Івано - Франківськ

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Івано-Франківськ
«МІСТО, ЩО ГРІЄ ТЕПЛОМ РІДНОГО ДОМУ»
(В. ПОЛЄК)
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Івано-Франківськ
2014 рік
Упорядник: головний бібліотекар Галярник Н. Р.
Відповідальний за випуск: заступник директора Олейник С. В.
Комп’ютерний набір: головний бібліотекар Галярник Н. Р.
Комп’ютерна верстка: бібліотекар Кріцак І. Л.
Вступне слово
«Наше місто будувалося за європейськими зразками. Історичний центр
Івано-Франківська нагадує австрійський Відень. Тому ми без перебільшення
говоримо, що наше місто – добрий підручник історії, який варто вивчати»
(В.Полєк, п.6, с.2).
Володимир Теодорович зауважував: «Працюючи над різними питаннями
і розписуючи періодику за більш як 120 років, я поволі, по крихті збирав дані
про історичну долю Івано-Франківська і складав з них мозаїку. До мене були
видані книжки з історії Івано-Франківська, але вони були написані нашими
окупантами і відображали чужі погляди, забуваючи про справжніх
господарів міста й держави. Отже, по-перше, хотілося написати історію
українського міста, а по-друге, подати не просто схему історичного розвитку
Івано-Франківська, але й історію окремих вулиць, згадати про людей, які тут
жили й творили» (п.6, с.2).
Всі зібрані матеріали про місто (за браком коштів) не змогли ввійти ні в
перше видання книги В.Полєка «Майданами і вулицями Івано-Франківська»,
ні в друге (посмертне). Володимир Теодорович уклав «Біобібліографічний
словник славних осіб Івано-Франківська» (літери А-К), а видати його повним
виданням так і не встиг.
Наш покажчик охоплює 10 папок газетних, друкованих та архівних
матеріалів, зібраних видатним краєзнавцем нашого краю. Хронологічні
рамки сягають від найдавніших часів (а публікації – з 1868 р.) до 1999 року
минулого століття. Матеріал папок надзвичайно різноплановий,
різноаспектний. У ньому трапляються і суперечності, і неточності. Тому ми
завжди посилаємося на джерело.
У папці №1 (Івано-Франківськ до 1939 р.) містяться цікаві архівні
матеріали, серед яких «Плян Станіславова» 1919 року; Stanislawow в книзі
“Przewodnik po wystawie miast i zwiazku miast polskich” (pod red.
M.Poznanskiego. – Warszawa, 1929), “Ilusrowany przewodnik informacyjnoopisowy i adresowy miasta Stanislawowa”. – Stanislawow, 1939.
У папці №8 подано «Статут міста Станиславова» (1868 р.) у перекладі
В.Полєка.
Папка №9 – історичний огляд С.Залеського «O.O. Jezuici w
Stanislawowie», опублікований в “Nowy Sacz” 1896 р.
Папка №10 представляє друковані матеріали та гравюри до книги
«Івано-Франківськ у гравюрах Андрія Деркача. Текст В.Полєка», ІваноФранківськ, 1997 р.
В інших папках матеріал розміщено хронологічно послідовно. Серед
авторів – відомі і сьогодні історики, краєзнавці, журналісти, науковці,
літератори та інші дописувачі.
Широко представлено публікації професора В.Грабовецького, котрий
багато зробив для популяризації історії нашого краю та міста. Він писав:
«Має бути наше місто гідним та сильним не фортечними укріпленнями, а
гідністю та єдністю суспільства».
Усю наявну в папках інформацію ми упорядкували і систематизували.
Для зручності розміщення і використання матеріалу укладено іменний і
географічний покажчики. Перший із них охоплює величезну кількість
визначних осіб: громадських, державних, культурних, релігійних діячів,
історичних постатей, котрі причетні до історії нашого міста прямо чи
опосередковано. Наступний покажчик розкриває
географію зв’язків
Станиславова - Івано-Франківська, а це – села, міста, райони, країни, краї.
Предметно-тематичний покажчик охоплює такі розділи: історичні пам’ятки;
вулиці та майдани; установи; громадські організації; культурні заклади;
культові споруди; промислово-виробничі об’єкти; медичні заклади;
транспорт, зв’язок та змі; різне. Часові рамки висвітлює покажчик
хронологічних подій.
Кожне поняття покажчика доповнене цифровими позначками, перша з
них – порядковий номер папки, наступний – порядок сторінок.
Покажчик рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто цікавиться
історією міста Івано-Франківська.
ЗМІСТ
1. Іменний покажчик ………………………………………………………………
2. Географічний покажчик ………………………………………………………..
3. Предметно-тематичний покажчик …………………………………………….
1) історичні пам’ятки …………………………………………………………..
2) вулиці та майдани ……………………………………………………………
3) установи ………………………………………………………………………
4) громадські організації ……………………………………………………….
5) культурні заклади ……………………………………………………………
6) культові споруди …………………………………………………………….
7) промислово-виробничі об’єкти …………………………………………….
8) медичні заклади ……………………………………………………………..
9) транспорт, зв’язок та ЗМІ …………………………………………………..
10) різне …………………………………………………………………………
4. Покажчик хронологічних подій ………………………………………………
«МІСТО, ЩО ГРІЄ ТЕПЛОМ РІДНОГО ДОМУ» (В. ПОЛЄК)
Папка № 1
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ДО 1939 р.
20 с.
1.Plan miasta Stanislawowa / odrys wykonal w 1995 r. B.Ozarko. – S.1.
2.Plan Stanislawowa: Spis wazniejszych budynkow. – S.2.
3.Plan miasta Stanislawowa, Skorowidz m.Stanislawowa ( друк ). – S.3-7.
4.Stanislawow в кн. Przewodnik po wystawie miast i zwiazku miast polskich / pod
red. M.Poznanskiego. – Warszawa, 1929. – S. 8-9. ( рукопис )
5.Плян Станіславова, 1919. – С.10-11.
6.Ilustrowany przewodnik informacyjno-opisowy i adresowy miasta
Stanislawowa. – Stanislawow, 1939. – S.12-18.
7.Kurjer Lwowski. – 1911. – 10 grudnia. – S.19-20.
Папка № 2
233 с.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
1939 – 1973 рр.
1.Івано-Франківськ. Буклет-путівник. – Ужгород: Карпати, 1969. – С.1-12.
2.Івано-Франківськ. Листівка. – С.13.
3.Саранова Т. Івано-Франківськ – краса прикарпатського краю:
Бібліографічна пам’ятка. – Івано-Франківськ, 1966. – С.14-18.
4.Список літератури із службового систематичного каталогу ( латинки ),
бібліографічного покажчика «Іншомовні матеріали до історії міст і сіл
України» ( рукопис ). – С.19-20.
5.Місто щастя й весни ( добірка матеріалів ) // Прикарпатська правда. – 1967.
– 31 жовтня. – С.21-22.
6.Гнатишин Р. Знайомтесь: мікрорайон №7 // Прикарпатська правда. – 1973. –
1 травня. – С.23.
7.Фабрика Р. Модуль і тисяча дрібниць // Прикарпатська правда. – 1973. – 8
квітня. – С.24.
8.Фабрика Р. Архітектурні прем’єри // Прикарпатська правда. – 1973. – 4
березня. – С.25.
9.Матвіїв О. «Королева спорту» справляє новосілля // Прикарпатська правда.
– 1973. – 4 лютого. – С.26-27.
10.Фабрика Р. Обласний кардіологічний // Прикарпатська правда. – 1973. – 14
січня. – С.28-29.
11.Ульченко Л. Щасливих голубих доріжок! // Прикарпатська правда. – 1971.
– 28 грудня. – С.30.
12.Абонемент слухача народного університету «Скарби народу» на 19721973 навч. рік. – Коломия, 1972. – С.31-38.
13.Абонемент слухача народного університету «Скарби народу» 3-й рік
навчання. – Івано-Франківськ 1972-1973 рр. – С.39-52.
14.Абонемент слухача народного університету «Скарби народу» 2-й рік
навчання. – Івано-Франківськ 1971-1972 рр. – С.53-64.
15.Фабрика Р. …І виросте містечко хіміків // Прикарпатська правда. – 1972. –
22 жовтня. – С.65.
16.Фабрика Р. Торговий центр Івано-Франківська // Прикарпатська правда. –
1972. – 29 вересня. – С.66.
17.Фабрика Р. Адреса головної магістралі… // Прикарпатська правда. – 1972.
– 24 березня. – С.67.
18.Фабрика Р. Новий будинок торгівлі // Прикарпатська правда. – 1972. – 17
березня. – С.68.
19.Фабрика Р. Хриплинський комплекс // Прикарпатська правда. – 1972. – 23
січня. – С.69-70.
20.Фабрика Р. Дзвінок на новосілля // Прикарпатська правда. – 1971. – 7
листопада. – С.71.
21.Попиченко Л. Якою буде центральна площа нашого міста //
Прикарпатська правда. – 1971. – 19 вересня. – С.72.
22.Галюк Б., Троян С. І скорочуються великі відстані // Прикарпатська
правда. – 1971. – 1 травня. – С.73-74.
23.Завтрашній день міста // Прикарпатська правда. – 1971. – 4 квітня. – С.75.
24.Корчагін В. Перед реконструкцією залізничного вузла // Прикарпатська
правда. – 1970. – 12 грудня. – С.76.
25.Фабрика Р. Адреси нових автовокзалів // Прикарпатська правда. – 1970. –
11 жовтня. – С.77.
26.Новаковський І. Європа – Азія – Африка // Прикарпатська правда. – 1970.
– 6 листопада. – С.78.
27.Магдій Я. Про що розповідають сірі мури // Прикарпатська правда. – 1970.
– 12 вересня. – С.79.
28.Фабрика Р. Один з трьох в республіці // Прикарпатська правда. – 1970. –
15 серпня. – С.80.
29.Баран В., Шеремет О. Мандрівка в минуле // Прикарпатська правда. –
1970. – 11 липня. – С.81.
30.Набережна – сьогодні і завтра // Прикарпатська правда. – 1970. – 14
червня. – С.82.
31.Троян С. Думка архітектора // Прикарпатська правда. – 1970. – 25 лютого.
– С.83.
32.Паркулаб В. Оновлене місто Франкове // Прикарпатська правда. - ? – С.8485.
33.Фабрика Р. Прикарпатський обчислювальний // Прикарпатська правда. –
1970. – 8 лютого. – С.86.
34.Троян С. Адреса нова: район Вовчинець // Прикарпатська правда. – 1969. –
30 грудня. – С.87.
35.Про стан науково-освітньої роботи музеїв та пропаганди і використання
історико-револю-ційних пам’ятників у комуністичному вихованні трудящих:
Рішення №610 від 12 грудня 1969 р. ( друк ).- С.88-94.
36.Івано-Франківськ: Буклет. – Івано-Франківськ, 1969. – С.95-100.
37.Похід триває // Прикарпатська правда. – 1969. – 7 березня. – С.101.
38.Сорохтей Х. З думкою про майбутнє // Прикарпатська правда. – 1969. – 19
лютого. – С.102.
39.Кулик Д. З макетів – у життя // Прикарпатська правда. – 1969. – 5 січня. –
С.103.
40.Павлючук О. Від гір високих // Прикарпатська правда. – 1968. – 8 грудня.
– С.104-105.
41.Гаврищук В. Переселення інституту // Прикарпатська правда. – 1968. – 1
грудня. – С.106.
42.Гаврищук В. Автографи на проспекті // Прикарпатська правда. – 1968. – 24
листопада. – С.107-108.
43.Кулик Д. Клуб творчої інтелігенції // Прикарпатська правда. – 1968. – 6
листопада. – С.109.
44.Троян С. З думкою про знаменний ювілей // Прикарпатська правда. – 1968.
– 28 червня. – С.110- 111.
45.Мені, тобі, всім // Прикарпатська правда. – 1968. – 14 січня. – С.112-113.
46.Шляхом героїчним // Прикарпатська правда. – 1967. – 22 листопада. –
С.114.
47.Попиченко Л. Сьогодні і завтра // Прикарпатська правда. – 1967. – 31
жовтня. – С.115.
48.Слава тобі, почесний громадянине! // Прикарпатська правда. – 1967. – 21
жовтня. – С.116-117.
49.Місто впорядковується // Прикарпатська правда. – 1967. – 8 жовтня. –
С.118.
50.Почесна варта біля пам’ятника І.Лещинцю. Фото Р.Фабрики //
Комсомольський прапор. – 1967. – 20 вересня. – С.119.
51.Галюк Б. Вічне право безсмертних // Комсомольський прапор. – 1967. – 20
вересня. – С.120.
52.Кейбіс В. Під знаменами фестивалю // Прикарпатська правда. – 1967. – 19
вересня. – С.121.
53.Шарабуряк Г. Вінок любові // Комсомольський прапор. – 1967. – 15
вересня. – С.122.
54.Івано-Франківськ: сьогодні і завтра // Прикарпатська правда. – 1967. – 3
вересня. – С.123.
55.Креховецький В. Третє народження // Прикарпатська правда. – 1967. – 26
липня. – С.124.
56.Голубков М. У центрі Прикарпаття // Україна. – 1967. - №38. – ( С.6-7 )
С.125-126.
57.Краса творення нового // Комсомольський прапор. – 1967. – 13 серпня. –
С.127.
58.Чорний І. Етапи зростання // Прикарпатська правда. – 1967. – 5 серпня. –
С.128-129.
59.Степанко О. Збудовано в «Діпроміст» // Прикарпатська правда. – 1967. – 9
квітня. – С.130.
60.Бабенко Є. Івано-Франківськ впорядковується // Прикарпатська правда. –
1967. – 9 квітня. – С.131.
61.Вайнман С. Думка зодчих // Комсомольський прапор. – 1967. – 2 квітня. –
С.132.
62.Морозюк В. Скарби рідного краю // Прикарпатська правда. – 1967. – 17
березня. – С.133.
63.Гунчак М. Сліди ведуть до озера… // Комсомольський прапор. – 1967. – 17
лютого. – С.134.
64.Скрутень І. Мова фактів // Прикарпатська правда. – 1966. – 26 листопада.
– С.135.
65.Наша кровна справа // Прикарпатська правда. – 1966. – 18 листопада. –
С.136.
66.Смаглюк К. Мій старий парк // Прикарпатська правда. – 1966. – 14 жовтня.
– С.137.
67.Тарабаров Ф. День вчорашній і завтрашній // Прикарпатська правда. –
1966. – 4 жовтня. – С.138.
68.Благоустрій міста – справа всіх // Прикарпатська правда. – 1966. – 23
серпня. – С.139.
69.Мельничук Я. Перша залізниця на Прикарпатті // Прикарпатська правда. –
1966. – 7 серпня. – С.140.
70.Арсенич П. Ювілей локомотива // Ленінська молодь. – 1966. – 7 серпня. –
С.141.
71.Креховецький В. Друга молодість // Прикарпатська правда. – 1966. – 29
травня. – С.142.
72.Попиченко Л. Архітектурна прем’єра Івано-Франківська // Прикарпатська
правда. – 1966. – 11 червня. – С.143-144.
73.Терешкун Р. Адреса – 32 країни світу // Прикарпатська правда. – 1966. –
10 червня. – С.145.
74.Іваненко Ф. Незвичайне в звичайному // Прикарпатська правда. – 1966. –
10 червня. – С.146.
75.Запрошення на збори, присвячені 25-річчю обласної газети
«Прикарпатська правда» (2 екз.) С.147-154.
76.Навіки в наших серцях // Прикарпатська правда. – 1964. – 20 вересня. –
С.155.
77. 25 років тому… // Прикарпатська правда. – 1964. – 18 вересня. – С.156.
78.Возняк Н. Боротьбою гарантовані // Прикарпатська правда. – 1964. – 30
травня. – С.157-158.
79.Палюга Ф., Кац Ф. Яким стане обласний центр // Прикарпатська правда. –
1964. – 26 квітня. – С.159.
80.Запрошення на відкриття першого на Івано-Франківщині
широкоформатного кінотеатру (від 2 листопада 1963 р.).- Івано-Франківськ,
1963. – С.160-165.
81.Мацюк О., Шевчук Р. Історія з трамваєм // Прикарпатська правда. – 1963.
– 13 січня. – С.166.
82.Козланюк П. Гордість відродженого Прикарпаття // Прикарпатська
правда. – 1962. – 13 листопада. – С.167.
83.Кайкан П. Имени Ивана Франко // Правда Украины. – 1962. – 11 ноября. –
С.168-169.
84.Герасименко С. Свято в Івано-Франківську // Радянська Україна. – 1962. –
11 листопада. – С.170.
85.Про перейменування міста Станіслава і Станіславської області: Указ
Президії Верховної Ради УРСР // Комсомольський прапор. – 1962. – 10
листопада. – С.171.
86.Історичні місця // Прикарпатська правда. – 1962. – 4 листопада. – С.172.
87.Новак І. Про своє рідне місто // Прикарпатська правда. – 1962. – 3
листопада. – С.173.
88.Мельничук Я. Станіславу – 300 років // Прикарпатська правда. – 1962. – 2
листопада. – С.174.
89.Васюта І. В полум’ї революційних битв // Прикарпатська правда. – 1962. –
2 листопада. – С.174-175.
90.Арсенич П. З історії // Комсомольський прапор. – 1962. – 28 жовтня. –
С.176.
91.Станіслав росте, молодіє // Прикарпатська правда. – 1962. – 26 жовтня. –
С.177-178.
92.Гришіна О. Станіславу триста років // Радянська жінка. – 1962. - №9. –
(С.25) С.179.
93.Блокнот агітатора. - №17. – Станіслав, 1962. – (С.32) С.180-214.
94.Арсенич П. Вписано в історію міста // Комсомольський прапор. – 1962. – 8
липня. – С.215.
95.Арсенич П. З історії міста Станіслава // Комсомольський прапор. – 1959. –
3 квітня. – С.216.
96.Прунько Д. Музей поповнюється новими експонатами // Прикарпатська
правда. – 1959. – 25 лютого. – С.217.
97.Арсенич П., Тарновська С. З історії міста Станіслава // Комсомольський
прапор. – 1959. – 11 лютого. – С.218-219.
98.Абрамкін К. Архітектурні пам’ятки Станіславщини // Прикарпатська
правда. – 1953. – 19 серпня. – С.220.
99.Запрошення на відкриття Станіславського обласного краєзнавчого музею.
– Сттанислав. - 1950. – С.221-224.
100.Генеральний план монастиря сестер Василіянок ( копія ) – С.225.
101.Копії документів. – С.226-232.
102.Лисюк Ф. В історичному музеї // Радянська Україна. – 1940. – 3 жовтня. –
(?) – С.233.
Папка № 3
166 с.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
1974 – 1986 рр.
1.Смольська А. Музей об’єднує патріотів // - ? – С.1.
2.Турковська Е. Магазин, якого усі чекали // Прикарпатська правда. – 1986. –
25 травня. – С.2-3.
3.Лях Б. Відгомін віків // Прикарпатська правда. – 1985. – 10 вересня. – С.4.
4.Артим В. Усе – для пасажирів // Прикарпатська правда. – 1986. – 9 лютого.
– С.5.
5.Турковська Е. Велика рідня робітнича // Прикарпатська правда. – 1986. – 5
лютого. – С.6-7.
6.Поварчук Т. Відкритий у День перемоги // Комсомольський прапор. – 1986.
– 9 січня. – С.8.
7.Ганущак В. Театр – студія? Це цікаво // Комсомольський прапор. – 1986. –
9 січня. – С.9.
8.Руссол В. Сила і слабкість методики // Прикарпатська правда. – 1985. – 27
грудня. – С.10.
9.Арсенич П. Історії барвисті сторінки // Прикарпатська правда. – 1985. – 10
грудня. – С.11.
10.Бурнашов Г. Подвиг замполіта // Комсомольський прапор. – 1985. – 23
листопада. – С.12-13.
11.Руденко М. На потоці – новинка // Прикарпатська правда. – 1985. – 20
листопада. – С.14.
12.Нове обличчя вулиці. Фоторепортаж Ю.Пікаря // ? – С.15.
13.Кисельов Б. І пройшло крізь серце // Прикарпатська правда. – 1985. – 17
вересня. – С.16.
14.Lulinski D. Getto – wstepem do zaglady polskich Zydow // Trybuna Ludu. –
1985. – 13.09 – S.17.
15.Борис М. Новосілля продовжуються… // Прикарпатська правда. – 1985. –
31 серпня. – С.18.
16.Арсенич П., Головатий М. Початок просвіти // Прикарпатська правда. –
1985. – 24 серпня. – С.19.
17.Федотов В. В той пам’ятний день // Прикарпатська правда. – 1985. – 27
липня. – С.20-21.
18.Роп’яник І. Із сім’ї комунарів // Прикарпатська правда. – 1985. – 7 липня. –
С.22.
19.Воєвода Б. Від проекту до втілення // Прикарпатська правда. – 1985. – 6
липня. – С.23.
20.Арсенич П. Оживає історія // Вісті з України. – 1985. - №23. – С.24-25.
21.Фабрика Р. Розкажуть експонати // Радянська освіта. – 1985. – 10 травня. –
С.26.
22.Гуменюк Ю. Експонати розповідають // Прикарпатська правда. – 1985. – 9
травня. – С.27.
23.Петричук М. Школа Миколи Олійника // Прикарпатська правда. – 1985. –
8 травня. – С.28-29.
24.Ромась А. Голос мільйонів // ? – С.30.
25.Глянцев В. Вахта на вулиці Миру // Прикарпатська правда. – 1985. – 5
травня. – С.31.
26.Чирікова Т. Запрошення в казку // Прикарпатська правда. – 1985. – 6
квітня. – С.32.
27.Головатий М. Девіз – праця й ощадливість // Прикарпатська правда. –
1985. – 3 квітня. – С.33.
28.Турковська Е. Хліб наш щоденний // Прикарпатська правда. – 1985. – 24
березня. – С.34.
29.Голіков Б. …І завжди з нами Катюша // Прикарпатська правда. – 1985. – 8
березня. – С.35.
30.Кіндрачук М. Сотвори казку // Прикарпатська правда. – 1985. – 5 березня.
– С.36.
31.Петричук М. Парад новинок // Прикарпатська правда. – 1985. – 26 лютого.
– С.37.
32.Михайлюк Б. Росте і молодіє // Прикарпатська правда. – 1985. – 24
лютого. – С.38-39.
33.Трибун П. Потрібний ботанічний сад // Прикарпатська правда. – 1984. – 18
грудня. – С.40.
34.Хороб С. Коли слухаєш «Карпати»…// Прикарпатська правда. – 1984. – 5
грудня. – С.41-42.
35.Візнович Г. Ми для миру і праці живемо // Комсомольський прапор. –
1984. – 7 листопада. – С.43-44.
36.Вівчар Б. У фундамент дружби // Прикарпатська правда. – 1984. – 6
листопада. – С.45-46.
37.Вівчар Б. Росте лікарняний комплекс // Прикарпатська правда. – 1984. – 28
вересня. – С.47.
38.Полєк В. Літопис вулиці // Прикарпатська правда. – 1984. – 26 вересня. –
С.48.
39.Сидоренко М. Від перших номерів…// Прикарпатська правда. – 1984. – 23
вересня. – С.49.
40.Карпусь В. З родини Майданських // Прикарпатська правда. – 1984. – 11
вересня. – С.50.
41.Арсенич П. Вереснева зоря // Комсомольський прапор. – 1984. – 8 вересня.
– С.51.
42.Чепига В. Перший обласний // Комсомольський прапор. – 1984. – 23
серпня. – С.52.
43.Морозов І., Заводчикова Л. Людська пам’ять не забуде // Комсомольський
прапор. – 1984. – 2 серпня. – С.53.
44.Левчук Ю. У рік 2044-й // Прикарпатська правда. – 1984. – 31 липня. –
С.54.
45.Гах Л. Музей ростить патріотів // ? – С.55-56.
46.Магус М. Рубіж меблярів // Прикарпатська правда. – 1984. – 3 червня. –
С.57.
47.Гаврилюк І. Його друга вітчизна // Комсомольський прапор. – 1984. – 17
травня. – С.58-59.
48.Ромась А. Важливі засоби виховання // Прикарпатська правда. – 1984. – 6
травня. – С.60-61.
49.Назарчук Д. Вікнами до сонця // Прикарпатська правда. – 1984. – 4
березня. – С.62-63.
50.Горизонти творення // Прикарпатська правда. – 1984. – 29 лютого. – С.64.
51.Петричук М. Трудова книжка… для робота // Прикарпатська правда. –
1984. – 4 лютого. – С.65.
52.У руках – добрий фах // Комсомольський прапор. – 1984. – 21 січня. –
С.66-67.
53.Гордиця Є. Нова професія міста // Прикарпатська правда. – 1984. – 4 січня.
– С.68-69.
54.Добош І. На маршруті – тролейбуси // Комсомольський прапор. – 1984. – 3
січня. – С.70.
55.Гордиця Є. Тролейбуси вийшли на маршрут // Прикарпатська правда. –
1984. – 1 січня. – С.71.
56.Конверт із зображенням художнього музею міста Івано-Франківська. –
С.72.
57.Турковська Е. Дружба – фройндшафт // Прикарпатська правда. – 1983. – 7
грудня. – С.73-74.
58.Кулаков О. Батарея лейтенанта Муравйова // Прикарпатська правда. –
1983. – 19 листопада. – С.75.
59.Полєк В. Іменем героя // Прикарпатська правда. – 1983. – 12 листопада. –
С.76.
60.Гідний дарунок // Прикарпатська правда. – 1983. – 6 листопада. – С.77.
61.Михайлюк Б. «Фройндшафт – дружба!» // Прикарпатська правда. – 1983. –
4 листопада. – С.78-79.
62.Василів Д. Будова дружби // Прикарпатська правда. – 1983. – 1 листопада.
– С.80-81.
63.Бурнашов Г. Традиції Безкровних // Прикарпатська правда. – 1983. – 12
жовтня. – С.82.
64.Гаврилович І. Партії вірний боєць // Прикарпатська правда. – 1983. – 2
жовтня. – С.83-84.
65.Гулько Я. Свято світле, урочисте // Людина і світ. – 1983. - №9. – (С.14-19)
С.85-90.
66.Романюк Н. Перший день, щасливий день! // Комсомольський прапор. –
1983. – 3 вересня. – С.91-92.
67.Луцький О. Увічнений подвиг // Прикарпатська правда. – 1983. – 29
липня. – С.93.
68.Алексин Т. Шахи – гра інтелектуальна // Прикарпатська правда. – 1983. –
5 липня. – С.94.
69.Для блага людей // ? – С.95.
70.Полєк В. Іменем великого вождя // Прикарпатська правда. – 1983. – 8
червня. – С.96-97.
71.Кичерук Д. Продовження подвигу // Комсомольський прапор. – 1983. – 2
червня. – С.98.
72.Безручко Я. Запалюй у серцях приязнь, «Факел»! // Прикарпатська правда.
– 1983. – 10 квітня. – С.99.
73.Перегінець Я. Новий барвник // Прикарпатська правда. – 1983. – 29
березня. – С.100.
74.Путівку в трудове життя дає нам ПТУ// Комсомольський прапор. – 1983. –
26 березня. – С.101-102.
75.Перегінець Я. Будуть нові барвники // Прикарпатська правда. – 1983. – 6
березня. – С.103.
76.Полєк В. Друге народження вулиці // Прикарпатська правда. – 1983. – 26
лютого. – С.104.
77.Куцела Т. Правофлангові повітряних магістралей // Прикарпатська правда.
– 1983. – 13 лютого. – С.105.
78.Канюс М. Повернені до життя // Прикарпатська правда. – 1983. – 5
лютого. – С.106.
79.Полєк В. Вулиця здоров’я і відпочинку // Прикарпатська правда. – 1983. –
15 січня. – С.107.
80.Гордиця Є. Увічнений подвиг // Прикарпатська правда. – 1983. – 15 січня.
– С.108-109.
81.Прокопчук В. Вагома підмога // Прикарпатська правда. – 1983. – 16 січня.
– С.110.
82.Барвінок І. Не зникає безслідно // Культура і життя. – 1982. – 14
листопада. – С.111-112.
83.Назарчук Д. Гордість моя – ПТУ // Прикарпатська правда. – 1982. – 17
вересня. – С.113.
84.Полєк В. Вулиця розповідає // Прикарпатська правда. – 17 серпня. – С.114.
85.Назарчук В. На конвейєрі – житло // Прикарпатська правда. – 1982. – 17
серпня. – С.115-116.
86.Бондар В. Є дворічний! // Прикарпатська правда. – 1982. – 17 серпня. –
С.115-116.
87.Капак М. Молодіють старі квартали // Прикарпатська правда. – 1982. – 27
квітня. – С.117-118.
88.Гордиця Є. Колектив гартується в праці // Прикарпатська правда. – 1982. –
27 квітня. – С.119-120.
89.Григор’єв С. Легендарний командир // Прикарпатська правда. – 1982. – 13
квітня. – С.121.
90.Сосновий Д. та ін. Місто розвивається за генпланом // Прикарпатська
правда. – 1982. – 27 березня. – С.122-123.
91.Гордиця Є. Вітаємо вас, лауреати! // Прикарпатська правда. – 1982. – 10
березня. – С.124-125.
92.Баран В. Окраса нашого міста // Прикарпатська правда. – 1982. – 24 січня.
– С.126-127.
93.Запрошення до музею історії релігії та атеїзму. – Івано-Франківськ, 1981. –
С.128-131.
94.Альошин В. У єдності муз // Культура і життя. – 1981. – 4 жовтня. – С.132.
95.Гордиця Є. Обнови нашого міста // Прикарпатська правда. – 1981. – 22
лютого. – С.133.
96.Лев М. …І краса гуцульська // Прикарпатська правда. – 1980. – 21 грудня.
– С.134-135.
97.Шевцова Н. Розмаїття (з практики музейного будівництва на Прикарпатті)
// Культура і життя. – 1980. – 11 листопада. – С.136-137.
98.Попиченко Л. Обласний центр у двохтисячному // Прикарпатська правда.
– 1980. – 5 жовтня. – С.138-139.
99.Фабрика Р. Скарбниця мистецтва // Прикарпатська правда. – 1980. – 20
травня. – С.140-141.
100.Дем’янчук С. Чудовий подарунок матерям і дітям // Прикарпатська
правда. – 1980. – 2 травня. – С.142-143.
101.Бучин Е. Друге народження фабрики // Прикарпатська правда. – 1980. –
23 березня. – С.144.
102.Попиченко І. Яким бути центру міста // Прикарпатська правда. – 1980. –
2 бберезня. – С.145.
103.Орден дружби народів – на прапорі газети // Прикарпатська правда. –
1980. – 22 лютого. – С.146-147.
104.Бучин Е. Палац над Бистрицею // Прикарпатська правда. – 1980. – 3
лютого. – С.148.
105.Паньків М. Тут стрічаються віки // Комсомольський прапор. – 1979. – 16
жовтня. – С.149-150.
106.Паньків М. Тут стрічаються віки // Комсомольський прапор. – 1979. – 18
жовтня. – С.149-150.
107.Бучин Е. Місто «підростає» // Прикарпатська правда. – 1979. – 25
березня. – С.151.
108.Бучин Е. Майбутнє скромного котеджу // Прикарпатська правда. – 1979.
– 25 лютого. – С.152.
109.Гордієнко В. Знайомтесь: нова АТС // Прикарпатська правда. – 1977. – 16
січня. – С.153.
110.Перегінець Я. Нове обличчя Пасічної // Прикарпатська правда. – 1977. –
9 січня. – С.154.
111.Ротін М. Тролейбус в Івано-Франківську // Прикарпатська правда. – 1976.
– 27 червня. – С.155.
112.Фабрика Р. Ринок під куполом // Прикарпатська правда. – 1975. – 27
липня. – С.156.
113.Колодченко Р. Ще один машинобудівний // Прикарпатська правда. –
1975. – 22 червня. – С.157.
114.Семеген М. Обласний центр на трудовому марші // Прикрпатська правда.
– 1975. – 15 червня. – С.158-159.
115.Сидоренко М. Смачні лінії // Прикарпатська правда. – 1975. – 16 лютого.
– С.160.
116.Сидоренко М. Містечко хіміків // Прикарпатська правда. – 1975. – 9
лютого. – С.161.
117.Ротін М. Архітектурні прем’єри // Прикарпатська правда. – 1975. – 5
січня. – С.162.
118.Їх подвиг житиме у віках // Прикарпатська правда. – 1974. – 28 липня. –
С.163-164.
119.Мороз А. Кращі проекти // Прикарпатська правда. – 1974. – 24 березня. –
С.165.
120.Фабрика Р. Увертюра білого каменю // Прикарпатська правда. – 1974. –
23 березня. – С.166.
Папка № 4
130 с.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
1986 – 1987 рр.
1.Ними місто гордиться // Прикарпатська правда. – 1987. – 15 грудня. – С.1-2.
2.Конверт на ім’я П.К.Добрянського із символом Івано-Франківська. – С.3.
3.Запрошення на звіт творчих колективів, присвячений 325-річчю міста
Івано-Франківська. – С.4.
4.Програма вечора, присвяченого 325-річчю заснування міста ІваноФранківська. – С.5-9.
5.Гуменюк Я. Вчать бути майстрами // Комсомольський прапор. – 1987. – 3
листопада. – С.10-11.
6.Головчанська У. Шлях крізь ХХ століття // Комсомольський прапор. –
1987. – 1 жовтня. – С.12.
7.Кіращук Н. Парк просить допомоги // Прикарпатська правда. – 1987. – 25
вересня. – С.13-14.
8.Бондаренко Є., Драгомирецький А. Вулиця дитинства // Прикарпатська
правда. – 1987. - 29 вересня. – С.15.
9.Головчанська У. Шлях крізь ХХ століття // Комсомольський прапор. –
1987. – 19 вересня. – С.16.
10.Запрошення до участі в роботі міської науково-практичної конференції,
присвяченої 325-річчю заснування міста Івано-Фрранківська. – ІваноФранківськ, 1987. – С.17-20.
11.Бєліх Г. Кілометри трудової напруги // Прикарпатська правда. – 1987. – 2
серпня. – С.21.
12.Тих днів не змовкне слава // Прикарпатська правда. – 1987. – 26 липня. –
С.22-23.
13.Кононихін В. Імена на граніті // Прикарпатська правда. – 1987. – 26 липня.
– С.24-25.
14.Федотов В. У наступальному пориві // Прикарпатська правда. – 1987. – 26
липня. – С.24-25.
15.Петричук М. Нова машина // Прикарпатська правда. – 1987. – 28 червня. –
С.26-27.
16.Орнат Я., Михайлюк Б. Вибух // Прикарпатська правда. – 1987. – 27
червня. – С.28-29.
17.Турковська Е. В ім’я людини // Прикарпатська правда. – 1987. – 21 червня.
– С.30-31.
18.Артим В. Радість творення // Прикарпатська правда. – 1987. – 21 черрвня.
– С.32-33.
19.Івано-Франківську – 325 років. Фоторепортаж Ю.Пікаря //
Комсомольський прапор. – 1987. – 2 червня. – С.34.
20.Рідне місто моє… Фоторепортаж // Прикарпатська правда. – 1987. – 2
червня. – С.35-36.
21.Яковишин Б., Попиченко Л. На берегах Бистриць // Прикарпатська правда.
– 1987. – 24 травня. – С.37-38.
22.Гах Л. Свято міста // Комсомольський прапор. – 1987. – 23 травня. – С.3940.
23.Арсенич П. Шлях крізь ХХ століття // Комсомольський прапор. – 1987. –
23 травня. – С.40-41.
24.Головатий М. Від залізниць до медицини // Комсомольський прапор. –
1987. – 23 травня. – С.40.
25.Панчишин І. Історико-архітектурне ядро Івано-Франківська //
Комсомольський прапор. – 1987. – 23 травня. – С.41.
26.Яким буде пам’ятник Каменяреві? // Комсомольський прапор. – 1987. – 23
травня. – С.42.
27.Малишак А. Легендарний генерал // Прикарпатська правда. – 1987. – 9
травня. – С.43.
28.Олексишин О. Друге коло // Прикарпатська правда. – 1987. – 21 квітня. –
С.44.
29.Глянцев В. З новосіллям! // Прикарпатська правда. – 1987. – 11 березня. –
С.45.
30.Гуменюк Я. Імені дружби. Фоторепортаж // Комсомольський прапор. –
1987. – 7 лютого.- С.46.
31.Савченко К. Свято кожного жителя // Прикарпатська правда. – 1987. – 24
січня. – С.47.
32.Артим В. У палаці здоров’я // Прикарпатська правда. – 1987. – 24 січня. –
С.48.
33.Глянцев В. Портрет для Густи Фучикової // Комсомольський прапор. –
1987. – 13 січня. – С.49.
34.Захарьян Н. Народный музей «Герои Днепра». – Ивано-Франковск, 1986. –
С.50-63.
35.Бойчук І. Любов’ю зігріті // Прикарпатська правда. – 1986. – 17 грудня. –
С.64.
36.Русланов О. Перші гості «Бистриці» // Прикарпатська правда. – 1986. – 6
грудня. – С.65.
37.Капуляк О. Дебют дванадцятої музи // Прикарпатська правда. – 1986. – 21
листопада. – С.66.
38.Поварчук Т. Початок зроблено. Молодці! // Комсомольський прапор. –
1986. – 20 листопада. – С.67.
39.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 25 квітня. – С.68.
40.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 24 березня. – С.69.
41.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 21 березня. – С.70.
42.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 19 березня. – С.71-72.
43.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 14 лютого. – С.73.
44.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 7 лютого. – С.74-75.
45.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 3 лютого. – С.76.
46.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 29 січня. – С.77.
47.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 22 січня. – С.78.
48.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987. – 17 січня. – С.79.
49.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1987.- 6 січня. – С.80.
50.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 16 грудня. – С.81.
51.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 11 грудня. – С.82-83.
52.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 29 листопада. – С.84-85.
53.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 27 листопада. – С.86.
54.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 25 листопада. – С.87.
55.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 22 листопада. – С.88.
56.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 20 листопада. – С.89.
57.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 15 листопада. – С.90.
58.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 13 листопада. – С.91.
59.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 11 листопада. – С.92-93.
60.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 4 листопада. – С.94.
61.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 25 жовтня. – С.95-96.
62.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 21 жовтня. – С.97.
63.Грабовецький В. Місто в межиріччі Бистриць // Комсомольський
прапор. – 1986. – 18 жовтня. – С.98.
64.Ткачівський Я. «Венец» дружби // Комсомольський прапор. – 1986. – 18
жовтня. – С.99.
65.Легейда М. З когорти відважних // Прикарпатська правда. – 1986. – 19
липня. – С.100-101.
66.Ремезов А. Лицарі музичного турніру // Комсомольський прапор. – 1986. –
19 червня. – С.102.
67.Олексишин О. І пропагандист, і організатор: Фоторепортаж з ІваноФранківського республіканського технікуму фізичної культури //
Прикарпатська правда. – 1986. – 28 травня. – С.103.
68.Грабовецький В. Княгинин бір // Прикарпатська правда. – 1986. – 24
травня. – С.104-105.
69.Паньків М. Тут живі історія і сьогодення // Прикарпатська правда. – 1986.
– 18 травня. – С.106.
70.Дорошенко Я. Літературний музей // Прикарпатська правда. – 1986. – 18
травня. – С.106.
71.Екслібриси О.Гнатківа. – С.107.
72.Запрошення на відкриття літературного музею Прикарпаття ( 2 екз.) –
С.108-115.
73.Запрошення на відкриття літературного музею Прикарпаття ( 2 екз.) –
С.116-119.
74.Запрошення на відкриття літературного музею Прикарпаття ( 2 екз.) –
С.120-123.
75.Артим В. Славимо велич Вітчизни // Прикарпатська правда. – 1986. – 23
квітня. – С.124-125.
76.Кучер Л. За право зватись тельманівською // ? – С.126-127.
77.Нові прикмети міста // Прикарпатська правда. – 1986. – 22 лютого. –
С.128.
78.Грабовецький В. Від села до обласного центру // Прикарпатська правда. –
1986. – 28 січня. – С.129-130.
Папка №5
222 с.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
1988 – 1991 рр.
1.Угорчак Ю. Вища школа середньовічного Станіслава // Західний кур’єр. –
1992. – 16 січня. – С.1.
2.Угорчак Ю. Вища школа середньовічного Станіслава // Західний кур’єр. –
1992. – 11 січня. – С.2-3.
3.Угорчак Ю. Вища школа середньовічного Станіслава // Західний кур’єр. –
1991. – 4 січня. – С.4-5.
4.Угорчак Ю. Вища школа середньовічного Станіслава // Західний кур’єр. –
1991. – 26 грудня. – С.6.
5.Угорчак Ю. Вища школа середньовічного Станіслава // Західний кур’єр. –
1991. – 21 грудня. – С.7-8.
6.Угорчак Ю. Вища школа середньовічного Станіслава // Західний кур’єр. –
1991. – 19 грудня. – С.9-10.
7.Полєк В. Духовна освіта на Прикарпатті // Нова зоря. – 1991. - №33-34. –
С.11-12.
8.Канюс М. «Хай станеться світло» // Західний кур’єр. – 1991. – 14 листопада.
– С.13-14.
9.Селепей О. та ін. Доки будемо колонією? // Галичина. – 1991. – 12 жовтня.
– С.15.
10.Орнат Я. Отакий партійний комфорт // Галичина. – 1991. – 10 вересня. –
С.16.
11.Астрон І. Щоб не було нових кагановичабадів // Культура і життя. – 1991.
– 7 вересня. – С.17-18.
12.Галицька М. Де Франко в Івано-Франківську? // Західний кур’єр. – 1991. –
5 вересня. – С.19-20.
13.Манюх Ю. Шабат Шалом! // Західний кур’єр. – 1991. – 31 серпня. – С.2122.
14.Мічник Р. Із забуття у вічність // Галичина. – 1991. – 29 серпня. – С.23.
15.Угорчак Ю. Забута могила письменника-педагога // Західний кур’єр. –
1991. – 29 серпня. – С.24.
16.Скальська У. Мілітаризм – проти освіти! // Галичина. – 1991. – 20 серпня.
– С.25.
17.Соколівський М. З портфелями… у підпілля? // Галичина. – 1991. – 27
серпня. – С.26.
18.Гаврилюк О. Як зварити добре пиво? // Західний кур’єр. – 1991. – 24
серпня. – С.27.
19.Угорчак Ю. У Станіславі – військо // Західний кур’єр. – 1991. – 24 серпня.
– С.28-29.
20.Василишин Я., Фреюк І. «Чи буде в Опришівцях школа?» // Західний
кур’єр. – 1991. – 24 серпня. – С.30.
21.Фоерман Ю. Щоденник зі Станіслава // Політика і культура. – 1991. – 23
серпня. – С.31.
22.Фоерман Ю. Щоденник зі Станіслава // Політика і культура. – 1991. – 16
серпня. – С.32.
23.Ципердюк І., Андрусяк І. Дорогами забутих епітафій ( трагедії
станіславівських цвинтарів) // Західний кур’єр. – 1991. – 17 серпня. – С.33-34.
24.Павликівська Н. Повернення через 44 роки // Нова зоря. – 1991. - №19-20.
– С.35-36.
25.Смоляк О. Пліснявий закуток і ржаві струни юним моцартам // Новий час.
– 1991. – 18 липня. – С.37.
26.Трибун П. Горизонти лісової науки, або Довгий шлях до інституту //
Західний кур’єр. – 1991. – 13 липня. – С.38-39.
27.Стефурак Н. Наречені Христа // Галичина. – 1991. – 13 липня. – С.40-41.
28.Ткачівський Я. Ніч по Купалі в «Меморіалі»… // Галичина. – 1991. – 11
липня. – С.42.
29.Калюкін В. Велет на околиці, або Що відкрила завіса таємничості //
Прикарпатська правда. – 1991. – 21 червня. – С.43.
30.Фатурова В. Все найкраще… кому? // Галичина. – 1991. – 8 червня. – С.44.
31.Корчак-Городиський О. Зелені свята в Станиславові. Спогад // Західний
кур’єр. – 1991. – 25 травня. – С.45-46.
32.Прядко А. Фортечні мури, геральдика і наші неофіти // Західний кур’єр. –
1991. – 29 березня. – С.47-48.
33.Азо Ю. Манія перейменування // Західний кур’єр. – 1991. – 21 березня. –
С.49.
34.Арсенич П. Вулиці міста одержують нові назви // Західний кур’єр. – 1991.
– 21 березня. – С.49.
35.Кімакович В., Довган Л. Звідки залетів німецький орел на герб
Станиславова // Західний кур’єр. – 1991. – 14 лютого. – С.50.
36.Боднарчук Н. Збудуймо силі монумент ( Відзначення акту соборності
України в Івано-Франківську) // Західний кур’єр. – 1991. – 24 січня. – С.51-52.
37.Вівчар Б. …пора для України жить // Галичина. – 1991. – 24 січня. – С.5354.
38.Гаврилюк О. Тимофій Жук: Місто живе разом з нами // Західний кур’єр. –
1991. – 19 січня. – С.55.
39.Павликівська Н. Сестри Василіянки на теренах Станіславова // Західний
кур’єр. – 1991. – 31 січня. – С.56.
40.Павликівська Н. Сестри Василіянки на теренах Станиславова // Західний
кур’єр. – 1991. – 24 січня. – С.57.
41.Павликівська Н. Сестри Василіянки на теренах Станиславова // Західний
кур’єр. – 1991. – 17 січня. – С.58-59.
42.Павликівська Н. Сестри Василіянки на теренах Станиславова // Західний
кур’єр. – 1991. – 12 січня. – С.60-61.
43.Трибун П. Варварство // Західний кур’єр. – 1991. – 12 січня. – С.62-63.
44.Пелехатий І. Чи стане Івано-Франківськ «містом Сонця»? // Західний
кур’єр. – 1991. – 1 січня. – С.64-65.
45.Беркут, Лев чи Каменяр? (Геральдика) // Західний кур’єр. – 1991. – 1 січня.
– С.66-67.
46.Мельник В. Костьол у небезпеці // Західний кур’єр. – 1990. – 27 грудня. –
С.68-69.
47.Боднарчук Н. Вшанування ювілярів // Західний кур’єр. – 1990. – 20 грудня.
– С.70.
48.Головатий М. Виникла з дару повстанців // Західний кур’єр. – 1990. – 20
грудня. – С.71-72.
49.Мулик Л. Народній книгозбірні – п’ятдесят // Прикарпатська правда. –
1990. – 20 грудня. – С.73.
50.Гаврилюк О. Посмертна перемога Андрія Сахарова // Західний кур’єр. –
1990. – 20 грудня. – С.74.
51.Федьків Б. Буревісник відродження // Прикарпатська правда. – 1990. – 20
грудня. – С.75.
52.Трибун П. Недалекоглядність // ? – С.76-77.
53.Ульченко Л. Архів просить захисту // Прикарпатська правда. – 1990. – 13
грудня. – С.78-79.
54.Франко З. Кидати докір Франкові – кощунство // Західний кур’єр. – 1990.
– 24 листопада. – С.80.
55.Чубина Л. З точки зору громадянина України // Західний кур’єр. – 1990. –
24 листопада. – С.81.
56.Задорожний І. Протиставити диктату референдум // Західний кур’єр. –
1990. – 24 листопада. – С.81.
57.Павликівська Н. Кров замордованих кличе: єднайтесь! // Західний кур’єр.
– 1990. – 22 листопада. – С.82-83.
58.Василенко Г. Вдячність за пам’ять // Західний кур’єр. – 1990. – 22
листопада. – С.82-83.
59.Вязницева О. Історії сумні сторінки // Прикарпатська правда. – 1990. – 22
листопада. – С.84-85.
60.Городиський О. Народна школа імені Маркіяна Шашкевича в
Станиславові // Західний кур’єр. – 1990. – 15 листопада. – С.86-87.
61.Грабовецький В. Легенди і факти про Княгинин // Західний кур’єр. – 1990.
– 25 жовтня. – С.88-89.
62.Конончук І. Немов весілля золоте // Радянська Україна. – 1990. – 20
жовтня. – С.90.
63.Чи носитиме місто ім’я Каменяра? // Західний кур’єр. – 1990. – 20 жовтня.
– С.91-92.
64.Федьків Б. Вибухи у міськвиконкомі // Прикарпатська правда. – 1990. – 12
жовтня. – С.93.
65.Ухвала про демонтаж пам’ятників В.Ульянову в м.Івано-Франківську //
Західний кур’єр. – 1990. – 11 жовтня. – С.94.
66.Жук Т. Відкритий лист архітекторові // Західний кур’єр. – 1990. – 11
жовтня. – С.95.
67.Висновок експертної комісії по встановленню художньо-мистецької
цінності пам’ятників історії та культури // Західний кур’єр. – 1990. – 11
жовтня. – С.95.
68.Полєк В. Місто, що гріє теплом рідного дому // Західний кур’єр. – 1990. –
15 вересня. – С.96-97.
69.Купчинський Б. Перші залізниці Галичини // Прикарпатська правда. –
1990. – 12 вересня. – С.98.
70.Задорожний І. Заперечення двом авторам // Західний кур’єр. – 1990. – 7
вересня. – С.99.
71.Дмитрів М. Ми схиляємося перед вами…// ? – С.100-101.
72.Фабрика Р. Без музик і реляцій // Західний кур’єр. – 1990. – 24 серпня. –
С.102.
73.Тамбієв Т. Уніати Галицького приходу // Культура і життя. – 1990. – 19
серпня. – С.103-104.
74.Історична справедливість чи справедливість совісті ? // Західний кур’єр. –
1990. – 17 серпня. – С.105-106.
75.Василенко Р. Акорди скорботи і печалі // Галичина. – 1990. – 14 серпня. –
С.107.
76.Смирнов В. Літературний музей // Галичина. – 1990. – 28 липня. – С.108.
77.Федьків Б. Вулицю перейменовано // Прикарпатська правда. – 1990. – 26
липня. – С.109-110.
78.Назарчук Д. Стань славен, Станіславе! // Галичина. – 1990. – 22 липня. –
С.111-112.
79.Добош Г. Вклонитися могилам і стежкам // Галичина. – 1990. – 21 липня. –
С.113-114.
80.Кушнір Б. Ігор Мельничук: «Виправдати сподівання людей» // Молодь
України. – 1990. – 8 липня. – С.115.
81.Угорчак Ю. Розриті могили // Галичина. – 1990. – 8 липня. – С.116-118.
82.Олексишин О. Музей належить не лише історії // Галичина. – 1990. – 1
липня. – С.119-120.
83.Вульчин С. До історії – з повагою // Прикарпатська правда. – 1990. – 23
червня. – С.121.
84.Децик Д., Круцик Р. Вулиця Страчених // Галичина. – 1990. – 10 червня. –
С.122.
85.Канюс Н. Повернення святинь // Галичина. – 1990. – 3 червня. – С.123-124.
86.Линник В. Ім’я для історії ( як виникають назви на картах міст ) // Вісті з
України. – 1990. - №19. – С.125.
87.Гора скорботи // Галичина. – 1990. – 2 червня. – С.126.
88.А ми тую славу збережемо // Галичина. – 1990. – 30 травня. – С.127-128.
89.Список прізвищ 143 січових стрільців, які були поховані на
Станіславському кладовищі ( нині Меморіальний сквер) ( друк ) – С.129-134.
90.Кугутяк М. Ніхто не заплакав над нами… // Галичина. – 1990. – 15 травня.
– С.135-136.
91.Грабар Л. З ювілеєм, училище! // Прикарпатська правда. – 1990. – 13
травня. – С.137-138.
92.Пригорницький В. Не вірю в їхню демократію // Радянська Україна. –
1990. – 25 квітня. – С.139.
93.Заява Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів //
Прикарпатська правда. – 1990. – 24 квітня. – С.140.
94.Заради консолідації // Прикарпатська правда. – 1990. – 24 квітня. – С.140141.
95.Освячення національних символів // Вперед. – 1990. – 21 квітня. – С.142143.
96.Заява ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР, Ради
Міністрів УРСР // Прикарпатська правда. – 1990. – 18 квітня. – С.144.
97.Звернення бюро Івано-Франківського обкому Компартії України до
комуністів області // Прикарпатська правда. – 1990. – 18 квітня. – С.144.
98.Шановні читачі // Прикарпатська правда. – 1990. – 18 квітня. – С.145.
99.Громадський В. Розмова в редакції // Прикарпатська правда. – 1990. – 18
квітня. – С.145.
100.Угорчак Ю. Прадідівські могили // ? – С.146.
101.Р.Круцик встановлює над дахом Івано-Франківського міськвиконкому
національний синьо-жовтий прапор ( 7 квітня, фото ) // Вперед. – 1990. – 14
квітня. – С.147.
102.Головатий М. Станіслав – столиця ЗУНР // Комсомольський прапор. –
1990. – 31 березня. – С.148.
103.Назарчук Д. Ім’я нашого дому // Прикарпатська правда. – 1990. – 23
березня. – С.149-150.
104.Назарчук Д. Ім’я нашого дому // Прикарпатська правда. – 1990. – 20
березня. – С.151-152.
105.Назарчук Д. Ім’я нашого дому // Прикарпатська правда. – 1990. – 18
березня. – С.153-154.
106.Від проекту до забудови ( Фоторепортаж з Івано-Франківської філії
Українського державного інституту проектування міст) // Прикарпатська
правда. – 1990. – 6 січня. – С.155.
107.Гречух О. Тут буде пам’ятник // Вперед. – 1989. – 7 грудня. – С.156-157.
108.Potega J. Miasto nad Bystrzycami // Prszyjazn. – 1989. - №46. – ( Р.3,6)
Р.158-159.
109.Вівчар Б. Обов’язок перед пам’яттю // Прикарпатська правда. – 1989. - ?
– С.160-161.
110.Розкопки продовжуються // Прикарпатська правда. – 1989. – 6 жовтня. –
С.162-163.
111.Черлений О. Вулиця перебудови. Фоторепортаж П.Василенка // Україна.
– 1989. - №38. – (С.12-13) С.164-165.
112.Що з нами робиться? // ? – С.166-167.
113.Станіславець Г. Вулиця чи набережна? // Прикарпатська правда. – 1989. –
9 вересня. – С.168.
114.Артим В. Дорога у світ знань // Прикарпатська правда. – 1989. – 3
вересня. – С.169-170.
115.Парадокси мітингової демократії // Комсомольський прапор. – 1989. – 26
серпня. – С.171-172.
116.Вівчар Б. Біль, що не минає // Прикарпатська правда. – 1989. – 9 серпня. –
С.173-174.
117.Смоляк О. Майже невідомі імена // Комсомольський прапор. -1989. – 18
липня. – С.175-176.
118.На відзнаку історичної дати // Прикарпатська правда. – 1989. – 14 липня.
– С.177.
119.Гаврилів Б. Імені П.П.Дадугіна // Прикарпатська правда. – 1989. – 1
липня. – С.178.
120.Полєк В. Вулиця Семена Височана // Прикарпатська правда. – 1989. – 18
червня. – С.179.
121.Грабовецький В. Фортеця у межиріччі // Прикарпатська правда. – 1989. –
30 травня. – С.180-181.
122.Гаврилів Б. Чи потрібна стара назва? // Прикарпатська правда. – 1989. –
14 травня. – С.182.
123.Полєк В. Івано-Франківськ чи Станіслав? // Прикарпатська правда. –
1989. – 7 травня. – С.183.124.
124.Драбчук О. Чи є майбутнє в скромного котеджу? // Комсомольський
прапор. – 1989. - №36-37. – С.184-185.
125.Артим В., Гордиця Є. Новосілля для всіх // Прикарпатська правда. –
1989. – 5 березня. – С.186-187.
126.Цеглінська О. Дарувати радість дітям // Прикарпатська правда. – 1988. –
25 листопада. – С.188.
127.Назарчук Д. Грай, бандуро, грай // Прикарпатська правда. – 1988. – 25
листопада. – С.189.
128.Коваль І. Відкриття в Пітричі // Вперед. – 1988. – 12 листопада. – С.190191.
129.Juszczyszyn M. Sposrod pozolklych lisci // Kobіeta i zycie. – 1988. - №44. – (
Р.6-7) Р.192-193.
130.Пікар Ю. «Мур» проти муру // Комсомольський прапор. – 1988. – 24
вересня. – С.194-195.
131.Шевчук Я. Куди іде «Рух» // Прикарпатська правда. – 1988. – 17 серпня. –
С.196.
132.Полєк В. Пройдімося Радянською ( до історії вулиці ) // Прикарпатська
правда. – 1988. – 10 липня. – С.197-198.
133.Бойко Б. та ін. Ще раз про Палац культури // Прикарпатська правда. –
1988. – 3 червня. – С.199.
134.Несттеренко В. …І Поле народних свят // Прикарпатська правда. – 1988.
– 3 червня. – С.199.
135.Шулятицький С. Де будувати? У нас // Прикарпатська правда. – 1988. – 3
червня. – С.199.
136.Знайомтесь: Івано-Франківський технікум фізичної культури // Агро. –
1988. – 9 червня. – С.200-202.
137.Сосновий Д. І знову про палац культури // Прикарпатська правда. – 1988.
– 14 травня. – С.203.
138.Григор’єв С. Книга вічної слави // Комсомольський прапор. – 1988. – 8
травня. – С.204.
139.Tycner W. Na Gorze Pamieci i wsrod Sprawiedliwych // Kobieta I zycie. –
1988. - №16. – Р.205-206.
140.Попиченко Л. Ще раз про палац культури // Прикарпатська правда. –
1988. – 19 квітня. – С.207.
141.Героический порыв // Пшиязнь. – 1988. – 15 апреля. – С.208-209.
142.Цихоцкий Я. В защиту человеческого достоинства // Пшиязнь. – 1988. –
15 апреля. – С.210-211.
143.Кудрай Л., Гордиця Є. У бій вступають вогнеборці // Прикарпатська
правда. – 1988. – 19 березня. – С.212.
144.Олексишин О. Щаслива зірка // Прикарпатська правда. – 1988. – 15
березня. – С.213-214.
145.Трибун П. До парку – за красою // Прикарпатська правда. – 1988. – 16
лютого. – С.215.
146.Буглак Ю. Центр потребує допомоги // Комсомольський прапор. – 1988.
– 13 лютого. – С.216.
147.Кіндрачук М. Вулиця для нас // Прикарпатська правда. – 1988. – 10 січня.
– С.217.
148.Ганущак В. Новинка для найменших // Комсомольський прапор. – 1988. –
9 січня. – С.218.
149.Довідка про вихованців колишньої колегії і гімназії ( друкований текст,
датований 7 січня 1988 року, підписаний рукою В.Полєка). – С.219-222.
Папка № 6
141 с.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
1992 – 1998 рр.
1.Малкош В. Боронили рідний край… // Галичина. – 1995. – 22 липня. – С.1.
2.Костюк І. Володимир Полєк: «Ми всі повинні почуватися господарями
міста» // Західний кур’єр. – 1998. – 30 жовтня. – С.2.
3.Брухаль Г. Фортечний буде, а з «проспектом» важче…// Світ молоді. –
1998. – 21 серпня. – С.3.
4.Бойчук Г. Очі не бачать – серце не плаче // Галичина. – 1998. – 15 серпня. –
С.4-5.
5.Прохасько Т. Голландські могили в Івано-Франківську // Експрес. – 1998. –
18-26 липня. – С.6.
6.Бойчук Г. Святкуймо, бо ми того варті! // Тижневик Галичини. – 1998. – 14
травня. – С.7-8.
7.Кіндрачук М. Місто: чи зручно нам у ньому? // Тижневик Галичини. – 1998.
– 30 квітня. – С.9-10.
8.Нам потрібен статут? // Тижневик Галичини. – 1998. – 16 квітня. – С.11.
9.Смоляк О. «Голова міста – не та особа, яка має підмітати вулиці, але його
пильне око має бачити все» // Новий час. – 1998. – 28 лютого. – С.12.
10.Рясна С. 100 днів нового прокурора: «Я справжній Юрко Юрченко» //
Експрес. – 1998. – 14-22 лютого. – С.13-14.
11.Головатий М. Вшанували ювілей А.Міцкевича та української літератури //
Західний кур’єр. – 1998. – 16 січня. – С.15-16.
12.»Івано-Франківськ – мої мрії і сни…» : Фото Т.Яковина // Тижневик
Галичини. – 1997. – 31 липня. – С.17.
13.Програма наукової конференції, присвяченої 335-літтю заснування ІваноФранківська. – Івано-Франківськ, 1997 р. 15 травня. – С.18-20.
14.Лесюк М. Аргументи. У кого вони сильніші? // Галичина. – 1997. – 25
березня. – С.21-22.
15.Майданами та вулицями Івано-Франківська ( малюнок) С.23.
16.Творчий звіт ЗОШ №18. – С.24-27.
17.Головатий М. Прийшла електрика й кіно // Західний кур’єр. – 1997. – 17
січня. – С.28.
18.Головатий М. Поема про парк // Галичина. – 1996. - ? – С.29-30.
19.Головатий М. Поема про парк// Галичина. – 1996. – 24 липня. – С.31-32.
20.Ткачук Т. Хочеш жити – вмій ходити подалі від старих будинків //
Західний кур’єр. – 1996. – 12 липня. – С.33.
21.Ліян Е. Марші сонячного дня (Івано-Франківському училищу міліції – 40
років) // Галичина. – 1996. – 24 квітня. – С.34.
22.Головатий М. Будували повітову раду, закладали парк, сперечалися про
трамвай // Західний кур’єр. – 1996. – 5 січня. – С.35-36.
23.Турковська Е. Будинок біля церкви // Галичина. – 1995. – 30 грудня. –
С.37.
24.Олексишин О. Нам лише 55! // Галичина. – 1995. – 18 листопада. –
С.38-39.
25.»Гедеон Ріхтер» - запорука вашого здоров’я // Галичина. – 1995. – 31
жовтня. – С.40.
26.Микитин А. Не хочу жити в… Іванові // Західний кур’єр. – 1995. – 14
вересня. – С.41.
27.Борович Б., Волощук В. Рішення про перейменування вулиць та майданів
міста // Західний кур’єр. – 1995. – 14 вересня. – С.42.
28.Процак Р. Карта пам’яті (Станіславській раттуші – 125 ) // Вперед. – 1995.
– 22 липня. – С.43.
29.Пелехатий І. Найстрашніша ганьба – бути сином раба! (в ІваноФранківську відкрито монумент геніальному українцю Іванові Франку) //
Нова зоря. – 1995. - №17. – С.44.
30.Грабовецький В. Івано-Франківськ. Проблеми історії // Новий час. – 1995.
– 3 червня. – С.45.
31.»Облога» банку – не на користь Україні // Галичина. – 1995. – 23 березня.
– С.46-47.
32.Рішення П міської ради народних депутатів ХХП скликання про зміни та
доповнення до питання про герб і прапор міста Івано-Франківська // Західний
кур’єр. – 1995. – 3 березня. – С.48.
33.Клименко О. «Радість» в атмосфері свята // Західний кур’єр. – 1994. – 28
жовтня. – С.49.
34.Назарчук Д. Краса врятує світ? // Галичина. – 1994. – 13 жовтня. – С.50.
35.Процак Р. Загвіздя: до 600-літнього ювілею // Вперед. – 1994. – 24 вересня.
– С.51.
36.Урочистості. Фундамент другого 600-річчя загвіздянці закладають нині //
Вперед. – 1994. – 24 вересня. – С.52.
37.Горощак В. «Рух» зачекався європейського стандарту, але наразі не може
удостоїтися навіть пристойного паркана // Західний кур’єр. – 1994. – 9
вересня. – С.53.
38.Промінвестбанк. Два роки разом з Україною // Галичина. – 1994. – 3
вересня. – С.54.
39.Процак Р. Жіночий вік у Станіславі // Вперед. – 1994. – 16 липня. – С.55.
40.Процак Р. Жіночий вік у Станіславі // Вперед. – 1994. – 2 липня. – С.56.
41.Басок О. Чим не подарунок до ювілею телефонного зв’язку на
Прикарпатті? // Галичина. - ? – С.57-58.
42.Рифяк Р. Призабуте нащадками // Українське слово. – 1994. – 23 червня. –
С.59.
43.Пилипчук Н. З-за робочого стола – в Лондон можуть віднині подзвонити
жителі Івано-Франківська // Рідна земля. – 1994. – 10 червня. – С.60-61.
44.Сахній І. Наприкінці літа 42-го… ( до історії Дем’янових лазів) //
Галичина. – 1994. – 26 травня. – С.62.
45.Згадаємо всіх поіменно // Західний кур’єр. – 1994. – 7 травня. – С.63-64.
46.Пономаренко В. Первому секретарю Ивано-Франковского городского
комитета КП Украины тов.Федорчуку Я.П. // За незалежність. – 1994. – 7
травня. – С.65-66.
47.Гречух О. Рішення міськради про відкриття гімназії було неординарним…
// Західний кур’єр. – 1994. – 7 травня. – С.67.
48.Коротка історія м.Станіслава // Західний кур’єр. – 1994. – 7 травня. – С.6870.
49.Я.Тайліх: «Ми маємо полюбити наше місто щирою, безкорисливою
любов’ю” // Західний кур’єр. – 1994. – 7 травня. – С.71-72.
50.Ткачук Т. Місто, варте уваги // Галичина. – 1994. – 7 травня. – С.73.
51.Леник І. Що видно нам з вулиці Бельведерської? // Новий час. – 1994. – 26
лютого. – С.74.
52.Владко З. Івано-Франківська гімназія 1 лютого переселилася в нове
приміщення // Західний кур’єр. – 1994. – 5 лютого. – С.75-76.
53.Мельничук В. Святе й прекрасне в архітектурній пам’ятці // Культура і
життя. – 1994. – 5 лютого. – С.77-78.
54.Гаврилович І. «Аускопрут – Роксоляна» - перша ластівка і надія // ? – С.79.
55.Полєк В. Народний Дім «Просвіта» у Станиславові // Рідна земля. – 1993.
– 19 листопада. – С.80-81.
56.Дякон І. Трагедія після оперети // Галичина. – 1993. – 12 листопада. –
С.82-83.
57.Білецький Б. Свято входин // Новий час. – 1993. – 30 жовтня. – С.84.
58.Арсенич П. Станіславів – столиця ЗУНР // Західний кур’єр. – 1993. – 30
жовтня. – С.85.
59.Головатий М. Бастіон українства ( Народний дім «Просвіта»)// Галичина.
– 1993. -29 жовтня. – С.86-87.
60.Полєк В. Пасічна // Західний кур’єр. – 1993. – 16 жовтня. – С.88.
61.Полєк В. Університетська чи Пушкіна? // Галичина. – 1993. – 1 жовтня. –
С.89-90.
62.Головатий М. Станіславівський апокаліпсис ( до 125-річчя найбільшої в
історії обласного центру пожежі) // Галичина. – 1993. – 28 вересня. – С.91.
63.Харитон В. «Просвіта» у Станиславові // Вперед. – 1993. – 11 вересня. –
С.92.
64.Витяг з протоколів засідання комісії з питань адміністративнотериторіального устрою при міськвиконкомі від 3.09 та 7.09.92 р. ( повернути історичні назви вулицям, - змінити назви вулиць) (друк) С.93-94.
65.Мельник В. Сакральне мистецтво Галичини // Західний кур’єр. – 1993. –
28 серпня. – С.95-96.
66.Дрогомирецький П. Йосиф Гурик: «…Се трудно осягнути, але нам треба
працювати для народу» // Західний кур’єр. – 1993. – 31 липня. – С.97.
67.Никорович І., Стасів Л. Найбільш помітною подією минулого тижня в
Івано-Франківську стала презентація готелю «Роксоляна» // Західний кур’єр.
– 1993. – 19 червня. – С.98.
68.»Роксоляна» - маленький форпост капіталізму в Івано-Франківську
(фоторепортаж) // Західний кур’єр. – 1993. – 19 червня. – С.99.
69.Заник В. Наші сусіди готуються до свята // Західний кур’єр. – 1993. – 5
червня. – С.100-101.
70.Мицан К. Герб міста: збережімо історію чи вифантазуймо щось нове?//
Західний кур’єр. – 1993. – 29 травня. – С.102.
71.Трибун П. Місто мало дендрарій. Тепер залишились його рештки //
Західний кур’єр. – 1993. – 20 березня. – С.103.
72.Заник В. Новий імідж «Роксолани» // Західний кур’єр. – 1993. – 30 січня. –
С.104.
73.Голодюк Б. Націоналізм чи відмежування // Західний кур’єр. – 1992. – 5
грудня. – С.105-106.
74.Боднарчук Н. Завтра відчинить двері ліцей // Західний кур’єр. – 1992. – 31
жовтня. – С.107.
75.Мулик Л. Афганці грошей не просили, пам’ятник загиблим побратимам
збудували самі// Прикарпатська правда. – 1992. – 14 жовтня. – С.108.
76.Шляхтич В. Російська гімназія під охороною злих собак // Прикарпатська
правда. – 1992. – 7 жовтня. – С.109-110.
77.Пікар Ю. Станиславівський історичний нарис // Світ молоді. – 1992. – 9-15
жовтня. – С.111-112.
78.Пікар Ю. Станиславівський історичний нарис // Світ молоді. – 1992. – 2
жовтня. – С.113-114.
79.Пікар Ю. Станиславівський історичний нарис // Світ молоді. – 1992. – 25
вересня. – С.115-116.
80.Пікар Ю. Станиславівський історичний нарис // Світ молоді. – 1992. – 18
вересня. – С.117.
81.Ісаїв П. Історія міста Станиславова // Вперед. – 1992. – 29 жовтня. – С.118.
82.Ісаїв П. Історія міста Станиславова // Вперед. – 1992. – 22 жовтня. – С.119.
83.Ісаїв П. Історія міста Станиславова // Вперед. – 1992. – 14 жовтня. – С.120.
84.Ісаїв П. Історія міста Станиславова // Вперед. – 1992. – 10 грудня. – С.121.
85.Ісаїв П. Історія міста Станиславова // Вперед. – 1992. – 8 жовтня. – С.122.
86.Ісаїв П. Історія міста Станиславова // Вперед. – 1992. – 24 вересня. – С.123.
87.Ісаїв П. Історія міста Станиславова // Вперед. – 1992. – 17 вересня. – С.124.
88.Полєк В. Учительська семінарія Василіянок // Нова зоря. – 1992. - №29. –
С.125.
89.Боднарчук Н. Твердий горішок не по зубах владі // Західний кур’єр. –
1992. – 25 червня. – С.126.
90.Глянцев С. Середня школа №2 вже майже не школа // Західний кур’єр. –
1992. – 25 червня. – С.126.
91.Боднарчук Н. Російська гімназія: мовою фактів і документів // Західний
кур’єр. – 1992. – 30 липня. – С.127-128.
92.Пам’ятка для учасників дорожнього руху // Західний кур’єр. – 1992. – 11
липня. – С.129-130.
93.Кобрин М. Прорив національний і духовний // За незалежність. – 1992. – 4
липня. – С.131-132.
94.Відрубний Б. День поминання і надії // Галичина. – 1992. – 16 червня. –
С.133.
95.Художній музей шукає притулку! (Відкритий лист від колективу наукових
працівників Івано-Франківського художнього музею) // Західний кур’єр. –
1992. – 26 березня. – С.134.
96.Гречух О. Меморіальний сквер – пам’ятник нашого недбальства //
Західний кур’єр. – 1994. – 16 квітня. – С.135.
97.Шацький Р. Пам’ять старої ратуші // Прикарпатська правда. – 1992. – 14
березня. – С.136-137.
98.Шацький Р. Пам’ять старої ратуші // Прикарпатська правда. – 1992. – 7
березня. – С.138-139.
99.Полєк В. Станиславівська духовна семінарія // За незалежність. – 1992. –
22 лютого. – С.140-141.
Папка № 7
72 с.
ІВАНО–ФРАНКІВСЬК
1999 р.
1.Храм, де поклоняються книзі // Тижневик Галичини. – 1999. – 8 липня. –
С.1-2.
2.Місто, повінчане з весною // Рідна земля. – 1999. – 14 травня. – С.3-4.
3.Івано-Франківсььку 337. Фоторепортаж Т.Лялика і Т.Яковина // Західний
кур’єр. – 1999. – 14 травня. – С.5.
4.День міста // Тижневик Галичини. – 1999. – 13 травня. – С.6-7.
5.Програма-запрошення на святкування дня міста Івано-Франківська. – ІваноФранківськ, 1999. – С.8-11.
6.День міста. Програма свята ( 2 прим.) – С.12-19.
7.Заник В. Реконструкція Привокзальної: Краса вимагає жертв // Західний
кур’єр. – 1999. – 7 травня. – С.20-21.
8.Ткачук Т. Статут міста: дарованому коню в зуби не заглядають // Західний
кур’єр. – 1999. – 7 травня. – С.22-23.
9.Статут територіальної громади міста Івано-Франківська // Західний кур’єр.
– 1999. – 30 квітня. – С.24-25.
10.Статут територіальної громади міста Івано-Франківська. – ІваноФранківськ, 1999. – С.26-70. (ксерокопії ).
11.Стефурак Н. Історія Прикарпаття. Чи збережемо її? // Галичина. – 1999. –
27 березня. – С.71-72.
Папка № 8
43 с.
ПРОЕКТ СТАТУТУ МІСТА СТАНИСЛАВОВА
/ переклад В.ПОЛЄКА /
Станиславів
З друкарні Яна Данкеича.
1868
Папка № 9
60 с.
ZALESKI S.
O.O. JEZUICI W STANISLAWOWIE.
Szkic historyczny.
Nowy Sacz
1896
Папка № 10
40 с.
А.ДЕРКАЧ, В.ПОЛЄК.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК У ГРАВЮРАХ АНДРІЯ ДЕРКАЧА
Текст професора В. ПОЛЄКА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
1997
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
о. Абрамчук Андрій, п.10 – с.32
Алющенко В., п.5 – с.126
Альба Марія, п.5 – с.70, 73; п.7 – с.2
Андрусяк Іван, п.5 – с.33-34
Андрусяк П., п.7 – с.22
Андрухів І., п.6 – с.88
Андрухович Юрій, п.5 – с.171; п.6 – с.28
Андрушовський Бенедикт, п.4 – с.94
Антоняк К., п.5 – с.13-14
Арекслер Артур, п.5 – с.181
Арсен Б., п.5 – с.32
Арсенич Петро, п.2 – с.102, 141, 172, 176, 215, 216, 218; п.3 - с.11, 19, 24-25,
51, 137; п.4 – с.40-41; п.5 – с.49, 116, 117, 118; п.6 – с.81, 84, 85, 86
Артимович А., п.5 – с.148
Бадені Казимир, п.6 – с.120
Бажанський Порфирій, п.3 – с.11; п.5 – с.221
Бандера Василь і Олекса, п.6 – с.63
Баран В., п.2 – с.81
Баранцевич Антон, п.6 – с.114
Барвінський В., п.5 – с.137
Барвінський О., п.6 – с.97
Барнич Ярослав, п.6 – с.63, 82; п.10 – с.7
о. Баронч Садок, п.2 – с.79; п.4 – с.95, 98; п.5 – с.91, 181, 121; п.6 – с.31, 45,
114; п.10 – с.31
Баттаглія Твідо, п.5 – с.221
Баудеш Е., п.4 – с.40
Бачинський Й., п.6 – с.118
Бачинський Лев, п.5 – с.45; п.6 – с.80, 85, 92, 118, 119; п.10 – с.39
Баюрак Василь, п.2 – с.174, 176; п.3 – с.150; п.4 – с.94; п.5 – с.49; п.6 –
с.124, 136; п.10 – с.11
Бебнович Й., п.4 – с.70; п.5 – с.14
Бебнович Ян, п.5 - с.13
Белей Іван, п.2 – с.79
Белей М., п.3 – с.11
Белжецька Гелена, п.5 – с.4
Беліковський І., п.4 – с.69
Бельовський Август, п.2 – с.79
Беное Карл, п.2 – с.81, 218; п.4 – с.41, 81, 92; п.5 – с.7,180; п.6 – с.45, 68,
69,70; п.10 – с.10, 27
Береговський Зіновій, п.6 – с.67, 75
Бернард С., п.6 – с.80, 87
Біберович І., п.6 – 28
єпископ Білик Іриней, п.6 – с.88
о.Білинський Леонтій, п.6 – с.140
Бітик В., п.5 – с.148
Блажкевич Іванна, п.5 – с.28; п.6 – с.87
Блотницький Т., п. – с.15, 36
Бобикевич Костянтин, п.5 – с.24, 146; п.6 – с.88
Боднарук І., п.5 – с.95
о. Бойчук Авксентій, п.5 – с.11; п.6 – с.118, 122, 141
Бойчук Михайло, п.6 – с.108
Бонковський Діонісій, п.6 – с.115
Бора Богдан (Шкандрій Борис), п.10 – с.7
о.Бордієвський Іван, п.6 – с.122
о.Бориславський Микола, п.6 – с.88
Брандт, п.6 – с.82
Бринський В., п.2 – с.215
Бринський Михайло, п.3 – с.140
Бринчинська Ольга, п.6 – с.51
Брусілов Алексей, п.6 – с.119
Будзик Г., п.5 – с.217
Бучинський М., п.5 – с.118; п.10 – с.39
Бучма А., п.5 – с.197
Бялачевський, п.5 – с.6
Вагилевич Іван, п.2 – с.79, 215; п.3 – с.11; п.5 – с.219; п.6 – с.45
Вайнгартен Мендель, п.4 – с.76
Вакалюк Василь Михайлович і Петро Михайлович, п.2 – с.142
Валевський Степан, п.2 – с.130
о.Вальницький Михайло, п.6 – с.122
Варення Микола, п.3 – с.140
Василащук Ганна, п.2 – с.109; п.3 – с.25
Василенко Борис, п.6 – с.45
Василик Василь, п.6 – с.118
Василик Лев, п.6 – с.67
єпископ Василик Павло, п.6 – с.88, 133; п.10 – с.23
Васюренко Володимир, п.6 – с.34
Вахнянин А., п.5 – с.11
Вашкевич Михайло, п.6 – с.120
Вендзилович М., п.5 – с.198
Вердум Ульріх, п.2 - с.82; п.4 – с.80, 81, 90, 92, 95, 97; п.5 – с.10, 11; п.6 –
с.31, 45, 68, 124, 136, 137, 139; п.10 – с.1, 2, 10, 18, 21
Вєжейські Юзеф, п.6 – с.35, 114
Винниченко Володимир, п.5 – с.148; п.6 – с.85
Винничук Лазар, п.6 – с.97
Височан Гнат, п.5 – с.179, 181
Височан Семен, п.5 – с.179, 181; п.6 – с.45, 51
Витанович Ілля, п.6 – с.121
Витвицький С., п.6 – с.85
Вишенський Іван, п.4 – с.76, 104; п.5 – с.89
Вишневецький Михайло, п.6 – с.124
Вишневський К., п.6 – с.80-81
Вільде Ірина, п.6 – с.30, 80
Вільшук В., п.3 – с.124, 126-127, 134; п.5 – с.198
Вінценз Станіслав, п.5 – с.222
Вісньовський Т., п.6 – с.36
Вітик С., п.6 – с.85
Вітовський Дмитро, п.5 – с.148
Вовчок М., п.3 – с.19
Воєвідка, п.6 – с.64
Волошин А., п.6 – с.125
Гавел Богуміл, п.6 – с.81
Гаврилів Богдан, п.5 – с.178, 182
Галан Ярослав, п.2 – с.215, п.3 – с.147; п.5 – с.197
Гаморак, п.6 – с.119
Ганицький О., п.6 – с.119
Гануш І., п.5 – с.222
Гарасимів Богдан, п.6 – с.119
Гаркут Ігор, п.5 – с.64-65
Гаркуша Микола, п.3 – с.121
Гасклер М., п.5 – с.197; п.6 – с.15
Гейбек Фрідріх, п.4 – с.81
Гіллер Агафон, п.5 – с.116, 117-118; п.6 – с.114
о.Гірняк Йосиф, п.6 – с.140
Гірш, п.6 – с.15
Глібовицька В., п.6 – с.125
Глущенко Микола, п.3 – с.140
Гльонд, п.10 – с.32
Гнатків О., п.4 – с.107
Гнатюк Володимир, п.2 – с.79; п.3 – с.11; п.5 – с.220
Гнатюк Остап, п.3 – с.140
Гнідан С., п.3 – с.126, 135
о.Голинський Антон, п.6 – с.140
Голинський Г., п.6 – с.88
Голємбйовський Іван, п.6 – с.63
Голомбйовський Іван, див. п.6 – с.121
Головатий Михайло, п.3 – с.19, 33; п.4 – с.40; п.5 – 71-72, 148; п.6 - с.1516, 21-22, 28, 29-32, 35-36, 80, 84, 86-87, 91
Головацький Яків, п.4 – с.74
о. Головінський Григорій, п.6 – с.120
Голодюк Богдан, п.6 – с.105
Голубович Сидір, п.5 – с.148; п.6 – с.85, 119
Голянич Михайло, п.2 – с.142
Гордиця Євген, п.3 – с.68-69, 71, 108-109, 119-120, 124-125, 133
Гославський Маврикій, п.6 – с.113; п.10 – с.39
Гославський Маурицій, п.4 – с.78; п.5 – с.116, 117
Готегем Едвардван, п.6 – с.6
Гошовський Стефан, п.3 – с.19; п.6 – с.45, 113; п.10 – с.5
Грабовецький Володимир, п.4 – с.68, 69, 70, 71-72, 73, 74-75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82-83, 84-85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92-93, 94, 95-96, 97, 98, 104-105,
129-130; п.5 – с.9, 88-89, 180-181; п.6 – с.45, 89, 138; п.10 – с.40
Грещук Василь, п.6 – с.84, 89
Гринів М., п.2 – с.132
Гриньов Іван, п.2 – с.107, 130
Грицак Р., п.6 – с.125
Грицак Теодор, п.6 – с.120
Грушевський Михайло, п.5 – с.109-110, 148; п.6 – с.85
Гуддер Томас, п.6 – с.77, 95
Гуменюк П., п.6 – с.125
Гуменюк Ярослав, п.2 – с.107
Гундорф, п.6 – с.55, 117, 124
Гурик Василь, п.6 – с.51
Гурик Йосиф, п.6 – с.51, 97
Давидович Борис, п.2 – с.130, 132
Давидюк З., п.2 - с.25, 66
Дадугін П., п.3 - с.20; п.5 – с.17
Д’аллерак Франциск Пауліно ( див. Далейрак, Даллерак Франціск,
Даллероне Францішек Пауліно, Доллерас Паулін), Далейрак, п.6 – с.117;
п.10 – с.1
Даллерак Франціск, див. Д’аллерак, п.6 – с.124
Даллероне Францішек Пауліно, див. Д’аллерак, п.4 – с.86, 93; п.5 – с.180
Дальте, п.4 – с.81; п.10 – с.22
Данилович Северин, п.4 – с.71
Данилюк В., п.3 – с.134
Данилюк Й., п.10 – с.35
Даниш Никифор, п.5 – с.46; п.6 – с.92
Даннемарк Ян ( див. Деннемарк Ян, Дененмарк Ян), п.6 – с.70
Дашинський Ігнаци, п.2 – с.79; п.5 – с.222; п.6 – с.15
Дашинський Фелікс, п.5 – с.221-222
Дашкевич Роман, п.6 – с.121
Дашков, п.4 – с.82; п.6 – с.115
Дебенко Михайло, п.6 – с.38
Декальський Михайло, п.6 – с.95
Дем’янчук Д., п.6 – с.85
Деннемарк Ян, п.6 – с.117, 124, 137
Деркач Андрій, п.10 – с.8, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40
Деркач Ігор, п.5 – с.181; п.6 – с.132; п.10 – с.40
Дершко Степан, п.5 – с.113-114
Дескур Б., п.5 – с.198
Дибенко Михайло, п.6 – с.92
Дикас Т., п.3 – с.107
Дзвонковська Антоніна, п.4 – с.68
Дзвонковська Юзефа, п.4 – с.68; п.5 – с.34, 116, 117, 198; п.6 – с.2, 36
Дзвонковський Владислав, п.5 – с.116
Дзик Й., п.2 – с.218
єпископ Дмитерко Софрон ( Степан), п.10 – с.23
Добруцький Г., п.6 – с.119
Добрянський Павло, п.2 – с.109; п.3 – с.147; п.4 – с.106; п.5 – с.166-167
Довбенюк С., п.10 – с.24
Довбуш Олекса, п.2 – с.174, 176, 215; п.4 – с.94; п.5 – с.181, 183; п.6 – с.45,
124, 136; п.10 – с.11
Долішній Микола, п.2 – с.142
Доллерас Паулін, див. Д’аллерак, п.6 – с.137
Дорошенко Дмитро, п.5 – с.148; п.6 – с.85, 119, 123
Дорошенко Ярослав, п.4 – с.106
Драгоманов Михайло, п.5 – с.49
Драч Іван, п.5 – с.47-48
Дринь М., п.2 – с.142
Дрогомирецький Петро, п.6 – с.97
Дубицький Іван, п.6 – с.67
Дувірак В., п.6 – с.80, 84
Дума Зіновій, п.5 – с.82-83, 84
Дутка В., п.6 – с.121
Дучимінська Ольга, п.5 – с.108; п.6 – с.35
Дякон Ігор, п.6 – с.82-83
Єрузель Євген, п.4 – с.44
Железняк Олександр, п.6 – с.108
Желехівський Євген, п.2 – с.79; п.4 – с.68; п.5 – с.117, 222; п.6 – с.28, 45,
120; п.10 – с.15
Жечковські, п.4 – с.97
Жук Тимофій, п.5 – с.55-56, 95
Загребельний Павло, п.3 – с.124-125
Заклинський Б., п.5 – с.108
Заклинський Л., п.3 – с.11
Заклинський О., п.6 – с.31
Заклинський Р., п.3 – с.19; п.5 – 91; п.6 – с.35; п.10 – с.3
Залеський С., п.9 – с.1-60
Залеський Томаш, п.5 – с.2-3, 4-5, 91
Заливаха Опанас, п.10 – с.32
Замойська Гелена, п.6 – с.136
Заньковецька Марія, п.5 – с.198
Зарицький Ромуальд, п.4 – с.69; п.6 – с.120
Зацерковний А., п.3 – с.146-147
Здіховський О., п.5 – с.95
Зедельмаєр Й. (див. Седельмайєр Й.), п.6 – с.137
Зеленський Т., п.10 – с.2, 22
Зигмунтовська Целіна (Зигмунтовська-Журовська Целіна), п.5 – с.80,99
Зіморович Б., п.4 – с.89
Зоренко О., п.7 – с.22
Зорій Михайло, п.4 – с.69; п.6 – с.84; п.10 – с.39
Ідак Володимир, п.6 – с.11
Іздрик Юрій, п.6 – с.7
Ільїн Микола, п.4 – с.100-101
Ільницька Любов, п.5 – с.40
Ільницький Василь, п.6 – с.97
Ільницький Стефан, п.6 – с.97
Ірчан Мирослав, п.6 – с.85
Ісаїв Петро, п.6 – с.118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Ісакович Ісаак, п.3 – с.33
Ісопенко Марія Йосифа, п.6 – с.125
Архиєпископ Іоасаф, п.7 – с.71-72
Йосиф П, австрійський цісар, п.6 – с.123
Кавенський Б., п.3 – с.42
Казимир Ян П, польський король, п.6 – с.7, 102, 117, 124, 139; п.10 – с.2
о.Камаринський Василь, п.6 - с.140
Каменецький Ю., п.6 – с.92
Каменович Степан, п.6 – с.119
Камінський Ігнаци, п.3 – с.33; п.5 – с.71; п.6 – с.15, 31, 43, 114
Камінський Ян, п.2 – с.218; п.5 – с.71; п.6 – с.43, 70, 137
Кантемир – п.6 – с.55, 117
Канюс Микола, п.3 – с.106; п.5 – с.13-14, 34
Карась Ганна, п.6 – с.7
Карпенко М., п.3 – с.147
Карпінський Францішек, п.2 – с.79, 172, 176, 215; п.3 – с.11; п.4 – с.83, 94;
п.5 – с.2, 49, 91, 153, 221; п.10 – с.11
Касіян Василь, п.3 – с.140
Качкан Володимир, п.2 – с.142
Качковський Мартин, п.4 – с.81
Квецінський Л., п.6 – с.28
Кисілевська О., п.6 – с.86
о.Кисілевський Данило, п.6 – с.140
Кичун Григорій, п.6 – с.120
Клемент С., п.3 – с.32
Климишин Іван, п.6 – с.89
Клячківський Дмитро (Савур), п.6 – с.80
Княгиницький Йов, п.4 – с.76, 104; п.5 – с.88-89; п.6 – с.45
Князюк М., п.3 – с.134
Кобрин Микола, п.6 – с.131
Кобринська Наталя, п.2 – с.172, 215; п.4 – с.68; п.6 – с.16, 45, 120
Коваль І., п.5 – с.190-191
Козланюк Петро, п.2 – с.167, 215; п.3 – с.147
Козловський Михайло, станиславівський кат, п.6 – с.45
Колесса О., п.6 – с.16
Колесса Ф., п.5 – с.137
Колцуняк М., п.3 – с.19
Колюх Ореста, п.5 – с.36
Комаринський, п.6 – с.80-81
Конєцпольський С., п.6 – с.69
Кониський О., п.10 – с.15
Кононенко Віталій, п.5 – с.167; п.6 – с.90
Корассіні Франсуа з Авіньйону (див. Корассіні Франциск), п.6 – 95
Корассіні Франциск (див. Корассіні Франсуа), п.4 – с.81; п.5 – с.181; п.6 –
45, 69, 70, 77, 117; п.10 – с.27
Корпанюк М., п.5 – с.197
Корчак-Городиський Орест, п.5 – с.45-46, 86-87
Кос-Анатольський Анатолій, п.5 – с.37, 88; п.6 – с.30
Косович Йосип, п.3 – с.127
Косович Петро, п.3 – с.134
Костицький В., п.6 – с.90
Котровш Фердинант, п.6 – с.81
Коциловський Йосафат, п.5 – с.11; п.6 – с.140
Коцинська К., п.3 – с.32
Коцюба Михайло, п.6 – с.16, 28, 120, 122
Кочурба А., п.6 – с.28
Кошиць О., п.6 – с.85
Кравченко Уляна, п.5 – с.198
Крайківський Ю., п.6 – с.125
Красовський Станіслав, п.6 – с.114
Краттер, п.6 – с.113, 115-116
Кревецький І., п.5 – с.148
Крігер Ганс, п.5 – с.32, 121; п.6 – с.82, 83
Кричун Григорій, п.6 – с.120
Круцик Роман, п.5 – с.147, 157, 160; п.6 – с.131
Крушельницька Марія, п.10 - с.39
Крушельницька Соломія, п.6 – с.80
Крушельницький Антон, п.5 – с.108
Крушельницький Володислав, п.10 – с.39
Крушельницький Іван, п.5 – с.108
Кубійович Володимир, п.6 – с.119
Кугутяк Микола, п.5 – с.135-136
Кудельський В., п.6 – с.36
Кудельський Я., п.6 – с.29
Кузневич Г., п.6 – 80
єпископ Куїловський Юліан, п.6 – с.140; п.10 – с.22
Кульчицький Клим, п.6 – с.119
Купаков, п.2 – с.218
Купченко К., п.3 – с.24
Купчинський Б., п.5 – с.98
Курбас Лесь, п.5 – с.49
Курилюк Ярослав, п.6 – с.119
Кутченрайтер Конрад, п.6 – с.77, 95
Кушнір Михайло, п.6 – с.121
Лаврів Михайло, п.6 – с.119
Левинський І., п.6 – с.80-81, 86, 125
Левицький А., п.6 – с.29, 123
Левицький Остап, п.5 – с.116, 117, 146; п.6 – с.16; п.10 – с.25
Левицький Роман, п.5 – с.107, 109-110
Лендель Василь, п.6 – с.108
Лендьєл Андрій, п.3 – с.140
Ленкавський Володимир, п.6 – с.51
Ленкавський Степан, п.6 – с.51
Лепкий Богдан, п.6 – с.80, 84, 86
Лепкий Микола, п.5 – с.46; п.6 – с.92, 121, 125
Лесюк Микола, п.6 – с.21-22
Лещинець Іван, п.2 – с.119, 120, 121, 122
Лещинський Станіслав, п.5 – с.6
Лис О., п.6 – с.121
Лисенко Микола, п.2 – с.215; п.6 – с.97
Лисюк Ф., п.2 – с.233
Ліберман (Філіп), п.5 – с.158
Лобода Іван, п.3 – с.140
Лужницький Григор, п.6 – с.119
Лукашко В., п.3 – с.124, 126, 135; п.5 – с.198
Лукашов В., п.2 – с.109
Лукомська Лукія, п.2 – с.107, 112
Лукомський Володимир, п.2 – с.107
Лук’яненко Левко, п.10 – с.8
Лук’янович Денис, п.2 – с.79, 81, 172, 176, 215,; п.3 – с.11; п.5 – с.108, 220
Лучинський Я., п.6 – с.32
Лушпинський О., п.6 – с.125
Людкевич Станіслав, п.5 – с.137
єпископ Лятишевський Іван (див. Лятишевський Й.), п.6 – с.118, 119, 141
єпископ Лятишевський Й. (див. Лятишевський Іван), п.10 – с.22, 23
Ляховський С., п.3 – с.107
Мазепа Іван, п.6 – с.124
Майданські, брати Петро, Дмитро, Василь, Степан, п.3 – с.50, 76; п.5 – с.178
Макаревич Ю., п.10 – с.23
Макарушка Богдан, п.6 – с.119
Макдичевський І., п.5 – с.118
Маковей Осип, п.3 – с.19
Макогон Борис, п.5 – с.87; п.6 – с.80
Макогон Дмитро, п.5 – с.87; п.6 – с.80, 87
Макогон Марія, п.5 – с.87
Максимчук Мирослава, п.5 – с.35-36; п.6 – с.125
Макух Іван, п.5 – с.148; п.6 – с.118, 119
Маланюк Осип, п.6 – с.119
Малиновський К., п.6 – с.28
Манастирський А., п.10 – с.23
Мартин Броніслав, п.2 – с.28, 83, 106, 107, 112, 130, 132; п.6 – с.80, 84, 86
Мартинець Михайло, п.10 – с.5
Мартинець Теодор, п.6 – с.81
Мартинчук (опришок), п.6 – с.124, 136
Мартинюк Володимир, п.5 – с.217
Мартинюк Олекса, п.6 – с.63
Марусик П., п.6 – с.131
Марчук Іван, п.6 – с.48
Матвіїшин Володимир, п.6 – с.89
Матіяс М., п.6 – с.125
Мацьків Тимотей, п.6 – с.119
Мельник Василь, п.4 – с.94
Мельничук Юрій, п.3 – с.147
Мельничук Я., п.2 – с.140, 174
Меркулова Єлизавета, п.2 – с.28
Метерціус Абрамко, п.6 – с.136
Микитюк Ярослав, п.6 – с.63
Миколишин Й., п.6 – с.30
о. Микуляк, п.7 – с.21
Мирон Іван, п.5 – с.148; п.6 – с.86, 119
Мицан К., п.7 – с.72
Мишуга О., п.2 – с.215
Міклошич Ф., п.6 – с.120
Мілковський З., п.6 – с.35
Мільбахер Казимир, п.6 – с.113, 116
Місюрович К., п.6 – с.32
Могильницький Антін, п.2 – с.79, 172, 215; п.3 – с.11; п.4 – с.74; п.5 –
с.219; п.6 – с.45; п.10 – с.5
Монюшко Станіслав, п.5 – с.153
Мордавський Р., п.6 – с.101
Мороз Валентин, п.10 – с.8
Мосціцький Б., п.6 – с.111
Мочульський М., п.5 – с.197
Мрочковський З., п.10 – с.39
єпископ Мудрий Софрон, п.7 – с.71
Мудрик А., п.6 – с.121
Мурафа М., п.5 – с.197
Мюльн Владислав, п.6 – с.91
Навроцький Володимир, п.2 – с.79; п.3 – с.11; п.5 – с.219
Надрага Ол., п.6 – с.119
Назаров Микола, п.2 – с.107
Негребецька Ірина, п.6 – с.125
Недільський Софрон, п.6 – с.120
Нейко Євген, п.6 – с.37
Нечуй-Левицький Іван, п.3 – с.19
Николайчук А., п.2 – с.67
Нідердорфер Ганс і Урсула, п.6 – с.104
Німгін Артур, п.6 – с.114
Овчар Антон, п.3 – с.124
Огоновський О., п.5 – с.11
Ойстрах Д., п.5 – с.137
Олексюк І., п.6 – с.125
Олесницький Ю., п.5 – с.45-46
Ониськів Б., п.7 – с.20
Онищук А., п.3 – с.19
Онищук-Руденська О., п.6 – с.125
Орбан Лідія, п.6 – с.89
о. Оренчук Ілля, п.6 – с.140
Орлик Пилип, п.10 - с.19
Осостович Олександр, п.5 – с.35; п.6 – с.125
Остафійчук Богдан, п.6 – с.89
Ошур Б., п.6 – с.101
Ощипко Василь, п.6 – с.140
Павлик Василь, п.6 – с.133
Павлик Михайло, п.2 – с.79, 81, 215; п.3 – с.19; п.4 – с.68; п.5 – с.49; п.6 –
с.16, 45, п.10 – с.35
Павликівська Наталія, п.5 – с.35-36, 56, 57, 58-59, 60-61
Павличко Дмитро, п.3 – с.147
Павлов Остап, п.6 – с.121
Павлюх Гнат, п.6 – с.119
Палейчук Федір, п.4 – с.94
Палій Андрій, п.6 – с.121
Пантюхіна Надія, п.2 – с.87
Пашницька І., п.5 – с.157, 160
Пашницький Василь, п.5 – с.73, 100-101
єпископ Пелеш Ю., п.5 – с.11; п.6 – с.36, 120, 122; п.10 – с.22, 23
Пельвецький А., п.10 – с.23
Петлюра С., п.5 – с.148; п.6 – с.85
Петранюк-Яцожинська Є., п.6 – с.125
Петрик В., п.3 – с.42
Петрушевич Євген, п.5 – с.49, 146, 148; п.6 – с.85, 119
Пинт (опришок), п.6 – с.124
Пискливий (опришок), п.6 – с.124
Пікар Юліан, п.6 – с.111-112, 113-114, 115-116, 117-118
Пінзель І., п.6 – с.77, 96
Піщ Е., п.6 – с.29
Погановський Омелян, п.6 – с.97
Погребенник Федір, п.4 – с.106
Покутинський Філіп, п.2 – с.219; п.3 – с.149; п.6 – с.43, 91; п.10 – с.11
Полейовський Матвій, п.5 – с.68; п.6 – с.77, 95, 96; п.10- с.32
Полєк Володимир, п.3 – с.48, 76, 104, 107, 114; п.4 – с.68; п.5 – с.11-12, 34,
80-81, 91, 96-97, 178, 179, 183, 197-198, 219-222; п.6 – с.2, 4, 21, 29, 31, 80-81,
88, 89-90, 125, 140-141; п.8 – с.1-43; п.10 – с.1-40
Полішко Дарія, п.5 – с.36
Поль Вінцент, п.3 – с.106
Попадюк Анатолій, п.6 – с.2
Попиченко Л., п.2 – с.66, 75; п.5 – с.207, 217
Попович Ілько, п.6 – с.81
Попович О., п.6 – с.85
Потоцька Анна ( з Рисінських), п.6 – с.139
Потоцька Вікторія ( з Лещинських), п.6 – с.55, 124, 136
Потоцька Гелена (із Замойських) ( див.Потоцька Олена), п.6 – с.139
Потоцька Катерина ( з Браніцьких), п.6 – с.55
Потоцька Катерина ( з Коссаковських), п.4 – с.76, 79, 82-83, 130; п.6 – с.55,
56, 123, 136, 139; п.6 – с.115, 117; п.10 – 4
Потоцька Олена, п.6 – с.123
Потоцька Софія, п.6 – с.55, 56
Потоцький Андрій, п.2 – с.174, 218; п.4 – с.41, 80, 95, 97, 129-130; п.5 – с.6,
7, 9-10, 13-14, 80, 91, 96, 111-112, 181, 182; п.6 – с.43, 45, 68, 69, 70, 73, 77,
117, 122, 124, 136, 137, 138, 139; п.10 – с.1, 2, 18, 27
Потоцький Єнджей ( див.Потоцький Андрій), п..5 – с.91, 158; п.10 – с.27
Потоцький Вікентій, п.6 – с.117, 123
Потоцький Йосиф, п.4 – с.76, 83, 87, 92, 104; п.5 – с.68, 183; п.6 – с.43, 51,
55, 95, 124, 136, 137, 138, 139; п.10 – с.3, 4, 19, 22
Потоцький Прот, п.4 – с.79; п.5 – с.91, 183; п.6 – с.115
Потоцький Станіслав, п.2 – с.1; п.3 – 106; п.4 – с.41, 76, 97, 104; п.5 – с.1, 7,
91, 99, 150; п.6 – с.43, 55, 69, 73, 117, 123, 124, 136, 139; п.10 – с.2, 22, 27
Потоцький Франциск, п.4 – с.82; п.5 – с.183; п.6 – с.123
Потоцький Юзеф, п.3 – с.150; п.5 – с.1, 4; п.6 – с.115, 117
Потоцькі, п.2 – с.81; п.4 – с.76, 79, 80, 81, 82, 88, 92, 98; п.5 – с.55, 81, 180;
п.6 – с.43, 45, 77, 124; п.10 – с.8, 28
Прибиловський Анастасій, п.6 – с.43
Прийма Осип, п.6 – с.119
Прокопчиць Євстахій, п.2 – с.79
Прокопчиць Остап, п.4 – с.74
Прохасько Тарас, п.6 – с.6
Процак Роман, п.6 – с.43, 55-56
Процак Ярослав, п.2 – с.65
Проців В., п.6 – с.125
Проць Йосиф, п.6 – с.140
Пстрак Ярослав, п.3 – с.140
Пушик Степан, п.3 – с.147; п.5 – с.75, 99, 167, 169, 190; п.6 – с.30, 55; п.7 –
с.71
Пшелуський С., п.5 – с.181
Пшибиловський А., п.6 – с.91
Равлюк В., п.3 – с.19
Раковський Й., п.6 – с.121
Ракоци Франц П, п.6 – с.136
Рачинський А., п.6 – с.29
Рачинський Олександр, п.3 – с.106
Регер К., п.6 – с.36
Рибчук Богдан, п.6 – с.63
Рібаж Оттокар, п.6 – с.81
Робінзон Я., п.6 – с.32
Рожанковський Теодор, п.6 – с.120
Романовський Мечислав, п.2 – с.79; п.3 – с.11; п.5 – с.221; п.6 – с.43
Романчук Ю., п.6 – с.97
Романюк Сергій, п.3 – с.9
Ромашкан Михайло, п.6 – с.31-32, 114
Рошкевич Ольга, п.5 – с.106
Рубановський К., п.7 – с.22
Рудий Л., п.5 – с.148
Рудницька М., п.6 – с.86
Русин, п.6 – с.119
Русова Софія, п.6 – с.86
Сабат Микола, п.5 – с.118; п.6 – с.120
Савраш Й., п.10 – с.23
Савчак Д., п.6 – с.97
Садовський М., п.5 – с.198
Салітра С., п.6 – с.126, 128
Самоверський М., п.6 – с.64
Сандлер Л., п.3 – с.124, 126, 132; п.5 – с.198
Сапєга Леон, п.5 – с.98, 198
Сас-Куїловський Юліан, п.6 – с.122
Сахро Петро, п.3 – с.140
Свіджінський К., п.10 – с.39
Святкевич Володимир, п.6 – с.114
Седельмайєр (Зедельмайєр) Й., п.6 – с.137; п.10 – с.36, 37
о. Семенів Михайло, п.6 – с.120
Семиход Марія, п.3 – с.26
Сем’янчук Ілля, п.6 – с.63, 121
Сенявський Адам, п.4 – с.91, 130; п.6 – с.136; п.10 – с.3, 19
Серафимович О., п.4 – с.41
Сербін І., п.3 – с.147
Сестри Василіянки ( жіноча галузь василіянського чернецтва ), п.5 – с.35-36,
40-41, 56, 57, 60-61; п.6 – с.118, 120, 122, 125
Синиця Олександра, п.3 – с.136-137
Сілецький Ян, п.4 – с.81
отець-митрат Сімкайло Микола, п.6 – с.132; п.10 – с.24
Сіреджук Петро, п.5 – с.91, 96; п.6 – с.45, 51; п.10 – с.3
Січинський Денис, п.2 – с.215; п.3 – с.107; п.4 – с.69; п.5 – с.37, 117; п.6 –
с.45, 121; п.10 – с.38, 39
Січко Петро, п.6 – с.132
Сіяк І., п.2 – с.141
Скальська Уляна, п.5 – с.25; п.6 – с.110
Скробач В., п.5 – с.119
Сліпець С., п.3 – с.124, 126, 132, 134
Слободяник Іван, п.6 – с.119
Смагловський Вінцентій Новіна, п.5 – с.71, 73; п.6 – с.28
Смаглюк К., п.2 – с.137
Смирнов Володимир, п.5 – с.108
Смицнюк Іван, п.4 – с.70
Смицнюк Орест, п.6 – с.132
Смоляк В., п.2 – с.109
Собєський Ян Ш, п.6 – с.68, 124, 137
Сокальський В., п.5 – с.198
Соколовський Зиновій, п.5 – с.181; п.6 – с.4
Сокульський Юстин, п.6 – с.114
Солецький Ян, п.2 – с.81; п.10 – с.31, 32
Сопільник П., п.5 – с.197
Сорохтей Осип, п.3 – с.140; п.5 – с.116, 118
Сорохтей Христина, п.2 – с.102
Сосенко М., п.10 – с.23
Сосновий Д., п.3 – с.124, 126, 132, 134-135; п.5 – с.198
Сохоцький І., п.6 – с.119
Ставичний І., п.6 – с.92, 119
Стадник Й., п.5 – с.148; п.6 – с.85
Стасів Володимир, п.3 – с.166
Стельмахович Мирослав, п.6 – с.21-22, 89
Стефаник Василь, п.3 – с.19; п.4 – с.41
Стефурак Неоніла, п.5 – с.40-41; п.7 – с.71-72
Сулима М., п.5 – с.70
Суханек Антоні, п.6 – с.113
Сярчинський, п.6 – с.69
Тайліх Ярослав, п.6 – с.71-72, 75, 110, 126, 127-128
Тепфер, п.10 – с.28
Терлецький Остап, п.2 – с.79, 81, 172, 215; п.3 – с.11; п.5 – с.219-220
Тимків М., п.6 – с.80, 84, 87
Тисовський Олександр, п.6 – с.92
Трач О., п.6 – с.81
Трель, п.10 – с.12
Трильовський Кирило, п.6 – с.120
Труш Іван, п.3 – с.106, 140; п.6 – с.16
Тулюк-Кульчицький Степан, п.6 – с.119
Турелик Галина, п.3 – с.147
Турянський Осип, п.4 – с.41
Угорчак Юрій, п.5 – с.1, 2-3, 4-5, 6, 7-8, 9-10, 24, 28-29, 116-118, 146
Ужвій Наталя, п.5 – с.197
Урман Я., п.6 – с.28
Устиянович Корнило, п.10 – с.25
Устиянович О., п.6 – с.85
Фабіанський Е., п.5 – с.14, 68-69; п.6 – с.77, 95
Фабіанський Еразм-Рудольф (див. Фабіанський Е.), п.10 – с.27, 28
Фабрика Роман, п.2 – с.24, 25, 28, 65, 66, 67, 68, 69-70, 71, 77, 80,86; п.3 –
с.26, 140-141, 156, 166; п.5 – с.102, 128
отець-мітрат Фацієвич Василь, п.6 – с.122
Федорів Роман, п.3 – с.147
Федорчак П., п.2 – с.142
Фердинант, імператор, п.4 – с.75
отець Фіголь І., п.6 – с.92
Фіголь Михайло, п.3 – с.140
Фоерман Юлій, п.5 – с.32
Фостун С., п.10 – с.7
Франко З., п.5 – с.80
Франко Іван, п.2 – с.2, 79, 81, 142, 168, 169, 170, 172, 174, 215; п.3 – с.19,
104, 126-127; п.4 – с.37, 42, 68, 69, 74; п.5 – с.19-20, 28-29, 66-67, 80-81, 9192, 95, 96-97, 105-106, 108, 110, 111-112, 116, 183, 197-198; п.6 – с.16, 36, 41,
44, 45, 51, 73, 80, 97, 138; п.10 – с.25, 35
Франко Т., п.5 – с.96
Франц-Йосиф І, цісар, п.6 – с.91
Фреїк Дмитро, п.6 – с.89
Харебіна Любов, п.6 – с.49
Харитон Василь, п.6 – с.51
Хижняк Антон, п.3 – с.147
Хмельницький Богдан, п.4 – с.76
Хованець С., п.6 – с.28
Ходан Михайло, п.5 – с.177; п.6 – с.9
Холмський Іван, п.6 – с.120
владика Хомишин Григорій, п.5 – с.35, 148, 174; п.6 – с.63, 118, 120, 122;
п.10 – с.22
Хороб Степан, п.3 – с.41
Цар Лазар, п.6 – с.81
Цегельський Логин, п.6 – с.118
Целевич Юліян, п.5 – с.49, 220-221; п.6 – с.45
Ценкнер А., п.6 – с.125
Цимбалюк В., п.3 – с.20; п.5 – с.49, 151
Ципердюк Іван, п.5 – с.33-34; п.6 – с.51
Ципердюк М., п.6 – с.51
Цісєльський В., п.5 – с.71
Цьорох М., п.6 – с.125
Цьорох Соломія, п.6 – с.120
Чагрівна Настуся, п.4 – с.77, 104; п.5 – с.88
Чайківський Павло, п.6 – с.92, 119
Чайківський Юліян, п.6 – с.92
Чайковський Андрій, п.6 – с.85
о. Чарнецький Микола, п.6 – с.140
Чепелик В., п.6 – с.125
Чепига І., п.6 – с.92
Чередарчук М., п.6 – с.63
Черемшина Марко, п.3 – с.19; п.4 – с.41
Черепій Петро, п.6 – с.12
Чикаленко Є., п.6 – с.85
Шанковський Лев, п.6 – с.119
Шарловський Алойзій, п.4 – с.84, 88, 94, 95, 98, 130; п.5 – с.181; п.6 – 31, 45,
51, 55, 56, 114
Шацький Р., п.6 – с.136-139
Шашкевич Григорій, п.6 – с.97
Шашкевич Маркіян, п.6 – с.97
Швалюк М., п.6 – с.121
Шевченко Тарас, п.2 – с.1; 3 – с.11; п.4 – с.68, 69; п.5 – с.28, 87, 108, 110;
п.6 – с.30, 51, 80, 84, 86-87, 92; п.10 – с.25
Шевчук В., п.3 – с.124, 126; п.5 – с.198
Шевчук Ярослав, п.5 – с.163, 194, 196
Шепарович Іван, п.6 – с.121
Шепарович Юліан, п.6 – с.119
митрополит Шептицький Андрей, п.5 – с.11, 21-22, 56, 104, 109-110, 120; п.6
– с.45, 120, 122, 140; п.10 – с.22, 23, 24
Шеремет О., п.2 – с.81
Шишко Сергій, п.3 – с.140
о. Шмериковський Євстахій, п.6 – с.120
Шмигельський А., п.6 – с.85
Шперанський А., п.6 – с.51
Штепчаль Мілош, п.4 – с.69
Шуровський Володимир, п.6 – с.119
Щавинський Осип, п.3 – с.11
Юрченко Юрій, п.6 – с.13-14
Якібчук М., п.5 – с.68
Яковенко Л., п.7 – с.2
Яковина Микола, п.5 – с.82-83, 139; п.6 – с.133
Якубович Євген, п.4 – с.69
Янович Володимир, п.6 – с.80, 84, 86, 92, 119, 120
Яросевич Т., п.10 – с.7
Ярош Тетяна, п.3 – с.36
Ясінська Марія, п.5 – с.86
Ясінський А., п.5 – с.32
Ясінський Б., п.10 – с.7
Ясінський Микола, п.5 – с.86
Яхно І., п.3 – с.19; п.5 – с.118; п.6 – с.35; п.10 – с.39
Яцків Михайло, п.2 – с.81, 172, 176, 215; п.3 – с.11; п.4 – с.68; п.5 – с.220;
п.10 – с.25
ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Австро-Угорщина, п.4 – с.40, 70, 78, 79; п.5 – с.56, 57, 180; п.6 – с.45, 55, 73,
111, 115, 119, 120, 123, 136; п.7 – с.20; п.10 – с.4, 22
Баку, столиця Республіки Азербайджан, п.2 – с.145
Бистриця Надвірнянська і Солотвинська, п.2 – с.82, 87, 107, 123, 127, 130,
139, 142, 143, 174, 176, 179, 218; п.3 – с.20, 104, 148, 165; п.4 – с.37-38, 77,
95, 97, 104; п.5 – с.33, 55, 66, 89, 158-159, 180-181, 183, 198, 207; п.6 – с.45,
69, 88, 119, 124, 139; п.10 – с.1, 18
Богородчани, селище міського типу, Богородчанський р-н, п.5 – с.96
Боднарів, с., Калуський р-н, п.6 – с.92
Братківці, с., Івано-Франківський р-н, п.6 – с.92
Відень, столиця Австрії, п.2 – с.166; п.4 – с.70, 74
Вікторів, с., Галицький р-н, п.4 – с.69; п.6 – с.120
Вістова, с., Калуський р-н, п.2 – с.130
Вовчинець, село міського підпорядкування, Івано-Франківський р-н, п.4 –
с.37; п.5 – с.43, 100, 149; п.6 – с.45, 80, 92
Вовчинецькі гори, п.5 – с.87
Ворохта, селище міського типу, Надвірнянський р-н, п.2 – с.130
Галицьке передмістя, п.4 – с.90; п.6 – с.45, 137
Галич, місто, районний центр, п.4 – с.90
Делятин, місто, Надвірнянський р-н, п.6 – с.88
Долина, місто районного підпорядкування, Долинський р-н, п.2 – с.130; п.6
– с.77, 96
Драгомирчани, с., Тисменицький р-н, п.6 – с.92, 124
Заболотів, селище міського типу, Снятинський р-н, п.2 – с.174, 218; п.6 –
с.124
Заболотівське передмістя, п.4 – с.91; п.5 – с.49, 91, 96, 149, 150, 158, 180181, 183; п.6 – с.45, 91, 117, 120
Заболоття, стародавнє українське церковне село, п.3 – с.149; п.4 – с.77, 80,
95-96, 97, 98, 129-130; п.6 – с.138, 139; п.10 – с.1, 2
Завалля, с., Снятинський р-н, п.6 – с.120
Загвіздя, с., Тисменицький р-н, п.6 – с.45, 51-52, 80, 124
Івано-Франківськ, обласний центр, п.2 – с.115, 123, 124, 125, 130, 131, 138,
139, 142, 143, 146, 156, 159, 168, 169, 170, 171; п.3 – с.122-123, 138-139, 145,
155, 158-159, 161, 162, 163, 164; п.4 – с.1-2, 3-9, 12, 15, 17-20, 22, 24-25, 3436, 37-38, 39-40, 41, 47, 68; п.5 – с.23, 42, 47-48, 49, 55-56, 62-63, 64-65, 66-67,
91-92, 94-95, 96-97, 99, 105-106, 109-110, 116-118, 143, 148, 153-154, 155, 164165, 166-167, 171-172, 173-174, 182, 183, 194-195, 196, 197-198, 217; п.6 – с.2,
3, 4-5, 7-8, 9-10, 11, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 48, 57-58, 60-61, 70-71, 75, 84, 88, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105-106, 108, 109-110, 131-132, 133, 134; п.7 – с.34, 5-7, 20-21, 22-23, 24-25, 26-70; п.10 – с.1-40
Київ, столиця України, п.5 – с.148; п.6 – с.77-78, 119, 120
Княгинин, тепер частина Івано-Франківська ( Княгинин-Село, КнягининМісто, Княгинин-Бельведер, Княгинин-Гірка, Княгинин-Колонія (Майзлі)),
п.2 – с.174; п.4 – с.73, 76, 77, 104-105; п.5 – с.88-89, 149, 158; п.6 – с.45, 51,
92, 114, 120, 124, 137, 139; п.10 – с.6
Колодіївка, с., Тисменицький р-н, п.6 – с.92
Коломия, місто обласного підпорядкування, районний центр, п.3 – с.104
Косів, місто районного підпорядкування, районний центр, п.2 – с.130
Космач, с., Косівський р-н, п.6 – с.96, 108
Краків, місто, Польща, п.6 – с.36, 43, 45
Крихівці, с., підпорядковане І.-Ф. міській раді, І.-Ф. р-н, п.3 – с.37; п.6 –
с.31, 92, 124, 137
Лисець, с., Івано-Франківський р-н, п.4 – с.85, 86; п.5 – с.96; п.6 – с.124
Лисецьке передмістя, п.4 – с.90; п.6 – с.45, 91
Львів, обласний центр, п.2 – с.166; п.4 – с.90,91; п.6 – с.43, 45, 59, 77-78, 91,
95, 96, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 131
Майдан, с., Івано-Франківський р-н, п.6 – с.124
Маріямпіль, с., Галицький р-н, п.6 – с.92
Марківці, с., Івано-Франківський р-н, п.6 – с.92
Микитинці, село, підпорядковане І.-Ф. міській раді, п.4 – с.69; п.6 – с.80
Микуличин, с., Надвірнянський р-н, п.2 – с.130
Молдавія, п.4 – с.86; п.5 – с.1, 33; п.6 – с.115
Нідерланди, Королівство, п.6 – с.6, 64
Німеччина, п.3 – с.45-46, 47; п.6 – с.6, 63-64; п.10 – с.6-7
Опришівці, сьогодні півд. мікрорайон міста, п.2 – с.175; п.5 – с.15, 30, 149,
178; п.6 – с.92, 124
Орел, місто в Росії, п.2 – с.145
Отиня, селище міського типу, Коломийський р-н, п.6 – с.121
Павельче (Павлівка), село, Івано-Франківський р-н, п.5 – с.87; п.6 – с.80, 92
Пасічна, в минулому приміське село, тепер мікрорайон міста, п.2 – с.106,
174; п.3 – с.40, 78, 154, 155; п.4 – с.37, 46, 48; п.5 – с.24, 146, 149, 162-163;
п.6 – с.45, 51, 75, 88, 92, 120, 124
Пациків, село, Івано-Франківський р-н, п.6 – с.92, 124
«Підкарпатська Русь», п.6 – с.118
Підлужжя, с., Івано-Франківський р-н, п.6 – с.45
Пітрич, с., Галицький р-н, п.5 – с.190-191
Польща, п.6 – с.91, 111-112, 114, 115, 117, 118, 119, 123, 124, 137; п.10 – с.15, 12, 28, 32
Посіч, с., Тисменицький р-н, п.5 – с.82, 84; п.6 – с.88, 124
Посіч, урочище «Князів», п.6 – с.140
Радча, с., Івано-Франківський р-н, п.6 – с.92, 124
Рибне, с., Тисменицький р-н, п.3 – с.40; п.6 – с.62, 124
Росія, п.4 – с.70, 76, 82-83; п.5 – с.28, 56, 57; п.6 – с.41, 55, 111, 117, 119,
123,124
Сапогів, с., Галицький р-н, п.6 – с.136
Станіслав, п.2 – с.1, 13, 81, 140, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 176,
177-178, 179, 215, 216, 218-219; п.3 – с.11, 20, 33, 48, 51, 52, 104, 106, 149150; п.4 – с.12, 15, 16, 24, 40-41, 68, 69, 70, 71-72, 73, 74-77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92,-93, 94, 95-96, 97, 98, 104-105, 129-130; п.5
– с.28-29; 32, 33, 45-46, 47-48, 50, 57, 60-61, 66-67, 71-72, 80, 86-87, 88-89, 9192, 96-97, 99, 100, 101, 105-106, 110, 111-112, 135, 148, 158, 178, 180-181, 182,
183, 197-198, 215; п.6 – с.6, 15-16, 28, 29-32, 35-36, 41, 43, 45, 51, 58, 63, 6870, 74, 80-81, 82-83, 84, 85, 91, 92, 111-112, 113-114, 115-116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 136-139; п.7 – с.20; п.8 – с.1-43; п.9 – с.1 – 60
Стебник, с., Тисменицький р-н, п.6 – с.124
Стратин, с., Рогатинський р-н, п.4 – с.91
Ташкент, столиця Узбекистану, п.2 – с.145
Тисмениця, селище міського типу, Івано-Франківський р-н, п.4 – с.86, 90;
п.6 – с.120
Тисменицьке передмістя, п.4 – с.90; п.6 – с.45, 137
Тисменичани, с., Надвірнянський р-н, п.6 – с.92
Туреччина, п.6 – с.55
Угорники, с., Коломийський р-н, п.4 – с.69
Угринів, с., Івано-Франківський р-н, п.6 – с.45, 80, 92, 124
Угринів-Долішній, с., Івано-Франківський р-н, п.6 – с.97
Хриплин, с., Івано-Франківський р-н, п.2 – с.123; п.4 – с.38; п.6 – с.121
Чернівці, м., Буковина, п.2 – с.140, 141
Черніїв, с., Івано-Франківський р-н, п.6 – с.92
Чукалівка, с., Івано-Франківський р-н, п.6 – с.124
Шешори, с., Косівський р-н, п.2 – с.130
Яблуниця, с., Верховинський р-н, п.2 – с.132
Яблунів, с., Косівський р-н, п.5 – с.96
Ямниця, с., Івано-Франківський р-н, п.2 – с.123; п.4 – с.16, 38, 70; п.5 – с.87
ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ
Вали, п.2 – с.1
Вірменська брама, п.2 – с.81; п.4 – с.41; п.5 – с.180
Вірменська фіртка, п.6 – с.137
Галицька Брама, п.3 – с.104, 107; п.4 – с.41, 78; п.5 – с.180-181; п.6 – с.137
Галицькі ворота, п.2 – с.81
Народний Дім «Просвіта», п.6 – с.80-81, 84, 86-87, 92
Палац Потоцьких, п.6 – с.70, 73; п.10 – с.18, 19
Парадна брама до палацу Потоцьких, п.10 – с.17-19
Пасаж Гартенбергів, п.6 – с.134
Площа Ринок, п.4 – с.41; п.5 – с.64-65; п.6 – с.15, 43, 68, 73, 81, 91, 114, 136139; п.10 – с.13-16
Ратуша, п.2 – с.81, 172, 218; п.3 – с.149-150; п.4 – с.86, 92, 94; п.5 – с.181; п.6
– с.43, 91; п.10 – с.8, 9, 10-12, 14
Станіславська фортеця, п.2 – с.81; п.6 – с.45, 69, 115
Тисменицька Брама, п.2 – 81; п.4 – с.78; п.5 – с.180-181, 198; п.6 – с.137;
п.10 –с.24
Тисменицька рампа, п.5 – с.198
Фортечний провулок, п.2 – с.81; п.5 – с.194-195, 196; п.6 – с.3, 4-5; п.10 –
с.4, 34
МАЙДАНИ, ВУЛИЦІ, СКВЕРИ, ПАРКИ ТА ІН.
Вулиця Батареї Муравйова ( І.Миколайчука), п.3 – с.39, 75
Бельведер, п.2 – с.87, 124; п.5 – с.86; п.6 – с.117, 137, 139
Вулиця Бельведерська, п.5 – с.33; п.6 – с.28, 35-36, 64, 74
Ботанічний сад, п.3 – с.40
Вулиця Братів Майданських, п.3 – с.115-116; п.4 – с.32, 38; п.5 – с.178
Вулиця С.Височана, п.5 – с.149, 179
Вулиця Вірменська, п.4 – с.89; п.10 – с.31
Вулиця Д. Вітовського, п.6 – с.16
Вічевий майдан (площа Франца Йосифа), п.6 – с.35
Район Вовчинець, п.2 – с.87
Вулиця Вовчинецька, п.6 – с.103
Вулиця Гагаріна (Вовчинецька), п.2 – с.123; п.3 – с.22, 39, 115, 116, 138; п.4
– с.37, 38, 45; п.5 – с.150, 216
Вулиця Галицька, п.2 – с.96, 101, 104, 112, 115, 123, 127, 131, 132, 143, 156,
218; п.3 – с.104; п.4 – с.37-38, 41; п.5 – с.33, 197; п.6 – с.3, 16, 28, 88
Вулиця Гаркуші, п.5 – с.148; п.6 – с.16; п.7 – с.20
Вулиця Гастелло (О.Сорохтея), п.2 – с.118
Площа ім. Героїв Сталінграда, п.3 – с.108-109; п.4 – с.38
Район Гірка, п.6 – с.92
Район Гірка-Колонія, п.6 – с.120
Вулиця Голуховського, п.6 – с.29-32
Вулиця Грушевського ( Карла Маркса, Заболотівська), п.2 – с.172; п.3 –
с.114; п.4 – с.41; п.6 – с.80, 85, 86
Вулиця Грюнвальдська, п.3 – с.48; п.6 – с.74, 104; п.7 – с.20, 71
Вулиця Дадугіна ( Є. Коновальця), п.2 – с.101, 123, 127, 177; п.3 – с.12-13,
62-63, 76; п.4 – с.37-38, 47; п.5 – с.178
Дем’янів Лаз, п.5 – с.82-83, 84-85, 104, 105, 126; п.6 – с.63, 88, 133, 140
Вулиця Ф.Дзержинського (Гетьмана Мазепи), п.2 – с.96, 101, 118, 143; п.3 –
с.107
Дендрарій ( біля медучилища), п.5 – с.62-63; п.6 – с.103
Вулиця Дністровська, п.2 – с.127, 143; п.5 – с.149; п.10 – с.18
Вулиця О.Довбуша, п.6 – с.125
Вулиця Довга, п.5 – с.33
Вулиця Залізнична, п.4 – с.73
Залізничний вокзал, п.6 – с.91
Вулиця Зосина воля ( Є.Коновальця), п.2 – с.87; п.4 – с.78, 90; п.5 – с.178;
п.6 – с.31, 55
Вулиця Казимирівська, п.6 – с.125
Площа Калініна, п.2 – с.89, 90
Вулиця Карпатська, п.10 – с.29
Вулиця Карпінського, п.10 – с.24
Вулиця Київська, п.5 – с.34
Княгиницький цвинтар, п.5 – с.33
Вулиця Колійова (Залізнична), п.7 – с.20
Вулиця І.Котляревського, п.5 – с.149
Критий ринок, п.3 – с.151, 156; п.5 – с.55, 186-187
Вулиця Куйбишева (С.Бандери), п.2 – с.89, 90, 124, 146; п.3 – с.145; п.4 –
с.37
Вулиця Гетьмана Мазепи, п.5 – с.33, 38-39; п.6 – с.28, 30, 32, 45, 80, 103;
п.10 – с.12
Район Майзлі, п.5 – с.45-46, 86
Вулиця К.Матросової, п.2 – с.90; п.3 – с.35; п.5 – с.23
Меморіальний сквер, п.5 – с.13-14, 116-118, 128, 146, 156-157, 160-161, 198;
п.6 – с.2, 6, 132, 135; п.10 – с.39
Вулиця Миру, п.3 – с.31
Міське озеро, п.2 – с.118, 134; п.3 – с.107
Площа А.Міцкевича, п.2 – с.82, 172; п.4 – с.41, 47; п.5 – с.71, 158-159; п.6 –
с.15-16, 36
Вулиця Московська (Бельведерська), п.2 – с.96, 115, 177
Набережна ім. В.Стефаника, п.2 – с.23, 82, 111, 115, 132; п.3 – с.138, 148;
п.5 – с.168
Вулиця Низова, п.10 – с.35
Вулиця Новгородська (Седельмаєрівська), п.10 – с.4, 34, 37
Окописько, п.5 – с.33
Парк Воїнів-інтернаціоналістів (Воїнів-афганців), п.6 – с.108
Парк Піонерський (парк Воїнів-афганців), п.3 – с.104
Парк ім. Т.Шевченка ( Діброва, Звіринецька Діброва), п.2 – с.101, 110, 123,
131, 137, 139; п.3 – с.107, 122; п.4 – с.13-14, 41, 86, 97; п.5 – с.215; п.6 –
с.29-32, 35, 103, 135
Південний і Північний бульвари, п.2 – с.87, 96, 107, 124, 132, 142
Мікрорайон Позитрон, п.5 – с.43
Привокзальна площа, п.2 – с.131; п.3 – с.138, 145; п.4 – с.37; п.7 – с.20-21
Вулиця Пушкіна (Голуховського, Чорновола), п.5 – с.148; п.6 – с.21-22, 28,
31, 85, 89-90, 125
Вулиця Радянська (Сапєжинська, Тисменицька, Незалежності), п.2 – с.89,
101, 107, 118,123, 127, 131, 143, 157, 172; п.3 – с.15, 145, 162, 165, 166; п.4 –
с.41, 128; п.5 – с.55, 71,73, 116, 117, 148, 164-165, 177, 197-198, 207, 217; п.6
– с.15, 28, 35-36, 85, 91, 135; п.10 – с.39
Вулиця П.Сагайдачного, п.7 – с.72
Вулиця академіка Сахарова, п.5 – с.74, 75; п.6 – с.6
Вулиця П. Скарги ( Нижня Заболотівська, Панфіловців, Василіянок), п.5 –
с.35, 49; п.6 – с.120, 125; п.10 – с.2
Сквер по вулиці Валовій, п.2 – с.114; п.6 – с.45
Вулиця Старозамкова, п.10 – с.11, 18
Вулиця Страчених ( І.Тобілевича), п.5 – с.109, 121, 122; п.6 – с.36, 63-64
Вулиця Тринітарська, п.6 – с.33
Площа Тринітарська, п.3 – с.19; п.6 – с.5
Вулиця Лесі Українки, п.4 – с.41
Площа Урицького (майдан Шептицького), п.2 – с.79, 81, 88, 172; п.3 – с.11,
140; п.4 – с.81, 92; п.5 – с.146
Вулиця І.Франка, п.6 – с.36, 63
Вулиця Фрунзе ( Короля Данила), п.5 – с.33, 49, 148
Вулиця Фурманова (Крашевського), п.6 – с.91
Вулиця Фучика, п.4 – с.49
Вулиця Чапаєва (Січових стрільців), п.2 – с.112; п.4 – с.38, 41, 68; п.5 –
с.109-110, 146, 148, 198
Вулиця М.Шашкевича, п.5 – с.149
Вулиця Т.Шевченка (Липова), п.2 – с.115; п.5 – с.11, 51, 148, 149; п.6 – с.
29, 30, 31, 32, 35, 36, 43, 86, 91, 120, 140
Майдан митрополита А.Шептицького, п.5 – с.64-65; п.6 – с.45, 95, 134
Вулиця Ф.Шопена, п.2 – с.157
УСТАНОВИ
Вища реальна школа, п.6 – с.114, 120
Гімназія №1, п.6 – с.67, 75-76
Гімназія державна з українською мовою навчання, п.6 – с.120; п.10 – с.7
Гімназія руська, п.6 – с.114, 120
Гуманістичний ліцей, п.5 – с.100-101
Духовна семінарія, п.6 – с.122, 140-141; п.10 – с.5
ДЮСШ №1, п.5 – с.213-214
Єзуїтська колегія (гімназія), п.2 – с.79; п.3 – с.11; п.4 – с.81; п.5 – с.1, 2-3,
4-5, 6, 7-8, 9-10, 71, 219-222; п.6 – с.73, 95, 113, 124
Жіноча школа ім. королеви Софії ( НСШ №8), п.6 – с.35
Жіноча школа виділова (СШ №7), п.6 – с.35
«Інститут Марії» сестер Василіян, п.6 – с.120, 125
ІФІНГ, п.2 – с.106
Івано-Франківське училище міліції, п.6 – с.34
Івано-Франківський філіал Міжнародного інституту менеджменту,
Економічний ліцей, п.6 – с.107
Івано-Франківський філіал Українського державного інституту проектування
«Діпроміст», п.2 – с.106, 107, 115, 130, 132, 134; п.3 – с.165; п.4 – с.37; п.5 –
с.155
Інститут удосконалення вчителів, п.3 – с.10; п.6 – с.63
Кооперативний технікум, п.5 – с.119
«Кредитова Кооператива», п.6 – с.121
Медична академія, п.6 – с.37
Медичний інститут, п.2 – с.168, 177
Музична школа, п.4 – с.69; п.5 – с.37, 44
Музичне училище імені Д.Січинського, п.5 – с.37, 137
Народна школа імені М.Шашкевича, п.5 – с.86-87; п.6 – с.80, 86-87, 120, 125
Обласне статистичне управління, п.2 – с.86
Педагогічний інститут імені В.Стефаника, п.2 – с.142, 168, 177; п.3 – с.19,
26, 40, 107; п.5 – с.169
Приватна жіноча учительська семінарія сестер Василіянок, п.4 – с.69; п.6 –
с.120
Прикарпатський університет імені В.Стефаника, п.6 – с.21, 89
Польська гімназія, п.4 – с.69; п.6 – с.120
П-а польська гімназія, п.6 – с.114
Польська жіноча школа для панянок, п.4 – с.69
Польський приватний вищий науковий інститут, п.4 – с.69
Проектно-конструкторський технологічний інститут, п.3 – с.110
Промбанк, п.6 – с.121
Промислова школа, п.6 – с.120
Професійне торгово-кулінарне училище, п.3 – с.66-67
СПТУ №3, п.3 – 101-102, 113; п.4 – с.49
СПТУ №5, п.4 – с.43
СПТУ №15, п.3 – с.43-44
СПТУ №16, п.4 – с.10-11
Столярська школа, п.6 – с.120
СШ №1, п.3 – с.27; п.4 – с.99
СШ-інтернат №1, п.3 – с.91; п.4 – с.64
СШ №2, п.6 – с.67, 109, 126
СШ №3, п.6 – с.127
СШ №5, п.3 – с.73-74, 99; п.4 – с.127; п.6 – с.28
СШ №9, п.6 – с.127-128
СШ №14, п.2 – с.88, 102; п.5 – с.204
СШ №15, п.6 – с.63
СШ №17, п.2 – с.71
СШ №19, п.3 – с.18
СШ №23, п.5 – с.169-170
СШ №25, п.6 – с.75
Технікум фізичної культури, п.2 – с.26,30; п.4 – с.103; п.5 – с.90, 200-202;
п.6 – с.38-39, 63
Українська державна гімназія, п.4 – с.69; п.5 – с.100; п.6 – 67, 86
Українська жіноча гімназія, п.5 – с.86; п.6 – с.86
«Українська міщанська каса», п.6 – с.121
«Українбанк», п.6 – с.121
Учительський інститут (Станіславський учительський інститут), п.3 – с.19;
п.5 – с.101; п.6 – с.63
Учительська семінарія, п.3 – с.19; п.5 – с.35, 40; п.6 – с.36, 120, 125
Художня школа, п.3 – с.152; п.5 – с.184-185
Школа імені А.Міцкевича, п.6 – с.16
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
«Бесіда» (товариство), п.6 – с.120
«Боян» (хорове товариство), п.6 – с.120
Виховні Спільноти Української Молоді, п.6 – с.121
«Громада» (товариство), п.6 – с.120
Історико-просвітницьке товариство «Меморіал», п.5 – с.42, 82, 103-104, 122,
126, 156-157, 160
«Каменяр» (пожежно-руханкове товариство), п.6 – с.121
Клуб залізничників, п.3 – с.9
«Луг» (пожежно-руханкове товариство), п.6 – с.121
«Маслосоюз», п.6 – с.121
Об’єднання «Наше місто», п.6 – с.2, 4-5, 7
Окружний Союз Кооператив, п.6 – с.121
Організація НРУ, п.6 – с.105-106
«Пласт», п.5 – с.87; п.6 – с.120, 121
«Просвіта» (товариство української мови імені Т.Шевченка), п.6 – с.80, 97,
121
«Руська бесіда», п.6 – с.85, 86
«Руська Рада», п.6 – с.97
«Сільський господар» (товариство), п.6 – с.120, 121
«Січ», «Сокіл» (пожежно-руханкові товариства), п.5 – с.45-46, 86, 148; п.6
– с.80, 84, 85, 86-87, 120, 121
«Союз українок», п.6 – с.121
КУЛЬТУРНІ ЗАКЛАДИ
Ансамбль пісні і танцю «Карпати», п.3 – с.41
Драматичний театр імені І.Франка, п.3 – с.124-125, 126-127, 132, 133, 134135; п.5 – с.198; п.6 – с.88
Драмтеатр (філармонія), п.6 – с.63; п.10 – с.7
Івано-Франківський краєзнавчий музей, п.5 – с.123-124
Івано-Франківський художній музей, п.3 – с.106, 140-141; п.5 – с.68-69; п.6
– с.77-78, 95, 134; п.10 – с.29
Літературний музей, п.4 – с.106, 108-115, 120-123; п.5 – с.108
Музей «Герої Дніпра», п.3 – с.1, 55-56; п.4 – с.50-63; п.5 – с.23
Музей історії «Прикарпатської правди», п.3 – с.49
Музей історії релігії та атеїзму, п.3 – с.128-131; п.10 – с.32
Музей історії споживчої кооперації, п.5 – с.119-120
Обласна універсальна наукова бібліотека імені І.Франка, п.5 – с.70, 71-72,
73, 101; п.6 – с.28; п.7 – с.1-2
Обласний ляльковий театр, п.3 – с.32; п.5 – с.188, 197, 218, 219
Палац культури, п.5 – с.199, 207
Палац молоді (молодіжний центр), п.5 – с.216
Польський театр імені О.Фредри, п.6 – с.28
Станіславський обласний історичний музей, п.2 – с.221-223, 233; п.3 – с.2425, 128, 136-137; п.4 – с.106
Театр фольклору, народних свят і видовищ, п.5 – с.189
Український народний театр імені І.Тобілевича, п.6 – с.80, 82-83, 84, 87
КУЛЬТОВІ СПОРУДИ
Вірменська церква, п.2 – с.88; п.4 – с.41, 81; п.5 – с.55, 151; п.6 – с.73, 95,
113; п.10 – с.28, 31-32
Греко-католицька кафедральна церква Воскресіння Христового, п.6 – с.120;
п.10 – с.20-24
Єзуїтський костел, п.4 – с.80,81; п.5 – с.68-69; п.7 – с.71; п.10 – с.21-22
Катедральний собор, п.5 – с.55
Костел Пресвятої Діви Марії ( колегіата), п.10 – с.26-29
Монастир сестер Василіянок, п.2 – с.225-232; п.5 – с.35-36; п.6 – с.125
Церква Введення ( найстаріша у місті ), п.4 – с.80, 91; п.5 – с.11; п.6 – с.120;
п.10 – с.21
Церква Воздвиження, п.6 – с.45, 120
ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧІ ОБ’ЄКТИ
Автолитмаш, п.2 – с.69-70
Арматурний завод, п.3 – с.157, 159
Газопровід «Братерство», п.2 – с.73-74
Геофізприлад, п.3 – с.14, 28, 29, 39, 65, 76; п.4 – с.38
«Індуктор»( завод) п.5 – с.43
«Карпатпресмаш», п.4 – с.26-27, 32
Кондитерська фабрика, п.4 – с.12
Локомотиворемонтний завод, п.4 – с.73; п.5 – с.98
Меблева фабрика імені Б.Хмельницького, п.2 – с.135; п.3 – с.119; п.4 – с.12
Меблевий комбінат, п.3 – с.8, 57, 119-120
Пивоварний завод, п.4 – с.73; п.5 – с.28; п.6 – с.73, 137; п.10 – с.37
«Позитрон» (завод), п.5 – с.43; п.6 – с.103
Приладобудівний завод, п.2 – с.138, 168, 169
ТОС (завод), п.3 – с.39, 100, 103
Трикотажна фабрика, п.3 – с.144; п.4 – с.12
Фурнітурний завод, п.2 – с.80; п.3 – с.16
Хлібокомбінат, п.3 – с.34, 160
Шкіряний завод, п.4 – с.12; п.5 – с.32
МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ
Аптека «Гедеон Ріхтер», п.6 – с.40
Військовий шпиталь, п.4 – с.69
Окружна єврейська лікарня, п.4 – с.69
Обласна дитяча лікарня, п.3 – с.62
Обласна клінічна лікарня, п.3 – с.45-47, 78-79, 80-81; п.4 – с.30-31, 46, 48
ТРАНСПОРТ, ЗВ’ЯЗОК ТА ЗМІ
Автостанція, п.2 – с.77
АТС, п.3 – с.153
Залізниця, п.2 – с.76, 176; п.4 – с.21, 40; п.5 – с.98
Обласне телерадіомовлення, п.3 – с.30, 60-61
«Прикарпатська правда» (газета), п.3 – с.146-147
Телефонний зв’язок, п.6 – с.57-58, 60-61
Тролейбуси, п.3 – с.68-70, 71, 77, 135
Цивільна авіація, аеропорт, п.3 – с.105
РІЗНЕ
Готель «Роксолана», п.6 – с.98, 99, 100, 101, 104
Державний архів Івано-Франківської області, п.7 – с.71-72
Стадіон «Рух», п.6 – с.53
ПОКАЖЧИК ХРОНОЛОГІЧНИХ ПОДІЙ
12 березня 1649 р. – перша згадка про Станиславів, п.2 – с.218
7 травня 1662 р. – місту надано Магдебурзьке право, п.2 – с.174
1662 р. – запроваджується самоврядування, п.2 – с.81
14 серпня 1663 р. – король Ян Казимир підтвердив надання місту
Магдебурзького права, п.6 – с.69
1663 р. – у місті з’явилися монахи ордена тринітарів, п.2 – с.81
1664 р. – надання привілеїв цехам ремісників, п.6 – с.69
1665 р. – ведеться будівництво Станиславівської фортеці, п.6 – с.69
1666 р. – споруджено дерев’яну ратушу, п.6 – с.69
60-70 рр. ХУП ст. – до Станиславова приїхали вірменські та єврейські купці
й ремісники, п.2 – с.219; п.6 – с.69
4 січня 1667 року - вийшов привілей А.Потоцького на дозвіл заснувати в
місті вірменську гміну, п.6 – с.68
1668 р. – остаточно сформувалася структура поселень Станиславівської
фортеці, п.6 – с.68
1668 р. – видано право на будівництво української церкви, п.2 – с.174
1669 р. – Потоцький заснував колегіату, при якій було відкрито академію –
філіал Краківського університету. Це перший вищий учбовий заклад
Покуття, - п.2 – с.218; п.6 - с.68, 117, 136
1662-1672 рр. – розбудова фортеці, п.6 – с.69
1670-1781 рр. – побудова церкви Воскресіння Христового, п.6 – с.120
1672 р. – Станіслав відвідав Ульріх фон Вердум, уродженець Фризії, автор
подорожніх нотаток, п.6 – с.68
1672 р. (1680 р.) – збудовано кам’яний палац Потоцького, п.2 – с.218; п.6 –
с.117
1672 р. – закладено кам’яний костьол, п.2 – с.218
1673 р. – захисники міста стримали наступ татарських чамбулів Селім-Гірея,
п.6 – с.68, 117
5 грудня 1673 р. у Станіслав в’їхав Ян Собеський, гетьман, великий коронний
маршалок, п.6 – с.68
1675 р. – розпочали перебудову дерев’яної ратуші на муровану під
керівництвом Кароля Бенуа, п.6 – с.69
1676 р. – захисники міста відбили натиск турецько-татарських військ, п.2 –
с.174
1676 р. – Варшавський сейм виніс місту подяку за перемогу над турками і
татарами, п.6 – с.70, 136
14 січня 1677 р. – вийшов королівський універсал про урівнення
м.Станиславова з іншими королівськими містами, п.6 – с.70
1680 р. – за визначенням Галицького крайового сейму Станиславів є «силою
всього Покуття та форпостом воєводства Руського». Це трапилося після
падіння Кам’янця-Подільського, - п.6 – с.70
1681 р. – побудовано арсенал, п.6 – с.70
1682 р. – з цього часу слід вести відлік реальному самоуправлінню в місті,
п.6 – с.70
1695 р. – звели кам’яну ратушу, п.2 – с.218; п.6 – с.69, 137
1706-1707 рр. – містом володіли українські козаки Івана Мазепи, п.6 – с.124
1707 р. – польський гетьман Сенявський напав і спустошив місто, п.2 – с.174
1716 р. – у Станиславові з’явилися єзуїти, п.2 – с.81
1719 р. – побудовано єзуїтський костьол, п.2 – с.81
1734-1750 рр. – перебудовується Станиславівська фортеця, п.2 – с.218
1734 р. і 1764 р. – російські війська здобували місто, п.10 – с.4
1742-1763 рр. – збудовано Вірменський костьол, п.2 – с.81; п.10 – с.31
25 квітня 1754 р. – на площі біля ратуші було страчено Василя Баюрака –
ватажка опришків, п.2 – с.174, 176
1767 р. – почала працювати броварня Й.Зедельмаєра – найстаріше
промислове підприємство міста, п.6 – с.137; п.10 – с.37
1772-1918 рр. – Станиславів перебував у складі Австрійської імперії, п.2 –
с.174, 176
1774 р. – у колишній колегії єзуїтів відкрили державну гімназію, п.2 – с.81;
п.6 – с.136
1786 р. – створено шляхетський суд, п.6 – с.137
1797 р. – створено карний суд, п.6 – с.137
До 1820 року основні частини Станиславівської фортеці було ліквідовано,
п.6 – с.115
1837 р. – відновлено ратушу, що потерпіла після бурі, п.10 – с.11
1842 р. – відкрито першу міську лікарню, п.3 – с.107
27 квітня 1848 р. – відбулась анти австрійська демонстрація, п.2 – с.174
1866 р. – місто отримало відносно широкий простір для самоврядування у
справах економіки та культури, п.6 – с.113
30 серпня 1866 р. – розпочався рух пасажирських поїздів напряму ЛьвівЧернівці, п.7 – с.20
З 1867 р. розпочинається спольщення усіх шкіл та державних установ, п.6 –
с.114
28 вересня 1868 р. – місто знищила мармулядова пожежа, п.2 – с.81, 218; п.6
– с.91, 113-114
1869 р. – реставровано Вірменський костьол, п.10 – с.31
1870 р. – відновлено ратушу після пожежі, п.2 – с.219
З 1870 по 1914 рр. у місті видавалося 33 часописи, п.6 – с.114
1876 р. – засновано греко-католицьку єпархію, п.6 – с.114
1877 р. – у місті засновано філію «Просвіти», п.6 – с.120
1879 р. – почала виходити українська газета, п.2 – с.176
У другій половині 1883 року І.Франко часто відвідував родину
Дзвонковських, п.2 – с.215
9 листопада 1884 р. – Є.Желехівський відкрив у місті Українську читальню,
п.10 – с.15
8 грудня 1884 р. – засноване Товариство руських жінок, п.2 – с.215; п.6 –
с.120; п.10 – с.15
9 грудня 1884 р. – у роботі перших загальних зборів Товариства руських
жінок взяв участь І.Франко, п.2 – с.215; п.10 – с.15
1885 р. – повернуто приміщення колишньої руської церкви, котра стала
кафедральною, п.6 – с.120; п.10 – с.21
31 березня 1890 р. – І.Франко виступив на шевченківському концерті з
доповіддю про «Тополю», п.2 – с.215
У червні 1892 року М.Павлик та І.Франко виступили на зборах селянрадикалів, п.2 – с.215
1894 р. – засновано хорове товариство «Боян», п.6 – с.120
1895 р. – відбуваються перші робітничі страйки, п.2 – с.174
У березні 1900 року Сестри Василіянки прибули до Станіслава, п.6 – с.120
1900 р. – було засновано монастир Сестер Василіян, котрий проіснував до
1947 року, п.6 – с.125
1900 р. – по вулиці Липовій відкрили Селянську Бурсу, п.6 – с.120
1902 р. – відбуваються найбільші хліборобські страйки, в яких взяли участь
близько 200 000 сільських робітників, п.6 – с.119
1905 р. – відкрито державну гімназію з українською мовою навчання, п.6 –
с.120
14 січня 1907 р. – почала діяти Станиславівська духовна семінарія, що
проіснувала до осені 1945 р., п.6 – с.122, 140
1909-1910 рр. – Сестри Василіянки відкрили при монастирі народну школу, а
також школу вправ для учениць учительської семінарії, п.6 – с.120
1909-1934 рр. – працювала Народна школа імені М.Шашкевича – базова
школа для вчительської семінарії, п.6 – с.125
1892 р. – заснування постійного Станиславівського театру, п.6 – с.114
1892 р. – заснування музичного товариства імені С.Монюшки, п.6 – с.114
1910, 1914 рр. – І.Франко читав у місті свою поему «Мойсей», п.2 – с.215
1911 р. – створено український театр імені І.Тобілевича, п.6 – с.87
1911 р. – розпочала працювати найстаріша аптека міста, п.10 – с.15
1 січня – 15 травня 1919 р. – Станиславів – столиця ЗУНР, п.2 – с.176; п.6 –
с.85
1919-1930 рр. – проведено реставрацію Вірменського костьолу, п.10 – с.32
1927 р. – створили футбольну команду «Сокіл», п.6 – с.80
1928 р. – збудовано міську електростанцію, п.2 – с.216
1929 – 1939 рр. – відбудовано ратушу, п.2 – с.81
23-27 червня 1934 р. – у Народному Домі відбувся перший Світовий
український жіночий конгрес, п.6 – с.80
1938 р. – коронація чудотворної ікони Богоматері, п.10 – с.28
1940 р. – відкрито Станиславівський учительський інститут, п.5 – с.101
1939-1941 рр. – період масових репресій, яких досі не знало наше місто, п.10
– с.6
14 листопада 1943 р. – під час прем’єри оперети Я.Барнича «Шаріка» у театрі
до зали ввірвалися фашисти, заарештували кожного десятого глядача, з яких
29 було розстріляно перед синагогою, а жінок – у дворі тюрми, п.6 – с.82-83
27 липня 1944 р. – визволення Станиславова від фашистів, п.2 – с.124; п.3 –
с.20-21
1945 р. – у місті створено театр ляльок, п.2 – с.176
1948 р. – запрацювала швейна фабрика, п.2 – с.176
1957-1958 рр. – проведено капітальний ремонт ратуші, у якій оселився
обласний краєзнавчий музей, п.10 – с.12
1959 р. – створено завод залізобетонних виробів, п.2 – с.176
1960 р. – засновано загальнотехнічний факультет політехнічного інституту,
п.2 – с.176
1961 р. – запрацював молокозавод, п.2 – с.176
9 листопада 1962 р. – перейменування Станиславова на Івано-Франківськ,
п.6 – с.138
2 листопада 1963 р. – відкриття кінотеатру «Космос», п.2 – с.160-163
1980 р. – після ремонту відкрито Художній музей, п.6 – с.77
Серпень 1990 р. – відновлено духовну семінарію, п.6 – с.140-141