close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Patriae decori civibus educandis
(освічені люди - окраса Батьківщини)
План роботи
відділу освіти
виконкому Новороздільської міської ради
на 2015 рік
Схвалено колегією відділу освіти,
протокол №1 від 23.01.2014 р.
____________ Соболевський І.О.
ЗМІСТ
Вступ.Аналіз освітньої ситуації в місті за підсумками 2013 р. Завдання та перспективи розвитку освіти на 2015
рік…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ст.3-36
Розділ 1. Організація роботи відділу освіти. ....................................................................................................... ..................................................ст. 37-38
1.1. Організація роботи відділу освіти. ........................................................................................................................................................................ст. 39-40
1.2. Циклограма щомісячної діяльності відділу освіти ...................................................................................................................................................ст. 40
1.3. Закріплення кураторства за навчальними закладами ………………………………………………………………………………………………ст.41
1.4. Здійснення навчально-методичного супроводу та конторолю за викладанням предметів базового компонента, окремих напрямків
роботи……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ст.42-43
1.5. Графік проведення днів відділу освіти на базі навчальних закладів……………………………………………………………………………ст.44-47
Розділ 2.
2.1. План роботи колегії відділу освіти .......................... .......................................................................................................................................... ст.48-50
2.2. Інструктивно-методичні наради з працівниками ДНЗ …………………………………………………………………………………… ..ст.51-56
2.3. Тематика нарад керівників навчальних закладів …………………………………………………………………………………………........ст.57
2.3. Питання на засідання виконкому Новороздільської міської ради ...................................................................................................................ст. 57
2.4. Питання на засідання сесії міської ради ........................................................................................................................................................ ...…ст. 57
Розділ 3.
3.1.Організаційно-регулююча діяльність....................................................................................................................................................................ст.58-60
Розділ 4. Управлінська діяльність щодо розвитку дошкільної освіти.............................................................................................................ст. 58-60
Аналітично-прогнозуюча діяльність....................................................................................................................................................................................ст. 63
4.2. Організаційно-регулююча діяльність ...........................................................................................................................................................................63-65
4.3. Міські методичні об′єднання………………………………………………………………………………………………………………………….ст. 65
Розділ 5.Управлінська діяльність щодо розвитку загальної середньої і позашкільної освіти ...............................................................................
5.1. Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти......................................................................... ст.66-68
5.2. Охорона життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу....................................................................................................ст.68-70
5.3. Робота з профілактики злочинності серед учнів ЗНЗ міста.................................................................................................................................. ст.70-73
5.4.Організація роботи з дітьми пільгових категорій та дітьми з особливими потребами ...................................................................................... ст.73-74
5.5. Реалізація міських цільових програм........................................................................................................................................................................ст.75-79
5.6.Управління педагогічними кадрами .........................................................................................................................................................................ст.79-84
5.7.Організаційна робота щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників міста ....................................................... ст.84-87
5.8. Контрольно-аналітична діяльність ........................................................................................................................................................................................
5.8.1. Циклограма контрольно-аналітичної діяльності щодо вивчення стану справ з окремих питань у ДНЗ міста ..........................................ст.87-94
5.8.2. Циклограма контрольно-аналітичної діяльності щодо вивчення стану справ з окремих питань у ЗНЗ, ПНЗ міста…................................ст.94-97
Розділ 6.1. Робота з впровадження нових методик та інноваційних технологій навчання і виховання у ДНЗ……………………………….ст.97
Розділ 6.2. Робота з впровадження нових методик та інноваційних технологій навчання і виховання у ЗНЗ та
ПНЗ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ст.98-99
Розділ 7. 1. Організація і проведення представницьких педагогічних заходів у ДНЗ......................................................................................ст.99-100
Розділ 7. 2. Організація і проведення представницьких педагогічних заходів у ЗНЗ та ПНЗ......................................................................ст.100-101
Розділ 8.1. Організація і проведення змагань, конкурсів та інших заходів з обдарованими дітьми у ДНЗ …………………………...ст. 101-103
Розділ 8.2. Робота з обдарованою учнівською молоддю міста у ЗНЗ, ПНЗ…………………………………………………………………ст. 104-105
Розділ 9.1. Вивчення, впровадження ППД у ДНЗ ……………………………………………………………………………………………….…..ст. 105
Розділ 9. 2. Вивчення, узагальнення, впровадження та поширення ППД у ЗНЗ та ПНЗ ……………………………………………………...ст. 106
Розділ 10. Співпраця з науковими установами, громадськими організаціями. Міжнародне співробітництво ……………………….ст.107-109
Розділ 11. Оздоровлення дітей і підлітків ............................................................................ …………………………………………………... ст.109-112
Розділ 12. Організація роботи та проведення ЗНО-2013……………………………………………………………………………………….ст.112-115
Розділ 12. Бібліотечна справа ………………………………………………………………………………………………………………..….. ст.116-117
Розділ 13. Господарська діяльність …………………………………………………………………………………………………………….…ст.117-118
Розділ 14. Фінансова діяльність…………………………………………………………………………………………………………………..ст. 119-121
Аналіз освітньої ситуації в місті за підсумками 2014 року. Завдання та перспективи розвитку
освіти на 2015 р.
Революція гідності створила у м. Новому Роздолі, як і загалом в Україні, сприятливі умови для модернізації освітнього простору. Провідним
чинником реформування системи освіти є воля і праця колективів навчальних закладів, батьківського та учнівського активу, працівників відділу
освіти, усіх людей доброї волі, зацікавлених у забезпеченні якісної освіти. Відтак діяльність відділу освіти та підпорядкованих йому навчальних
закладів за звітний період була спрямована на оновлення освітнього простору у ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ міста, модернізацію національної системи освіти
відповідно до європейських стандартів, забезпечення мовної та інформативної грамотності школярів, формування в учнів таких наскрізних
компетенцій як критичне мислення, здатність конструктивно вирішувати проблеми, розвиток адекватної оцінки ризиків, прийняття зважених
рішень, управління власними емоціями, творче мислення, здатність працювати разом, ініціативність тощо.
Домінантними траєкторіями розвитку освіти міста стали дошкільна освіта, здоров'я учасників навчально-виховного процесу, інформатизація та
енергозбереження в освітніх установах. Шляхом відбору та співфінансування забезпечено суттєвий поступ у таких пріоритетних напрямках як
модернізація комп’ютерної бази навчальних закладів, навчальне середовище сприятливе для збереження здоров'я.
Сфера освіти гармонійно входить у Програму стратегічного соціально-економічного розвитку м. Нового Роздолу.
Порівняльний аналіз фінансування галузі освіти
Стаття витрат
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
21006,3
23002,4
28176,3
29581,4
29415,1
Питома вага видатків на галузь у бюджеті міста (%)
30,3
28,3
30,8
30,8
30,5
Видатки на виплату зарплати (%)
82,9
85,0
84,6
85,5
85,6
Оплата енергоносіїв (%)
8,6
9,8
10,4
8,9
7,3
Харчування (%)
5,0
4,1
3,7
5,0
5,3
Загальний обсяг фінансування (млн. грн.)
2014 рік
Інші статті витрат (%)
3,5
1,1
1,3
0,6
1,8
З січня по грудень поточного року відділом освіти та навчальними закладами міста здійснено ряд системних заходів щодо реалізації Програми
розвитку освітньої галузі міста на 2013-2016 роки. А саме:
1. Дошкільна освіта:
Дошкільна освіта м. Нового Роздолу вирізняється значною динамікою свого розвитку.
Кількість груп у ДНЗ
39
39
800
38
38
36
720
700
34
680
33
660
640
2009
2010
736
740
35
2011
2012
2013
2014
793
757
760
35
32
773
780
37
37
36
Кількість дітей у ДНЗ
40
40
716
696
2009
2010
2011
2012
2013
2014
У порівнянні з минулим роком кількість дітей, які відвідують ДНЗ збільшилася на 20. Усіма формами дошкільної освіти охоплено 972 дитини. У
ДНЗ міста перебуває 793 дитини віком від 2 до 6 років (40 груп). На базі ДНЗ «Голубок» у чотирьох групах спеціального призначення
(логопедичні та ЗПР) виховується 51 дошкільня, у школі «Малятко» при БДЮТ навчається 108 дітей. Крім цього, в навчально-виховному
комплексі «Лідер» функціонує 2 дошкільні групи з короткотривалим перебуванням дітей п'ятирічного віку (40 дітей). У цілому, всіма формами
дошкільної освіти охоплено 70 % від загальної кількості дітей дошкільного віку (відсоток охоплення дітей 5-річного віку – 100%). Вартість
харчування в ДНЗ однієї дитини в день становить 14 грн.
Охоплення навчанням дітей 5-річного віку дошкільною освітою
100%
1
З метою створення ефективної системи управління дошкільними навчальними закладами, на виконання наказу Департаменту освіти і науки
ЛОДА від 13.08.2013 р. №336 у місті успішно впроваджується обласний інформаційно-освітній проект «Електронний дошкільний навчальний
заклад», у межах якого розроблено систему формування електронної реєстрації дітей в ДНЗ.
За результатами робочої групи з організації (впорядкування) прийому дітей у дошкільні навчальні заклади м. Нового Роздолу на черзі по
влаштуванню у ДНЗ налічується 560 дітей. Аналіз мережі ДНЗ знову показав, що дитячі заклади перевантажені (на 100 місцях у
середньому виховується 123 дитини). Питання про необхідність відкриття додаткових груп залишається актуальним, особливо для дітей
раннього та молодшого дошкільного віку.
ІІ. Загальна середня освіта.
Структура загальноосвітніх навчальних закладів
м. Нового Роздолу в 2014 році
усього ЗНЗ
130
ЗНЗІ-ІІІ ступенів
Кількість класів
3050
130
3049
Кількість учнів
2965
2896
2950
126
2856
2900
124
121
122
121
122
122
2850
2810
2810
2800
120
2750
118
116
спеціалізовані школи
3000
127
128
НВК
2700
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2650
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Упродовж І півріччя 2014 року у місті функціонували 5 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчалося 2810 учнів (122 класи). Зокрема,
1-4 класи - 1170 учнів, 5-9 – 1326 учнів, 10-11 – 314 учнів. В перших класах здобували освіту 303 дитини, у 10 – 167. Середня наповнюваність
учнів у класах - 23.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у ІІ півріччі 2014 року у 5-ти ЗНЗ навчається 2824 учні (123 класи). Зокрема, 1-4 класи - 1182
учнів, 5-9 – 1318 учнів, 10-11 – 324 учнів. У перших класах здобувають освіту 318 дітей, у 10 – 162. Середня наповнюваність учнів у класах - 23.
Вартість утримання 1 дитини у ДНЗ на рік
Вартість
утримання 1 учня на рік
Практично всі учні,
які навчаються
в ЗНЗ міста, проживають в межах пішохідної доступності.
Навчання проводиться в одну зміну.
7000
7000
6000
4500
5000
4000
5060
4500
5100
6900
12000
10000
8000
6000
10500
7500
8000
8400
10700
У ЗНЗ міста продовжується впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, який прийнято відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року
№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти».
Профільна і допрофільна освіта навчання в ЗНЗ міста забезпечена через створення спеціалізованих та профільних класів, функціонування
різнопрофільного загальноосвітнього навчального закладу (НВК «Лідер»), доповнення загальноосвітньої підготовки учнів через упровадження
курсів за вибором, факультативних та гурткових занять, організацію поглибленого вивчення предметів та використання можливостей
позашкільної освіти.
У ЗНЗ міста в І півріччі 2014 р. профільним навчанням охоплено 240 учнів. Зокрема, НВК «Лідер» - фізико-математичний, біолого-хімічний,
економічний (71 учень), ЗШ №2 - технологічний (31 учень), ЗШ№3 - інформаційно-технологічний (54 учні), поглиблене вивчення інформатики
(128 учнів), СШ №4 - поглиблене вивчення англійської мови (707 учнів), ЗШ №5 - математичний, української філології (84 учні). Профілі
навчання в школах сформовано з урахуванням рівня їх кадрового та навчально-методичного забезпечення.
У ІІ півріччі поточного року показники наступні:
Поглиблене вивчення предметів
Напрями профілізації
69
174
14
16
35
81
фізико-математичний
Технологічний
інформаційно-технологічний
47
37
1252
математичний
біолого-хімічний
української філології
англійська мова
інформатика
Пріоритетним для новороздільських СШ І-ІІІ ступенів №4 та НВК «Лідер» є вивчення іноземних мов – англійської як основної та французької, як
другої. Враховуючи запити учнів та батьків, у цих навчальних закладах використовуються нові автентичні навчально-методичні комплекси
Британських видавництв. Забезпечено вивчення німецької, французької та польської мов в 5-6 класах у новороздільських ЗШ І-ІІІ ступенів №2, ЗШ
І-ІІІ ступенів №3 (2 год. – як друга іноземна мова, інваріантна складова) та ЗШ І-ІІІ ступенів №5 (1 год.- варіативна частина). П’ятий рік поспіль
поглиблено вивчається англійська мова з 1 класу в Новороздільській загальноосвітній школі І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови
(ІІ структурний підрозділ НВК «Лідер»). Цикл профільних предметів у СШ І-ІІІ ступенів №4 підсилено Літературою Англії, Америки, Ділової
англійської мови, Технічним перекладом, Країнознавством, вивчається друга іноземна мова – французька. У НВК «Лідер» за рахунок годин
варіативної складової учні успішно засвоюють третю іноземну мову – латинь, введено уроки «Ділової активності» в 9-х класах ЗОШ І-ІІІ ступенів
№3. Крім цього, забезпечено обов’язкове вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх п’яти школах міста. В 4 (8)-х та 6 (10) -х гімназійних класах
Новороздільського НВК «Лідер» вивчаються такі предмети як «Уроки сталого розвитку» та «Євростудії» – по 1 год. на тиждень у рамках
співпраці в спільному проекті Україна-Швеція. З метою якісного опанування комп'ютерною грамотністю у новороздільських НВК «Лідер», ЗШ ІІІІ ступенів №2, №5 та СШ І-ІІІ ступенів №4 в межах освітньої галузі «Технології» введено додаткові години на вивчення інформатики не тільки
у 10-11-х класах, а й у 6-9-х класах. Шостий рік поспіль успішно впроваджується поглиблене вивчення інформатики з 8 класу у
Новороздільській ЗШ І-ІІІ ступенів №3. Крім цього, тут, починаючи з 3 класу (3-4 – «Комп’ютерна азбука» та 6-8 кл. – «Інформатика»), кожного
учня І-ІІ ступеня охоплено допрофільним навчанням основам інформатики у рамках інформаційно-технологічного профілю за рахунок
варіативної частини.В усіх ЗНЗ міста, починаючи з 2 класу вивчається предмет «Інформатика» (інваріантна частина).
Відповідно до ліцензії АА №903345 Новороздільська ЗШ І-ІІІ ступенів №2 надає освітні послуги з професійно-технічного навчання водіїв
автотранспортних засобів (категорії «С», «В-1»).
Однак і надалі є ряд проблем в організації профільного навчання: недостатнє матеріально-технічне та фінансове забезпечення, не в повному
обсязі задоволено інтереси і потреби кожного учня.
У 2014 році в 76 гуртках та секціях, які працювали на базі ЗНЗ міста було охоплено 961 (34%) учень за такими напрямками:
 науково-технічний- 1 (15);
 туристсько-краєзнавчий- 5 (75);
 фізкультурно-спортивний- 18(277);
 художньо-естетичний 28 (329);
 інший- 24 (265).
701 (37,6 %) дитина дошкільного та шкільного віку розвиває свої здібності у 25 гуртках художньо-естетичного, еколого-натуралістичного,
туристськр-краєзнавчого, оздоровчого, фізкультурно-спортивного, соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямків на базі
Новороздільського БДЮТ. Відсоток охоплення гуртковою роботою учнів ПНЗ та ЗНЗ становить 54,3 %. 423 дітей шкільного віку займається у
секціях Новороздільської ДЮСШ.
ІІІ. Інформатизація.
Державна цільова програма "Сто відсотків" передбачає у період до 2015 року стовідсоткове впровадження у навчально-виховний процес
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема:
- 100 % забезпечення комп’ютерною технікою ЗНЗ І - ІІІ ступенів;
- 100 % підключення ЗНЗ І - ІІІ ступенів до Інтернету;
- створення веб-сайтів у 100 % ЗНЗ І - ІІІ ступенів.
Важливою рисою Програми «Сто відсотків» є її комплексний підхід до проблеми інформатизації, зокрема:
- забезпечення навчальними комп‘ютерними комплексами НЗ;
- вирішення ряду проблем, пов'язаних з їх ефективним використанням.
У 2014 році проведено процедуру запиту цінових пропозицій на закупівлю обчислювальних машин, частин та приладдя до них . Відтак
придбано 3 комп’ютерних комплекси для ЗШ №5, ЗШ №3, ЗШ №2 на суму 187320,00 грн. Усі ЗНЗ міста забезпечені мультимедійними
комплексами з розрахунку 1 - ЗНЗ І-ІІІ ст. Показник забезпечення на один комп'ютер у місті становить 23,4. Відрадно, що 100 % НЗ міста
підключено до мережі «Інтернет». Запроваджено електронний документообіг ЗНЗ – ВО –ДОН ЛОДА – міська рада. Створено та постійно
поповнюються цікавою інформацією сайти НЗ міста та відділу освіти.
Кількість учнів на 1 комп"ютер
60
52
43
50
36
40
24
30
20
10
0
2011
2012
2013
2014
Станом на 25 грудня 2014 року 100 % учителів навчальних закладів міста завершили навчання на курсах за програмами «Microsoft.
Партнерство в навчанні» та «Intel. Навчання для майбутнього», 50 учителів пройшли навчання з основ ІКТ. П’ятий рік поспіль у ЗНЗ міста
успішно впроваджуються методики використання мережевих середовищ «Основ візуального програмування», «Основ комп’ютерної графіки»,
«Основ комп’ютерних презентацій».
Упродовж звітного періоду поширено практику участі та проведення циклу вебінарів, присвячених застосуванню ІКТ в навчальному процесі за
участю спеціалістів відділу освіти, методистів ММК, керівників ЗНЗ міста тощо. Учителі-предметники є активними учасниками он-лайн
семінарів «ЗНО-2014», «ЗНО-2015», ініційованих ЛРЦОЯО.
Гострою проблемою освітянської галузі міста залишається:
 100 % забезпечення шкіл міста сучасними комп’ютерними класами;
 100 % упровадження та використання на уроках з базових дисциплін, окрім інформатики ІКТ;
 використання електронних засобів навчання, ліцензійного програмного забезпечення;
 доведення показника забезпеченості комп’ютерами - 1 учень на один персональний комп’ютер;
 повна автоматизація робочого місця адміністрації начальних закладів міста засобами ПК;
 забезпечення НКК ЗНЗ І ст. у зв‘язку із запровадженням з 2 класу предмета «Інформатика»;
 введення штатних одиниць лаборанта (інженера) для обслуговування комп’ютерної техніки у ЗНЗ.
ІУ. Освіта дітей з особливими потребами.
У НЗ міста приділяється значна увага виявленню, обліку, наданню допомоги дітям із особливими потребами, соціально-незахищених сімей,
вирішенню проблем дитинства. Створено банк даних та забезпечено педагогічний та соціальний супровід дітей соціально незахищених
категорій:
 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування – І півріччя, 13 – ІІ півріччя 2014 р.;
 12 дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС;
 44 дитини-інваліди; 32 – ІІ півріччя 2014 р. ;


136 дітей - з малозабезпечених сімей;
269 дітей - з багатодітних сімей, 276 – ІІ півріччя 2014 р. ;
Міською психолого-медико-педагогічною консультацією організовано і проведено психолого-педагогічне вивчення дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (48) відповідно до графіка роботи Львівської ПМПК (4 засідання впродовж І півріччя 2014 року).
20 березня 2014 року міською ПМПК (завідувач Равриш Л.Я.) проведено семінар-практикум «Діти Сонця» для заступників директорів з НВР
загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами. Дієвою є робота гуртка для дітейінвалідів «Малі кроки» у Новороздільському БДЮТ.
У ІІ півріччі 2014 року робота міської ПМПК була спрямована на необхідність раннього виявлення порушень в психофізичному розвитку
дитини з метою забезпечення ранньої корекції та успішної адаптації до соціального середовища.
За індивідуальною формою навчання у І півріччі 2014 року в ЗНЗ працювало 27 учнів, у ІІ півріччі- 26 учнів (14 – за спеціальними програмами
для дітей з вадами у фізичному та (або) розумовому розвитку). Навчання дітей з особливими освітніми потребами проводилося за
індивідуальними навчальними планами, складеними на основі Типових навчальних планів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та затвердженими відповідними наказами. В індивідуальних планах
включені предмети інваріантної складової та корекційно-розвиткові заняття, які спрямовані на компенсацію порушень психофізичного розвитку
дітей, створення передумов для успішного засвоєння навчальних програм, всебічного розвитку учнів. Здійснено заходи щодо впровадження
інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами – комплексного процесу забезпечення рівного доступу до
якісної освіти дітей з ОФМ шляхом організації їх навчання у ЗНЗ на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання та
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності. Ключовий принцип, який лежить в основі інклюзивного підходу,
полягав в тому, що школи відкриті для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших
особливостей (експериментальною визначено Новороздільську ЗШ І-ІІІ ступенів №5). Адамчук Вадим Андрійович навчався за інклюзивною
формою навчання в 1-а класі Новороздільської СШ І-ІІІ ступенів №4. Обов'язки асистента вчителя на волонтерських засадах виконувала
Адамчук Н.П. (мати учня).
В.о.з. МПМПК Равриш Л. Я. перевірено виконання рекомендацій ПМПК та ЛКК щодо організації адекватних умов навчання учнів (наявність
програм, навчальних та календарних планів), які навчаються за індивідуальною формою в ЗНЗ м. Нового Роздолу. Згідно плану індивідуальнокорекційної роботи проведено заняття з 10 такими дітьми.
15 жовтня 2014 року Равриш Л. Я. (в.о. завідувача МПМПК) та Кіхтан Х.Я. (психолог-консультант МПМПК) виступили на батьківських зборах
в 5-Б класі ЗНЗ №2 з доповіддю «Адаптація учнів до навчання у середній школі». Равриш Л. Я. спільно із спеціалістами міської лікарні провела
відповідну роботу щодо уточнення банку даних дітей-інвалідів та збору інформації про дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
З метою виявлення дітей з особливими потребами та надання їм допомоги МПМПК проведено мовленнєве обстеження дітей дошкільного віку в
ДНЗ «Малятко». Надано індивідуальні консультації щодо передумов психолого-медико-педагогічного обстеження в МПМПК.
Учителем – логопедом Прудивус А.А. забезпечена корекційна та організаційно-методична робота з дітьми-логопатами, які навчаються у ЗНЗ
міста. У І півріччі 2014 року обстежено 470 учнів початкових класів ( з мовленнєвими вадами – 76), у другому півріччі 2014 року - 1056 .
Виявлено 211 дітей з мовленнєвими вадами, з них - зараховано у логопункт 47. Проведено спільну роботу з батьками щодо корекції мовленнєвих
недоліків у дітей та створено інформаційний куток для батьків «Особливості розвитку мовлення дітей 5-6 років». Узагальнено педагогічний
досвід з теми: «Корекція мовлення дітей з СГА». Результативність корекційної роботи: 13 - виправлено, 10 - покращено, 18 - продовжено, 6 вибуло, 56 - надано консультацій.
Надалі гострою залишається проблема фінансування організації інклюзивного навчання (вхідні двері, оснащення туалетних кімнат та робочого
місця дитини з ОФМ, додаткова оплата праці вчителів та їх помічників тощо).
Ключовою проблемою освіти дітей з особливими потребами є створення системи комплексної реабілітаційної допомоги дітям, що потребують
корекції фізичного та (або) психічного розвитку різних нозологій, починаючи з раннього віку.
У. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
Пропаганда здорового способу життя у навчальних закладах міста розглядається як базис багатопланової й ефективної профілактики широкого
кола захворювань, в тому числі тих, боротьба з якими найбільш актуальна. Забезпечено моніторинг обліку і аналізу захворюваності серед учнів,
які навчаються у ЗНЗ міста. Зокрема, у Новороздільській міській лікарні перебуває на диспансерному обліку 1367 дітей (захворювання
ендокринної системи – 508, нервової системи – 27, очей – 229, вух - 10, органів кровообігу - 21, органів дихання - 117, органів травлення -127,
шкірні захворювання - 103, сечостатевої системи -156, вроджені аномалії -69), що становить 48 % від загальної кількості учнів ЗНЗ.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 року № 242/329 „Про
затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” у загальноосвітніх навчальних закладах міста
запроваджено порядок організації харчування дітей.
Закупівля продуктів для харчування дітей шкіл міста здійснюється приватними підприємцями, які перемогли у тендерних торгах. У діючих
їдальнях проведено щорічні поточні ремонтні роботи. Шкільні їдальні знаходяться в задовільному стані, забезпечені необхідним технологічним
обладнанням, штатом працівників кухні.
Розподіл коштів на організацію харчування, облік і звітність за використання коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Гарячим харчування користується 2049 дітей, які навчаються у ЗНЗ міста. Між директорами навчальних закладів та приватними підприємцями
укладено угоди.
Організовано безкоштовне гаряче харчування учнів І ступеня ЗНЗ міста (100 %). Вартість обіду для учнів 1-4 класів (1184 учнів) становить 5
грн. 00 коп. Реалізація продукції приватними підприємцями Сидор М.Р., Маркіною С.Н., Федоренком В.О. здійснювалася відповідно до діючих
нормативно-розпорядчих документів. Є дозволи на торгові точки – їдалень НВК, ЗШ № 2,3,5, СШ №4, свідоцтва про державну реєстрацію,
укладені угоди на право проводити торговельну діяльність у сфері громадського харчування. Створено умови для організації харчування учнів за
кошти батьків. Гаряче харчування вчителів та обслуговуючого персоналу шкіл здійснювалася за вільним графіком з використанням методу
самообслуговування. Реалізація буфетної продукції проводилася за готівку. Організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування (14 – І півріччя, 13- ІІ півріччя 2014 р.). Вартість обіду становила 6 грн.
Проблемним залишається питання якості харчування дітей у зв’язку з постійним зростанням цін на основні продукти. Раціональне харчування
учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста можливе при дотриманні вимог чинних нормативно-розпорядчих документів (відповідно до
Вартість
харчування
у ДНЗ
постанови Кабінету Міністрів
України від1-224 листопада
2004 року №1591, в частині затверджених
норм
харчування,
додаток 7).
Вартість харчування
класів
( на 1 дитину в день)
(на 1 учня в день)
7
5.8
6
5
4.4
5
5
4
3
2
1
0
2011
2012
2013
2014
16
14
12
10
8
6
4
2
0
14
10
2011
14
10
2012
2013
2014
Здійснено заходи щодо організації оздоровлення дітей соціально-вразливих категорій. Для проведення оздоровчої кампанії у І півріччі 2014 року
виділено 20000 грн. В пришкільному таборі «Лідер» на базі Новороздільської СШ І-ІІІ ступенів №4 оздоровлено 158 дітей (в термін з 02 по
20.06.2014 року). Тривалість зміни – 14 днів. Вартість обіду – 9 грн. в день.
Кількість оздоровлених дітей
180
151
160
Частка оздоровлених дітей у пришкільних таборах
158
2.8
140
5.6
120
100
83
80
60
5.3
40
40
2011
2012
1.3
2013
2014
20
0
2011
2012
2013
2014
Місто Новий Розділ має досвід організації просвітницької роботи з питань здоров'я та здорового способу життя. П’ятий рік поспіль
новороздільські НВК "Лідер", ЗШ І-ІІІ ступенів №3 та БДЮТ як опорні у місті навчальні заклади Школи сприяння здоров'ю тісно співпрацюють
із школами-сателітами з даного напрямку. Команда гуртківців БДЮТ (театральний колектив «Маска», керівник Томащук Л.М.) отримала гран-прі
в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» та І місце в обласному конкурсі плакатів «Здорова сім'яздорова школа-здорове майбутнє» (Вегера Н.О.). Учителі та учні усіх ЗНЗ міста забезпечені навчально-методичними посібниками з даного
напрямку. У варіативні частини навчальних планів шкіл міста впроваджено курси валеології, „Основ здоров’я”, ОБЖ, християнської етики.
Педагоги працюють за програмами психолого-педагогічних та валеологічних тренінгів, спрямованих на формування в підростаючого покоління
орієнтації на здоровий спосіб життя. З метою вивчення та поширення досвіду їх роботи за звітний період було проведено міські семінарипрактикуми «Формування в дітей та підлітків навичок здорового способу життя», науково-практичну конференцію «Формування культури
здоров'я школярів: стан та перспективи», розроблено методичні рекомендації щодо формування навичок здорового способу життя.
Сьогодні в школах є традиційними місячники спортивно-оздоровчої роботи, змагання на витривалість, фізичну міць, кмітливість, загартованість
не тільки серед дітей, а й серед їх батьків-змагання «Тато, мама, я-спортивна сім’я», фінальні спортивні змагання «Старти надій», науководослідницька робота з профілактичної медицини, валеології, екології, захист учнівських робіт на екологічних олімпіадах, конкурсах наукових
робіт Малої академії наук.
П'ятий рік поспіль вводиться третій урок фізкультури у робочі навчальні плани ЗНЗ міста. Охопленість становить 1011 учнів (36 %). У листопаді
2014 року на базі Новороздільського НВК «Лідер» проведено міський семінар-практикум учителів фізкультури у рамках Всеукраїнського
фестивалю відкритих розважальних футбольних ігор, присвячений 120- річниці українського футболу. На постійному контролі відділу освіти є
питання щодо відповідності фізичних навантажень учнів їх фізичному та соматичному здоров'ю. У навчальних закладах міста ведуться Картки
здоров'я учнів, запроваджено поглиблений медичний огляд дітей у присутності батьків на базі Новороздільської поліклініки. Крім того, у 2014
році проведено планові огляди дітей та учнівської молоді спеціалістами міської лікарні.
У ДНЗ,ЗНЗ та ПНЗ міста забезпечено контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму та надання
практичної допомоги у проведенні відповідної роботи. Здійснення контролю за виконанням правил охорони праці, організації безпеки
життєзабезпечення і пожежної безпеки проводиться відповідно до вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку».
Відповідальність за збереження належного технічного обладнання всіх робочих місць і створення на них безпечних умов праці покладено на
керівників навчальних закладів.
Педагогічними колективами НЗ проводиться цілеспрямована робота з профілактики та запобігання дитячого травматизму, дотримання правил
безпечної поведінки на воді, з легкозаймистими токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, отруйними грибами,
пожежної безпеки і безпеки руху. Однак у ЗНЗ міста зареєстровано випадки травматизму під час навчально-виховного процесу (16). Проведено
відповідні розслідування, складено акти за формою Н-Н. Крім того, проведено рейд – перевірку щодо вивчення стану організації та ведення
документації з цивільного захисту та міський фестиваль дружин юних пожежників.
З метою зниження техногенних ризиків, поліпшення якості організаційної і навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки,
захисту життя, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях забезпечено проведення Днів ЦЗ і ОТ у ЗНЗ та «Тижнів безпеки дитини» і ОТ у ДНЗ.
Успішно проведено Показовий день ЦЗ та ОТ на базі Новороздільської ЗШ №3 (директор Павлів В.І.) та показові заходи в рамках Тижня безпеки
дитини та ОТ в ДНЗ «Малятко» (завідувач Чарна С.П.) із залученням майстрів з виробничого навчання курсів ЦЗ м. Стрия, начальника відділу з
питань надзвичайних ситуацій міської ради Іванюри С.С. Основним завданням проведення вважалося реалізація державної політики, спрямованої
на забезпечення захисту дітей, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та
особливі періоди.
Відділом освіти забезпечено організоване проведення 07.04.2014 року Всеукраїнського уроку здоров’я, під час якого обговорювалися шляхи
запобігання шкідливих узалежнень серед учнівської молоді. Доброю ознакою щодо запобігання шкідливих узалежнень серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів є розміщення на інформаційних стендах у ЗНЗ матеріалів про шкідливі наслідки для здоров’я людини
вживання алкогольних та тютюнових виробів, практичних порад щодо здорового способу життя, рекомендацій щодо відмови від вживання
тютюнових та алкогольних виробів. Для учнів 7-11-х класів організовано перегляди документального фільму «Дитячий алкоголізм» із подальшим
його обговоренням та випуском буклету «Підлітковий алкоголізм – шлях у безодню» (залучено молодіжну організацію УМХ (голова Василишин
В.) та Церкву (духовний наставник Штігер Р. ). Протягом звітного періоду у шкільних бібліотеках діяли змінні книжкові виставки, презентації
видань про запобігання шкідливих узалежнень та популяризації здорового способу життя. В усіх ЗНЗ проведено батьківський лекторій
«Вплив моральної поведінки батьків на формування особистості дитини», рейди «Цигарка», «Твій портфель», соціально - психологічні
дослідження серед батьків „Стан обізнаності батьків щодо засобів протидії раннім узалежненням”. Крім того, з даного напрямку проведено
науково-практичну конференцію за участю педагогічних працівників навчальних закладів міста, юристів Новороздільської міської ради
«Свобода і відповідальність», педагогічний калейдоскоп «Сучасні проблеми учнівської молоді» із залученням сімейних лікарів, священика о. М.
Міджака), реколекції для вчителів та батьків з питання впливу родини на виховання дітей (за спільною участю відділу освіти та Стрийської
єпархії), щотижневі (понеділок) спільні молитви учнів та вчителів, молодіжні прощі до Унева, Гошева, Зарваниці, Боринич, уроки правової терапії
Школи сприяння здоров'ю «Ми хочемо вас застерегти», засідання Школи майбутніх батьків «Наслідки від вживання наркотичних речовин у
дівчат (майбутніх матерів) та юнаків», дебати «Шкідливі звички: це стильно чи огидно?» (9-11 кл.), акції «Ми-за Новий Розділ без тютюнового
диму», анонімне анкетування учнів «Як ви оцінюєте власний рівень знань про алкоголь та наркотики, їх дію на організм, наслідки вживання», «Як
часто ви вживаєте цигарки, спиртні напої, наркотичні речовини?» (7-11 класи), «Ставлення учнівської молоді до проявів девіантної поведінки в
суспільстві». Традиційними є правові ігри за програмою «рівний рівному», 15-ти хвилинні уроки правової грамотності, «швидка юридична
допомога підлітку», круглі столи з дітьми групи «ризику», навчальні тренінги з учнями щодо здорового способу життя за сприяння представників
обласного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, анонімне анкетування «Злочин, про який не говорять» за участю лікарівгінекологів, батьківські збори «Як любити підлітка? Або п’ять тактик сімейного виховання», тест «Чи хороші ви батьки?», виховні години «Що
породжує жорстокість?», «Чим живеш, Дитино?», «Взаємини у родині», бесіди «Крок назустріч», тренінги короткострокової позитивної терапії,
брейн-ринг
«Знай і захищай свої права, виконуй обов’язки» за участю начальника відділу юстиції Яценко Я.В. та старшого інспектора
Миколаївського Р.В. Лотоцької С.М., І та ІІ етапи Всеукраїнського рейду „Урок” за участю представників СуСД. З 08 по13 грудня 2014 року
проведено Всеукраїнський тиждень правових знань,
Змістовною була акція «Скорботна свічка памяті святої», у ході якої відбулася зустріч з істориком, автором досліджень про Голодомор Ярославом
Папугою. У рамках акції відбувся перегляд документального відео і книжкової виставки «Про це забути неможливо і грішно».
Педагоги та школярі міста не байдужі до подій, які відбуваються на сході нашої України. У навчальних закладах відбулася зустріч з учасником
АТО Бендасом Любомиром, який з живих уст передав дітям частинку правдивої історії та закликав молоде покоління до об’єднання та допомоги
тим, хто перебуває у зоні АТО. З вересня 2014 р. школярі навчальних закладів беруть активну участь у заходах, спрямованих на допомогу воїнам
АТО. Протягом березня – грудня 2014 р. було організовано написання листів, проведено конкурс малюнків та аплікацій на підтримку бойового
духу українських воїнів, плетіння сітки для маскування бронетранспортерів. У рамках акції «Допоможи українському солдату» зібрано
теплий одяг, взуття, продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, організовано благодійні ярмарки-розпродажі, збір макулатури.
Спільними
зусиллями учнів, батьків та вчителів зібрано 12643 гривень. Кошти передано у координаційний центр міської ради та
перераховано на волонтерську організацію» «Допоможи фронту» у м. Львів.
УІІ. Професійний розвиток педагогічних працівників. Учителькі досягнення.
Науково-методична робота з педагогічними працівниками здійснювалася відповідно до Положення про міський методичний кабінет, на
виконання завдань, визначених наказом відділу освіти від 25 серпня 2014 року № 158 "Про організацію методичної роботи в 2014-2015
навчальному році».
У 2014 році пріоритетними напрямками роботи методичної служби були:
- вивчення стану та результатів викладання предметів, організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в закладах освіти міста ;
- проведення моніторингових досліджень, діагностичної роботи щодо виявлення основних методичних проблем;
- організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників;
- виявлення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду;
- створення власного іміджу кожного навчального закладу шляхом впровадження власних інноваційних моделей сучасного навчального закладу;
- забезпечення умов щодо проведення олімпіад, турнірів, конкурсів.
Результативними у 2014 році були тренінги, майстер-класи, методичні фестивалі, круглі столи, ярмарки педагогічних ідей, дискусії, творчі
зустрічі, методичні діалоги, анкетування, педагогічні портрети, панорами методичних знахідок, презентації тощо.
За звітний період з метою вирішення окресленої проблеми було підготовлено та проведено 30 науково-методичних заходів, 2 науковопрактичних конференції, 9 практичних семінарів, 17 секційних засідань міських методичних об’єднань, 2 майстер-класи.
Ефективною формою координації діяльності міського методичного кабінету та шкільних методичних служб стали проведення днів методиста
у закладах освіти. Основними формами поширення педагогічного досвіду були виступи перед колегами навчального закладу, майстер-класи для
вчителів, презентації власних методичних посібників тощо.Створено картотеку й анотовано каталог педагогічного досвіду освітян міста за
предметами та загальний, підготовлено методичні рекомендації та зразки матеріалів щодо оформлення досвіду роботи педагогів.
Підвищення кваліфікації у 2014 році здійснювалося через обласні та міські методичні заходи, науково-практичні семінари. Педагоги
міста є активними учасниками обласних засідань творчих та ініціативних груп. Так учитель початкових класів ЗШ І-ІІІ ступенів №2 Яцусь Г.С. та
вчитель початкових класів Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів №5 Вагляр О.М. є членами творчих груп ЛОІППО.
У 2014 році збільшилась кількість слухачів, які навчаються відповідно до програмно-цільового проекту «Впровадження кредитно–модульної
системи організації НВП у системі післядипломної освіти». Порівняно з 2013 роком за пролонгованими та очно-дистанційними моделями у 2014
році навчалося на 26 % слухачів більше.
З метою сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя педагогічні працівники міста були активними
учасниками міського та обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014», «Керівник гуртка 2014», «Бібліотекар року».
У цьому році участь у міському етапі взяли 9 талановитих учителів із 4 шкіл міста у номінації:
«Початкові класи»
 Яцусь Галина Степанівна( ЗШ І-ІІІ ступенів №2)
 Салій Світлана Іванівна( ЗШ І-ІІІ ступенів №3)
 Більська Лариса Михайлівна( СШ І-ІІІ ступенів №4)
 Мельник Марія Василівна ( ЗШ І-ІІІ ступенів №5)
 Левицька Галина Іванівна ( ЗШ І-ІІІ ступенів №5)
«Світова література»
 Качала Марія Богданівна ( ЗШ І-ІІІ ступенів №3)
«Географія»
 Бойчук Галина Євгенівна ( ЗШ І-ІІІ ступенів №5)
«Трудове навчання»
 Петрик Оксана Євгенівна ( ЗШ І-ІІІ ступенів №5)
«Християнська етика»
 Свідрик Наталія Степанівна ( ЗШ І-ІІІ ступенів №5).
У Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2014» (обласний етап) Більська Л.М. (СШ І-ІІІ ступенів №4) увійшла в десятку кращих вчителів
області.
У грудні поточного року було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» у номінаціях: «Українська мова та література»,
«Хімія», «Образотворче мистецтво». У ньому взяли участь 3 учасника. У номінації «Українська мова та література » педагогічні доробки
представила учитель Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів №5 Рибчук Л.С.; у номінаціях «Хімія» та «Образотворче мистецтво» - учителі
Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів №3 - Савчин Л.Ю. та Ігнатова –Лесюк І. Г.
Відповідно до перспективного плану перевірки стану викладання базових дисциплін вивчено стан викладання математики, фізики ( ЗШ ІІІІ ступенів №5), англійської мови ( СШ І-ІІІ ступенів №4), історії та правознавства (ЗШ І-ІІІ ступенів №2). З жовтня по грудень 2014 року в
НВК «Лідер» та Новороздільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 проводилось моніторингове дослідження стану навчально-методичного та матеріальнотехнічного забезпечення предметів природничо- математичного циклу. В моніторингу взяли участь адміністрації навчальних закладів, учителіпредметники, учні 5-х, 6-х, 9-х,10-х, 11-х класів. 19 листопада в ЗОШ І-ІІІ ступнів №3, №5 та СШ І-ІІІ ступнів №4 проведено комплексний
моніторинг досліджень якості виховного простору за участю представників ЛОІППО.
Дієвою у 2014 році була і міжнародна співпраця педагогів міста та їх участь у вебінарах, організованих британськими видавництвами. Одним із
чотирьох представників Львівщини у міжнародному проекті МОНу e Twinning Plus є Новороздільська спеціалізована школа І-ІІІ ступнів №4. 19
грудня 2014 представники школи були учасниками підсумкової конференції, яка відбулася у м. Київ.
29 жовтня освітяни міста були учасниками ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лицарські ідеї Тараса Шевченка і козацька
педагогіка в системі виховання учнівської та студентської молоді українського патріотизму», яка проходила у Київському Національному
педагогічному університеті ім. М.Драгоманова.
В освітянському пісенному конкурсі патріотичної пісні ансамбль учителів СШ І-ІІІ ступенів №4 на обласному конкурсі виборов ІІІ місце, а в
освітянському конкурсі «Мамина світлиця» на обласному рівні І місце отримала вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Сковронська І.М.
Відповідно до плану роботи відділу освіти проведено п’ять засідань атестаційної комісії ІІ рівня. Усього проатестовано 84 педагогічних
працівників. З них : ЗНЗ – 58 педагогів; ПНЗ – 2; ДНЗ – 20; заступник керівника – 1, методисти ММК відділу освіти – 3.
Присвоєно педагогічне звання / відповідає раніше присв. педагог. званню: «вчитель-методист» - 2/2;
«старший учитель» - 9/10;
Присвоєно / відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії :
«спеціаліст вищої категорії» - 11/28;
«спеціаліст першої категорії» - 10/13;
«спеціаліст другої категорії» - 6/0;
«спеціаліст» 0/1;
Встановлено/відповідає раніше встановленому т. р. – 4/7
Представлено до нагородження:
грамотою відділу освіти – 11;
грамотою департаменту з питань освіти, науки ЛОДА – 8;
Подякою МОН України – 1;
Грамотою МОН України – 1.
Атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти виконкому Новороздільської міської ради проатестовано 43 педагогічних працівники (наказ
відділу освіти від 03.04.2014 року №01-06/81 «Про результати атестації педагогічних працівників у 2014 році»). Оформлено атестаційні листи,
протоколи відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників». Згідно з наказом ДОН ЛОДА видано наказ про підсумки
атестації, звіт про чисельність атестованих педагогічних працівників, клопотання про нагородження, довідки-подання за підсумками атестації та
подано до департаменту освіти і науки ЛОДА.
На виконання наказу відділу освіти виконкому Новороздільської міської ради від 20.01.2014 року №01-08/06 «Про відрядження педагогічних
працівників на курси підвищення кваліфікації у ЛОІППО в 2014 році» та планів графіків курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у січні –червні 2014 року пройшли курси підвищення кваліфікації всього
167 педагогічних працівників: за кредитно-модульною системою КПК – 160; на двотижневих КПК – 7; у вересні-грудні 2014 року - 64
педагогічних працівники:
за кредитно-модульною системою КПК – 63; на двотижневих КПК – 1.
З 05-12.09. 2014 р. проведено тарифікацію педагогічних працівників навчальних закладів міста на 2014/2015 н.р.
Освітньо-кваліфікаційне та кадрове забезпечення
280
10
270
70
9
21
27
148
6
69
к-сть працівників
спеціаліст
спеціаліс І кат.
к-сть сумісників
спеціаліст ІІ кат.
спеціаліст вищої кат.
Кількість педагогічних працівників за стажем роботи
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
190
58
64
32
до 10 років
УІ. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів.
від 10 до 20 років
більше 20 років
пенсіонерів
Учнівська молодь успішно представляє м. Новий Розділ в інтелектуальних змаганнях на обласному рівні. Щороку зростає кількість переможців
Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. Свідченням цього є результати різноманітних олімпіад і конкурсів У 2013-2014
навчальному році з 19 предметних олімпіад з базових дисциплін школярі нашого міста здобули 10 перемог ( 2 – ІІ місце, 8-ІІІ місце). Так в
обласній предметній олімпіаді з французької мови ІІ місце посіли Гринців Ірина, учениця 9 класу СШ І-ІІІ ступенів №4 та історії Джичко
Ольга, учениця 11 класу ЗШ І-ІІІ ступенів №5, ІІІ місце в олімпіаді з біології Гошовська Вікторія, учениця 11 класу НВК «Лідер», з трудового
навчання та інформаційних технологій Пенкальський Олег, учень 11 класу ЗШ І-ІІІ ступенів №3, з історії Королишин Богдан, учень 10 класу
ЗШ І-ІІІ ступенів №3 , з правознавства Войтків Лілія, учениця 11 класу СШ І-ІІІ ступенів №4, з української мови та літератури Сулима Тетяна,
учениця 11 класу ЗШ І-ІІІ ступенів №5, з географії Байбула Тетяна., учениця 10 класу ЗШ І-ІІІ ступенів №5, християнської етики Кульпа Юлія,
учениця 8 класу ЗШ І-ІІІ ступенів №5.
320 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста брали участь в міських предметних олімпіадах, що складає 34 % від загального
контингенту учнів 7-11 класів. Із 103 переможців міських олімпіад, запрошено на обласні олімпіади згідно рейтингу 46 учнів.
Підсумки участі учнів ЗНЗ у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін(за середнім балом)
30.6
15.7
34.3
201
37.3
33.3 12.1
укр. мова
27
13.4
5.4
43.1
69.5
24.8
4 3.4
анг.мова
франц. мова
36.3
історія
Школярі ЗНЗ міста є активними учасниками Міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсів «Кенгуру». «Колосок», «Левеня»,
«Бобер».
У Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика (міський рівень) І місце здобула Виноградова Лілія (СШ І-ІІІ ст.№4, 3
клас, учитель Салдан Н.І.), Мочурад Юліанна (НВК «Лідер», 4 клас, учитель Онищак С.М.), Медвідь Тетяна (НВК «Лідер», 3 клас, учитель Козак
О.А.), Якімчук Юліана (ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 4 клас, учитель Бліхарська Л.В.).
Школярі навчальних закладів упродовж вересня-грудня 2014 року взяли участь в обласному конкурсі «Сурми звитяги». Усі призові місця – І,
ІІ та ІІІ отримали учні НВК «Лідер», ЗОШ І-ІІІ ступнів №5 та БДЮТ, а в конкурсі художнього перекладу 2 - перших – учні НВК «Лідер» і ЗОШ
І-ІІІ ступенів №2, 2 - других- учні ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 і СШ І-ІІІ ступенів №4.У літературному конкурсі спільно із польською школою ІІІ
місце дісталось учням СШ І-ІІІ ступенів №4. В конкурсі «Загадки зоряного неба» ІІ та ІІІ місце здобули учні СШ І-ІІІ ступенів №4.
Найбільших успіхів з року в рік досягають випускники старшої школи за підсумками ЗНО.
З 03 до 28 червня 2014 року 148 випускників старшої школи пройшли сертифікаційне тестування (Львів) з 11 предметів інваріантної складової
робочих навчальних планів. Шестеро учителів української та англійської мов новороздільських НВК «Лідер» та СШ І-ІІІ ступенів №4 у червні
поточного року були залучені до перевірки тестових робіт учасників основної сесії ЗНО-2014.
м.Новий Розділ
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,18
13,70
14,37
5,37
12,92
12,75
9,45
-4,39
1,36
12,76
7,22
9,42
12,08
11,98
26,27
18,39
9,81
18,42
16,57
8,90
Хі мі я
8,28
7,49
2,25
5,75
16,03
0,26
12,67
Бі ологі я
4,09
17,32
11,35
10,48
14,13
13,13
11,31
Геогра фі я
1,95
16,45
1,65
-5,89
2,59
2,75
-5,43
21,49
17,32
12,15
7,68
2,62
9,12
-3,67
18,23
-1,70
-5,90
1,24
-1,49
Льві вська обла сть
Укра їнська мова і лі тера тура
І сторі я Укра їни
Ма тема тика
Англі йська мова
Фі зика
19,00
6,17
Історія України
Українська мова і література
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МАКС
25,73
27,11
26,96
35,41
29,49
30,96
27,67
МАКС
МІН
-3,62
-15,60
2009
2010
2011
2012
2013
2014
29,30
22,50
33,67
20,44
28,90
29,91
-5,36
-9,65
-4,85
-4,39
МІН
-8,62
-6,16
-2,70
-7,80
-12,29
-2,74
-4,64
МАКС (УКРАЇНА)
8,48
11,79
11,01
10,79
14,67
16,15
14,48
МАКС (УКРАЇНА)
14,45
10,43
8,64
8,52
10,07
11,84
11,43
МІН (УКРАЇНА)
-9,35
-9,52
-9,11
-11,06
-10,46
-10,29
-12,40
МІН (УКРАЇНА)
-13,07
УКРАЇНА
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Львівська область
8,22
11,79
11,01
10,79
14,67
16,15
14,48
Львівська область
25,73
27,11
26,96
16,74
29,49
30,96
25,29
м.Новий Розділ
м.Новий Розділ
-8,21
2008
29,99
УКРАЇНА
-6,62
-5,87
-7,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,27
9,17
8,64
8,52
10,07
-5,64
11,84
-6,43
11,43
-9,89
8,51
10,65
22,50
16,35
20,44
25,35
18,31
Вагомих здобутків досягли школярі міста і у спорті. Відтак команда волейболісток зайняла І місце у Всеукраїнському турнірі з волейболу, який
проходив у м.Трускавці, Сеник Арсеній, учень 3(7) класу Новорозділького НВК «Лідер» став чемпіоном України з карате в категорії 12-13 років
(м.Тернопіль).
Заслуговує уваги проведене 21 листопада 2014 року на базі Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 загальноміське свято талановитих дітей
«Обдаровані діти-інтелектуальний потенціал держави».
Відповідно до графіка проведення ЗНО-2014 23 та 30 березня 2014 року 143 учні 11 класів ЗНЗ міста успішно пройшли пробне ЗНО на базі
Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів №2 з 10-ти предметів. До процедур пробного тестування залучалося більше 50 інструкторів з числа
педпрацівників ЗНЗ міста. Протягом січня - грудня 2014 року відділом освіти здійснено реєстрацію учасників ЗНО-2014 в режимі он-лайн,
навчання новопризначених, інструкторів (старших інструкторів) з питань організації пробного ЗНО-2014 та особливостей його проведення,
інструктаж педагогічних працівників щодо роботи з технологічною карткою інструктора (старшого інструктора).
З 13 до 22 травня 2014 року проведено державну підсумкову атестацію учнів 4-х класів з математики, української мови та українського
читання за збірниками підсумкових контрольних робіт, рекомендованих МОН України.
Організовано, без грубих порушень чинного законодавства, пройшла державна підсумкова атестація учнів 9-х та 11-х класів шкіл міста (з 02 до
16 червня 2014 року – 9 клас; 23-29.05.2014 р. – 11 клас).
За результатами річного оцінювання та ДПА у червні 2014 року 448 випускників (300 - дев′ятикласників, 148 - одинадцятикласників) отримали
документи про освіту; свідоцтва з відзнакою вручено 33 випускникам 9-х класів, що становить 11 % від загальної кількості учнів основної школи,
медалей – 34 випускникам 11-х класів (23 % від загальної кількості), з них: золоті медалі „За високі досягнення у навчанні” отримали 23 учні (16
%), срібні „За досягнення у навчанні”- 11 одинадцятикласників (7 % ). 275 учнів перевідних (2-8 та 10) класів нагороджені Похвальним листом
«За високі досягнення у навчанні» та 14 одинадцятикласників Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». У
розрізі ЗНЗ міста інформація наступна:
№
Назва навчального закладу
Кількість документів
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
Новороздільський НВК «Лідер»
Новороздільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Новороздільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Новороздільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5
Новороздільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4
РАЗОМ:
Свідоцтво про базову загальну
середню освіту
Атестат про повну загальну середню
освіту
всього
загальні
з
відзнакою
додатків
до них
всього
загальні
срібна
медаль
золота
медаль
додатків
до них
54
40
51
87
68
300
51
36
45
78
57
267
3
4
6
9
11
33
54
40
51
87
67
300
37
11
18
45
37
148
27
10
13
34
30
114
3
0
1
1
6
11
7
1
4
10
1
23
37
11
18
45
37
148
У березні – червні 2014 року бажання екстерном складати підсумкову та державну підсумкову атестації виявили 6 громадян. З них: 5 отримали
свідоцтва про базову загальну середню освіту (ЗШ №2 - 2, ЗШ №3 -2, СШ №4 -1); 1 екстерн не з'явився складати підсумкову та державну
підсумкову атестації.
Випускники шкіл вчасно отримали документи про освіту. За звітний період повернуто до МОН України на знищення 1 свідоцтво про базову
загальну середню освіту (СШ І-ІІІ ступенів №4) та 1 атестат (передрук по НВК «Лідер») про повну загальну середню освіту.
Організовано і змістовно пройшли випускні вечори у ЗНЗ міста.
УІІ. Моніторинг якості освіти.
Одним із найефективніших механізмів, що сприяє отриманню інформації про функціонування освітньої системи в усій її багатогранності є
моніторинг, який забезпечує постійне відстеження якості, дає можливість створити базу для відпрацювання і коректування управлінських рішень
на досягнення заданих параметрів розвитку. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів дозволяє спостерігати динаміку успішності учнів в
загальноосвітніх навчальних закладах міста, порівнювати результати між конкретними школами, відстежувати і фіксувати загальний стан системи
освіти міста, її ефективність, а відтак переглядати елементи та методи діяльності навчальних закладів, відкидаючи застарілі і відкриваючи двері
для нових, ефективних методик взаємодіючого навчання.
З метою вивчення рівня знань одинадцятикласників на різних етапах навчального процесу, об’єктивності визначення претендентів на медалі
протягом січня-лютого 2014 року проведено міські та обласні моніторинги якості знань одинадцятикласників. У міському та обласному
моніторингах взяли участь 22 із 34 претендентів на нагородження золотими і срібними медалями, що складає 65 % від кількості претендентів та
85 % від учасників моніторингу. Один претендент на нагородження медалями був відсутній під час проведення моніторингових контрольних
робіт у ЗОШ №5 м.Нового Роздолу, три – у Новороздільському НВК «Лідер».
За результатами контрольних робіт з української мови і літератури, математики та історії України високий рівень знань підтвердили 12
претендентів на нагородження медалями, що складає 46 % від загальної кількості претендентів, які взяли участь у моніторингу. Зокрема:
- 10 учнів ЗОШ №5 м. Нового Роздолу (100% від учасників моніторингу та 91% від кількості претендентів – 1 відсутній);
- 1 учень ЗОШ №3 м. Нового Роздолу (20% від кількості претендентів);
- 1 учень НВК «Лідер» м. Нового Роздолу (10% від кількості претендентів).
За результатами оцінювання контрольних робіт високий рівень знань підтвердили:
- з української мови всі присутні претенденти на нагородження медалями ЗОШ №5, 57 % претендентів НВК «Лідер», 60 %
претендентів ЗОШ №3 (додаток 2);
- з української літератури всі присутні претенденти на нагородження медалями ЗОШ №5, 80 % претендентів ЗОШ №3, 29 % НВК
«Лідер»(додаток 3);
- з математики 100 % претендентів на нагородження медалями у Новороздільській ЗОШ №5, 40 % претендентів у ЗОШ №3 , 33 % НВК
«Лідер»( (додаток 4).
13 претендентів на нагородження медалями (59%) із 22, які взяли участь у моніторингу, з одного - трьох предметів показали достатній
рівень знань (9-7 балів), а саме:
- з одного предмета (4 учні): 2 учні НВК «Лідер», 2 учні ЗОШ №3;
- з двох предметів (5 учнів):, 3 учні НВК «Лідер», 2 учні ЗОШ №3;
- з трьох предметів (1учень): 1 учень НВК «Лідер».
За результатами перевірки експертними комісіями знижено оцінки
з української мови (додаток 5):
- на 1 бал 4 учням НВК «Лідер» та 3 учням ЗОШ №5;
- на 2 бали 1 учневі НВК «Лідер»;
з української літератури (додаток 6):
- на 1 бал 2 учням НВК «Лідер» ;
з математики знижено оцінки (додаток 7):
- на 1 бал 2 учням НВК «Лідер».
Такий стан справ можна пояснити тим, що керівництвом шкіл послаблено контроль щодо дотримання Критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів (порушено вимоги наказу Міністерства освіти і науки України від 3 червня 2008 року №496 «Про затвердження Інструкції з
ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Розділ 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів).
Додаток 1
Результати моніторингу
100 % явка
Результати моніторингу
відсутні – 3 учні (30%)
Оцінки,
Оцінки, виставлені учителями
Прізвище
претендента
Оцінки,
Оцінки, виставлені експертними
комісіями
Укр.
Укр.
мова
Укр.
Укр. літ
Матем
.
Іст.
Укр.
Укр. мова
Укр.
Укр. літ
Матем.
Матем.
Історія
Претендент №1
(з.м.)
9
9
-
10
9
9
-
10
Претендент №2
(з.м.)
10
11
11
-
10
11
10
-
Претендент №3
(з.м.)
10
7
-
10
9
7
-
Претендент №4
(з.м.)
10
9
-
8
10
9
Претендент №5
(з.м.)
9
9
9
-
7
8
Оцінки,
Оцінки, виставлені учителями
Укр.
Укр.
мова
Укр.
Укр. літ
Матем.
Матем.
Іст.
Укр.
Укр. мова
Укр.
Укр. літ
Матем.
Матем.
Історія
Претендент на
з.м. №1
10
10
10
-
10
10
10
-
10
Претендент на
з.м. №2
10
10
8
-
10
10
8
-
-
8
Претендент на
з.м. №3
9
9
11
-
9
9
10
-
8
-
Претендент на
з.м. №4
8
10
8
-
8
10
8
-
Претендент на
с.м. №5
10
11
8
-
10
11
8
-
Претендент №7
(з.м.)
8
9
-
10
8
8
-
10
Претендент №8
(з.м.)
10
10
8
-
9
10
8
-
Прізвище
претендента
Оцінки,
Оцінки, виставлені експертними
комісіями
Додаток 2
Результати контрольних робіт з української мови,
перевірених учителями загальноосвітніх навчальних закладів
№
з/п
1.
2.
3.
Назва ЗНЗ
НВК «Лідер»
ЗОШ І-ІІІ ст. №3
ЗОШ І-ІІІ ст. №5
к-сть
прете
дентів
на нагород
ження медалями/
к-сть, які писали
роботу
10/7
5/5
11/10
Високий рівень знань
12
11
10
Достатній рівень
знань
9
8
7
3
5
4
3
2
2
1
-
1
1
-
-
Середній рівень
знань
6
5
4
-
-
Додаток 3
Результати контрольних робіт з української літератури,
перевірених учителями загальноосвітніх навчальних закладів
№
з/п
1.
2.
3.
Назва ЗНЗ
НВК «Лідер»
ЗОШ І-ІІІ ст. №3
ЗОШ І-ІІІ ст. №5
к-сть прете
дентів
на
медаль/ к-сть,
які
писали
роботу
10/7
5/5
11/10
Високий рівень знань
12
11
10
Достатній рівень
знань
9
8
7
1
1
1
6
1
3
3
4
1
-
-
1
-
Середній
знань
6
5
-
-
рівень
4
-
Додаток 4
Результати контрольних робіт з математики,
перевірених учителями загальноосвітніх навчальних закладів
№
з/п
1.
2.
3.
Назва ЗНЗ
НВК «Лідер»
ЗОШ І-ІІІ ст. №3
ЗОШ І-ІІІ ст. №5
к-сть
прете
дентів
на нагород
ження
медалями/
к-сть, які
писали
роботу
10/3
5/5
11/7
Високий рівень знань
Достатній
знань
рівень
Середній
знань
рівень
Початковий
рівень
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-
1
1
1
1
6
1
-
1
3
-
-
-
-
-
-
-
Додаток 5
Результати контрольних робіт з української мови,
перевірених експертними комісіями.
№
з/п
1.
2.
3.
Назва ЗНЗ
НВК «Лідер»
ЗОШ І-ІІІ ст. №3
ЗОШ І-ІІІ ст. №5
к-сть
прете
дентів
на нагород
ження
медалями/
к-сть,
які
писали роботу
10/7
5/5
11/10
Високий рівень знань
12
11
10
Достатній
знань
9
8
1
6
1
3
3
3
1
-
2
1
-
рівень
Середній рівень знань
7
6
5
4
1
-
-
-
-
Додаток 6
Результати контрольних робіт з української літератури,
перевірених експертними комісіями
№
з/п
1.
2.
3.
Назва ЗНЗ
НВК «Лідер»
ЗОШ І-ІІІ ст. №3
ЗОШ І-ІІІ ст. №5
к-сть прете
дентів
на
медаль/ ксть,
які
писали
роботу
10/7
5/5
11/10
Високий рівень
знань
12
11
10
Достатній рівень
знань
9
8
7
Середній рівень
знань
6
5
4
1
2
1
-
--
1
1
6
1
3
3
2
-
1
--
-
Додаток 7
Результати контрольних робіт з математики,
перевірених експертними комісіями
№
з/п
1.
2.
3.
Назва ЗНЗ
НВК «Лідер»
ЗОШ І-ІІІ ст. №3
ЗОШ І-ІІІ ст. №5
10/3
5/5
11/7
Високий
рівень знань
Достатній
рівень знань
Середній
рівень знань
Початковий
рівень
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-
1
1
2
6
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Протягом 2014 року працівниками відділу освіти вивчалися окремі питання щодо організації навчально-виховного процесу, кадрового
забезпечення, адміністративно-господарської, методичної, освітньо-виховної та профілактико-оздоровчої діяльності у підпорядкованих НЗ,
соціального захисту учасників НВП, управлінської діяльності тощо в ході днів відділу освіти та міського методичного кабінету в ДНЗ, ЗНЗ і ПНЗ
міста.
На належному організаційно-методичному рівні проведено тематичні перевірки з наступних питань:
- стан дотримання інструкцій щодо ведення класних журналів у 1-4-х та 5-11 класах ЗНЗ міста;
- об’єктивність нагородження учнів 11-х класів ЗНЗ міста золотими та срібними медалями, вручення свідоцтв з відзнакою учням 9-х класів за
підсумками 2013/2014 н.р., І семестру 2014/2015 н.р., державної підсумкової атестації (підготовлено 7 протоколів засідань) ;
- стан дотримання вимог чинного законодавства щодо організації безкоштовного гарячого харчування учнів 1-4 класів та дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківської опіки і піклування;
- систему роботи педпрацівників, які атестуються у 2014 році;
- стан забезпечення соціального захисту дітей та підлітків у навчальних закладах міста;
- стан ведення номенклатурної документації, зокрема класних журналів у ЗНЗ міста;
- стан викладання образотворчого мистецтва;
- стан викладання основ здоров'я ;
- стан викладання географії та основ економіки;
- стан споживання енергоносіїв;
- стан викладання предметів в початкових класах;
- результативність роботи учнівського самоврядування;
- стан організації роботи щодо дотримання вимог Положення про екстернат;
- стан готовності шкіл міста до організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації;
- стан організації роботи щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
- об’єктивність звільнення випускників шкіл від державної підсумкової атестації за станом здоров’я, учнів-учасників міжнародних змагань,
конкурсів, олімпіад тощо;
- експертизу та затвердження робочих навчальних планів щодо обґрунтованості вибору інваріантної та варіативної частин робочих навчальних
планів, врахування потреб та інтересів учнів, профільності ЗНЗ тощо;
- стан виконання програм з предметів інваріантної частини навчального плану;
- стан ведення документації учнів-екстернів;
- стан виконання рекомендацій ОПМПК (МПМПК) чи (та) ЛКК щодо організації адекватних умов навчання учнів за індивідуальною формою;
- дотримання вимог щодо правильності внесення записів у додатки до документів про освіту державного зразка, визначення середнього бала
атестата учням 11-х класів ЗНЗ міста;
- стан навчально-виховної роботи ДНЗ під час оздоровчої кампанії влітку 2014 р.;
- стан виконання робіт з ремонту приміщень НЗ, сантехнічного та технологічного обладнання, покрівель тощо, підготовка джерел теплопостачання
до опалювального сезону, перевірка актів виконаних робіт;
- стан підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий період;
- дотримання вимог чинного законодавства при розподілі педагогічного навантаження на 2014-2015 н.р.;
- стан охоплення дітей шкільного віку навчанням відповідно до мікрорайонів обслуговування;
- стан реалізації інваріантної та варіативної складової робочих навчальних планів ЗНЗ;
- стан дотримання нормативних вимог щодо формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста;
- дотримання вимог Положення про індивідуальну форму навчання у ЗНЗ міста;
- стан управлінської діяльності щодо розвитку творчих здібностей гуртківців БДЮТ, упровадження в роботу закладу новітніх форм і методів
позашкільної, освітньої та виховної діяльності;
- об’єктивність оцінювання знань учнів 11-х класів, претендентів на нагородження медалями за підсумками їх навчання у 10-х класах ;
- систему роботи педагогічних працівників, які атестуються в 2014/2015 н.р.;
- стан збереження і використання продуктів харчування в ДНЗ міста;
- дотримання вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;
- дотримання вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
- стан викладання української мови та літератури;
- стан виконання навчальних планів та програм у ЗНЗ за І семестр 2014/2015 н.р.;
- стан проведення заходів щодо збереження фонду підручників у ЗНЗ;
- стан використання енергоносіїв у НЗ міста.
УІІІ. Бібліотечна справа.
У 2014 році робота методичного об'єднання шкільних бібліотекарів була сконцентрована на проблемі «Оновлення змісту діяльності шкільних
бібліотек м. Нового Роздолу на основі впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій».
У І півріччі 2014 року відповідно до плану роботи було проведено 2 засідання МО:
- система роботи бібліотеки щодо формування читацьких інтересів школярів (Приріз Г.В.) - березень;
- сучасна бібліотека – центр інформаційної підтримки освіти (Гебра О.М.)- травень.
У ІІ півріччі поточного року проведено круглий стіл «Нові технології пошуково-інформаційної роботи у поєднанні з набутими традиційними
методами». Така форма роботи дала змогу бібліотекарям поділитися досвідом, напрацюваннями та знайти вирішення певних проблем.
На базі НВК «Лідер» проходив семінар «Роль шкільної бібліотеки у вихованні в учнів інформаційної культури та любові до книги».
Разом із МО шкільних бібліотекарів та бібліотекарями філії № 1 по вул. Лесі Українки 13 березня проведено круглий стіл на тему: «Слово
Т.Г.Шевченка у наших серцях».
Педагогічні колективи та бібліотекарі ЗНЗ упродовж поточного начального року проводили роботу з обдарованими дітьми та брали участь у
конкурсі «Створи власну книгу», метою якого було виявлення літературних здібностей школярів. У лютому місяці учні шкіл були учасниками
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2014».
З нагоди 200 – річчя з дня народження Т.Г.Шевченка 29 квітня проведено міський конкурс читців творів Кобзаря.
У Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека» в номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу». Бібліотекарі
Гебра О.М. та Водоп’янова І.С. нагороджені грамотою за зайняте ІІІ місце. У травні 2014 року у школах проведено бібліолінійку для учнів 3-4
класів на тему: «Веселе літо читання», відкритий бібліотечний урок у Новороздільській СШ № 4 на тему: «Мандри казками Василя
Сухомлинського» (бібліотекар Лехицька О.Р.). Вечір-реквієм «40 днів лелечої скорботи» відбувся 27 березня у бібліотеці філії № 1. У цьому ж
приміщенні 07 травня проведено бібліотусовку із залученням колективу центру «Тавор» та учнів 10-их класів Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів
№ 5, а 27 червня - зустріч старшокласників міста з молодим поетом м. Жидачева Р. Штигером. Крім того, за звітний період організовано зустрічі
з письменницею Людмилою Когут ( 20.02.2014), професором В.І.Сергійчуком у ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 (12.02.2014) та поетом-аматором м. Нового
Роздолу Віктором Бойком, на тему: «Життя черпаю із криниці» для учнів 10-их класів ЗШ І-ІІІ ступенів № 5 (06.03.2014).
У І півріччі 2014 року бібліотечні фонди ЗНЗ поповнилися на 1861 примірник. Серія книг «Шкільна бібліотека» поповнила фонди шкіл виданням
класиків світової та вітчизняної літератури. Надійшли підручники для учнів 3-х класів, дітей зі зниженим зором, із затримкою психічного
розвитку та розумово відсталих дітей. У поточному навчальному році учні ЗНЗ на 109,34 % були забезпечені підручниками.
Плануючи заходи щодо місячника шкільних бібліотек, у Новороздільській ЗШ І-ІІІ ступенів № 5 проходила лінійка для учнів початкової та
середньої ланки ( бібліотекарі Гебра О.М. та Водоп’янова І.С.). Також у школі було проведено методичний захід під назвою «Бібліотераса» на
тему: «Мудрість літ сплелася з сьогоденням» (творчий портрет завідувача бібліотекою Гебри О.М. з нагоди 40-річного ювілею стажу роботи).
У рамках місячника в Новороздільській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 для учнів 10-их класів відбулася зустріч з поетом-аматором м. Жидачева
Романом Штігером на тему «І вірші й «Невірші», і мова душі». Для учнів 2 – их класів Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 автор дитячих
творів Наталія Михайлівна Співак презентувала книги «Веселі пригоди малят та звірят» і «Будинок № 10». Уся зустріч була підпорядкована темі
«Дарую слово, усмішку та казку».
Аналізуючи роботу безпосередньо членів методичного об'єднання, доречно відзначити роботу молодих бібліотекарів Новороздільської ЗОШ ІІІІ ступенів № 2 Корди Г.З. та Сабадашки Н.Д. Оформлення нових стендів з висвітленням інформації сьогодення, книжкові виставки, бібліотечні
уроки та масові заходи вдається їм зробити на належному рівні. Вони часто звертаються за порадою у методичний кабінет та до колег по роботі.
Продовжувала свою діяльність «Скарбниця практичних порад», якою опікується бібліотекар Новороздільської ЗО І-ІІІ ступенів № 5 Гебра
О.М. Обмін досвідом роботи, практичні поради та нові напрацювання допомагають у роботі кожному шкільному бібліотекарю.
Впродовж ІІ півріччя у бібліотеках проходила акція «Подаруй бібліотеці прочитану тобою книгу». Таким чином фонди шкільних бібліотек
поповнилися певною кількістю дитячої літератури.
Не припиняється робота з обдарованими дітьми. Продовжуються збирати матеріали на конкурс «Створи власну книгу».
Упродовж ІІ півріччя 2014 року отримано 3476 примірників підручників, методичної та художньої літератури. У тому числі 3418 підручників
для учнів 3-іх та 6-их класів; 51 примірник літератури серії «Захисти себе від СНІДу» та 7 книг для дошкільних навчальних закладів.
У поточному навчальному році учні ЗНЗ на 109,34 % забезпечені підручниками.
Ключовим завданням методичного об'єднання шкільних бібліотекарів на наступний навчальний рік є підвищення фахового рівня
обслуговування читачів та робота з документацією бібліотек.
Протягом січня - грудня 2014 року відділом освіти за даним напрямком здійснено такі організаційні заходи:
- апробацію шкільних підручників, які використовуються у ЗНЗ міста;
- «літературні пазли» за творчістю Шевченка;
- флеш-моб «Веселі рядочки літо читає»;
- інвентаризацію бібліотечних фондів ЗНЗ;
За звітний період відділом освіти проведено 15 нарад керівників навчальних закладів міста, 5 засідань колегії відділу освіти, 6 засідань
методичної ради ММК, 9 засідань заступників директорів шкіл з НВР, 7 засідань відповідальних за ЗНО- 2014, 4 засідання міських методичних
об′єднань учителів-предметників, 11 міських семінарів-практикумів: учителів світової літератури, фізкультури, музики, образотворчого мистецтва
та «Художньої культури», англійської мови, хімії, початкових класів, «Захисту Вітчизни», математики, проблемний семінар заступників
директорів з ВР, педагогів-організаторів, класних керівників, бібліотекарів «Літературна кав'ярня», класних керівників 9-11 класів, семінартренінг заступників директорів з початкових класів «Здоров’я зберігаючі технології – одна з ключових компетентностей заступника директора з
НВР початкової школи» (НВК «Лідер»), науково-практичну конференцію учителів початкових класів 2010 року атестації (мультимедійна
презентація з досвіду роботи, захист портфоліо), круглий стіл «Про результати проведення ДПА у 4-х, 9-х та 11-х класах: здобутки, проблеми та
шляхи їх вирішення», засідання творчих груп «Школа 1-го класу», «Школа 2-го класу», 6 нарад завідувачів ДНЗ; 5 нарад бібліотекарів НЗ, дні
методиста у школі, 1 нараду та семінар-практикум з відповідальними за організацію та проведення оздоровчої кампанії влітку 2014 року;
інструктивно-методична нараду вчителів початкових класів з питань методичного забезпечення виконання нової програми початкової освіти;
консультації педагогічних працівників : «Вимоги до ведення класних журналів у 1-4 та 5-11 класах ЗНЗ»;«Про дотримання єдиних вимог щодо
ведення ділової документації у ЗНЗ міста»;; засідання ММО учителів початкових класів щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів,
вироблення пропозицій щодо внесення змін у типові навчальні плани та навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із
навчанням українською мовою 1-4 класи); засідання творчих груп «Школа 1-го класу», «Школа 2-го класу»; серпневу конференцію педагогічних
працівників навчальних закладів міста «Про підсумки роботи освітньої галузі міста за 2013/2014 н.р. Основні завдання та перспективи на 2014/15
н.р. в умовах модернізації загальної середньої освіти» (28.08.2014 р., ЗОШ І-ІІІ ст. №3); науково-практичну конференцію «Захист індивідуальнотворчих робіт учителів початкових класів»;конкурс фотоматеріалів «Організація навчального середовища в 1-х класах» (ЗШ І-ІІІ ст. № 3, №5);
громадські слухання щодо формату та умов проведення ЗНО-2015.
Крім того, підготовлено:
- план роботи відділу освіти на 2015 р.;
- звіт про роботу відділу освіти та підпорядкованих НЗ за 2014 р.;
- кошториси доходів і видатків;
- графік відпусток працівників відділу освіти;
- звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2013 р.;
- звіт форми 9-ДС ( кількісний і якісний склад державних службовців);
- звіт форми 6- ПВ ( про комплектування штатних розписів якісного складу, підвищення освітнього рівня та кваліфікації педпрацівників);
- статистичний звіт по травматизму виробничого та невиробничого характеру серед учасників НВП за відповідними формами;
- звіт форми 6-В (чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних);
- звіти за формами №3-ПН, №4-ПН, №5-ПН (наявність вакансій, вивільнення та прийняття педпрацівників НЗ міста);
- №6-ПВ (кількість працівників, якісний склад та професійне навчання за 2013 р.);
- інформацію про забезпечення житлом педагогічних працівників НЗ міста;
- замовлення на підручники та навчальні посібники на І півріччя 2013/2014 н.р.;
- посібник для учнів 2 класу «Цікаві завдання з курсу «Сходинки до інформатики»;
методичний посібник «Порадник методиста»;
- матеріали з атестації екстернів;
- звіт №10-ПІ;
- технічну документацію для НЗ міста, проведено заміри опору ізоляції;
- дефектні акти та кошториси на проведення ремонтних робіт;
- пакет документів (накази, Заходи, протоколи ДПА, нововведення) інформаційно-методичні матеріали, рекомендації щодо організованого
закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 2013/2014 навчальному році;
- звітну документацію з технагляду будівель установ освіти;
- звіт щодо військовозобов’язаних;
- угоди на обслуговування протипожежної сигналізації, дератизації НЗ, вивезення сміття тощо;
- «Звіт про фактичне вивільнення працівників» (№4 ПН);
- банк даних про дітей, схильних до правопорушень, дітей з неблагополучних сімей;
- статистичні дані про стан злочинності серед учнівської молоді за ІІІ квартал поточного року;
- зведену мережу ДНЗ, груп у них на 2014/2015 н.р.;
- банк даних про талановитих та обдарованих дітей ЗНЗ міста;
- статистичну звітність за формою 76-РВК;
- звіт про організацію відпочинку та оздоровлення школярів ЗНЗ міста за літній період поточного року;
- акти готовності НЗ до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону;
- звіт про працевлаштування інвалідів;
- зведене замовлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів міста 2010 р.а., завідувачів ДНЗ та
вихователів-методистів ДНЗ;
- попереднє замовлення на виготовлення документів про освіту для випускників 2015 року;
- звіт за формою 77-РВК (звіт про кількість дітей шкільного віку);
- звіт за формою 83-РВК (аналіз складу педагогічних кадрів міста;
- звіт за формою 6 -ПВ (звіт про військовозобов'язаних);
- звіт за формою Д-7 (відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета), Д-9 (відомості про загальноосвітні санаторні та спеціальні
школи);
- звіт за формою Ф-1,2,3 (охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням);
- банк даних про дітей соціально незахищених категорій;
- звіт за формою Д-5 (відомості про профільне і поглиблене вивчення предметів);
- звіт за формою Д-6 (відомості про групування денних ЗНЗ за кількістю вчителів, класів і учнів та про наповнюваність класів учнями);
- звіт з фізичного виховання 1-ФК;
- замовлення на підручники для учнів ЗНЗ;
- звіт щодо зайнятості, вивільнення, працевлаштування працівників;
- статистичний звіт за формою Д-8 (відомості про викладання іноземних мов у денних загальноосвітніх навчальних закладах);
- звіт форми №1-ЗСО (продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів);
- замовлення на підручники та навчально-методичну літературу для ДНЗ, ЗНЗ міста;
- зведене замовлення на документи про освіту випускникам ЗНЗ 2014 року;
- річні звіти по об’єктах будівництва;
- проект мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2014/2015 н.р.;
- звіт про наявність вакансій за формою 6-ПВ (кількісний та якісний склад та професійне навчання педпрацівників);
- річні звіти по тендерних процедурах;
- пропозиції до бюджету на 2015 рік;
- проекти договорів з комунальними службами;
- узагальнений звіт про моніторинг якості освітньої діяльності позашкільної освіти та позакласної роботи у ЗНЗ ;
- ревізію та запуск теплосистем навчальних закладів міста.
Взято участь у:
- ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу „ Учитель року - 2014”;
- обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Обٰєднаймося ж, брати мої»;
- обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка;
- святкуванні Дня соборності України;
- вшануванні героїв Крут;
- обласному фестивалі для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули»;
- ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;
- обласному фестивалі-конкурсі "І слово, і пісня, матусю, тобі";
- щорічній новорічно-різдвяній виставці-конкурсі «Новорічна композиція», «Різдвяна шопка»;
- обласній виставці-конкурсі «Природа і фантазія»;
- обласному конкурсі з декоративно-ужиткового мистецтва «Таланти твої, Україно!».
- обласному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров′я»;
- обласному етапі УІІІ Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників;
- ІІІ етапі Всеукраїнських турнірів з базових дисциплін (юні математики, юні географи, юні біологи, юні фізики, юні хіміки);
- привітанні одиноких людей (до Міжнародного дня людей похилого віку);
- написанні „Радіодиктанту”;
- щорічному регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»;
- святі Першого дзвоника у загальноосвітніх навчальних закладах міста;
- обласному фестивалі «Різдвяні канікули»;
- ІІІ (обласному) етапі ХІІІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
- обласному конкурсі друкованих видань, газет та шкільних редколегій «Гостре перо»;
- ІІ (обласному ) етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості».
Фінансово-господарська діяльність
У 2014 році проведено процедуру запиту цінових пропозицій на закупівлю обчислювальних машин, частин та приладдя до них .
Закуплено шкільну документацію для всіх установ на суму 7200 грн. Проведено повірку теплових лічильників на суму 7733,00 грн. та газового
лічильника на 320,00 грн.
Проведено капітальний ремонт покриттів підлог в ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 на суму 27691,00 грн., дощатих покриттів у двох класах ЗШ І-ІІІ
ступенів №2 на суму 28082,00 грн., трубопроводів опалення у приміщенні ЗШ І-ІІІ ступенів №5 на суму 24943,00 грн., приміщення кухні ДНЗ
«Берізка» на суму 29965,00 грн., дощатих покриттів підлог у приміщення початкової школи НВК «Лідер» на суму 28378,00 грн., капітальний
ремонт приміщення ДНЗ «Голубок» під відкриття нової групи на суму 43815,00 грн., капітальний ремонт методкабінету відділу освіти під
відкриття нової групи в ДНЗ «Сонечко» на суму 45308,00 грн. Проведено заміну засувки системи опалення в ДНЗ «Берізка» на суму 1500,00 грн.,
капітальний ремонт огорожі ДНЗ «Малятко» на суму 32454,00 грн. Під час проведення капітальних ремонтів кошторисна документація пройшла
державну експертизу та отримала відповідні дозволи на початок ремонтних робіт.
Крім того, протягом січня - грудня 2014 року здійснено такі організаційні заходи:
- тендерні процедури на :
а) закупівлю продуктів харчування для ДНЗ (запити цінових пропозицій) – 2 процедури;
б) на закупівлю продуктів харчування для учнів 1-4 класів - 1 процедура;
в) закупівлю енергоносіїв – 2 процедури;
г) відкриті торги на молоко для НЗ міста;
д) закупівлю комп’ютерної техніки.
- аналіз стану пожежної безпеки в навчальних закладах міста;
- укладання договорів з переможцями тендерних процедур на постачання продуктів харчування та енергоносіїв;
- складання кошторисної документації на проведення ремонтів у ЗНЗ міста в 2014 році відповідно до бюджету;
- День Довкілля та місячник благоустрою територій, прилеглих до навчальних закладів;
- поточні ремонти у НЗ;
- повірку теплових лічильників у ДНЗ та ЗНЗ міста;
- обстеження НЗ та збір заявок на проведення ремонтних робіт у 2015 р.;
- аналіз використання енергоносіїв у 2014 р. та прогноз на 2015 р.
Відповідно до оголошення обласного конкурсу мікропроектів складено та подано на конкурс три мікропроекти та отримано співфінансування
50 % на 50% .
Проведено формування крон дерев у ДНЗ «Голубок» на суму 6958,10 грн. та ДНЗ «Малятко» на суму 6970,22 грн.
У грудні місяці розпочато три процедури відкритих торгів на закупівлю продуктів харчування для ДНЗ (молоко, м'ясо яловиче, м'ясо
свійської птиці), чотири процедури запиту цінових пропозицій на закупівлю продуктів харчування для ДНЗ (масло, сири, хлібобулочні вироби та
риба заморожена). Також розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю послуг з організації харчування учнів 1- 4 класів та дітей пільгової
категорії. На січень місяць 2015 року заплановано три переговорних процедури (електроенергія, теплопостачання, гаряча та холодна вода).
Аналіз обсягів витрат на потреби освіти у році, що минув, засвідчив лише деяке, у порівнянні з минулим роком, поліпшення стану фінансування
освітньої галузі.
Станом на 11.12.2014 р. використано:
на заробітну плату: 18621867,00 грн.
на нарахування з/п 6563099,00 грн.
На харчування учнів 1-4 класів та ДНЗ: 1551000,00 грн.
На енергоносії: 2147000,00 грн.
Оплата відряджень та курсів підвищення кваліфікації:64097,00 грн.
Освітянські програми : 29000,00 грн.
Кошти виділені з фонду розвитку міста
600
579.42
500
400
300
200
239.901
129.588
78.1
100
0
2005
2006
2007
2008
Різнопланова діяльність відділу освіти та навчальних закладів сприяє успішній реалізації завдань реформування освітньої системи міста.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа