САМОАНАЛІЗ

Довідка - самоаналіз
Кам’янської ЗШ І-ІІ ступенів
«Два людських винаходи можна
вважати найтяжчими: мистецтво
керування і мистецтво виховання»
І.Кант
Науково-методична проблема школи:
«Сучасний урок: проблеми, пошуки. Використання сучасних методів організації
навчально – пізнавальної діяльності»
Виховна проблема школи:
«Становлення та розвиток особистості учня через впровадження новітніх
технологій у виховній роботі».
№
з/п
1
2
3
4
5
6
Назва проекту, конкурсу
Проект
«Сонечко»
Дата
проведення
2012
Керівник
проекту, конкурсу
Жовна О.П.,
Ганул Л.Б.,
Івченко Л.А.,
Потапова Т.М.
(1-4 класи)
Потьомкіна Т.Г.
5 клас
Потьомкіна Т.Г.
(1-4 класи)
Кількість
учасників
10
2012
Потьомкіна Т.Г.
1
І місце
диплом ІІ м.
-абсолютний переможець
-диплом І ст.
-диплом ІІ ст.
-диплом ІІІ ст.
диплом
Міжнародний проект в Польщі
«За збереження лісів»
Всеукраїнська акція
«День зустрічі птахів»
Номінація «Найщедріша годівничка»
Районний конкурс
«Найкласніший класний»
Координатор Всеукраїнської гри
«Геліантус»
2011
2012
2013
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
1
5
Екологічний проект
«Вплив американського білого
метелика»
Акція «Юннатівський зеленобуд».
Дослідницька робота в рамках
екологічного проекту
Обласний конкурс «Туризм нас
єднає»
Обласний конкурс
«Прибери куточок раю»
Акція
«Птах року»
2012
Потьомкіна Т.Г.
1
2012
Зайняте місце
1
область І м.
12
область І м.
диплом ІІ ст.
Потьомкіна Т.Г.
(5-9 класи)
28
28
область ІІ м.
2011
Потьомкіна Т.Г.
(5-9 класи)
Потьомкіна Т.Г.
1
область І м.
2011, 2012,
2013
Потьомкіна Т.Г.
(1-9 класи)
15
Подяка
Всеукраїнського
товариства птахів
2013
21
І місце
21
І місце
21
І місце
2013
Потьомкіна Т.Г.
(6-9 класи)
Потьомкіна Т.Г.
(6-9 класи)
Потьомкіна Т.Г.
(6-9 класи)
Потьомкіна Т.Г.
1
І місце
2013
Потьомкіна Т.Г.
9
І місце
2013
Потьомкіна Т.Г.
21
І місце
17
Районний конкурс
«До чистих джерел»
Районний конкурс
«Парад квітів біля школи»
Районний конкурс
«Вчимося заповідувати»
Районний конкурс
«Дослідницький марафон»
Районний конкурс «День юного
натураліста»
Районний конкурс
«Юннатівський зеленобуд»
Районний конкурс «Міні Міс»
2013
Подурець Н.О.
1
18
Районний конкурс «Міні Містер»
2013
Подурець Н.О.
1
«Віце Міс
Новомиргородщини»
«Віце Містер
Новомиргородщини»
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2012
2012
2013
2013
область ІІІ м.
1. Результати навчально-виховної роботи:
Динаміка зростання (спадання) успішності учнів порівняно з минулим навчальним
роком загалом у школі і зокрема в кожному класі
1-4 класи
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Рівень навчальних досягнень
1-4 класи
Високий
Достатній
Середній
0–0%
5 - 30 %
8 - 57 %
2 – 13 %
8 - 53 %
3 - 20 %
0–0%
6 - 40 %
7 - 47 %
0–0%
11 – 52 %
8 – 38 %
Початковий
2 - 13 %
2 - 13 %
2 - 13 %
2 – 10 %
5-9 класи
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
5-9 класи
Достатній
16 – 57 %
15 – 54 %
16 – 53 %
13 – 57 %
Початковий
2–7%
1–4%
0–0%
1–4%
Високий
4 – 14 %
6 – 21 %
6 – 20 %
3 – 13 %
Середній
6 – 21 %
4 – 14 %
5 – 17 %
6 – 26 %
Збільшення (зменшення) якісних показників навчання учнів порівняно з минулим
навчальним роком (у школі, у класах)
1– 4 класи
Високий
60%
Достатній
40%
20%
Сердній
0%
2011
2012
Високий
2013
2014
5-9 класи
60%
Високий
40%
Достатній
20%
Середній
Середній
0%
2011
2012
Початковий
Високий
2013
2014
Інформація про результати контрольних робіт, проведених адміністрацією школи
Навчально – виховний процес в школі спрямовано на інтелектуальний, соціальний і
фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити та творчо
діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях. Систематично адміністрацією
проводяться контрольні роботи в кінці кожного семестру, підводяться підсумки
проведення та їх аналіз. Учні 1,2 класів оцінюються вербально. За підсумками
проведення контрольних робіт підготовлено довідки, які заслуховуються на засіданнях
методичного об’єднання вчителів-предметників. Підсумки проведення контрольних
робіт, які контролювала адміністрація школи з української мови та математики 3-9 класах
наведені в таблиці.
Клас
Предмет
3
3
Математика
Українська
мова
Математика
Українська
мова
Математика
Українська
мова
Алгебра
Геометрія
Українська
мова
Алгебра
Геометрія
Українська
мова
Алгебра
Геометрія
Українська
мова
4
4
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
Кількість
учнів, які
писали
к/р
4
4
Високий
рівень
Достатній
рівень
Середній
рівень
Початковий
рівень
1 – 25%
4 – 100%
3 – 75%
-
-
5
5
1 – 20%
4 – 80%
2 – 40%
1 – 20%
1 – 20%
1 – 20%
7
7
-
2 – 28,6%
5 – 71,4%
5 – 71,4%
1 – 14,3%
1 – 14,3%
5
5
5
1 – 20%
4 – 80%
3 – 60%
3 – 60%
1 – 20%
2 – 40%
1 – 20%
-
3
3
3
1 – 33,3%
-
1 – 33,3%
2 – 66,7%
2 – 66,7%
1 – 33,3%
1 – 33,3%
1 – 33,3%
-
5
5
5
-
2 – 40%
4 – 80%
2 – 40%
3 – 60%
3 – 60%
1 – 20%
-
Розподіл випускників школи за каналами навчання і працевлаштування
Адміністрацією закладу проводиться поіменний контроль за станом зайнятості
випускників 9 класу. В 2013-2014 навчальному році отримали: свідоцтво про базову
загальну освіту – 5 учнів, з них достатній рівень знань підтвердили 4 учні, що становить
80%. На даний час випускники 2012, 2013 років здобувають освіту:
№
з/п
1
Прізвище, ім’я, по батькові випускника
Рік випуску
Заклад, де здобуває освіту
Друмашко Ліна Михайлівна
2012
2
Репетій Каріна Олександрівна
2012
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ревенко Владислав Юрійович
Тельнов Богдан Олександрович
Сокирка Сергій Іванович
Подурець Іван Володимирович
Постика Ольга Андріївна
Подурець Тетяна Анатоліївна
Катриченко Катерина Сергіївна
Ціома Світлана Володимирівна
Куліш Костянтин Сергійович
Шульга Сергій Віталійович
Великохатько Сергій Сергійович
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
Капітанівський професійний ліцей
Коледж економіки і управління ВНЗ
Східноєвропейського університету економіки і
менеджменту
Капітанівський професійний ліцей
Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна
Кременчуцький технікум залізничного транспорту
Мартоніська ЗШ І – ІІІ ступенів (11 кл.)
Кіровоградський комерційний технікум
Кіровоградський комерційний технікум
Гірницьке професійно-технічне училище
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №2 (11 клас)
Кіровоградський професіний ліцей ім.О.С.Єгорова
Капітанівський професійний ліцей
Кіровоградський технікум сільського господарства
14
Самойленко Валентин Павлович
2014
Городищенський коледж Уманського університету
садівництва
15
Сивак Сергій Олександрович
2014
Кіровоградський інститут регіонального управління
й економіки (коледж)
16
Стеценко Антон Петрович
2014
Олександрійський професійний аграрний ліцей
17
Федоров Ігор Володимирович
2014
Олександрійський професійний аграрний ліцей
Робота вчителів-предметників з учнями, які не можуть засвоїти програмний
матеріал, здобути базові знання
Для того, щоб робота вчителя - предметника з учнями, які не можуть засвоїти
програмовий матеріал, здобути базові знання стала реальністю, потрібно крім мотиваційного і
інформаційного забезпечення учнів сформувати в них готовність до такої роботи, загальні та
спеціальні вміння, під якими розуміють володіння складною системою дій, необхідних учневі
для самостійного оволодіння професійними знаннями, уміннями, навичками («уміння
навчатися»). Відомий американський педагог Ф. Робінсон пише: «Ми дуже довго навчали учнів
навчатися так само, як навчали колись плавати – кидали людину декілька разів у воду там, де
глибоко; і в неї вироблявся всім дуже відомий «стиль плавання». Природно, учень не відчував
утіху від такого навчання, в екстремальних ситуаціях він звичайно тонув, та й держава не
могла пишатися такими «плавцями»». Успішність власної діяльності учнів з вивчення й
оволодіння змістом навчального предмету залежить від багатьох факторів:
- рівень розвитку пізнавальних можливостей учня (увага, мислення, пам’ять, уява);
- рівень розвитку його здібностей, характер мотивації його навчальної діяльності.
У звичайному навчальному процесі учень діє, виконує завдання й вимоги вчителя,
переробляє або забуває навчальний матеріал, використовуючи певні правила самоорганізації.
До яких він дійшов «методом спроб і помилок». Звичайно, це теж певна самоорганізація, але ж
ситуативна, не усвідомлена та здебільшого не раціональна, не продуктивна. З цією метою
вчителями-предметниками з такими учнями ведеться певна робота на певному етапі.
У процесі контролю за підготовленістю учнів
- створюється доброзичлива атмосфера під час опитування;
- зниження темпу опитування;
- дозвіл довше готуватися біля дошки;
- пропонується план відповіді;
- дозвіл користуватися наочним приладдям, що допомагає з’ясувати суть явища;
- стимулювання оцінкою, підбадьоренням, похвалою.
Під час викладання нового матеріалу
- вживання заходів підтримки інтересу до тих, хто погано встигає, за допомогою
запитань; що з’ясовують ступінь розуміння ними навчального матеріалу;
- залучення їх як помічників у підготовці приладів, дослідів тощо;
- Залучення до висловлення пропозиції в разі проблемного навчання, до
висновків та узагальнень або пояснень суті проблеми. Висловленої сильним
учнем.
Під час самостійної роботи на уроці
- Поділ завдань на дози, етапи, виокремлення зі складних завдань низки простих,
посилання на аналогічне завдання, виконане раніше;
- Нагадування прийому та способу виконання завдання;
- Вказівка на необхідність актуалізувати те чи інше правило;
- Посилання на правила та властивості, необхідні для розв'язання задач і
виконання вправ;
- Інструктування щодо раціональних шляхів виконання завдань, вимог до їхнього
оформлення;
- Стимулювання самостійних дій учнів, які погано встигають;
- Ретельніший контроль за їхньою діяльністю, вказування на помилки, перевірка,
виправлення.
Під час організації самостійної роботи
- Вибір для групи учнів, що погано встигають, найраціональнішої системи вправ,
а не механічне збільшення їх кількості;
- Докладніше пояснення послідовності виконання завдання;
- Попередження про можливі утруднення, використання карток-консультацій,
карток з орієнтовним планом дій.
Важливо також, щоб вчитель був впевнений не тільки у своїх здібностях передавати
знання, але й у здатності учнів засвоїти ці знання та придбати навички застосовувати їх.
Вирішальне значення має не стільки оволодіння сумою конкретних знань і навичок,
скільки вироблення здібностей щодо їх одержання.
Результативність суспільно-корисної праці учнів
Виховним досягненням суспільно корисної праці учнів є усвідомлення соціальної
значущості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговування.
У зв’язку з цим у школі проведено: заняття в ГПД «Посильна допомога батькам», урокпрактикум «Правила догляду за тваринами», практикум–гра «Добре тому в світі жити,
хто уміє все робити», «Ростемо помічниками»; виховні години: «Людина поміж людей»
(2 клас), «Цікавий світ професій» (3 клас), «Люди, які прославили мій край» (3 клас),
«Праця – основа життя людського» (6 клас); години спілкування: «Діло майстра
величає» (2 клас), «Бджілка мала, а й та працює» (1 клас); проведено анкетування
«Професії наших батьків» (6 клас), тестування учнів «Оціни себе» (9 клас), «Ризик
благородна справа» (9 клас), «Виявлення професії до якої ви схильні» (9 клас) щодо
подальшого працевлаштування, бесіда «Допомога немічним людям» (1 клас), урок «За
що нам вдячні домашні улюбленці» (1 клас); проведено зустріч з ветеранами праці, які
відзначені державними нагородами: Круглік Галиною Максимівною, Подурцем
Олександром Івановичем, Воропай Валентиною Степанівною. Під час участі у
Всеукраїнській акції «Історія міст і сіл України» було проведено дослідження існування
народних промислів і ремесел на території села Кам’янки. Прийняли активну участь в
акції «Оптимізація озеленення». Учнями школи були створені 7 клумб, де було
посаджено багато квітів, які школярами та працівниками школи утримуються в
належному порядку. Учні та працівники школи постійно прибирають навесні і восени
територію школи від листя; впорядковується територія біля пам’ятників загиблих воїнів.
Організована робота шкільних гуртків: «Умілі руки» (4 клас, керівник Жовна О.П.),
природничо-дослідницький «Стежками рідного краю» (6-9 класи, керівник Жовна Л.М.),
природнодослідний, захист довкілля «Екосвіт» (6-9 класи, керівник Потьомкіна Т.Г.), на
яких вчаться виготовляти різні поробки з природничого матеріалу, проводять
дослідницьку роботу щодо стану і охорони річки Велика Вись, приводять до порядку
природні джерела води, досліджують рослинний та тваринний світ, взимку
підгодовують зимуючих птахів (виготовляють годівнички, шпаківні), учні школи є
членами Українського Товариства захисту птахів.
Дисципліна у школі і недисциплінованість окремих учнів, рівень культури,
ставлення до праці, громадської діяльності
У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку
відвідування учнями занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи
класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків у 2013 –
2014 навчальному році, пропущених учнями без поважних причин - 0, підкріпленими
довідками або заявами батьків -166 днів це 828 уроків, пропусків пояснено хворобою
дітей – 74дні це 375 уроків.
Спостерігається відносно велика кількість пропусків уроків у класах старшого ступеня.
Колективом школи вжито заходів щодо дисциплінованості окремого контингенту
учнів:
- Контроль за відвідуванням занять;
- Індивідуальна робота з учнями та їх батьками;
- Робота ради профілактики.
Саме тому дисципліна у школі і недисциплінованість окремих учнів, рівень
культури, ставлення до праці, громадської діяльності, відвідування учнями школи взято
під персональний контроль класними керівниками. З боку адміністрації перед
педагогічним колективом поставлені завдання:
 Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх
відвідуванням навчальних занять;
 Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до
навчання;
 На кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;
 У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно
з’ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати
батьків або осіб, які їх заміняють;
 У разі якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському
колективі. Залучати громадського інспектора Потьомкіну Т.Г., надавати допомогу
та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації;
 У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без
поважних причин, залучати до виховної роботи з ним служби у справах дітей, а
вразі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх;
 Активно використовувати педагогічний потенціал батьківських і громадських
організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні
заняття.
Слід зазначити, що нерозв’заними залишилися проблеми:
- Недостатня культура сімейно-родинних відносин;
- Недостатньо зв’язку школи з батьками;
- Низький рівень педагогічної культури батьків;
- Низька зацікавленість батьків у результатах навчання та виховання дітей.
Тому перед педагогічним колективом постають нові завдання:
 Формувати високу культуру поведінки в сім’ї;
 Поглиблювати психолого-педагогічну підготовку батьків;
 Зміцнювати взаємозв’язки школи з батьками;
 Удосконалювати систему педагогізації батьків.
Роль учителів у розвитку творчого потенціалу учнів, залучення дітей до
різноманітних видів творчої (урочної і позаурочної) діяльності, забезпечення умов
для розвитку та саморозвитку суб'єктів цілісного навчально-виховного процесу
Одним із важливих напрямів роботи школи є організація позаурочної діяльності
учнів, зокрема залучення їх до занять у гуртках, спортивних секціях, відвідуючи які діти
покращують свої фізичні показники, здобувають навички акторської майстерності,
художнього декламування, пластики. В цьому році розпочав свою роботу гурток «Цікава
інформатика», на заняттях якого діти опановують основи комп’ютерної грамоти,
знайомляться з новітніми комп’ютерними технологіями. 100% школярів охоплені
гуртковою роботою. Школа продовжує співпрацювати з ДЦЮТ, районною школою
мистецтв, спортивною школою, районною бібліотекою для дітей з питань організації і
проведення як календарних, так і масових міроприємств виховного напрямку.
Педагогічний колектив приділяє значну увагу здібним і талановитим дітям, залучаючи
їх до участі в олімпіадах, конкурсах-захистах. Високому рівню знань, зацікавленості до
навчання учнів сприяла цілеспрямована робота в даному напрямі вчителів школи: робота з
обдарованими і здібними учнями, залучення школярів до участі в конкурсах різних
напрямків і рівнів, проведення предметних тижнів, інтелектуальних ігор, участь школярів
у предметних олімпіадах. За поточний навчальний рік проведено конкурси: знавців
української мови імені Петра Яцика, творчих робіт «Україна вишивана», «Охорона праці
очима дітей», «Туризм єднає нас», «Екологічний проект». У 2013 – 2014 навчальному році
учні школи приймали участь у Всеукраїнському природознавчому конкурсі «Геліантус».
Переможцями в зазначених конкурсах стали: Риженко Яна, Великохатько Діана,
Мачулка Поліна (7 клас). Ці досягнення є результатом цілеспрямованої творчої роботи
Потьомкіної Т.Г. (вчитель біології), Іляшової С.С. (вчитель світової літератури), Жовни
Л.М. (вчитель основ здоров’я).
Розвиток особистості відбувається тоді, коли створено необмежені можливості для
діяльності й самовдосконалення. Метод проектів, який увійшов у навчально-виховний
процес Кам’янської ЗШ І – ІІ ступенів, посідає чільне місце серед інноваційних методик і
технологій.
Досвід роботи показав, що метод проектів вирішує багато педагогічних завдань:
• допомагає учням реалізувати як дослідницькі, так і практичні завдання, дає їм
можливість почуватися особистостями, причетними до справ суспільства;
• проектуючи, учні виробляють навички контактів із зовнішнім світом: спілкування з
учителями, адміністрацією закладу, органами місцевого самоврядування тощо;
• проектування розвиває творчу думку та навички роботи із джерелами інформації,
допомагає вирішити і проблеми практично орієнтованих учнів, яким важко виявити себе на
уроках, а реалізовуючи проект, вони виявляють найрізноманітніші здібності;
• метод проектів є тим середовищем, у якому учні набувають сил, упевненості, а ситуація
успіху може стати відправною точкою для подальшого зростання у власних очах;
• досвід проектної діяльності знадобиться
не лише в їхній самоосвіті та
самореалізації, а й взагалі в житті. Фактично, проект—це будь-який задум, що має мету,
термін та конкретні кроки реалізації.
В основі проектів лежить розвиток пізнавальних творчих навичок учнів, їхніх умінь
самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, що сприяє
розвитку критичного мислення.
У роботі навчального закладу перевага надається творчим проектам. Ця діяльність
потребує чіткого планування дій, наявності задуму вирішення проблем, відповідного
розподілу завдань для кожного учасника.
Творчі проекти не мають конкретної структури спільної діяльності учасників, що
підпорядковується кінцевому результату, прийнятій логіці.
Проектна діяльність учить вихованців ставити проблеми, планувати свою діяльність,
розвиває навички самоаналізу, пошуку й відбору актуальної інформації, практичному
застосуванню знань у різних ситуаціях та у проведенні досліджень.
Педагогічний колектив школи дійшов висновку, що практична діяльність дає
можливість вводити своїх учнів у процес пізнання, націлювати вихованців на пошук
знань, формувати життєвий досвід особистості, необхідний для розв'язання проблем,
вибудовували власне життя успішним та значущим для суспільства.
Метод проектів дає можливість учневі занурюватися в цей простір, впливати на нього,
відчувати себе його значущою часткою. Пізнавально-пошукова активність, потяг до
творчого зростання, занурення в інформаційний простір стають для учнів школи
необхідною умовою існування (див. таблицю)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
Назва проекту, конкурсу
Географічне дослідження
«Тектонічна і геологічна будова території села
Кам’янка»
Проектне дослідження
«Птахи в нашому житті»
Дослідження:
«Лікарські рослини»
Науково-практична конференція «Формування
екологічної компетентності учнів»
Проектне дослідження
«Геоекологічна ситуація в нашому селі»
Проект
«Сонечко»
Дата
проведення
2011
Керівник проекту,
учасник конкурсу
Жовна Л.М.
(5-9 класи)
Зайняте місце
2012
Жовна Л.М.
(5-9 класи)
Жовна Л.М.
(5,6,7 класи)
Потьомкіна Т.Г.
Участь
Жовна Л.М.
9 клас
Жовна О.П.,
Потапова Т.М.
Івченко Л.А.,
Ганул Л.Б.(1-4 класи)
участь
2013
2013
2011
2012
Участь
Участь
участь
диплом
7
Проект
«Птахи нашої місцевості»
2012
8
Проектне дослідження «Вчимося досліджувати
та охороняти природу»
Всеукраїнська історико-краєзнавча експедиція
«Історія міст і сіл України». Проектне дослідження
Анкета об’єкту «Село Кам’янка»
2014
Міжнародний проект в Токіо
«За збереження біорізномаїття»
Міжнародний проект в Польщі
«За збереження лісів»
Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів»
Номінація «Найщедріша годівничка»
Міжнародний конкурс
«В кого бджоли, в того й мед»
Обласна конференція
«Хмірівські читання»
Районний конкурс
«Найкласніший класний»
Координатор Всеукраїнської гри «Геліантус»
2013
Екологічний проект
«Вплив американського білого метелика»
Екологічний проект
«Розселення і гніздування білих чапель»
Акція «Юннатівський зеленобуд». Дослідницька
робота в рамках екологічного проекту
Обласний конкурс «Туризм нас єднає»
Обласний конкурс «Прибери куточок раю»
Акція
«Птах року»
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Жовна О.П.,
Ганул Л.Б.,
Івченко Л.А.,
Потапова Т.М.
(1-4 класи)
Жовна
(7-9 класи)
Жовна Л.М.
(7-9 класи)
Участь
участь
2012
Потьомкіна Т.Г.
6 клас
Потьомкіна Т.Г.
5 клас
Потьомкіна Т.Г.
(1-4 класи)
Потьомкіна Т.Г.
2013
Потьомкіна Т.Г.
участь
2012
Потьомкіна Т.Г.
І місце
2012
2013
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
2012
Потьомкіна Т.Г.
диплом ІІ м.
-абсолютний
переможець
-диплом І ст.
-диплом ІІ ст.
-диплом ІІІ ст.
диплом ІІ ст.
2011
Потьомкіна Т.Г.
участь
2012
Потьомкіна Т.Г.
область ІІІ м.
2012
2011
2011, 2012, 2013
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
область ІІ м.
область І м.
Подяка Укр.
товариства
птахів
участь
2013
2011
2012
Участь
участь
область І м.
область І м.
участь
23
Міжнародний конкурс імені П.Яцика
2011, 2012, 2013
24
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
2014
25
26
Всеукраїнська українознавча гра «Лукомрье»
Обласна науково-практична конференція
«Інноваційні технології в практиці вчителясловесника». Творчий проект
«Сучасні підходи до викладання української мови»
Районний конкурс «Учитель року-2014» номінація
«Світова література»
Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка
Науково-практична конференція «Кіровоградщині75: минуле, сучасне, майбутнє» Секція1 «Історія
одного пам’ятника» Секція 2 «Видатні постаті
Новомиргородщини»
Реалізація концепцій інноваційних підходів до
формування життєвих компетентностей школярів у
НВП та при впровадження превентивних проектів
ХОУП та «Захисти себе від ВІЛ»
Всеукраїнський конкурс.
Дослідження особливостей Габровського лісу
Всеукраїнський конкурс «Юний дослідник» робота
«Ця загадкова люфа»
Районний конкурс «До чистих джерел»
2012
2012
Жовна О.П.,
Ганул Л.Б.,
Івченко Л.А.
(2-4 класи)
(1-4 кл.) Жовна О.П.,
Ганул Л.Б.,
Івченко Л.А., Потапова
Т.М., Подурець Н.О.,
Іляшова С.С.
Іляшова С.С.
Іляшова С.С.
2013
Іляшова С.С.
лауреат
2013
Іляшова С.С.
Подурець Н.О.
участь
2013
Жовна Л.М.
Шевченко О.С.
Потьомкіна Т.Г.
участь
участь
участь
2013
Потьомкіна Т.Г.
участь
2013
Потьомкіна Т.Г.
участь
2013
Потьомкіна Т.Г.
І місце
27
28
29
30
31
32
33
участь
участь
участь
2014
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Районний конкурс «Громадскість за збереження
малих річок»
Районний конкурс «Парад квітів біля школи»
Районний конкурс «Свій голос віддаю на захист
природи»
Районний конкурс «Вчимося заповідувати»
Районний конкурс «Парки легені міст і сіл»
Районний конкурс «Дослідницький марафон»
Районний конкурс «День юного натураліста»
Районний конкурс «Галерея кімнатних рослин»
Районний конкурс «Юннатівський зеленобуд»
Районний конкурс «Плекаємо сад»
2013
Потьомкіна Т.Г.
участь
2013
2013
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
І місце
участь
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
Потьомкіна Т.Г.
І місце
участь
І місце
І місце
участь
І місце
участь
2. Аналіз стану викладання навчальних предметів:
Виконання навчальних планів і програм за змістом, кількістю годин, видами
навчальної діяльності
Програми з усіх предметів виконуються як за змістом так і за кількістю годин. З
цією метою за місяць до закінчення кожного семестру заступником директора з НВР,
Ткаченко Т.Л., проводиться нарада по виконанню навчальних планів і в разі нестачі годин
складається графік додаткових уроків з тих предметів в яких є потреба, враховуючи
санітарні норми щодо складання розкладу занять на навчальний рік. Складається графік
проведення контрольних, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання з
предметів і контролюється адміністрацією їх своєчасним проведенням. Щорічно
проводиться перевірка щодо виконання навчальних планів і програм навчального року:
співбесіда, перевірка класних журналів, перевірка виконання уроків розвитку зв’язного
мовлення, контрольних, лабораторних, практичних робіт, тематичне оцінювання.
Реалізація принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості
Принципи педагогічного процесу це є основа - система основних вимог до
навчання і виховання, дотримання яких дає змогу ефективно вирішувати проблеми
всебічного розвитку особистості.
Формулювання єдиних принципів цілісного педагогічного процесу педколектив
школи не виключає специфіки навчання і виховання, оскільки кожен із принципів
зумовлений своєрідністю змісту, форм і методів педагогічної діяльності.
До системи педагогічних принципів колективу належать:
1. Принцип цілеспрямованості педагогічного процесу. Виражає вимогу організувати
навчально-виховну роботу з метою всебічного розвитку кожної дитини, підготовки її до
участі в перебудові суспільства, до життя в демократичній правовій державі. Кожен
педагог прагне до того, щоб зробити загальні цілі, завдання, навчання і виховання
власними цілями і завданнями кожного учня.
2. Принцип зв'язку школи з життям. До цього процесу залучаються школярі, що
сприяють формуванню у них моральної, психологічної і практичної готовності до
самостійного суспільного життя і праці.
3. Принцип науковості змісту виховання й навчання. Педагоги намагаються, щоб
навчання і виховання розкривали учням об'єктивну наукову картину світу, закономірності
розвитку природи, суспільства, культури, мислення, який реалізується передусім при
розробленні програм виховання, навчальних програм і підручників. Крім формування
наукового світогляду, цей принцип передбачає вироблення в учнів умінь і навичок
наукового пошуку, засвоєння ними способів наукової організації праці.
4. Принцип доступності, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів,
який означає, що навчання і виховання повинні враховувати рівень можливостей учнів, не
створювати їм інтелектуальних, фізичних і моральних перевантажень. За надто складного
змісту навчання, недоступних форм і методів навчання знижуються мотивація,
працездатність, слабшають вольові зусилля дітей, з'являється надмірна втома, але
спрощення змісту знижує інтерес до навчання, унеможливлює формування вольових
зусиль, розвиток навчальної працездатності.
5. Принцип систематичності, послідовності, який реалізується у різних формах
планування (поурочне, тематичне), написання планів, що передбачає формування в учнів
навичок раціональної оргшанізацуії навчальної діяльності, а також такої побудови
виховного процесу, за якої кожний виховний захід є природним і логічним продовженням
попередньої роботи, закріплює і розвиває досягнуте, піднімає виховання і розвиток на
вищийи рівень.
6. Принцип свідомості, активності, самодіяльності, творчості учнів у педагогічному
процесі. Ігнорування його в навчанні й вихованні породжує безініціативність, пасивність,
байдужість.
7. Принцип зв’язку навчання й виховання із суспільно-корисною. Продуктивною
працею. Адже праця допомагає пізнати себе й інших людей. Виховує повагу до себе як до
особистості і тих, хто поруч, збагачує соціальним досвідом, допомагає обрати життєвий
шлях і самоствердитися.
8. Принцип наочності. Передбачає використання наочності не тільки як засобу
ілюстрування. А й для навчання учнів самостійної роботи з образом, особливо художнім,
як джерело інформації. Така робота загострює увагу, розвиває мислення, вміння досягати
образного вираження різноманітних технічних і суспільних проблем.
9. Принцип колективного характеру виховання і навчання. Зобов’язує до послідовного
поєднання масових, колективних, групових та індивідуальних форм роботи. Колективні
норми виховання і навчання у поєднанні з груповими й індивідуальними дають змогу
одночасно впливати на маси загалом і на кожну особистість.
10.принцип поваги до особистості дитини у поєднанні з розумною вимогливістю до неї.
Повага і вимогливість до дитини виховують у неї почуття людської гідності. Педагогічне
значення єдності поваги і вимогливості полягає в тому, що активна участь у важливих
громадських справах, відповідальність сприяють самоствердженню. Підносять
особистість у власних очах, окрилюють і надихають.
11.Принцип вибору оптимальних методів, форм, засобів навчання і виховання:
усвідомлення неможливості універсальних підходів до навчання і виховання, які
спрацьовують у будь-яких педагогічних ситуаціях. Цей принцип відображає
демократичність умов роботи сучасної школи, які дають педагогам право вибору на
науковій основі оптимальних для них умов, методів, форм і прийомів роботи.
12.Принцип міцності, усвідомленості і дієвості результатів навчання, виховання і
розвитку: передбачає необхідність усвідомлення здобутих знань, орієнтує на формування
дієвих знань, умінь, навичок і способів поведінки.
13.Принцип комплексного підходу до навчання й виховання: виявляється в органічних
зв’язках навчальної, трудової діяльності школярів із формуванням світогляду, цінних для
суспільства мотивів поведінки, з моральним ставленням до навчання, праці, природи,
себе, інших людей; втілюється насамперед у міжпредметних зв’язках. Взагалі цей
принцип відображає об’єктивну вимогу забезпечення єдності навчання, виховання і життя
учнів.
Взагалі в педагогічному процесі принципи навчання і виховання реалізуються в тісному
взаємозв’язку, доповнюють одне одного, жоден з них не може бути задіяний відособлено,
тобто без урахування і використання інших.
Робота факультативів, гуртків
В основній школі відведено на факультативи: з інформатики (6,7, 8 класи по 1
годині), російської мови (6,8,9 класи по 1 годині, 7 клас – 0,5 години).
На протязі 2013-2014 навчального року кожного другого четверга місяця працював
Правовий клуб «Закон і ми» для учнів 6-9 класів. Правова освіта є важливим аспектом
виховання громадянина. Саме недостатня правова освіченість і культура є одним з
чинників збільшення числа правопорушень.
З 2014-2015 навчального року почали працювати факультативи з світової
літератури (5,8 класи), історії (5, 8 класи), математики (5 клас), інформатики (7 клас),
курси за вибором з інформатики (8 клас).
З метою розширення правового кругозору в школі працює Рада профілактики. На її
засіданнях розглядалися питання постановки та зняття з внутрішньошкільного обліку
учнів або неблагонадійних сімей, вивчалися нормативно-правові документи,
інструктивно-методичні листи з правового виховання учнів.
Школа на протязі року тісно співпрацювала з різними позашкільними
організаціями: КМСД, відділом у справах дітей. Співробітники даних організацій
допомагали школі у правовому вихованні учнівської молоді.
Процеси формування патріотичної свідомості молодого покоління є складним і
суперечливим і підпорядковується соціальним умовам, політичним та соціальним
чинникам. Прийняття Національної програми: патріотичного виховання, формування
здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад сприяли
значній активізації патріотичного виховання. Тому кожен педагог школи приділяє велику
увагу організації військово-патріотичного виховання, забезпечує активну участь школярів
в різних заходах даного напрямку.
Центром цієї роботи є Волонтерський загін «Милосердя», керівник Жовна Л.М.
Протягом багатьох років працювали у тісному зв’язку з музеєм, райвіськоматом міста
Новомиргорода. Сьогодні в основі роботи за цим напрямком – пошукова діяльність. У
плані волонтерського загону – робота з архівними матеріалами, фотографіями, опитування
місцевих жителів.
Під час пошукової роботи діти отримали спогади про важкі дні війни 1941 – 1945
років отримати та знайомитися з новими свідченнями про бойовий шляхи ветеранів
Великої Вітчизняної війни. Не забувають діти ветеранів Великої Вітчизняної війни.
За пошуковим загоном закріплена територія села, на якій діти проводять роботу «В
нашому районі живе ветеран», допомагають всім хто цього потребує.
Пошукові загони продовжують роботу з пошуку ветеранів на тему «Мій прадід та дід –
ветерани Великої Вітчизняної війни».
Патріотичне виховання доповнюється екскурсіями в музей, де екскурсоводи
розповідають про бойовий шлях дивізії, що звільняла наше місто, село. Такі екскурсії під
керівництвом Потапової Т.М., педагога-організатора, були проведені для дітей всіх класів.
З метою патріотичного виховання учні школи приймали участь у мітингу,
присвяченому визволенню села від німецько-фашистських загарбників. Учні школи
постійно беруть участь у акціях по впорядкуванню братських могил.
Одним з напрямків виховної роботи є екологічне виховання. Необхідно відмітити
велику роботу вчителя біології Потьомкіної Т.Г. на даний час продовжує працювати в
цьому напрямку молодий спеціаліст, Михальська Т.В. по залученню учнів до поліпшення
довкілля. Всі класи прийняли активну участь у місячнику екологічного виховання
«Прибери куточок раю».
В рамках місячників учнями школи було виконано таку роботу:
- посадка дерев на території школи та на пришкільній ділянці;
- озеленення шкільних клумб;
- упорядкування території школи, території біля пам’ятника загиблим солдатам;
- випуск листівок «Первоцвіт»;
- участь у всіх акціях екологічного напрямку;
- робота волонтерських загонів по благоустрою території по місцю мешкання ветеранів;
- участь у акції «Посади дерево»;
- проведено опитування серед учнів «Що ти зробив, щоб твоє село було зеленим і
чистим»;
- прийняли участь у фотовиставці «За чисте довкілля».
Цікавою формою роботи, яка охоплює велику кількість учнів, є проведення
предметних тижнів, гуртків за інтересами:
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ГУРКОВОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Назва гуртка
Керівник
Жовна Ольга Павлівна
Термін
проведення
Четверта п’ятниця
місяця
Останній четвер місяця
Математичний «+ 12 балів»
(6 – 9 класи)
«Умілі руки»
(4 клас)
«Перлинки»
(3 клас)
Еколого-пізнавальний мистецький
«Дивосвіт» (2 клас)
Пізнавально- дослідницький «Пізнайко»
(1 клас)
Літературний гурток «Сузір’я» (6-9
класи)
«Пізнаємо англійську мову»
(2-4 класи)
Правовий клуб «Закон і ми»
(6-9 класи)
«Цікава інформатика»
(6 клас)
Природничо-дослідницький «Стежками
рідного краю» (6-9 класи)
Природнодослідний, захист довкілля
«Екосвіт» (6-9 класи)
Танцювальний
(1-9 класи)
Ткаченко Тетяна Львівна
Ганул Людмила Борисівна
Перший четвер місяця
Івченко Любов Анатоліївна
Перший четвер місяця
Потапова Тетяна Миколаївна
Іляшова Світлана Сергіївна
Другий понеділок
місяця
Другий вівторок місяця
Коробцова Наталія Олексіївна
Кожен четвер
Шевченко Олена Сергіївна
Другий четвер місяця
Доносій Володимир Сергійович
Друга п’ятниця місяця
Жовна Любов Миколаївна
Третя п’ятниця місяця
Потьомкіна Тетяна Григорівна
Третій четвер
місяця
Кожен вівторок
Піддубна Олена Миколаївна
Позакласна робота вчителів-предметників (конференції, диспути, тематичні вечори,
предметні тижні)
З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення
профілактичної роботи з початку (листопад, 2013) навчального року у школі почали
працювати гуртки (кожен вчитель-предметник).
Адміністрація школи та класні керівники проводять роботу з батьками й учнями:
- відвідування родин удома, складання актів обстеження житлово-побутових умов
сім’ї;
- організовано роботу громадського інспектора (Потьомкіна Т.Г.);
- здійснення контролю за відвідуванням учнями школи;
- розроблено правила для учнів;
- проведено цикл бесід з правової тематики;
- згідно річного плану заплановано: традиційні шкільні свята, предметні тижні.
Традиційні шкільні свята
№
Заходи
Термін
виконання
Вересень
Класи
Відповідальні
1
Свято Першого Дзвоника
1-9
Спортивне свято
«Олімпійська естафета»
вересень
1-9
жовтень
1-9
4
5
Концертна програма до Дня
Вчителя
Осіннє свято
Новорічні свята
Класні керівники (1-9 кл.),
Постика С.М., педагог - організатор
Доносій В.С., вчитель фізкультури , класні
керівники, Постика С.М., педагог організатор
Постика С.М., педагог - організатор
2
3
Жовтень
Грудень, січень
6-9
1-9
6
Лицарський турнір
грудень
1-9
Постика С.М., педагог - організатор
Постика С.М., педагог – організатор,
шкільний парламент
Ткаченко Т.Л., ЗДВР, Постика С.М.,
педагог - організатор
7
8
9
10
11
12
Свято закоханих
Концертна програма до 8
Березня
Свято „Прощавай,
Букварику!”
Свято Матері
лютий
березень
6-9
1-9
березень
1-4
Травень
1-9
Лінійка пам’яті до Дня
Перемоги
Свято останнього дзвоника
9 травня
1-9
травень
1-9
Постика С.М., педагог - організатор
Постика С.М., педагог – організатор, класні
керівники (1-9 класи)
Шк. парламент, Постика С.М., педагог –
організатор
Шк. парламент, Постика С.М., педагог –
організатор
Шк. парламент, Постика С.М., педагог –
організатор
Шк. парламент, Постика С.М., педагог –
організатор
ПРЕДМЕТНІ ДЕКАДИ
Дата проведення
13.10 – 18.10
Декада
Біологія
(Михальська Т.В.)
20.10 – 25.10
Основи здоров’я (Жовна Л.М.)
20.10 – 25.10
03.11 - 08.11
Тиждень початкової школи (Жовна О.П., Потапова Т.М., Івченко Л.А.,
Ганул Л.Б., Жовна Л.М., Тарабан С.М. Шевченко О.С.)
Укр. мова та література (Іляшова С.С., Подурець Н.О.)
17.11 - 22.11
Фізика (Доносій В.С., Ткаченко Т.Л.)
24.11 – 29.11
Математика (Ткаченко Т.Л., Доносій В.С.)
01.12 – 06.12
Історія (Шевченко О.С.)
16.02 – 21.02
Англійська мова (Коробцова Н.О.)
23.02 – 28.02
Правознавство (Шевченко О.С.)
09.03 – 14.03
Хімія (Михальська Т.В.)
23.03 - 28.03
Географія (Жовна Л.М.)
06.04 – 10.04
13.04 - 17.04
Музика, образотворче мистецтво
(Тарабан С.М., Шевченко О.С.)
Фізична культура (Доносій В.С.)
20.04 - 24.04
Тиждень книги
04.05 - 08.05
Світова література (Іляшова С.С.)
11.05 - 15.05
методична декада
По кожному з предметних тижнів зібрано багатий матеріал, що зберігається у
шкільному методкабінеті.
Навчальний процес було зорієнтовано на отримання учнями школи базової освіти.
Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації
упродовж останніх років.
Система і результативність підвищення професійного рівня вчителів школи
(методичні об'єднання, творчі групи, науково-теоретичні семінари, курси)
Професійна компетентність учителя обумовлює його педагогічну майстерність.
Значущість педагогічної компетентності для педагогічної діяльності зумовлюється її
функціями.
До них належать такі функції:
-педагогічного самовизначення;
-педагогічного самомотивування;
-педагогічного самонавчання та самовдосконалення;
-педагогічної самореалізації;
- педагогічної само профілактики та само реабілітації.
З огляду на зазначене та враховуючи те, що педагогічна діяльність – це творчий
процес, можна стверджувати, що під професійною компетентністю педагога слід розуміти таку
пошукову діяльність вчителя, коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого
розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку
особистості він забезпечує оптимальний варіант організації навчально-виховного процесу з
метою формування творчої особистості.
Оволодіти педагогічною майстерністю, на думку Макаренка А.С., може кожний
педагог за умови цілеспрямованої роботи над собою, а вона формується на основі практичного
досвіду.
Проте не кожен досвід стає джерелом професійної майстерності. Ніхто не
сперечатиметься з тезою, що якщо вчитель хороший, то й рівень знань учнів високий. Чим
кращий, тим вищий. Що це означає? Постійна праця над собою, самоаналіз,
самовдосконалення... Чому хтось є посереднім, інший хорошим, а ще інший дуже хорошим
педагогом? По-перше, це, безумовно, талант. Але він не вирішує все. Сподіватись тільки на
талант - це так само, як чекати, що авто без бензину поїде завдяки подуву вітру. Талант - це
необроблений коштовний камінь, над яким багато працюють, щоби потім можна було
захоплюватись блиском діаманта. Наскільки педагог оволодіє майстерністю викладання,
залежить від його наполегливості.
На шляху до власного самовдосконалення нас супроводжує самоаналіз. Аналіз
діяльності полягає в порівнянні того, що планували зробити, з тим, що вийшло. Чому результат
не такий, як хотілось? Що я пропустив? Чого не вистачає? Ці та подібні запитання кожний
учитель повинен ставити собі й шукати на них відповіді. У дискусії із собою народиться ваша
істина, тобто якась ідея, що покращить результат.
Але не зважаючи на те, що слово «самоаналіз» вказує на особистісний характер
даного процесу, для досягнення оптимального результату він має керованим, зпрогнозованим,
відстеженим, можливо запланованим, а також теоретично та методично грамотним.
Практика свідчить, що там, де проводиться відповідна робота на діагностичній
основі, відбувається зниження педагогічних труднощів щодо самооцінки вчителя та оцінки
заступника директора. Тому в практику методичної роботи школи введена діагностика
професійної діяльності вчителів, яка забезпечить науковий підхід до організації роботи з
педагогічними кадрами, виявлення їх професійного розвитку і саморозвитку. Проведення
діагностування та самодіагностування педагогічної діяльності спрямоване на оволодіння
кожним учителем навичок самоаналізу, самооцінки, що дозволить перевести роботу в режим
активного саморегулювання та самокоригування, а також реалізувати одну із функцій
методичної роботи стосовно конкретного педагогічного працівника - аналітично оцінювальну,
сутність якої полягає передусім у критичному осмисленні існуючої педагогічної практики та
особистого професійного досвіду і їх оцінювання. Результати анкетування заслуховуються на
методичній раді школи, засіданнях методичних об'єднань, проводяться індивідуальні
співбесіди.
В структурі методичної роботи вона виконує дві взаємопов'язані функції: функцію
вивчення і оцінювання стану чи рівня та функцію навчальну.
Основне призначення діагностування рівня професійної компетентності
педагогічних працівників - надання необхідної допомоги педагогічним працівникам у
професійному розвитку та врахування результатів організації в процесі системи методичної
роботи.
Критерії оцінювання рівня сформованості компетенцій педагога:
* методичні знання;
* наукові знання;
* теоретичні знання (педагогічні, психологічні, професійні);
* технологічні знання (знання і використання педагогічних технологій, конструювання уроків,
здатність використовувати позитивний досвід діяльності колег). Прогнозування результатів,
корекція, рефлексія власної діяльності тощо);
* моральна культура педагога, етика, естетична, загальна, духовна, методична, фахова,
дослідно-творча компетентність, культура праці та професійна етика, загальнопрофесійні
уміння і навички.
Аналіз зібраних матеріалів дасть можливість виявити групи вчителів, які визначили
для себе перелік утруднень і потребують навчання, методичної допомоги; педагогів, які мають
високий рівень професійної підготовки, оволодівають інноваційними технологіями та
цілеспрямовано впроваджують їх у процесі навчальної діяльності; створити групу учителів для
вирішення термінових проблем, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю школи.
За результатами діагностування у школі через методичні технології
(перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, творчі групи), через різні
форми методичної роботи (творчий звіт учителя, самоосвіта, оперативно-методична нарада,
групова та індивідуальна консультація, семінар, бесіда, дебати, дискусія, дидактична гра,
ділова гра, методичний фестиваль, взаємовідвідування уроків, відкритий урок, методична
декада і інші) реалізують систему неперервної педагогічної освіти.
Одним із завдань методичної роботи школи є створення методичного функціоналу
з метою сприяння підвищенню методичної майстерності педагогів через розвиток у них
творчого потенціалу.
Для ефективної реалізації завдань методична робота у нашому навчальному закладі має
безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію
науково-методичної проблеми школи і приведена до певної системи.
Методичний функціонал включає форми методичної роботи:
Індивідуальні форми роботи:
 Самоосвітні програми педагогів;
 Діагностування;
 Консультації для педагогів;
 Творчий звіт учителя.
Групові форми роботи:
 Методична рада;
 Методичні об’єднання (захист плану роботи; засідання, звіт)
 Творчі групи;
 Предметна декада;
 Школа перспективного педагогічного досвіду;
 Школа молодого вчителя.
Колективні форми роботи
 Інструктивно-методичні наради;
 Семінари, «ділові ігри»;
 Методичний тиждень;
 Фестиваль творчих ідей.
Кожного року вони можуть змінюватись в залежності від матеріалу, який дає
діагностування, що проводиться частіше організовано в квітні-травні (протягом року
діагностування спрямоване на забезпечення форм роботи методичного функціоналу). На
початок навчального року методичний функціонал отримують керівники методичних об’єднань
для подальшого деталізованого планування та роботи.
Одним із головних завдань у підвищенні ефективності професійної діяльності вчителя є
визначення поняття «кінцевий результат навчання». Нове професійне мислення вчителя
повністю орієнтоване на вдосконалення професійних знань, педагогічної техніки й технології,
без яких він не зможе досягти необхідного конкретного результату. Основним інструментом
перебудови професійної діяльності вчителя є самоконтроль за досягненням кінцевого
результату навчання школярів.
Велику цінність для формування вміння адекватної самооцінки представляє
взаємовідвідування уроків. Під впливом суджень колег учитель по-новому оцінює методи,
прийоми, які використав на уроці, оцінює зміст уроку. Педагог конструює урок, проводить,
аналізує його, підбиває підсумки. Тому серед багатьох факторів, що визначають успіх роботи
вчителя, головним є потреба й уміння аналізувати свою діяльність і діяльність своїх
вихованців. Тільки аналіз і самоаналіз уроку забезпечують творчий підхід до навчання,
розумний розрахунок і високе мистецтво.
Самоаналіз уроку вчителем дозволяє вирішити цілий ряд важливих завдань:

учитель краще усвідомлює систему своєї роботи;

швидше освоює на практиці методику вибору й обґрунтування оптимального варіанта
навчання;

робить учителя психологічно захищеним, впевненішим у собі;

поліпшує якість планування наступних уроків;

стимулює розвиток творчого мислення й діяльності вчителя.
Що дає самоаналіз для керівника, який відвідує уроки?

Знання рівня мислення вчителя;

Можливість порівнювати задум і реальний хід уроку, а отже, дати конкретні поради
вчителю;

Економію часу керівника; його виступ не повторює самоаналіз, а зосереджується на
оцінці, виявленні плюсів і мінусів та їхніх причин;

Через упровадження в практику самоаналізу уроку стає реальним впровадження у
навчально-виховний процес будь-яких нововведень.
Зразки самоаналізу сучасного уроку, уроків початкової школи та старшої,
орієнтовна мета уроку знаходяться в папці (книга взаємовідвідування уроків), якими вчителі
мають можливість користуватися під час відвідування уроків колег.
Єдність педагогічного колективу щодо визначення і досягнення мети, завдань
Працюючи над методичною проблемою «Сучасний урок: проблеми, пошуки.
Використання сучасних методів організації навчально – пізнавальної діяльності » та
виховною «Становлення та розвиток особистості учня через впровадження новітніх
технологій у виховній роботі» з метою подальшого вдосконалення роботи навчального
закладу, підвищення рівня та результативності методичної, навчальної та виховної роботи,
діяльність педагогічного колективу спрямувати на:
 виконання державних законів та нормативних документів у галузі освіти щодо
забезпечення доступної та якісної освіти;
 реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів;
 дотримання норм охорони праці, охорони життя та безпеки життєдіяльності всіх
учасників навчально-виховного процесу закладу освіти;
 виконання пріоритетних напрямків розвитку школи;
 Забезпечення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального становлення
особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня
навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів
і нахилів;
 підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчально-виховного та
управлінського процесів;
 впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій
у практичну діяльність навчального закладу;
 формування сприятливого для дітей мікроклімату, морального і фізичного здоров'я;
 систематичне впровадження педагогіки толерантності та співробітництва і
партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу.
 виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної,
толерантної, демократичної особистості;
 формування рис громадянськості української держави, духовності, фізичної
досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;
 забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, організацію та вивчення
перспективного педагогічного досвіду, опанування педагогами нових інноваційних
методик та форм навчання, обмін досвідом роботи в школі.
 виховання почуття поваги до державних символів, духовних і громадянських
цінностей, усвідомлення власної причетності і відповідальності за власну долю, долю
своєї родини, суспільства, країни.
 реалізацію завдань початкової школи щодо впровадження Державного стандарту.
 вивчення та впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних
інновацій вчителів району, області, України.
 глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі I-II ступенів, адаптації учнів
у школі, перехід на новий зміст навчання учнів 9 класу .
 робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень .
Забезпечення умов щодо реалізації і саморегуляції потенційних можливостей
кожного учня
Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання
дитячої обдарованості. У школі створено відповідні умови для розвитку творчої
обдарованості учнів. З метою розвитку творчих здібностей учнів проводиться
розроблення варіативної частини навчального плану. Певну частину годин використано
для проведення додаткових занять (російська мова – 6-9 класи, інформатика – 6-8 класи).
Крім того кожен вчитель є керівником гуртків за інтересами як для старшої школи так і
для початкової школи. Щороку поповнюємо банк «Обдарована дитина»
Школа для того й існує, щоб допомогти дитині, підліткові розвинути в собі
здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була
готова до цієї складної й самостійної роботи. З цією метою для виявлення здібностей,
якими обдарована дитина, перш за все проводяться анкетування, тести, створюється банк
даних талановитих та обдарованих дітей.
БАНК ДАНИХ ТАЛАНОВИТИХ ТА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
1
Прізвище,
ім’я учня
Назва закладу
Клас
Академічний тип обдарованості
Постика Алена
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Крючкова Таїсія
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Курченко Євгенія
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Костюков Валентин
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Подурець Сергій
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Велтикохатько Діана
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Мачулка Поліна
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Інтелектуальний тип обдарованості
Художній тип обдарованості
Подурець Настя
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Постика Альона
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Костюков Валентин
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Курченко Євгенія
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Руденко Алла
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Федорова Олена
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Великохатько Діана
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Великохатько Алла
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Риженко Яна
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Костюков Руслан
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Репетій Дар’я
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Мачулка Поліна
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Креативний тип обдарованості
Лідерський тип обдарованості
Спортивний тип обдарованості
Бондаренко Дмитро
Кам’янська ЗШ І-ІІ ст.
Вчитель, який
координує роботу
учня
3
5
5
5
7
8
8
Іляшова С.С.
Ткаченко Т.Л.
Подурець Н.О.
Подурець Н.О.
Іляшова С.С.
Ткаченко Т.Л.
Іляшова С.С.
-
-
3
3
5
5
7
7
8
8
8
8
9
8
Івченко Л.А.
Івченко Л.А.
Шевченко О.С.
Шевченко О.С.
Подурець Н.О.
Подурець Н.О.
Подурець Н.О.
Шевченко О.С.
Іляшова С.С.
Ткаченко Т.Л.
Подурець Н.О.
Іляшова С.С.
-
-
-
-
7
Доносій В.С.
Зведений банк даних обдарованих дітей
Кам’янської загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Навчальний
заклад
Кам’янської ЗШ
І-ІІ ступенів
Всього
учнів у
школі
Включено до
банку даних
44
19
За типами обдарованості
Академічний
Інтелектуальнийі
Художній
Креативний
Лідерський
Спортивний
7
-
12
-
-
1
Для покращення роботи зі здібними та обдарованими дітьми, створення
оптимальних умов для їх розвитку ставляться завдання на поточний навчальний рік, які
записані в плані роботи школи.
Системність і послідовність діяльності вчителів над підвищенням професійного
рівня, творчого розвитку і майстерності
Всю роботу з педагогічними кадрами спрямовано на виконання Законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національну стратегію розвитку освіти, а
також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 02.09.2013 року № 67
«Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами у 20132014 навчальному році», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає
систематичну колективну й індивідуальну роботу діяльність, спрямовану на
впровадження в практику досягнень науки та професійної майстерності, інноваційних
педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.
Для цього забезпечували раціональне співвідношення масових, групових та
індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до методичної
роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку
практику проведення ділових ігор, педагогічних дискусій, панорам педагогічних ідей.
Педагогічні працівники школи (5 осіб) успішно пройшли курси підвищення кваліфікації
при КОІППО імені В.О.Сухомлинського (2013 рік) та педагогічної майстерності. Слід
відзначити, що вчителі протягом І семестру 2013 – 2014 навчального року відвідали такі
семінари:
- Заступників директорів шкіл з НВР (Йосипівський НВК, Ткаченко Т.Л.)
09.10.2013
року
«Творче
впровадження
педагогічної
спадщини
В.О.Сухомлинського в практику роботи сучасної школи»
- Вчителі етики, заступники директорів шкіл з НВР (Новомиргородська ЗШ І-ІІІ
ступенів №1, Шевченко О.С., Ткаченко Т.Л.) 23.10.2013 року «Культурнотворчий потенціал духовно-етичних концепцій навчання та виховання у системі
сучасної школи»
- Громадські інспектори (Капітанівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Потьомкіна Т.Г.)
20.11.2013 року «Соціально-психологічний супровід підлітків «групи ризику»
та родин, що потребують соціальної підтримки»
- Вчителі іноземної мови (Панчівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Коробцова Н.О.)
22.11.2013 року «Активізація навчальної діяльності учнів на уроках іноземної
мови з позиції нового Державного стандарту»
- Вчителі фізики (Панчівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Доносій В.С.) 22.11.2013 року
«Впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій та сучасних
форм організації навчально-виховного процесу»
- Вчителі художньо-естетичного циклу (Мартоніська ЗШ І-ІІІ ступенів, Постика
С.М.) 27.11.2013 року «Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній
діяльності вчителів художньо-естетичного циклу»
- Вчителі інформатики (Мартоніська ЗШ І-ІІІ ступенів, Доносій В.С.) 27.11.2013
року «Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційнокомунікаційної компетентності учнів на уроках інформатики та в позаурочний
час»
Молоді вчителі (Туріянська ЗШ І-ІІІ ступенів, Доносій В.С.) 11.12.2013 року
«Контроль результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів»
- Вчителі історії (Туріянська ЗШ І-ІІІ ступенів, Шевченко О.С.) 11.12.2013 року
«Удосконалення методів та форм роботи учителів історії з активного
запровадження інтерактивних технологій з метою розвитку творчості та
креативності учнів, формування критичного мислення та соціальних
компетентностей школярів та уроках на уроках суспільних дисциплін»
- Вчителі іноземної мови (Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №1, Коробцова
Н.О.) грудень, 2013 року «Формування життєвих компетенцій учнів на уроках
іноземної мови. Як проводять свій вільний час українські діти»
- Заступники директорів з НВР, класні керівники (Листопадівська ЗШ І-ІІ
ступенів, Коробцова Н.О.) грудень, 2013 року «Розвиток творчого потенціалу
вихованців шляхом використання форм, методів та прийомів впливу на
розвиток особистості».
На базі школи у 2013-2014 навчальному році проведено районний семінар вчителів
початкових класів «Психолого-педагогічні аспекти впровадження Державного стандарту
початкової освіти. Застосування інтерактивних технологій навчання молодших
школярів».
Продовжують роботу методичні об’днання: початкових класів (керівник Жовна
О.П.), класних керівників (керівник Коробцова Н.О.), природничо-математичного циклу
(керівник Жовна Л.М.), суспільно-гуманітарного циклу (керівник Іляшова С.С.); творча
група світової літератури, затверджені плани роботи, науково-методичні проблеми, над
якими працюють ШМО, визначено керівників із числа досвідчених педагогів. Роботу
МО було спрямовано на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності
вчителя, удосконалення методики проведення уроку.
З метою обміну досвідом роботи підвищення педагогічної майстерності методичною
радою школи протягом року організовані взаємовідвідування уроків, фестиваль творчих
ідей (відкриті уроки, заходи) та предметні тижні. Але слід відмітити, що методичний
рівень цих уроків у більшості випадків був достатнім. Учителі намагаються
демонструвати цікаві прийоми, форми роботи. Чимала кількість уроків мають
традиційну форму організації навчання. Адміністрація школи та керівники МО
звертають особливу увагу на впровадження нових педагогічних технологій під час
організації навчання та нетрадиційні форми проведення уроків. Тому школа вважає
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій пріоритетним
напрямком своєї роботи.
Результати участі учнів в олімпіадах
Щороку в жовтні-листопаді місяці традиційно проходить І (шкільний) етап
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Всі учні школи, які мали
достатній та високий рівні знань взяли активну участь у І (шкільному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Завдання для проведення
олімпіад з базових дисциплін отримані від методистів Новомиргородського відділу
освіти. На жаль, учні школи не виправдали тих надій, які на них покладали вчителіпредметники. Слід відмітити участь у І (шкільному) та ІІ (районному) етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
2012-2014 роки
-
№
з/п
Предмет
Кількість
учнів
1
2
3
4
5
6
7
8
Українська мова
Українська л-ра
Математика
Іноземна мова
Історія
Хімія
Географія
Осн інформатики
10
10
12
6
5
6
6
2
Рік, коли
проходила
олімпіада
2012, 2013
2012, 2013
2012,2013
2012,2013
2012, 2013
2012, 2013
2012, 2013
2012, 2013
І
(шкільний)етап
результати
10/учасник
10/учасник
12/учасник
6/учасник
5/учасник
6/учасник
6/учасник
2/учасник
ІІ
(районний)етап
результати
1/учасник
-
9
10
Правознавство
Біологія
2
3
2012, 2013
2012, 2013
2/учасник
3/учасник
-
Система профорієнтаційної роботи з учнями школи, її результативність
Однією з найважливіших задач основної школи є підготовка учнів до
усвідомленого й відповідального вибору життєвого й професійного шляхів. Умовою
досягнення цієї задачі є послідовна індивідуалізація навчання, допрофесійна підготовка на
завершальному етапі навчання в основній школі. В основній школі учні повинні навчатися
самостійно ставити мету й визначати шляхи її досягнення, використовувати придбаний у
школі досвід діяльності в реальному житті, за рамками навчального процесу:
- набуття досвіду різноманітної діяльності, досвіду пізнання й самопізнання;
- підготовка до здійснення усвідомленого вибору індивідуальної освітньої або
професійної траєкторії.
Ключовими принципами профорієнтаційної роботи, якими керуються класні
керівники є:
- врахування вікової динаміки психологічного розвитку дитини та реалізація
профорієнтаційних заходів протягом початково-професійного періоду виховання;
- активізація ролі самої дитини в процесі професійного самовизначення через
використання засобів і методів профорієнтаційної роботи;
- компетентнісний розвиток дитини, який передбачає не стільки обрання учнем тієї чи
іншої професії, скільки створення власного професійного образу, що вимагає опанування
певного набору життєвих і професійних компетенцій;
- розширення знань учнів про світ професій;
- формування відповідального ставлення до вибору професійного шляху через
розширення меж самопізнання й одержання інформації про світ професій;
- ознайомлення школярів із престижними, рідкісними і новими професіями,
характеристика предмета праці кожної з них;
- розвиток навичок групової взаємодії ( уміння вислухати й зрозуміти іншого).
У 2013-2014 навчальному році проведені заходи, щодо забезпечення ефективної
допомоги учням з питань профорієнтації, а саме:
- Анкетування учнів 9 класу з метою вивчення інформованості учнів щодо даної
проблеми;
- Тренінгове заняття «Моя особистість у перспективі»;
- Підбір літератури та виставка книг у шкільній бібліотеці з профорієнтації «Світ
професій»;
- Класна година «Вибір професії – справа серйозна!»
- Творча виховна година «Країна потребує професіоналів»;
- Проведення батьківських зборів «Вибір професії – чия це справа?»;
- Створення презентації «Обираємо професію – обираємо життя»;
- Ділова гра «Новий час – нові професії»;
- Ранок для молодших школярів «Багато професій гарних і різних».
З метою популяризації педагогічної професії проводяться зустрічі з представниками
Олександрійського педагогічного коледжу імені В.О.Сухомлинського, учні залучаються
до проведення професійного свята педагогів, до проведення дня учнівського
самоврядування в школі. Учительська професія популяризується серед учнів. Так, із числа
випускників у школі викладають:
- учитель світової літератури Іляшова Світлана Сергіївна;
- учитель біології Потьомкіна Тетяна Григорівна;
- учитель історії Шевченко Олена Сергіївна.
Випускниця 2011 року Трохименко Наталка навчається на ІІІ курсі комунального
вищого навчального закладу «Олександрійський педагогічний коледж імені
В.О.Сухомлинського». Адміністрацією КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж
імені В. О. Сухомлинського» висловлена щира подяка директору школи та педагогічному
колективу за якісну підготовку випускниці.
Висновки про рівень реалізації мети і завдань, поставлених перед школою,
структурним підрозділом.
На основі поданих даних педагогічний колектив вважає, що рівень освітньої
діяльності Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – достатній.
Протягом 2013 – 2014 навчального року колективом школи в основному виконано
поставлені завдання:
- створено модель компетентнісного учителя;
- удосконалено форми методичної роботи з керівниками методичних осередків;
- проведено модернізацію портфоліо вчителів;
- опрацьовано передові інноваційні технології, спрямовані на організацію навчальної
діяльності;
- розпочато роботу по навчанню педагогічних працівників користуванню та
впровадженню ІКТ технологій;
- створено сайт школи;
- активізовано співпрацю родини, школи, громадськості;
- організовано роботу Ради школи;
- поповнюється матеріально – технічна база школи;
- забезпечено адміністрацію школи ПК.
Визначення мети і завдань навчально-виховної діяльності
Головним завданням школи є розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини:
- максимально виявити, ініціювати, використати індивідуальний досвід дитини;
- допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись, а не
формувати попередньо задані якості;
- сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно
будувати своє повсякденне життя правильно визначити лінії життя;
Удосконаленню навчально-виховного процесу в школі сприяє чітка і злагоджена
система роботи педагогічного колективу над розв’язанням педагогічної проблеми.
Ця робота розбита на перспективні етапи. Кожен етап – це сходинка до поліпшення
умов, змісту освіти в навчальному закладі.
У відповідності до Національної доктрини розвитку освіти, Закону «Про освіту»
визначені основні напрямки та пріоритетні завдання школи:
 Виконання головної ідеї реформування системи навчання – гармонічне об’єднання
інтересів особистості, суспільства і держави.
 Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над
підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.
 Збереження і зміцнення морального, психічного і фізичного здоров’я вихованців.
 Виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування
патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків.
 Прищеплення в учнів шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх
народів, що населяють Україну.
 Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів
добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської
гідності.
 Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.
 Становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнокультурної,
комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань
про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами
пізнавальної і практичної діяльності.
 Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і
професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і
оволодіння майбутньою професією.
 Продовжити роботу по відкриттю класів з українською мовою навчання.
 Підвищувати якість навчання шляхом ефективного використання варіативної
частини навчального плану.
Проблеми, які потребують негайного вирішення:
- покращення матеріально-технічної бази школи (оновлення шкільних меблів,
поповнення інвентарем та обладнанням шкільного спортзалу, шкільної їдальні)
удосконалення навчально-методичного обладнання, посібників, придбання
сучасного наочного обладнання, програмного забезпечення комп’ютерного класу
Реалізуючи проблему школи, педагогічний колектив постійно перебуває у
творчому пошуку. Вчителі активно шукають нові форми і методи організації навчальнопізнавальної діяльності учнів, засоби мотивації та активізації навчання кожного школяра.
У школі створені педагогічні умови для формування ціннісних орієнтацій учнів,
становлення їхньої самосвідомості, розвитку здібностей у процесі творчої діяльності,
забезпечення особистісно-орієнтованого підходу і продуктивного спілкування у
навчально-виховному процесі.
Заклад має багато надбань, традицій щодо навчання та виховання на засадах
особистісно-орієнованої педагогіки, педагогіки успіху, де метою, головним пріоритетом
та цінністю, суб’єктом культури і життя є дитина.
Розроблення системи річного планування навчально-виховної діяльності та
підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.
В школі є Концепція розвитку, перспективний план роботи школи.
Основним документом, що регламентує роботу школи, є річний план роботи. Структура
річного плану відображає систему навчально-виховної роботи в школі, організаційну й
контролюючу діяльність адміністрації, враховує завдання, які визначено в
перспективному плані школи, можливості педколективу, специфіку контингенту учнів,
матеріальні ресурси, які має школа.
До розробки річного плану роботи школи, планів роботи методичних об’єднань
залучаються не тільки керівники, а й виконавці.
Календарне тижневе планування відображає виконання заходів від їх проектування
до аналізу.
Кожне завдання виводиться на контроль, що завершується або наказом по школі,
або розглядом на педраді, обговоренням на нарадах, засіданнях методичних об’єднань. На
підставі річного плану роботи ведеться планування усіх планів роботи у взаємозв’язку,
скоординовано.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ШКОЛИ
КА ТИЖНЕВЕ
КАЛЕНДАРНЕ
ПЛАНУВАННЯ
РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ
ПЛАН РОБОТИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
ПЛАН РОБОТИ
МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
ПЛАН РОБОТИ
КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
Давня мудрість говорить:
Хто стоїть на місці, той відстає.
А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини,
підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного учителя.
Вже не достатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом,
дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем. Модель сучасного вчителя
передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно
навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до
диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній учительській праці.