Книги

ЗМІСТ
1.РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО І НАУКА.ПРЕДМЕТ РИТОРИКИ
2.ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ. ПЕРЕДУМОВИ
ФОРМУВАННЯ КРАСНОМОВСТВА У ГРЕЦІЇ
3.ХРИСТИЯНСЬКЕ КРАСНОМОВСТВО ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ІСУС ХРИСТОС –
УЧИТЕЛЬ І РИТОР
4.КРАСНОМОВСТВО У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ. ПЕРШІ РИТОРИ РУСІ
5.ІНВЕНЦІЯ І ДИСПОЗИЦІЯ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ОРАТОРСЬКОЇ
ПРОМОВИ
6.ЕЛОКУЦІЯ. ТЕХНІКА ПРОМОВИ ЯК ДЕМОНСТРАЦІЯ КУЛЬТУРИ ОРАТОРА
7.ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОСОБИСТІСТЬ ОРАТОРА
8.СУЧАСНЕ ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО