лісомисливське господарство»,
заступник прокурора Херсонської області,
Херсонська обласна державна адміністрація,
Херсонський міжрайонний прокурор з нагляду
за додержанням законів у природоохоронній
сфері до Білозерської РДА, Крешуна С.І. про
визнання
протиправними
та
скасування
розпоряджень, та визнання недійсним договору
оренди землі, повернення земельної ділянки у
державну власність
Біленький О.Й. до Державної адміністрації
залізничного транспорту України, Міністерства
інфраструктури України, третя особа – ДТГО
«Львівська залізниця», про встановлення факту
перебування на посаді на умовах безстрокового
трудового договору, скасування наказу про
звільнення та поновлення на роботі
Прокурор м. Біла Церква в інтересах держави в
особі
Державної
інспекції
сільського
господарства
Київської
області
до
Білоцерківської
РДА,
Гончарука
О.Л.,
Гончарук Н.В., Гончарук Т.Л., Хільчука М.П.,
Гейко Т.А., Бровченка С.І., Павловської В.В.,
Капляр Г.В., Капляра П.Г., Бондаренка В.М. та
інших відповідачів про визнання незаконним та
скасування розпорядження Білоцерківської
РДА; за позовом прокурора м. Біла Церква в
інтересах держави в особі Київської ОДА до
Білоцерківської
РДА,
Гончарука
О.Л.,
Гончарук Н.В., Гончарук Т.Л., Хільчука М.П.,
Гейко Т.А., Бровченка С.І., Павловської В.В.,
Капляр Г.В. та інших відповідачів про визнання
недійсними державних актів на право власності
на земельну ділянку та застосування наслідків
недійсності правочину у вигляді повернення
земельних ділянок
Центрально-Міський
районний суд
м. Кривого Рогу
Дніпропетровської
області
Дзержинський
районний суд
м. Харкова
Білозерський
районний суд
Херсонської області
Тернопільський
міськрайонний суд
Тернопільської
області
33
6-2199св15
34
6-28013св14
35
6-29243св14
Заява ТОВ Фірма «Еколас–сервіс» ЛТД про
скасування рішення третейського суду
Сєвєродонецький
міський суд
Луганської області
6-44057св14
Почепецький С.В., Почепецька Н.В., Разіна
О.Є., Цагурій О.О., Бречко В.О. до ТОВ
«Аграрний дім ім. Горького» про стягнення
боргу за грошовим зобов’язанням; за зустрічним
Сахновщинський
районний суд
Харківської області
36
Білоцерківський
міськрайонний суд
Київської області
4
37
6-45075св14
38
6-45125св14
39
6-45274св14
40
6-46115св14
41
6-46215св14
42
6-32078св14
позовом ТОВ «Аграрний дім ім. Горького» до
Почепецького
С.В.,
Почепецької
Н.В.,
Разіної О.Є., Цагурія О.О., Бречка В.О. про
визнання договору купівлі-продажу недійсним
Прокурор Мукачівського району в інтересах
держави в особі Закарпатської обласної
державної адміністрації до Мукачівської РДА,
Мошак Л.І., Русинко Н.Я., треті особи:
Державна інспекція сільського господарства в
Мукачівський
Закарпатській області, ПАТ «ВіЕс Банк», про
міськрайонний суд
визнання недійсним розпорядження голови Закарпатської області
Мукачівської районної державної адміністрації,
визнання недійсним державного акту про право
власності на землю, витребування земельної
ділянки
Мацелло В.В., Шлезінгер М.І., Кийко В.М.,
Кийко
К.В.,
Недашківський
О.В.
до
Міжнародного науково-навчального центру
Голосіївський
інформаційних
технологій
і
систем
районний суд м.
Національної академії наук та Міністерства
Києва
освіти та науки України, третя особа –
Національна академія наук України, про
стягнення грошових коштів
АмурПАТ «Альфа-Банк» до Свізінської Г.А.,
Нижньодніпровський
Свізінського М.М. про стягнення заборгованості
районний суд
за кредитним договором
м. Дніпропетровська
Шепотько Л.В., яка діє у інтересах
неповнолітньої Шепотько Д.С., до Шепотько
Є.І., управління благоустрою та житлової
Тернівський
політики Виконавчого комітету Криворізької
районний суд
міської ради, Рудюк В.Г., третя особа – відділ
м. Кривого Рогу
житлово-комунального
господарства
ВК
Дніпропетровської
Тернівської районної ради у м. Кривому Розі,
області
про визнання приватизації та договору купівліпродажу недійсними
Корейська національна страхова корпорація до
Печерський
ПАТ
«СК
«Лемма»
про
стягнення
районний суд
заборгованості
м. Києва
Оклюк С.Г. до ВВД ФСС НВВ ПЗ України в
Любашівському районі Одеської області про
Любашівський
районний суд
стягнення моральної шкоди (для вирішення
Одеської області
питання про поворот виконання рішення
від 10 грудня 2014 року)
5
ІІ СКЛАД
(проспект Повітрофлотський, 28, зал № 1),
з 1000 год.
№
з/п
№
провадження
1
6-552св15
2
6-3757св15
3
6-46994св14
4
6-4447св15
5
6-46814св14
Сторони у справі та предмет спору
Лабенська Ю.О. до Лазурненської селищної ради
Скадовського району Херсонської області,
Херсонського державного університету про
визнання недійсними рішень та державного акта
на право постійного користування земельною
ділянкою
Дивінець О.Л. до ПАТ «ВТБ Банк», треті особи:
Тимченко Л.Р., ТОВ «Тегател», про визнання
договорів
недійсними
та
припинення
правовідносин
Сербіна Л.В. до ПАТ «Сбербанк Росії» про
зобов’язання вчинити певні дії
Токарчук С.М. до Державної казначейської
служби України, прокуратури Волинської області,
прокуратури Любешівського району Волинської
області про відшкодування майнової і моральної
шкоди, завданої незаконним притягненням до
кримінальної відповідальності
Цибульська М.М., Цибульська Т.М., Цибульський
М.М. до Цибульської Л.О., Цибульського Л.М.,
Цибульського Л.П., треті особи: відділ опіки та
піклування Суворовської районної адміністрації
Одеської міської ради, ТОВ «Форес», про розподіл
спадкового майна
ТОВ «Вердикт Фінанс» до Гальцева М.В.,
Борисюка С.М. про стягнення заборгованості та
звернення стягнення на предмет застави, за
зустрічним позовом Гальцева М.В. до ТОВ
«Вердикт Фінанс», Борисюка С.М. про визнання
договору поруки недійсним
6
6-47132св14
7
6-48144св14
ПАТ «БМ Банк» до ПП «Нива-В.Ш.»,
Снігир О.В., третя особа – Брикун О.О., про
визнання прилюдних торгів недійсними
6-2094св15
Джумига Т.Г. до Тупікіної Т.Д., Данілкіної С.Л.,
яка діє від свого імені та в інтересах неповнолітніх
Данілкіна В.М., Данілкіної Р.М., про визнання
осіб такими, що втратили право користування
житлом; за зустрічним позовом Тупікіної Т.Д.,
Данілкіної С.Л., яка діє від свого імені та в
інтересах
неповнолітніх
Данілкіна
В.М.,
Данілкіної
Р.М.,
до
Джумиги Т.Г., третя особа – відділ опіки та
піклування Малиновської районної адміністрації
Одеської міської ради, за участю прокуратури
Малиновського району м. Одеси про визнання
договору міни недійсним
8
Суд, який ухвалив
рішення
Примітка
Скадовський
районний суд
Херсонської області
Ленінський
районний суд
м. Харкова
Шевченківський
районний суд
м. Києва
Любешівський
районний суд
Волинської області
Суворовський
районний суд
м. Одеси
Заводський
районний суд
м.
Дніпродзержинська
Дніпропетровської
області
КиєвоСвятошинський
районний суд
Київської області
Малиновський
районний суд
м. Одеси
6
9
10
6-3751св15
6-6269св15
11
6-6636св15
12
6-9451св15
13
6-1505св15
14
6-3598св15
15
6-4591св15
16
6-33970св14
17
18
19
6-37001св14
6-37044св14
6-38167св14
Міністерство закордонних справ України до
Фуфалька Р.І. про стягнення боргу
ПАТ «Марфін Банк» до Казюка С.С., Ленінського
ВДВС Полтавського МУЮ, Литвинчука М.Ю. про
скасування акта, звільнення майна з-під арешту,
зобов’язання вчинити певні дії
Танцюра Л.Л. до Задворної Н.М., Леонтюк
(Танцюри) Н.В., треті особи: Служба у справах
дітей Києво-Святошинської районної державної
адміністрації Київської області, Стратілат П.І., про
визнання недійсним договору купівлі-продажу
будинку
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Беклеміщева Д.С. про
стягнення заборгованості за кредитним договором
Михайловська К.Р. до ЖЕУ м. Полтави,
Михайловського
В.Є.,
третя
особа
–
Михайловська В.В., про укладення окремого
договору найму житлового приміщення, вселення
в квартиру
Невгасимий
А.О.,
ТОВ
«Дизайн»
до
Кулакова В.В. про визнання недійсним рішення
про зміну директора, яке зафіксоване у протоколі
товариства від 21 березня 2012 року,
відшкодування моральної шкоди
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Волкова В.В. про
звернення стягнення; за зустрічним позовом
Волкова В.В. до ПАТ КБ «ПриватБанк» про
визнання незаконним збільшення процентної
ставки за кредитним договором, визнання
недійсним пункту кредитного договору, визнання
незаконним збільшення розміру кредиту
Клоновець С.В. до Деснянського ВДВС
Чернігівського МУЮ, третя особа – ГУ
Міндоходів у Чернігівській області, про зняття
арешту з майна та заборони здійснювати
відчуження майна
Прокурор
Дніпропетровського
району
Дніпропетровської області до Здоровець О.О.,
Чегорки П.П., треті особи: відділ Держкомзему у
Дніпропетровському районі Дніпропетровської
області, Чернова О.І., про визнання нікчемними
договорів купівлі-продажу земельної ділянки,
визнання недійсним державного акта на право
власності на земельну ділянку, повернення
земельної ділянки у власність держави
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Купріної Н.Н.,
Строїла Д.О., Строїло І.О., Строїло К.О.,
Строїло О.О., Феденко Н.В. про звернення
стягнення на предмет іпотеки, виселення, зняття з
реєстраційного обліку
Мельниченко
В.М.,
Мельниченко
О.М.,
Мельниченко
П.М.
до
Макарчук
Н.М.,
Мельниченко О.Г., Путрівської сільської ради про
визнання недійсними рішення органу місцевого
самоврядування, державного акта та договору
Дарницький
районний суд
м. Києва
Київський
районний суд
м. Полтави
КиєвоСвятошинський
районний суд
Київської області
Василівський
районний суд
Запорізької області
Київський
районний суд
м. Полтави
Подільський
районний суд
м. Києва
Павлоградський
міськрайонний суд
Дніпропетровської
області
Деснянський
районний суд
м. Чернігова
Дніпропетровський
районний суд
Дніпропетровської
області
Новомосковський
міськрайонний суд
Дніпропетровської
області
Васильківський
районний суд
Дніпропетровської
області
7
дарування земельної ділянки
20
21
6-38269св14
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дядченко Н.П. про
відшкодування шкоди; за зустрічним позовом
Дядченко Н.П. до ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення незаконно утриманої заробітної плати
Довгинцівський
районний суд
м. Кривого Рогу
Дніпропетровської
області
6-38346св14
Бєлєнок О.Ф. до Панчука О.В., треті особи: ПАТ
«СК «Лафорт», Соколов С.Ю., пpo відшкодування
шкоди,
заподіяної
внаслідок
дорожньотранспортної пригоди
Деснянський
районний суд
м. Києва
ІІІ СКЛАД
(проспект Повітрофлотський, 28, зал № 3),
з 1000 год.
№
з/п
№
провадження
1
6-321св15
2
6-533св15
3
6-1477св15
4
6-1955св15
5
6-38431св14
Сторони у справі та предмет спору
Перший заступник прокурора Шевченківського
району м. Києва до Київської міської ради,
Жмарева М.М., Самсіної Т.Б. про визнання
недійсними рішення, державних актів на право
власності на земельну ділянку, договору
дарування, відновлення становища, яке існувало
до порушення права
Рафті Н.О. до ПАТ «КБ «Надра» про стягнення
середнього заробітку за весь час затримки по
день фактичного розрахунку, індексу інфляції та
3 % річних
Топорович А.Д. до Коруд О.Д., Коруда І.Я.,
третя особа – приватний нотаріус Кушнерчук
О.М., про визнання договору купівлі-продажу
житлового будинку та земельних ділянок
недійсним
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Ковальчук Н.Ю.,
Ковальчук С.В., Ковальчука Ю.М., третя особа
– Орган опіки та піклування ВК НовоградВолинської міської ради, про звернення
стягнення на предмет іпотеки
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гончара С.В. про
стягнення заборгованості в повному обсязі
Суд, який ухвалив
рішення
Примітка
Шевченківський
районний суд
м. Києва
Шевченківський
районний суд
м. Києва
Овруцький
районний суд
Житомирської
області
НовоградВолинський
міськрайонний суд
Житомирської
області
Вознесенський
міськрайонний суд
Миколаївської
8
області
6
6-43019св14
7
6-43364св14
8
6-25214св14
9
6-30519св14
Одеська міська рада до Борисової Н.С.,
Кушнерова В.А., третя особа – Київська районна
адміністрація Одеської міської ради, про
зобов’язання привести земельну ділянку до
попереднього стану
Гончар М.Д. до Гармашева А.С., треті особи:
Гармашева
В.М.,
Інспекція
державного
архітектурно-будівельного
контролю
у
Харківській
області,
Федоренко
Н.С.,
Федоренко Р.О., про визнання самовільно
збудованих житлових і нежитлових будівель
такими, що не відповідають будівельним
нормам
та
державним
стандартам,
відшкодування матеріальної та моральної
шкоди
Кательницька С.М. до Тахерірад Хедаят, третя
особа – Моніре Месудіян, про припинення
правовідношення за договором іпотеки; за
зустрічним позовом Тахерірад Хедаят до
Кательницької С.М., Ільницького М.Т., треті
особи: приватний нотаріус Київського міського
нотаріального
округу
Коновалова
Е.А.,
приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу Черемха Н.В., про
визнання недійсними договорів; за позовом
третьої
особи
Моніре
Месудіян
до
Кательницької
С.М.,
Тахерірад
Хедаят,
Ільницького М.Т., треті особи: приватний
нотаріус Київського міського нотаріального
округу Коновалова Е.А., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу
Черемха Н.В., про визнання недійсними
договорів
Гейченко Н.В. до Ларіної Є.І. про визнання
особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, виселення, вселення
10
6-31789св14
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Руженка В.І. про
стягнення заборгованості за договором кредиту
11
6-31810св14
Свізінський М.М. до ПАТ «Альфа-Банк» про
захист прав споживача шляхом визнання
частково недійсним кредитного договору
12
6-31981св14
Абдуллах О.І. до Солтиса М.М., треті особи:
ВДВС Здолбунівського РУЮ, ПАТ «ОТП
Банк», Солтис Т.В., про виділ частки із
спільного майна в натурі для звернення
стягнення на неї
13
6-32270св14
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Левченко В.В. про
стягнення заборгованості
14
6-3583св15
Клопотання компанії «Еулер Гермес Сервісез
Швайц АГ» про надання дозволу на примусове
виконання на території України рішення
Київський
районний суд
м. Одеси
Жовтневий
районний суд
м. Харкова
Печерський
районний суд
м. Києва
Приморський
районний суд
м. Одеси
Крюківський
районний суд
м. Кременчука
Полтавської області
АмурНижньодніпровський
районний суд
м. Дніпропетровська
Здолбунівський
районний суд
Рівненської області
Новосанжарський
районний суд
Полтавської області
Приморський
районний суд
м. Одеси
9
Арбітражного суду ФОСФА від 07 вересня
2011 року № 4219 про стягнення з ПАТ
«Одеський олійножировий комбінат» грошових
коштів на користь компанії «Еулер Гермес
Сервісез Швайц АГ»
15
6-42258св14
Петрова В.М. до Товта Д.Ю. про стягнення
безпідставно набутих грошових коштів
16
6-44633св14
Харитоненко Н.В. до ПАТ «БрокБізнесБанк»
про стягнення коштів
17
6-44772св14
18
6-44813св14
19
6-47956св14
20
6-48335св14
21
6-48339св14
22
6-25827св14
23
6-23253св14
24
6-23913св14
25
6-26464св14
26
6-26627св14
Берегівський
районний суд
Закарпатської області
Київський
районний суд
м. Полтави
Ужгородський
міськрайонний суд
Закарпатської області
Шевченківський
районний суд
м. Києва
Сторожинецький
районний суд
Чернівецької області
Ткачик Т.С. до ВК Ужгородської міської ради
про визнання права власності на допоміжні
приміщення
ПАТ «КБ «Надра» до Афанасьєвої Г.В.,
Харченка Б.С., третя особа – ТОВ «НКМ1», про
звернення стягнення на предмет іпотеки
Мишко Л.М. до управління освіти, сім’ї, молоді
та спорту Сторожинецької РДА про визнання
звільнення незаконним та поновлення на роботі
Заява ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія»,
первинний стягувач АКБ «Східно-Єропейський
Ужгородський
банк», боржники Марухнич М.Я., Марухнич
міськрайонний суд
І.В.,
про
заміну сторони
виконавчого Закарпатської області
провадження
Заява Льодин М.І. про зміну способу виконання
рішення суду у справі за позовом Льодин М.І.
до Шиняєва В.Є., Шиняєвої Л.Л., ВК Одеської
Приморський
міської ради про визнання незаконним та
районний суд
скасування розпорядження, усунення перешкод
м. Одеси
у користуванні квартирою, зобов’язання
вчинити певні дії
КС «Громада» до Мацуєва О.М., Мацуєвої Н.Л.,
Шаригіна Р.М., Капиці М.Л., Острогляда В.В.,
Козачука М.Ф., Мацуєва Д.О., Лойчика М.О.
про стягнення заборгованості за кредитним
договором; за зустрічним позовом Мацуєва
Новотроїцький
О.М. до КС «Громада» про визнання недійсним
районний суд
правочину; за зустрічним позовом Лойчика Херсонської області
М.О. до КС «Громада» про припинення
договору поруки; за зустрічним позовом
Козачука С.Ф. до КС «Громада» про
припинення договору поруки
Деснянський
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Іваненка О.С. про
районний суд
стягнення заборгованості
м. Чернігова
Славутський
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кисельової Л.В. про
міськрайонний суд
стягнення
заборгованості
за
кредитним
Хмельницької
договором
області
ПАТ «Мегабанк» до Вороновського В.В. про
Галицький
стягнення
заборгованості
за
кредитним
районний суд
договором
м. Львова
Бердянський міжрайонний прокурор в інтересах
Бердянський
держави до Бердянської міської ради,
міськрайонний суд
Управління Держземагентства у Бердянському
Запорізької області
районі Запорізької області, Гапонової О.Я.,
10
27
6-28940св14
28
6-36238св14
29
6-36880св14
30
6-38022св14
31
6-339св15
32
6-953св15
33
6-17700св14
34
6-35326св14
35
6-39087св14
третя особа – РС Бердянського МУЮ
Запорізької області, про визнання незаконним та
скасування п. 5, 5.3 рішення Бердянської міської
ради, визнання недійсним державного акта на
право власності на земельну ділянку, скасування
його державної реєстрації та повернення
земельної ділянки
Черватюк М.М. до Черватюк О.І. про визнання
майна спільною сумісною власністю, за позовом
Черватюка
М.М.
до
Черватюк
О.І.,
Балабаєвої А.Ю. про визнання договорів
дарування недійсними
Вовченко В.Ф., Подоліч Л.Ф., Литвиненко І.В.
до Манько О.І. про визнання права власності
ПАТ «Девелоперська компанія МС-Інвест» до
Окружкіна А.А., Івлева О.О., Підтілка М.П.,
Овсяника
В.Л.,
Тимошевського
В.В.,
Нечаєва А.М., Недашківського М.В., ТОВ
«Виробничо-будівельний комбінат «Моноліт»
про визнання недійсними договорів купівліпродажу майнових прав; за зустрічним позовом
Нечаєва А.М. до ПАТ «Девелоперська компанія
МС-Інвест» про визнання недійсним договору
на інвестування будівництва житлового будинку
з прибудованою школою мистецтв; за позовом
Окружкіна А.А. до ПАТ «Девелоперська
компанія МС-Інвест» про визнання особи
такою, що не набула права на будинок
Опанащук Ю.Я. до ВК Житомирської міської
ради, КП «Готельне господарство «Житомир»
про стягнення заробітної плати, вихідної
допомоги, компенсації за невикористану
відпустку, середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні та моральної шкоди
Войцешук В.В. до Захарової І.М., третя особа –
приватний нотаріус Житомирського міського
нотаріального округу Слюсар В.В., про
визнання
недійсним
заповіту,
визнання
недійсним свідоцтва про право на спадщину за
заповітом
Овсієнко Т.З. до Бєлохатюк Л.П., Нєрова К.Є.,
треті особи: Бохонко Г.О., Масляна Г.В.,
Управління ДМС України в Миколаївській
області, про виселення особи без надання
іншого жилого приміщення
КП
«Дирекція
будівництва
шляховотранспортних споруд м. Києва» до Аніщенко
В.А. про зобов'язання звільнити земельну
ділянку
Подання державного виконавця Московського
ВДВС Харківського МУЮ Соклакової О.М. про
видачу дубліката виконавчого листа у справі за
позовом Гаврилова В.І. до Ляшенка В.В. про
стягнення боргу за договором позики
Вовк С.А., Вовк Г.Ю. до ПАТ КБ «ПриватБанк»
про визнання кредитного договору недійсним;
Уманський
міськрайонний суд
Черкаської області
Солом’янський
районний суд
м. Києва
Обухівський
районний суд
Київської області
Корольовський
районний суд
м. Житомира
Богунський
районний суд
м. Житомира
Центральний
районний суд
м. Миколаєва
Дніпровський
районний суд
м. Києва
Московський
районний суд
м. Харкова
Суворовський
районний суд
11
36
6-40329св14
37
6-43989св14
38
6-46486св14
39
6-1966св15
40
6-2886св15
41
6-12072св14
42
6-43249св14
43
6-46497св14
44
6-47068св14
45
6-47714св14
46
6-48050св14
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вовка
С.А., Вовк Г.Ю. про звернення стягнення на
предмет іпотеки; за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Вовк Г.Ю. про стягнення
заборгованості
ПАТ «Дельта Банк» до Макеєва С.С.,
Макеєвої Т.С. про звернення стягнення на
предмет іпотеки
Клопотання ТОВ «Енергоальянс» про надання
дозволу на примусове виконання рішення від
25 жовтня 2013 року арбітражу АD НОС,
утвореного
відповідно
до
арбітражного
регламенту ЮНІСТРАЛ 1976, про стягнення з
держави Республіка Молдова суми боргу та
видачу виконавчого листа
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кухарика О.Ю., третя
особа – Кухарик М.В., про звернення стягнення
на предмет іпотеки та виселення
Бугайов Ю.Г., Гречка Н.І. до Бугайової В.М. про
виселення
за
неможливістю
спільного
проживання
ПАТ «Укргазбанк» до Коника Я.Т., Тригуба
О.М. про стягнення заборгованості за
кредитним договором та звернення стягнення на
заставне майно
Макаренко
М.В.
до
Жильцова
А.В.,
Жильцової А.Г., Жильцової Г.В. про звернення
стягнення на предмет іпотеки та виселення
ПАТ «Акцент-Банк» до Черненка С.А. про
стягнення заборгованості
Ріпа І.П. до ДП «Корсунь-Шевченківське лісове
господарство», треті особи: директор ДП
«Корсунь-Шевченківське лісове господарство»
Яценко В.Б., Римаренко Г.А., про укладення
трудового договору
Григоренко (Черкунова) О.Д. до Черкунова
А.С., Черкунова О.С., Черкунової Г.Г.,
Черкунової С.С., третя особа – Орган опіки та
піклування Жашківської РДА, про визнання
житлового будинку об’єктом права спільної
сумісної власності подружжя, визнання права
власності на 1/2 частини будинку та земельної
ділянки
ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» до
Клименка Г.В., Сваток (Клименко) Л.М. про
усунення перешкод у користуванні земельною
ділянкою, відшкодування завданих збитків та
зобов'язання вчинити певні дії
Прокурор Липовецького району, який діє в
інтересах Кондратюк М.А., до Свірської О.І. про
усунення перешкоди шляхом вселення; за
зустрічним позовом Свірської
О.І. до
Кондратюк М.А. про усунення перешкоди в
користуванні житловим будинком шляхом
виселення
м. Херсона
Святошинський
районний суд
м. Києва
Печерський
районний суд
м. Києва
Вінницький
міський суд
Вінницької області
Полтавський
районний суд
Полтавської області
Полтавський
районний суд
Полтавської області
Київський
районний суд
м. Харкова
Новотроїцький
районний суд
Херсонської області
КорсуньШевченківський
районний суд
Черкаської області
Жашківський
районний суд
Черкаської області
Томашпільський
районний суд
Вінницької області
Липовецький
районний суд
Вінницької області
12
47
6-48348св14
48
6-3993св15
49
6-4566св15
50
6-4681св15
51
6-35924св14
Ісак О.В. до Ісака В.М., треті особи: ТОВ
«Новий облік», ТОВ «Яхт-клуб «Столиця», ТОВ
«Аклімат», ТОВ «Компанія «Столиця-буд»,
ТОВ «Столичний квартал», ТОВ «Вісак», ТОВ
«Грандсервісбуд», ТОВ «Вісак-оризон», ТОВ
«Металспецбуд», ТОВ «Айва», ТОВ «Холдинг
«Укрграніт», ТОВ «Творча Майстерня «Вісак»,
ПП «Творча Майстерня «Престиж», ПАТ «Банк
Столиця», ПАТ «Трест Київміськбуд-1», ПАТ
«Київміськбуд-1», про поділ майна подружжя;
за зустрічним позовом Ісака В.М. до Ісак О.В.,
треті особи: ТОВ «Новий облік», ТОВ «Яхтклуб «Столиця», ТОВ «Аклімат», ТОВ
«Компанія «Столиця-буд», ТОВ «Столичний
квартал», ТОВ «Вісак», ТОВ «Грандсервісбуд»,
ТОВ «Вісак-оризон», ТОВ «Металспецбуд»,
ТОВ «Айва», ТОВ «Холдинг «Укрграніт», ТОВ
«Творча Майстерня «Вісак», ПП «Творча
Майстерня «Престиж», ПАТ «Банк Столиця»,
ПАТ
«Трест
Київміськбуд-1»,
ПАТ
«Київміськбуд-1», про поділ майна подружжя
Модвалов С.О. до ВАТ НАСК «Оранта», Юффи
С.І. про відшкодування матеріальної та
моральної шкоди
Коротчук О.П. до НАК «Украгролізинг» про
скасування наказу, поновлення на роботі,
стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу, надбавки за складність та
напруженість в роботі, компенсації за
невикористану відпустку та відшкодування
моральної шкоди
Ходаковський С.В. до Ходаківської Г.М., третя
особа – КП КОР «Ірпінське БТІ» Київської
області, про виділ у натурі частини будинку та
визначення порядку користування земельною
ділянкою
ПАТ «КБ «Надра» до Макар’єва М.В.,
Самойленко В.О. про стягнення заборгованості
за кредитним договором
Оболонський
районний суд
м. Києва
Приморський
районний суд
м. Одеси
Шевченківський
районний суд
м. Києва
Ірпінський
міський суд
Київської області
Самарський
районний суд
м. Дніпропетровська
13
ІV СКЛАД
(проспект Повітрофлотський, 28, зал № 4),
з 1000 год.
№
з/п
1
№
провадження
Сторони у справі та предмет спору
6-1893св15
Рибка Н.С. до Назаренка А.Ю. про стягнення
аліментів
2
6-4198св15
3
6-4324св15
4
6-43268св14
5
6-36св15
6
6-1337св15
7
6-3398св15
8
6-4562св15
9
6-4831св15
Шеремета С.О. до ТОВ «Юван», Шеремети
Л.О., Шеремети О.І. про визнання недійсним
правочину, розірвання договору дольової участі
у будівництві житла
Ігнатюк В.М. до ПАТ «Дочірній банк Сбербанку
Росії» про примусове виконання обов’язку в
натурі
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Русової О.М.
про стягнення заборгованості за кредитним
договором; за зустрічним позовом Русової О.М.
до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про
встановлення нікчемності правочину, визнання
іпотечного договору недійсним
Тарасенко С.М. до Долгошея О.В., МТСБУ,
Панасенка С.А., ПАТ СК «Княжа»
про
стягнення матеріальних збитків, пов'язаних із
установленням пам'ятника
Трута О.С. до
стягнення боргу
Константинової
О.М.
про
ПАТ «Дельта Банк» до Маркідов Д.А. про
стягнення
заборгованості
за
кредитним
договором
Глущенко П.А. до Чернюка В.В., Чернюк Н.Г.,
яка
діє
в
інтересах
неповнолітнього
Чернюка А.В., третя особа – Служба у справах
дітей Вінницької міської ради, про визнання
заповіту недійсним; за зустрічним позовом
Чернюка В.В., Чернюк Н.Г., яка діє в інтересах
неповнолітнього
Чернюка
А.В.,
до
Глущенка П.А. про визнання заповіту недійсним
КП «Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго»
до
Скальської
М.Д.
про
стягнення
заборгованості
Логоша О.С. до Вербицького С.М. про
відшкодування матеріальної та моральної
шкоди, завданої
внаслідок
залиття та
пошкодження квартири
Суд, який ухвалив
рішення
Комунарський
районний суд
м. Запоріжжя
Луцький
міськрайонний суд
Волинської області
Дніпровський
районний суд
м. Києва
Малиновський
районний суд
м. Одеси
Малиновський
районний суд
м. Одеси
Суворовський
районний суд
м. Херсона
Жовтневий
районний суд
м. Харкова
Вінницький
міський суд
Вінницької області
Ізмаїльський
міськрайонний суд
Одеської області
Володарський
районний суд
Київської області
10
6-5175св15
11
6-5225св15
Ромазанов О.Г. до Херсонського обласного
управління АТ «Ощадбанк» про стягнення сум
Новокаховський
міський суд
Херсонської області
6-45470св14
Карбовнік І.М., Магала В.С., Мазурик М.І.,
Ставничий А.М. до Гавронського Б.М., ТОВ
«Шаян-Еліт», Федишин Т.А., треті особи:
ПАТ «ОТП Банк», Федишин П.Б., про визнання
права власності на квартиру
Франківський
районний суд
м. Львова
12
Примітка
14
13
6-849св15
14
6-1172св15
15
6-1649св15
16
6-46508св14
17
6-46866св14
18
6-125св15
19
6-452св15
20
6-1170св15
21
6-1256св15
22
6-47030св14
23
6-874св15
ПАТ АБ «Південний» до Малицького А.,
Ситник
Т.С.,
ТОВ
«Міжрегіональний
інвестиційний союз», ТОВ «Українськоказахська нафтотранспортна компанія «ТрансЮг»,
Філіпенка
І.Ю.
про
стягнення
заборгованості за кредитним договором
Скарга ПАТ «Кредобанк» на дії державного
виконавця
ДСУ «Державний фонд сприяння молодіжному
житловому
будівництву»,
прокуратура
Вінницького району Вінницької області до
Домбровської
Ю.В.,
третя
особа
–
ТОВ «Вінницький регіональний молодіжний
житловий комплекс», про стягнення кредитної
заборгованості
Бабич В.А., Бабич Г.П. до ВК Котовської
міської ради Котовського району Одеської
області,
ПАТ «Укртрансгаз» в особі Одеського лінійного
виробничого
управління
магістральних
газопроводів про визнання незаконною відмови
в приватизації та зобов'язання виконати певні дії
ПАТ «Універсал Банк» до Пархоменко Н.Ю.
про стягнення заборгованості за кредитним
договором
Климчук І.В. до Бікус А.В., ТОВ «Туроператор
Ільтур» про захист прав споживачів, стягнення
збитку та відшкодування моральної шкоди за
невиконання
договору
на
туристичне
обслуговування
ПАТ АБ «Укргазбанк» до Сергєєвої Л.В., третя
особа – Придніпровський ВДВС Черкаського
МУЮ, про стягнення боргу
Гарагуля П.В. до ВК Кременчуцької міської
ради Полтавської області, Рудова А.І., третя
особа – Клоков О.Л., про визнання права
власності на частину домоволодіння; за
зустрічним позовом Рудова А.І. до Гарагулі
П.В., ВК Кременчуцької міської ради
Полтавської області, третя особа – Клоков О.Л.,
про усунення перешкод у здійсненні права
приватної власності
ТОВ
«ОТП
Факторинг
Україна»
до
Бородіної Н.Я., Карпової О.А. про звернення
стягнення на предмет іпотеки, стягнення
судового збору
ВО
«Свобода»
до
Дроздова
О.П.,
ТОВ «Телерадіокомпанія Міст-ТБ» про захист
честі,
гідності,
ділової
репутації
та
відшкодування моральної шкоди
Єршов М.В. до Курила А.М., заінтересована
особа – СК «Крона», про відшкодування шкоди
Шевченківський
районний суд
м. Києва
Мукачівський
міськрайонний суд
Закарпатської області
Вінницький
міський суд
Вінницької області
Котовський
міськрайонний суд
Одеської області
Дніпровський
районний суд
м. Києва
Острозький
районний суд
Рівненської області
Придніпровський
районний суд
м. Черкаси
Автозаводський
районний суд
м. Кременчука
Полтавської області
Комінтернівський
районний суд
Одеської області
Сихівський
районний суд
м. Львова
Житомирський
районний суд
Житомирської
області
15
24
6-1923св15
25
6-2250св15
26
6-3517св15
Галицька районна адміністрація Львівської
міської ради до Головецької О.М., третя особа –
Львівське МКП «Айсберг», про зобов’язання
вчинити певні дії; за зустрічним позовом
Головецької О.М. до Галицької районної
адміністрації Львівської міської ради, третя
особа – Львівське МКП «Айсберг», про
визнання
незаконним
та
скасування
розпорядження
ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» до Шпака О.М.,
Карпенка В.М., Аделова І.Ю. ТОВ «СТАРЛІНГ
ТРЕЙД», ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.»,
підприємства з 100 % іноземними інвестиціями
«БІЛЛА-Україна», ТОВ «НОВУС Україна»,
ТОВ «ЕКО» про стягнення грошових коштів
ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»
до Унгуряна В.С. про звернення стягнення на
предмет іпотеки, виселення та зняття з
реєстраційного обліку громадян
Ялова Н.О. до ДПІ у Київському районі
м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській
області, ТОВ «Яна», Шкумата І.М. про визнання
права власності та витребування майна з чужого
незаконного володіння
27
6-45236св14
28
6-47812св14
Пшеничнов Д.О. до Свириденко В.М. про
стягнення матеріальної та моральної шкоди
29
6-48133св14
ПАТ «Укрсоцбанк» до Шведової Н.О. про
стягнення звернення на предмет іпотеки
30
6-2876св15
31
6-3997св14
32
6-47332св14
Заява Чашина М.Ф., заінтересована особа –
приватний нотаріус Львівського міського
нотаріального округу Волинська Л.В., про
встановлення факту, що має юридичне значення
Заява ДПІ у Солом'янському районі ГУ
Міністерства доходів у м. Києві про розкриття
ПАТ «ВТБ Банк» інформації, яка містить
банківську таємницю щодо ТОВ «Промислова
група «Союз»,
Кондратюк Ю.С. до Шурупової Л.П. про
розірвання договору купівлі-продажу та
відшкодування матеріальної та моральної
шкоди
Галицький
районний суд
м. Львова
Деснянський
районний суд
м. Києва
Кіцманський
районний суд
Чернівецької області
Київський
районний суд
м. Харкова
Бориспільський
міськрайонний суд
Київської області
Заводський
районний суд
м. Миколаєва
Галицький
районний суд
м. Львова
Шевченківський
районний суд
м. Києва
Жовтневий
районний суд
м. Кривого Рогу
Дніпропетровської
області
16
V СКЛАД
(проспект Повітрофлотський, 28, зал № 5),
з 1000 год.
№
з/п
№
провадження
Сторони у справі та предмет спору
6-404св15
ПАТ «Жилкомунсервіс» до Сапожник Г.М.,
Сапожника О.М. про стягнення заборгованості
6-1076св15
Хартахай О.В. до ПАТ «ММК ім. Ілліча» про
стягнення середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні
3
6-44970св14
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гуцуляка М.Д., третя
особа – Григорчук О.М., про звернення
стягнення на квартиру і виселення зі зняттям з
реєстраційного обліку
4
6-45578св14
Борщак О.С., Воронов О.С. до Редченко
(Булованчикова) І.О. про розподіл житлового
будинку в натурі між співвласниками
5
6-1745св14
КП
«Харківські
теплові
мережі»
до
Максименка Л.В., Максименка Ю.Л. про
стягнення заборгованості за послуги з
теплопостачання
6
6-37216св14
Іпполітов Т.В. до Ковтан С.В. про стягнення
боргу та штрафу за прострочення платежів
7
6-37305св14
8
6-44636св14
9
6-44922св14
1
2
10
6-45879св14
11
6-453св15
12
6-558св15
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Рідько Л.М.,
Рідька Р.М. про звернення стягнення на предмет
іпотеки
Заява ДАК «Хліб України», заінтересована
особа – ПАТ «Сумихімпром», про визнання
векселя недійсним та визнання права на нього
ТОВ
«ОТП
Факторинг
Україна»
до
Курдіновської С.А., Курдіновського С.В. про
стягнення заборгованості
ПАТ «Полтава-Банк» до Бєляускас Н.М. про
виселення мешканців із житлового приміщення
ПАТ
«Укрсоцбанк» до
Деонеги А.В.,
Деонеги Є.В., Деонеги І.М., Деонеги О.В.,
Деонеги О.В. про звернення стягнення на
предмет іпотеки
Божкова І.В. до Мегрелішвілі Т.О., третя особа –
ВДВС Токмацького МУЮ Запорізької області,
про стягнення заборгованості за аліментами та
неустойки (пені) за час прострочення сплати
аліментів;за зустрічним позовом Мегрелішвілі
Т.О. до Божкової І.В., третя особа – ВДВС
Токмацького МУЮ Запорізької області, про
звільнення від заборгованості зі сплати аліментів
та зменшення неустойки (пені) за час
прострочення сплати аліментів
Суд, який ухвалив
рішення
Шевченківський
районний суд
м. Києва
Іллічівський
районний суд
м. Маріуполя
Донецької області
Косівський
районний суд
Івано-Франківської
області
Бердичівський
міськрайонний суд
Житомирської
області
Примітка
Жовтневий
районний суд
м. Харкова
Ужгородський
міськрайонний суд
Закарпатської області
Золотоніський
міськрайонний суд
Черкаської області
Зарічний
районний суд
м. Суми
Дніпровський
районний суд
м. Херсона
Автозаводський
районний суд
м. Кременчука
Полтавської області
Фрунзенський
районний суд
м. Харкова
Токмацький
районний суд
Запорізької області
17
13
6-1212св15
14
6-3150св15
15
6-47127св14
16
6-37825св14
17
6-38976св14
18
6-43877св14
19
6-44576св14
20
6-46088св14
21
6-44001св14
22
6-2881св15
23
6-4543св15
Босонченко А.А. до Богданович Т.А.,
Ленінський
Несвіт Г.М. про усунення перешкод у
районний суд
користуванні земельною ділянкою
м. Кіровограда
ПАТ «Перший український міжнародний банк»
Бориспільський
до Ярмоленко С.Р. про стягнення заборгованості
міськрайонний суд
за кредитним договором
Київської області
Петришин С.А. до Олійника Т.В., ТОВ «СТ
Тернопільський
«Домінанта» про відшкодування моральної та
міськрайонний суд
матеріальної шкоди, заподіяної здоров’ю
Тернопільської
внаслідок ДТП
області
ПАТ «УкрСиббанк» до Берладіна В.В.,
Южноукраїнський
Берладіної Л.С. про надання споживчого
міський суд
кредиту та звернення стягнення на предмет
Миколаївської
іпотеки
області
ПАТ «АБ «Синтез» до Ковальова О.П.,
Ковальова С.О., Ковальової Т.І., третя
Деснянський
особа – Орган опіки та піклування Деснянського
районний суд
району м. Чернігова, про звернення стягнення
м. Чернігова
на предмет іпотеки
Ахундова К.Б. до Львівського обласного
Личаківський
клінічного
діагностичного
центру
про
районний суд
скасування наказу
м. Львова
ПАТ «БТА Банк» до Ключко С.М.,
Кузьменко В.А., Нагорного В.М., третя особа –
Служба у справах дітей Дніпровської районної в
Дніпровський
місті Києві державної адміністрації, про
районний суд
звернення стягнення на предмет іпотеки,
м. Києва
припинення права власності на предмет іпотеки,
визнання прав власності на об'єкт іпотеки та
виселення
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковш М.М.,
Мукачівський
Отчик Р.Т., третя особа – Орган опіки та
міськрайонний суд
піклування Мукачівської РДА Закарпатської
Закарпатської області
області, про виселення
Асай О.М. до Жерносік (Асай) Г.О. про
припинення права власності на частку в спільній
сумісній власності та виплату компенсації
(виправлення описки в ухвалі від 18 березня
2015 року)
КП «Дирекція з утримання та обслуговування
житлового фонду Святошинського району міста
Києва» до Святошинської РДА у м. Києві,
Степанко Є.С., Степанка М.П. про визнання
права користування житловим приміщенням
Мотичук В.С. до ПП «Виробничо-комерційна
приватна фірма «Веста» про захист прав
споживачів,
стягнення
моральної
та
матеріальної шкоди
24
6-41506св14
Окулов А.В. до ДП «Придніпровська залізниця»
про відшкодування моральної шкоди
25
6-44102св14
ПАТ «Укргазбанк» до Нестеренка О.В. прo
стягнення
заборгованості
за
кредитним
договором
Орджонікідзевський
міський суд
Дніпропетровської
області
Святошинський
районний суд
м. Києва
Рівненський
міський суд
Рівненської області
Кіровоградський
районний суд
Кіровоградської
області
Голосіївський
районний суд
м. Києва
18
26
6-8483св14
Єрко В.І. до Великодимирської селищної ради
Броварського
району
Київської
області,
Крук Л.В., Крук (Шарафутдінової) Л.В., третя
особа
–
відділ
Держземагентства
у
Броварському районі Київської області, про
визнання права власності на частину житлового
будинку в порядку спадкування за законом,
визнання недійсними рішень селищної ради та
державних актів на право власності на земельні
ділянки (виправлення описки в ухвалі від 09
липня
2014 року)
Броварський
міськрайонний суд
Київської області
VІ СКЛАД
(проспект Повітрофлотський, 28, зал № 6),
з 1000 год.
№
з/п
№
провадження
Сторони у справі та предмет спору
Суд, який ухвалив
рішення
1
6-256св15
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пономарчук М.П.,
Управління ДМС України у Полтавській
області, третя особа – Фіца Н.В., про звернення
стягнення на предмет іпотеки
Октябрський
районний суд
м. Полтави
2
6-528св15
ПАТ «Банк Січ» до Гребьонкіна Ю.О. про
звернення стягнення на предмет іпотеки
Бориспільський
міськрайонний суд
Київської області
3
6-601св15
Ладонько Л.І. до Хоменко Л.І., третя особа –
Чернігівська міська рада про виділ частки майна
в натурі та визначення порядку користування
земельною ділянкою
Деснянський
районний суд
м. Чернігова
4
6-689св15
Чижевський М.В. до Вілкової О.М. про
встановлення факту спільного проживання
Здолбунівський
районний суд
Рівненської області
5
6-45250св14
6
6-3564св15
Семенюк М.В. до ВК Горохівської міської ради
Волинської області, Зеленька В.Є., Зеленько Г.І.,
Зеленька В.В., Зеленько І.В. про визнання
рішення, ордера недійсними та виселення осіб з
житлового будинку; за зустрічним позовом
Зеленько І.Є. до Семенюк М.В. про визнання
права власності
Строгонов В.С. до Строгонова Р.С., третя особа
– Самарський районний відділ у місті
Дніпропетровську ГУ ДМС України у
Дніпропетровській області, про усунення
Примітка
Горохівський
районний суд
Волинської області
Самарський
районний суд
м. Дніпропетровська
19
7
8
9
6-5272св15
6-5638св15
6-42548св14
10
6-45997св14
11
6-2408св15
12
6-38900св14
13
6-42377св14
14
6-44097св14
15
6-44799св14
16
6-31147св14
17
6-33543св14
перешкод у володінні, користуванні та
розпорядженні
домоволодінням
шляхом
виселення, зняття з реєстраційного обліку
Лавренко В.О. до Рокитнянської районної
державної лікарні ветеринарної медицини
Таращанського району Київської області про
визнання недійсним рішення атестаційної
комісії, визнання незаконним звільнення та
скасування наказів про звільнення, поновлення
на
роботі,
стягнення
середньомісячного
заробітку за час вимушеного прогулу та
стягнення моральної шкоди
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Хромогіної Г.В. про
стягнення заборгованості
ТОВ «Житловий Альянс» до Джури Л.І.,
Нестерука О.А., Кіндратюка А.Г. про розірвання
договору та стягнення коштів; за зустрічним
позовом Джури Л.І. до ТОВ «Житловий
Альянс», треті особи: Нестерук О.А., Кіндратюк
А.Г., про визнання договорів недійсними
ПАТ «КБ «Надра» до Бакунець М.О.,
Бакунця С.І. про стягнення заборгованості за
кредитним договором
Глибін А.В. до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
третя особа – ПАТ «Луч АО», про визнання
поруки такою, що припинилася
Нікітченко І.О. до Великокопанівської сільської
ради Цюрупинського району Херсонської
області, Савічева О.І. про визнання рішень
сільської ради та державних актів на право
власності недійсними
Черненко Т.В. до ТОВ «БТ-Груп» про стягнення
коштів за договором позики
Таращанський
районний суд
Київської області
Синельниківський
міськрайонний суд
Дніпропетровської
області
Подільський
районний суд
м. Києва
Шевченківський
районний суд
м. Києва
Печерський
районний суд
м. Києва
Цюрупинський
районний суд
Херсонської області
Дніпровський
районний суд
м. Києва
Жовтневий
районний суд
м. Дніпропетровська
Кравчук Д.О., ПАТ КБ «ПриватБанк» до
ТОВ «Українське фінансове агентство «Верус»
про стягнення заборгованості
Савіцький Б.І. до ВВД ФСС НВВ ПЗ України у
м. Червонограді Львівської області про
Червоноградський
стягнення моральної шкоди, спричиненої
міський суд
ушкодженням здоров'я при виконанні трудових
Львівської області
обов'язків
Краснов В.С. до Летичівської селищної ради
Летичівського району Хмельницької області,
Шірпала В.М. про визнання недійсними рішень,
Летичівський
договору купівлі-продажу, державного акта на
районний суд
право власності на земельну ділянку, усунення
Хмельницької
перешкод
у
користуванні
майном
та
області
витребування майна з чужого незаконного
володіння
Гайдар Л.В. до ТОВ «Кредитні ініціативи»,
треті особи: Міський ВДВС Ужгородського
Ужгородський
МУЮ, Пономарьов В.Ю., про визнання
міськрайонний суд
виконавчого напису нотаріуса таким, що не Закарпатської області
підлягає виконанню
20
18
6-40262св14
19
6-41034св14
20
6-45265св14
21
6-46426св14
22
6-443св15
23
6-1322св15
24
6-1472св15
25
6-24468св14
26
6-28893св14
27
6-31428св14
Прокуратура
Камінь-Каширського
району
Волинської області, Управління екології та
природних ресурсів Волинської області до
Дейнеки П.М.,
Камінь-Каширської
РДА
Волинської області, треті особи: Державна
інспекція сільського господарства у Волинській Камінь-Каширський
області, Добренська сільська рада Каміньрайонний суд
Каширського району Волинської області, про
Волинської області
визнання
незаконними
та
скасування
розпоряджень голови Камінь-Каширської РДА
Волинської області, визнання недійсними
договорів оренди на землі та зобов'язання
повернути земельні ділянки
Малинюк Л.І. до Кузьминського споживчого
товариства Красилівської райспоживспілки,
голови правління Кузьминського сільського
Красилівський
споживчого
товариства
Красилівської
районний суд
райспоживспілки Іщука А.М. про скасування
Хмельницької
незаконного розпорядження про звільнення з
області
роботи, внесення змін до трудової книжки,
видачу трудової книжки та виплату середнього
заробітку за час вимушеного прогулу
Гаврилова Л.А. до ДП «Альфа Фарм» компанії
«АГ Менеджмент груп ЛЛС» про визнання
Генічеський
недійсною додаткової угоди до договору оренди
районний суд
землі від 18 травня 2009 року, розірвання
Херсонської області
договору оренди землі від 30 червня 2005 року
та скасування державної реєстрації
Ващенко Р.В. до ПАТ КБ «ПриватБанк» про
Київський
відновлення становища, яке існувало до
районний суд
порушення, про припинення дії, яка порушує
м. Полтави
право
Царенко Р.В. до Синиці В.О., Царенка Р.В.,
Царенка В.В. про визнання угоди дійсною та
визнання права власності на спадкове майно –
Березівський
житловий будинок; за зустрічним позовом
районний суд
Синиці В.О. до Царенко Р.В. про розірвання
Одеської області
договору найму житла та примусове виселення з
житлового будинку
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Цуганича А.А., третя
особа – Цуганич Р.А., про звернення стягнення
Великоберезнянськи
на предмет іпотеки та виселення; за зустрічним
й районний суд
позовом
Цуганича
А.А.
до
Закарпатської області
ПАТ КБ «ПриватБанк» про визнання договору
іпотеки недійсним
Качанова О.М. до Жафярова А.А., третя особа –
Деснянський
Качанов А.А., про стягнення матеріальної та
районний суд
відшкодування моральної шкоди
м. Чернігова
ТОВ «Новобудова» до Кривенка О.Г. про
Дарницький
стягнення
заборгованості
за
житловорайонний суд
комунальні послуги
м. Києва
ПАТ «Харківський обласний фонд підтримки
Краснокутський
індивідуального житлового будівництва на селі»
районний суд
до Іванюкович В.І., ФГ «Іванюкович С.І.» про
Харківської області
солідарне стягнення коштів
Мостова Т.Д. до ТОВ «Кредекс Фінанс», Дніпропетровський
ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», треті особи:
районний суд
21
28
6-34061св14
Варнавська Н.М., Кошляк Н.Е., ПАТ «Банк
«Восток», про захист права власності шляхом
визнання іпотечного договору недійсним
Ізмаїльська міська рада Одеської області,
Мангул Т.К. до Євгаленко О.Д., треті особи:
Івченко В.В., Івченко Г.І., пpo усунення
перешкод у користуванні земельною ділянкою,
про поновлення меж земельної ділянки
Дніпропетровської
області
Ізмаїльський
міськрайонний суд
Одеської області
22