ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
Затверджую
штат
у
кількості
4,5
штатних
одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими
окладами 7256 грн.00 коп. Сім тисяч двісті
п’ятдесят шість грн. 00 коп.
_______Сільський голова:____________________
(посада)
Олійник
________________________________Ю.П.
(підпис керівника)
(ініціали і прізвище)
__26.01.2015 року__
М. П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2015 рік
Пісківська сільська рада_____________________
__________
№
з/п
Назва структурного
підрозділу та посад
Кількість штатних
посад
Посадовий оклад
(грн.)
Фонд заробітної плати
на місяць за
посадовими окладами
(грн.)
1
2
3
4
5
1
2326,00
2326,00
Органи місцевого
самоврядування
1
Сільський голова
2
Секретар сільради
1
1885,00
1885,00
1218,00
3
Землевпорядник
1
1218,00
4
Діловод
0,5
1218,00
609,00
5
Касир
0,5
1218,00
609,00
6
Тех.працівник
Усього
0,5
1218,00
609,00
4,5
х
7256,00
Сільський голова:
Ю.П.Олійник
Головний бухгалтер:
М.П.
В.Г.Чорнуха
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
Затверджую:
штат
у
кількості
5,75
штатних
одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими
окладами 8 203 грн. 25 коп. Вісім тисяч двісті три
грн. 25 коп.
_______Сільський голова:____________________
(посада)
Олійник
________________________________Ю.П.
(підпис керівника)
(ініціали і прізвище)
__26.01.2015 року __
М. П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2015 рік
Пісківська сільська рада_____________________
__________
(назва установи)
№
з/п
Назва структурного
підрозділу та посад
Кількість
штатних посад
Посадовий оклад
(грн.)
Фонд заробітної
плати на місяць за
посадовими
окладами
(грн.)
1
2
3
4
5
Пісківський ДНЗ
1
Завідуюча
1
2062,00
2062,00
2
Вихователь
1
1474,00
1474,00
3
Кухар
1
1218,00
1243,00
4
Охоронець
1
1223,00
1223,00
5
Помічник вихователя
1
1263,00
1263,00
6
Праля
0,25
1223,00
305,75
7
Двірник
0,25
1218,00
304,50
8
Муз.керівник
0,25
1312,00
328,00
Усього
5,75
х
8203,25
Сільський голова:
Ю.П.Олійник
Головний бухгалтер:
В.Г.Чорнуха
М. П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
Затверджую
штат
у
кількості
1,5
штатних
одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими
окладами 2288 грн.00 коп. Дві тисячі двісті
вісімдесят вісім грн. 00 коп.
_______Сільський голова:____________________
(посада)
Олійник
________________________________Ю.П.
(підпис керівника)
(ініціали і прізвище)
__26.01.2015 року __
М. П.
(число, місяць, рік)
ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2015 рік
Пісківська сільська рада_____________________
__________
(назва установи)
Фонд заробітної плати
Посадовий оклад
на місяць за
(грн.)
посадовими окладами
(грн.)
№
з/п
Назва структурного
підрозділу та посад
Кількість
штатних посад
1
2
3
4
5
Централізована
бухгалтерія
1
Головний бухгалтер
1
1551,00
1551,00
2
Бухгалтер
0,5
1474,00
737,00
Усього
1,5
х
2288,00
Сільський голова:
Ю.П.Олійник
Головний бухгалтер:
В.Г.Чорнуха
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
Затверджую
штат
у
кількості
1,5
штатних
одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими
окладами 2709 грн. 00 коп. Дві тисячі сімсот
дев’ять грн. 50 коп.
_______Сільський голова:____________________
(посада)
________________________________Ю.П.
(підпис керівника)
__26.01.2015 року
Олійник
(ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)
М. П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2015 рік
Пісківська сільська рада_____________________
__________
(назва установи)
Фонд заробітної плати
на місяць за посадовими
окладами
(грн.)
№
з/п
Назва структурного
підрозділу та посад
Кількість
штатних посад
Посадовий
оклад
(грн.)
1
2
3
4
5
Пісківський
будинок культури
1
Директор
0,75
1806,00
1354,50
2
Художній керівник
0,75
1806,00
1354,50
Усього
1,5
х
2709,00
Сільський голова:
Головний бухгалтер:
М.П.
Ю.П.Олійник
В.Г.Чорнуха