Біологія-з-грифом

ПЕРЕЛІК
навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для
використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
у 2013/2014 навчальному році
ОСНОВНА І СТАРША ШКОЛА
Природознавство
1.
Навчальна
програма
для
«Природознавство. 5 клас»
загальноосвітніх
навчальних
закладів
5
ВД «Освіта»
2013
Наказ
МОНмолодьспорту
2.
Програма для основної школи «Навколишній світ» (авт. Пушкарьова Т.О.)
Росток
А.В.Т.
2012
3.
Природознавство (підручник)
Основні підручники та навчальні посібники
Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В.
5
Генеза
2013
4.
Природознавство (підручник)
Ярошенко О.Г., Бойко В.М.
Світоч
2013
5.
Природознавство. 5 клас. Робочий
зошит
Додаткові підручники та навчальні посібники
Ярошенко О.Г., Коршевнюк Т.В.,
5
Баштовий В.І.
Генеза
2013
6.
Природознавство. 5 клас. Книжка для Ярошенко О.Г., Коршевнюк Т.В.,
вчителя
Баштовий В.І.
5
Генеза
2013
7.
Зошит для тематичного контролю Ярошенко О.Г.,
знань з природознавства. 5 клас
Коршевнюк Т.В., Бойко В.М.
5
Світоч
2013
5-6
5
від 06.06.2012
№ 664
Лист ІІТЗО
від 21.05.12
№ Г-102
Наказ
МОНмолодьспорт
у від 04.01.2013
№10
Наказ
МОНмолодьспорт
у від
04.01.2013№10
Лист ІІТЗО
від 23.07.2013
№ 14.1/12-Г-411
Лист ІІТЗО
від 23.07.2013
№ 14.1/12-Г-410
Лист ІІТЗО
від 01.08.2013
№14.1/12-Г-458
8.
Зошит для практичних робіт
природознавства. 5 клас
9.
5
Світоч
2013
Природознавство. Атлас для 5 класу з ред. Бусол І.
контурними картами
5
2013
10.
Навчальний
атлас
«Природознавство» для 5 класу
5
ПрАТ
«Інститут
передових
технологій»
ДНВП
«Карто
графія»
11.
Навколишній світ
Депутат В.М.,
Пушкарьова Т.О.
5
ТОВ
«Друкарський
дім «Папірус»
2012
12.
Природознавство:
зошит
для
поточного
та
тематичного
оцінювання
Природознавство.
Зошит
для
практичних робіт, практичних занять
та дослідницького практикуму
Природознавство. 5 клас: практичні
заняття. Дослідницький практикум.
Міні-проекти. Екскурсії.
Дослідження з природознавства. у
5 класі: картки-інструкції до
практичних робіт, дослідницьких
практикумів і міні-проектів
Кулініч О.М.,
Басок А.Й.
5
ПЕТ
2013
Кулініч О.М.,
Басок А.Й.
5
ПЕТ
2013
Бітюк М. Ю.,
Віркун В.О.,
Гудзь В.В.
Демічева І. О.
5
Аксіома
16.
Природознавство 5. Робочий зошит
Князева О. В.
5
Видавець
Князева О.В.
17.
Робочий зошит з природознавства.
5 клас
Васютіна Т. М., Буяло Т. Є.
5
Навчальна
книга- Богдан
13.
14.
15.
з Ярошенко О.Г.,
Коршевнюк Т.В., Бойко В.М.
5
Видавець
Демічева І. О.
Лист ІІТЗО
від 01.08.2013
№14.1/12-Г-459
Лист МОН
від 01.08.2013
№ 1/11-12432
Лист ІІТЗО
від 05.05.2014
№ 14.1/12-Г-606
Лист ІІТЗО
від 21.05.2012
№ Г-103
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-482
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-493
Лист ІІТЗО
від 27.01.2014
№ 14.1/12-Г-57
Лист ІІТЗО
від 03.06.2014
№ 14.1/12-Г-821
Лист ІІТЗО
від 26.06.2014
№ 14.1/12-Г-990
Лист ІІТЗО
від 04.03.2014
№ 14.1/12-Г-310
Навколишній світ
Пушкарьова Т.О.
6
ТОВ
«Друкарський
дім «Папірус»
2012
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія.
6-9 класи»
6-9
ВД «Освіта»
2013
20.
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 7-12
класи»
7-9
Перун
2005
21.
Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим
вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу.
8-9
Вікторія
2009
22.
Біологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний)
10-11
Мандрівець
2011
23.
Екологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний)
10-11
www.mon.gov.u
a/ua//activity/ed
ucation/56/gener
al-secondaryeducation/educa
tional_programs
/1349869088/
2010
24.
Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для
до профільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для
використання в загальноосвітніх навчальних закладах
18.
Лист ІІТЗО
від 21.05.2012
№ Г-103
Біологія. Екологія
19.
Наказ
МОНмолодьспорту
Аксіома
від 06.06.2012
№ 664
Лист МОН
від 23.12.2004
№ 1/11-6611
Протокол колегії
МОНУ
від 21.10.2008
№ 1/11-5145
Наказ МОН
від 28.10.2010
№ 1021
Наказ МОН
від 28.10.2010
№ 1021
Лист МОНУ
від 27.01.2014
№ 14.1/12-Г-58
25.
Збірник навчальних програм екологічного напрямку (частина І) для
організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів
8-9
Державна
екологічна
академія
післядиплом
ної освіти та
управління
2013
Лист МОНУ
від 20.12.2013
№ 1/11-20183
26.
Програма курсу за вибором (факультативу) «Культура екологічної поведінки»
(авт. Пустовіт Н.А.)
8-11
2013
Лист ІІТЗО
від 14.10.2013
№ 14.1/12-Г-587
27.
Програма курсу за вибором (факультативу)
урбанізованого середовища» (авт. Пруцакова О.Л.)
8(9)
Ін-т проблем
виховання
НАПН
України
Ін-т проблем
виховання
НАПН
України
2013
Лист ІІТЗО
від 14.10.2013
№ 14.1/12-Г-588
28.
Програма факультативного курсу «Філософія біології. 11 клас» (для фізикоматематичного та біологічного профілів) (авт. Бак В. Ф.)
29.
Біологія (підручник)
30.
Біологія (підручник)
31.
Біологія (підручник)
«Екологічні
проблеми
11
Основні підручники та навчальні посібники
Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В.,
6
Сиволоб А. В., Догаль І. В., Жолос О.В.,
Скрипник Н. В., Ягенська Г. В.,
Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Є
Остапченко Л. І., Балан П. Г.,
6
Матяш Н. Ю., Мусієнко М. М.,
Славний П. С., Серебряков В. В ,
Поліщук В. П.
Мусієнко М.М., Славний П.С.,
Балан П.Г.
7
Донецький
ОІППО
Лист ІІТЗО
від 24.06.2014
№ 14.1/12-Г-971
ВД «Освіта»
Наказ МОНУ
від 07.02.2014
№ 123
Генеза
Наказ МОНУ
від 07.02.2014
№ 123
Генеза
2007
Лист МОН
від 28.04.2007
№ 1/11-2197
32.
Біологія (підручник)
Соболь В.І.
7
Грамота
2007
33.
Біологія (підручник)
Ільченко В.Р., Рибалко Л.М.,
Півень Т.О.
7
Довкілля-К
2007
34.
Біологія (підручник)
Базанова Т.І., Павіченко Ю.В.,
Култаєва О.В.
7
Гімназія
2008
35.
Біологія (підручник)
Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.
8
Освіта
2008
36.
Біологія (підручник)
Базанова, Павіченко Ю.В.,
Шатровський О.Г.
8
Гімназія
2008
37.
Біологія (підручник)
Запорожець Н.В., Влащенко С.В.
8
Ранок
2008
38.
Біологія (підручник)
Серебряков В.В., Балан П.Г.
8
Генеза
2008
39.
Біологія (підручник)*
Матяш Н.Ю., Шабатура М.Н.
9
Генеза
2009
40.
Біологія (підручник)
Степанюк А.В., Міщук Н.Й.,
Гладюк Т.В., Жирська Г.Я., Барна Л.С.
9
Підручники
і посібники
2009
41.
Біологія (підручник)
Страшко С.В., Горяна Л.Г., Білик В.Г.,
Гнатенко С.А.
9
Грамота
2009
42.
Біологія (підручник)
Базанова Т.І., Павіченко Ю.В.,
Тіткова А.М., Кармазіна І.С.,
Лінніченко В.М.
9
Світ
дитинства
2009
Наказ МОН
від 15.12.2009
№ 1133
Наказ МОН
від 15.12.2009
№ 1133
Лист МОН
від 29.02.2008
№ 1/11-676
Наказ МОН
від 17.03.2008
№ 173
Наказ МОН
від 17.03.2008
№ 179
Наказ МОН
від 19.05.2008
№ 205
Наказ МОН
від 17.03.2008
№ 179
Наказ МОН
від 02.02.2009
№ 56
Наказ МОН
від 02.02.2009
№ 56
Наказ МОН
від 02.02.2009
№ 56
Наказ МОН
від 02.02.2009
№ 56
43.
Біологія
(рівень
академічний рівень)
стандарту, Балан П.Г., Вервес Ю.Г.,
Поліщук В.П.
10
Генеза
2010
44.
Біологія
(рівень
академічний рівень)
стандарту, Тагліна О.В.
10
Ранок
2010
45.
Біологія (профільний рівень)
Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.,
Коршевнюк Т.В.
10
Планета
книжок
2010
46.
Біологія (профільний рівень)
Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.,
Коршевнюк Т.В.
10
УВЦ
«Школяр»
2013
47.
Біологія
(рівень
академічний рівень)
стандарту, Балан П.Г., Вервес Ю.Г.
11
Генеза
2011
Біологія
(рівень
академічний рівень)
стандарту, Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.
48.
МОНмолодьспорту
11
Освіта
2011
від 16.03.2011
№ 235
Наказ
МОНмолодьспорту
49.
Екологія (профільний рівень)
50.
Екологія
(рівень
академічний рівень)
51.
Наказ МОН
від 03.03.2010
№ 177
Наказ МОН
від 03.03.2010
№ 177
Наказ МОН
від 03.03.2010
№ 177
Наказ МОН
від 03.03.2010
№ 177
Наказ
Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.
10
Генеза
2010
стандарту, Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.
11
Генеза
2011
Додаткові підручники та навчальні посібники
Навчальний посібник «Біологія. 6 Мирна Л. А.,
6
клас:
Лабораторні
дослідження. Віркун В. О.,
Дослідницький
практикум. Вітюк М. Ю
Практичні
роботи.
Проекти.
Екскурсії»
від 16.03.2011
№ 235
Наказ МОН
від 03.03.2010
№ 177
Наказ
МОНмолодьспорту
від 16.03.2011
№ 235
Аксіома
Лист ІІТЗО
від 06.05.2014
№ 14.1/12-Г-642
52.
Біологія. 6 клас. Зошит для контролю
знань
Котик Т. С.,
Балан П. Г.
6
Генеза
53.
Біологія. 6 клас. Зошит для
практичних робіт, лабораторних
досліджень і дослідницького
практикуму
Біологія. 7 клас. Завдання для
поточного та тематичного контролю
знань. Зошит для учня
Біологія. 7 клас. Книжка для вчителя
Котик Т. С.,
Балан П. Г.
6
Генеза
Сало Т.О.,
Деревинська Л.В.
7
Генеза
2013
Сало Т.О.,
Деревинська Л.В.
7
Генеза
2013
Біологія. Книжка для вчителя: Соболь В.І.
орієнтовне календарне планування та
розробки уроків
Біологія. 7 клас. Зошит для Соболь В.І.
оцінювання навчальних досягнень
7
Грамота
2008
7
Грамота
2008
58.
Біологія. Методичні рекомендації, Соболь В.І.
календарне планування
7
Грамота
2008
59.
Біологія. Зошит для лабораторних і Мусійчук Л.А.
практичних робіт
7
Підручники і
посібники
2011
60.
Біологія. 7 клас: Зошит для Іонцева А.Ю., Нечаєва Ю.Л.,
поточного
та
тематичного Павленко О.А.
оцінювання: Зошит для лабораторних
та практичних робіт
Біологія. 7 клас: Зошит для Чернишова Н.В., Ісаєва Р.Я.
лабораторних і практичних робіт
7
Весна
2011
7
Янтар
2012
54.
55.
56.
57.
61.
Лист ІІТЗО
від 08.07.2014
№ 14.1/12-Г1139
Лист ІІТЗО
від 08.07.2014
№ 14.1/12-Г1138
Лист ІІТЗО
від 23.07.2013
№ 14.1/12-Г-404
Лист ІІТЗО
від 23.07.2013
№ 14.1/12-Г-407
Лист ІІТЗО
від 22.08.2013
№ 14.1/12-Г-559
Лист ІІТЗО
від 22.08.2013
№ 14.1/12-Г-566
Лист ІІТЗО
від 22.08.2013
№ 14.1/12-Г-558
Лист ІІТЗО
від 10.03.2011
№ 1.4/18-Г-154
Лист ІІТЗО
від 23.06.2011
№ 1.4/18-Г-457
Лист ІІТЗО
від 06.12.2012
№ 14.1/12-Г-376
62.
Біологія. 7 клас: Зошит для Вовк С.В.
лабораторних і практичних робіт
7
Янтар
2012
63.
Зошит
для
лабораторних
практичних робіт з біології
7
Весна
2012
64.
Зошит
для
лабораторних
практичних робіт з біології.
і Вихренко Т.К.
7
Літера ЛТД
2012
65.
Біологія. Робочий зошит
Котик Т.С.
7
Ранок
2013
66.
Біологія. Комплексний зошит для Котик Т.С.,
контролю знань
Тагліна О.В,
Леонтєв Д.В.
Лабораторні та практичні роботи з Мирна Л.А., Бітюк М.Ю.,
біології
Віркун В.О., Яценко С.П.
7
Ранок
2013
7
Аксіома
2013
68.
Біологія: зошит для поточного та
тематичного оцінювання
Кулініч О.М., Юрченко Л.П.
7
ПЕТ
2013
69.
Біологія: зошит лабораторних та
практичних робіт
Кулініч О.М., Юрченко Л.П.
7
ПЕТ
2013
70.
Біологія. Зошит для лабораторних
та практичних робіт
Шилова Н.В.
7
Торсінг плюс
2013
71.
Біологія. 7 клас. Робочий зошит.
Князева О.В.
7
Ноосфера
72.
Біологія.
7
клас.
Шкільний Утєвська О.М.
визначник: Дидактичний матеріал
для виконання практичних робіт з
визначення рослин
7
Ранок
67.
та Нєчаєва Ю.Л., Павленко О.А.
2011
Лист ІІТЗО
від 06.12.2012
№ 14.1/12-Г-375
Лист ІІТЗО
від 14.02.2012
№ 14.1/12-Г-48
Лист ІІТЗО
від 22.06.2011
№ 1.4/18-Г-411
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-516
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-515
Лист ІІТЗО
від 26.06.2013
№ 14.1/12-Г-222
Лист ІІТЗО
від 23.07.2013
№ 14.1/12-Г-487
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-485
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-524
Лист ІІТЗО
від 20.03.2014
№14.1/12-Г-423
Лист ІІТЗО
від 12.01.2010
№1.4/18-Г-548
73.
Лабораторний практикум з біології
Мусієнко М.М. Славний П.С., Балан П.Г.
7
Генеза
74.
Лабораторний практикум з біології
рослин. 7 клас
Поперенко С.А.
7
СПД
Капінус П.І.
75.
Навчальний посібник «Уроки з
біології, 7 клас»
Косик Т. П., Гавриляк О. О.,
Косик І. О.
7
Генеза
76.
Контроль знань учнів з біології: 7
клас. На допомогу вчителю
Демічева І. О.
7
Генеза
77.
Біологія. Інструктивні картки для
Мердух І. І.
лабораторних і практичних робіт. 711 класи
Біологія. 8 клас. Завдання для Сало Т.О., Деревинська Л.В.
поточного та тематичного контролю
знань. Зошит для учня
Біологія. 8 клас. Книжка для вчителя Сало Т.О., Деревинська Л.В.
7-11
8
ІваноФракнківський
ОІППО
Генеза
2013
8
Генеза
2013
Лабораторний практикум з біології. 8 Капелюховська Г.М.
клас: Для класів з поглибленим
вивченням біології
Біологія. 8 клас: Зошит для Вовк С.В.
лабораторних робіт із зоології
8
Янтар
2008
8
Янтар
2012
Біологія. 8 клас: Зошит для Іонцева А.Ю.
поточного
та
тематичного
оцінювання. Зошит для лабораторних
та практичних робіт
Зошит для лабораторних робіт з Вихренко Т.К.
біології
8
Весна
2012
8
Літера ЛТД
2012
78.
79.
80.
81.
82.
83.
2007
Лист ІІТЗО
від 05.05.2014
№14.1/12-Г-608
Лист ІІТЗО
від 25.03.2014
№ 14.1/12-Г-466
Лист ІІТЗО
від 05.05.2014
№14.1/12-Г-603
Лист ІІТЗО
від 03.06.2014
№ 14.1/12-Г-815
Лист ІІТЗО
від 28.02.2014
№14.1/12-245
Лист ІІТЗО
від 23.07.2013
№ 14.1/12-Г-405
Лист ІІТЗО
від 23.07.2013
№ 14.1/12-Г-408
Лист ІІТЗО
від 12.07.2010
№ 1.4/18-Г-547
Лист ІІТЗО
від 06.12.2012
№ 14.1/12-Г-374
Лист ІІТЗО
від 03.06.2010
№1.4/18-Г-268
Лист ІІТЗО
від 22.06.2011
№1.4/18-Г-410
84.
Лабораторні та практичні роботи з Мирна Л.А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О.,
біології
Яценко С.П.
8
Аксіома
2013
85.
Робочий зошит з біології
Мирна Л.А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О.,
Турчин О.В.
8
Аксіома
2013
86.
Зошит з біології
Вихренко А.С.
8
УВЦ «Школяр»
2013
87.
Біологія. Комплексний зошит для Котик Т.С., Тагліна О.В, Леонтєв Д.В.
контролю знань
8
Ранок
2013
88.
Біологія. Зошит для лабораторних та
практичних робіт
Пугачова Н.І.
8
Торсінг плюс
2013
89.
Біологія: зошит для поточного та
тематичного оцінювання
Кулініч О.М., Юрченко Л.П.
8
ПЕТ
2013
90.
Біологія: зошит лабораторних та
практичних робіт
Кулініч О.М., Юрченко Л.П.
8
ПЕТ
2013
91.
Біологія.
8
клас.
Шкільний Утєвська О.М.
визначник: Дидактичний матеріал
для виконання практичних робіт з
визначення комах і черепашок
молюсків
Біологія. 8 клас: Лабораторний Поперенко С.А.
практикум
8
Ранок
2011
8
СПД
Капінус П.І.
Біологія. 8 клас. Робочий зошит
8
Ноосфера
92.
93.
Князева О.В.
Лист ІІТЗО
від 26.06.2013
№14.1/12-Г-224
Лист ІІТЗО
від 26.06.2013
№14.1/12-Г-225
Лист ІІТЗО
від 26.06.2013
№ 14.1/12-Г-227
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-514
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-522
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-484
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-483
Лист ІІТЗО
від 12.01.2010
№1.4/18-Г-550
Лист ІІТЗО
від 25.03.2014
№ 14.1/12-Г-465
Лист ІІТЗО
від 28.02.2014
№ 14.1/12-Г-243
94.
Різнорівневі тематичні завдання з Демічева І.О.
біології. 8 клас
8
Генеза
95.
Біологія. Зошит для лабораторних і
практичних робіт. 8 клас
Олійник І. В.
8
Навчальна
книга –Богдан
96.
Зошит для лабораторних і
практичних робіт з біології
Вихренко Т.К.
9
Літера ЛТД
2012
97.
Лабораторні та практичні роботи з Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю.
біології. 9 клас.
9
Аксіома
2009,
2012
98.
Робочий зошит з біології. 9 клас.
Частина І
Мирна Л. А., Бітюк М. Ю., Віркун В.О.
9
Аксіома
2011
99.
Робочий зошит з біології. 9 клас.
Частина ІІ
Мирна Л. А., Бітюк М. Ю., Віркун В.О.
9
Аксіома
2011
100.
Біологія. 9 клас. Завдання для Сало Т.О., Деревинська Л.В.
поточного та тематичного контролю
знань. Зошит для учня
Біологія. 9 клас. Книжка для вчителя Сало Т.О., Деревинська Л.В.
9
Генеза
2013
9
Генеза
2013
102.
Зошит
для
лабораторних
практичних робіт
9
Підручники і
посібники
2010
103.
Біологія. Комплексний зошит для Котик Т.С., Тагліна О.В.
контролю знань
9
Ранок
2013
104.
Зошит
для
лабораторних
і Демічева І. О.
практичних робіт з біології людини.
9 клас
9
Ранок
101.
і Міщук Н., Барна Л. та ін.
Лист ІІТЗО
від 07.02.2014
№ 14.1/12-Г-79
Лист ІІТЗО
Від 26.06.2014
№ 14.1/12-Г-995
Лист ІІТЗО
від 22.06.2011
№ 1.4/18-Г-409
Лист ІІТЗО
від 27.01.2014
№ 14.1/12-Г-61
Лист ІІТЗО
від 27.01.2014
№ 14.1/12-Г-59
Лист ІІТЗО
від 27.01.2014
№ 14.1/12-Г-60
Лист ІІТЗО
від 23.07.2013
№ 14.1/12-Г-406
Лист ІІТЗО
від 23.07.2013
№ 14.1/12-Г-409
Лист ІІТЗО
від 26.02.2010
№ 1.4/18-Г-92
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-518
Лист ІІТЗО
від 28.02.2014
№ 14.1/12-Г-244
105.
Біологія, 9 клас. Робочий зошит
Оноприч М. М., Сидорова В. О.,
Сліпченко О. В., Сень Л. П.
9
Рівненський
ОІППО
106.
Робочий зошит з біології. 9 клас.
Андерсон О. А., Вихренко М.А.,
Міюс С.М.
9
Школяр
2009,
2012
107.
Біологія. 9 клас: Зошит для Нечаєва Ю.Л., Журавльова А.Л.
поточного
та
тематичного
оцінювання + Зошит лабораторних та
практичних робіт
Біологія. 9 клас: Зошит для Нечаєва Ю.Л., Журавльова А.Л.,
лабораторних та практичних робіт
9
Весна
2010,
2011,
2012
9
Весна
2012
109.
Біологія. Зошит для лабораторних і Мечник Л.А., Жаркова І.І., Жук М.Г.
практичних робіт. 9 клас
9
Астон
2010
110.
Лабораторний практикум
9
ПП
Капінус П.І.
2010
111.
Зошит для лабораторних, практичних Матяш Н.Ю.
і самостійних робіт з біології. 9 клас
9
Генеза
2010
112.
Робочий зошит з біології: 9 кл.: у 2-х Матяш Н.Ю.
частинах. Частина І
9
Генеза
2011
113.
Робочий зошит з біології: 9 кл.: у 2-х Матяш Н.Ю.
частинах. Частина ІІ
9
Генеза
2011
114.
Навчання біології в 9 класі з Матяш Н.Ю.
використанням
інноваційних
педагогічних технологій
Біологія. Зошит для лабораторних та Судніцина Л.М.
практичних робіт
9
Генеза
2011
9
Торсінг плюс
2013
108.
115.
Поперенко С.А.
Лист ІІТЗО
від 24.06.2014
№ 14.1/12-Г-972
Лист ІІТЗО
від 05.05.2014
№ 14.1/12-Г-604
Лист ІІТЗО
від 11.02.2010
№ 1.4/18-Г-40
Лист ІІТЗО
від 11.02.2010
№ 1.4/18-Г-41
Лист ІІТЗО
від 12.07.2010
№ 1.4/18-Г-191
Лист ІІТЗО
від 11.10.2010
№ 14.1/12-Г-639
Лист ІІТЗО
від 06.05.2014
№ 1.4/18-Г-639
Лист ІІТЗО
від 20.05.2010
№ 1.4/18-Р-191
Лист ІІТЗО від
20.05.2010
№ 1.4/18-Р-191
Лист ІІТЗО
від 24.02.2012
№ 1.4/12-Г-59
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-536
116.
Біологія: зошит для поточного та Кулініч О.М., Юрченко Л.П.
тематичного оцінювання
9
ПЕТ
2013
117.
Біологія: зошит лабораторних
практичних робіт
9
ПЕТ
2013
118.
Навчання біології в 9 класі з Матяш Н.Ю.
використанням
інноваційних
педагогічних технологій
9
Генеза
2013
119.
Біологія. Зошит для лабораторних та Опаренюк Г.А.
практичних робіт. 9 клас
9
Вінницький
ОІППО
Лист ІІТЗО
від 28.02.2014
№ 14.1/12-Г-248
120.
Збірник тестових завдань з біології, Під ред.. Журавель Т.О.
хімії, фізики, математики «300х4»
9
Лист ІІТЗО
від 27.12.2013
№ 14.1/12-Г-685
121.
Лабораторний практикум з біології. 9 Ткачова Л. В.
клас
9
Дніпровський
обласний
медичний ліцей
«Дніпро»
Янтар
122.
Біологія. 9 клас: Зошит для Вовк С. В.
лабораторних і практичних робіт з
біології людини
Біологія 9. Зошит для лабораторних і Князєва О. В.
практичних робіт»
9
Янтар
9
Видавець
Князева О. В.
124.
Біологія 9. Робочий зошит
Князєва О. В.
9
Видавець
Князева О. В.
125.
Біологія. 9 клас. Робочий зошит
Котик Т. С.,
Тагліна О. В.
9
Ранок
123.
та Кулініч О.М., Юрченко Л.П.
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-486
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-488
Лист ІІТЗО
від 24.02.2012
№ 1.4/12-Г-59
Лист ІІТЗО
від 03.06.2014
№ 14.1/12-Г-816
Лист ІІТЗО
від 03.06.2014
№ 14.1/12-Г-817
Лист ІІТЗО
від 03.06.2014
№ 14.1/12-Г-822
Лист ІІТЗО
від 03.06.2014
№ 14.1/12-Г-820
Лист ІІТЗО
від 23.06.2014
№ 14.1/12-Г-957
126.
Біологія людини. Лабораторні та
практичні роботи. 9 клас
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Олійник І. В.
9
Навчальна
книга –Богдан
Біологія
(рівні
стандарту
та Котик Т.С., Тагліна О.В.
академічний). 10 клас. Робочий
зошит
Біологія. 10 клас. Лабораторний Поперенко С.А.
практикум (рівень стандарту +
академічний)
Практикум з біології: (профільний Коршевнюк Т.В.
рівень)
10
Ранок
2012
10
ПП
Капінус П.І.
2011
10
Планета
книжок
2010
Зошит
для
лабораторних
і Демічева І.О.
практичних робіт із загальної біології
10
ФОП
2010
Біологія. 10 клас: Зошит для Вовк С.В.
лабораторних і практичних робіт із
загальної біології (рівень стандарту)
Зошит
для
лабораторних
і Вовк С.В.
практичних робіт із загальної біології
(академічний рівень)
Робочий зошит з біології для учня 10 Андерсон О.А., Вихренко М.А.
класу
10
Шлях
2010
10
Шлях
2012
10
Школяр
2010,
2012
Біологія
(рівень
стандарту, Демічева І.О.
академічний
рівень).
Експресконтроль. 10 клас
Біологія. 10 клас. Комплексний Демічева І.О.
зошит для контролю знань: рівень
стандарту, академічний
Біологія 10. Робочий зошит
Князева О.В.
10
Ранок
2010
10
Ранок
2010,
2012
10
Ноосфера
2011
Демічева І.О.
Лист ІІТЗО
від 26.06.2014
№ 14.1/12-Г-996
Лист ІІТЗО
від 21.09.2011
№ 1.4/18-Г-745
Лист ІІТЗО
від 11.10.2010
№1.4/18-3892
Лист ІІТЗО
від 16.07.2010
№1.4/18-Г-597
Лист ІІТЗО
від 19.07.2010
№1.4/18-Г-611
Лист ІІТЗО
від 12.07.2010
№1.4/18-Г-546
Лист ІІТЗО
від 12.07.2010
№1.4/18-Г-544
Лист ІІТЗО
від 12.07.2010
№1.4/18-Г-555
Лист ІІТЗО
від 09.11.2010
№ 1.4/18-Г-748
Лист ІІТЗО
від 11.11.2010
№1.4/18-Г-757
Лист ІІТЗО
від 02.06.2011
№1.4/18-Г-657
137.
Біологія. 10 клас: Зошит для Павленко О.А.
поточного
та
тематичного
лабораторних та практичних робіт
10
Весна
2011
138.
Лабораторні та практичні роботи з Мирна Л. А., Бітюк М. Ю., Віркун В. О.
біології. 10 клас (рівень стандарту)
10
Аксіома
2012
139.
Лабораторні та практичні роботи з Мирна Л. А., Бітюк М. Ю., Віркун В. О.
біології. 10 клас (академічний рівень)
10
Аксіома
2012
140.
Біологія. Зошит для лабораторних і Мечник Л. А., Жаркова І. І.
практичних робіт. 10 клас
10
Астон
2011
141.
Біологія. 10 клас. Лабораторний Поперенко П.І.
практикум (рівень стандарту +
академічний)
Біологія. 10 клас: Зошит для Павленко О.А.
лабораторних та практичних робіт
10
ПП
Капінус П.І.
2010
10
ФОП
Співак В.Л.
2011
143.
Зошит з біології
10
Генеза
2010
144.
Біологія. Зошит для лабораторних та Мусійчук Л.
практичних
робіт
(академічний
рівень)
Біологія. Зошит для лабораторних і Упатова І.П., Білик О.М.
практичних
робіт
(профільний
рівень)
Біологія. Зошит для лабораторних та Новикова Н.І.
практичних робіт
10
Підручники і
посібники
2013
10
Ранок
2013
10
Торсінг плюс
2013
142.
145.
146.
Данилова О. В., Данилов С.А.
Листи ІІТЗО
від 24.06.2011
№ 1.4/18-Г-453,
від 05.07.2011
№1.4/18-Г-560
Лист ІІТЗО
від 17.12.2010
№1.4/18-Г-833
Лист ІІТЗО
від 17.12.2010
№1.4/18-Г-832
Лист ІІТЗО
від 20.09.2011
№1.4/18-Г-744
Лист ІІТЗО
від 11.10.2010
№1.4/18-3892
Лист ІІТЗО
від 05.07.2011
№ 1.4/18-Г-560
Лист ІІТЗО
від 26.02.2010
№ 1.4/18-Г-97
Лист ІІТЗО
від 06.12.2012
№ 14.1/12-Г-380
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-517
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-525
147.
Біологія: зошит для поточного та Орлюк С.М.
тематичного оцінювання
10
ПЕТ
2013
148.
Біологія: зошит лабораторних
практичних робіт
10
ПЕТ
2013
149.
Біологія. Зошит для лабораторних та Опаренюк Г.А.
практичних робіт. 10 клас
10
Вінницький
ОІППО
150.
Лабораторні та практичні роботи з Мирна Л. А., Бітюк М. Ю., Віркун В. О.
екології. 11 клас (рівень стандарту,
академічний рівень)
Лабораторні та практичні роботи з Мирна Л.А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О.
біології
(рівень
стандарту,
академічний рівень)
Робочий зошит. Біологія 11 клас. Князева О.В.
Рівень стандарту, академічний рівень
11
Аксіома
2013
11
Аксіома
2013
11
Ноосфера
2011
Біологія. 11 клас Лабораторний Поперенко С.А.
практикум (рівень стандарту +
академічний)
Біологія. 11 клас: Зошит для Іонцева А.Ю.
лабораторних та практичних робіт
11
ПП Капінус
П.І.
2011
11
Весна
2011
155.
Біологія. 11 клас: Зошит для Іонцева А.Ю.
поточного
та
тематичного
оцінюванні: Зошит для лабораторних та практичних робіт
11
Весна
2011
156.
Біологія. 11 клас: Експрес-контроль Демічева І. О.
(рівень
стандарту,
академічний
рівень)
11
Ранок
2011
151.
152.
153.
154.
та Орлюк С.М.
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-490
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-489
Лист ІІТЗО
від 28.02.2014
№ 14.1/12-Г-246
Лист ІІТЗО
від 19.02.2013
№14.1/12-Г-86
Лист ІІТЗО
від 26.06.2013
№14.1/12-Г-223
Лист ІІТЗО
від 02.06.2011
№1.4/18-Г-656
Лист ІІТЗО
від 06.07.2011
№1.4/18-Г-580
Лист ІІТЗО
від 05.07.2011
№1.4/18-Г-561
Листи ІІТЗО
від 05.07.2011
№1.4/18-Г-561;
від 23.06.2011
№1.4/18-Г-451
Лист ІІТЗО
від 15.07.2011
№1.4/18-Г-644
Демічева І. О.
11
Ранок
2012
Лист ІІТЗО
від 24.06.2011
№1.4/18-Г-456
Котик Т.С., Тагліна О.В.
11
Ранок
2013
Ткачова Л.В.
11
Янтар
2012
Вовк С.В.
11
Янтар
2012
Барна І.В, Чуха Г.З.
11
Підручники і
посібники
2012
Андерсон О.А.
11
УВЦ «Школяр»
2013
Біологія. Зошит для лабораторних та Барна І., Чуха Г.
практичних
робіт
(академічний
рівень)
Біологія. Робочий зошит. У 2-х Барна І.
частинах
(рівень
стандарту,
академічний рівень)
Біологія. Зошит для лабораторних та Новикова Н.І.
практичних робіт
11
Підручники і
посібники
2013
11
Підручники і
посібники
2013
11
Торсінг плюс
2013
166.
Біологія: зошит для поточного та Орлюк С.М.
тематичного оцінювання
11
ПЕТ
2013
167.
Біологія: зошит лабораторних
практичних робіт
11
ПЕТ
2013
Лист ІІТЗО
від 21.05.2013
№ 14.1/12-Г-171
Лист ІІТЗО
від 13.09.2011
№1.4/18-Г-738
Лист ІІТЗО
від 13.09.2011
№1.4/18-Г-739
Лист ІІТЗО
від 08.12.2012
№ 14.1/12-Г-29
Лист ІІТЗО
від 26.06.2013
№ 14.1/12-Г-226
Лист ІІТЗО
від 06.12.2012
№ 14.1/12-Г-378
Лист ІІТЗО
від 06.12.2012
№ 14.1/12-Г-381
Лист ІІТЗО
від 06.08.2013
№ 14.1/12-Г-523
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-491
Лист ІІТЗО
від 05.08.2013
№ 14.1/12-Г-492
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
Біологія. 11 клас: Експрес-контроль
(рівень
стандарту,
академічний
рівень). Комплексний зошит для
контролю знань.
Біологія
(рівні
стандарту
та
академічний). 11 клас. Робочий
зошит
Лабораторний практикум. Тестові
завдання. Біологія. 11 клас. Рівень
стандарту
Біологія. 11 клас: Зошит для
лабораторних і практичних робіт
Академічний рівень
Біологія: Зошит для лабораторних і
практичних робіт. 11 клас. Рівень
стандарту
Робочий зошит з біології
та Орлюк С.М.
Біологія. Зошит для лабораторних і Мечник Л.А., Судомир Л.М.
практичних робіт. 11 клас. Рівень
стандарту, академічний рівень
Біологія. 11 клас. Зошит для Упатова І.П.
лабораторних і практичних робіт
(профільний рівень)
Біологія. Зошит для лабораторних та Опаренюк Г.А.
практичних робіт. 11 клас
11
Астон
11
Ранок
11
Вінницький
ОІППО
171.
Біологія, 11 клас. Зошит-посібник
учня
Гусарук Н. В.,
Оноприч М. М.,
Пашко Г.У.
11
172.
Загальна біологія. Лабораторні та
практичні роботи. 11 клас
Олійник І. В.
11
РОГО
Асоціація
учителів
природничих
предметів
«Еко»
Навчальна
книга –Богдан
173.
Схеми і таблиці. Біологія
Волкова Т.І.
174.
Біологія (біологія, зоологія, біологія Волкова Т.І.
людини, основи екології)
175.
Електронний засіб навчального
призначення. «Біологія. 11 клас»
176.
Екологія.11 клас: робочий зошит
(рівень стандарту, академічний
рівень)
Біологія: довідник для абітурієнтів та
школярів загальноосвітніх закладів:
навчально-методичний посібник
168.
169.
170.
177.
Лист ІІТЗО
від 05.05.2014
№ 14.1/12-Г-607
Лист ІІТЗО
від 07.02.2014
№ 14.1/12-Г-86
Лист ІІТЗО
від 28.02.2014
№ 14.1/12-Г-247
Лист ІІТЗО
від 24.06.2014
№ 14.1/12-Г-970
Весна
2010
7-11
Весна
2012
Козленко О.Г., Синєока Г.Ю
11
Компанія
СМІТ
Шаламова-Харченко Р.М.,
Бороздина О.М.
11
Ранок
7-11
Літера ЛТД
Біда О.А., Дерій С.І., Ілюха Л.М.,
Прокопенко Л.І.
2012
Лист ІІТЗО
від 26.06.2014
№ 14.1/12-Г-997
Лист ІІТЗО
від 03.06.2010
№1.4/18-Г-267
Лист ІІТЗО
від 03.06.2010
№1.4/18-Г-267
Лист ІІТЗО
від 20.03.2014
№ 14.1/12-Г-424
Лист ІІТЗО
від 07.02.2014
№ 14.1/12-Г-85
Лист ІІТЗО
від 25.07.2011
№1.4/18-Г-679
178.
ЗНО. Біологія. Тренувальні тести. Матяш Н.Ю., Коршевнюк Т.В.,
Навчальний посібник для підготовки Яценко С.П.
до
зовнішнього
незалежного
оцінювання
7-11
Генеза
2013
179.
ЗНО за 30 днів. Біологія. Експрес- Костильов О.В., Андерсон О.А.
курс для підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання
7-11
Генеза
2013
180.
ЗНО. Біологія. Твій репетитор. Костильов О.В., Андерсон О.А.
Комплексне видання для підготовки
до
зовнішнього
незалежного
оцінювання
7-11
Генеза
2013
181.
Біологія. Посібник для підготовки до Костильов О.В., Андерсон О.А.
ДПА та ЗНО
7-11
Генеза
2013
182.
Біологія. Повний шкільний курс. Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П.,
Довідник. Навчальний посібник для Ляшенко Т.П., Пасічніченко О.М.
підготовки
до
зовнішнього
незалежного оцінювання
7-11
Генеза
2013
183.
Гриби Хмельниччини. Навчальний Говорун В.Д., Тимощук О.О.
посібник
184.
Методичні рекомендації «Школа
екологічного вчинку»
Пустовіт Н. А.,
Колонькова О. О.,
Пруцакова О. Л.
5-9
185.
Навчально-методичний посібник
«Формування екологічно доцільної
поведінки школярів»
Пустовіт Н. А.,
Колонькова О. О.,
Пруцакова О. Л.
5-9
Лист
МОНмолодьспорт
у
від 08.11.2012
№1/11-17382
Лист
МОНмолодьспорт
у
від 08.11.2012
№ 1/11-17386
Лист
МОНмолодьспорт
у
від 08.11.2012
№ 1/11-17386
Лист
МОНмолодьспорт
у
від 08.11.2012
№1/11-17385
Лист
МОНмолодьспорт
у
від 08.11.2012
№1/11-17384
Хмельницькио
бласний
ЕНЦ
Інститут
педагогіки
НАПН
Лист ІІТЗО
від 05.05.2014
№ 14.1/12-Г-605
Лист ІІТЗО
від 24.06.2014
№ 14.1/12-Г-966
Інститут
педагогіки
НАПН
Лист ІІТЗО
від 24.06.2014
№ 14.1/12-Г-964
186.
Навчальний
посібник
екологічного вчинку»
«Школа Пустовіт Н. А., Колонькова О. О.,
Пруцакова О. Л.
5-9
Інститут
педагогіки
НАПН
Лист ІІТЗО
від 24.06.2014
№ 14.1/12-Г-968
187.
Методичний посібник «Формування
культури екологічної поведінки учнів
основної школи»
5-9
Інститут
педагогіки
НАПН
Лист ІІТЗО
від 24.06.2014
№ 14.1/12-Г-967
188.
Методичний посібник «Екологічний Санковська І. М.
календар»
5-9
Інститут
педагогіки
НАПН
Лист ІІТЗО
від 24.06.2014
№ 14.1/12-Г-980
189.
Екологічні задачі, ігри та вікторини
6-11
190.
Навчально-методичний
«Зелений пакет»
8(9)
Ін-т проблем
виховання
НАПН України
ОБСЕ
Пустовіт Н. А., Колонькова О. О.,
Пруцакова О. Л. та інші
Пустовіт Н.А.,
Плечова З.,
Пруцакова О.Л.
Пустовіт Н.А.,
комплект
Пруцакова О.Л.
2013
2013
Лист ІІТЗО
від 14.10.2013
№ 14.1/12-Г-586
Лист ІІТЗО
від 05.03.2013
№ 14.1/12-Г-103