close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1
УХВАЛА
про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі
20 березня 2014 року
м. Київ
№ 826/3428/14
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кобилянський
К.М., ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами
за позовом
до
про
Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у місті Києві
Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмехбуд 21»
застосування заходів реагування,
ВСТАНОВИВ:
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті
Києві звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною
заявою про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи
Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмехбуд 21». (код ЄДРПОУ
34424723) з будівництва житлово-офісно-торгівельно-розважального комплексу по
вул. Анрі Барбюса, 51/2 у місті Києві шляхом відключення джерела
електроживлення, накладення печаток на розподільчі електрощити та двері
приміщень.
Позовна заява подана з додержанням
адміністративного судочинства України.
вимог
статей
105-106
Кодексу
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1832 Кодексу адміністративного
судочинства України скорочене провадження застосовується в адміністративних
справах щодо застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування
у сфері державного нагляду (контролю), якщо вони можуть бути застосовані
виключно за судовим рішенням.
Відповідно до вимог частини третьої статті 106 Кодексу адміністративного
судочинства України позивачем надіслано відповідачу та третім особам копію
позовної заяви та доданих до неї документів.
Керуючись положеннями статей 53, 104-107, 1832 Кодексу адміністративного
судочинства України, суд УХВАЛИВ:
1. Відкрити скорочене провадження у справі №826/3428/14.
2. Справа розглядатиметься суддею Кобилянським К.М. одноособово в порядку
скороченого провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які
беруть участь у справі.
3. Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог на предмет спору Державне видавництво «Преса України» та Приватне
акціонерне товариство «ХК «Київміськбуд».
4. Запропонувати відповідачу та третім особам, в разі невизнання
адміністративного позову, у десятиденний строк з дня одержання цієї ухвали
надати суду письмові заперечення проти позову та докази на підтвердження цих
заперечень або заяву про визнання позову.
5. Заперечення проти позову або заяву про визнання позову мають бути подані
безпосередньо до канцелярії суду за адресою: 01601, м. Київ, вул. Командарма
Каменєва, 8, корпус № 1.
6. Повідомити відповідача та третіх осіб про те, що у випадку неподання ними
заперечень проти позову у встановлений судом строк, справа буде розглянута на
основі наявних у ній доказів.
7. Зобов'язати позивача подати до суду протягом десяти днів з моменту отримання
даної ухвали:
- письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого
органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між
тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих
органів з такого спору;
- інформацію щодо усунення відповідачем виявлених у ході перевірки порушень.
8. Копію даної ухвали невідкладно направити особам, які беруть участь у справі
разом з інформацією про їхні процесуальні права та обов’язки (копія позовної
заяви та додані до неї матеріали направлені відповідачу позивачем).
Ухвала не підлягає оскарженню та відповідно до ч. 6 ст. 254 Кодексу
адміністративного судочинства України набирає законної сили змоменту її
постановлення.
Суд звертає увагу осіб, які беруть участь у справі, що відповідно до ч. 2 ст. 114
Кодексу адміністративного судочинства України у разі несвоєчасного надання
витребуваних судом доказів та пояснень (без поважних причин), зазначені докази
(пояснення) судом не приймаються та справу може бути вирішено на підставі
наявних доказів відповідно до ч. 6 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства
України.
Суддя
К.М. Кобилянський
Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у
справі.
Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України
особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.
Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися
належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні
обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і
місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі
та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти
клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та
заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6)
висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи,
задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам,
спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і
міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового
засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи
виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10)
оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11)
користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.
Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити
та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право
змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити
розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який
час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від
адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до
закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має
право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення
проти адміністративного позову.
Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного
процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.
Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання
адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо
ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа