Дата
Клас
Урок 12
Нітрати, їх поширення у природі. Проблеми вмісту нітратів у
харчових продуктах.
Мета уроку:
Навчальна: поглиблювати знання учнів про кислоти на прикладі нітратної кислоти та її
солей; ознайомити учнів з її фізичними та хімічними властивостями спільними
для всіх кислот та специфічними; розвивати навички виконання лабораторних
дослідів та розв’язування різнорівневих вправ;
Розвивальна: розвивати екологічну культуру, культуру харчування, уважне ставлення до
свого здоров’я;
Виховна: виховувати прагнення до ведення здорового способу життя на прикладі
проблеми забруднення харчових продуктів нітратами.
Базові поняття: сильна кислота, пасивація металів, термічний розклад, токсична
речовина, нітрати, нітрити.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця
розчинності, ряд активності металів, штатив з пробірками, дистильована вода,
зразки нітратів та солей амонію.
Лабораторний дослід 6 Ознайомлення зі зразками нітратів і солей амонію.
Тип уроку: комбінований.
 1. Організаційний етап
1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,
кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.
 2. Перевірка і актуалізація знань
На попередньому уроці ми вивчали властивості нітратної кислоти. В казці, яку ми
читали, йшлося про те, що нітратна кислота стала справжньої зіркою, завдяки своїм
солям – нітратам. І сьогодні ми спробуємо відповісти на питання: нітрати – це зло, чи
– благо?
Пропонується учням закінчити рівняння реакцій, вказати типи реакцій, назвати
продукти реакцій.
NH3 + HNO3 →
1
Cu + HNO3 конц. → Cu(NO3) + NO2↑ + H2O
CaCO3 + HNO3 →
Na2O + HNO3 →
NaOH+ HNO3 →
Zn(OH)2 + HNO3 →
 3. Етап підготовки учнів до активного й усвідомленого засвоєння нового
матеріалу
3.1. Повідомлення теми нового матеріалу.
3.2. Формулювання разом з учнями в процесі бесіди мети і задач вивчення нового
матеріалу.
3.3. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу.
Учитель зазначає, що на цьому уроці учні отримають інформацію про нітрати та їх
вплив на організм.
 4. Етап засвоєння нових знань
4.1. Властивості нітратів (Виконання лабораторного досліду)
Лабораторний дослід 6 «Ознайомлення із зразками нітратів»
Розгляньте видані вам азотні добрива, занотуйте у зошит їхні назви, хімічні формули,
опишіть їх зовнішній вигляд.
Один із учнів перевіряє розчинність нітратів у воді. В кожну пробірку насипає трохи
виданих добрив і наливає 3-5 мл води. Перемішішує суміші.
Зробіть висновки про агрегатний стан нітратів, їх розчинність у воді.
Висновки: усі нітрати – тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді.
4.2. Властивості нітратів, спільні з іншими солями:
Учитель. Нітрати вступають у реакцію обміну з лугами, іншими солями, деякими
кислотами.
Напишіть рівняння реакцій:
Mg(NO3)2 + Ba(OH)2 →
Mg(NO3)2 + (NH4)2CO3 →
Mg(NO3)2 + H2SO4 →
2
Зазначте умови, за яких відбувається кожна реакція.
Фізкультхвилинка
4.3. Специфічні властивості нітратів
Учитель. Нітрати, як і нітратна кислота розкладається при нагріванні. Розгляньте схему
термічного розкладу нітратів і зробіть висновки про їх токсичність.
Схема термічного розкладу нітратів
метал до Mg
у витискувальному ряді
n
Me(NO3)n
→
n
Me(NO2)n + О2↑
метал від Mg до Cu → MeO + NO2↑ + O2↑
включно
метал після Cu → Me + NO2 + O2↑
Складіть рівняння хімічної реакції розкладу натрій нітрату, зазначте ступені окиснення
Нітрогену і Оксигену.
+3
+5 -2
0
NaNO3 → NaNO2 + O2↑
4.4. Азотні добрива, їх вплив на рослини, організм людини, довкілля
Учитель. З кожним роком населення планети зростає, збільшується потреба у
доброякісних продуктах харчування. Рослинам для нормальної життєдіяльності необхідні
Карбон, Оксиген, Нітроген, Фосфор, Сульфур, Калій, Кальцій, Ферум, Магній. Особливо
відчутна для рослин нестача Нітрогену. Для підвищення врожайності рослин вносять в
грунт азотні добрива – речовини, що містять Нітроген.
Азотні добрива
Мінеральні добрива – селітри
(KNO3, NaNO3, NH4NO3 та інші)
Органічні добрива
(гній, компост, зелені добрива, тощо)
Одним із фундаторів агрохімії являється Юстус Лібіх.
І сьогодні до нас на урок завітали фахівці, які допоможуть нам відповісти на питання про
шкоду і користь нітратів.
Заслуховування повідомлень на теми:
1. «Ранні овочі: більше користі чи шкоди?»
2. «Чим небезпечні нітрати?»
3
3. «Овочі та нітрати – нерозлучна парочка»
4. «Як правильно готувати овочі?»
5. «Як захистити себе від нітратів?»
■ 5 .Узагальнення та систематизація знань
Хімічний диктант
Лабораторія отримала мінеральні добрива для досліджень, але на етикетках вказана тільки
назва. Необхідно за назвами скласти хімічні формули, щоб лаборант міг їх написати на
етикетках, а ми могли користуватися згідно правил техніки безпеки:
Калій нітрат –
Магній нітрат –
Хром (ІІІ) нітрат –
Ферум (ІІ) нітрат –
Амонійна селітра –
Амоній сульфат –
(Учні здійснюють взаємоперевірку).
■ 6 . Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник §
Робочий зошит стор.
7.2. Індивідуальне завдання.
Підготувати повідомлення на теми: «Раціональне використання добрив», «Роль хімії у
розв’язанні сировинної проблеми»
■ 7 . Підсумок уроку
4