Голові виборчої комісії
з проведення виборів ректора
Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
Мозговому О.В.
________________________
прізвище, ім’я, по батькові особи
_______________________________
місце фактичного проживання
_______________________________
посада (заняття)
_______________________________
номери контактних телефонів
ЗАЯВА
З метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості
виборів, погоджуюсь бути спостерігачем на виборах ректора Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, які
відбудуться 16 квітня 2015 року. Даю згоду на обробку моїх персональних
даних в межах, визначених Порядком організації роботи спостерігачів на
виборах ректора Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського (затвердженого наказом Педуніверситету від
26.03.2015 року № 45 од).
______________
(дата)
__________________
(підпис)